- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0020

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

ZAGREB

VOJNA POLICIJA

71. Bojna Vojne policije

 

Broj 114-04/93-01/410

Datum 23. srpnja 1993.god.

 

 

 

VOJNOM DRŽAVNOM ODVJETNIKU U KARLOVCU.

 

Na osnovi člana 142. stavak 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. BRANKO BRAKUS   , zvani _____BAJA___________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  DušanA i majka __ Nade   ___, rođene ____Brakus_______ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   06.05.1954. god.   u   Zalužnici područni ured __Otočac__,

s prebivalištem u __Zalužnici__, područni ured _Otočac, ulica  ____Zalužnica__

broj   77 , po narodnosti _Srbin__, državljanin Okupiranog dijela RH_,

zanimanje radnik, obiteljske prilike neoženjen__,

 

 

 

lišenog-u slobode dana 22.07.1993.god. u 18,00 sati.

p r i v e d e n o g – u istražnom sucu ______________________________.

Vojnog suda u __Karlovcu__, dana __23.07.1993.g. u_____sati.

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

ZAGREB

VOJNA POLICIJA

_________________

 

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA

Broj: 114-04/93-01/410

Datum: 23. srpnja 1993.g.

M j e s t o: _GOSPIĆ__

 

 

IZVJEŠĆE O

LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

BRANKO BRAKUS, DUŠAN

(ime i prezime, ime oca)

 

rođen-a: 06.05.1954.g. u _Zalužnica__, područni ured: _Otočac__, država: _Hrvatska__,

 

narodnost: _Srbin__, ime majke: _Nada__, djevojačko prezime majke: _Brakus_,

 

sa prebivalištem u _Zalužnica__, područni ured: _Otočac__, ulica __Zalužnica__,

 

br. __77__

 

 

l i š a v a  s e  s l o b o d e  na osnovu odredbe:

 

 1. Članka 186. stavka 1. a prema članku 182. Zakona o krivičnom postupku jer

postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, kao i razlozi za pritvor:

a)  radi se o kaznenom djelu za koje je u Zakonu predviđena kazna zatvora od 20 godina,

 1. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje upozoravaju na opasnost od bijega,
 2. postoji osnovana sumnja da će uništiti tragove kaznenog djela ili određene okolnosti pokazuju da će ometati istragu utjecajem na svjedoke, suučesnike ili prikrivače,
 3. osobite okolnosti opravdavaju sumnju da će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano djelo ili da će počiniti kazneno djelo kojim prijeti.

 

pa se p r i v o d i  istražnom vojnom sucu u __Karlovcu__,

 

U __Gospiću__ dana __23.07.’93._godine u ____sati.

Ovlaštena službena osoba

O B R A Z L O Ž E N J E:

 

 

Dana 22.07.1993. godine u prostorije Voda Vojne policije Otočac, priveden je Branko Brakus koji je po izviđačima Zbornog područja Gospić zarobljen u šumi Brakusova Draga kod Zalužnice. Branko Brakus je zatečen u šumi Brakusova Draga da upravlja svojim traktorom marke ”Ursus” iz pravca Zalužnice u pravcu Brakus Drage. Nakon zarobljavanja Branko Brakus je priznao da je aktivni pripadnik vojske tzv. ”Republike Srpske Krajine”.

Prilikom razgovora sa istim utvrđeno je kao što je i sam izjavio da pripada TO Zalužnica na mjestu stražara u seoskoj straži, a u posljednje vrijeme da se nalazi na Srpskim položajima u pravcu Hrvatskoj mjesta Sinac.

Zapovijedi i zadaće prima od komandanta TO Milorada Brakus po čijem naređenju i puca u pravcu Hrvatskih položaja.

U vrijeme zarobljavanja isti nije bio naoružan, a izjavljuje da ima zaduženu Automatsku strojnicu proizvodnje ”Crvena Zastava” koja mu je u to vrijeme ostala kod kuće.

Kao nadopuna ove krivične prijave biti će Vam dostavljene Službena bilješka u naj kraćem roku.

 

Operativac za suzbijanje kriminaliteta

II satnije                                                                                                                      Zapovjednik

VP Gospić:                                                                                                                 71. VP

__________                                                                                                                ___________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Broj: __Kir. – 96/93-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 24. srpnja 1993.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac:Istražni Juraj Boljkovac BRAKUS BRANKO

 

Zapisničar: Mile Paulić zbog krivičnog djela iz čl. 4. Zakona o         KZ KDTPD RH

 

 

 

Početak u __11,00 __sati.

Prisutna je Voj. držav. odvjetnik Car Zdravko

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: _       Brakus Branko zv. ”Baja”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:               Duško Nade r. Brakus

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Zalužnice kbr. 77 – Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                           6.5.1954. god. u Zalužnici, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          radnik u Drvnoj industriji Vrhovine

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      neoženjen

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8. razreda osnovne škole

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     nema

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:           Tuzla – Mostar 1973/74

 

10.  Da li je odlikovan:                                 nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:                 neosuđivan

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:          

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

 

Osumnjičeniku predočeni osnovi sumnji po krivičnoj prijavi 71. bojne VP Otočac od 23.7.1993.godine pa isti izjavljuje da razumio zašto se okriv. Potom je upoznat sa svojim pravima u krivičnom postupku, da ima pravo braniti se na način koji mu najbolje odgovara, da ima pravo uzeti obranu, da se ima pravo štititi i ne odgovarati na postavljena pitanja. Obzirom na krivičnu prijavu prilikom prvom ispitivanja postavljen mu je branitelj po službenoj dužnosti u osobi Dubravak Čunka, odvjetnika iz Klc, koji pristaje da ga brani u ovom postupku. Također dodaje da je potpuno razumio svoja prava u postupku sumnje, te da će obranu dati kako slijedi:

Kritične zgode 19.7.1993.godine ja sam išao u šumu sa bratom i još dvojicom osoba i traktorom da dovezem drva. Ja sam odvezao traktorom jedan voz drva kući dok su brat i ova dvojica ostali u šumi pripremati drva. Vraćao sam se traktorom u Zalužnici putem prema šumi kada su me presreli pripadnici HV i uhitili.

Tom prilikom bio sam na traktoru, bez oružja u civilu. Zatim sad odveden u selo Sinac koje se odmah nalazi do našeg sela, a koje je pod hrvatskom vlašću, a od tuda u Otočac. Inače u našoj kući u Zalužnici živim sa bratom Jovom i ocem. U našem selu negdje oko 100 kuća.

Negdje krajem 8. mjeseca 1991.godine još dok je u našem selu bila bivša vojska tzv. ”JNA” tu su bili njihovi predstavnici kapetani Lijanović i Nadj, koji su naoružavali domaće stanovništvo pa je tako i meni Bogdan Srdić koji je tada bio pripadnik TO dao automatsku pušku ”Crvena zastava” sa 30 kom. streljiva. U početku smo se skrivali negdje od 11. mj. 1991. godine ja sam kao i drugi mještani davao straže u selu radi eventualne obrane od napada. Ali smo nosili puške i davali straže, on je u to vrijeme u našem selu bila stacionirano oko 100-200 pripadnika bivše vojske koji su nekako u to vrijeme počeli se osipati, jer su mnogi Hrvati i drugi napuštali tu vojsku. Iako sam zadužio tu pušku, nisam dobio nikakvu uniformu. Kao što sam naveo u tom razdoblju 11., 12. mj. pa sve nekako do primirja u 1. mjesecu ja sam kao i ostali mještani davao straže, a po tom sam se vratio kući dok su straže i punktove kontrolirali pripadnici ”Pogranične milicije”. Obzirom da je bio mir ja sam se nakon toga  bavio poljoprivrednim poslovima, a mlađi dečki iz sela bili su pripadnici te pogranične misije. U to vrijeme nije bilo nikakovih napada niti pucanja. Dapače naši susjedi u selu Sincu znaju da mi nismo pucali po  NEČITKO

U selu po naredbi komande u Vrhovinama, komandanta Milana Šuputa. Prema tome ja priznajem da sam nakon te ponovne mobilizacije ponovno sa puškom koju sam već držao straže. U slučaju da se zapucalo i mi smo pucali reda radi, ali niti smo koga vidjeli niti ne vjerujem da bi bilo koga usmrtili. Meni je u selu neposredni zapovjednik TO bilo Milorad Brakus, a glavni zapovjednik svima je Srdić Bogdan. Stoga priznajem da sam bio mobiliziran sve do uhićenja.

Ja doista nisam čuo za Zakon o oprostu koji je donesen u Hrvatskoj u svezi oružane pobune, na svjestan sam da je naše područje gdje živim  Hrvatski teritorij, a sve su to vođe ih Knina zaveli, time da sada puno ljudi bježe iz sela u Srbiju, ili pakovan u inozemstvo u Kanadu.

Na pitanje VDO dodaje da mu je poznato događaj u njihovom ? zarobljavanju pripadniak HV 19. ili ?. 06.1993. g. s prilikom pripadnici HV zalutali su da je u selu do samog raskršća gdje su bili stražari pucali do njihove predaje stražari iz mjesta:

Dorontić Mićo, sina Steve, rođen 1950. god., Borovac Dane, sin Milovana, rođ. 1960.god., Hinić Rajko, sin Vaje, rođen 1954. god., Brakus Milan, sin Mane, rođ. 1953.god., Popović Branislav, sin Dušana, rođ. 1959. Milinović Neđo, sin Branka, rođ. 1955., Popović Đuro, sin Vaje, rođ. 1957. ili 58.god., Ivančević Darko, sin Budimira, rođen 1960.god. Tom prilikom mještani na straži pucali su u auto koji je ?? te je jedan pripadnik HV ubijen, a vojnici su ranjeni, dok su se svi ostali predali i bili su bez naoružanja, jedino je šefer imao pištolj. Po mojoj spoznaji uhićeni se nalaže u zatvoru u Kninu. Ja tom prilikom nisam bio na straži, već sam bio u Plitvičkom Ljeskovcu na nekom zboru.

Prije tri mjeseca kada je izvršena ponovna mobilizacija i kada sam držao straže u mjestu komandir Brakus Milorad dao mi je streljivo za RAP za AP da bi komplentirao pa sveukupno imao pet okvira što je 50 metaka. U zadnje vrijeme nije se pucalo, a ono u početku pucalo se po hrvatskim položajima ali ”utaman” kao što sam već opisao bez da se ciljao neki cilj već se odgovaralo na vatru s druge strane. Pripadnici UNPROFORA smješteni su u našem selu. U našem selu je ukupno njih 6. Oni su inače smješteni na jednoj osmatračnici u Hinić selu. Sada kao pripadnik TO nakon ove mobilizacije prije tri mjeseca ja sam primao plaću i to 20 miliona krajiških dinara. Također mi je poznato da je UNPROFOR u Vrhovinama prije toga u Škarama dijelio po 12 litara nafte po domaćinstvu.

Ja sam već opisao vojnoj policiji da u našem selu nema teškog naoružanja a također je podrobnije iskazao da se teško oružje nalazi u Doljanaima time da je glavni zapovjedajući Milan Šuput.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82 st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Okrivljenik:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT-207/93

 

Karlovac, 23. kolovoza 1993.godine

CZ/VG

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na temelju članka 45 (41) stavak 2 točka 3 i članka 174 (165),

stavak 2 ZKP podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

BRAKUS BRANKA, sin Duška i Nade, rođ. Brakus,

rođ. 6.5.1954. u Zalužnici, gdje i prebiva na kbr. 77,

SO Otočac, Srbin, drž. RH, u pritvoru od 23.7.1993.

u 17 h,

 

 

da je:

 

 

Točno neutvrđenog dana, sredinom 1993. godine, u Zalužnici SO Otočac pristupio srbočetničkim oružanim formacijama koje su u toku oružane agresije na Republiku Hrvatsku privremeno okupirale taj teritorij, sa ciljem njegovog odvajanje od Republike Hrvatske, radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, te je sa zaduženim naoružanjem držao straže na položajima usmjerenim prema Hrvatskoj vojsci, kako bi onemogućio legalnim vlastima Republike Hrvatske dolazak na područje Zalužnice i uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je taj teritorij i dalje privremeno okupiran,

dakle, poduzeo radnju radi sprečavanja uspostave pravnog poretka na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

pa da je time, počinio krivično djelo označeno i kažnjivo po članku 4 Zakona o kaznenim dijelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske,

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove okr. Brakus Branko
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u dopis Vojne policije Otočac (12)
 4. da se temeljem članka 191 (182) stavak 1 ZKP nad okrivljenim produži pritvor.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojna policija Otočac podnijela je prijavu protiv Brakus Branka, radi kriv. djela opisanog u izreci optužnice, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Okr. Brakus Branko tvrdi da je dana 19.7.1993. godine zajedno sa još dvojicom išao traktorom u šumu da doveze drva, i tom prilikom je bio u civilu bez oružje. Kada se vraćao, presreli su ih pripadnici HV-e i tom prilikom je uhićen. Otprilike 3 mjeseca prije toga, provedena je bila opća mobilizacija u selu po naredbi komande u Vrhovinama i to komandanta Milana Šuputa. Priznaje da je nakon te ponovne mobilizacije zadužio pušku i držao straže, a u slučaju da se zapucalo i oni bi pucali, ali niti su koga vidjeli, niti su bilo koga usmrtili. Svjestan je da je njihovo područje gdje žive hrvatski teritorij, a sve su to vođe iz Knina zaveli, tako da ljudi sada bježe iz tog područja prema Srbiji, ili u inozemstvo. Kao pripadnik njihove teritorijalne obrane, prima mjesečnu plaću i to oko 20 miliona krajiških dinara. Poznato mu je i da su pripadnici straže kojoj i on pripada negdje oko 20.6.1993. g. zarobili 11 pripadnika HV-a na punktu u Zalužnici.

Iz dopisa Vojne policije Otočac proizlazi da je područje sela Zalužnica SO Otočac pod okupacijom od strane srbočetničkih oružanih formacija od kolovoza 1991.g. i van kontrole legalnih državnih organa Republike Hrvatske.

Obzirom na sve navedeno, smatram da je Brakus Branko poduzeo radnju radi sprečavanja uspostave pravnog poretka na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Okrivljenik je pristupio srbočetničkim oružanim formacijama na području sela Zalužnice SO Otočac, gdje je držao straže na položajima koji su usmjereni prema HV-i. Imali su zadatak da pucaju i na taj način sprečavaju dolazak HV-e na to područje, prema tome imao je zadatak da na svaki način spriječi uspostavu poretka i vlasti Republike Hrvatske na tom privremeno okupiranom teritoriju, koji su srbočetničke paravojne formacije okupirale sa ciljem otcijepljena tog područja od Republike Hrvatske, radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Na taj način Brakus Branko je ostvario sva bitna obilježja kriv. djela iz članka 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu, koja je opravdana i zakonu osnovana.

Obzirom na značaj krivičnog djela, kao i na visinu zapriječene kazne, smatram da postoje svi zakonski osnove za produženje pritvora, pa je isti valjalo predložiti temeljem članka 191 (182) stavak 1 ZKP.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: IV K-159/93-2

Kv-73/93

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Brakus Branka radi krivičnog djela iz čl. 4. Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, nakon zaprimljene optužnice VDO Karlovac broj KT-207/93, od 23. kolovoza 1993. godine, u sjednici vijeća održane dana 23. kolovoza 1993. godine,

 

r i j e š i o  j e

 

 

Temeljem čl. 236. st. 1. u svezi čl. 191. st. 1 i 2. točka 1 ZKP-a, protiv:

 

 

 

Okr. BRAKUS BRANKA, sin Duška i Nade, rođ. Brakus,

rođ. 6.5.1954. u Zalužnici, gdje i prebiva na kbr. 77,

SO Otočac, Srbin, drž. RH,

PRODULJUJE SE PRITVOR

 

 

koji je određen rješenjem istražnog suca Vojnog suda Karlovac broj Kir-96/93, od 24. srpnja 1993. godine, a koji je započeo teći 23. srpnja 1993. godine u 17 sati.

 

 

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac optužnicom broj KT-207/93, od 23. kolovoza 1993. godine optužilo je Brakus Branka radi kriv. djela iz čl. 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice. U optužnici je stavljen prijedlog da se protiv okr. produlji pritvor.

Po zaprimljenoj optužnici ispitani su razlozi zbog kojih je pritvor određen, te je utvrđeno da je isti egzistiraju na dalje.

Naime iz obrane okrivljenika kao i dopisa Vojne policije Otočac proizlazi osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo. Vidljivo je da je za utvrđeno djelo propisana kazna zatvora od 20 godina pa je iz razloga predviđenih po čl. 191. st. 1. ZKP-a u ovom slučaju pritvor obavezan. Nadalje, okr. je uhićen na privremeno okupiranom teritoriju nad kojim legalni organi hrvatske vlasti nemaju ingerencije pa iz toga postoji osnovana bojazan da bi okr. puštanjem na slobodu mogao pobjeći.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

Karlovac, 23. kolovoza 1993. godin e.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 

 1. VDO Klc. na KT-207/93
 2. Brakus Branko, putem Uprave Okr. zatvora Klc.
 3. Uprava Okr. zatvora Karlovac – Odjel III
 4. Odvjetnik Dubravko Čunko, Karlovac
 5. Predsjedništvo suda

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-159/93′-~

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Mladena Kosijer kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matan i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u krivičnom predmetu protiv okr. BRAKUS BRANKA, radi krivičnog djela iz članka 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, nakon glavne javne rasprave, zakazane povodom optužnice Vojnog državnog odvjetništva br. KT-207/93 od 23.kolovoza 1993. godine, dovršene dana 3o.kolovoza 1993. godine u prisutnosti VDO Karlovac Zdravka Car, okrivljenika osobno uz branitelja Dubravka Čunko odvjetnika iz Karlovca

 

 

p r e s u d i o  j e

Okr. BRANKO BRAKUS sin Duška i Nade rod. Brakus, r. 6.5.1954. godine u

Zalužnići, gdje i .prebiva na kbr. 77, SO Otočac, Srbin, državljanin RH .

 

k r i v  j e

 

što je:

točno neutvrđenog dana, sredinom 1993. godine, u Zalužnici SO Otočac, pristupio srbočetničkim oružanim formacijama koje su u toku oružane agresije na Republiku Hrvatsku privremeno okupirale taj teritorij, sa ciljem njegovog odvajanja od Republike Hrvatske, radi stvaranje tzv. “Velike Srbije II te je sa zaduženim naoružanjem držao straže na položajima usmjerenima prema Hrvatskoj vojsci, kako bi onemogućilo legalnim ovlastima Republike Hrvatske dolazak na područje Zalužnice i uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je taj teritorij i dalje privremeno okupiran,

dakle poduzeo radnju radi sprečavanja uspostave pravnog poretka na čitavom teritoriju Republike Hrvatske,

čime je, počinio krivično djelo označeno i kažnjivo po članku 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

Na KAZNU ZATVORA u trajanju od 6 (šest) godina.

 

Temeljem čl. 50 OKZ RH, okrivljeniku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 23.07.1993. godine, pa nadalje.

Trošak krivičnog postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

VDO Karlovac optužnicom br. KT-207/93 od 23.kolovoza 1993. godine optužilo je okr. Branka Brakus radi kriv. djela iz čl. 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta  teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, a kako je to pobliže činjenično opisano u izreci presude.

Okr. Branko Brakus u svojoj obrani navodi da je 19. 07.l993.godine zajedno sa još dvije osobe išao traktorom u šumu da doveze drva. Kada se vraćao drugi puta traktorom u Zalužnici putem prema šumi presreli su ga pripadnici HV i uhitili. Prilikom uhićenja bio je u civilu i bez oružja.

Potom je odveden u selo Sinac koje se nalazi do njihovog sela pod hrvatskom vlašću a od tuda u Otočac. Inače živi u kući u Zalužnici sa bratom Jovom i sa ocem. Od prilike 3 mjeseca

prije uhićenja provedena je bila opća mobilizacija y selu po naredbi Komande u Vrhovinama i to Komadanta Milana Suputa. Priznaje da je nakon te ponovne mobilizacije zadužio pušku

i držao straže a u slučaju da se zapucalo i oni bi pucali po hrvatskim položajima ali “utaman” bez određenog cilja. Niti su koga vidjeli niti koga usmrtili. Svjestan je da je njihovo područje gdje žive hrvatski teritorij, ali sve su to vođe iz Knina Zaveli. Momentalno sada ljudi bježe iz tog područja u Srbiju ili pak u inozemstvo. Kao pripadnik njihove teritorijalne obrane, prišao je mjesečnu plaću od oko 20 miliona krajiških dinara. Također mu je poznato da su pripadnici straže u Zalužnici, kojoj i on pripada negdje oko 20.6.1993.godine zarobili 11 pripadnika HV-a, na punktu u Zalužnici, no on tom prilikom nije bio prisutan. Na glavnoj raspravi dodaje da je praktički morao zadužiti pušku ili držati straže, jer u protivnom da je to odbio bio bi podvrgnut represiji tj. odveden u zatvor u Knin ili negdje raspoređen na bojište u Dalmaciju. Prije provođenja ove opće mobilizacije a kojom je iz sela mobiliziran gotovo sve što ste bilo za vojsku oko 50-60 ljudi, a u dobi do 60 godina, straže su držali mlađi mještani koje su oni nazivali

“pogranična milicija “. Dodaje da on nije nikakav terorista niti je bilo koga napadao.

U dokaznom postupku a radi utvrđenja činjeničnog stanja sud je izvršio uvid u dopis vojne policije na listu broj 12, kao i u izvješće o lišavanju slobode i privođenju.

Iz dopisa vojne policije Otočac (list br. 12) proizlazi da područje sela Založnica,

SO Otočac pod okupacijom od strane srbočetničkih oružanih formacija od kolovoza 1991. godine i van kontrole legalnih državnih organa Republike Hrvatske.

Iz izvješća o lišavanju slobode i privođenju vojne policije službe za suzbijanje

kriminaliteta Gospić, proizlazi da je lišavanje slobode obavljeno 22.07.1993.godine u 18,00 sati, te da je isti priveden istražnom vojnom sucu 23.07.1993. godine.

Iz dopisa naprijed navedenih kao i priznanja okrivljenika proizlazi da je isti svojim postupkom ostvario bitna obilježja utuženog krivičnog djela. Naime, područje sela Zalužnica na kojem okr. živi od kolovoza 1991.godine nalazi se pod okupacijom i van kontrole legalnih organa Republike Hrvatske.

Još u 8.mjesecu 1991.godine okr. je bio zadužio automatsku pušku i pripadajuće streljivo te je kao i drugi mještani davao straže u selu radi eventualne obrane od napada. zatim ponovo jedno tri mjeseca prije’uhićenja na osnovu opće mobilizacije postao je pripadnikom teritorijalne obrane, zadužio pušku i držao straže a u slučaju kada se zapucalo ion bi pucao prema hrvatskim položajima. Pri tome su te straže bile na položajima koji su usmjereni prema položajima HV. Zadatak im je bio da na taj način spriječe dolazak hrvatske vojske na to područje, pa je prema tome svojim postupanjem očigledna namjera bila da uz druge sumještane koji su također mili mobilizirani i držali straže spriječi uspostavu poretka i vlasti Republike Hrvatske na tom privremeno okupiranom teritoriju, a koji su srbočetničke paravojne formacije okupirale sa ciljem odcjepljenja tog područja od Republike Hrvatske, radi stvaranja tzv. uVelike Srbije. Svijest o izvršenju djela proizlazi i iz obrane okr. koji navodi da je svjestan da je područje gdje živi hrvatski teritorij no da su sve to zaveli vođe iz Knina. Iako okr. opravdava svoj postupak da mu je na taj način bilo lakše postupiti, dakle zadužiti pušku i držati straže, nego da je slučajno to odbio jer bi bio podvrgnut represalijama u Kninu, Navedena okolnost nemože ga eksupirati od krivične odgovornosti iako-je gledajućisa njegove pozicije razumljiva ali ne i opravdavajuća. Stoga je upravo na opisani način pridruživši se neprijateljskim formacijama

na području okupiranog sela Zalužnice, svojim postupanjima ostvario bitna obilježja utuženog krivičnog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je kao olakotno cijenio priznanje okrivljenika, opisivanjem svih okolnosti, situaciju u kojoj se našao, pl obzirom da nije mgao utvrditi neke druge otegotne okolnosti smatrao je da će se izrečenom kaznom ostvariti svrha krivično pravne zaštite. Naime, ipak bi proizlazilo da je okr. uhićen na okupiranom teritoriju u civilnoj odori i bez naoružanja pa je dakle okr. svojim priznanjem olakšao vođenje ovog krivičnog postupka, a zasigurno njegov udio u opisanom djelovanju nije toliko idejno konotiran kao nekih drugih idejnih vođa ili upornijih mladiša iz njegovog sela. Stoga se sud priklonio kod odmjeravanja kazne donjoj zapriječenoj granici.

Temeljem navedenih propisa okrivljeniku je iu izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a budući se isti nalazi u pritvoru oslobođen je snašanja troška kriv. postupka, te pada na teret proračunskih sredstava suda.

Karlovac, 30. kolovoza 1993. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                     Mladen Kosijer

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

DOSTAVLJENO:

1. VDO Karlovac, na KT-2o7/93

2. Okr. Branko Brakus Okružni zatvor Karlovac

3. Branitelj Čunko Dubravko odvjetnik iz Karlovca

4. Predsjedništvo roda

 

N

I presuda nepravomoćna

II vidi upisnik K

III dostavi kao gore

IV u cal 10 dana

 

 

Karlovac, 30.kolovoza 1993.godine

Sudac: Mladen Kosijer

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: IV K-159/93

Kv-101/93

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u kriv. predmetu protiv okr. Brakus Branka, radi krivičnog djela iz čl. 4. Zakona o kaznenim djelima podrivačka i teroristička djelatnost protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH, u sjednici vijeća održanoj dana 16. prosinca 1993. godine

 

 

r i j e š i o  j e

 

Temeljem čl. 11 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 25/92) u k i d a  s e  p r i t v o r  protiv:

 

 

Okr. BRAKUS BRANKA, sin Duška i Nade, rođ. Brakus,

rođ. 6.5.1954. u Zalužnici, gdje i prebiva na kbr. 77,

SO Otočac, Srbin, drž. RH

 

 

koji je određen rješenjem istražnog suca Vojnog suda Karlovac broj Kir-96/93, od 24. srpnja 1993. godine, a koji je započeo teći 23. srpnja 1993. godine u 17,00 sati.

 

 

Obrazloženje

 

 

Nepravomoćnom presudom ovog suda broj K-159/93 od 30. kolovoza 1993. godine okr. Brakus Branko proglašen je krivim zbog kriv. djela iz čl. 4 uvodnog citiranog Zakona te nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, time da je nakon proglašenja presude rješenjem od istog datuma i istog broja pritvor produljen na osnovu čl. 353 st. 1. ZKP-a.

Dana 16.12.1993. g. pod brojem 50412-93-1529 Komisija za zatočene i nestale Republike Hrvatske dostavila je telefaksom ovom sudu zahtjev da se spram okr. ukine pritvor radi razmjene zarobljenika, a u skladu sa sporazumom navedene komisije.

U smislu čl. 11 k uvodno citirane Uredbe, neovisno o postojanju razloga zbog kojih je pritvor određen sud će radi razmjene zarobljenika ukinuti pritvor na zahtjev Komisije, pa je slijedom iznijetog odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 16. prosinca 1993. godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r.

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

DOSTAVLJENO:

 

 1. VDO Klc. na KT-207/93
 2. Branko Brakus, putem Uprave Okr. zatvora Klc.
 3. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 4. Branitelj Dubravko Cunko, odvj. u Klc.
 5. Komisija za zatočene i nestale, putem faksa
 6. Predsjedništvo suda

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 845/1993-3

 

 

PRESUDA

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Marijana Svedrovića i Milivoja Mikora, kao članova vijeća i stručnog suradnika Ileane Vinja, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Brakus Branka zbog krivičnog djela iz čl. 4. Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv Republike Hrvatske, rješavajući žalbu optuženika podnesenu protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 30. kolovoza 1993.g. K 159/93, u sjednici održanoj 19. listopada 1993.g., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Pantlika

 

 

p r e s u d i o  j e:

 

 

Odbija se žalba opt. Branka Brakusa kao neosnovana i potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e:

Vojni sud u Karlovcu, pobijanom presudom oglasio je krivim opt. Branka Brakusa zbog kriv. djela iz čl. 4. Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik zbog odluke o kazni, te predlaže da se pobijana presuda preinači i optuženiku izrekne blaža kazna.

Vraćajući spis, temeljem čl. 360. st. 2. ZKP, Državni odvjetnik Republike Hrvatske predložio je da se žalba odbije kao neosnovana.

Žalba nije osnovana.

Prvostepeni sud je potpuno i pravilno utvrdio sve okolnosti koje su bile od utjecaja pri odlučivanju o visini kazne optuženiku, u skladu sa čl. 37. st. 1. OKZRH i kao olakotne

uzeo u obzir priznanje optuženika, situaciju u kojoj se nalazio, ponašanje pred prvostepenim sudom, što se u žalbi niti ne osporava, već žalitelj smatra da je prvostepeni sud podcijenio utvrđene olakotne okolnosti.

Protivno navodima žalbe, prvostepeni sud je cijenio kod odmjeravanju kazne optuženiku kao olakotnu i činjenicu da je uhićen na okupiranom teritoriju u civilnoj odjeći bez naoružanja.

Po nalaženju ovog suda drugoga stupnja sud prvoga stupnja je pravilno ocijenio sve navedene utvrđene olakotne okolnosti kada je optuženiku izrekao kaznu zatvora u donjoj granici zaprijećene kazne za to krivično djelo, a tako izrečena kazna primjerena je društvenoj opasnosti djela što ga je počinio optuženik, njegovoj ličnosti i ta kazna ostvarit će svrhu kažnjavanja iz čl. 31. u vezi čl. 4. st. 2. OKZRH.

Stoga nije osnovana žalba optuženika.

Kako, dakle, žalba nije osnovana, pobijanom presudom nisu ostvarene povrede zakona na koje sud pazi po službenoj dužnosti, u smislu odredbe čl. 366. ZKP – to je žalbu trebalo odbiti i potvrditi pobijanu presudu, temeljem čl. 374. ZKP.

U Zagrebu, 19. listopada 1993.g

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Ileana Vinja, v.r                                                                                              Milan Gudelj, v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-123/93-3

 

 

RJEŠENJE

I

NAREDBA

 

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

 

r i j e š i o j e

I. O b u s t a v lj a s e izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku BRAKUS BRANKU.

 

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Brakus Branka, koja

je izdana kod ovoga suda 31.12.1993.g., pod brojem Su Ik-123/93-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Brakus Branko ,odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH, na kaznu zatvora od 6 (šest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 4 Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH.

Dana 31.12.1993 .g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-123/93-2 protiv okr. Brakus Branka, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog. Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

 

DOSTAVITI

 1. okr. Brakus Branko, putem oglasne ploče suda
 2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-207/93
 3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-159/93
 4. PU Karlovačka po pravomoćnosti
 5. u izvršni spis

 

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -