- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0003

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PU GOSPIĆ

PS OTOČAC

 

Broj __511-04-31-K-19/115/92

Datum __10.06.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  V O J N O M   JAVNOM TUŽIOCU

VI OPERATIVNE ZONE

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. Mile Štula     , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Ilija i majka __Milica     _, rođene ___ Hajduković   _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   20.05.1937. u   Srpskom Polju općina  __Otočac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Srpsko Polje_,  ulica  ___­­­­_____,

broj   22 , općina  Otočac__, narodnost _Srbin__, državljanin _RH_

zanimanje_ poljoprivrednik_, porodične prilike _oženjen, otac dvoje djece _

završio je _osnovnu školu _, – ne zna pisati, vojsku služio _DA_

u vojnoj evidenciji se _SNO Otočac_ , odlikovan _nije_ ,

u vojnoj evidenciji se _ SNO Otočac_ , odlikovan _nije_ ,imovno stanje _dobro_,

osuđivan _ne_, lišen slobode dana _09.06.1992._ u _21,00_ sati.

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

2. Bogdan Štula, sin Nikole i majke Kate r. Diklić, rođ. 24.01.1944. g. u Srpskom Polju,

gdje i prebiva kbr. 31/76 SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, završio 6 razreda osnove škole, vojsku služio 1963/64.g. u Peći, po zanimanju poljoprivrednik

3. Đuro Janjatović, sin Sime i majke Jeke r. Janjatović, rođ. 15.05.1941.g. u Srpskom Polju,

gdje i prebiva kbr. 68/53 SO Otočac, po zanimanju poljoprivrednik, vojsku služio 1961.g. u Slavonskoj Bistrici, oženjen, otac dvoje djece, po nacionalnosti Srbin, završio osnovnu školu.

4. Milenko Ružić, sin Rade i majke Slavice, r. Radan, rođ. 09.11.1968.g. u Srpskom Polju,

gdje i prebiva na kbr. 40, SO Otočac, završio osnovnu školu, po zanimanju poljoprivrednik, po nacionalnosti Srbin, neoženjen

5. Predrag Janjatović, sin Đure i majke Mire, r. Janjatović, rođ. 29.12.1970.g. u Srpskom

Polju gdje je i prebivao na kbr. 68/53, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, završio osnovnu školu, neoženjen, vojsku služio 1980/? .g. u Kičevu.

6. Nikola Ružić, sin Dušana i majke Anke, r. Grozdanić, rođ. 16.01.196?.g. u Srpskom

polju, gdje i prebiva kbr. 106, SO Otočac, po zanimanju poljoprivrednik, završio osnovnu školu, neoženjen, vojsku služio 1985/86g. u Zemunu, po nacionalnosti Srbin,

7. Ilija Janjatović, sin Nedjeljka i majke Marije r. Janjatović, rođ. 09.08.1962.g. u Srpskom

polju, gdje i prebiva kbr. 73/41, SO Otočac, završio osnovnu školu, vojsku služio 1981/82.g. u Gornjem Milanovcu, po nac. Srbin, neoženjen

8. Đoko Janjatović, sine Nedjeljka i majke Marije r. Janjatović, rođ. 10.01.1965.g. u

Srpskom polju, gdje i prebiva kbr. 41, SO Otočac po zanimanju strojobravar, neoženjen, po nacionalnosti Srbin, završio srednju školu u Otočcu,

 1. Gojko Lavrnja, sin Milana i majke Soke, r. Maričić, rođ. 24.02.1974.g. u

Bjeljevinama – Srpsko polje, gdje i prebiva kbr. 46/36, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, vojnu obavezu nije regulirao, neoženjen, po zanimanju trgovac,

10.  Branko Ružić, sin Dušana i majke Anke, r. Grozdanić, rođ. 01.01.1964.g. u Srpskom

polju gdje i prebiva kbr. 106/51, SO Otočac, neoženjen, po nacionalnosti Srbin, završio osnovnu školu 1982. g. u Pirotu,

11.  Predrag Lavrnja, sin Dušana i majke Radojke, r. Rusić, rođ. 15.?.1969.g. u Otočcu,

sa mjestom prebivališta u Srpskom polju kbr. 50, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, po zanimanju poljoprivrednik, neoženjen

12.  Milan Lavrnja, sin Bude i majke Milice, r. Ske?, rođ. 15.04.1945.g. u Srpskom polju,

gdje i prebiva kbr. 46/36, SO Otočac, po zanimanju radnik, oženjen, otac dvoje djece, vojsku služio 1964/65.g. u Skoplju, po nacionalnosti Srbin,

 

 

Zbog, postojanja osnovane sumnje da su počinile  kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, opisano u glavi XX kaznenog Zakona Republike Hrvatske, među kojima kazneno djelo Oružana pobuna čl. 236. f., ova policijska stanica podnosi kaznenu prijavu protiv 12 prijavljenih osoba, za koje je u toku oper. postupka utvrđena osnovana inkriminacija da su počinile isto.

Postupajući u smislu člana 151. t. 6. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku u daljnjem tekstu ZKP-a, oper. djelatnici Policijske stanice Otočac dana 09.06.1992. g. lišili su slobode te proveli krim. obradu nad prijavljenim osobama navedenim u ovoj kaznenoj prijavi od 1-12, svi iz sela Srpsko polje. SO Otočac, u toku koje obrade su prikupljeni relevantni materijalni dokazi, odnosno sistematizirana oper. saznanja, koja nedvojbeno upućuju na postojanje osnovane sumnje da su prijavljeni počinili opisano kazneno djelo, koje im se stavlja na teret.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Mile Štula, Bogdan Štula, Đuro Janjatović, Milenko Ružić, Predrag Janjatović, Nikola Ružić, Ilija Janjatović, Đoko Janjatović, Gojko Lavrnja, Branko Ružić, Predrag Lavrnja i Milan Lavrnja, u periodu od početka 07.mj. 1991.g. do početka 01.mj.1992.g. na području lokaliteta Srpsko polje, SO Otočac, sa zaseocima Rosotrun i Bjeljevine, zajedno i u dogovoru u više navrata, verbalnim opstruiranjem i agitiranjem protiv ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, organiziranjem naoružanih noćnih straža i postavljanjem cestovnih zapreka-barikada na putnim komunikacijama prema navedenom lokalitetu s isključivo pučanstvom srpske nacionalnosti, minobacačkim napadom na selo Kompolje, SO Otočac sa pretežito hrvatskim žiteljima, izazvali ozbiljnu uznemirenost i osjećaj nesigurnosti kod pučanstva s pretežito hrvatskim žiteljima posljedica čega je bila nemogućnost funkcioniranja legitimnih i legalnih organa vlasti Republike Hrvatske i opć. Otočac, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo Oružane pobune, čl. 236.f. KZH, upravljeno na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti RH, glede čega se prijavljuju.

O B R A Z L O Ž E N J E:

Prikupljanjem potrebnih obavještenja od građana, hvatanjem učinioca opisanog kaznenog djela, provedenom krim. obradom nad istima, pronalaskom većeg dijela inkriminiranog naoružanja, streljiva i opreme, korištenjem video zapisa te fotografiranjem lica mjesta, pronalaska inkriminiranog naoružanja i streljiva utvrđeno je:

Prijavljeni akteri kaznenog djela Oružane pobune u navedenom nizu od 1-12, u periodu od početka 07.mj. 1991.g. do početka 01.mj..1992.g. zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno, sudjelovali su u pripremanju i realizaciji kaznenog djela oružane pobune na području lokaliteta Srpsko polje,SO Otočac,. na način da su na inicijativu glavnih idejnih organizatora pobune – prethodno prijavljenih Skendžić Miloša, Janjatović Nikole zvani

“Avram” i drugih putem ilegalnih kanala došli u posjed, transportirali i potom dijeljenjem po navedenim zaseocima. navedenog lokaliteta- Srpsko polje sa isključivo srpskim pučanstvom, naoružavali isto, a zatim upotrebom naoružanja i streljiva, a koje oružje i streljivo prema do sada utvrđenim oper. saznanjima potječe iz arsenala bivše JNA (prilog video zapis i fotodokumentacija)

Provedenom kri.obradan u ovoj policijskoj stanici nad prijavljenim navedenim u ovoj kaznenoj prijavi od 1 do 12 utvrđeno je da je naoružanje i streljivo došlo putem ilegalnih kanala neutvrđenog dana početkom 07 .mj.l99l.g.,i to vojnim vozilom vlasništvo bivše JNA. Naoružanje i streljivo doveženo je do kuće prije prijavljenih Janjatović

– Nikole zvani “Avram” i Skendžić Miloša trgovca u Srpskom polju, opć. Otočac, a oružje i streljivo prema do sada utvrden1m saznanjima. došlo je iz pravca Otočca.

Nakon dovoza oružja i streljiva do kuće prije prijavljenih Janjatović Nikole i Skendžić Miloša, vrši se raspodjela naoružanja i streljiva muškim osobama srpske nacionalnosti na području lokaliteta Srpskog polja sa zaseocima opć. Otočac.

Oružje raznih cal.te određenu količinu streljiva zadužuju svi mještani – muške osobe, medu kojima i osobe navedene – prijavljene u ovoj kaznenoj prijavi. za navedeno oružje i streljivo prije prijavljeni Skendžić Miloš i Janjatović Nikola zvani “Avram” mještanima lokaliteta Srpsko polje a tako i prijavljenima navedenim u ovoj kaznenoj prijavi nisu izdavali nikakav dokumenat u smislu zaduženja odnosno porijekla istoga.

Mještani i to muške osobe lokaliteta Srpsko polje zadužuju jedan dio naoružanja i streljiva u trgovini kod kuće Skendžić Miloša u Srpskom polju dok jedan dio naoružanja i streljiva Skendžić Miloš i Janjatović Nikola zvani ”Avram” sa osobnim automobilom marke Golf vlasništvo Janjatović Nikole prevoze u automobilu i dijele po navedenim zaseocima. Rosotrun i Bjeljevine lokaliteta Srpskog polja,. tako da tom prilikom i većina prijavljenih u ovoj kaznenoj prijavi dobiva naoružanje i određenu količinu streljiva.

Nakon raspodjele lakog naoružanja i streljiva prije prijavljeni Skandžić Miloš i Janjatović nikola zvani “Avram” sa teretnim automobilom marke “ZAM” plave boje nepoznatog reg. broja dovoze određenu količinu minobacača raznih cal. sa određenom količinom streljiva, a sve to skupa odvoze i ostavljaju u šumu u zaseoku Rosotrun nedaleko kuća Štula Bogdana i njegovog pok.brata.

Nakon izvršene raspodjele naoružanjai streljiva, istovremeno dolazi do organiziranja noćnih straža,  te postavljanja cestovnih zapreka barikada u zaseoku Štule – nedaleko kuće prijavljenog Mile Štule iz S.polja, SO otočac. za organizatore istih straža određuju se prije prijavljeni Skendžić Miloš – Janjatović Nikola zvani “Avram”, te njih oba dvojica preuzimaju odgovornost i nadzor nad ostalim učesnicima seoskih straža i cestovnih zapreka – barikada na području lokaliteta sela Srpsko polje općina Otočac, te nagativno politički agitiraju medu mještanima na oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske

Seoske straže davaju se na području lokaliteta Bjeljevine i Rosotrun, a na stražu idu svi navedeni u ovoj kaznenoj prijavi i straže davaju u vremenu od 22,00 do 06,00 sati idućeg dana.

U zaseoku Bjeljevine straže se daju u šumi iznad sela Kompolje gdje živi pretežito hrvatsko pučanstvo, a stražu na tad mjestu davaju devetorica i to: prijavljeni Nikola Ružić, prijavljeni Branko Ružić, Lavrnja Milan, Mirko Ružić, Dušan Ružić, Milenko Ružić, Mile Lavrnja.

Na predjelu lokaliteta Srpsko polje u zaseoku Rosotrun stražu davaju prijavljeni Janjatović Đuro, Predrag Janjatović, Ilija Janjatović, Đoko Janjatović, Gojko Lavrnja Predrag Lavrnja, Milan Lavrnja ta stražu davaju u vremenu od 22,00 do 04,00 sati. Zadatak stražara na stražarskim mjestima bio je ukoliko bi naišli MUP-ova i djelatnici ZNG-a ostali stražari povlačili bi se u selo gdje bi animirali ostale mještane navedenog lokaliteta da napuste selo a jedan bi ostao čuvati stražu.

Prilikom naoružavanja i davanja zadataka da idu na straže te na cestovne zapreke – barikade ni jedan od prijavljenih navedenih u ovoj kaznenoj prijavi ne odbija primiti naoružanje a svi sudjeluju dobrovoljno u davanju seoskih straža..

U sedmom mj.l991.g. a neutvrđeno točno kojega dana iz zaseoka Rosotrun dolazi do upotrebe minobacača oal.82 mm i cal. 60 mm, kojom prilikom iz istih otvaraju vatru na selo Kompolje opć. Otočac  sa hrvatskim pučanstvom te na osnovnu Školu Silvije Strahimir Kranjčević u Kompolju. Prilikom dejstva minobacača rukovaocima na minobacačima prije prijavljen  Skendžić Milošu i Janjatović Nikoli zvani “Avram” aktivno pomaže prvo prijavljeni u ovoj kaznenoj prijavi Sile Štula. Prilikom događaja koji su se odvijali na području sela Brlog,SO Otočca u 09.mj.l99l.g. gdje su na navednom mjestu provodili akciju djelatnici MUP-a i ZNG-a, prijavljeni navedeni u ovoj kaznenoj prijavi šire propagandu medu mještanima navedenog lokaliteta Srpskog polja da će doći MUP-ovai i ZNG-e te da će poklati sve žitelje srpske nacionalnosti. Nakon ovakove propagande i iznošenja neistine mještani srpske nacionalnosti lokaliteta Srpsko polje povlače se u šumu iznad zaseoka Rosotrun gdje borave 3 do 4 noći, a nalaze se kod kuće Nikole Janjatovića zvani “Radža”.

U kući Nikole Janjatovića zvani “Radža” borave naoružani mještani sela srpskog polja sa zaseocima i to: Nikola Ružić, Branko Ružić, Mirko Ružić zvani “Kličko”, Lavrnja Simo zvani “Buća”, Milan Lavrnja zvani Mićanov, Ružić Milenko zvani “Lisac”, Janjatović Branko zvani “Duričin” , Janjatović Mile zvani “Markov”, Janjatović Duško zvani “Perjaš” , Janjatović Slobodan zvani “Baćan” Janjatović Ilija zvani “Nedin”, Janjatović Đoko, Janjatović Đuro zvani “Šuljar”, njegov sin Janjatović Predrag, Miloš Skendžić trgovao, Nikola Janjatović zvani ‘Avram”, Nikola Janjatović zvani “Janjao” , Mile Štula i Žakula Nikola.

Nakon boravka 3 do 4 dana u šumi iznad zaseoka Rosotrun u selu Srpskom polju navedeni se vraćaju natrag svojim kućama pošto su vidjeli da ih nitko ne napada i ne uznemirava i nastavljaju sa normalnim životom.

Nakon iznošenja neistine od strane prijavljenih navedenih u ovoj kaznenoj prijavi, te prije prijavljenih, da će mještani lokaliteta s. polja i to mještani srpske nacionalnosti biti napadnuti od strane djelatnika MUP-a i ZNG-a, veći broj mještana lokaliteta Srpskog polja od 01.mj.1991.g.do početka 11.mj.1991.g. sa svojim familijama napušta lokalitet Srpskog polja i većina ih odlazi na područje Republike Srbije.

U 12.mj.1991.g.na inicijativu legalnih organa vlasti opć.0točac veći broj mještana lokaliteta Srpskog polja vraća lako naoružanje – PAP sa određenom količinom streljiva dok teže naoružanje sakrivaju u šumi, a jedan dio naoružanja sakrivaju i zadržavaju za sebe pa je tako prijavljeni Milenko Ružić za sebe zadržao snajper , prijavljeni Đuro Janjatović i Predrag Lavrnja zadržali SB za sebe PM cal.7, 62 mm sa određenom  količinom streljiva.

Dana 09.06.1992.g. oper.djelatnici policijske stanice Otočac, zajedno sa pirotehničarima PU Gospić izišli su na lice mjesta u selo Srpsko polje sa zaseocima Bjeljevine i Rosotrun zajedno sa prijavljenim Milom Štula , Bogdanom Štula,Milenkom Ružić u čijem prisutstvu je pronađena i izuzeta veća količina naoružanja i streljiva koje naoružanje i streljivo je bilo sakriveno u obiteljskim kućama prijavljenih u seoskim stajama, dvorišnim zgradama – šupama, te sakriveno u šumi na predjelu zvanim Rosotrun, pri čemu je bilo vidljivo da je isto pažljivo antikoroz1vno zbrinuto(hermetički zatvoreno) iz čega se može zaključiti da su akteri prethodno navedenih događa računali na njegovu ponovnu upotrebu i korištenje, a po načinu – metodici i mjestu pronalaska može se zaključiti da isti nisu imali namjeru navedeno naoružanje i streljivo predati legitimnim organima vlasti, prije svega djelatnicima MUP-a RH.

Tom prilikom djelatnici ove PS uz potvrdu su izuzeli slijedeće naoružanje, streljivo i opremu:

1. dva kom. PM cal. 7,62 mm

2. 1 vojnički snajper sa optikom cal 7,9 mm

3. 3 kom. PAP

4. 9 kom. okvira za snajper

5. 2      kom. rapova za snajper

6. 2 kom. rapova za AP

7. 5 kom. okvira za AP

8. 1 kom. minobacača cal.82 mm

9. 1      kom. minobacač cal. 60 mm

10. 1 kom. ručni bacač

11. 2000 kom.streljiva cal.1,9 mm

12. 1900 kom.streljiva cal.1,62 mm

13. 35 kom. mina za minobacač cal.60 mm

14. 40 kom,. mina za minobacač cal.82 mm

15. 9 kom. kumulativnih  mina za RB

U svezi pronalaska i izuzimanja navedenog oružja, streljiva i opreme, sačinjena je službena zabilješka i izdane potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, koje vam u prilogu predmeta dostavljamo, uz napomenu da je sve navedeno do okončanja krivičnog postupka pohranjeno u skladišnim prostorima PS Otočac.

Glede ukazane potrebe za vršenjem pojedinih oper.radnji medu kojima naročito fiksiranja lnkr1m1niran1h mjesta 1 predmeta, oper.djelatnici ove PS zatražili su službeno odobrenje i suglasnost Okružnog vojnog tužitelja oper.zone Karlovac,gosp. Novosela, koji je potom odobrio da se pristupi fiksiranje lica mjesta u navedenom lokalitetu Srpsko polje sa zaseocima SO Otočac, korištenje video kamere uz tonski zapis te fiksiranju fotografija u boji što je i učinjeno.

Navedenim metodama rad fiksirano je oružje, streljivo,mjesta gdje se sakrivalo oružje i streljivo za i poslije izvođenja terorističkih akcija.

U svezi dobivenog odobrenja od vojnog tužitelja u ovoj PS sačinjena je službena  zabilješka ” u formi zahtjeva, koju vam u prilogu dostavljamo zajedno sa video kazetom, dok ćemo vam fotodokumentaciju naknadno dostaviti.

Dana 09.06.1992g.djelatnici ove PS izdali su rješenja o lišenju slobode i privođenju svim prijavljenim navedenim u ovoj kaznenoj prijavi, koja vam rješenja u prilogu dostavljamo.

Temeljem č1.l95.st.1.Zakona o krivičnom postupku, prijavljenim navedeni u ovoj kaznenoj prijavi od red.br.l .do 12, dana 10.06.l992.g. po djelatnicima PS Otočac privode se istražnom centru Vojnog tužiteljstva oper.zone Karlovac, odnosnoOkružni zatvor istog tužiteljstva  koje tužiteljstvo voditi – procesuirati ovaj kazneni predmet.

U prilogu predmeta dostavljamo vam i izvode iz kaznene i drugih oper. evidencija za prijavljene navedene u ovoj kaznenoj prijavi od 1 do 12 koje vam u prilogu dostavljamo.

Na okolnosti opisano kazneno djelo u ovoj kaznenoj prijavi od prijavljenih uzete su izjave na zapisnik u ovoj PS koje vam u prilogu dostavljamo zajedno sa službenim zabilješkama, potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta, video snimkom krim. tehnike PU Gospić. te ostalim prilozima.

D O K A Z I: kao u tekstu.

Prilog: 47.

O TOME OBAVIJEST:

 1. OJT GospićPU Gospić/odjel za oper. poslove JS/Odsjek za analitiku i AOP-e, o v d j e

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-05-31-K-19/115/92.

Datum: 10.06.1992.

 

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime   PU GOSPIĆ – PS OTOČAC dana 10.06.1992.. god. ,

 

u prostorijama PS Otočac ,  u toku postupka na osnovu člana 151. ZKP-a zbog

 

osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo _______________________________.

 

 

Prisutni su:

Ovlaštena službena osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisničar:  

 

Započeto u 14,00 sati.

Građanin  xxxxxxxxxxxxxime oca  

nastanjen u  

 s okrivljenikom ( ako je poznat )___________________ u srodstvu, s

oštećenikom _______________________________________ u srodstvu, u vezi s navedenim

predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

( kratak sadržaj izjave )

 

 

NADOPUNA PODATAKA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po nacionalnosti Srpkinja, po vlastitoj izjavi do sada nekažnjavana, postupak za drugo krivično djelo se ne vodi, sada na slobodi.

”Nakon što sam upoznata s razlozima davanja izjave u ovoj PS izjavljujem slijedeće:”

Početkom 1990.g. u Srpskom polju osnovana je stranka SDS a za predsjednika je izabran Miloš Skendžić, a njegovi suradnici bili su Nikola Janjatović ”Avram”, Mile Janjatoić zvani ”Markov”, Nikola Prica zvani ”Purtan”, Pere Diklić zvani ”Žuka” i Iso Puhalo trgovac iz Brloga.

Sastanci SDS za Srpsko polje održavali su se kod Miloša Skendžića u trgovini i Milana Lavrnje zvanog ”Buće” te kod Mile Markovog.

Krajem sedmog mjeseca 1991. g. u S. Polje stigla je prva tura naoružanja, to isto oružje dobili su komandiri te čelni ljudi stranke SDS-a. Koliko mi je poznato znam da su Miloš Skendžić i Milan Lavrnja ”Buća” posvađali se u vezi nekih mitraljeza.

Glavni komandant jedinice za S. Polje bio je Nikola Janjatović ”Avram”, komandant šest mjesnih zajednica je bio Miloš Skendžić, trgovac, a njegov zamjenik komandant za zaseok Bjeljevine bio je Milan Lavrnja zvani ”Buća”.

Polovicom devetog mjeseca 1991. g. Nina Janjatović ”Avram” i Miloš Skendžić, Milan Lavrnja zvani ”Buća” došli su pred kuću te su nam donijeli dvije PAP-puške i jedan snajper te su rekli mom suprugu Dušanu da puške mora primiti te da su namjenjene za obranu sela.

Polovicom osmog mjeseca 1991. koliko mi je poznato jer sam vidjela kad su dovukli minobacače Miloš Skendžić, Nina Janjatović ”Avram”, Milan Lavrnja zvani ”Buća” i Danko Puhalo i Milenko Ružić zvani ”Lisac”. Iste minobacače ostavili su kod Milana Lavrnje zvanog ”Buće” ispod kuće u jednu dolinu, gdje su ih sakrili u jednu kolibu koja je bila ukopana u zemlju a pokrivena sa limom. Tu su montirali minobacače, podmazivali ih, a uštelavao ih je Danko Puhalo, te je jednom Miloš Skendžić otišao u Otočac po poručnika Nadža koji im je također pomogao pri montiranju.

Kod Milana Lavrnje ”Buće” dijelilo se oružje te je kod njega bio smješten veći broj municije, a on je sve to dijelio po svojoj vlastitoj želji koliko je kome htio, te je nekome izdavao i tromblone jer je bio komandant.

Na pitanje operativnog djelatnika da li vam je poznat Milenko Ružić zvani ”Lisac” izjavljujem da je, da je bio jedan od najekstremnijih u selu, prijetio nam je da će nam tromblonom pogoditi kuću, zbog toga što su nam sinovi otišli u Beograd, te se nisu htjeli sa njima družiti. Isti je bio glavni snajperista, prijetio je po selu stanovnicima, bio je vrlo agresivan te kad se išlo na pucanje na Nikšić most bio je prvi u akciji te je nosio teški mitraljez sa sobom.

Koliko mi je poznato Milan ”Buća” posjeduje teški mitraljez kod kuće kojeg nije vratio, a vratio je samo PAP-pušku. Branko Ružić (Jukin), Dane Baćan Janjatović posjeduju isto mitraljeze kod kuće.

Koliko mi je poznato znam da su Nikola Janjatović ”Avram”, Miloš Skendžić, Milan Lavrnja ”Buća”, Milenko Ružić, Predrag Lavrnja i Mišo Štula iz Rosotruma sa minobacačima tukli po Kompolju, te se Milenko Ružić hvalio kako je on tukao iz minobacača a Predrag Lavrnja dodavao granate. Granate su padale po cijelom Kompolju a većinom po Nikšić mostu gdje su bili MUP-ovci.

U svezi gore navedenog nemam ništa više za izjaviti izjavu ne želim čitati pošto sam slušala glasan diktat iste sa njezinim sadržajem kao sa istinitim se slažem te kao takvu vlastoručno i potpisujem.

Završeno u 15,10 sati.

 

 

 

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                                          Građanin:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/115/92.

Datum: 09.06.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Ovlaštena službena osoba PU GOSPIĆ – PS OTOČAC  , dana  09.06.1992. ,

u _PS Otočac __ u sati _08,00_ je na osnovi članka 151. stav 2. ZKP-a

u vezi s _čl. 236. f.

Oružana pobuna protiv RH, glava XX KZH RH.

Izvršila _zatražila odobrenje i suglasnost od gsp. Novosela is. suca VI. oper. zone

Karlovac gsp. Novosela

 

i konstatirala: (kratak sadržaj)

 

 

 

Dana 09.06.1992. g. ova PS zbog poduzimanja određenih radnji i mjera u toku krim. obrade u cilju izvršene pobune u mjestu Srpsko polje SO Otočac sa zaseocima Bjeljevine i Rosotrun.

Od Istražnog suca Okružnog suda VI oper. zone Karlovac gsp. Novosela zatražili smo odobrenje glede fiksiranja i fotografiranja lica mjesta, kako navedenog pronađenog, izuzetog oružja i streljiva, te mjesta odakle su teroristi izvodili terorističke akcije.

Gsp. Novosel dao je suglasnost zapovjedniku PS Otočac gsp. Darku Borovcu, a nakon toga ovlašteni djelatnici – krim. tehničari PU Gospić izišli su na lice mjesta, fotografirali i video kamerom snimili navedeno oružje i mjesta gdje je isto bilo sakriveno, te mjesta na kojima su bili postavljeni minobacači, o čemu je snimljena video kazeta koju vam kao prilog dostavljamo uz kaznenu prijavu, dok ćemo vam fotoelaborat naknadno dostaviti.

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac


 

 

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Sastavljena u Policijskoj stanici Otočac dana 10.06.1992. godine, a u svezi pronalaska vatrenog vojničkog oružja u mjestu Srpsko Polje koje se nalazilo sakriveno po kućama mještana i u šumi nedaleko od mjesta.

U 12. mjesecu 1991. godine mještani sela Srpsko Polje gdje inače živi pretežito srpsko stanovništvo dogovorom su predali oružje, i to jedan dio djelatnicima PS Otočac, a tom prilikom su predali 17 PAP pušaka sa streljivom.

Isti su tada tvrdili da u selu nema više oružja koje je porijeklom od tzv. JNA koje mi je ista donosila, te da su sve predali.

Operativnim radom na terenu u toku 03. i 04. mjeseca 1992. godine došlo se do saznanja da u mjestu Srpsko polje postoji još oružja porijeklom od tzv. JNA, a koje mještani Srpskog Polja, nisu u 11. mjesecu 1991. godine nisu vratili već su istoga prikrili tj. poskrivali po šumi i zakapali u zemlju.

Djelatnici PS Otočac na osnovu dosadašnjih prikupljenih saznanja i informacija izašli su na teren u mjestu Srpsko Polje i to: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dolaskom djelatnika u mjesto Srpsko Polje, kod kuće Ružić Milanka, prilikom pregleda kuće i objekata pomoću detektora za otkrivanje metala pronađen je jedan vojnički snajper sa optikom tv. broja 42182 na kojemu je na kundaku ugravirano srpsko obilježje ”četiri S” a ispod toga ćiriličnim pismom napisano ime i prezime Ružić Milenka. Osim puške pronađeno je i 9 okvira za navedenu pušku, 2 kom. rezervnog alata i pribora i 700 kom. streljiva 7,9 mm. Gore navedeni Ružić Milenko navedeno oružje je zadužio od čelnika stranke SDS u Srpskom Polju, a koje su isto dobili od tzv. JNA. Isti je skrivao navedenu pušku u štali nedaleko kuće, ispod jedne bačve, zamotana u vreću. Istome je navedeno oružje oduzeto uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

U blizini kuće Štula Bogdana iz Srpskog Polja kbr. 31/76 u mjestu tzv. Rosotrun u šumarku nedaleko njegove kuće pronađen je minobacač cal. 60 mm broja 1607 sa lafetom i optikom, jedan ručni bacač broj N-61675, a uz njih granate za minobacač od 60 mm 35 kom. i kumulativne mine za ručni bacač kom 9.

N E Č I K O

Kod kuće Janjatović Đure iz Srpskog Polja kbr. 68. Nađen je pomoću detektora za otkrivanje metala zakopan u ruki dvorišne zgrade jedan PM M-72 tv. broja 56106 sa okvirom i 30 kom. streljiva, a istoga je Janjatović Đuro nedaleko od čelnika SDS-a u Srpskom Polju, a koje je porijeklom od tzv. JNA. Lice mjesta je fotografirano i snimljeno video-kamerom.

Kod kuće Janjatović Nedjeljka iz Srpskog Polja kbr. 73. Oduzeta je jedna puška PAP tv. broja H 232540 koju je isti morao zadužiti od čelnika SDS-a u Srpskom Polju, a koja je porijeklom iz tzv. JNA.

Kod Lavrnja Predraga, isto iz Srpskog Polja kbr. 5. pronađen je jedan PM M-72 ca. 7,62 mm i 300 kom. streljica, a isto je bilo zakopano u šumi nedaleko od mjesta Ponore, istu je navedeni bio na zaduženje od čelnika SDS-a iz Srpskog Polja, koja je porijeklom od tzv. JNA.

Kod kuće Ružić Dušana iz Srpskog Polja bb oduzete su dvije PAP puške broja 326302 i broja 320979, koje su bile ostavljene u šumi zvana Vodenjak, pokrivene sa lišćem, a ista potječu također od JNA.

Kod kuće Štula Bogdana iz Srpskog Polja kbr. 31/76 pronađena je jedna lovačka puška, dvocjevka, marke ”Monte Carlo” cal. 16 mm. tv. broja 95573 sa remnikom i 9 kom streljiva cal. 16 mm lovačkog. Istome je navedena puška oduzeta iz razloga pošto je vlasnik puške njegov pokojni otac Nikola, a ista puška nije prepisana kao naslijeđe. Ista puška je oduzeta uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

Navedeno oružje i municija dopremljeno je u Policijsku stanicu Otočac, te pohranjeno u skladištu navedene PS.

Prilog: spisak oružja i streljiva.

Bilješku sastavio:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Štula Mile_ ime oca _Ilija_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _22_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Štula Mile

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Bogdan Štula_ ime oca _Nikola iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _31/76_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Bogdan Štula

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Janjatović Đuro_ ime oca  Simo_iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _58_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Janjatović Đuro

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Ružić Milenko_ ime oca _Rade_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _40_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Ružić Milenko

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Janjatović Predrag_ ime oca _Đuro iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _53/68_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Janjatović Predrag

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Ružić Nikola _ ime oca _Dušan_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj  106/51,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Ružić Nikola

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIC

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Janjatović Ilija_ ime oca _Nedjeljko_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _73_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Janjatović Ilija

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Janjatović Đoko_ ime oca _Nedjeljko_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _41/73_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Janjatović Đoko

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Lavrnja Gojko_ ime oca _Milan_ iz _Otočca_ selo Bjeljevnine_ broj _46/36_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Lavrnja Gojko

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Ružić Branko _ ime oca _Dušan_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _106/51_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Ružić Branko

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Lavrnja Predrag_ ime oca _Dušan_ iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _5 a_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 10.06.1992. u 08,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 08,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 08,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Predrag Lavrnja

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj: 511-04-31-K-19/92.

Datum _09.06.1992. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

O LIŠAVANJU SLOBODE I PRIVOĐENJU

 

 

_Lavrnja Milan_ ime oca _Bude iz _Otočca_ selo Srpsko Polje_ broj _46/36_,

 

općina _Otočac _, lišava se slobode na osnovi odredbe:

 

 

 1. Člana 195. st. 1. a primjenom člana 191. Zakona o krivičnom postupku jer postoji

osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kao i razlozi za pritvor:

 

 1. radi se o krivičnom djelu za koje je u zakonu predviđena smrtna kazna;
 2. krije se, ili se ne može utvrditi njegova istovjetnost ili postoje druge okolnosti koje

upozoravanju na opasnost od bijega;

 1. postoji osnovana bojazan da će uništiti tragove krivičnog djela, ili osobite

okolnosti pokazuju da će ometati istrazi utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače;

 1. osobite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, ili da će

dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti;

 1. izvršeno je krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći deset godina

zatvora ili teža kazna, a zbog načina izvršenja, posljedica ili drugih okolnosti djela, došlo je ili bi moglo doći do takvog uznemiravanja građana da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka ili sigurnosti ljudi preko potrebno određivanje pritvora.

 

 1. Član 77. stav 6. Zakona o prekršajima jer je zatečen u vršenju prekršaja, a postoje ovi razlozi za privođenje:
 1. ne može se utvrditi njegov identitet;
 2. nema stalnog boravišta;
 3. privođenje je potrebno da bi se spriječilo nastavljanje prekršaja.

Privodi se V. T. Karlovac.

 

 

Otočcu dana 09.06.1992. u 21,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:

_____________________

Lišavanje slobode izvršeno je u 21,00 sati.

 

Lišavanje slobode mi je saopćeno u 21,00 sati.

 

Ne protivim se – protivim se da se o mojem lišavanju slobode  obavijesti itko.

 

 

Potpis osobe lišene slobode:

Lavrnja Milan

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANIOA OTOČAC

 

Broj: 511-04-30-UP-I-7-175-10/92.

Otočac, dana 10.06.1992.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Milana Štulu, sin Ilije i Milice rođene Hajduković. rođen dana 20.05.1937 godine u Srpskom polju,  SO Otočac,sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.22.

 

Prema podacima iz kaznene evidencije ove Policijske stanice imenovani je osuđivan:

 

– presudom Općinskog suda Otočac,broj K-83/83-3 od dana 08.09.l983.g. za

krivično djelo protiv privrede šumskom krađom iz čl.126. st.l. KZH, te kažnjen novčanom kaznom od 2.000,00 din.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANIOA OTOČAC

 

Broj: 511-04-30-UP-I-7-175-11/92.

Otočac, dana 10.06.1992.

 

 

I Z V A D A K

 

 

IZ kaznene evidencije za Bogdana Štulu, sin Nikole i Kate ,rođene Diklić. rođen dana 12.01.1944. godine u Srpskom polju, SO Otočac sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.3l/76.

 

Prema podacima iz kaznene .evidencije ove Policijske stanice imenovani je osuđivan:

 

– presudom Općinskog suda Otočac, broj K-327/68 od dana 19.11.1970. g z krivično djelo protiv života i tjela laka tjelesna povreda iz čl. 142. st.2. KZH, te kažnjen kaznom zatvora od

30 dana – uvjetno na jednu godinu.

 

–        presudom Općinskog  suda Otočac ,broj K-311/68 od 28.12.1972. g za krivično djelo

protiv života i tijela lakom tjelesnom povredom po čl. 142. st. 2. KZH, te kažnjen novčanom kaznom od 300,00 dinara.

 

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:  511-04-30-UP-I-7-175-12/92.

Otočac.dana 10.06.l992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Đuru Janjatović, sin Sime i Jelene rođene Janjatović, rođen dana l5.05.194l.g. u Srpskom polju, SO Otočac,sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.68.

 

Prema podacima iz kaznene evidencije ove Policijske stanice imenovani je osuđivan:

 

– presudom Općinskog suda Otočac, broj K-114/83-6 od dana 13.10.1983.g. za krivično djelo protiv privrede šumskom krađom, označeno po čl.126. st.2. u vezi st.l. KZH  te kažnjen kaznom zatvora ,U trajanju od tri mjeseca – uvjetno na dvije godine.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Broj: 511-04-30-UP-I-7-175-3/92.

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Milenka Ružić, sin Rade i Slavice rođene Radan, rođen dana 09.11.1968. godine u Srpskom polju, SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.40.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Broj: 511-04-30-UP-I-7-l75-5/92.

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Predraga Janjatović, sin Đure i Mire rođene Janjatović, rođen dana 29.12.1970. godine u Srpskom polju, SO Otočac, gdje je i prebivao na kbr.68/53.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLIOIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLIOIJSKA STANICA OTOČAC

Broj: 511-04-30-UP-I-7-175-2/92.

Otočac, dana 10.06.l992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Nikolu Ružić, sin Dušana i Anke rođene Grozdanić, rođen dana 16.01.1967. godine u Srpskom polju, SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju br.l06.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH ‘POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Broj: 511-04-30-UP-I-7-l75-7/92.

Otočac. dana 10.06.l992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Iliju Janjatović, sin Nedjeljka i Manije rođene Janjatović, rođen dana 09.08.l962. godine u Srpskom polju, SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.73/4l.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:511-04-30-UP-I-7-175-6/92.

Otočac, dana 10.06,1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Đoku Janjatović, sin Nedjeljka i Marije rođene Janjatović, rođen dana 10.01.1965. godine u Srpskom polju, SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.4l.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:511-04-30-UP-I-7-175-8/92.

Otočac, dana 10.06,1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Gojka Lavrnju,  sin Milana  i Soke rođene Maričić, rođen dana 24.02.1974. godine u Srpskom polju – Bjeljevinama, SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.46/36.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:511-04-30-UP-I-7-175/92.

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Branka Ružić,  sin Dušana  i Anke rođene Grozdanić, rođen dana 01.01.1964. godine u Srpskom polju , SO Otočac, sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.106/51.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:511-04-30-UP-I-7-175-9/92.

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Predraga Lavrnju,  sin Dušana  i Radojke rođene Rusić,  rođen dana 15.02.1969.. godine u Otočcu  , sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.50.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

 

Broj:511-04-30-UP-I-7-175-4/92.

Otočac, dana 10.06.1992.g.

 

 

I Z V A D A K

 

 

iz kaznene evidencije za Milana Lavrnju,  sin Bude  i Milice rođene Skendžić,  rođen dana 15.04.1945. godine u Srpskom polju , SO Otočac , sa prebivalištem u Srpskom polju kbr.46/36.

 

Uvidom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrdili smo da imenovani nije evidentiran u istoj.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-18/92.

Datum 10.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od RUŽIĆ MILENKO.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 40.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. VOJNI SNAJPER SA OPTIKOM M-76 TV BR. 42182, OPTIKA BR. 8704020
 2. 9 OKVIRA UGRAVIRANA ČETRI ”S” NA PUŠCI
 3. ZKO. R.A.P.
 4. 700, M STRELJIVA, 7,9 MM.

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Ružić Milenko ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 

 

 

 

 

Datum predaje:                                                                 Potpis osobe koja je preuzela

____________                                                                  predmete i žig._

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-19/92.

Datum 10.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od ŠTULA BOGDAN.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 31/76.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. MINOBACAČ 60 MM. BR. 1607 SA LEFETOM I OPT. BR. 48977
 2. RUČNI BACAČ BR. M-61675
 3. GRANATA ZA MINOBACAČ 60 MM. 35 KOMADA
 4. GRANATA – KUMULATIVNA ZA RB. 9 KOM.

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

B. Štula ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 

 

Datum predaje:                                                                 Potpis osobe koja je preuzela

____________                                                                  predmete i žig.

___

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-?/92.

Datum 10.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od ŠTULA MILE.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 22.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. MINOBACAČ 80 MM. BR. 4322

LAFET, I OPŠTIČKI NIŠAN PRIBOR ZA ČIŠĆENJE

 1. 40 KOM. GRANATA ZA MINOBACAČ 82 MM.

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

M. Štula ______________________

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 

 

Datum predaje:                                                                 Potpis osobe koja je preuzela

____________                                                                  predmete i žig.

___ 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-?/92.

Datum 10.06.1992.

 

 


P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od JANJATOVIĆ ĐURO.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 68.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. PUŠKOMITRALJEZ M-72 TV. BR. S6106
 2. OKVIR
 3. 30 KOM. STRELJIVA

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Janjatović Đuro ______________________

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-?/92.

Datum 09.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od JANJATOVIĆ NEDJELJKO

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 73.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. PAP. BR. H- 232540

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Janjatović Nedjeljko ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-?/92.

Datum 09.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od PREDRAG LAVRNJA.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 5.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. ? KOM. PM-7,62 COL.
 2. 300 KOM – STRELJIVA

 

ZAVRŠENO SA REDNIM BR/DVA/

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Lavrnja Predrag ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj ____________

Datum __________

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od RUŽIĆ DUŠAN

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj bb.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. POLUAUTOMATSKA PUŠKA 2 KOMADA, ZAHRĐALE OD STAJANJA ZAKOPANO U ZEMLJU BR. 326302 I BR. 320979.

 

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Ružić D. ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je skladištar PS. Otočac.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTRSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ

PS – OTOČAC

 

Broj 511-04-31-?-?/92.

Datum 09.06.1992.

 

 

P O T V R D A

O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

 

 

Potvrđuje se da je potpisana ovlaštena službena osoba na osnovi člana 211. st. 4. u vezi sa članom 151. i 154. ZKP izvršila privremeno oduzimanje od ŠTULA BOGDAN.

iz _SRPSKO POLJE__, ulica________________________, broj 31/76.

općina _OTOČAC__, slijedećih predmeta:

 

 1. LOVAČKA PUŠKA DVOCJEVKA ”MONTE KARLO” cal. ? 70 br. 95573.
 1. REMEN SA 9 KOMADA METAKA ? cal. 16 mm.

 

 

 

Građanin:                                                                                      Ovlaštena službena osoba:

Štula Bogdan ______________________

 

 

 

Oduzete opisane predmete preuzeo je dana 10.06.1992.god. skladištar PS Otočac Željko Dujmović..

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kir. 104/92-1

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

od 10. lipnja 1992.god.

 

 

U 19,30 sati dežurni istražni sudac je obavješten od domobranske straže u zgradi suda,da su radnici PS Otočac u zgradi suda priveli više osoba sa prijavom, radi čega su odmah

nakon primljene obavjesti dežurni sudac i zamjenik Vojnog tužitelja došli u zgradu gdje su zatekli više radnika policije iz Otočca koji su uz krivičnu prijavu priveli dvanaest osoba.

Privedeni su: Mile Štula i još jedanaest osoba koje su pojedinačno nabrojane u samoj prijavi.

Obzirom na poodmaklo vrijeme naređeno je da se svi privedeni proslijede u Okružni zatvor Karlovac, što je odmah i učinjeno. Oko 21,00 sat svih dvanaest privedenih osoba je smješteno u Okružni zatvor Karlovac.

Kako je u vrijeme pisanja ove bilješke prisutan i zamjenik Vojnog tužitelja Stanković-Moćan Anton, predlaže da se u odnosu na sve privedene osobe odredi pritvor temeljem propisa

iz čl. 19l.st.2. toč. 1. i toč. 3. ZKP-a, dakle zbog opasnosti od bijega, te vjerojatnosti da bi mogli ponoviti isto krivično djelo zbog kojeg su i prijavljeni. Prepušta sucu da li će najprije ispitati osumnjičenom ili će odlučiti o pritvoru.

dovršeno

 

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:

Zvonimir Matan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kir-104/92-2

OKRUŽNOM ZATVORU – ODJEL III.

K A R L O V A C

 

 

. Moli se naslov da preuzme od djelatnika PS Otočac osobe koje su isti priveli istražnom sucu Vojnog Suda i to: MILE ŠTULA, BOGDAN ŠTULA,ĐURO JANJATOVIĆ, MILENKO RUŽIĆ, PREDRAG JANJATOVIĆ , NIKOLA RUŽIĆ, ILIJA JANJATOVIĆ , ĐOKO JANJATOVIĆ, GOJKO LAVRNJA,BRANKO RUŽIĆ, PREDRAG LAVRNJA i MILAN LAVRNJA,time da će istražni sudac u zakonskom roku odlučiti o tome da li će isti biti zadržani

u pritvoru ili pušteni na slobodu.

 

U Karlovcu, lo. lipnja 1992.god.

 

Preuzeo za Okružni zatvor Karlovac

dana 10.lipnja 92.g.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:

Zvonimir Matan

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kir. 104/92-3

 

POLICIJSKA STANICA

O T O Č A C

 

Potvrđuje se da su djelatnici Policijske stanice Otočac danas u 19,50 sati priveli istražnom sucu Vojnog suda Karlovac dvanaest gs oba uz odgovarajuću krivičnu prijavu sa prilozima i to: Milu Štula, Bogdana Štula, Đuro Janjatović, Milenka Ružić, Predraga Janjatović, Nikolu Ružić, Iliju Janjatović, Đoku Janjatović, Gojka Lavrnja, Branka Ružić, Predraga Lavrnja i Milana Lavrnja.

Imenovane osobe su preuzete i smještene u Okružni zatvor Karlovac -, odjel III. do daljnje odluke suda.

 

U Karlovcu, lo. lipnja 1992.god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:

Zvonimir Matan

 

 

Za PS Otočac u 21,10 sati dana

10. lipnja 1992. g. preuzeto:

_______________________

 

 


 

Broj: __Kir. 104/92-5

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 10. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __22,00 __sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: _       PREDRAG JANJATOVIĆ, zv. ”Šuljar”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:               Đuro i Mire rođ. Janjatović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 53/68, ZP Brlog, opć. Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                           29.12.1970. u Otočcu, Srbin, drž. RH-a.

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       pismen, osmogodišnju školu

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     bez imovine

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:           u Kičevu 90/91, vodi se u VE u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                                 čin desetara

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:                 nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:          nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili .ste mi što se meni i ostalima osumnjičenima krivičnom prijavom PS Otočac stavlja na teret, kao i moja prava u postupku i to da se mogu braniti na način koji ja smatram

da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju, da uopće nisam dužan iznositi-obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što mi se prijavom stavlja na teret kao i prava koja ste mi predočili time da branitelja ne trebam, odnosno :odričem se da ga imam već kod prvog ispitivanja, te da, ću svoju  obranu odmah sada dati.

 

Zatim se branim:

 

Prije svega tvrdim da ja ništa od ovoga što sam shvatio nisam radio dobrovoljno, a ono što sam učinio, to je bilo pod prisilom.

Naime, ja sam: krajem 6 mj. 1991.g., došao sa odsluženja  redovnog vojnog roka u tadašnjoj JNA i kada sam stigao kući, nisam se učlanjivao u bilo kakve organizacije niti sam se bavio nekim drugim političkim poslom. Međutim, već prije nego što sam ja došao kući, a to sam saznao kada sam stigao, Miloš Skendžiić koji živi u Srp. Polju kao. i ja već je bio pripadnik nekakve političke-stranke, a osim toga sam saznao da je on bio komandant za šest Mjesnih zajednica, među kojima je bilo i naše selo, on je stalno organizirao nekakve sastanke, i govorio. da bi trebali da se zadužimo sa raznim naoružanjem i da branimo naše selo, nije baš bio točno određen od koga bi ga branili, ali svakako od onoga tko bi naše selo napao. Inzistirao je i kod mene lično da se .ja zap.užim sa oružjem jer su to već mnogi ranije učinili. Po njegovom pritisku ja sam konačno od n’e a i primio negdje oko 15.7. prošle od. pušku zv. “PAP” sa četiri okvira  municije. Imenovani je tražio od nas mještana da idemo na straže, zabranjivao je svima da napuštaju selo, pa recimo kao primjer zabranjivao je  čak da odemo Otočac” po-naftu koja nam je trebala za strojeve. Prijetio je, da će onog tko napusti selo biti spaljena kuća. Koliko znam sa njim je kao neki rukovodioc sarađivao i Prica Nikola,zv., “Purtan” iz sela Klanac koje je inače od mog sela udaljeno cestom oko 6 km. U selu Klanac uglavnom živi srpski narod ali ima i Hrvata, otprilike pola-pola. Jedno od susjednih sela je i Kompolje koje je udaljeno od mog sela oko 3 km.

U našem selu u to vrijeme nije. bilo nikakve pucnjave, ali se pucnjava čula iz sela Klanac i iz sela Kompolje , gdje žive Hrvati.

U tim selima su kao što sam rekao mještani stanovnici, no ja ne znam kakvi su bili odnosi među njima, a kada se je čulo puckaranje neznam tko je to činio.

Ja sam išao na straže jer sam morao pretežno kod mjesta zv. Voznik, a što je blizu moje kuće, izbjegavao sam odlazak na stražu koliko sam mogao, a stražarsku sam službu vršio samo noću ,dok su straže vršile dužnost, vršena je i kontrola, obilasci na stražarska mjesta, a većinom je “to činio ”spomenuti Skendžić Miloš, a pored njega obilazak je vršio i Janjatović Nikola zv. “Avram”, koji je bio za naše selo komandant jedinice, a već sani rekao da je Skendžić bio komandant za 6 mjesta. Taj “Avram” je napustio selo negdje. oko Nove godine, u svakom slučaju selo je napustio prije nego smo mi predali naoružanje.

Naime negdje  polovicom 11. mj  prošle godine postignut je sporazum između PS Otočac i sela Srpsko Polje. o tome da svi mi predao svoje naoružanje, a tada ‘sam ja i predao ovu pušku

s kojom sam bio zadužen. O tom sporazumu” saznao sam to što je u Srpsko Polje došao jedan čovjek iz Policije i Otočca, te nas je samo sakupio i objasnio da treba predati naoružanje ,da ne mogu postojati daje naoružane strane jer da je to. oružje Usmjereno od jedne strane prema drugoj. Nakon toga je već spomenuti Kendžić Miloš sazvao jedan sastanak i rekao nam da možemo predati određeni broj naoružanja ili određene vrste, a to je značilo obične PAP, dok automatsko naoružanje i minobacače ne smijemo predat,.a od automatskog naoružanja imali smo automatske puške i 3-4 mitraljeza, te dva minobacača. Ja sam njega shvatio da oružje koje ostane treba da zadržimo za to da bi se mogli braniti ako netko napadne .naše selo. Upravo je Miloš Skendžić sazvao nas mještane kod jedne kuće kao na zborno mjesto i odredio tko će oružje predati policiji, pa su došli ljudi iz PS Otočac, mi kojima je naredio smo oružje i predali. Inače je on obrazložio da je sve to naoružanje nama mjesta nama dala vojska, JNA, da smo mi sami od vojske uzeli i kod sebe imali, iako je sve , to oružje zapravo on nabavio od vojske i nama podijelio. Tvrdio je

da je narod tako postupio da bi se branio od hrvatskih vlasti.

Već sam rekao da, u vrijeme između mog dolaska’ iz JNA do predaje oružja u našem selu nije bilo nikakovih borbi ili pucanja, ali je negdje u 8 ili prošle od Skendžić Miloš jednostavno

naredio da se uz minobacača imade pucati na susjedno selo Kompolje. To naređenje je izvršeno time: da ja nisam bio prisutan na mjestu odakle se je”pucalo, ali znam. da je iz ‘minobacača cal. 82 mm. pucao Janjatović Nikola zv. ‘‘Avram” kog sam. već ranije. spomenuo. Iz tog

minobacača ispaljeno je na Kompolje otprilike 5 mina. Nije mi poznato koji su drugi ljudi bili prisutni kada je ta vatra otvorena, pa ne mogu reći njihova imena. Napomenuo bi da Skendžić uopće nije ništa objašnjavao zbog čega treba tamo otvoriti.vatru. Kasnije sam čuo da nakon ovog pucanja iz minobacača u Kompolju nitko nije ranjen niti poginuo, čak nije bilo niti štete na kućama ni ,drugim objektima.

Ne mogu reći jer neznam koje su osobe predale oružje kada je bio postignut ranije spomenuti sporazum, mogu samo kazati, da su ljudi donosili oružje s kojim su bili zaduženi, to su uglavnom bile puške “PAP”,Skendžić je popisivao osobe koje su predavale naoružanje, kao i popis oružja koje su ljudi predali, to oružje je odmah stavljano u jedan automobil Policije iz Otočca i tako smo razdužili. Bilo je ljudi koji su i prije toga napustili naše selo, a oni, u stvari ti isti ljudi nisu predali oružje.

Nakon što smo, kao što sam opisao, predali dio naoružanja Policiji iz Otočca, Skendžić 1liloš je ponovno nastojao da se ljudi naoružaju pa je’ npr. iz kuće gdje su po dvojica imali još oružje, jednom oružje oduzimalo pa ga predao nekom drugom pojedincu, gdje u kući nitko nije imao oružja. Tako je znajući da ja ni otac nakon predaje naših “PAP” nemamo naoružanja, donio je u našu kuću jedan puško-mitraljez sa kojim je ranije bio zadužen Štula Ilija koji

je inače,sin njegove rođene, sestre i koji puškomitraljez nije bio predan policiji iz Otočca u 11 mjesecu, a ,donio ga je našoj kući zato jer je “smetao u tetkinoj kući, budući je njen sin Štula

Ilija vidjeli da je “gusto”‘napustio ,selo i naravno ‘otišao u Njemačku. To ‘je bilo otprilike u drugom mjesecu ove godine. Taj PM je moj otac, jer ga nismo koristili sakrio tako da ni ja nisam znao gdje se:nalazi, pa kada,je,tada u selo došla policija i pitala me, imam li naoružanja, odmah sam rekao, da imam time da neznam gdje se nalazi jer ga je otac sakrio,a kada je onda došao i otac i on je odmah priznao da imamo taj PM i pokazao gdje se nalazi, a PM je bio zakopan ,u zemlju pored zida naše štale. Tu gaje policija pronašla i oduzela. Sam Skendžić Miloš je nedugo nakon ,toga što mi je dao taj PM također napustio naše,selo, otišao je navodno u Crnu Goru, jer je i sam shvatio da i za njega je to ”gusto”.

Ja ne mogu reći točno određeno zbog čega su Kendžić Miloš i Štula Ilija napustili naše mjesto, svaki čovjek to može znati-sam za sebe, no očito ,je da su, ocijenili da im tu više nema mjesta. Napomenuo bi ,da je on stalno sazivao neke sastanke,jer je bio član neke političke organizacije, stalno je zabranjivao nama pripadnicima srpske nacionalnosti da se na ,bilo ,koji način družimo sa hrvatima, na kraju kada je došlo gusto, onda je ipak to dozvoljavao, pa je tako kada je moj, otac prodao drva Francetić- Ivanu, koji je Hrvat, napadao ga je baš zato što je drva prodao Hrvatu, čak je i govorio da bi ga’trebalo streljati. Mene je pak kritikovao da sam’ubrzo po ‘dolasku iz ‘vojske otišao u grad po naftu, jer sam se tamo opet sreo sa Hrvatima. Od ove god. pa sve do sada nismo išli ni na kave straže niti je to tko od nas tražio. Nisu se održavali niti neki sa,stanci kao ranije, ljudi su se počeli slobodnije kretati pa smo tako odlazili i u’Otočac, počela je stizati roba koja je trebala selu, vršio, se otkup mlijeka, ljudi su se međusobno družili, a kod ‘toga posebno mislim da su se družili međusobno Srbi i Hrvati, nitko. nikome ništa nije učinio , niti” se, zamjerio, ljudi su ostali međusobno prijatelji.

Međutim, bilo je pojedinaca koji su ipak nabavljali oružje ili su ga zadržali nakon prve one predaje, to su oružje skrivali, neki ljudi su pak za to znali, pa je sveto saznala policija, te

je konačno i došla kod nas i to naoružanje našla, posebno minobacače. Policija je došla do tog naoružanja prije dva dana, dakle 8.6. negdje oko 10,30 sati u naše,selo, čuo sam da je najprije došla do Ružić Milenka tražeći od njega da kaže gdje se nalaze minobacači, a on je navodno policiji kazao da to znade Štula Mile. Ja nisam tome bio prisutan.

Poslije toga. smo privedeni u Stanicu, a danas ovamo u Karlovac.

Već sam rekao da su oružje u naše selo nabavljali prije svega Skendžić Miloš i Nikola Prica zv”Purtan”,  to su oni uglavnom obavili još prije nego sam ja došao iz vojske, bilo je i drugih ljudi’koji su u tome pomagali, ne mogu reći tko su bili ti ljudi pojedinci, osim da je njima pomagao Janjatović Slobodan.

Na posebno vaše pitanje navodim prema sjećanju tko je ?


Broj: __Kir. 104/92-6

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __14, 00 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _     JANJATOVIĆ ĐURO, zv. ”Šuljar”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:               Simo i Jelene rođ. Janjatović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 68., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                15.5.1941.g. u Srpskom Polju, opć. Otočac,    Srbin, drž. RH-a

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen sa Mirom, dvoje punoljetne djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8 razr., odnosno 4 razreda OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     kuća, 20. j. zemlje, 8 komada stoke

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Slovenskoj Bistrici 1961/63.g., čin razvodnika vodi se u VE u Otočcu

 

 1. Da li je odlikovan:                                nije

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan:                 nije

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao:         nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima prijavljenima prijavom PS Otočac stavlja na teret, zatim moja prava i to da se mogu braniti na način koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati mojem prvom ispitivanju, da uopće nisam dužan davati obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što mi se prijavom stavlja na teret, da su mi jasna moja prava, pa na osnovu toga dalje izjavljujem da branitelja jednostavno neću uzeti jer mi nije potreban i da ću obranu da time da ću reći samo ono što znam.

Nakon toga se branim:

Ja prije svega poričem da bi ja izvršio djelo koje se svima nama stavlja na teret.

Naime, još prije izbora koji su održani 1990.g. bile su osnivane političke stranke pa tamo u našem selu, odnosno u okolnim selima osnovana je i SDS, a glavni pokretači su bili Skendžić Miloš i Janjatović Nikola zv. ”Avram”, imali su oni i drugih suradnika, i tamo su okupljali ljude i privlačili ih u stranku, a pogotovo su s time nastavili nakon izbora, jedan dio ljudi držao se svega toga po strani, a tako sam se ponašao i ja. Polovicom prošle god. moj sin Janjatović Predrag došao je iz JNA gdje je bio na odsluženju vojnog roka, pa on ništa o svemu tome nije znao, jer se i on ponašao kao i ja. Međutim, glavi organizatori stalno su tražili ljude u našem selu da se naoružaju, da prime oružje koje je u selo stiglo, ja neznam kako, jer to nisam vidio, te je jedan dio ljudi to i prihvatio i oružje primio, pri tome su se čak i prijetili govoreći da onaj tko neće primiti oružje će biti odveden po ”martičevcima” u Knin.

Ja i sin smo to izbjegavali, ali na kraju više nismo to mogli izbjeći, pa smo među zadnjima u selu negdje u 8 mjesecu ’91 g. primili puške, točnije ja sam od Skendžića Miloša za sebe i sina primio po jednu pušku ”PAP”. Nakon toga smo i nas dvojica kao i drugi morali na stražu koja se vršila samo noću, a to je potrajalo nešto više od mjesec dana. U početku još dok ja i nisam išao na stražu bile su na seoskoj cesti odnosno puta postavljene i barikade i to između dijelova sela u kojem žive Srbi, odnosno Hrvati, a i u odnosu prema drugim susjednim selima. Kad su Skendžić i Avram zahtjevali od svih nas da idemo na stražu govorili su da se moramo štiti od eventualnog napada, ja sam to shvaćao od napada sa hrvatske strane, time, da smo dobili uputu, da u slučaju da netko nailazi pucamo u zrak i da se onda sav narod može da se skloni. Napominjem da su i Hrvati u dijelu našeg sela, odnosno u susjednim selima imali svoje barikade nasuprot Srpskim barikadama, ipak, pogrešno ste me shvatili, da nisu postavljali svoje barikade, ali su imali straže kao i mi Srbi.

Rekao sam da je to kratko potrajalo, pa je onda kod moje kuće došao Hrvat Rukavina Tomo i predložio da mi te barikade sklonimo, da ne bi došlo do nekih međusobnih napucavanja, te da bi mogli da nastavimo živjeti u miru kao i ranije, pa je to i prihvaćeno, barikade su maknute.

Potom smo nastavili razgovore s predstavnicima kriznog štaba, HDZ-a odnosno Hrvata, da bi sve skupa završilo pregovorima u Otočcu sa predsjednikom SO i IV, time da je dogovoreno da to oružje koje smo mi dobili preda MUP-u, da se izvjesi hrvatska zastava na školi i da se i dalje obavlja straža u selu, ali da stražu zajednički drže Srbi i Hrvati, kako ne bi netko od onih ekstremnijih sa bilo koje strane izazvao nered. Među ovima koji su se zalagali, bio sam  ???

Na pitanje tužitelja izjavljujem:

Svi mi koji smo ovdje dovedeni osim Lavrnja Gojka, bili smo zaduženi oružjem i svi smo mi osim njega išli na straže. On je koliko ja znam maloljetan, ima valjda 16 god. pa njemu nisu dali oružje.

Od nas koji smo ovdje privedeni jedino je Lavrnja Milan bio komandir straže, ostali koji su bili razni komandiri njih ovdje nema jer su ranije napustili naše selo.

Poznam Prica Nikolu zv. ”Purtan”, te mi je poznato da je on u vrijeme dok ja još nisam išao na stražu surađivao sa Skendžić Milošem, Avramom i dr., pa sam ja počeo stražariti, više on tamo nije dolazio, bar ga ja nisam vidio. Poznam ljude o kojima me pitate i to: Janjatović Branislava, Diklić Petra, Janjatović Nikolu zv. ”Janjac” (on nije držao straže), Janjatović Milorada, Žakula Nikolu, Janjatović Milu i Vladu Ružić, te mi je poznato da su svi oni držali straže, a naročito u početku, prije nego što sam ja to počeo raditi, s tim da neki nisu iz mog sela.

Daljnjih pitanja na osumnjičenog nema.

Upozoren po čl. 82. ZKP-a izjavljujem da sam ga pratio diktat zapisnika pa ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 15 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 


 

Broj: __Kir. 104/92-7

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __15, 00 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           MILE ŠTULA,

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     __ sin Ilije i Milice rođ. Hajduković

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 22., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                20.05.1937.g. u Srp.Polju, Srbin, drž. RH-a

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen sa Nevenkom, dvoje punoljetne djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       4 raz. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     28. j. zemlje, kuću, 8 kom. stoke

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Mostaru i Titogradu, 1958/60, VE u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                          nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:                       nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:   nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima prijavljenima stavlja na teret, moja prava koja imam i to da se mogu braniti na način koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može biti prisutan mom ispitivanju, da uopće nisam dužan iznositi obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je to sve jasno, da branitelja neću uzimati jer mi nije potreban, a obranu ću odmah dati.

Zatim se branim:

Kad je bilo govora o izborima, počeli su neki ljudi kod nas da se organiziraju pa je tako Skendžić Miloš bio predsjednik SDS-a a njegovi su suradnici bili Janjatović Nikola i Prica Nikola te još neki, neznam točno kada, ali uglavnom oni su među prvima počeli govoriti o tome da se ljudi trebaju naoružati i da se brane od eventualnog napada, od tih silnih priča svi smo bili u strahu i Srbi i Hrvati, ne znam od kuda je oružje, navodno od JNA, znam da je dijeljeno na mjestu zv. Brijeg, a glavni kod diobe oružja bio je Janjatović Nikola ”Avram”, bio je tamo i Skendžić Miloš, mislim da tamo nije bio Prica Nikola, tu pušku ja sam primio negdje u 9 mjesecu ’91.g. Ne mogu reći da me netko prisilio ili prisiljavao da pušku preuzmem, a nisam baš bio ni previše uplašen, jer znam da me puška kada je imam ne može od mene odbiti opasnost. Nakon što sam pušku primio, kao i drugi išao sam na stražu, straže smo držali i mi Srbi i naši susjedi Hrvati, to je trajalo možda 20 dana. Ja lično stražario sam iza moje kuće kod kuće komšije Džakula Nikole. Oružje smo predali u 10 ili 11 mjesecu, nakon što je osnovan neki krizni štab koji međutim nikada nije funkcionirao. Bilo je tada govora, a ne mogu reći tko je to govorio da se jedan dio oružja preda policiji, a jedan da se zadrži i dalje po potrebi kako bi se čuvale naše kuće, ja sam tada predao svoju PAP, to je bilo na mjestu Brijeg, tamo su došli ljudi iz MUP-a i njima smo to predavali. Neznam koliko je ljudi oružje predalo. Od kako smo oružje predali više se ništa nije događalo, nije bilo ni straža.

Međutim, točno je to da je negdje u 9 mj. pucano iz minobacača na selo Kompolje, ja međutim, tamo nisam bio, neznam tko je pucao niti sam bilo kada vidio. No negdje u drugom mjesecu ove god. prije nego je Skendžić Miloš otišao od kuće u razgovoru sa mnom rekao je da bi trebalo prijaviti neko oružje, a o kojem ja nisam ništa znao, da bi na kraju on mene odveo kod kuće Janjatović Nedjeljka pa smo tamo nas trojica i Džakula Nikola od Nedjeljkove kuće nosili neke sanduke prema nekoj rupi na mjestu Rosotrum i tamo smo te kutije ostavili, a takvih kutija već je u toj rupi bilo dosta i sve je to tamo stalo samo smo ih pokrili granjem. Sada kada je došla u moju kuću policija, te me pitala o nekom naoružanju, ja najprije nisam ništa priznao, onda sam im to tamo i pokazao. To su bili drveni sanduci SMB boje, nešto je na njima pisalo, nisam pročitao pa neznam što je tu pisalo.

Mišo Štula je određivao nama koji smo išli na stražu tko će ići u koju smjenu.

Dakle, svi ovi koji su sa mnom dovezeni, imali su oružje, odnosno bili su zaduženi i išli su na straže, a što se tiče Lavrnja Gojka, za njega neznam da li je imao oružje i išao na stražu ili nije, ali ja ličnome vjerujem da bi imao oružje i bio na straži. Taj dečko nešto je bolestan, ja neznam od kada boluje, ako je to točno.

Poznam, jer su iz mog sela Nikola Janjatović zv. ”Janjac”, Milorada Janjatović, Žakula Nikolu, Milu Janjatović i Ružić Vladu, svi su oni imali naoružanje i išli na straže.

Na kraju dodajem da se ne osjećam krivim.

Upozoren, pratio sam diktat zapisnika pa ga ne čitam.

dovršeno u 16,40 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:


 

Broj: __Kir. 104/92-8

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __17, 00 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           BOGDAN ŠTULA,

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     __ Nikole i Kate rođ. Diklić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 31/76., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                24.1.1944.g. u Srpskom Polju, ZB Brlog, Opć. Otočac

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen sa Bosom, ima 2 punoljetne djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       6 raz. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     kuća, 18 j. zemlje, blago

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            Ljeskovac i Kosmet 1963, VE Otočac

 

 1. Da li je odlikovan:                                nije

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan:                 nije

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao:         nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima prijavljenima prijavom PS Otočac stavlja na teret, zatim moja prava i to da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može biti prisutan mome ispitivanju, da uopće ne moram iznositi obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što me tereti te da su mi jasna moja prava, time da branitelja ne trebam jer mi ne može reći ništa drugo nego ja, i da ću obranu dati.

Zatim se branim:

Ja sam među zadnjima, točnije najzadnji u selu primio pušku a to je bilo negdje krajem osmog ili početkom devetog mjesta prošle god. Inače su Skendžić Miloš i Janjatović Nikola te neki drugi vrše već više vremena tražili od nas da primimo oružje pa su mnogi oružje i preuzeli. Upravo Skendžić Miloš je meni govorio da i ja trebam primiti pušku, na što sam mu ja kazao da mi je ne treba jer imam lovačku pušku, ali je na koncu upravo on donio jedu PAP meni kući i rekao mi je da ju moram primiti, inače da ću dobiti metak u čelo, što sam ja i primio, a onda me kao i ranije druge ljude gonio na stražu. Negdje u 12 mj. prošle god. upravo taj Skendžić išao je neke pregovore u Otočac i tada je dogovoreno da se oružje vrati, odnosno preda MUP-u te je k mojoj kući došao njegov sin i još jedan čovjek i od mene su pušku uzeli, pa su je predali MUP-u podsredstvom Skendžić Miloša. Dosta drugih ljudi također predalo je oružje, ja sam mislio da su predali svi, ali se naknadno ustanovilo da neki nisu to učinili. Kad je pušku dovezao kod mene rekao mi je da ju šalje SDS i nakon prijetnje ja sam ju i primio. Ne znam da li se prijetio drugim ljudima jer ja nisam bio prisutan kada su preuzeli oružje.

Poznato mi je da je negdje u 9 ili 10 mjesecu sa nekog brežuljka pucano na susjedno selo Kompolje iz minobacača, do tog momenta nisam ni znao da kod nas ima takvog oružja, tog dana ja nisam ni bio kod kuće, pa sam to saznao tek kada sam se vratio i tada sam od svoje supruge saznao da su pucali Skendžić Miloš i Janjatović Nikola ”Avram”.

Kasnije kada smo predali oružje ja sam smatrao da su MUP-u predani i minobacači, ali se to naknadno pokazalo netočnim jer su minobacači nađeni. Od svih kod nas bio je najglavniji Skendžić Avram.

Ja sam tada upravo čuvao goveda kada je naišla policija, pitala me za minobacače, a ja o tome nisam ništa znao, pa im ništa nisam mogao ni reći, ali sam znao gdje je ranije bila zakopana municija i to sam i pokazao, ali što se minobacača tiče, za njega je znao Janjatović Nedjeljko i on je Policiji kazao da zna gdje su zakopani i pokazao im mjesto gdje su bili, pa su tu i nađeni. Mene je kao i ostale Policija dovela ovamo u Karlovac.

Većina ili točnije svi ovi koji su ovdje sa mnom sada dovedeni imali su oružje i išli su na stražu. Ovaj mladi Lavrnja Gojko je moj susjed, ali njega nikada nisam vidio da bi bio na straži niti sam vidio kod njega bilo kakvo oružje. Za njega znam da je slabijeg zdravstvenog stanja, čak je nedavno bio u bolnici, ja neznam koliko.

Poznam Nikolu Janjatovića, Milorada Janjatovića, Džakula Nikolu, Milu Janjatović i Vladu Ružić jer su svi iz mog sela, svi su oni bili naoružani i na straži.

Dodao bih da kroz sve to vrijeme kod nas nije bilo nikakve pucnjave, ja nisam na nikoga pucao, niti je tko na mene, niti me je tko ugrozio niti sam ja nekoga, nitko nije povrijeđen ili ubijen iz našega mjesta, niti je nastala neka šteta na kućama.

Neki od ovih koje sam spominjao su još u 11 mj. napustili mjesto i odnijeli oružje sa sobom.

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren sam u smislu čl. 82. ZKP-a te izjavljujem da sam pratio diktat zapisnika pa stoga ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 17,40 sati

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 


 

Broj: __Kir. 104/92-9

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __17, 00 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           MILENKO RUŽIĆ, zv. ”Klisa”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     __ Rade i Slavice rođ. Radan

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 40., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                9.11.1968. u Srp.Polju, Opć.Otočac, Srbin, drž.RH.

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8 raz. OŠ

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        dvije krave,kuća i 12 j. zemlje u suvlasništvu sa roditeljima

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Gnjilane 1988., vodi se u VE Otočac

 

 1. Da li je odlikovan:                         nije

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan:                     nije

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao:  nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima prijavljenima prijavom PS Otočac stavlja na teret, koja su moja prava i to, da se mogu braniti na način koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju, da nisam dužan uopće obranu iznositi niti odgovarati na postavljena pitanja da izjavljujem da mi je jasno što mi se stavlja na teret i koja su moja prava, da sada branitelja ne trebam i da ću obranu odmah dati.

Zatim se branim:

Kod nas je bila osnovana SDS još negdje tokom 1990.g., poslije izbora, a u 5 mjesecu ’91.g. predsjednik organizacije je postao Skendžić Miloš, njegov najbliži suradnik je bio Janjatović Nikola zv. Avram, a sa njima su surađivali Prica Nikola, Janjatović Branko, Avramov brat, Puhalo Iso iz sela Brlog, Janjatović Mile zv. ”Marko”, Džakula Nikola i Štula Mišo. Ja lično nisam bio član SDS-a pa nisam ni išao na njihove sastanke. Ovi koje sam naslovio održavali su sastanke i to u kući Skendžić Miloš. Skendžić i Avram su ubrzo nakon što su postali rukovodioci SDS-a počeli govoriti da je potrebno da se negdje u 7. mj. narod naoruža, da bi trebali svi da prihvate oružje kako bi se mogli braniti od HV-e. Nije ostalo samo na tome, nego je Janjatović Nikola zajedno sa jednim poručnikom JNA koji se zove Nađ jednom prilikom dovezao civilnim kamionom oružje kod kuće Skendžić Miloša, prvi put je dovezeno nekoliko komada PAP i nešto automatskog oružja, a drugom prilikom dva minobacača i jedan ručni bacač, sve to sam samo čuo, a nisam ni vidio.Kad je to oružje tu dopremljeno, oba dvojica su govorili da oružje treba i primiti, dapače Avram je govorio, ako ga netko ne primi, biti će strijeljan. Kako su prijetili drugima, tako su prijetili i meni, pa su ljudi primali oružje, pa sam tako i ja pod prijetnjom negdje oko 20.7.’91.g. primio PAP, a uz pušku sam kao i ostali dobio 40 kom. metaka. Ja lično sam išao na stražu kao i drugi na stražarsko mjesto udaljeno otprilike 100 m od kuće, inače je bila ukupno 3 stražarska mjesta, stražu smo držali samo noću. U mom zaseoku nije bilo barikada, dok smo te straže vršili, a kod svojih kuća na puteve su postavili barikade Skendžić Miloš, Džakula Miloš i Štula Mišo. Dok smo održavali straže sve je bilo mirno, nitko nije dolazio niti napadao, niti je bilo nekih pucnjava, pa niti ljudi nisu stradavali. Straže su prekinute na način što je Skendžić Miloš izdao naređenje da se svi iz sela povuku nakon što je u Otočcu pala kasarna JNA, pa je on govorio da će kod nas doći HV, da će nas sve potući i poklati i da se radi toga moramo skloniti, što smo praktički svi i otišli iz sela na mjesto zv. Rostrun, tamo smo boravili 3-4 dana, ništa nam se tamo nije desilo, a nitko kroz to vrijeme nije dolazio u selo, mislim na HV ili policiju, pa smo se vratili kućama, a po povratku opet nam se ništa nije dogodilo… Čuo sam da je Kendžić Miloš sklopio sa vojnicima ili HV neke pregovore i onda nas je obavijestio da predamo oružje koje smo od njega dobili, predati policiji.

Nakon takve obavijesti ili naredbe Skendžić i Avram su došli kod moje kuće i ja sam predao pušku, predavali su je i drugi ljudi, a što sam čuo baš od njih dvojice, ja neznam tko je to sve učinio, pušku sam predao jer sam smatrao da mi ne treba pošto nisam želio da ratujem protiv HV, koja mi ništa nije ni učinila i ja želim da živim u Hrvatskoj.

Kako sam čuo oružje koje su Skendžić i Avram od nas pokupili predali su policiji. To je bilo negdje krajem 9 ili početkom 10 mj. prošle godine, kratko vrijeme poslije toga je policija navodno Skendžića uhvatila i odvezla u Otočac, ali ga je nakon par dana pustila, par dana iza toga nestao je od svoje kuće i više ga tamo nije ni bilo.

Još prije predaje oružje, otprilike polovicom 8 mjeseca 91god. sa mjesta Rostrum iz minobacača su pucali na selo Kompolje, Skendžić Miloš, Janjatović Nikola ”Avram”, i poručnik Nađ, ispucali su otprilike 20, možda 25 mina, a tom prilikom nešto su malo oštetili tamošnju školu, ljudskih žrtava nije bilo. Ja nisam lično vidio tko je pucao sa minobacačem, već sam to samo čuo, a to mi je kazao sam Skendžić Miloš. Do tog vremena ja nisam znao da Skendžić imao minobacače, neznam da li je to bilo poznato drugim ljudima. Kada je bilo govora o vraćanju oružja, već tada mi je Skendžić Miloš kazao da oružje trebam vratiti, a jedan dio da treba zadržati i kod toga je bilo i prijetnji za one koji bi ga vratili ako im to nije dopušteno s njegove strane. Negdje početkom 9 mj. nakon što smo oružje već bili predali kod mene su došli Janjatović Nikola, Avram i Ružić Vlade, pa mi je Janjatović predao jednu pušku sa sajperom, koji je do tada bio kod Ružić Vlade, koje on nije predao prilikom ranije predaje oružja. Avram mi se prijetio da oružje moram primiti. i da ga nesmijem predati nikome, a ako bi to učinio da će pobiti mene i članove moje porodice, pa ja zbog toga pušku nisam nikome predao do sada. Ta puška je ostala kod mene, točnije ja sam ju kod bakine kuće spremio u štalu pod neku bačvu, pa kada je prije tri dana došla policija, pitala me da li imam oružje, ja sam odmah rekao da imam, odveo ih do bakine kuće i pušku predao, puška je bila konzervirana onako kako je konzervirao Janjatović Nikola prije nego mi ju je predao. Ja sam pak najprije odveden u Otočac, a potom sproveden ovdje u Karlovac. Kada je Avram donio meni pušku sa snajperom, a pored toga on je bio naoružan pištoljem i AP, dao mi je svoj nožić i naredio da na kundak puške koji je drven tim nožić urežem četiri ćirilska slova ”s” i svoje ime također ćirilicom, a ja sam to pod njegovom prijetnjom učinio. Tom istom prilikom mi je Avram zaprijetio i time što je rekao da kad se on vrati i ako ne nađe tu pušku kod mene da će pobiti mene i moju porodicu.

Inače negdje krajem 10 mj. ’91.g. iz našeg mjesta je nestao Avram, a mjesec dana kasnije i Skendžić Miloš, te ih tamo više i nema.

Sada kad je konačno policija stigla u naše selo čuo sam da je policija navodno znala za minobacače za koje me pitate, da je ona taj teritorij čuvala i da nitko nije mogao oružje odnijeti, a da ona to ne bi primjetila. Policija je došla prije mojoj kući, pa kako nisam znao gdje su minobacači, rekao sam im da to znade Štula Mile, a on je inače zet Skendžić Miloša, kome je ovaj vjerojatno rekao gdje se nalazi minobacač, došlo je to do Štula Mile i Bogdana a potom i do Janjatović Nedjeljka i ovi su pokazali gdje se to nalazi, pa ga je policija i oduzela.

Svi ovi koji su dovedeni ovamo u Karlovac zajedno sa mnom imali su oružje i išli su na stražu izuzev Lavrnja Gojka, naime, ja lično njega nikada nisam vidio da bi bio na straži niti da bi kod sebe imao neko oružje, a nisam niti čuo od drugih ljudi da bi stražario ili imao kakovo oružje.

Inače smo mi susjedi. Njegov je otac imao oružje i išao na stražu. Još bi želio na kraju dodati da ja lično nemam ništa protiv sadašnje hrvatske vlasti, želim da ostanem i da živim u Hrvatskoj, a ako treba da se i borim za nju.

To je sve što imam za iskazati.

Upozorili ste me u smislu čl. 82. ZKP-a pa izjavljujem da sam pratio diktiranje zapisnika i ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 18,20 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 


 

Broj: __Kir. 104/92-10

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __18,25 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           NIKOLA RUŽIĆ

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     __ Dušan i Anka rođ. Grozdanić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 106/51., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              16.1.1967.g. u Srp.Polju, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8 raz. OŠ

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        kuća, zemlja, u suvlasništvu sa bratom i roditeljima

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Zemunu, ?/86, VE Otočac

 

 1. Da li je odlikovan:                                nije

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan:                 nije

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao:         nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima koji smo prijavljeni krivičnom prijavom Policije iz Otočca stavlja na teret, koja su moja prava to je, da imam pravo što se branim na način koji

smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može, prisustvovati već mojem prvom ispitivanju, da uopće nisam dužan obranu  iznositi niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem, da mi je jasno što mi se prijavom stavlja, na teret, da branitelja ne želim, i da ću obranu dati.

Zatim se branim:

Ja sam do 20.7. 91.g- et svojim traktorom svakodnevno odvozio mlijeko u Kompolje, a tog sam dana to prekinuo jer me je policija upozorila da se ne mogu koristiti neregistriranim traktorom pa sam bio kod kuće i nisam odlazio nikuda. Do tog vremena koliko ja znam kod nas nije bilo nekih sastanaka. Izvjesno vrijeme nakon tog datuma nas mještane pozvali su na. sastanak Skendžić Miloš i  Janjatović Avram i to kod mjesta odnosno kuće Žegar. Tu su nam

kazali da bi trebali da organiziramo straže, zato da nebi tu, došla eventualno policija ili garda, a odmah je bilo i određeno koji će ljudi,ići na stražu, a to su odredili njih dvojica, ja i moj brat smo određeni u grupu od 9 ljudi koji. smo išli na stražu do našeg dijela sela, a drugi su bili na drugim mjestima u drugim grupama. Na stražu smo išli odmah nakon toga ali samo noću i bez ikakvog

oružja “kojeg nismoimali, a tamo ,su nam rekli da su nabavili i neko oružje i kroz par dana su njih dvojica dovezli u Avramovom automobilu oružje, to je bilo krajem 7 ili početkom

8 mjeseca, te su nama koji smo bili, određeni za stražu dali oružje, pa sam tako i ja dobio PAP. S tim smo oružjem nastavili držati stražu, ništa se nije dešavalo. Nitko nije opalio niti jednog metka, da bi nakon izvjesnog vremena, kada sam ja lično bio u šumi čuo neku pucnjavu, pa kada sam došao kući od brata sam saznao da je pucano sa mjesta zv. Rostrum na selo Kompolje i da je tamo oštećena škola. Nešto kasnije od Skendžić Miloša sam čuo da je iz minobacača pucala vojska, JNA, no ja neznam tko je to učinio  jer to nisam vidio. U mjestu gdje sam ja držao stražu nije bilo nikakvih zapreka na putevima  a da li je bilo u drugim dijelovima zaseoka ili sela ne znam , jer tamo nisam išao pa nisam niti vidio.

Nakon izvjesnog vremena došli su opet Skendžić i Janjatović zv. Avram, te govorili da svi trebamo da se sklonimo iz sela jer da će doći MUP  i da će nam paliti kuće i nas poklati, pa smo većina to poslušali, te otišli u Rostrum, tamo smo boravili par dana, ništa se nikome nije dogodilo tu niti selu,  nitko nije niti dolazio, pa smo se svi opet vratili kućama i nastavili da živimo, dok nije Skendžić Miloš vršio neke pregovore u Otočcu nakon kojih se opet

sve nas obavijestio da bi trebali vratiti oružje. on je čak i došao jednog dana li selo i od  nekih ljudi pokupio oružje, a neki su išli predavati sami, te sam tako i ja svoju pušku predao radniku MUP-a Perišić :Milanu. Koliko je meni poznato svi smo predali oružje koje smo i ranije dobili. Još prije nego smo mi to oružje po nalogu Skendžića predali Janjatović zv. “Avram” je napustio selo i otišao neznam kuda jer ga više tamo nema.

Nakon svega, toga i dalje sam ostavo kod svoje kuće, zajedno sa bratom i bolesnom majkom, obavljali smo svoje svakodnevne poslove, nikuda nisam odlazio, dok nije prije 3-4 dana došla policija iz Otočca, pitala me da li imam kakvo oružje, kako ga nisam imao tvrdio sam da nemam, potom su tvrdili da sam išao na obuku u Knin, a ja sam to eliminirao jer to nije točno, a onda su me zatim pitali za minobacače gdje se nalaze, a kako ja ništa nisam znao, ništa o tome nisam ni mogao reći, pa je na kraju završilo time da sam odveden u Policiju Otočac i tek tada sam vidio minobacače koje su oni našli, a bili su navodno u Rostrumu, što je od mene daleko oko 3-4 km. Ne znam koji ljudi su im te minobacače pokazali.

Od onih koji su u grupi samnom išli na stražu znam da se radi o mom bratu Ružić Branku, zatim Ružić Milenku i Lavrnja Milanu, svi mi smo imali oružje i išli na straže. Lavrnja Gojko je još zapravo dijete, nije imao oružja niti je išao na stražu. Moj brat Branko i Lavrnja Milan pored pušaka koje su i zadužili zajedno su bili zaduženi i za jedan manji PM, a i to oružje im je odnio Avram prije nego što je napustio selo. Kad smo zaduži vani sa oružjem Vlade Ružić je bio zadužen sa jednim snajperom, ali je on ubrzo nakon toga otišao navodno za Beograd, a kasnije sam čuo da je taj snajper pronađen kod Ružić Milenka, a to se dogodilo prije neki dan.

U grupi u kojoj sam ja išao na stražu, tom stražom je zapovjedao Lavrnja Milan, za ostale iz grupe neznam.

Poznam još ljudi iz sela koji su također imali naoružanje i vršili stražarsku ulogu.

Za sve oružje koje je bilo nama dodjeljeno rečeno je da je dobiveno od JNAneznam na koji način je dopremljeno, čuo sam da se priča da ga je dovezla vojska, ja nisam vidio pa ne mogu ništa točno kazati.

Na kraju bi dodao da se ne osjećam krivim, a to zato jer sam jednostavno bio prisiljen da to oružje primim.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl.82.ZKp-a izjavljujem da sam pratio diktat zapisnika i ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 19,25 sati

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 


Broj: __Kir. 104/92-11

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __19,30 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           ILIJA JANJATOVIĆ

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     __ Nedjeljka i Marije rođ. Janjatović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 73., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              9.5.1962.g. u Srp.Polju, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8 raz. OŠ

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Travniku i Milanovcu 1981/82, vodi se u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste što mi se prijavom policije iz Otočca stavlja na teret, zatim moja prava. i to, da se mogu braniti na način koji smatram da je za mene” najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati mojem ispitivanju, da uopće ne trebam iznositi obranu ako neću i da nisam dužan odgovarati na postavljana pitanja,” pa izjavljujem da mi je jasno što mi se stavlja na teret, te da su mi jasna prava koja imam, te da branitelja  neću za sada uzimati i da ću obranu dati.

Zatim se branim:

Negdje još u 6 ili 7 mjesecu prošle godine čuo sam da su se održavali neki sastanci, time  su u njima, učestvovale samo manje grupice ljudi, poslije su se skupljale neke knjižice od SDS-a da bi na kraj u bilo govora i o tome da će doći i neko oružje. Ja sam se od svega toga držao po strani i ni u čemu nisam učestvovao, a nisam zato jer sam u dobrim odnosima sa svojim susjedima Hrvatima, a koji se zovu Rukavina, Škorić i neki drugi. Kasnije je stvarno dopremljeno i oružje, a dopremili su ga Mile Janjatović, u teretnom vozilu ” Zastava” zatim Nikola Džakula ”Tamiću”,  i Nikole Janjatović u “Golfu”,zv. Avram, a sa njima su bili i Nikola Prica te Skendžić Miloš, te neki Bakalajić,koji je iz Brloga. Glavni u svemu tome bili su Janjatović Nikola ”Avram” i Skendžić, Miloš, jedan od njih je bio komandant, a jedan komandir, za mene su oni bili lopovska banda. Ja sam vidio kako su spomenuti ljudi vozili te automobile i to kad sam čuvao goveda, a kada su dolazili u selo vidio sam da su se oko njih skupljali ljudi, samo oružje baš nisam vidio u vozilima, ali čim su ovi tim vozilima tamo došli, već uvečer su neki došli i pucali nedaleko od mojih goveda i na osnovu toga znam da”su ova trojica dovezli oružje. Pucali su  Milan Skendžić i Ilija Štula. Meni tada ništa nisu rekli. Vidio sam da je Milenko Ružić,imao snajper, PAP je imao Mile Štula, Vlade Ružić. je imao snajper, Štula :Mišo je imao PM, Mile Janjatović je imao PAP zv. Markov, Džakula Nikola je imao PAP, Avram je imao AP, imali su i.drugi, od nas koje smo ovamo dovedeni izjavljujem moj brat i ja jedini nismo imali oružje, ipak ja lično nisam vidio da bi na stražu išao ili imao oružje Lavrnja Gojko.

Kao što sam rekao ja sam. stalno ostao po strani pa su negdje krajem 8 ili početkom 9 mj. kod moje kuće došli Štula Mišo, Janjatović Nikola “Avram” Skendžić Miloš, Džakula Nikola, i Ružić Milenko,svi su sa sobom donijeli oružje i prijetili mi zbog toga što sam ostao. po strani i nazivali me hrvatskom bandom i izdajnikom, da sam ja se prodao Hrvat, prijetili su da će nas zapali te i navući da budemo sa njima. Ipak nas kasnije nisu mogli u to uvuci. Ja sam stalno bio na oprezu i družio se sa Hrvatima, pogotovo kada su mi prijetili da će po mene doći Martićevci, Hrvati su mi čak pomogli da noćim kod njih kad me je strah pa sam tako i postupao.

Na kraju došla je prije par dana policija u selo, pokupila nas, tražila oružje, negdje je i našla, kod meje kuće nije bilo ničega, odvela me u Otočac i jučer nas odvezla u Karlovac.

Na kraju još ponavljam da ja nisam. htio da sa ovom bandom saradujem, iako su mi se prijetili kao ustaškom bojovniku, da ću ipak morati preći k njima.

Sada je milicija pronašla pušku kod moga oca Nedjeljka, on ju je sam dobrovoljno predao, a tu je pušku njemu dao Skendžić Miloš i ”Avram” iako on to nije htio primiti.

To je sve što imam za iskazati.

Pratio sam diktat zapisnika, pa ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 20,15 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:


 

Broj: __Kir. 104/92-12

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __20,20 _sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           ĐOKO JANJATOVIĆ

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     _ Nedjeljko i Marije rođ. Janjatović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 41/73., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              10.1.1965. u Srp. Polje, Opć. Otočac

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          strojobravar, bez zaposlenja

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       srednja za strojobravara i VK

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Pljevlji i Plavnom 1990/91, VE u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što mi se prijavom Policije iz Otočca  stavlja na teret, te moja prava, te mogu da se braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može”prisustvovati:već mojem prvom ispitivanju, da uopće ne moram imati svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što mi se stavlja na teret i da

su mi jasna moja,prava, pa dodajem da branitelja za sada neću uzimati i,da ću obranu dati.

Zatim se branim: .

Prije svega vidim da ja u svemu ovome što se u prijavi navodi nisam učestvovao.

Inače,stoji činjenica da su kod nas osnovali SDS, da su na čelu te stranke Janjatović Nikola. zv. “‘Avram” zatim Skendžić Miloš, zatim Janjatović Nikola zv.“Bijeli”. Oni su

održavali.nekakve sastanke i dogovore, što.su tamo razgovarali neznam, jer nisam prisustvovao. Međutim, znam da se prepričavalo ono što su oni govorili, a to je da Hrvate.koji su tamo uz nas živjeli treba protjerati. Meni lično to i nisu govorili jer nisam s njima ni ti kontaktirao. Konačno se, ali ja neznam kada i kako tu pojavilo oružje, i to kod Avrama i Skendžić Miloša, oni su govorili da su to oružje dobili od JNA. upravo oni su to oružje i dijelili i ostalima, mnogi to i nisu htjeli primiti ali su im se oni prijetili, .među onima koji to nisu htjeli uzeti, bili su moj otac, brat i ja.i naš susjed, što više pošto su znali da mi tone želimo, nama tada nisu ni davali, znali su da smo mi u dobrim odnosima sa susjedima Hrvatima.

Nakon što je dobiveno oružje oni koji su oružje dobili išli su i na straže samo noću, ja i moj brat smo se prethodno sklanjali da s njima ne dolazimo u kontakt. Bile su na nekim mjestima postavljene i barikade. Negdje u 08-mjesecu prošle god. kada sam ja upravo čuvao blago, odjednom se začula pucnjava pa sam gonio kući. Ustanovilo se da pucalo’ sa Rostruma iz minobacača na Kompolje na školu. Ja lično nisam vidio tko je pucao, ali nakon nekog  vremena i to od prijatelja Hrvata sam čuo da su iz minobacača pucali komandant Skendžić Miloš i Janjatović Avram, ja sam čuo samo za njih. Do tada uopće nisam ni znao da netko kod nas imade minobacač.

Nakon izvjesnog vremena sam saznao da je dio i to lakog naoružanja pokupila HV ili policija, ne znam  točno tko. Ne znam niti to tko je to pokrenuo, odnosno oružje skupio. .

Nakon što je već oružje predano; ja i brat nismo bili kod kuće, došlo je njih više našoj kući i Skendžić Miloš je na silu predao mom ocu pušku PAP, govoreći da to oružje tu mora ostati,

pa je tako ta puška tu dospjela i tu ostala dok nije došla policija i otac ju je policiji predao.

Kad me pitate o Lavrnja Gojku moram kazati da on stanuje barem 4 km. daleko od mene, a po.tom terenu se nisam kretao, jer se nisam smio, tako da ja lično nisam vidio da bi on išao na ? ili da bi imao oružje, a to nisam ni od koga niti čuo.

Moj otac je pušku spremio u šumu, ja je tamo nisam i neznam kako je tamo bila skrivena.

Moja kuća se nalazi na predjelu zv. ”Rosotrum” pa kada su iz ostalih dijelova sela ljudi izbjegli na par dana, ja nisam imao kuna da odem jer sam tu bio kod kuće.

To je sve što imam za izjaviti.

Pratio sam diktat zapisnika pa ga ne želim čitati.

Dovršeno u 21,00 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 

 


Broj: __Kir. 104/92-13

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __21,05 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           RUŽIĆ BRANKO

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     _ Dušana i Anke rođ. Grozdanić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 106/51., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              1.1.1964.g. u Otočcu, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          varioc, bez zaposlenja

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       završio srdnju školu za varioca

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        2. j. zemlje, staru kuću

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Pirotu 1982/83, VE u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se prijavom Policije iz Otočca stavlja na teret, zatim moja prava i to da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati mojem ispitivanju, da nisam uopće dužan davati obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što mi se stavlja na teret i da su mi jasna moja prava, time da branitelja ne trebam i da ću obranu dati.

Zatim se branim:

Pomorac sam po zanimanju, u 11 mj. 90god. iskrcan sa broda došao kući i tu ostao, čekajući da dobijem novi poziv za ukrcaj, a kod kuće sam zajedno sa bratom bavio našim poslovima pogotovo što mi je otac teško obolio, te je na kraju i umro. Nisam pripadao nikakovoj političkoj stranci niti me je to zanimalo pogotovo zbog problema sa zdravlju oca, a i mati je bolesna i sada je sama ostala kod kuće. Primjetio sam već u proljeće prošle god. da su u naše selo dolazile vojne jedinice, odnosno predstavnici JNA, time da su oni stalno kontaktirali sa Skendžić Milošom i Janjatović Nikolom ”Avramom”. Vojska je tu više puta dolazila i prolazila, sa nama civilima se nisu družili niti nas dirali, uvijek su se vojna lica nalazila sa tom dvojicom. Onda se je u jednom momentu saznalo da je vojska dopremila i oružje i to upravo kod ove dvojice. Nakon toga su se njih dvojica organizirali, pa su sazivali ljude i tražili da prime oružje, govoreći da to oružje treba samo za služenje, odnosno vršenje stražarske službe. Većina nas izbjegavali smo da primimo oružje jer smo do tada, pa i do danas živjeli u miru bez svađa i sukoba sa Hrvatima, naime naša su sela tamo nastanjena mješanim stanovništvom. Međutim, ipak je na kraju mojoj kući došao Skendžić Miloš i jednostavno mi naturio jedan PM koji sam ja morao preuzeti, a mom bratu PAP. Tako smo nas dvoje dobili oružje. Sa tim oružjem smo nakon toga išli i na noćnu stražu. Mi smo, hoću reći brat i ja stražu obavljali u zaseoku Bjeljevina, dok su drugi to radili na drugim mjestima. Na stražu smo mi zapravo išli uglavnom na taj način da se sami dogovorimo, no bilo je rečeno da bi u našoj grupi Vlade Ružić trebalo biti neki komandir, pa bi njega trebali više slušati, nego što se sami dogovaramo, ali on je nakon što smo dobili oružje otišao, navodno u Krajinu i od tada ga više nikada tamo nema.

Kada su nas prisiljavali da idemo na stražu govorili su nam da nam prijeti opasnost od ustaša i hrvatskih vlasti jer da bi oni mogli doći i poubijati, pa je naš zadatak bio ako netko naiđe da budimo ljude i da se sklonimo izvan kraja. Inače ovo oružje koje smo ja i brat dobili smo negdje potkraj 5 ili početkom 6 mj. 91.g. Veći broj ljudi nije bio zadovoljan sa tim što mora ići na stražu i ponašanjem spomenutih vođa, meni jednostavno do svega toga nije bilo stalo, kao ni mome bratu. Negdje u 8 mj.kada sam čuvao goveda na mjestu bliže Kompolju nego svojoj kući čule su se detonacije granata, te sam vidio da više padaju u Kompolju, nisam znao tko puca, ni zašto, bio sam potpuno zbunjen i pobjegao sam od straha kući, premda su te granate padale oko 3 km. od mene, ali su preljetale preko mene…To je učinio kako sam kasnije saznao Janjatović Avram, zajedno sa JNA. Koliko sam ja procijenio ispaljeno je oko 5-10 granata, to je sve bilo u jednom danu.

Negdje u 9 mj. nakon što je pao Brlog, naime tu su bili četnici, to mjesto osvojila su hrvatske vlasti. Došao je kod mene Avram i tražio da mu dam PM, pitao sam ga zašto, pa mi je rekao da on odlazi u Krajinu, pa ako bi bio napadnut da bi se s tim lakše branio, ja sam mu PM predao, a on je meni onda ostavio u zamjenu PAP. Čak je prije polaska pozivao ljude da pođu s njime, međutim nitko nije pošao jer nismo imali razloga da bježimo od kuće pošto nismo ništa učinili, pa ne bi trebali ni zašto odgovarati, tako i ja nisam ništa učinio, a ako bi trebalo odgovarati, onda ću to i učiniti.

Kasnije su počeli k nama dolaziti razni predstavnici hrvatskih vlasti, govorili da bi trebali predati oružje, pa su ljudi međusobno izabrali određene osobe koje su išle na pregovore u Otočac, od naše strane koje sigurno znam u pregovorima učestvovali Janjatović Dane i Petar, iz mog zaselka, čuo sam da je iz Polja išao Skendžić Miloš, ali nisam siguran, pregovori su završili uspješno time da mi oružje predamo, nakon čega su iz Otočca došli predstavnici MUP-a i mi smo oružje predali. Koliko ja znam iz mog zaseoka predano je sve oružje, no ne mogu to garantirati. Nisam siguran, a mislim da je to bilo već u ovoj godini, u 2 ili 3 mjesecu. Sad u ponedjeljak prije 4 dana došli su kod nas MUP-ovci iz Otočca, pa su me pitali da li imam oružja, kazao sam im da nemam, da sam ga predao, pitali su me za druge, a ja o tome nisam ništa znao, na kraju su nas pokupili i odveli u Otočac, samo sam čuo da su oružje pronašli, čak i minobacače, a nakon toga smo dovedeni ovdje u Karlovac.

Ja prema tome tvrdim, nisam učestvovao u nikakvom organiziranju bilo čega, da sam u tome učestvovao, sigurnome ne bi uhvatili kod kuće, nego sa druge strane linije. Dodajem da ne bi mogao očekivati nekakav suživot sa svojim susjedima ako bi ja pucao na njih. Kad me pitate, ja i odgovaram, da poznajem Gojka Lavrnju, on mi je čak susjed u Bjeljevinama, pa znam da nije išao na nikakve straže i nije imao nikakvog oružja, pa on je dijete, kud bi on išao na stražu.

Od ovih osoba koje su zajedno sa mnom privedene znadem da su imali oružje i išli na straže svi osim Janjatović Ilije i Đoke, oni naime žive na Rostrumu, pa ja tamo nisam išao i ništa odnosno nikada ih nisam vidio.

Poznato mi je da su na ”drugu stranu” sa porodicama otišli Štula Ilija, Žakula Nikola, Štula Mišo, Skendžić Miloš, njegov sin Milan, Janjatović Mile ”Markov” i njegov sin Slobodan Janjatović, Nikola Radim i njegov sin Milorad, Janjatović Duško, pa drugi Janjatović Slobodan zv. ”Baćan” kao i njegov otac Dušan. Bio je pobjegao i Ružić Dušan, otac Ružić Vlade, ali se nakon kraćeg vremena vratio.

To je sve što ja imam za izjaviti.

Pratio sam diktat zapisnika pa ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 22,00 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 

 


 

Broj: __Kir. 104/92-14

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __22,05 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           PREDRAG LAVRNJA

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     _ Dušana i Radojke rođ. Rusić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 5/a., ZP Brlog, Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              15.2.1969.g. u Otočcu, Srbin, drž. RH-a

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       8 razr. OŠ

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        ništa

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Ljubljani 1987/88, vodi se u VE Otočac

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što mi se krivičnom prijavom Policije iz Otočca stavlja.na teret, zatim moja prava i to da se mogu braniti na način koji. je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može biti prisutan ispitivanju, da uopće ne mora davati obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, te izjavljujem,da sam razumio što mi se stavlja na teret, zatim i moja prava koja ste mi rekli, time da branitelja neću uzeti i da ću svoju obranu dati.

Zatim se branim:

Ja sam u. l.mj. prošle, god. došao kući iz Njemačke od tetke, kad sam došao već je 11. selu funkcionirala organizacija SDS-a a neznam. kada je počela sa radom, glavni su rukovodioci bili  Skendžić Miloš i Janjatović Nikola” Avram” , a pored njih su tu bili Žakula Nikola, Štula Mišo Varda Đuđa, te Janjatović Mile “Markov”. Već negdje u 2 i 3 mjesecu, nakon što su oni imali neke veze u Vrhovinama a naročito prva trojica počeli su govoriti da ce stići neko oružje, da treba to oružje primiti i držati straže, ..tko to ne prihvati da će. ići u Knin  na neku obuku ili sjeći drva, pa i na izdržavanje kazne. Koliko ja znam negdje ti 5 mj. stiglo je prvo oružje, a dovezli su ga Avram i Skendžić Miloš u “Golfu” -vlasništvo “Avrama” . To su oni dovez1i potajno, pa ja to nisam vidio, da će, upravo je “Avram” na jednom sastanku govorio da bi trebali držati straže. Oni su govorili da oružje moramo imati i držati straže jer bi nas mogle doći napasti te popaliti, poubijati i poklati ustaše, te da zato svi oružje moraju primiti, a tko to ne učine, zna se

što je, a to je značilo da će po takvog čovjeka doći martičevci i”odvesti ga u Knin, pa su tako i došli po :Milana Janjatovića zv. “Štrckin”, odveli su ga i pretukli, a onda je pušten. Osim ovih koje sam nabrojio dolazio je i Nikola Prica.zv.”Purtan”  pa je prijetio onima tko neće primiti oružje i,stražariti. Kada se je na takvu prijetnju nasmijao, Varda Đuđa,  taj Prica se odmah ustao

i zamalo ga na licu mjesta ustrijelio. Čim je došlo prvo oružje dobio sam i ja poruku da moram doći po oružje, pa sam išao do kuće Miloša Skendžića, gdje sam i dobio papovku i 40 kom.metaka.  To mi je predao lično Skendžić. Mi koji smo dobili oružje smo imali sastanak na koji smo se morali odazvati, a pozivao nas je uglavnom “Avram” koji je bio nekakav samozvani zapovjednik kao i Skendžić, predsjednik, a nitko,ga zato nije izabrao, pa nam je na sastanku. rečeno da u slučaju napada na selo pucamo dva puta u zrak, a zatim pojurimo u selo i probudimo ljude kako bi se povlačili i negdje sklonili. Negdje u 7 mj. vojska je dovezla kod Skendžića nekoliko PM, pa nekih malih snajpera i AP, a još jednom poslije toga je sam Skendžić Miloš u svom kamionu “TAM”-dovezao dva minobacača i jedan ručni bacač. Negdje u 8 mj. upotrebljeno je od naoružanja samo minobacačko, naime, minobacačem su pucali na selo Kompolje poručnik JNA Had, zatim Skendžić Miloš i njegov sin Milan, Janjatović Nikola “Avram” , te Banjanin Nedo .zv. “Capan”. To ja nisam lično vidio ali sam naknadno saznao i to konkretno od Janjatović Milorada koji im je minobacač vozio na položaj u svom traktoru.

Inače ovo ostalo naoružanje koje se nalazilo kod ljudi nije se koristilo, nije bilo nikakvog napucavanja ni puškaranja, osim nekih iznimka kada je netko negdje u šumi ispalio poneki metak.

Kasnije, negdje krajem lo ili početkom 11. mj. Miloš Skendžić je obavljao neke pregovore u Otočcu, u Općini i Policiji i nakon tih pregovora je naredio da oružje koje smo dobili predamo Policiji,.sa njima je izgleda dogovorio da se preda sve naoružanje, a nama mještanima je naredio da predamo samo PAP, a automatsko oružje da to moraju imati Prije tog vraćanja oružja Skendžić je nakon što je stigla druga tura naoružanja naredio da mlađi ljudi trebaju imati automatsko oružje, da to moraju imati, pa je tako meni dao PM 7,62 mm., a PAP mi je oduzeo. Onog dana kada se je oružje vraćalo po njegovom naređenju, ja nisam niti bio kod kuće pa je PM ostao, a tako nismo niti smjeli predati pripadnicima MUP-a. Nakon te predaje oružja, tamo je i dalje u našem mjestu i okolici bilo mirno, kao i ranije, nije se pucalo i nikome se ništa nije dogodilo. Tek negdje u 2 mj. ove god., očito na temelju lažne izjave Policija je uhapsila moga strica Lavrnja Nikolu, odvela ga u Policiju, tamo je bila negdje 15 dana u istrazi pa je pušten. Dan iza strica uhvaćen sam ja i odveden u Otočac, ali sam ja odmah pušten, čak isti dan, a treći dan je policija uhvatila Skendžić Miloša i odvela ga u Otočac, gdje je samo prenoćio i sutradan je pušten, meni zapravo uopće nije jasno kako se on izvukao, i nakon što je došao kući, pobjegao je te ga od tada više nema,dapače, sada preko radija T.Korenica nama poručuje da ostanemo đubrad kao što smo i bili. Znalo se je a to je znala i policija da još uvijek ima kod nas naoružanja, pa su odjednom došli u selo, kad su stigli ja. Čak nisam niti bio kod kuće, ali sam poslije došao, pitali su me da li imam oružja, rekao sam im da imam, odveo ih tamo gdje je bilo zakopano u zemlji, te im predao, mene su odveli u Otočac i pustili me kući, neki policajac zvan Cvijo mi je rekao da sam slobodan. Slijedeći dan su međutim opet došli po mene da moram ići u Otočac, a zatim u Karlovac, radi davanja izjave.

Slično su trebali biti i pušteni braća Ilija i Đoko Janjatović, kao i ja, ali se to ipak nije dogodilo, pa su i oni dovedeni tuInače znam da su njih dvoje imali oružje i išli na stražu.

Još negdje u 7 mj. kada je HV okružila kasarnu u Otočcu Avram je tražio da idemo da pomognemo vojsci, ali mi na to nismo pristali, pa je došlo do svađe zbog toga i radi toga sam na

kraju svi izbjegli u Rosotrum. Od na s koji smo ovdje prijavljeni izjavljujem da smo svi imali naoružanje i išli na stražu, Gojko Lavrnja je bio maloljetan pa on nije to činio, barem koliko ja znam, inače gotovo da nije bilo čovjeka u selu koji je bio sposoban da ide na stražu i primi oružje.

I Skendžić Miloš i Avram bili su naoružani kao i drugi, čak su imali i ručne bombe.

Dodao bi da je kroz to vrijeme u 3-4 navrata dolazila u selo vojska i to kod Skendžića i Avrama s kojima je i inače stalno kontaktirala , što su razgovarali neznam, mi drugi nismo imali

prisustva.

To je sve što imam iskazati.

Pratio sam diktat zapisnika pa ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 11,00 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 

 


 

Broj: __Kir. 104/92-15

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __11,05 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           LAVRNJA MILAN zv. ”Bućan”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     _ Bude i Milice rođ. Skendžić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Srpsko Polje 46/36., Općina Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              15.4.1945.g. u Bjeljevinama, Opć.Otočac, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen sa Sekom, ima 3 djece, svi mldb.

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       4. razr. OŠ

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        ”TAM”, traktor, 17. j. zemlje, 2 konja, 3 krave, kuća

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            u Skoplju i Kremenici 1964/65, VE ne vodi se

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se meni i ostalima krivičnom pri Policije Otočac stavlja na teret, koja su moja prava i to da se mogu braniti na način koji smatram da je za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom”mojem ispitivanju, da uopće nisam dužan dati obranu,’ niti odgovarati,.na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno što su mi rekli i da su mi jasna prava, te dodajem da branitelja ne trebam i da ću obranu dati.

Zatim se bran im:

Još negdje u 5 ili 4 mj. prošle godine pojavljivale su se prve barikade oko Vrhovina i Plitvica, a nekakvi rukovodioci svega toga bili su kod nas u Srp.Polju Janjatović Nikola “Avram”

koji je bio neki komandant, neznam točno čega i Skendić Miloš koji je, opet bio nekakav rukovodioc za 6 mjesnih zajednica i oni su već tada navodno odlazili do Vrhovina , a njihov glavni kurir bio je Predrag Lavrnja, jedan od nas 12 koji smo ovdje zajedno prijavljeni. Tada kod mene u selu još nije bilo nikakvih barikada ni ti čega drugog. Ova dvojica su bili glavni organizatori svega, te su negdje u 5 ili početkom 6 mj. prošle god. počeli pribavljati prvo

oružje, a od ljudi,su tražili da to oružje prime i da ga koriste. Ja to slabo znam jer se ja u tom nisam upućivao, pa su oni koji su to radili od mene pomalo i krili, no  upućivali su mi i prijetnje

što se nisam u to uključio.

Kad se je tražilo od mještana da, prihvate oružje, rečeno je da bi trebalo da nam to oružje služi za obranu, tobože da nas nebi napali Hrvati, straže su postavljene također iz tog razloga,

a u pravilu su bile na početku ili kraju sela ili na nekim raskrsnicama, a nego je u 8mj. već su se pojavile i barikade na tim lokalnim prometnicama. Pod kraj 8 mj. .prošle godine pred moju kuću sa vojnim automobilom Avram Miloš Skendžić i jedno vojno lice jedan od njih je iznio pušku PAP pred moju kuću i tamo ju je ostavio, ja sam se još uvijek opirao da ju preuzmem, govoreći im da nemam vojnog rasporeda kojega doista tada nisam ni imao kao neki rezervis?

ali su mi kazali da bez obzira na. to da oružje moram primiti, te je tako došlo do toga da sam i ja ‘naoružan, a onda sam morao ići i na stražu. Ja sam išao, na stražu time da nas u grupi bilo je osam, a mene su odredili da’ budem kao razvodnik straže, osim nas bila su još tri starca od oko 60 god., koji su tamo povremeno išli na stražu. Na tim stražama koje smo obavljali nije pucano. i općenito nije bilo nikakvih sukoba, ali je negdje potkraj 9 mjeseca ipak došlo do pucanja, ali iz minobacača. Naime, već daleko aktivni ja grupa u kojoj su bili Skendžić Miloš, Avram, Lavrnja Predrag, te Žakula Nikola je sa mjesta zv. Rostrum iz minobacača pucala na školu u Kompolje. Za njih sigurno znam da su to činili, možda su uz njih bili još neki mladići, ali ovi su svakako bili  glavni. Međutim svi su oni kasnije pobjegli, a ostao je samo sada Lavrnja Predrag. Kroz čitav taj period povremeno je dolazila vojska u selo, prolazila, svraćala se, ali nas nije nikada dirala, pri tome mislim na JNA. Jedno vrijeme dolazila čak i sa strane Hrvatska policija, ali je to kasnije prekinuto. Ovi su sa minobacačima, siguran sam, pucali na Kompolje 2 puta, čini mi se da su to i učinili treći puta, no za treći puta nisam siguran. Straže smo održavali naravno i dalje.

Negdje krajem 9 mj. dok su straže još vršile svoju dužnost jedne noći je netko sa više strana sa nekoliko rafala pucao prema mojoj kući, na što sam se ja protivio, izišao sam sa svojom PAP napolje i ispucao u zrak 10 metaka. Vratio sam se u kuću sve je se smirilo i legao sam ponovno spavati. Ne znam tko je to učinio, da li iz susjednog sela Kompolja ili ovi ”moji jadnici” iz mog sela, da bi me na taj način možda ohrabrili za ubuduće.

Straže su se i dalje održavale ali su iz susjednih sela došli ljudi te ponudili neku vrstu pregovora ili pomirenja iako stvarno i nismo bili u nekakvoj svađi, pa su to svi prihvatili i izabrali pet ljudi između sebe koji su nakon toga išli na razgovore u Otočac, te su tamo dogovorili da mi svi budemo lojalni građani Hrvatske i da ćemo predati :MUP-u naoružanje koje smo ranije na

neki način dobili. Nakon što je taj dogovor u Otočcu postignut i nakon što smo za njega saznali, neki su bili protiv toga da se sve oružje preda, pogotovo ono bolje i oko toga su nastale neke mućke. Konačno je završilo time da smo mi dana 1l.12.199l.g. sakupili i predali radnicima MUP-a 17 PAP, među onima kojim su oružje predali bio je i Miloš Skendžić, no pitanje je da li je predao sve što je imao. Nakon što smo ovako predali oružje više nitko nije  išao na straže, no bilo je nas pojedinaca koji smo se ipak bojali da nas nebi bojali oni koji nisu predali oružje, pa mnogo puta nismo noćili u kućama, nego u drugim mjestima, da bi se na kraju krajeva pokazalo da nas nitko ne napada i nikome se ništa nije dogodilo, pa smo se opet vratili kućama. Kad je bilo u pitanju predavanje oružja, neki od ovih kolovoda su pobjegli, još i prije same predaje oružja

pobjegao je Janjatović Abram, a potom i drugi Janjatović Nikola zv.”Janjac”. Potom su bježali čak i u grupama pa je u drugoj rupi pobjeglo 12 ljudi a u narednoj 5 osoba.

Negdje oko Nove god. Policija je najprije jednog dana uhapsila Lavrnja Ninu, pa slijedeći dan Lavrnja Predraga i neki dan kasnije i Skendžić Miloša, te ih odvela ali su svi ubrzo

pušeni. Tek ovaj tjedan policija je došla kod moje kuće i još prije nego što sam ustao, pa su nakon u.stajanja pitali imaš li oružja, mogu li izvršiti pretres, kako ničeg nemam, rekao sam im da nemam, da mogu tužiti i da neće ništa naći, pitali su me gdje su minobacači, zatim za neku pragu, pa gdje se nalazi top, gdje se spustio avion, kako ni o čemu ništa nisam znao što sam i tvrdio ali su oni ostali uporni i još pitali su me za minobacače, da bi na kraju i tukli pendrecima, a stavljali su mi i pištolj u usta tražeći da govorim preko pištolja. Srećom u tom momentu je došao jedan čovjek i rekao da su minobacači pronađeni pa je to prestalo i kasnije kada su naoružanje, minobacače i puško-mitraljeze i drugo dovezli, mogu reći da je toga bilo prilično.Nakon toga smo dovedeni u Otočac i tamo na ispitivanja, a odande kasnije u Karlovac.

Tamo su doveli i moga sina Gojka, njega su policajci iz Otočca teretili za čitav niz stvari koje sam navodno ja učinio, teško je objasniti zbog čega. Inače on niti je dobio bilo kakovo oružje za vrijeme čitavog perioda o kome sam govorio niti je išao na stražu, čak moram reći da to nitko od njega nije niti tražio.

Još dok smo imali naoružanje Ružić Branko je imao PM, time da u slučaju potrebe to oružje koristim i ja, a taj PM prije nego što je pobjegao,odnosno prije nego što smo mi predali PAP uzeo Abram i odnio ga.

Još u početku kada se je tek počelo govoriti o naoružavanju i stražama u naše selo dolazio je i Prica Nikola zv. “Purtan” a znali su doći i po dvojica drugih ljudi koje” ne znam, on je sa mnom kontaktirao sa Avramom i Skendžić Milošem.

To je sve što ja imam za iskazati.Samo molim da mi omogućite viditi sina Gojka.

Pratio sam diktat zapisnika i ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 12,05 sati

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:


 

Broj: __Kir. 104/92-16

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Mile Štula i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Antun Stanković – Moćan

 

 

Početak u __00,15 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

1.     Porodično i rođeno ime, nadimak: _           LAVRNJA GOJKO

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:                     _ Milan i Seke rođ. Martić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                           Bjeljevine 46/36, Opć. Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:              24.2.1974.g. u Gospiću, Srbin, drž. RH-a

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          učenik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      nije

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       3. razr. Srednje trgovačke

 

 

 

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                        bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:            nije služio

 

10.  Da li je odlikovan:                              nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:               nije

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:       nije

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi zbog čega me prijavila policija Otočac kao i ostale koji su  zajedno sa mnom prijavljeni, zatim moja prava ,ti da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene

najpovoljniji, da mogu imati branitelja i da, uopće ne trebam ništa govoriti i da nisam dužan odgovarati na postavljena pitanja pa izjavljujem da: mi je jasno zbog čega sam prijavljen, da su mi jasna moja prava koja ste mi rekli, te dodajem da branitelja ne trebam, a obranu ću dati.

Zatim se branim:

Izjavljujem da ja nisam u svom selu dobio nikakovo naoružanje, ali niti ni negdje drugdje nisam išao na nikakove straže tokom prošle i ove godine, a nitko to od mene nije niti tražio.Drugi su ljudi odrasli išli na straže jer su morali, pa tako je išao i moj otac, koji je ,imao i pušku koju su mu dali.

Inače ja sam još u djetinjstvu prebolio teški meningitis, o tome imam nalaze za svaki slučaj, a kao posljedicu toga osjećam jednu plahost, lako se u nekim, situacijama uplašim.

Kad je policija došla u moju kuću, pitali su me za minobacače gdje se nalaze tvrdeći da ih je zakopao moj otac i da bi ja to morao znati, ali ja ništa o tome ne znam, a kasnije su minobacači i nađeni. Kad su me ih PS Otočac poveli sa ostalima ovamo u Karlovac, policajci mi nisu rekli zašto i mene vode.

To je sve što imam za iskazati.

Pratio sam diktat i ne tražim čitanje zapisnika.

 

dovršeno u 00,30 sati

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-314/92

Karlovac, 12. lipnja 1992. godine

 

ASM/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Na broj: Kir-104/92

 

 

Svojim rješenjem od 10.6.1992. godine broj gornji odredili ste pritvor prema privedenima po Policijskoj stanici Otočac, i to I Štula Mili i dr. Nakon saslušanja svih privedenih obavještavamo vas da IX Lavrnja Gojka ne stavljamo zahtjev za provođenje istrage.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA:

Anton Stanković Moćan


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kir. 104/92-18

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu Zvonimiru Matanu , u kriv. predmetu protiv Štula Mile i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ RH-a, postupajući po obavijesti Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-314/92, dana 12. lipnja 1992.god.,

 

 

r i j e š i o  j e:

U k i d a  se pritvor protiv IX-okr. Lavrnja Gojka određen rješenjem ovoga suda od 10. lipnja 1992.god. broj Kir. 104/92-4, te se imenovani imade odmah pustiti na slobodu.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

PS Otočac podnijela j e krivičnu prijavu protiv Mile Štula i još jedanaest osoba stavljajući im na teret .kriv. djelo iz čl. 236-f. st. 1. i 2. KZ RH-a, medu ostalima i protiv IX-okr. Lavrnja Gojka, pa je povodom tog prijavljivanja Vojni tužitelj predložio da se protiv svih osumnjičenih osoba koje su uz prijavu i privedene istražnom sucu odredi pritvor zbog’ opasnosti od bijega i eventualne opasnosti od ponavljanja izvršenja istovrsnog krivičnog djela.

Istražni sudac je taj prijedlog usvojio, te je citiranim rješenjem određen pritvor protiv svih osumnjičenih.

Nakon što su svi osumnjičeni ispitani po istražnom sucu, Vojno tužiteljstvo je danas posebnim pismenim podneskom obavjestilo sud da u odnosu na osumnjičenog Lavrnja Gojka ne stavlja zahtjev za provođenje istrage, dok će posebnim zahtjevom tražiti da se provede istraga spram ostalih osumnjičenih.

Iz takve obavjesti Vojnog tužiteljstva očigledno proizlazi da tužiteljstvo ne nalazi postojanje čak niti osnova sumnje u odnosu na Lavrnja Gojka da bi zajedno sa ostalim osumnjičenicima izvršio djelo koje se svima zajednički stavlja na teret u uvodno spomenutom krivičnom prijavom PS Otočac.

Ako nema čak ni osnova sumnje da bi imenovani bio saučesnik u izvršenju djela, tada proizlazi, da nema niti razloga da se isti zadrži u pritvoru, nema naime niti opasnosti od eventualnog bijega, a pogotovo nema opasnosti da bi ponovio djelo, ako ga uopće nije niti počinio.

 

Stoga je pritvor valjalo ukinuti i riješiti kao u izreci.

 

U Karlovcu, 12. lipnja 1992.god.

 

ISTRAŽNI SUDAC:

Zvonimir Matan

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vijeće ovog suda.

Dna:

 1. VT Klc. na KT-314/92
 2. Lavrnja Gojko, Okr. zatvor Klc. – odjel III.
 3. Uprava Okružnog zatvora Klc.
 4. Predsjedništvo Vojnog suda.

 

N:

I – rješenje nepravomoćno

II – vidi up. ”Kir”

III – kal. 3 dana

U Klc. 12.6.92.

 

 

Sudac:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -