- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Petrinja – SI-0066

K – 31/92 – 1

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO

S I S A K

BROJ : KT – 160/92

Sisak, 10 prosinac  1992.

MU/MG

O K R U Ž N O M     S U D U

S I S A K

Temeljem članka 45. stavka 2. točka 3. preuzetog zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91) , podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv :

I. okr. STOJANOVIĆ ĐORĐA , sin Staniše, rođenog 01.03.1944. godine u

Stajkovcu, općina Surdulica, SR Srbija, sada

prebiva u vojarni tzv. JNA u Petrinji,

II. okr. LETIĆ STANKA oficiri tzv. JNA, p. pukovnika, zapovjednika

tenkovske jedinici, sada prebiva u Petrinji

u vojarni tzv. JNA,

da su :

tijekom mjeseca srpnja 1991. godine, I okr. p. potpukovnik Stojanović Đorđe, kao zapovjednik okupatorske srpske vojske tzv. JNA u vojarni Petrinja, u okviru zločinačkog plana, a zajedničkim dogovorom sa II. okr. Letić Stankom, zapovjednikom oklopno – mehaniziranih jedinica u vojarni tzv. JNA u Petrinji protivno odrednicama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, dana 14.07.1991. godine i 15.07.1991. godine u selu Kraljevčanima i Dragotincima, izdali zapovijed svojim potčinjenim oficirima, koji su zapovijedali tenkovskim i drugim oklopnim topničkim i raketnim jedinicama, da sa svojih vatrenih položaja otvore vatru iz svih raspoloživih oružja, po stambenim, gospodarskim objektima i stanovništvu navedenih sela, pri čemu je potpuno uništeno više stambenih i gospodarskih objekata u navedenim selima, iako za takvo postupanje nisu imali nikakvog razloga i povoda, dok je veći broj osoba iz navedenih sela zadobio teške tjelesne povrede,

dakle, kršenjem pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredili da se izvrši napad na civilno stanovništvo sela Kraljevčani i Dragotinci, posljedice čega su teške tjelesne povrede više osoba, te naredili napad bez izbora ciljeva kojim se pogađa stanovništvo, te  da se protuzakonito i samovoljno uništava imovinu u velikim razmjerima,

pa su time I. okr. Stojanović Đorđe i II. okr. Letić Stanko učinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – raznim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeni kažnjivo po čl. 142. st. 1. preuzetog KZJ (NN. 53/91).

S T O G A      P R E D L A Ž E M

1/ da se pred Vijećem Okružnog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2/ da se glavna rasprava temeljem čl. 300. st. preuzetog ZKP-a održi u odsutnosti I. okr. Stojanović Đorđe i II. Letić Stanko,

3/ da se na glavnoj raspravi kao svjedok sasluša xxxxxxxxxxxxxxx (18),

4/ da se na glavnoj raspravi uzme u uvid izvještaj PU Sisak broj : K – 128/92 od 13.10.1992. godine (15).

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na temelju podataka krivične prijave PU – Sisak oznake K – 128/92 od 20.08.1992. godine proizlazi da su Stanojević Đorđe kao zapovjednik garnizona vojarne Petrinja i Ledić Stanko kao zapovjednik oklopno – mehaniziranih jedinica u vojarni Petrinja, nakon zajedničkog dogovora a u okviru svojih zločinačkih planova, izdali zapovjed svojim počinjenim oficirima da dana 14 i 15.07. 1991. godine u selu Kraljevčanima i Dragotincima, koji su zapovijedali tenkovskim i drugim topničkim raketnim jedinicama otvore vatru iz svih raspoloživih sredstava na civilno stanovništvo navedenih sela te na gospodarske i stambene objekte, pri čemu je uništeni značajan broj stambenih i gospodarskih objekata, dok je više osoba zadobilo teške tjelesne povrede.

Budući iz navoda podnesene krivične prijave, te rezultata prikupljenih obavještenja proizašla je osnovna sumnja da su Stojanović Đorđe i Letić Stanko počinili krivično djelo iz čl. 142. st. 1. preuzetog KZJ, stoga je protiv njih bio stavljen zahtjev za provođenje istrage u pravcu navedenog krivičnog djela. Istražni sudac Okružnog suda u Sisku u cijelosti se saglasio sa zahtjevom ovog tužilaštva te je pod brojem Kio – 118/92 donio rješenje o provođenju istrage dana 23. rujna 1992. godine

Tijekom istrage saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxx iskazao je pred istražnim sucem da je inkriminirane zgode bio očevidac događaja. Tvrdi nadalje da su pripadnici tzv. JNA, okupatorske vojske bez ikakvog povoda i razloga iz oklopno – mehaniziranih vozila, pješadijskog i drugog naoružanja otvorili vatru po stanovništvu sela Kraljevčani i Dragotinci, te po stambenim i gospodarskim objektima od kojih je značajan broj tom prilikom bio i uništen.

Na taj način istragom smatram utvrđenim da su I. okr. Stojanović Đorđe i II. okr. Letić Stanko počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret.

Takvo njegovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje krivčnog djela označenog u čl. 142. st. 1. preuzetog KZJ.

Naime, na takav zaključak ukazuje niz okolnosti, posebno logično i uvjerljivo kazivanje svjedoka xxxxxxxxxxx, iz čijeg iskaza nedvojbeno proizlazi da su I. i II. okrivljeni, što inače poznatom stanovništvu ovog kraja, kao zapovjednici u zloglasnoj vojarni u Petrinji izdali zapovijed svojim počinjenima da iz tenkova, pješačkog i drugog teškog naoružanja otvore vatru na goloruko civilno stanovništvo navedenih sela, a koje im nije dalo niti najmanje povoda za njihovo postupanje.

Tražeći uzroke naprijed opisanog njihovog ponašanja, očigledno je da oni leže u činjenici da su okrivljeni nastupanjem demokratskih promjena u Republici Hrvatskoj, bili očito nezadovoljni takvim promjenama. Nesumnjivo se može zaključiti da su I. i II. priklonili se idejama velikosrpske politike na ovom području, aktivno se priključili u oružanu pobunu na strani srpskih ekstremista, kojima je bio cilj podrivanje i obaranje novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj. Nadalje cilj im je bio odvajanje teritorija tzv. SAO Krajini. Da bi ostvarili svoj zločinački naum okrivljeni su nastojali da očiste čitav prostor Banije od pripadnika hrvatske nacionalnosti, kao i drugog ne srpskog stanovništva. Konkretni događaj u cijelosti potvrđuje naprijed iznijete zaključke, jer su I. i II. okrivljeni konkretne zgode napali civilno stanovništvo u kojem su živjeli pripadnici hrvatske nacionalnosti, ispoljivši te zgode nesvakidašnju agresivnost i bezobzirnost prema njima, iako za to nisu imali povoda, a imali su točno saznanja da stanovništvo navedenih sela nema kod sebe oružja, kojima bi mogli pružiti otpor.

Budući su I. okr. Stojanović Đorđe i II. Letić Stanko svojim ponašanjem ostvarili sva bitna objektivna i subjektivna obilježja utuženog krivičnog djela, to se ova optužnica ukazuje opravdanom i na zakonu osnovanom.

ZAMJENIK

OKRUŽNOG JAVNOG TUŽITELJA

MILJENKO UGARKOVIĆ

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -