- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Pakrac – PZ 0014

14. K-42/95 

MIHAJLO KULAŠ i JOVAN PROKOPIĆ, zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH, – ovaj predmet (spis) se u ovom trenutku nalazi na Vrhovnom sudu RH povodom zahtjeva za ponavljanje postupka, a koji je u tijeku;

po optužnici ŽDO u Požegi broj KT-26/95

po presudi K-42/95-34 od 23. siječnja 1996. godine koja je u žalbenom postupku u presudi Vrhovnog suda RH preinačena u odluci o kazni,te je kazna zatvora od 14 (četrnaest) godina preinačena u kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina,u kaznenom predmetu protiv:

I Optuženika MIHAJLA KULAŠA, sina Đure i Stane rođene Vukovratović, sa zadnjim prebivalištem u Pakracu, ulica M. Stanivukovića kbr. 29, rođen 25. kolovoza 1925. godine u Kukunjevcu, općina Pakrac, Srbin, sa zadnjim državljanstvom bivše SFRJ, umirovljenik, udovac, otac troje punoljetne djece, sa završenih četiri razreda osnovne škole, posjeduje kuću u Pakracu i šest kj. zemlje u Kukunjevcu, osuđivan, nalazi se u pritvoru na izdržavanju kazne,

II Optuženik JOVAN PROKOPIĆ zvani “Joco”, sin Đure i Mileve, rođene

Milošević, sa zadnjim prebivalištem u Pakracu, sada Trg. Kralja Tomislava kbr. 8, rođen 4. prosinca 1948. godine u Sažijama, sada općina Brestovac, Srbin, sa zadnjim državljanstvom bivše SFRJ, krojač i ugostitelj, oženjen, otac dvoje djece, starih 22 i 24 godine, posjeduje kuću u Pakracu i 8 kj. zemlje u Sažijama, vojsku služio u bivšoj JNA 1967/68., nalazi se u pritvoru, sada na izdržavanju kazne.

kojom se proglašavaju krivima što su:

dana 11. listopada 1991. godine, oko 09,00 sati u tada okupiranom dijelu Pakraca na Gavrinici, u šljiviku, u blizini štaba tzv. “vojske RSK”, protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. g., iz skupine zarobljenih civilnih osoba izdvojili Milana Sinjakovića, odveli ga u jednu šupu, gdje su mu zavezali ruke, a nakon toga ga mučili i zlostavljali na način da ga je II-opt.Jovana Prokopića kao pripadnik navedene formacije zavezao žicom za stablo šljive, te mu nožem vadio oči i rezao ga po licu, a zatim naredio njegovoj supruzi Mariji Sinjaković da iskopa raku za svog muža, nakon čega je I-opt. Mihajlo Kulaš iz vojničkog karabina ispalio četiri hica u Milana Sinjakovića i usmrtio ga, nakon čega ga je II-opt. Jovan Prokopić odvukao do iskopane rake i u istu ga je gurnuo,

d a k l e, kreći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i okupacije ubijali, mučili i nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu i ubili jednu civilnu osobu,

čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, opisano i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH,

te se Mihajlo Kulaš i Jovan Prokopić osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od po 14 (četrnaest) godina, svaki.

Svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -