- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Pakrac – PZ 0029

30. K.26/97.

ĐURIĆ MIRKO, zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH, po optužnici ŽDO Požega broj KT. 54/96. od 28. veljače 1997. godine

U nepravomoćnoj presudi broj K.26/97-11 od 24. travnja 1997. godine, isti se nalazi po žalbenom postupku na Vrhovnom sudu RH, u kaznenom predmetu protiv:

Optuženika MIRKA ĐURIĆA, sina Milana i Mire, rođene Vuk1iš, sa prebivalištem u Pakracu, Franje Drobnija bb, rođen 8. svibnja 1949. godine u Pakracu, Srbin, osoba bez državljanstva, bez zanimanja, neoženjen, bez djece, pismenog sa završenom OŠ, bez imovine, vojsku služio u bivšoj JNA 1988/89, čin desetar, osuđivan zbog kaznenog djela iz čl. 244. st. 2. u vezi čl. 235. st. 1. KZRH, kaznu izdržavao u KZ Lepoglava do 11. listopada 1996. godine, nalazi se u pritvoru,

kojom je oglašen krivim, što je koncem mjeseca kolovoza 1991. godine, pridruživši se paravojnim formacijama koje su na teritoriju RH imale za cilj rušenje postojećeg državnog uređenja i stvaranje tzv. “Velike Srbije”, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine u paravojnim formacijama djelujući na području Zapadne Slavonije, dana 15. prosinca 1991. godine, zajedno sa Sokolović Željkom, pripadnikom iste paravojne formacije došli u kuće svojih susjeda i mještana Zvonarić Vladimira, Latinski Ivana, i Ante Validžića, te izvršili pretres kuća tražeći u istima oružje, koje ovi civili nisu imali, a zatim naređuje Ivi Latinskom, Valdižić Anti i Validžić Mariji, da pod ju u kuću Zvonarić Vladimira, u kojoj su se nalazili Zvonarić Vladimir, njegova kćerka Marina i supruga Ana, te im svim naredili da ostanu u jednoj prostoriji, da bi na izlasku iz te prostorije Sokolić Željko rafalno pucao po prisutnim civilima, a zatim okrivljenik Mirko Durić u prostoriju ubacio 5 bombi jednu za drugom, koje su smrtno ranile civile i to Zvonarić Vladimira, koji je zadobio prijelom svih ekstremiteta, te strijelne povrede trupa i razdvojenje kostiju uslijed eksplozije, Zvonarić Ana, zadobila je prostrijelne povrede u vidu prijeloma lijeve nadlaktice i natkoljenice, serijske prijelome desnih rebara, razdor ošita, te eksplozivne povrede koje su razdvojile kosti tijela, Ante Validžić zadobio je prostrijele lijeve strane s prijelomom prsnih kostiju, te prijelom svih ekstremiteta i razdvajanje kostiju uslijed eksplozije, Ivo Latinski zadobio je višestruke strijelne povrede desne crijevne kosti, te više struke eksplozivne povrede trupa, a Zvonarić Marina, zadobila je povrede jetre, crijeva i kralješnice, koje su povrede teške i po život opasne, sa trajnim posljedicama, dok je Marija Validžić zadobila prijelome nogu, koje povrede su teške i po život opasne, a navedene radnje utjecale su na preostali hrvatski živalj da se iseli iz toga područja, kako bi izbjegao masakar ,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, ubijao civilno stanovništvo, te vršio mjere zastrašivanja i terora, čime je počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, te se Đurić Mirko osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Svjedoci kao oštećenici: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -