- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Ogulin – KA 0012

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS Ogulin

 

Broj : ___511-05-21/_1-5   –  K-8/92_______

Datum : ___05.02.1992.______

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

 

R I J E K A

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

1. ________Dušan Latas_______ zvani _______________,

otac ___Mane__ , i majka ___Milena    _, rođene Pešut

rođen dana __22.09.1957.___. u ____Plaški________ općina __Ogulin______

Republika Hrvatska ________, stanuje u __Plaškom ___ , ulica __Janja Gora___

broj 159 , općina Ogulin , narodnost Srbin              , državljanin  ___RH__

zanimanje policajac           , porodične prilike Oženjen,  troje  djece

imovno stanje srednje

 

 

Zbog krivičnog djela _________________________

 

2. Duško Jovičić, sin Dragića i Gospe r. Trifunović, r. 23.01.1966. godine u Bosansko Petrovo selo, sa stanom u Plaškom, S,. Kosanovića br. 13.

3. Damir Vorkapić, sin Nenada i Milke r. Ćalina, r. 04.09.1968. u ogulinu, sa stanom Plaški, Industrijska 59.

4. Ilija Vorkapić, sin Nikole i Milke r. Bunjevac, r. 15.09.1955. u Vojnovcu, sa stanom Vojnovac br. 17.

5. Djuro Stokuća, sin Nikole i Ratkomirke r. Grba, r. 21.06.1968. u Ogulinu, sa stanom Plaški, S. Kosanovića br.3

6. Milan Šumonja, sin miloša i Milice r. Trbojević, r. 12.08.195? godine u Lapat, sa stanom Plaški, Lapat bb.

7. Rade Klajčić, sin Milovana i Jelice r. Čabraja, r. 20.03.1950. godine u Kljajić Brdu, sada sa stanom u Plaškom, M. Tita br. 4

8. Vlado Dokmanović, sin Bogdana i Kosanke r. Marović, r. 26.06.1970. godine u Jezeru, sa stanom Plaški, D. Kosanovića 5.

9. Stevo Jakšić, sin Milana i Mare, r. Šušnar, r. 05.10.1955. godine u Jezeru, sa stanom Plaški, Jezero 46

10. Nenad Višnjić, sin Dušana i Nevenke r. Vujnović, r. 15.01.1966. godine u Ogulinu, sa stanom u ulici JNA br 3/C.

Iz člana 236 F KZH oružana pobuna.

Gore prijavljeni bili su u stalnom radnom odnosu u svojstvu ovlaštenih službenih osoba MUP-a RH-e. Kao radnici policijske stanice Ogulin i Policijske ispostave Plaški sudjelovali su na organizaciji oružane pobune na području plaščanske doline koja je bila usmjerena ugrožavanju sigurnosti Republike Hrvatske. Nakon izbijanje rata sa sobom su odnesli kompletno naoružanje i opremu i pristupili u redove Martičeve milicije tzv SAO Krajine..

Postoji osnova sumnja da su gore prijavljeni ovakvim svojim postupkom počinili navedeno kriv djelo zbog čega se i prijavljuju.

PRILOG: Sl. zabilješke kom 2                                                                       ZAPOVJEDNIK PS

Izvod iz KE.                                                                        Ante Ujević dipl. pravnik

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS Ogulin

 

Broj : ___511-05-21/_1 –  K-8/1992_

Datum : ___28.01.1992.______

 

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

 

Građanin    xxxxxxxxxxxxxxx zanimanje     Policajac

Rođen                 godine, boravište – prebivalište     Ogulin

Ulica       broj      je dana   28. 01 1992   godine

u Ogulinu, u PS Ogulin

 

Dao ovlaštenoj osobi:

sljedeće obavijesti : Dana 29.09.1991 godine, zarobljen sam sa šumskoj cesti Saborsko –Rakovica. Sa mnom zajedno zarobljeni su još i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   Zarobljeni smo od strane tzv „Martićeve milicije“ iz Plaškog. U skupini  koja nas je zarobila prepoznao sam Koralja Ljubana iz Plaškog, ostale znam po viđenju, ali ne znam imena. Bilo ih je ukupno 8.

U mjestu Plaški, PI gdje smo bili dovedeni prepoznao sam nekadašnje svoje radne kolege u uniformi tzv „Sao Krajina“ i to:

 1. Latas Dušana  – komandira
 2. Jovičić Duška
 3. Vorkapić Damira
 4. Vorkapić Iliju
 5. Stokuća Đuru
 6. Šumonja Milana
 7. Kljaić Radu
 8. Dokmanović Vladu
 9. Jakšić Stevu

10.  Višnjić Nenada

 

 

Uz napred navedenu desetoricu pripadnika „SAO Krajina“ bilo ih je još u istoj uniforme, ali ih ja ne poznajem, već eventualno po viđenju. Svi su sa područja  Plaščanske doline. Od navedenih koje poznajem ispitivali su me Latas Dušan i Višnić Nenad. Inače, ispitivanja su vršili i ostali, koje ne poznajem.

U PI Plaški bili smo zatvoreni 7 dana, gdje smo bili maltretirani, ispitivani i tučeni. Uglavnom su to radili Medaković Dragan „Medo“, jedan kojem ne znam ime, ali ga zovu  „PUBA“, te Miloš zvani „Kole“.

Iz PI Plaški, nakon sedan dana Miloš zvani „Kole“ i „Puba“ odvezli su nas automobilu  u Titovu Korenicu.

U Ogulinu 28.01.1992

Z A P I S N I Č A R                                                    IZJAVU DAO:

 

 


 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

SASTAVLJENA DANA 19 . 05. 1992. u KPD bolnici Zagreb u vezi obavljenog inf. Razgovora s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za vrijeme mog boravka u Plaškom početkom drugog mjeseca 1992. godine oformljena je Opština  Plaški i za predsjednika Opštine izabran je Medaković Nikola „Medo“ koji je i, tokom 1991. godine bio glavni iniciator tzv.  „Martićeve milicije“ SAO krajina te rukovodio svim borbenim aktivnostima usmjerenim protiv suvereniteta Republike Hrvatske.

Za njegovog zamjenika imenovan je Radmanović Milan zv. „Brile“ vlasnik „Kafe-bara“ u Plaškom inače ing. Šumarstva zaposlen kod Šumskom gospodarstvu Ogulin kao rukovodioc, a nakon izbijanja ratnih sukoba vratio se u Plaški i jedno određeno vrijeme bio pripadnik TO Plaški

U SMB uniformi kao član Štaba komande, a nakon oformljenja Opštine Plaški isti je preuzeo funkciju predsjednika Izvršnog vijeća i od tada radi u civilu, a naoružan je „Škorpionom“ kao i svi ostali rukovodioci u Opštini i Štabu vojne komande.

Jovetić Miloš zv. „SENA“ radio je kao upravitelj šumarije Plaški a nakon izbijanja ratnih sukoba isti je prešao u TO Plaški u SMB uniformi s činom kapetana 1. klase. Koliko je meni poznato nakon formiranja svih izvršnih tijela u Plaškom on je jedan od vodećih ljudi u Štabu TO Plaški.

Jakšić Đoko zv. „JEKEŠA“ također je bio zaposlen u šumariji Plaški u svojstvu upravitelja, a već početkom prošle godine isti je počeo naoružavati civilno stanovništvo srpske nacionalnosti od Vojnovca do Ličke Jesenice. Pošto je bio usko vezan s radom „Martićeve milicije“ stoga je mnogim pojedincima nasilu dao oružje i municiju pod pretnjom likvidacije porodice ili paljenjem njihovih objekata. Inače je obučen u vojnu uniformu SMB s činom vodnika i pripadnik je Štaba komande.

Latas Dušan komandir aktivne milicije Plaški inače bivši djelatnik PS Ogulin PI Plaški kao komandir u vrijeme mog boravka isti je dovozio službenim vozilom „Lada“  civilne osobe hrvatske nacionalnosti na saslušanje u milicijsku stanicu Plaški. Prilikom saslušanja isti su bili maltretirani , tučeni, i pritvarani duže vrijeme tako da je lično znam za troje mladića iz Saborskog koji su bili pritvoreni 23 dana u podrumu i da bi ih Latas predao u T. Korenicu gdje su odmah pobijeni.

Latas Dušan je također s ostalim pripadnicima milicije dovozio iz razrušenih i popaljenih sela Medveda, Plivelića, Turkalja, Saborskog i Slunja poljoprivredne strojeve, osobne i teretne automobile kao i ostale stvari u krug tvornice Plašti gdje je kasnije vršila licitacija i prodaja tu ime da je prednost imao onaj koji je i stvar pljačkao.

Šumonja Milan zv. „TOZO“ bivši djelatnik PS Ogulin PI Plaški a nakon izbijanja ratnih sukoba bio je pomoćnik Latasu i prilikom obrada civilnog stanovništva isti je sudjelovao. Nije mi poznato dali je Šumonja Milan prešao u Štab TO Plaški.

Milanović rade zv. „LABRA“ bio je inicijator formiranja „Martićeve milicije“  u Plaškom zbog čega je i zatvoren u Istražni zatvor Rijeka te nakon nekog vremena bio razmjenjen i u toku 12. mjeseca 1991. godine otišao za Knin gdje mu je dodjeljena kuća za njega i porodicu.

Šupica Branko zbog učestvovanja  u organizaciji neprijateljske aktivnosti protiv Republike Hrvatske također bio zatvoren i nakon izvršene razmjene vratio se u Plaški obukavši SMB uniformu s činom kapetana 1. klase i sada je zapovjednik Vojne policije u Plaškom.

Za Bocu Milana mogu reći da ga poznajem isti je bio aktivno vojno lice mislim u Novom Sadu, a nakon izbijanja ratnih sukoba na području Općine Ogulin došao je u Plaški obučen u SMB uniformu, ali neznam koji ima čin, a isti sada raspoređuje straže na području sela Grbica u Plaškom.

Ovl . sl. osobe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA  OGULIN

 

Broj : ___511-05-21/_1 – 40       K-8/92._______

Datum : ___19.03.1992.______

 

 

 

PREDMET:       LATAS DUŠAN

 

IZVOD IZ KAZNENE EVIDENCIJE

 

 

VEZA VAŠ BROJ: _______________________

 

Provjerom u kaznenu evidenciju ove Policijske stanice utvrđeno je da    LATAS  DUŠAN SIN – KĆI     Mane Milene rođene    Latas

rođen-a    22. 09. 1957. u       Plaškom SO   Ogulin R  Hrvatska.

 

 

NIJE OSUĐEN – a                                                                                            Zapovjednik  PS:

Ante Ujević dipl. pravnik


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ:  KT – 331/92

 

Karlovac, 25. svibnja 1992. godine

 

 

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP (NN:53/91) i članka 7 stava 2 uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanka ili neposredne ugroženosti neovisnosti jedinstvenosti Republike Hrvatske (Nn. 73/91 i 25/92)  podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

Protiv

 

LATAS DUŠANA sina Mane i Milene rođ. Pešut, rođ 22.9. 1957.  u Plaškom, SO Ogulin, gdje i sada prebiva , Janja Gora 159, Srbina, policajca,

da je:

U drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske te ocjepljenja dijela teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO krajina, kao djelatnik MUP-a RH – komandir Policijske ispostave Plaški organizirao ocjepljenje Policijske stanice Plaški od MUP-a RH i formiranje Policijske stanice Plaški i pripajanje tzv.”SUP Knin”, zatim kao komandir policijske stanice sa ciljem onemogućavanje funkcioniranja legalne vlasti Republike Hrvatske, naredio postavljanje barikada, vršenje oružanih straža, kontrolu ulaska i izlaska građana, uhićenje nepoćudnih građana i nasilno oduzimanje imovine, a što su njemu počinjene osobe i izvršavale, nakon čega su pojedini građani uhićeni i odvedeni u

zatvore a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij,

 

dakle, organizirao i sudjelovao m oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

 

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom popunom – Označeno u članku 236-f stavak 1 i 2 KZRH a kažnjivo po stavku 2 istog zakonskog propisa.

 

Stoga

p r e  d l a ž e m

 

1. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2. predlažemo da se okr.LATAS DUŠANU sudu u odsutnosti.

 

Obrazloženje

 

 

Policijska stanica Ogulin prijavila je Latas Dušana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxxx navodi da radi kao policajac a dana 29. 9. 1991. godine da je zarobljen na šumskoj cesti Saborsko Rakovica a s njim zajedno da su zarobljeni xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zarobljeni da su od strane tzv. Martićeve milicije iz Plaškog. U skupini koja  ga je zarobila da je prepoznao Koralija Ljubana iz Plaškog a ostale da zna po viđenju. U Plaškom u policijskoj ispostavi gdje su bili dovedeni da je prepoznao svoje kolege s kojima je ranije radio u uniformama tzv. SAO krajina i to okr. Latas Dušana koji je i komandir policijske ispostave te Jovičić Duška, Vorkapić Damira, Vorkapić Iliju, Okuća Đuru, Šumunja Milana, Kljaić Radu, Dokmanović Vladu, Jakšić Stevu i Višnjic Nenada. Od napred navedenih osoba da su ispitivanje nad njim vršili okrivljeni i Višnjić Nenad.

xxxxxxxxxx navodi da je za vrijeme boravka u Plaškom i to početkom drugog mjeseca između ostalih osoba prepoznao i znade da je okrivljeni Latas Dušan komandir aktivne policije Plaški. Inače da je on bio bivši djelatnik Policijske ispostave Plaški i da je obnašao funkciju komandira. Za vrijeme njegovog boravka u Plaškom .da je službenim vozilom okrivljeni dovozio civilne osobe hrvatske nacionalnosti na saslušanja u milicijsku stanicu Plaški. Prilikom saslušanja da su isti bili maltretirani, tučeni i pritvarani na duže vrijeme. Iz krivične prijave PS Ogulin proizlazi da je okrivljeni zajedno sa Jovičić Duškom, Vorkapić Damirom, Ilijom Vorkapićem, Stokuća Đurom, Šumunja Milanom, Kljaić Radom, Dokmanović Vladom, Jakšić Stevom i Nenadom Višnjićem bio djelatnik Policijske ispostave Plaški a u sklopu Policijske stanice Ogulin da je okrivljeni bio komandir Policijske ispostave te da je okrivljeni organizirao od izdvajanje Policijske ispostave Plaški ispod nadležnosti MUP-a RH, te da je zajedno sa imenovanima izvršio odvajanje Policijske ispostave te pritom da su zadržali oružje, streljivo i drugu opremu s kojom su bili zaduženi kao djelatnici MUP-a RH.

Iz navoda xxxxxxxxxxxxxxxxxx nedvojbeno proizlazi da je prije izdvajanja Policijske ispostave Plaški iz sastava Policijske stanice Ogulin okrivljeni bio komandir Policijske ispostave te nakon odvajanja da okrivljeni i nadalje obnaša istu funkciju. U toj funkciji da je vršio i naređivao postavljanje barikada, postavljanje naoružanih straža, kontrolu građana, uhićenje građana i odvođenje istih u zatvor na saslušanje, jer je tako upravo i sam vršio saslušanje xxxxxxxxxxxxxxxx policajca MUP-a Republike Hrvatske. Nesporno je i opće poznato da je mjesto Plaški se izdvojio iz Općine Ogulin te formirao samostalnu općinu i pripojilo se tzv. SAO krajini, a nakon toga da se je izdvojila i policijska ispostava koja se je priključila tzv. SUP-u Knin, a cilj tih odvajanja da je bio obaranje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske te obaranje legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske a sve u daljnjem cilju odvajanja djelova Republike Hrvatske i pripajanja tzv. SAO Krajina. Obzirom na ovako nesporne i opće poznate činjenice te imajući u vidu navode xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljeni kao komandir policijske ispostave organizirao ocjepljenje policijske ispostave Plaški od Policijske stanice Ogulin te organizirao i formirao njeno pripajanje SUP-u Knin, a zatim kao komandir Policijske ispostave naređivao postavljanje barikada, vršenje oružanih straža, kontrolu ulaska i izlaska građana, uhićenje nepoćudnih građana, te odvoženje istih u zatvor na ispitivanje, a isto tako i sam vršio ispitivanje uhićenika, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga

Republike Hrvatske na taj teritorij, pa stoga nesporno proizlazi da se u ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje opravdana i na zakonu osnovana.

U smislu propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) predlažemo da se okrivljenom sudi u odsutnosti jer je isti trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske a i za suđenje u odsutnosti smatramo da postoje važni razlozi.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ-MOĆAN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 69/92- 2

Kv 54/92-1

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nina Bubaš kao predsjednice vijeća, te Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća u kriv. predmetu protiv LATAS DUŠANA, zbog kriv. djela iz čl.236.f. st.l. i 2. KZRB, postupajući po prijedlogu VT Karlovac br.Kt 331/92 u sjednici vijeća održanoj dana 3. lipnja 1992.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

Temeljem čl.300. st.3. i 4. preuzetog ZKP CNN 53/91) suđenje opt. Latas Dušanu provest ce se u odsutnosti osuđenika.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod br. Kt 331/92 podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Latas Dušana kojom mu stavlja na teret kriv. djelo iz čl.236.f. st.l. i 2. KZP- a koje je pobliže opisano u izreci optužnice.

 

U optužntci se predlaže da se suđenje provede u odsutnosti optuženika obzirom da isti boravi na teritoriju koji nije pod kontrolom državnih organa RH.

Prijedlog je osnovan.

Optužnicom se imenovanom stavlja na teret djelo protiv Republike Hrvatske i to oružanom pobunom koja je prema činjeničnom opisu izvršio u drugoj polovini 1991.g. nakon započinjenja objavljenog rata te aktivne učestvovao u organiziranju akcija i postupaka kojima je bio cilj nasilno obaranje društvenog i državnog ustrojstva RH. Optuženi se očigledno i sada nalazi u sastavu neregularnih vojnih ili paravojnih oružanih snaga čije je djelovanje također usmjereno prema istom. Dok je imenovani li sastavu takvih oružanih jedinica jasno je da se nalazi na teritoriju koji kontroliraju upravo takove formacije a ne regularni organi RHpa je za sada dok takovo stanje traje, nedostupan.

U takovoj situaciji, a da bi se ostvarili ciljevi krivičnog gonjenja, sud ocijenjuje da je potrebno provesti krivični postupak iako okrivljenik nije dostupan državnim organima odnosno sudu, pa je valjalo usvojiti prijedlog vojnog tužitelja i odrediti da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

Karlovac, 3. lipnja 1992.

 

Predsjednik vijeća:

Nina Bubaš

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od dana primi tka otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 2 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

DNA .

1. VT Klc. na br. Kt 331/92

2. “Latas Dušan, nakon lišenja slobode

3. Branitelju

 

N

1. Rješenje nepravomoćno

2. Vidi upisnik Kv

 

KIc. 3.6.199?.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 69/92- 3

Kv- 54/92-2

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nine Bubaš kao predsjednice vijeća, te Zvonimira Matana i Mladena Kosjera ka o članova vijeća u kriv. predmetu protiv LATAS DUŠANA zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st.l. i 2. KZRH, postupajući povodom optužnice VT Karlovac br. Kt 331/92, du sjednici vijeća održanoj dana 3. lipnja 1992.

r i j e š i o  j e:

 

Temeljem čl.191. st.2. toč.l. preuzetog-ZKP (NN 53/91) protiv okr. LATAS DUŠANA, sina Mane i Milene, rPešut, rođ. 22.9.1931. u Plaškom, SO Ogulin, .sa prebivalištem u Janja Gori kbr.159., policajca, Srbina”

O D R E Đ U J E  S E  P R I T V O R

 

Nakon lišenja slobode imenovanog treba sprovesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda Optužnicu protiv Latas Dušana stavljajući mu na teret kri. djelo iz čl.236.f. st.l. i 2. KZRH pobliženo opisano u izreci optužnice.

U istoj optužnici predloženo je da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika.

Već iz navedenih podataka proizlazi da je isti boravi na teritoriju koji nije pod kontrolom državnih organa RH, drugim riječima može se smatrati da je u bijegu.

U takvoj situaciji ostvaren je razlog da se protiv istog odredi pritvor kako bi se osiguralo njegovo prisustvo u ovom postupku.

Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci.

Karlovac, 3. lipnja 1992.

 

 

 

Predsjednik vijeća:

Nina Bubaš

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od dana primitka otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 2 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

DNA

1VT Klc. na br. Kt 331/92

2. Latas Dušan,nakon lišenja slobode

3. Branitelju

4. Uprava Okružnog Zatvora Karlovac

5. Predsjedništvo ovog suda

 

N

1Rješenje nepravomoćno

2. Vidi upisnik  Kv

 

Klc. 3.6.1992.

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Predsjedništvo

Broj: 14-Su-14/92-31

Karlovac, 5.6.1992.god.

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Juraju Boljkovac, u kriv. predmetu protiv okr. DUŠANU LATAS, zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. i 2. KZ RH,

 

r i j e š i o  j e:

 

Okr. DUŠANU LATAS, postavlja se branitelj po službenoj dužnosti u osobi NIKOLI PAVLOVIĆ, odvjetniku iz Karlovca.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je optužnicu protiv optuženika, zbog kriv. djela gore navedenog, za koje je obrana pred sudom obavezna, a kako optuženik nije sam izabrao branitelja, valjalo je istog postaviti po službenoj dužnosti u smislu čl. 70. st. 1. ZKP-a.

 

Predsjednik voj. suda:

Juraj Boljkovac


Broj: Kir 71/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   12. lipnja 1992.god.

 

u  ___KPD bolnici u Zagrebu___ sudu  u __________

 

Prisutni od suda                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Mladen Kosijer ______                                       Nikole Dokmanović i dr.

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana _236. f. st. 1 i 2. KZRH

 

Početak u _13,30__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____  Zdravko Car__

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Konstatira se da je pred. vijeća u telefonskom razgovoru sa direktoricom KPD bolnice, Šumska bb, Zagreb, dr. Horvat saznao da se svjedok ne može dovesti na raspravu zakazanu 15.6.1992. u 11,00 sati jer još uvijek nije sposoban za kretanje, te se nalazi do daljnjega na hospitalizaciji. Stoga je temeljem čl. 284. preuzetog ZKP- (NN 53/91) odlučeno da se po pred. vijeća svjedok sasluša u bolnici u Zagrebu, Šimunska bb.

Također se konstatira da prilikom dolaska u bolnicu da je svjedok dovezen u kolicima te je očigledno da je do daljnjega nesposoban prisustvovati u glavnoj raspravi.

Svjedok upozoren u smislu čl. 229., 231. i 232. preuzetog ZKP (NN 53/91), pa iskazuje:

Ja sam negdje oko 23.8.1991.g. pa do kraja 3. mj. 1992. sve dok nisam nastradao boravio u Plaškom. Za cijelo to vrijeme meni je poznato da su Medaković Nikola, Radmanović Milan i Dokmanović Nikola sudjelovali u organiziranju tzv. ”matičve milicije” na toj otcjepljenom području tzv. ”SAO Krajina’. Ja sam u to vrijeme bio civilno lice no, kako se svi tamo poznajemo mogu potvrditi da su sva trojica učestvovali u raznim sastancima, te da su prikupljali ljude kako bi ih uključili u zv. ”martičevu miliciju”. Meni je osobno poznato, što sam saznao u pričanju ljudi da je početkom 2. mj. oformljena općina Plaški te je za predsjednika općine izabran Medaković Nikola zv. ”Medo” a koji je ujedno bio i glavni inicijator organizir anjate milicije i rukovodio svim borbenim aktivnostima.

Također potvrđuje da je za njegova zamjenika imenovani Radmanović Milan zv. ”Brile” koji je vlasnik caffe bara u Plaškom a inače inž. šumarstva zaposlen kod Šumskog gospodarstva Ogulin. Poznato mi je da je isti bio pripadnik TO Plaški i da je aktivno učestvovao u istom, te su se u njegovom lokalu okupljali pripadnici martićeve milicije. Također potvrđujem da sam ga viđao u maskirnoj uniformi te je sa sobom nosio pištolj. Istina ja osobno nisam mogao saznati o njihovim akcijama ali mogu potvrditi da je upravo Radmanović također učestvovao u prikupljanju ljudi za tzv. ”martićevu miliciju”.

Za Dokmanović Nikolu pod nadimkom ”Remo” poznato mi je da je kao inž. radio u Šumsko gospodarstvo Ogulin kao rukovodilac, a nakon izbijanja ratnih sukoba vratio se u Plaški i jedno vrijeme bio pripadnik TO Plaški u SMB uniformi kao član Štaba komande, a nakon oformljenja općine Plaški isti je preuzeo funkciju pred. izvršnog vijeća, i od tada radi u civilu, a naoružan je ”škorpionom” kao i svi ostali rukovodioci u općini i štabu vojne komande. Meni je poznato da su oni često imali određene sastanke, no kao civilu sadržaj sastanka mi nije poznat. Međutim, u početku djelovanja potpuno siguran, a u razgovoru sa drugim ljudima da su njih dvojica organizirali i prikupljali ljude za tzv. ”martićevu miliciju”. Istina ne znam koje su sve akcije provodili ali je potpuno notorno da su obnašali navedene funkcije od oformljenja opć. Plaši, a što je sve poznato ljudima u cijelom tom kraju.

Htio bi još napomenuti da sam ja negdje 10. mj. 1991. do 1.mj.1992. također bio pripadnik TO u Plaškom te sam se tada skinuo jer sam zaključio da ta njihova aktivnost nije ispravna i sve mi je to ličilo na neki kriminal. Stoga mi je upravo iz tog razloga poznato da su Radmanović i Dokmanović bili pripadnici TO i inicijatori te organizatori u prikupljanju ljudi i sredstava za TO u tzv. ”SAO Krajina” općina Plaški.

Sve te navedene okolnosti potpuno su notorne činjenice mislim da ih svatko može potvrditi koji se nalazio u to vrijeme u Plaškom.

To je sve što imam za iskazati.

Svjedok upozoren u smislu čl. 82. ZKP ne traži čitanje zapisnika.

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

Konstatira se da se zapisnik nastavlja odmah nakon potpisivanja, obzirom da svjedok izjavljuje da ima poziv od Vojnog suda za srijedu 17.6.1992. od suca Matan Zvonimira u kriv. predmetu protiv Latas Dušana, te da zbog zdravstvenog stanja ne može prisustvovati na raspravu i ako postoji mogućnost da se sasluša na te okolnosti.

 

Sudac donosi

 

 

R j e š e n j e

 

 

Pošto je svjedok propisno upozoren, a zbog zdrav. stanja nedostupan u središtu suda saslušat će se i okolnosti iz predmeta protiv LATAS DUŠANA.

Meni je poznato da je Latas Dušan komandir aktivne milicije Plaški, a inače bivši djelatnik policijske stanice Ogulin, Polic. ispostava Plaški kao komandir, a u vrijeme mog boravka dovozio je službenim vozilom ”Lada” civilne osobe hrvatske nacionalnosti na saslušanje u Mil. stanicu Plaški. Prilikom saslušanja isti su bili maltretirani, tučeni i pritvarani duže vrijeme tako da ja lično znam za troje mladića iz Saborskog koji su bili pritvoreni 23 dana u podrumu, a iz priča kasnije da ih je Latas predao u T. Korenicu gdje su odmah pobijeni za to trojicu mladića ne znam imena ali ih poznam po viđenju i potpuno sam siguran da su to vrijeme proveli u pritvoru. Također mi je poznato da je Latas Dušan, s ostalim pripadnicima milicije dovozio iz popaljenih sela Medveda, Plivelića, Turkalja, Saborskog i Slunja poljoprivredne strojeve, osobne i teretne automobile kao i ostale stvari u krugu tvornice Plaški gdje je kasnije vršila licijatija i prodaja time da je predmet imao koji je i stvar opljačkao.

To je sve što imam za iskazati.

 

Svjedok upozorena u smislu čl. 82. ZKP ne traži čitanje zapisnika.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 


Broj: K-71/92-7

Z A P I S N I K

 

Od 17. lipnja 1992.

 

O glavnoj raspravi Vojnog suda u Karlovcu.

 

Prisutni od suda :                                                                                Krivični predmet :

 

Zvonimir Matan Tužilac : Vojni Klc.

 

Nina Bubaš Okrivljeni : Latas Dušan

 

Juraj Boljkovac zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i f KZ RH

 

Ivana Kodrić Broj Voj. tužilaštva : KT 331/92

 

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 09,00 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili :

 

1.   Voj. Tužilac  Stanković Moćan Antun

2. Oštećeni : ___________

3. Okrivljeni : Branitelj po sl. dužnosti Pavlović Nikola odvj. iz Klc.

4. Svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Pred. vijeća otvara glavnu raspravu objavljuje predmet rasprava te sastav vijeća na koje strane nemaju primjedbi.

Utvrđuje identitet optuženika.

 

Optuženi LATAS DUŠAN, ostali podaci kao na listu br. 6 spisa.

 

Svjedok je upozoren u smislu čl. 325. i 238. ZKP.

 

Vojni tužitelj čita optužnicu.

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

Svjedok: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx opomenut iskazuje:

 

Ja sam bio zaposlen u MUP kao policajac i jedno vrijeme sam radio u policijskoj stanici Plaćki gdje je komandir bio upravo Latas Dušan drugim riječima bio ime je neposredni šef.

Odatle sam ja kao pripadnik MUP prešao nakratko u Ogulin a zatim ispostavu Saborsko gdje sam bio do napada na Saborsko koji je uslijedio 5.8.1991. za sve to vrijeme Latas je ostao šef ispostave u Plaškom i normalno je surađivao sa Ogulinom ali je od prilike mje. dana prije (nakon) izvršenja napada na Saborsko prestao surađivati sa policijskom stanicom Ogulin i njenim ispostavama. Nakon napada na Saborsko svaki kontakt ispostave Plaški prestao je sa PS Ogulin, čitava ta ispostava se ustvari sada priključila SAO Krajini. Ja sam dana 29.9.1991. na šumskoj cesti Saborsko Rakovica zarobljen od strane odmetnika kada sam putovao autom, a onda sam odveden u stanicu milicije Plaški to je ona ista ispostava MUP-a kada sam tamo stigao vidio sam da se tu i dalje nalazi Latas a i drugi ljudi koji su ranije tu radili, svi su oni imali ranije milicijske uniforme samo su dobili još jednu novu oznaku na kojoj stoji natpis ”milicija Krajina” koju su nosili na rukavu na lijeve ruke. Tu sam ostao svega nekoliko dana do 7.10.1991.g. kada sam prebačen u Titovu Korenicu. Za vrijeme boravka, u Plaškom vidio sam da Latas i dalje vrši dužnost komandira te ispostave, a vidio sam da su tu uz svojstvu milicije radili Jovičić Duško, Vorkapić Damir, Vorkapić Ilija, Stokuća Đuro, Kljaić Rade, Dokmanović Vlado, Jakšić Stevo i Višnjić Nenad. Tu su sa mnom obavljeni razgovori, odnosno ispitivanja a to su uglavno radili Medaković Dragan koji je tu predsjednik općine Plaški.

Ja nisam primjetio da bi Latas poslove koje je tamo obavljao radio pod nečijim pritiskom. Naprotiv, saznao sam da je krizni štab na čijem čelu je bio Dedaković bio smješten u tovrici Plaški da su Medaković i drugi iz štaba dolazili kod nas u tu zgradu policije ili obrnuto i koliko sam ja vidio normalno su surađivali.

Na svjedoka nema pitanja.

Svjedok ne traži trošak.

Konstatira se da raspravi nije pristupio pozvani svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx iz razloga što je nesposoban za kretanje pošto je u ratu izgubio nogu.

Konstatira se nadalje da je sudac ovog suda Mladen Kosijer svjedoka ispito u jednom drugom predmetu u KPD Bolnici u spisu br. K 71/92 ovog suda, pa ga je posebno ispitao na okolnosti iz ovog predmeta.

Stoga vijeće donosi

r j e š e n j e

 

 

Iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx će se pročitati u dokaznom postupku.

Vrši se uvid iz KE daljnjih dokaznih pred. nema.

 

 

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

VT izjavljuje da smatra da osnovu provedenih dokaza utvrđeno da opt. Latas prije svega je organizirao ocijepljenje policijske ispostave Plaški od TO Ogulin, a nakon toga da je tamo bio komandir gdje je organizirao rad te novoformirane milicijske stanice SUP Knin, a osim toga da je isti vodio i drugim poslovima lišavanja slobode građana, postavljanja barikada i otimanja imovine građana RH, time je ostvario i sve elemente kriv. djela koje mu se stavlja na teret pa predlažem da ga sud proglasi krivim i osudi po zakonu.

Branitelj optuženika konstatira da se nažalost nalazi u situaciji kada je očito da je njegov branitelj djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret počinio, jedino ostaje za sada kao otvoreno pitanje to da li je njegov branjenik sve ove radnje koje su dokazane i svjedoka vršio pod nečijim pritiskom ili ucjenama ili nije.

Moli se da mu se izriče što blaža kazna.

 

RASPRAVA DOVRŠENA.

 

Vijeće se povlači na vijećanje, i donosi a pred. vijeća javno izriče slijedeću:

 

 

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Opt. LATAS DUŠAN

 

k r i v  j e:

 

što je:

 

u drugoj polovici 1991. godine u cilju nasilnoj obaranja društvenoj i državnog ustrojstva RH, te ocijepljenja dijela teritorija RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajina” kao djelatnik MUP-a RH – komandir policijske ispostave Plaški organizirao ocijepljenje PS Plaški od MUP-a RH i formiranje PS Plaški i pripajanje tzv SUP Knin, zatim kao komandir PS sa ciljem onemogućavanja funkcijoniranja legalne vlasti RH naredio postavljanje barikada, vršenje oružanih napada, kontrolu ulaska i izlaska građana, uhićenje nepočudnih građana i nasilno oduzimanje imovine, a što su njemu podčinjene osobe i izvršavale, nakon čega su pojedini građani uhićeni i odvođeni u zatvore, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH u taj teritorij,

dakle, organizirao i sudjelovao u oružanoj pobuni koja je pravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv RH-oružanom pobunom-označeno u čl. 236. f. st. 1. i 2. KZRH, pa se po st. 2. istog zakonskog propisa

 

 

O S U Đ U J E

 

na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina.

Temeljem čl. 98. st. 4. ZKP troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Dovršeno.

 

 

Predsjednik vijeća:

Zapisničar:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

BROJ: K 69/92-9

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matan, predsjednika vijeća, te sudaca Nine Bubaš i Juraja Boljkovca kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv opt. LATAS DUŠANA, zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. i 2. KZRH nakon provedene glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 331/92 dovršene dana 17. lipnja 1992. u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika VT Stanković Moćan Antuna, te branitelja optuženika po službenoj dužnosti Pavlović Nikole odvjetnika iz Karlovca,

 

p r e s u d i o  j e:

Opt. LATAS DUŠAN, sin Mane i Milene r. Pešut, rođ. 22.9.1957.g.

u Plaškom, sa stalnim prebivalištem u Janja Gora 159, SO Ogulin,

policajac, Srbin, drž. RH

k r i v  j e:

 

što je:

 

u drugoj polovici 1991.g. u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, te odcjepljenje dijela teritorija RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajina” kao djelatnik MUP RH – komandir policijske ispostave Plaški organizirao otcijepljenje PS Plaški od MUP RH i formiranje PS Plaški i pripajanje tzv. SUP Knin, zatim kao komandir PS sa ciljem onemogućavanja funkcioniranja legalne vlasti Republike Hrvatske naredio postavljanje barikada, vršenje oružanih straža, kontrolu ulaska i izlaska građana, uhićenje nepočudnih građana i nasilno oduzimanje imovine, a što su njemu podčinjene osobe i izvršavale, nakon čega su pojedini građani uhićeni i odvojeni u zatvore, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na taj teritorij,

dakle, organizirao i sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske- oružano pobunom- označeno u čl. 236. f . st. 1. i 2. KZRH, pa se po st. 2. istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Temeljem čl. 98. st. 4. ZKP troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu kojom LATAS DUŠANA optužuje da je počinio kriv. djelo činjenično i pravno opisano u izreci ove presude.U toj optužnici predloženo je da se postupak provede u podsutnosti optuženika obzirom da je nedostupan državnim organima budući boravi na dijelu teritorija koji nije pod kontrolom legalnih organa RH.

Povodom te optužnice sud je temeljem odredbe čl. 300. st. 3. i 4. preuzetog ZKP (NN 53/91) posebnim rješenjem odredio da se suđenje sprovede u odsutnosti osuđenika pored toga je protiv istog određen pritvor, a izdana je i naredba za raspisivanje potjernice.

Rasprava je sprovedena s obzirom na navedeno u odsutnosti optuženika ali u prisutnosti branitelja koji mu je postavljen po službenoj dužnosti.

Obzirom da optuženik nije prisustvovao raspravi a prethodno nije provedena niti istraga, što više niti su radnici MUP-a niti Vojne policije sa istim obavili bilo kakav razgovor tokom glavne rasprave optuženi nije iznio svoju obranu niti je ona pročitana. Sud je međutim, proveo dokazni postupak u kojem je saslušao svjedoka xxxxxxxxxxxxx, pročitan je iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxx koji je ispitan izvan rasprave u KPD bolnici gdje se nalazi na liječenju zbog povrede dobivenih u ratu, pa je sud na osnovu tako provedenog dokaza utvrdio, da je optuženik izvršio djelo koje mu se optužnicom Vojnog tužiteljstva stavlja na teret.

Naime, oba svjedoka bitno su iskazali da im je iz neposrednog opažanja poznato, da optuženik Latas Dušan se i sada nalazi u Plaškom gdje vrši dužnost komandira milicijske stanice Plaški tzv. SUP-a Knin. Što više oba svjedoka su ga osobno vidjeli u toj stanici milicije u uniformi SUP-a Knin sa oznakom SAO Krajina. Svjedok xxxxxxxxxxxxxx ga poznaje od ranije jer je kao pripadnik milicije radio sa optuženim u istoj stanici ranije kao pripadnik milicije odnosno nakon promijene u RH kao pripadnik MUP-a, nakon što je nastupilo ratno stanje svjedok je zarobljen od odmetnika i sproveden u istu stanicu Plaški gdje je zatvoren i ispitivan nakon par dana je odveden dalje za Titovu Korenicu, pa je za vrijeme boravka vidio optuženika i saznao da je i dalje komandir te milicijske stanice sa svim oznakama SUP-a Krajina.

xxxxxxxxxxxxx je pak boravio na području Plaškog kao pripadnik tamošnje TO više mjeseci pa je i njemu poznato da je optuženi i ranije radio kao komandir kao i nakon otcijepljenja u stanici milicije Plaškom kao njen komandir. Ovaj svjedok posebno istakao da su u stanicu dovoženi ljudi hrvatske nacionalnosti da su tu saslušavani, maltretirani, čak lično tvrdi za tri mladića da su bili pritvoreni 23 dana u podrumu stanice nakon čega su bili prepraćeni u Titovu Korenicu i tamo odmah pobijeni. Također mu je poznato da je Latas Dušan sa ostalim pripadnicima milicije iz sela Medveda, Plivelića, Turkalja, Saborskog i Slunja dopremali poljoprivredne strojeve, osobne i teretne automobile kao i druge stvari, sve u krug tvornice Plaški gdje su nakon toga sve te stvari prodavane na licitaciji, a prednost pri kupnji imali su upravo oni pojedinci koji su te stvari opljačkali.

Iskazi svjedoka a napose xxxxxxxxxxxxxxxxx uvjerljivi su i logični a taj dojam stekao je i sud neposredno na osnovu zapažanja tokom glavne rasprave, a kako je i iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxx u pogledu ponašanja optuženika suglasan brojem u jednom dijelu sa iskazom xxxxxxxxxxxxx to je sud obojici svjedoka u potpunosti poklonio vjeru.

Na osnovu tih iskaza sud je zatim utvrdio, da je Latas Dušan kao zapovjednik policijske ispostave u prijelomnim vremenima u drugoj polovici 1991.g. djelovao u tom pravcu da se ta ispostava odcijepi od MUP-a Hrvatske pa je u suradnji sa neregularnim organima organizirao milicijsku stanicu Plaški a zatim u svojstvu komandira stanice izdavao adekvatna naređena koja su i izvršavana, a i sam je učestvovao u tim izvršenjima vlastitih naređenja, a što je sve bilo usmjereno s jedne strane na nasilno obaranje kompletnog ustrojstva Republike Hrvatske i onemogućavanja funkcioniranja organa legalnih vlasti RH te istovremeno stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, pri čemu su mnogi pojedinci, posebno hrvatske nacionalnosti, hvatani privođeni u stanicu milicije kojoj je na čelu te su tu maltretirani, a učestvovali su i optuženici i ljudstvo kojim je zapovjedao u pljačkanju imovine Hrvata.

Sve te utvrđene činjenice govore da je takvim svojim ponašanjem optuženi ostvario sva bitna obilježja kriv. djela organiziranja i učestvovanja u oružanoj pobuni iz čl. 236.f. st. 1. i 2. KZRH.

Stoga je sud optuženika proglasio krivim i izrekao mu sankciju.

Kod izricanja sankcije sud zapravo nije imao uvida u raniji život optuženika osim u sada inkriminiranu djelatnost pa je cijeneći težinu izvršnog kriv. djela ocijenio da je kazna zatvora od 11 (jedanaest) godina u svemu primjerena ličnosti optuženika i težini djela i da će se upravom tom kaznom posebno ostvariti svrha individualne preventive, a i svrha generalne prevencije čime bi se ujedno ostvarila i svrha kažnjavanja uopće.

Kako je optuženi nedostupan državnim organima to je zasada riješeno da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

Karlovac, 17. lipnja 1992.

 

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Ivana Kodrić                                                                                                   Zvonimir Matan

 

 

PRAVNA PUKA

Nezadovoljna stranka protiv ovog rješenja ima pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DNA:

 1. VT Klc. na br. Kt 331/92
 2. Pavlović Nikola, odvjetnik iz Klc

 

 


N E Č I T K O

 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Oznaka spisa: K 69/92

 

D O S T A V N I C A

 

Primalac: Vojno tužiteljstvo Karlovac na broj Kt 331/92.

Naziv pismena koja se dostavljaju: presuda od 17.lipnja 1992.

Broj priloga: _______________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž-496/1992-3

 

 

P R E S U D A

 

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Pavišić dr Berislava kao predsjednika vijeća, te Drakulić Milene i Mikor Milivoja kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Latas Dušana zbog krivičnog djela iz čl. 236.f. st. 2. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 17.lipnja 1992. K-69/92, u sjednici održanoj 9. rujna 1992. saslušavši zamjenika javnog tužitelja Hrvatske Papac Baldu,

p r e s u d i o j e:

 

 

Odbija se kao neosnovana žalba opt. Latas Dušana, te se potvrđuje presuda suda

prvog stupnja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Latas Dušana zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 2. KZH koje je opisano u izreci pobijane presude, za koje djelo je optuženiku izrečena kazna zatvora u trajanju od jedanaest godina.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik po svom branitelju Pavlović Nikoli, odvjetniku iz Karlovca, iz žalbene osnove odluke o kazni, s prijedlogom da se optuženiku izrekne blaža zatvorska kazna.

Javni tužitelj Republike Hrvatske predložio je da se žalba optuženika odbije kao neosnovana.

Žalba nije osnovana.

Ispitujući, prije svega, pobijanu presudu suda prvog stupnja po službenoj dužnosti, u smislu čl. 376. Zakona o krivičnom postupku (preuzetog po čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku, ”NN” br. 53/91), utvrđeno je da u njoj nema niti jedne od

povreda zakona na koje ovaj sud drugog stupnja pazi po službenoj dužnosti.

Vezano za razloge iznijete u žalbi branitelja optuženi1ci oni se ne ukazuju osnovanim.

Ne može se prihvatiti stanovište žalitelja da u pobijanoj presudi nisu vrednovane osobne prilike optuženika kada je optuženik nedostupan jurisdikciji sudbene vlasti Republike Hrvatske i suđeno mu je u odsutnosti.

Međutim, u konkretnom slučaju, nije bilo osnova za primjenu odredaba o ublažavanju kazne zbog težine učinjenog djela i načina njegova izvršenja, a koja okolnost određuje naglašenu društvenu opasnost djela.

S obzirom na pravilno utvrđenu objektivnu težinu djela, te nastupjele daljnje štetne

posljedice – Republiku Hrvatsku do koje je dovela optuženikova kriminalna djelatnost organizatora oružane pobune, ovaj sud ocjenjuje da kazna zatvora u trajanju od 11 godina nije prestroga, te da je upravo radi postizanja svih zakonom predviđenih svrha, optuženiku trebalo izreći kaznu u označenom vremenskom trajanju, pa kako niti jedan od razloga istaknutih u žalbi optuženika ne dovodi u pitanje pravilnost odmjeravanja kazne, temeljem čl. 384. ZKP, presuđeno je kao u izreci ove drugostepene presude.

U Zagrebu, 9. rujna 1992.

 

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik vijeća:

Lipnjak-Bosanac Zlata, v.r.                                                                Pavišić dr Berislav, v.r.

 

 


R E P U B L I K A  H R V A T S K A

OPĆINSKI SUD U OGULINU

SUDSKA UPRAVA

PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:_____________Su Ik. 8/92-3

Ogulin, 14. studenoga 1996.

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Općinski sud u Ogulinu, po predsjedniku suda Đurđi Lipošćak, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem članka 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N.80/96), a u  svezi članka 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 14. studenoga 1996. godine

r i j e š i o      j e

 

 

I. O b u s t a v.l j a  s e izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku DUŠANU LATAS iz Plaškog, Janja Gora br. 159 (trenutno nepoznatog boravišta) a radi kaznenog djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZRH , u trajanju od 11 godina.

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Latas . Dušana, koja je izdana po Vojnom sudu u Karlovcu pod posl. br. K-69/92.

 

Obrazloženje

 

Osuđenik Dušan Latas presudom Vojnog suda u Karlovcu posl. br. K-69/92-9 od 17.6.1992. godine, pravomoćno je osuđen zbog kaznenog djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZRH, na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina.

Zakon o općem oprostu u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka između ostalog predviđa da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz izreke ovog rješenja.

Za vrijeme trajanja krivičnog postupka Vojni sud u Karlovcu izdao je naredbu za raspisivanje tjeralice pod brojem K-69/92 protiv okrivljenika Dušana Latas, pa kako su dakle prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj postaji da se raspisana tjeralice

ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi putem ovoga suda na Županijski sud u Karlovcu.

DOSTAVITI:

1. Latas Dušan, Janja Gora br. 159 – putem oglasne ploče

2. Vojno tužiteljstvo Karlovac (KT-331/92)

3. Vojni sud u Karlovcu (K-69/92)

4. Policijska postaja Ogulin

5. Pismohrana

6. Pavlović Nikola, odvjetnik, Karlovac

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -