- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Pakrac – PZ 0020

K. 56/95

KRAJNOVIĆ LUKA, SVAKIDAN VELJKO, KOMLENAC MILUTIN, DAMJANOVIĆ GOJKO, LJUBIČIĆ ŽELJKO, VUKADINOVIĆ MILAN i KRAJNOVIĆ MILAN,

zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. i čl. 122. OKZRH,

a po optužnici ŽDO Požega broj KT.38/95-39. od 11. listopada 1995. godine,

u nepravomoćnoj”presudi posl. br. K.56/95-29. od 15. ožujka 1996. godine, a ista se nalazi na Vrhovnom sudu RH u žalbenom postupku, u kaznenom predmetu protiv:

I optuženika Luka Krajnović, sin Milana i Stane, rođene Rusmir, rođen 13. prosinca 1951 godine u Pakracu, sa zadnjim prebivalištem u Kusonjama, ulica P.Praljka bb, oženjen, otac dvoje malt. djece, sa završenim V stupnjem drvnoprerađivačkog smjera, Srbin, nalazio se u pritvoru, sada na izdržavanju kazne u KZ Lepoglava,

II optuženik Veljko Svakidan, sin Petra i Ljube, rođene Kranjčević, rođen 16. lipnja 1955. godine u Šibovu, gdje je i živio kbr. 43., općina Daruvar, Srbin, drž. RH, prometni tehničar, oženjen, otac dvoje malt. djece, bez imovine, bio u pritvoru, sada na izdržavanju kazne u KZ lepoglava,

III Optuženik Komlenac Milutin- optužba odbijena, spis ustupljen vojnom sudu Bjelovar,

IV optuženik Gojko Damjanović, sin Živka i Ljube, rođene Romanić, rođenog 4. srpnja 1953. godine u Kusonjama, gdje je i živio, ulica M. Stanivukovića 17, Srbin, drž. RH, razveden, otac dvoje malt djece, bio u pritvoru, sada na izdržavanju kazne u KZ Lepoglava.

V optuženik Željko Ljubičić, sin Mirka i Ruže, rođene Vukotić, rođen 3. lipnja 1965. godine, sa zadnjim prebivalištem u Dubravama, općina Bos. Gradiška, Srbin, sa završenom srednjom školom, neoženjen, nalazio se u pritvoru, sada na izdržavanju kazne u KZ Lepoglava,

IV optuženik Vuković Milan – optužba odbijena i

VII optuženik Krajnović Milan – optužba odbijena,

kojom su proglašeni krivima:

 

što su dana,

 

1. dana 8. rujna 1991. godine, u Kusonjama, općina Pakrac kao pripadnici srb o-terorističke organizacije, koja je za cilj imala rušiti Ustavom utvrđeno uređenje RH i na dijelu teritorija RH stvoriti tzv . “Veliku Srbiju”, nakon što su učestvovali u zarobljavanju pripadnika Hrvatske policije i vojske Miroslava Černaka, Stipu Gadža, Tadiju Martića, Vladimira Krivačića, Marinka Cmoboja, Nedeljka Pekića, Nikolu Denusa, Zlatka Pavlovića, Igora Stipetića, Stjepana Kolara, Petra Gribešu, Željka Beseka, Dubravka Štefulinca, Marijana Dukića, Marija Posarića, Stjepana Manića, Antu Tandaru, Ivana Pavića, Maro Čenčara i Matu ivančića, koji su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, protivno odredba Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. godine iz raznog vatrenog oružja izvršili napad pucanjem na kuću i unutrašnjost kuće u kojoj su bili navedeni ratni zarobljenici, te je napad trajao do jutarnjih sati 9. rujna 1991. godine do kada je usmrćeno u kući djelovanjem vatrenog oružja trinaest hrvatskih vojnika zarobljenika, a on što su preživjeli ratni zarobljenici Miroslav Černak, Ante Tandara, Vladimir Krivačić, Nedeljko Pekić, Petar Grubiša, Mario Posarik i Vlatko Pavlović iz kuće podignutih ruku izišli van, I optuženik Luka Krajnović, kao jedan od naredbodavaca napada naredio je i učestvovao uvezivanju živom navedenih zarobljenika, a zatim su isti od pripadnika srbo-četničkih formacija udaranih tupo tvrdim predmetima po glavi i tijelu, te im je pucano iz vatrenog oružja u dijelove tijela, pri čemu su i oni zadobili smrtonosne povrede, da bi potom svih dvadeset mrtvih tijela ratnih zarobljenika odmetnici bagerom zatrpali u zajedničku grobnicu napravljenu uz cestu kod sela Brusnik,

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima, mučili ih i ubili,

 

II Optuženik Veljko Svakidan, sam

 

2. tijekom kolovoza 1991. godine pridruživši se u > Pakracu srbvo-četničkoj formaciji koja je za cilj imala na teritoriju RH stvaranje tzv “Velike SRbije”, te nakon što je navedeno područje privremeno okupirano od strane odmetnika, koji su na Bučju, formirali logor u kojem su mučeni i ubijani civili i ratni zarobljenici nesrpske nacionalnosti protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanski osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine, koncem kolovoza 1991. godine kao operativac tzv “SAO Zapadna Slavonija” u logoru Branešci ispitivao zatočenog civila dr. Ivana Šretera, koji je fIzički i psihički bio zlostavljan, te neutvrđenog dana u kolovozu 1941. godine i likvidiran, a zatim je kao operativac, kada su mu privedeni civili Stjepan i Vinko Major, koji su uzeti kao taoci, iste ispitivao, pri čemu su psihički zlostavljani, a zatim pušteni, te učestvovao u ispitivanju civila uzete kao taoce i to Marijana Svjetlačića zvanog “Jumbo”, Iliju Turkovića, Bogdana Vendela i Josipa Majcena, te naredio da se isti predvedu u logor Bučje, gdje su zlostavljani, a Ilija Turković i Marijan Svjetlačić lišeni života,

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba uzimao taoce, naređivao protuzakonito zatvaranje civila, te nečovječno postupao prema istima,

uslijed čega je kao posljedica nastupila smrt pojedinih osoba, te narušavanje zdravlja ljudi,

čime su Luka Krajnović, Veljko Svakidan, Gojko Damjanović i Željko Ljubičić, počinili kazneno djelo protiv čovječanstva i međunarodnog prava pod točkom 1. optužnice ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH, a II optuženik Veljko Svakidan pod točkom 2. kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZR.

 

pa se temeljem istih zakonskih propisa osuđuju:

 

I optuženik Luka Krajnović i TI optuženik Veljko Svakidan na kaznu zatvora

u trajanju od 15 (petnaest) godina svaki,

 

IV optuženik Gojko Damjanović i V optuženik Željko Ljubičić na kaznu

zatvora u trajanju od 10 (deset) godina svaki,

 

Svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -