- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0010

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Broj: 511-04-20-1-K/104, 105, 106/95

Datum: 05.08.1995.

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava –

Veza: vaš broj______________

Na osnovi članka 151. stavak 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

POSEBNO IZVJEŠĆE

 

kao dopuna krivične prijave protiv  BOGDANA SRDIĆA i dr.

 

Postoji osnovana sumnja da je počinitelj prijavljenog djela:

 

 1. MILORAD MAŠIĆ zvani_____________, otac Đuro Mašić i majka  Stojanka Mašić

 

rođene Hrkalović rođen dana 02.11.1960. u Turjanskom ,  općina Vrhovine, država Hrvatska,

 

stanuje u Turjanskom , ulica Turjanski,  broj 105 , općina Vrhovine , narodnost Srbin,

 

državljanin RH , zanimanje  poljoprivrednik ,  obiteljske prilike  neoženjen, bez djece,

 

završio je osnovnu školu , – nezna pisati, vojsku služio  DA , Vinkovci, Trebinje 1978/79,

 

čin pričuvnog mlađeg časnika, časnika ili vojno službenika desetar, imovno stanje srednje ,

 

osuđivan NE.

 

 

proveden istražnom sucu Vojnog suda  u  Karlovcu,  dana 6. VIII. ’95. u 14,00 sati.

 

Zbog toga što je prijavljeni MILORAD MAŠIĆ od mjeseca srpnja 1991.god. zadužio AP, te se priključio paravojnim formacijama pod zapovjedništvom Bogdana Srdića u mjestu Turjanski i do dana 04.08.1995. god., kada je zarobljen od strane HV-e na području mjesta Turjanski, sa oružjem u ruci aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni protiv RH-a, pa postoji osnovana sumnja da je isti gore opisanom radnom počinio KD Oružana pobuna opisano u čl. 235 st. 1. KZ RH.

 

O B R A Z L O Ž E N J E:

 

Provedenom krim. obradom na hrvatskim ratnim zarobljenikom MILORADOM MAŠIĆ iz Turjanskog utvrđeno je slijedeće:

U toku mjeseca srpnja 1991.god. prijavljeni MILORAD MAŠIĆ zadužio je automatsku pušku M 70A, te se priključio paravojnim formacijama na privremeno okupiranom području RH-a na području Turjanskog i Vrhovina.

U tijeku domovinskog rata prijavljeni je kao aktivni sudionik sa oružjem u ruci u postrojbama paravojnih formacija vršio dužnosti i obaveze usmjerene protiv Ustavnog ustrojstva i teritorijalne cjelovitosti RH-e, te aktivno sudjelovao u Oružanoj pobuni protiv RH-e.

Dana 04.08.1995.god.prilikom vojno redarstvene akcije oslobađanja okupiranog teritorija od paravojnih formacija prijavljeni MILORAD MAŠIĆ zatečen je u mjestu Turjanski sa oružjem u ruci, te je isti zarobljen od strane HV-e.

Nakon toga isti je prepraćen u sabirni centar Gospić, te je nad istim od strane djelatnika II PP Otočac izvršena krim. obrada.

Protiv prijavljenoga MILORADA MAŠIĆA II PP Otočac podnijela je kaznenu prijavu pod brojem KU/104, 105 i 106 / od dana

PRIVITAK:

–        Službena zabilješka sačinjena 05.08.1995. god. po opr. djelatnicima PU Ličko-Senjske II,

PP Otočac u vezi obavljenog infor. razgovora sa prijavljenim MILORADOM MAŠIĆEM na okolnosti sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv RH-a i događaja na području mjesta Turjanski i Vrhovine od 1991 – 1995.g god.

 

 

ZAPOVJEDNIK II PP:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Broj: Kio-96/95-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 7. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac MAŠIĆ MILORAD

 

Zapisničar: Mile Paulić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 16,20 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: MILORAD MAŠIĆ JMBG:0211960350635

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Đuro i Stojanka r. Hrkalović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Turjanski 105, pošta Vrhovine

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  2.11.1960. godine u Turjanskom, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            neoženjen

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 8. razreda Osnovne škole

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuću i 23 jutra zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Vinkovci, Trebinje 1978/79

vodi se VE Otočac

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Upozoren u smislu čl. 62 st. 2 i či.208 st. 2 i 3 ZKP-a brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene iz sadržaja kriv.prijave PU Ličko Senjske od 5.8.l995.godine, te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem.Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Poričem da bi počinio krivično djelo za koje se okrivljujem predočenom krivičnom prijavom. tj. da bi kao pripadnik paravojnih oružanih formacija tzv. vojske “HSK” od ljeta 1991. godine pa sve do dana zarobljavanja 4.8.1995.godine sudjelovao u oružanoj pobuni protiv RH i time počinio kriv. djelo iz čl. 235.st. 1 KZ RH.

Ja sam, i prije rata živio kod svoje kuće u Turjanskom, općina Otočac, gdje imam kuću, gospodarske zgrade i zemlju. Bio sam se poljoprivredom i uzgajao stoku.

Već početkom 1991.godine u Turjanskom se počela stvarati organizacija u okviru SDS-a, kojoj je bio cilj organizacija ustanka i :odvajanje ovog područja iz sastava RH. Također se počela stvarati i nekakova ilegalna vojska, odnosno naoružavati mještane. Sve se to odvijalo u organizaciji Bobić Vaje iz Turjanskog, po zanimanju konobara, koji je prije rata radio negdje u Rijeci i a početkom 1991.godine vratio se u Turjansko. Već nekako u to vrijeme počele su se postavljati barikade na prometnicama prema Otočcu i držati noćne straže. U svemu tome ja nisam sudjelovao. Tražili su me ali ja nisam pristajao, jer sam živio od svog rada, odnosno poljoprivrede. Na svom poljoprivrednom imanju živim sam sam. Međutim, u jesen 1991:godine, na inzistiranje pomenutog Boobić Vaje, a  pripadnika, rukovodstvo,SDS-a iz Vrhovina, koji su

prijetili ljudima, Ja sam pak od Bobić  Vaje preuzeo automatsku pušku s 5 okvira od po 30 metaka. Uniformu bivše JNA imao sam od ranije kod svoje kuće. Tu uniformu zadužio sam redovnim putem još1979.godine u bivšem VO Otočac.

Iako sam primio navedenu automatsku pušku i municiju, kroz cijelo vrijeme rata, ni na koji.način nisam_sudjelovao u oružanoj pobuni protiv -RH. Nisam bio pripadnik nikakove paravojne formacije tzv. vojske “RSK”, niti držao straže ili čuvao barikade.

Tokom cjelog rata nisam palio niti jedan jedini metak. Cijelo vrijeme bio sam kod svoje kuće u Tujacncima, baveći se poljoprivredom i stočarstvom. U nekoliko navrata slali su mi pozive i pozivali me da se javim u vojsku, pa mi s tim u vezi i prijetili, ali ja se niti na jedan poziv nisam odazvao. Neodazivanje poziva za mobilizaciju nekako su mi tolerirali, imajući razumijevanja da

sam sam na poljoprivrednom imanju i da imam puno stoke.

Dana 4.kolovoza 1995.godine ujutro bio sam kod svoje kuće, kada su po selu počele padati mine i granate. Nisam znao što se ustvari događa, sve dok negdje između 7 i 8 sati kod mene u kuću nije došao Srdić Bogdan, kojeg inače poznajem iz viđenja

od prije rata. On je rodom iz Vrhovina i tu je radio u ”Dipu”.

Od ljudi iz sela čuo sam da je on za vrijeme rata obnašao dužnost “bezbednjaka” u nekoj jedinici tzv. vojske “RSK”, čija komanda je bila u Vrhovinama te da između ostalog radi na poslovima mobilizacije. Jedne zgode on je po mene poslao vojnu policiju, jer se nisam odazvao pozivu na mobilizaciju i nakon toga mene saslušao pukovnik Mrković uVrhovinama, a koji me je, kad sam mu objasnio svoju situaciju, pustio kući.

Kada je spomenutog 4.8.1995.godine ujutro između 7 i 8 sati kod mene u kuću banuo spomenuti Srdić Bogdan, izderao se na mene, rekavši mi: “pušku u ruke i na položaj”. Ja sam tada uzeo automatsku pušku, koju sam dobio na napred opisani način još 1991. godine, s 3 okvira metaka, te u civilu krenuo od svoje kuće preko polja, prema zaseoku Mašići, odnosno prema Čanku, gdje su pripadnici tzv. vojske RSK držali položaje prema hrvatskoj vojsci, odnosno prema Otočcu. Putem sam sreo tri mještana, koji su sjedili ne znajući što da učine. S i oni bili su naoružani i u uni formama tzv. vojske RSK, a koji su svi inače, iako su stariji ljudi, išli ranije na položaje. Nas četvorica sjedili smo tako i čekali daljnji razvoj situacije koja 2-3 sata, sve dok nije naišao još jedan mještanin i rekao nam da što čekamo, da idemo na položaj, jer da će naići Srdić Bogdan i sve nas pobiti. Radi toga mi smo se razišli i krenuli prema našim pobunjeničkim položajima u Mašićima. putem prema Mašićima u jednoj šumi ja sam naišao na pripadnike hrvatske vojske i predao se. Jedan od vojnika HV viknuo je “baci pušku i lezi”, a što sam ja i učinio, a da prethodno nisam ispalio niti jedan jedini metak. Zapravo ja sam prvi vidio u šumi pripadnike HV i prepoznao i shvatio da su to pripadnici hrvatske vojske, a ne paravojnih formacija tzv. RSK, pa sam upravo ja prvi javio se njima viknuvši “dečki, ne bojte se, nemojte pucati”.

To je sve što imam za iznijeti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

Istražnom sucu predveden sam jučer 6.kolovoza 1995.god. oko 14,00 sati.

Ukoliko ostanem u pritvoru o tome nije potrebno obavještavati.

Upozoren u smislu čl. 77 st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

 

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                              Osumnjičeni:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTV KARLOVAC

 

Broj: KT-263/95

Karlovac, 28. kolovoza 1995.godine

CZ/GK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

MAŠIĆ MILORADA, sin Đure i Stojanke rođ. Hrkalović,

rođ. 2.11.1960. u Turjanskom gdje i prebiva na broj 105

općina Vrhovine, neoženjen, srbin drž. RH, u pritvoru

Okružnog zatvora Karlovac od 6.8.1995. u 14 sati,

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području zaseoka Mašići prema mjestu Čanak

grad Otočac, bio pripadnik srbočetničke paravojske tzv. “RSK” ,a sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirana područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te se je u odori i sa oružjem borio se protiv Hrvatske vojske i redarstvenika za vrijeme akcije “Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

 

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Mašić Milorad

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u obrazac Z-1.

4) da se protiv okr. Mašić Milorada temeljem čl. 182 st. 2 toč. 1 i 3 ZKP-a produži

pritvor

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska uprava Ličko senjska privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Mašić Milorada protiv kojeg je podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH, jer je uhićen dana s oružjem i u odori kao pripadnik paravojske tzv. “RSK”

Protiv Mašić Milorada provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani imenovani navodi da je točno da je u navedenoj postrojbi paravojske tzv. “RSK” bio i nakon 10. svibnja 1995. godine, ali tvrdi da je bio mobiliziran, da nije pucao, te da se je dobrovoljno predao. Dana 4. kolovoza 1995. godine u njegovu kuću je pristupio Srdić Bogdan koji je počeo vikati na njega i naredio mu da uzme pušku te da ode na položaj, pa je to morao i učiniti. Otišao je prema položaju kod sela Mašići prema Čanku gdje su pripadnici četničkih postrojbi držali položaje prema hrvatskoj vojsci. Svi su bili naoružani. Kako im je Srdić Bogdan stalno prijetio da će ih pobiti ukoliko ne budu držali položaje, zajedno s nekolicinom je odlučio da se raziđu te je nakon nekog vremena i uhićen os strane HV-a.

Iz popratne dokumentacije (list 7-10 ) proizlazi da je Mašić Milorad bio pripadnik tzv. 6. ličke brigade paravojske tzv. “RSK”.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Okrivljenik je, a što i sam priznaje bio pripadnik paravojnih postrojbi na okupiranom području, bio je to sve do trenutka zarobljavanja, i to očito sa svrhom da upotrebom oružja spriječi uspostavu pravnog poretka na okupiranom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano s oružjem sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1 KZ RH.

Kako se radi o pripadniku neprijateljskih postrojbi, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika Mašić Milorada ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići, optužnicu koja se ukazuje

kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K-247/95-

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovoga suda Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća, te Matan Zvonimira i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. Mašić Milorada, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne i javne rasprave, zakazane povodom optužnice VT Karlovac br. KT-263/95 od 28. kolovoza 1995. god., u prisutnosti VT Klc., Zdravka Car, okrivljenika osobno, uz branitelja po službenoj dužnosti Alenke Laptalo, odvjetnika iz Karlovca, dana 18. listopada 1995.god.,

p r e s u d i o  j e:

Okr. MAŠIĆ MILORAD, sin Đure i Stojanke

rođ. Hrkalović, rođ. 2.11.1960.g. u Turjanskom, gdje

i prebiva na br. 105., općina Vrhovine, Srbin, drž. RH,

temeljem čl. 239.st. 1. toč.3. ZKP-a

 

ODBIJA SE OPTUŽBA

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. god. na području zaseoka Mašići prema mjestu Čanak, grad Otočac, bio pripadnik srbočetničke paravojske tzv. ”RSK” a sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te se je u odori i sa oružjem borio protiv HV i redarstvenika za vrijeme akcije ”Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 235. st. 1. KZRH.

Trošak postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

 

VT Klc. optužnicom br. KT-263/95 od 28.08.1995.g. optužilo je Mašić Milorada radi kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, kako je to pobliže navedeno u izreci presude.

Nakon provedene glavne i javne rasprave vojni tužitelj je iz razloga pobliže opisanih u Zapisniku odustao od daljnjeg gonjenja, pa je stoga valjalo riješiti kao u izreci.

U Karlovcu, 18. listopada 1995.god.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić, v.r.                                                                           Mladen Kosijer, v.r.

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana primitka iste. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, pismeno putem ovog suda na Vrhovni sud u Zagrebu.

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-263/95
 2. Mašić Milorad, Okr. zatvor, Zgb.
 3. Alenka Laptalo, odvj. iz Klc.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K-247/95

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matan i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. MAŠIĆ MILORADA, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne i javne rasprave, dana 18. listopada 1995.god.:

 

r i j e š i o  j e:

Temeljem čl. 343. st. 2. ZKP-a  u k i d a  s e  p r i t v o r  protiv MAŠIĆ MILORADA,  određen rješenjem istražnog suca br. Kir-96/95 od 7. kolovoza 1995. god. , a koji je započeo teći 6. kolovoza 1995.god., sa danom 18.10.1995.god., te se isti ima o d m a h  pustiti na slobodu.

 

 

Obrazloženje

 

Nakon provedene glavne rasprave povodom optužnice VT Klc. br. KT- 263/95 od 28. kolovoza 1995., zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH protiv Mašić Milorada, javni tužitelj je odustao od daljnjeg gonjenja, pa je donijeta odbijajuća presuda i temeljem navedenih propisa odlučeno je kao u izreci.

 

U Karlovcu, 18. listopada 1995.god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić,v.r                                                                             Mladen Kosijer, v.r.

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana od dana primitka istog. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, putem ovog suda na Vrhovni sud RH.

 

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-263/95
 2. Mašić Milorad, Okr. zatvor Zgb.
 3. Uprava Okr. zatvora Zgb.
 4. branit. Alenka Laptalo, odvj. iz Klc.
 5. Predsjedništvo suda

 

Za točnost otpravka-ovl. djelatnik:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -