- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0008 – REG 095

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj __511-04-31-K-19/70/92.

Datum 30.04.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. Miloš Skendžić    , zvani ___ _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka _ Jelena          , rođene __Rajačić_ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   11.08.1939. u   Srpskom Polju općina  __Otočac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Srpsko Polje_,  ulica  __    _____,

broj   26 , općina  Otočac__, narodnost_Srbin_, državljanin RH

zanimanje_trgovac  , porodične prilike oženjen, troje djece,

završio je SSS, u vojnoj evidenciji se vodi u SNO Otočac,

imovno stanje srednje.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ______________________________________________________.

2.  NIKOLA JANJATOVIĆ zvani “Avram” , sin Petra i majke Milke r. Ružić, rođen 05.01.1945.godine u Srpskom polju, SO Otočac, gdje i stalno prebiva na kbr.108/2, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, oženjen, otac troje djece, po zanimanju vozač, JMBG 0501945350619.

3. NIKOLA PRICA zvani “Purtan”, sin ilije i majke Boje r. Žakula rođen 28.03.1930.godine u Drenovu Klanci i gdje je stalno i prebivao na kbr. 50 A, SO Otočac,’oženjen’ ‘po zanimanju penzioner, po narodnosti Srbin, JMBG 2803930350608

4. BRANISLAV JANJATOVIĆ, sin Petra i-majke-Milke rođ. “Ružić” -rođen 14.04.1951.godine u Otočcu, sa stalnim ‘mjestom prebivališta Otočac, Ul. Bartola Kašića br. 16, po zanimanju profesor, oženjen, otac dvoje djece, po nacionalnosti Srbin, -JMBG 1404951 350602, u vojnoj evidenciji se vodi u SNO-Otočac.

5. NEDJELJKO BANJANIN zvani’ “Ćapan”, sin -Nikole i majke Maše r. Janjatović, rođen 26.08. 1951.godine u Ponorima, ‘SO Otočac, sa stalnim mjestom prebivališta u Otočcu Zagrebačka br. 1 po zanimanju privatni autoprijevoznik, po nacionalnosti Srbin,oženjen,

6. PETAR DIKLIĆ zvani  ”Žuka”, “sin Đure i majke Julike r. Janjatović, rođen  24. 06.1955. godine u Otočacu, sa stalnim mjestom prebivališta u Brlogu kbr. 244/256, Otočac, po zanimanju poljoprivrednik, po nacionalnosti. Srbin, JMBG .2406955350603..

7. NIKOLA JANJATOVIĆ ”Janjac”, sin  ‘Jovana  i majke” Kate  r.’ ‘Lolić, rođen 13.12.1951.godine te Srpskom polju gdje  je i .stalno prebivao kbr. 222/3, SO Otočac, po zanimanju vozač, po nacionalnosti Srbin, JMBG 1312951350619.

8. MILORAD JANJATOVIĆ, sin Nikole i majke Ružice r.Macurak, rođen 27.02.1970. godine u Otočcu,  sa stanom u Srpskom polju kbr. 41/72, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, JMBG 2702970350

9.  NIKOLA ŽAKULA sin Mile i majke Dare, r.Lavrnja;rođen 02.01. 1950.godine u Srpskom polju gdje je stalno  i prebivao na kbr. 144/23, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, JMBG 0201950350615.

10. MILE JANJATOVIĆ zvani .”Markov” , sin Nedjeljka i majke Milice r.

Lavrnja, rođen 20.03.1942. godine u Srpskom polju, gdje i stalno prebiva na kbr. 174/62, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, JMBG 2003942350615.

11. VLADE RUŽIĆ, sin Dušana i majke Danice r. Jović ,rođen 22.03. 1959.godine u Srpskom polju, gdje i stalno prebiva kbr. 210 SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, JMBG 2203959350618.

Zbog postojanja osnovane sumnje  da su počinile više kaznenih djela protiv Republike Hrvatske  opisanih u glavi XX Kaznenog zakona Republike Hrvatske među kojima kazneno djelo

Oružana pobuna  čl. 236. j, kazneno djelo Pozivanje na nasilnu  promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, čl. 236. ‘j, kazneno djelo o Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili hetrepeljivosti, čl. 236. k, dva’Policijska’ stanica podnosi-kaznenu prijavu protiv-jedanaesti (11) prijavljenih osoba, za koje je u toku operativnog ‘postupka utvrđena osnovana inkriminacija da su počinile ista,.

Postupajući u smislu članka 151. t. 6. Zakona o preuzimanju Zakona o kaznenom postupku (u daljnjem tekstu ZKP-u) operativni djelatnici ove  Policijske stanice,

naknadno provedenom krim. obradom nad ,građanima Rukavina Danijelom iz – Srpskog Polja, SO Otočac, Predragom Lavrnjom iz Srpskog  polja, SO Otočac i Milošem Skendžićem –iz Srpskog polja, SO Otočac,izvršeno je prikupljanje operativnih saznanja, koja nedvojbeno upućuju na postojanje osnovane sumnje da su prijavljeni počinili neka od opisanih kaznenih djela koja im se stavljaju na teret.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Miloš Skendžić, Nikola Janjatović zvani ”Avram”, Nikola Prica zvani ”Purtan”, Branislav Janjatović, Nedjeljko Banjanin zvani ”Ćapan”, Petar Diklić zvani ”Žuka”, Nikola Janjatović zvani ”Janjac”, Milorad Janjatović, Nikola Žakula, Mile Janjatović zvani ”Markov” i Vlade Ružić, u periodu od početka 06. mjeseca 1991. godine do početka 10. mjeseca 1991. godine na području lokaliteta Srpsko Polje sa zaseocima Janjatovići, Štule, Bjeljevine i Rosotrun, zajedno i u dogovoru, u više navrata, verbalnim opsturiranjem i agitiranjem protiv ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, organiziranjem naoružanih noćnih straža i postavljanjem cestovnih zapreka – barikada na putnim komunikacijama prema navedenim lokalitetima s isključivo pučanstvom srpske nacionalnosti, izazvali ozbiljnu uznemirenost i osjećaj nesigurnosti kod pučanstva s pretežito hrvatskim žiteljima, posljedica čega je bila nemogućnost funkcioniranja legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo Oružane pobune čl. 236. f. KZH-a, upravljenom na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, glede čega se prijavljuju.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Miloš Skendžić, Nikola Janjatović zvani ”Avram”, Nikola Prica zvani ”Purtan”, Petar Diklić zvani ”Žuka” i Branislav Janjatović u periodu od 01.06. do 01.10.1991. godine na području – lokalitetu Srpsko polje SO Otočac, zajedno i u dogovoru skupno i pojedinačno u više navrata, u trgovini u Srpskom polju ispred Osnovne škole u Srpskom polju, kao i na mjestima međusobnog okupljanja u privatnim obiteljskim kućama duž navedenog lokaliteta, aktivno verbalno istupali, politički agitirali, širenjem negativne propagande, te tendecioznim – neistinitim prikazivanjem društveno-političkih prilika u Republici Hrvatskoj poticali na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske odnosno svjesno raspirivali razdor i netrepljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske čl. 236. j, kao i kazneno djelo Izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, razdora ili netrepljivosti čl. 236. k, glede čega se prijavljuju.

O B R A Z L O Ž E N J E:

Prikupljanjem potrebnih obavještenja od građana, pronalaskom većeg djela inkriminiranog naoružanja, streljiva i opreme, fotografiranjem lica mjesta, obavljenim informativnim razgovorima sa svjedocima – očevidcima, utvrđeno je:

Prijavljeni akteri kaznenog djela Oružane pobune u navedenom nizu od 1-11, u periodu od početka 06. mjeseca do početka 10. mjesec a1991.godine, zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno, sudjelovali su u pripremanju i realizaciji kaznenog djela Oružane pobune na području lokaliteta Srpskog polja SO Otočac, da su na inicijativu glavnih idejnih organizatora pobune – prijavljenih Skendžić Miloša, Nikole Janjatovića, Nikole Purtana, Branislava Janjatovića, Petra Diklića, Nedjelja Banjanina i dr. putem ilegalnih kanala doli u posjed, transportirali i potom dijelili po navedenim zaseocima sa isključivo srpskim pučanstvom, naoružavali isto, oružjem i streljivo, PAP i PM pobunjenike u navedenim lokalitetima, a koje oružje i streljivo prema do sada utvrđenim operativnim saznanjima potječe iz arsenala bivše JNA.

Provedenom kriminalističkom obradom u ovoj Policijskoj stanici nad prijavljenim Skendžić Milošom, te građanima Danijelom Rukavinom i Predragom Lavrnjom iz sela Srpsko Polje, SO Otočac utvrđeno je da je prvi transport ilegalnog naoružanja i streljiva došao neutvrđenog dana krajem 05. mjeseca 1991. godine osobnim automobilom marke ”Golf” nepoznatog reg. broja, vl. prijavljenog Janjatović Nikole zvanog ”Avram” iz Vrhovina lokalnom cestom Vrhovine – Zalužnica – Škare – Glavace – Drenov Klanac – Brlog – Srpsko polje sve do obiteljske kuće prijavljenog Skendžić Miloša. Određenu količinu naoružanja i streljiva navedenim automobilom dovezli su prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” i Janjatović Nikola zvani ”Janjac”. Nakon što je oružje doveženo prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” i prijavljeni Skendžić Miloš istovarili su isto naoružanje i streljivo u kuću Miloša Skendžića.

Prijavljeni Skendžić Miloš i prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” vrše raspodjelu oružja i streljiva istog dana po dovozu naoružanja, tom prilikom prijavljeni Miloš Skendžić uzima za sebe jednu automatsku pušku sa neutvrđenom količinom streljiva, prijavljeni Janjatović Nikola uzima za sebe jednu automatsku pušku i neutvrđenu količinu streljiva, te zadužuju sa PAP i 40 kom. streljiva prijavljenog Nikolu Janjatovića zv. ”Janjac” i neprijavljenog Predraga Lavrnju sa PAP i 40 kom. streljiva.

Za navedeno oružje i streljivo prijavljeni Miloš Skendžić i Nikola Janjatović zvani ”Avram” nisu izdali nikakav dokumenat u smislu zaduženja odnosno porijekla istoga.

Neutvrđenog dana početkom 08. mjeseca 1991.godine na područje navedenog lokaliteta sa vozilom bivše JNA dovežena je veća količina raznog naoružanja i odgovarajućeg broja streljiva za navedeno oružje, koje naoružanje i streljivo iz vojnog vozila bivše JNA prijavljeni Skendžić Miloš, Nikola Janjatović zvani ”Avram”, Janjatović Nikola zvani ”Janjac”, Janjatović Mile zvani ”Markov”, Janjatović Milorad, Žakula Nikola i Prica Nikola istovaraju i spremaju u garažu kod kuće prijavljenog Janjatović Mile zv. ”Markov”. Po dolasku navedenog naoružanja istog dana prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” i Janjatović Mile zvani ”Markov” djele naoružanje i streljivo slijedećim mještanima:

 1. Janjatović Nikola (Jovanov) zadužuju PM i određenu količinu streljiva.
 2. Lavrnja Nikola zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 3. Janjatović Nikola zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 4. Janjatović Slobodan zadužuje PM i neutvrđenu količinu streljiva.
 5. Janjatović Dušan zadužuje PM i neutvrđenu količinu streljiva.
 6. Štula Mišo zadužuje PM cal. 7,9 mm i neutvrđenu količinu streljiva.
 7. Janjatović Mile zadužuje PM i neutvrđenu količinu streljiva.
 8. Janjatović Dušan zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 9. Ružić Rade zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 10. Janjatović Nedjeljko zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 11. Lavrnja Milan zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.
 12. Ružić Vlade zadužuje PM i neutvrđenu količinu streljiva.
 13. Ružić Branko zvani ”Ćakin” zadužuje PM i neutvrđenu količinu streljiva.
 14. Ružić Branko zvani ”Jukin” zadužuje PAP i 40 kom. streljiva.
 15. Varda Dane zadužuje PAP i 40. kom. streljiva.

 

Za navedeno oružje i streljivo prijavljeni Nikola Janjatović zvani ”Avram” i Janjatović Milan

zvani ”Markov” imenovanim mještanima nisu izdali nikakav dokumenat u smislu zaduženja odnosno porijekla istog.

Tokom naoružavanja mještana navedenog lokaliteta Srpsko polje, nitko od istih nije pružio otpor odnosno odbio primitak, već su navedeno oružje i streljivo dobrovoljno primili.

Istovremeno prijavljeni Nikola Prica zvani ”Purtan” Diklić Petar zvani ”Žuka”, Branislav Janjatović, Nedjeljko Banjanin zvani ”Ćapan”, Skendžić Miloš, Žakula Nikola i Janjatović Nikola zvani ”Avram” okupljaju na sastanku u kući prijavljenog Skendžić Miloša u Srpskom polju veći broj mještana sela Srpsko polje sa zaseocima Rosotrun i Bjeljevine početkom 08. mjeseca 1991. godine, politički agitiraju na hitnoj uspostavi seoskih straža po sistemu da svaki zaseok uspostavi jednog organizatora za nadzor nad ostalim učesnicima straža na postavljenim zaprekama – barikadama, koje vode u unutrašnjost sela s isključivo srpskim pučanstvom.

U svezi s tim prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” i prijavljeni Prica Nikola zvani ”Purtan” određuju za svaki pojedini zaseok svoje emisare te se tako za zaseoke Janjatovići određuje – zadužuje prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram”, za zaseok Štule zadužuje se prijavljeni Žakula Nikola, zaseoku Voznik zadužuje se prijavljeni Mile Janjatović zvani ”Markov” za zaseok Bjeljevine zadužuje se prijavljeni Ružić Vlade, dok je za zaseok Rosotrun zadužen prijavljeni Janjatović Milorad.

Zaduženi emisari određuju se da nadziru ostale učesnike na barikadama u navedenim lokalitetima, vrše nelegalnu kontrolu roba i ljudi, te negativno politički agitiraju među mještanima na oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske.

Neutvrđenog dana sredinom 07. mjeseca 1991. godine u selo Srpsko polje dolazi prijavljeni Prica Nikola zvani ”Purtan”, Petar Diklić zvani ”Žuka” koji u prisustvu prijavljenog Skendžić Miloša i Janjatović Nikole zvani ”Avram” vrše oštru antihrvatsku kampanju i diskreditaciju legalnih organa vlasti, pri čemu se u svom govoru pozivaju na ideje čelnika srpskih lidera Miloševića, Babića, Raškovića i drugih, te uspjevaju indoktrinirati prisutne mještane, zabranjuju postavljanje i zastave Republike Hrvatske na objekat Osnovne škole, zabranjuju dolazak i mogućnost djelovanja pripadnika MUP-a kao i drugih legalnih organa Republike Hrvatske na lokalitetu Srpsko polje i ostalim zaseocima.

Prijavljeni Skendžić Miloš, Janjatović Nikola zvani ”Avram” i Prica Nikola zvani ”Purtan”, pred prisutnima otvoreno istupaju protiv ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, nazivajući pripadnike hrvatskog naroda pogrdnim nazivima ”ustaše kojima se ne može vjerovati”, potenciraju hitno organiziranje seoskih straža na svim lokalitetima, njihov nadzor i raspodjelu preostalog naoružanja.

Na osobnu inicijativu, te uz prijetnju da će neposlušne fizički prisiliti, prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram” zajedno sa Prica Nikolom zvani ”Purtan” u obiteljskoj kući prijavljenog Janjatović Nikole zvani ”Avram” osniva glavni štab oružane pobune, u kući se održavaju sastanci, sačinjavaju planovi, vrši procjena situacije i određuje način kretanja osoba sa graničnim mjestima u kojima je pretežito nastanjeno hrvatsko pučanstvo.

Zbog sve izraženijeg intenziteta oružane pobune u smislu organizacije kao i postignutog stupnja uznemirenosti indoktriniranosti strahom od djelovanja pripadnika MUP-a i Zbora narodne garde, prijavljeni Janjatović Nikola zvani ”Avram”, Janjatović Branislav i Janjatović Nikola zvani ”Janjac” tijekom 07. mjeseca 1991.godine koordiniraju i rukovode izgradnjom improviziranih drvenih nastambi za prihvat i smještaj terorističkih grupa i pojedinaca, a nakon izvršenja terorističkih akata. Drvene nastambe – skloništa izgrađuju pored šupe obiteljske kuće prijavljenog Janjatović Nikole zvanoga ”Avram”. Po nalogu prijavljenog Janjatović Nikole zvanog ”Avram” paralelno s izgradnjom drvenih nastambi, vrši se miniranje terena na lokalitetu kuće prijavljenog Janjatović Nikole zvani ”Avram”.

U svezi s tim prilikom izvršenog operativnog pretresa terena na lokalitetu Srpsko polje, djelatnici PS Otočac pronašli su prethodno opisane improvizirane nastambe za prihvat i smještaj terorista, te željezni sanduk u kojem su se nalazile mine SMB boje bivše JNA, te isto fiksirali fotografijom.

Prijavljeni Skendžić Miloš, Nikola Janjatović zvani ”Avram”, Nikola Prica zvani ”Purtan”, Petar Diklić zvani ” Žuka”, Branislav Janjatović u periodu od 01.06.1991.g. do 01.10.1991. godine u više navrata u trgovini u Srpskom polju, ispred Osnovne škole u Srpskom polju, te na mjestima međusobnog okupljanja u privatnim obiteljskim kućama duž navedenog lokaliteta, organizirano su zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno verbalno istupali pred pojedincima i grupom građana navedenog lokaliteta Srpsko polje, zaseocima srpske nacionalnosti, verbalno pozivajući iste direktno ili indirektno na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske na način da su istima tendeciozno prikazivali organe legitimne vlasti Republike Hrvatske kao organe ”ustaške vlasti”, i da kao takvu vlast srpski narod ne smije prihvatiti da je pod Hrvatskim barjakom Srpski narod tijekom prošlog rata bio izložen nezapamčenim genocidom od strane ustaškog velikog – hrvatstva, te da novoformirana, tzv. demokratska vlast u Hrvatskoj, te da jedino oružanim ustankom Srpski narod može izbjeći genocid od strane Ustaške vlasti u Hrvatskoj. Srpski narod ne smije prihvatiti instrumentalizaciju nove Hrvatske vlasti na etničkim srpskim prostorima, te u skladu s tim nužno je protjerati predstavnike Hrvatske vlasti, osobito pripadnike MUP-a Republike Hrvatske, te osnovati vlastite organe vlasti tzv. SAO Krajine na srpskim etničkim prostorima.

Opisanim istupanjima, pozivanjima i iznošenjima neistine prijavljeni, uspjeli su negativno indoktrinirati i mobilizirati mještane lokaliteta Srpsko polje –sa zaseocima, sa osloncem na teritorijalno zaleđe lokaliteta Brloga i Vrhovina od kuda je stizala idejna i materijalna pomoć – podrška, te ih pridobiti za organiziranje seoskih straža – barikada, za odbijanje postavljanja hrvatske zastave i općenito opstruiranje funkcioniranja legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske, kao i raspiriti nacionalnu mržnju, razdor i netrpeljivost odnosno averziju prema pučanstvu Hrvatske nacionalnosti, te svemu što je hrvatsko, što je imalo izravne negativne političke konotacije i izravne posljedice na konkretne aktivnosti ostalih prijavljenih osoba u ovoj krivičnoj prijavi, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama skupno i pojedinačno počinili kazneno djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrepljivosti čl. 236. k. KZH-a.

Početkom 12. mjeseca 1991. godine djelatnici PS Otočac izvršili su animiniranje mještana navedenog lokaliteta Srpsko polje sa zaseocima apelirajući javno na dobrovoljnu predaju naoružanja i streljiva, te druge opreme istaknuvši mogućnost neprimjenjivanja zakonskih sankcija u takvim slučajevima, što je imalo značajnog efekta u smislu da je natpolovična većina mještana Srpsko polje i okolnih zaseoka, u prisustvu djelatnika ove PS predala oružje i streljivo sa svojih skorovitih mjesta.

Tom prilikom djelatnici ove PS uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta izuzeli su petnaest PAP i dvije puške M-48.

U svezi pronalaska i izuzimanja navedenog oružja sačinjen je revers i izdata potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, koju Vam u prilogu dostavljamo, uz napomenu da je petnaest PAP pohranjeno u vojarnu ”Ban Jelačić” u Otočcu, dok su dvije puške M-48 pohranjene do okončanja krivičnog postupka u skladišnim prostorijama PS Otočac.

Slijedom opisanih kaznenih djela iz glave XX Kaznenog zakona Republike Hrvatske, Policijska stanica Otočac, nakon izvršene sistematizacije, obrađenih saznanja, osoba i događaja te prikupljenih materijalnih i personalnih dokaza, raspisala je potjernicu za svim prijavljenim akterima navedenim u ovoj kaznenoj prijavi, sa ciljem da se isti uhite i potom privedu glede daljnjeg procesuiranja. Ovisno o efikasnosti pronalaska prijavljenih – traženih osoba te njihovoj operativnoj obradi i novoutvrđenih okolnostima svakog zasebnog slučaja, biti ćete pravovremeno izvješćeni.

Na okolnosti opisanih kaznenih djela u ovoj kaznenoj prijavi, od prijavljenog Skendžić Miloša, kao i od svjedoka očevidaca uzete su izjave na zapisnik u ovoj PS, koje Vam se u prilogu dostavljaju zajedno sa potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta, sačinjenim fotoelaboratom djelatnika PS Otočac, te ostalim prilozima.

 

D O K A Z I : kao u tekstu.

 

 

Prilog: 7.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

O TOME OBAVIJEST:

 1. Okružno javno tužiteljstvo Gospić
 2. PU Gospić /Odjel za oper.posl. JS/
 3. Odsjek za analitiku i AOP-e, o v d j e.

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: ____________

Datum: 29. siječnja 1992.

 

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime   Policijske stanice Otočac dana 29. siječnja 1992. god. ,

 

u prostorijama PS Otočac ,  u toku postupka na osnovu člana 151. ZKP-a zbog

 

osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo _______________________________.

 

 

Prisutni su:

Ovlaštena službena osoba:  xxxxxxxxxxxxxx

dddddddddddddd

Zapisničar:                         Ivan Bižanović

 

Započeto u 11,00 sati.

Građanin  xxxxxxxxxxxxx ime oca 

nastanjen u  

Otočcu, s okrivljenikom ( ako je poznat )___________________ u srodstvu, s

oštećenikom _______________________________________ u srodstvu, u vezi s navedenim

predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

( kratak sadržaj izjave )

 

 

Izjava uzeta dana 29. siječnja 1992. godine u vezi Miloša Skendžića – o njegovom radu i ulozi u S. Polju.

Za Miloša Skendžića mogu reći da je bio glavni organizator četničke bande.

 1. Imao je svoju trgovinu u kojoj je skupljao sve Srbe i uključivao ih u četničku bandu.
 2. Bio je predsjednik pet /5/ mjesnih zajednica po njemu zamišljene Krajine.

–        07.01.1991. izvjesio je četničku zastavu na Osnovnu školu u Srpskom Polju, to dijelo mi

smo prijavili u MUP RH. Otočac. MUP-ovci su došli i skinuli zastavu. Miloš Skendžić predsjednik SDS-a organizirao je svoje Srbe zvane četnike iz Bijeljevina i Brloga, oni su se sa njim na čelu okupili kod osnovne škole u Polju i svojim prosvjedom silom prisilili MUP iz Otočca, MUP je ponovno vratio na školu zastavu. Veliko-srbi puni sreće veselili su se kod škole, ložili logorsku vatru, punili svoje oružje tko je kakvo imao i pucali sve sa Milošom na čelu.

 1. Kada se osnivao referendum za Krajinu, Miloš Skendžić je sve svoje Srbe okupio da

glasaju za SAO Krajinu, a glasanje se održalo u njegovoj trgovini, a slavilo se u kući Janjatović Nikole/Jovanova/ sada četnika u Titovoj Korenici. S tim Miloš slavni predsjednik pet mjesnih zajednica četničke bande povezao se sa tzv. JNA, ta Armija je svaki dan dolazila kod Miloša i vraćajući se od Miloša prema Otočcu pod naputom Milošovom provocirala je Hrvatski živalj.

Predsjednik SDS-a Miloš Skendžić što mu je omogućio SK švercajući i pljačkajući nabrao se toliko novca da je čistio povampirio, tako da je vojski pekao janjce i častio ih pićem što ga ni dan danas nije vratio OUR-u ”Gacka” jer je mislio da je Krajina već izgrađena, ali mu to nije uspjelo. S tim pečenjem janjca i pićem veliko-srpstvo lebdi za velikom Srbijom skupa sa JA koja je najprije naoružavala Srbe vukući oružje kapom i šakom, dokaz sam ja kad sam naišao s traktorom i vidio gdje Miloš i Lavrnja Predrag istovaraju oružje iz Pinc-gauera u Skendžićevu ladu kad su vidjeli da ja nailazim bliže nastala je velika panika da nisu znali dali bi zatvorili vrata, dali bunker puške su počele ispadati oni su sve to sabrali sjeli u auto i produžili za Bijeljevine negdje gore su oružje istovarili, a ja nisam vidio gdje je jer sam produžio svojoj kući.

 1. Miloš Skendžić sa svojom naoružanom bandom početkom devetog /9/ mjeseca zauzima

položaje iznad naših kuća u predvečerje, zapucavši iz raznog pješadijskog oružja misleći da ćemo mi napustiti svoje domove, ali mi iako goloruci ostali smo kraj svojih ognjišta. Predsjednik Skendžić Miloš misleći da su Hrvati gotovi održavao je liniju Bijeljevine-Brlog-Drenov Klanac tzv. SAO Krajina s tim misleći da je sve u njegovim rukama, ali predsjedniku Milošu blokirao se put na Nikšić mostu. On to neznajući sijeo je u Ladu sa četničkom vojvodom Janjatović Nikolom – Avramom krenuli su prema Drenovom Klancu da izvrše minobacački napad na Kompolje. Stoga ih je MUP vratio natrag, a oni su ljutito provezi Ladu koliko je god mogla do Miloševe kuće natrag. Skupio je svoju bandu, uzeo minobacač i otišao na brdo zvano Vrščić i otvorio minobacačku vatru na MZ Kompolje, poslije toga minobacačkog napada i dalje mu nije bio otvoren put za Drenov Klanac, a on je tada zaprijetio ili da mu se otvori put na Nikšić mostu ili će Kompolje biti sravnjeno sa zemljom, ali to mu nije uspjelo zahvaljujući hrabrim hrvatskim braniteljima. Još dokazujem kod Miloša Skendžića je bilo glavno skladište krumpira i svih mogućih namjernica za krajinu Knin.

Imam dokaz da je on organizator krštenja Vojvode Nikole Janjatovića-Avrama u pravoslavnoj  crkvi u Zalužnici.

 1. Kad sam nailazio na svoje njive voziti slamu ispred kuće Miloša Skendžića navratio sam

u trgovinu PZ-OUR ”Gacka” da popijem pivu i kupim cigarete izlazeći van iz trgovine dočekala me skupina ljudi koji su bili članovi SDS-a: – Vojvoda četnički Janjatović Nikola

– predsjednik SDS-a Miloš Skendžić

– Diklić Pero

– Lavrnja Nikola

– Lavrnja Predrag

– Ružić Milenko

– Štula Mišo

– Žakula Nikola

Miloš Skendžić je tada rekao da je za njega svaki MUP-ovac ustaša, da on jebe hrvatsku vlast, da će se boriti protiv nje i da je on ne priznaje.

 

 


 

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

OTOČAC 19.03.1992.godine.

 

 

S L U Ž B E N A  Z A B I L J E Š K A

 

 

Sastavljena dana 19.03.1992. godine u Policijskoj stanici Otočac a u vezi akcije ”Tragač 5” kojom prilikom je od građana mjesta Srpsko polje oduzeto oružje (vojno) dana 11.12.1991. godine u Srpskom polju.

Dana 11.12.1991. godine u Srpskom polje preuzeto je vojno vatreno oružje koje su posjedovali građani mjesta Srpsko polje kod sebe a isto su dobili od Jugoslovenske armije i to slijedeće:

 

 1. PAP br. 238246
 2. PAP br. 120169
 3. PAP br. 238103
 4. M-48. br. 19057
 5. PAP br. 158728
 6. PAP br. 108149
 7. M-48 br. 7944
 8. PAP br. 314024
 9. PAP br. 457019
 10. PAP br. 597739
 11. PAP br. 456056
 12. PAP br. 133234
 13. PAP br. 238320
 14. PAP br. 456054
 15. PAP br. 457015
 16. PAP br. 238241
 17. PAP br. 126057

 

Navedeno vatreno oružje preuzeto je po djelatnicima Policijske stanice Otočac uz potvrdu o

privremeno oduzetim predmetima br. 653275. Navedeno oružje je predao xxxxxxxxxxxxxx iz Srpskog polja koji je potpisao potvrdu o preuzimanju predmeta.

Navedeno oružje je dana 11.12.1991. godine preuzeo skladištar Policijske stanice Otočac xxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je isto oružje pohranio u skladištu PS Otočac.

 

 

Prilog: Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta.

 

Bilješku sastavio:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

PRESLIKA KARTONA O IZDANOJ OSOBNOJ KARTI

I NA ZADNJOJ STRANICI PUTNA ISPRAVA

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -