- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Ogulin – KA 0010

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS OGULIN

 

Broj : 511-05-21/1-4-5-K-113

Datum : 21.05.1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

 

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

1. NIKOLA DOKMANOVIĆ, zvani”Remo” , otac Ilija , i majka _Đuka_

rođene Ogrizović rođen dana 04.04.1951. u Plavča Draga općina Ogulin Hrvatska,

stanuje u Plaški , ulica Lapat broj 55, općina Ogulin, narodnost Srbin,

zanimanje ing. šumarstva, porodične prilike oženjen, završio je VSS.,

vojsku služio da, imovno stanja dobro.

 

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F stav 1. i 2. KZH-a – oružana pobuna

 

 

n a  n a č i n  što je dobrovoljno pristupio nelegalnim, neprijateljskim formacijama tzv. SAO Krajine te učestvovao u rušenju utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

PRILOG:

 

  1. Službena zabilješka o obavljenom inf. razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Prijavljeni Nikola Dokmanović zv ”Remo” radio je kao ing. šumarstva u Šumskom

gospodarstvu Ogulin. Nakon izbijanja ratnih nemira na području Općine Ogulin stavio se na stranu neprijateljske oružane formacije TO Plaški koja djeluje na području tzv. SAO Krajine. Kao intelektualac od početka izbijanja nemira bio je član Štaba TO Plaški te je s ostalim učestvovao u masovnom organiziranju i djelovanju neprijateljskih snaga na navedenom području. Za to vrijeme nosio je SMB uniformu naoružan ”Škorpionom”, a nakon oformljenja Opštine Plaški preuzeo je funkciju Izvršnog odbora.

Napominjemo da do sada nismo obavili inf. razgovor s prijavljenim jer nije dostupan radnicima ove Policijske stanice.

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Nikola Dokmanović ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno kriv. djelo zbog čega se i prijavljuje.

 

PRILOG: 2.

 

Z A P O V J E D N I K

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS OGULIN

 

Broj : 511-05-21/1-4-5-K-112/92

Datum : 21.05.1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

 

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

1. MILAN RADMANOVIĆ , zvani ”Brile” , otac Svetozar, i majka _Jelisaveta_

rođene Tomčić rođen dana 24.07.1947. u Ogulin općina Ogulin Hrvatska,

stanuje u Plaškom , ulica M. Titabroj 1, općina Ogulin, narodnost Srbin,

zanimanje ing. šumarstva, porodične prilike oženjen, završio je VSS.,

vojsku služio da,

 

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F stav 1. i 2. KZH-a – oružana pobuna

 

 

n a način što je dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”TO Plaški” te učestvovao u rušenju utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

PRILOG:

 

  1. Službena zabilješka o obavljenom inf. razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Prijavljeni Radmanović Milan zv. ”Brile” radio je kao ing. šumarstva u Šumskom gospodarstvu Ogulin. Nakon izbijanja ratnih nemira na području Općine Ogulin stavio se na stranu neprijateljske oružane formacije TO Plaški koja djeluje na području tzv. SAO Krajine. Kao vlasnik ”Caffe bara” u Plaškom organizirao je sastanke u svom lokalu s čelnicima ”Martićevaca” i ostalih neprijateljskih struktura. Do formiranja Opštine Plaški početkom drugog mjeseca 1992. godine bio je uniformiran u SMB uniformu naoružan s ”Škorpionom”, a nakon oformljenja Opštine isti je preuzeo funkciju Podpredsjednika.

Napominjemo da do sada nismo obavili inf. razgovor s prijavljeni Radmanović Milan ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno kriv. djelo zbog čega se i prijavljuje.

 

PRILOG: 2.

Z A P O V J E D N I K

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

SASTAVLJENA DANA 19.05.1992. godine u KPD bolnici Zagreb u vezi obavljenog inf. razgovora s xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za vrijeme mog boravka u Plaškom početkom drugog mjeseca 1992. godine otpremljena je Opština Plaši i za predsjednika Opštine izabran je Medaković Nikola ”Medo” koji je i tokom 1991. godine bio glavni inicijator tzv. ”Martićeve milicije SAO Krajina” te rukovodio svim borbenim aktivnostima usmjerenim protiv suvereniteta Republike Hrvatske.

Za njegovog zamjenika imenovan je Radmanović Milan zv. ”Brile” vlasnik ”Kafe bara” u Plaškom inače ing. šumarstva zaposlen kod Šumskog gospodarstva Ogulin. Od mog dolaska u Plaški isti je bio pripadnik TO Plaški i aktivno učestvovao u istom, a u njegovom lokalu skupljali su se pripadnici ”Martićeve milicije” i ostalih neprijateljskih snaga.

Dokmanović Nikola zv. ”Remo” radio je kao ing. u Šumskom gospodarstvu Ogulin kao rukovodioc, a nakon izbijanja ratnih sukoba vratio se u Plaški i jedno određeno vrijeme bio pripadnik TO Plaški u SMB uniformi kao član Štaba komande, a nakon oformljenja Opštine Plaški isti je preuzeo funkciju predsjednika Izvršnog vijeća i od tada radi u civilu, a naoružan je ”Škorpionom” kao i svi ostali rukovodioci u Opštini i Štabu vojne komande.

Jovetić Miloš zv.”SENA” radio je kao upravitelj šumarije Plaški a nakon izbijanja ratnih sukoba isti je prešao u TO Plaški u SMB uniformi s činom kapetana 1. klase. Koliko je meni poznato nakon formiranja svih izvršnih tijela u Plaškom on je jedan od vodećih ljudi u Štabu TO Plaški.

Jakšić Đoko zv. ”JEKEŠA” također je bio zaposlen u šumariji Plaški u svojstvu upravitelja, a već početkom prošle godine isti je počeo naoružavati civilno stanovništvo srpske nacionalnosti od Vojnovca do Ličke Jesenice. Pošto je bio usko vezan s radom ”Martićeve milicije” stoga je mnogim pojedincima nasilu dao oružje i municiju pod pratnjom likvidacije porodice ili paljenjem njihovih objekata. Inače je obučen u vojnu uniformu SMB s činom vodnika i pripadnik je Štaba komande.

Latas Dušan komandir aktivne milicije Plaški inače bivši djelatnik PS Ogulin PI Plaški kao komandir a u vrijeme mog boravka isti je dovozio službenim vozilima ”Lada” civilne osobe hrvatske nacionalnosti na saslušanje u milicijsku stanicu Plaški. Prilikom saslušanja isti su bili maltretirani, tučeni i pritvarani duže vrijeme tako da ja lično znam za troje mladića iz Saborskog koji su bili pritvoreni 23 dana u podrumu i da bi ih Latas predao u T. Korenicu gdje su odmah pobijeni.

Latas Dušan je također s ostalim pripadnicima milicije dovozio iz razrušenih i popaljenih sela Medveda, Turkalja, Saborskog i Slunja poljoprivredne strojeve, osobne i teretne automobile kao i ostale stvari u krug tvornice Plaški gdje se kasnije vršila licitacija i prodaja time da je prednost imao onaj koji je i stvar opljačkao.

Šumonja Milan zv. ”TOZO” bivši djelatnik PS Ogulin PI Plaški a nakon izbijanja ratnih sukoba bio pomoćnik Latasu i prilikom obrada civilnog stanovništva isti je sudjelovao. Nije mi poznato da li je Šumonja Milan prešao u Štab TO Plaški.

Milanović Rade zv. ”LABRA” bio je inicijator formiranja ”Martićeve milicije” u Plaškom zbog čega je i zatvoren u Istražni zatvor Rijeka te nakon nekog vremena bio razmjenjen i u toku 12. mjeseca 1991. godine došao je u Plaški i postao je komandant specijalne jedinice ”Martićevaca” na čijem čelu je bio oko 20 dana da bi u prvom mjesecu 1992. godine otišao za Knin gdje mu je dodjeljena kuća za njega i porodica.

Šupica Branko zbog učestvovanja u organizaciji neprijateljske aktivnosti protiv Republike Hrvatske također bio zatvoren i nakon izvršene razmjene vratio se u Plaški obukavši SMB uniformu s činom kapetana 1. klase i sada je zapovjednik Vojne policije u Plaškom.

Za Bocu Milana mogu reći da ga poznajem a isti je bio aktivno vojno lice mislim u Novom Sadu, a nakon izbijanja ratnih sukoba na području Općine Oguline došao je u Plaški obučen u SMB uniformu, ali neznam koji ima čin, a isti sada raspoređuje straže na području sela Grbica u Plaškom.

Ov. sl. osobe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-361/92

 

Karlovac, 25. svibnja 1992.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92), podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I okr. NIKOLE DOKMANOVIĆ, ZV. ”Remo” sin Ilije

i Đuke, rođ. Ogrizović, rođ. 4.4.1951. u Ogulinu,

prebiva u Plaškom, ulica Lapat br. 55, SO Ogulin,

oženjen, ing. šumarstva, Srbin, drž. RH,

II okr. MILANA RADMANOVIĆ, zv.”Brile”,

sin Svetozara i Jelisavete, rođ. Tomčić, rođ. 24.7.1947.

u Ogulinu, prebiva u Plaškom, Maršala Tita br. 1,

SO Ogulin, oženjen, ing. šumarstva, Srbin, drž. RH

 

da su:

 

 

u drugoj polovini rujna 1991. godine u Plaškom, SO Ogulin, u namjeri nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv.”JNA” i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije upravljene na otcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili

tzv. “teritorijalnoj obrani Plaški” te organizirali i formirali oružane formacije radi djelovanja protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, te zajedno sa_drugim osobama _donijeli odluku o otcjepljenju područja Plaškog od Republike Hrvatske i o pripojenju tog područja tzv.”SAO Krajini” zatim i odluku o formiranju općine Plaški”- nakon čega je I okriv. Dokmanović Nikola preuzeo funkciju predsjednika Izvršnog odbora, a  II okriv. Radmanović Milan funkciju zamjenika predsjednika Skupštine općine, sve cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, a kažnjivo po stavku 2 istog zakonskog propisa,

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 

1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,

 

2. da se na glavnu raspravu pozove I okr.Dokmanović Nikola, II okr. Radmanović Milan, te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxxxxx kao svjedoka,

 

3. da se temeljem članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) nad okrivljenicima odredi pritvor.

 

4.da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a okrivljenicima sudi u odsutnosti.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Ogulin podnijela je prijavu protiv I okr.Dokmanović Nikole i II okr.Radmanović Milana radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice.

Iz izjave xxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je u toku veljače 1992.g. bio na području Plaškog, gdje je oformljena općina te je za predsjednika općine izabran Medaković Nikola, a zamjenik II okr.Radmanović Milan, dok je kao predsjednik IZvršnog odbora bio I okr.Dokmanović Nikola. Okrivljenici su bili organizatori svih aktivnosti usmjereni protiv suvereniteta Republike

Hrvatske, aktivno učestvovali u teritorijalnoj obrani Plaškog, sudjelovali donošenju odluka o otcjepljenju tog teritorija od Republike Hrvatske njegovom pripojenju tzv.”SAO Krajini” a sve u cilju sprečavanje ulaska legalnih organa vlasti RH na to područje, kako bi se nasilno oborio državni poredak RH i njena legalno izabrana vlast.

Iz svega navedenog proizlazi da su okrivljenici postupali u ? nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH, sve u cilju otcjepljenja djelova” njenog teritorija radi stvaranja tzv. “SAO Kraj ine” i radi aktivnog djelovanja i organiziranja neprijateljskih formacija protiv legalnih organa vlasti i snaga Republike Hrvatske, te su na svojim funkcijama bili organizatori tzv. “teritorijalne obrane Plaški” čime su ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, pa je shodno članku 7 stavak 2 Uredbe o primjeni ZKP-a u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti RH (NN 73/91 i 25/92) valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Smatram da postoje svi uvjeti za primjenu propisa iz članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) te je valjalo predložiti protiv okrivljenika pritvor, a također smatram da postoje važni razlozi da im se sudi u odsutnosti jer bi neodržavanje rasprave moglo nanijeti štete interesima društva.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 


 

REPUBLIKA. HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K. 71/92-2

KV.52/92

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Zvonimira Matan, kao predsjednika vijeća i sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. NIKOLE DOKMANOVIĆ i MILANA RADMANOVIĆ, radi kriv.djela iz čl. 236 f.st.l. i 2. KZ RH-a, na sjednici vijeća održanoj dana 1. lipnja 1992.god.,

 

r i j e š i o  je:

 

Temeljem čl. 19l.st.2.toč.1. preuzetog ZKP-a (N.N.53/9l)

 

protiv:

 

I.okr.NIKOLE DOKMANOVIĆ zv.”Remo”, sin Ilije i Đuke

rod. Ogrizović, rođen 4.4.l95l.g. u Ogulinu, prebiva u Plaškom,

Ul.Lapat br.55., Opć.Ogulin, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

II.okr.MILAN RADMANOVIĆ zv. ”Brile”, sin Svetozara i

Jelisavete, rod. Tomčić, rođen 24.7.l947.g. u

Ogulinu, prebiva u Plaškom, M.Tita br.1., Općina

Ogulin, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

koji počinje teći od dana lišenja slobode okrivljenika.

Temeljem čl. 55l.st.l. i 2. ZKP-a protiv okrivljenika se naređuje

 

IZDAVANJE TJERALICE

 

 

Raspisivanje tjeralice povjerava se MUP-u Karlovac.

Nakon pronalaska okrivljene treba lišiti slobode i privesti u ovaj sud u radno vrijeme, a izvan radnog vremena u Okružni zatvor Karlovac i o tome odmah obavijestiti Vojni sud Karlovac.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-361/92 od 25.svibnja 1992.g. optužilo je I-okr. Nikolu Dokmanović i II- okr. Milana Radmanović radi kriv.djela iz čl.236.f.st.l. i 2.KZ RH.

Osnovana sumnja da su okrivljenici počinili izvršeno djelo proizlazi iz stanja spisa a posebno iz iskaza saslušanih svjedoka. Okrivljenici su optužni radi krivičnih djela protiv

Republike Hrvatske i sada se kriju. Iz toga proizlazi da se nalaze na neprijateljskoj strani, na teritoriju koji nije dostupan legalnim organima Hrvatske vlasti. Stoga očigledno postoje razlazi za određivanje pritvora, te za izdavanje tjeralice.

U Karlovcu, 1.lipnja 1992.god.

 

Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić                                                                                  Zvonimir Matan

 

 

POUKA. O PRA VNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata od časa primitka pismenog otpravka rješenja.Žalba se podnosi u dva istovjetna primjerka pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

Dna:

1. Voj.tužit.Klc.na br. 361/92

2. I-okr.Nikola Dokmanović

3. II-okr. Milan Radmanović, putem MUP-a Klc., prilikom uhićenja

4. MUP Karlovac

5. Okr. zatvor Klc., odjel III

6. Krešimir Vuković, odvj. iz KIc.

7. predsjedništvo suda

 

 


 

 

REPUBLIKA., HRVATSKA

VOJNI. SUD KARLOVAC

Broj: K 71/92-3

KV. 52/92

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća i sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv’okr; Nikole Dokmanović i Milana Radmanović, radi kriv. djela iz čl. 236.f.st.l i 2. KZ RH-a, na sjednici vijeća održanoj dana 1. lipnja 1992.god.,

 

r i j e š i o j e

 

 

Temeljem članka 300.st. 3. i 4. preuzetog ZKP-a.(N.N.53/91) protiv:

 

I.okr.NIKOLE DOKMANOVIĆ zv.”Remo”, sin Ilije i Đuke

rod. Ogrizović, rođen 4.4.195l.g. u Ogulinu, prebiva u Plaškom,

Ul.Lapat br.55., Opć.Ogulin, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

II.okr.MILAN RADMANOVIĆ zv. ”Brile”, sin Svetozara i

Jelisavete, rod. Tomčić, rođen 24.7.l947.g. u

Ogulinu, prebiva u Plaškom, M.Tita br.1., Općina

Ogulin, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

 

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U ODSUTNOSTI.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-36l/92 od 26.svibnja 1992.god. optužilo je I-okr. Nikolu ,Dokmanović i II-o kr. Milana Radmanović, radi kriv. djela iz čl. 236..st.1. i 2. KZ RH-a.

Iz stanja spisa vidljivo je da se okrivljenici nalaze u bijegu, pa je upravo stoga posebnim rješenjem određen pritvor i naređeno izdavanje tjeralice.

Obojica okrivljenika nisu dostupna državnim organima RH-a jer su i sada aktivno uključeni u oružanu pobunu, a osim toga cijeneći težinu počinjenih krivičnih djela kao i potrebu da se takovo postupanje osudi u smislu specijalne i generalne prevencije, to postoje izuzetno važni razlozi da im se sudi u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu,1.lipnja 1992.god.

 

 

 

Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić                                                                                  Zvonimir Matan

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog.rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Dna:

1. VT Klc. na ;KT-36l/92

2. I-okr.Nikola Dokmanović

3. II-okr.Milan Radmanović, putem branitelja

4. :Krešimir Vuković, odvj. Klc.

 

 


 

 

Broj: Kir 71/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   12. lipnja 1992.god.

 

u  ___KPD bolnici u Zagrebu___ sudu  u __________

 

Prisutni od suda                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Mladen Kosijer ______                                       Nikole Dokmanović i dr.

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana _236. f. st. 1 i 2. KZRH

 

Početak u _13,30__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____  Zdravko Car__

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Konstatira se da je pred. vijeća u telefonskom razgovoru sa direktoricom KPD bolnice, Šumska bb, Zagreb, dr. Horvat saznao da se svjedok nemože dovesti na raspravu zakazanu 15.6.1992. u 11,00 sati jer još uvijek nije sposoban za kretanje, te se nalazi do daljnjega na hospitalizaciji. Stoga je temeljem čl. 284. preuzetog ZKP- (NN 53/91) odlučeno da se po pred. vijeća svjedok sasluša u bolnici u Zagrebu, Šimunska bb.

Također se konstatira da prilikom dolaska u bolnicu da je svjedok dovezen u kolicima te je očigledno da je do daljnjega nesposoban prisustvovati u glavnoj raspravi.

Svjedok upozoren u smislu čl. 229., 231. i 232. preuzetog ZKP (NN 53/91), pa iskazuje:

Ja sam negdje oko 23.8.1991.g. pa do kraja 3. mj. 1992. sve dok nisam nastradao boravio u Plaškom. Za cijelo to vrijeme meni je poznato da su Medaković Nikola, Radmanović Milan i Dokmanović Nikola sudjelovali u organiziranju tzv. ”matičve milicije” na toj otcjepljenom području tzv. ”SAO Krajina’. Ja sam u to vrijeme bio civilno lice no, kako se svi tamo poznajemo mogu potvrditi da su sva trojica učestvovali u raznim sastancima, te da su prikupljali ljude kako bi ih uključili u zv. ”martičevu miliciju”. Meni je osobno poznato, što sam saznao u pričanju ljudi da je početkom 2. mj. oformljena općina Plaški te je za predsjednika općine izabran Medaković Nikola zv. ”Medo” a koji je ujedno bio i glavni inicijator organizir anjate milicije i rukovodio svim borbenim aktivnostima.

Također potvrđuje da je za njegova zamjenika imenovani Radmanović Milan zv. ”Brile” koji je vlasnik caffe bara u Plaškom a inače inž. šumarstva zaposlen kod Šumskog gospodarstva Ogulin. Poznato mi je da je isti bio pripadnik TO Plaški i da je aktivno učestvovao u istom, te su se u njegovom lokalu okupljali pripadnici martićeve milicije. Također potvrđujem da sam ga viđao u maskirnoj uniformi te je sa sobom nosio pištolj. Istina ja osobno nisam mogao saznati o njihovim akcijama ali mogu potvrditi da je upravo Radmanović također učestvovao u prikupljanju ljudi za tzv. ”martićevu miliciju”.

Za Dokmanović Nikolu pod nadimkom ”Remo” poznato mi je da je kao inž. radio u Šumsko gospodarstvo Ogulin kao rukovodilac, a nakon izbijanja ratnih sukoba vratio se u Plaški i jedno vrijeme bio pripadnik TO Plaški u SMB uniformi kao član Štaba komande, a nakon oformljenja općine Plaški isti je preuzeo funkciju pred. izvršnog vijeća, i od tada radi u civilu, a naoružan je ”škorpionom” kao i svi ostali rukovodioci u općini i štabu vojne komande. Meni je poznato da su oni često imali određene sastanke, no kao civilu sadržaj sastanka mi nije poznat. Međutim, u početku djelovanja potpuno siguran, a u razgovoru sa drugim ljudima da su njih dvojica organizirali i prikupljali ljude za tzv. ”martićevu miliciju”. Istina ne znam koje su sve akcije provodili ali je potpuno notorno da su obnašali navedene funkcije od oformljenja opć. Plaši, a što je sve poznato ljudima u cijelom tom kraju.

Htio bi još napomenuti da sam ja negdje 10. mj. 1991. do 1.mj.1992. također bio pripadnik TO u Plaškom te sam se tada skinuo jer sam zaključio da ta njihova aktivnost nije ispravna i sve mi je to ličilo na neki kriminal. Stoga mi je upravo iz tog razloga poznato da su Radmanović i Dokmanović bili pripadnici TO i inicijatori te organizatori u prikupljanju ljudi i sredstava za TO u tzv. ”SAO Krajina” općina Plaški.

Sve te navedene okolnosti potpuno su notorne činjenice mislim da ih svatko može potvrditi koji se nalazio u to vrijeme u Plaškom.

To je sve što imam za iskazati.

Svjedok upozoren u smislu čl. 82. ZKP ne traži čitanje zapisnika.

Dovršeno.

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konstatira se da se zapisnik nastavlja odmah nakon potpisivanja, obzirom da svjedok izjavljuje da ima poziv od Vojnog suda za srijedu 17.6.1992. od suca Matan Zvonimira u kriv. predmetu protiv Latas Dušana, te da zbog zdravstvenog stanja ne može prisustvovati na raspravu i ako postoji mogućnost da se sasluša na te okolnosti.

Sudac donosi

 

 

R j e š e n j e

 

 

Pošto je svjedok propisno upozoren, a zbog zdrav. stanja nedostupan u središtu suda saslušat će se i okolnosti iz predmeta protiv LATAS DUŠANA.

Meni je poznato da je Latas Dušan komandir aktivne milicije Plaški, a inače bivši djelatnik policijske stanice Ogulin, Polic. ispostava Plaški kao komandir, a u vrijeme mog boravka dovozio je službenim vozilom ”Lada” civilne osobe hrvatske nacionalnosti na saslušanje u Mil. stanicu Plaški. Prilikom saslušanja isti su bili maltretirani, tučeni i pritvarani duže vrijeme tako da ja lično znam za troje mladića iz Saborskog koji su bili pritvoreni 23 dana u podrumu, a iz priča kasnije da ih je Latas predao u T. Korenicu gdje su odmah pobijeni za to trojicu mladića neznam imena ali ih poznam po viđenju i potpuno sam siguran da su to vrijeme proveli u pritvoru. Također mi je poznato da je Latas Dušan, s ostalim pripadnicima milicije dovozio iz popaljenih sela Medveda, Plivelića, Turkalja, Saborskog i Slunja poljoprivredne strojeve, osobne i teretne automobile kao i ostale stvari u krugu tvornice Plaški gdje je kasnije vršila licijatija i prodaja time da je predmet imao koji je i stvar opljačkao.

To je sve što imam za iskazati.

 

Svjedok upozorena u smislu čl. 82. ZKP ne traži čitanje zapisnika.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:


Broj: K-71/92-6

Z A P I S N I K

 

Od 15. lipnja 1992.

 

O glavnoj raspravi Vojnog suda u Karlovcu.

 

Prisutni od suda :                                                                                Krivični predmet :

 

Mladen Kosijer Tužilac : Vojni Klc.

 

Zvonimir Matan Okrivljeni : Dokmanović Nikola i dr.

 

Nina Bubaš zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i f KZ RH

 

Ivana Kodrić Broj Voj. tužilaštva : KT 361/92

 

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 11,00 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili :

 

1.   Voj. Tužilac  Car Zdravko

2. Oštećeni : ___________

3. Okrivljeni : Branitelj Vuković Krešimir

4. Svjedoci: Nitko

 

 

Pred. vijeća otvara zasjedanje objavlj. gl. rasprave i upoznate prisutne sa stavom vijeća na koje nema primjedbi.

Glavna rasprava je javna.

Utvrđuje se identitete okr.

 

I okr. Nikola DOKMANOVIĆ

 

II okr. MILAN RADMANOVIĆ obojica podaci: kao na list br. 5.

 

Glavna rasprava počinje.

Čita se optužnica.

 

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

Konstatira se da je svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan po pred. vijeća dana 12.6.1992. u KPD bolnici, Zagreb, Šimunska bb, temeljem čl. 284 preuzetog ZKP, te da je zapisnik o saslušanju uručen strankama.

Stranku predlože da se pročita iskaz saslušanog svjedoka.

 

Vijeće donosi

 

R j e š e n j e

 

 

Čita se iskaz svjed. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

 

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN.

 

Vijeće daje riječ strankama.

 

Zamj. VT smatra dokazanim na osnovu iskaza svjedoka da su okrivljenici počinili utvrđena djela te predlaže da ih se proglasi krivim i kazni po zakonu.

Branitelj okrivljenika smatra da se na osnovu iskaza samo jednog svjedoka ne može točno utvrditi da bi počinili djelo iz st. 2. već eventualno da se može raditi o djelu označeno po st. 1. pa predlaže donošenje oslobađ. presude, odnosno da se što blaže kazni.

GLAVNA RASPRAVA DOVRŠENA.

 

Vijeće se povlači na vijećanje i glasanje te donosi a pred. vijeća javno izriče

 

 

P R E S U D U

 

 

 

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

I okr. NIKOLA DOKMANOVIĆ

II okr. MILAN RADMANOVIĆ

k r i v i  s u

 

 

što su:

 

u II polovini rujna 1991. g. u Plaškom, SO Ogulin, u namjeri nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije upravljene na ocijepljenje djelova teritorija RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine” dobrovoljno pristupili tzv. ”Teritorijalne obrane Plaški” te organizirali i formirali oružane formacije radi djelovanja protiv legalnih snaga RH, te zajedno sa drugim osobama donijeli odluku o ocijepljenju područja Plaškog od RH i o pripojenju tog područja tzv. ”SAO Krajini” a zatim i odluku o formiranju općine Plaški nakon čega je I okr. Dokmanović Nikola preuzeo funkciju kao predsjednika izvršnog odbora, a II okr. Radmanović Milan funkciju zamj. pred. Skupštine općine, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na to područje,

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH.

čime su počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 236. f. st. 1. i 2. KZRH, a pa se temeljem čl. 236. f. st. 2. KZH.

O S U Đ U J U

 

 

svaki na kaznu zatvora os 11 (jedanaest) godina.

 

Temeljem čl. 98. st. 4. ZKP trošak kriv. postupka pada na trošak budžeta.

 

 

 

Dovršeno.

 

Predsjednik vijeća:

 

Zapisničar:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV K-71/92-8

 

PRESUDA

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća te Nine Bubaš i Zvonimira Matan kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivana Kodrič, u krivičnom predmetu protiv okr. Nikole Dokmanovića i Milana Radmanovića radi kriv. djela iz čl. 236 f, stav 1 i 2 KZH, nakon glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac, br KT-361/92 od 25.05.1992.godine, dovršene dana 15.lipnja 1992.godine u prisutnosti zamj. VT Zdravka Car, te u odsutnosti okr.  a uz branitelja po službenoj dužnosti Krešimira Vuković odvjetnika iz Karlovca

p r e s u d i o  j e

 

I.okr.NIKOLA DOKMANOVIĆ zv.”Remo”, sin Ilije i Đuke

rod. Ogrizović, rođen 4.4.195l.g. u Ogulinu, prebiva u Plaškom,

Ul.Lapat br.55., Opć.Ogulin, oženjen, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

II.okr.MILAN RADMANOVIĆ zv. ”Brile”, sin Svetozara i

Jelisavete, rod. Tomčić, rođen 24.7.1947.g. u

Ogulinu, prebiva u Plaškom, M.Tita br.1., Općina

Ogulin, oženjen, ing. šumarstva, Srbin, drže RH-a,

 

k r i v i   s u

 

što su:

 

u drugoj polovini rujna 1991.godine u Plaškom, SO Ogulin, u namjeri nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv JNA i dr. nelegalnih oružanih formacija koje su akcije upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv “SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili tzv. ”Teritorijalnoj obrani Plaški”, te organizirali i formirati oružane formacije radi djelovanja a protiv legalnih snaga RH, te zajedno sa drugim osobama

donijeli odluku o odcjepljenju područja Plaški od RH, i o pripojenju tog područja tzv “SAO Krajini”, a zatim i odluku o formiranju Općine Plaški, nakon čega je I okr. Dokmanović Nikola preuzeo funkciju predsjednika Izvršnog odbora, a II okr. Radmanović Milan funkciju zamjenika predsjednika SO – Skupštine općine, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na područje.

dakle, kao organizator sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavno utvrđenog društvenog usvojiti ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili kriv. djelo protiv Republike Hrvatske, oružanom pobunom- označenom u čl. 236 f, stav 1 i 2 KZH, a kazneno po stavu 2, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

 

svaki na kaznu zatvora od jedanaest (11) godina

Temeljem čl 98 stav 4 preuzetog ZKP-a (NN 53/91)

trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac, optužnicom br. KT-361/92 od 25.svibnja 1992.godine, optužilo je I okr. Nikolu Dokmanović i II okr. Milana Radmanović radi kriv.djela iz čl.236 -f stav 1 i 2 KZH kako je to pobliže opisano u izreci ove presude.

Protiv okrivljenika odrežen je pritvor te provođenje suđenja u odsutnosti i naređeno izdavanje tjeralice, sve po rješenjima od l.lipnja 1992godine sa pobližim razlozima

navedenim u rješenjima i naredbi, a pogotovo obzirom da su nedostupni redovnim organima Hrvatske vlasti.

U dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja pročitan je suglasnošću stranka iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je po predsjedniku vijeća zbog bolesti temeljem čl.284 preuzetog ZKP-a saslušan l2.lipnja u KPD bolnici Zagreb,- Šimunska bbk Svjedok je iscrpno opisao svoj boravak na području Plaškog, pa ih njegovog iskaza proizlazi da je u toku veljače 1992. godine bio na području Plaškog, gdje je oformljena Općina, te je za predsjednika Općine izabran Medaković Nikola, a za zamjenika Radmanović Milan, dok je kao predsjednik Izvršnog odbora bio I okr. Dokmanović Nikola. Potvrđuje da je Radmanović Milan zvani Brile bio pripadnik TO Plaški i da je aktivno učestvovao u istom pokretu, te da su se u njegovom lokalu okupljali pripadnici tzv. “martićeve milicije”. Također potvrđuje da ga je viđao u maskirnoj uniformi da je sa sobom nosio pištolj. Upravo je Radmanović učestovovao u prikupljanju ljudi a radi uključenja u tzv “martićevu miliciju’. Za Dokmanović Nikolu zvanog Remo, također

navodi da je bio pripadnik TO Plaški u SMB uniformi kao član komande, a nakon oformljenja općine Plaški preuzeo je funkciju predsjednika Izvršnog vijeća i od tada radi u civilu a naoružan

je ”škorpionom” kao i svi ostali rukovodioci u Općini.

Poznato mu je da je također i on organizirao i prikupljao ljude za tzv “matićevu miliciju” i da je potpuno notorno da su nakon oformljenja općine Plaći okrivljenici obnašali navedene funkcije a što je sve poznato ljudima u  tom kraju.

Prema tome okrivljenici su bili organizatori svih aktivnosti usmjerenih protiv suvereniteta RH, te aktivno učestovali u TO Plaškog, sudjelovali u donošenju odluka o odcjepljenju tog teritorija od Republike Hrvatske i njegovom pripojenju tzv “SAO Krajine” a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih organa vlasti RH na to područje, kako bi se nasilno odvojio tj oborio državni poredak RH i njena legalno izabrana vlast. Okrivljenici,.;su postupali u namjeri nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH, sve u cilju odcjepljenja djelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. “SAO Krajine” i radi aktivnog djelovanja i organiziranja neprijateljskih formacija protiv legalnih organa vlasti i snaga TE, te su na svojim funkcijama bili organizatori tzv TO Plaški, čime su ostvariti sva bitna obilježja utvrđenog krivičnog  djela.

Sud nije raspolagao sa određenim podacima o ličnosti okrivljenika, no nesporno je da se radi o teškom kriv.djelu protiv RH, pa sud smatra da će se izrečenom kaznom ostvariti svrha specijalne i generalne prevencije, pogotovo obzirom da su okrivljenici nedostupni legalnim organima hrvatske vlasti da se još uvijek nalaze na zauzetom, okupiranom teritoriju.

Zbog nedostupnosti okrivljenika odlučeno je da troškovi postupka padaju na teret budžeta.

Karlovac, 15. lipnja 1992. godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                                 NEČITKO

 

 


 

VOJNOM SUDU

KARLOVAC

 

Branitelj po službenoj dužnosti I okr. Dokmanović Nikole i II okr. Radmanović Milana, podnosi protiv presude K- 71/92 od 15.6.92.god. slijedeću .

 

Ž A L B U

 

 

Protiv presude toga suda broj i datum gornji, podnosim ovu žalbu iz svih žalbenih razloga predviđenih odredbama čl. 363. ZKP-a.

Pobijanom presudom su I. i II okr. proglašeni krivim i osuđeni na kaznu zatvora, svako po 11 godina, zbog kriv. djela iz čl.236. f, st. 1 i 2 KZH.

Međutim je prvostepeni sud nepotpuno i pogrešno utvrdio činjenično stanje, budući se pobijana presuda temelji samo na iskazu svjedoka Mudrić Marinka,koji je zbog bolesti – ranjavanja, saslušan u KPD bolnici u Zagrebu.

Samo taj iskaz jednog svjedoka nemože biti dovoljan temelj za krivično pravnu odgovornost te za izricanje osuđujuće presude, posebno ako se ima u vidu da je iskaz dat li posebnim okolnostima ( KPD bolnica) i vjerojatno posebnom psihi kom stanju saslušanog svjedoka.

Takovo pogrešno i nepotpuno utvrđenje činjeničnog stanja, rezultiralo je time da je pobij ana presuda u svojoj izreci nedovoljno obrazložena jer su razlozi nejasni, a u pogledu najbitnijih činjenica uopće nema valjanog obrazloženja, čime je počinjena bitna povreda odredaba ZKP-a iz čl. 364.st.l. t. 11.

Opreza radi, smatram i da je izrečena kazna znatno previsoka i da takova kazna nije primjerena niti težini djela, te i kada bi presuda bila na zakonu osnovana, takova bi kazna bila previsoka i nebi bila primjerena.

Predlažem stoga da nadležni sud pobijanu presudu preinači i da okrivljene oslobodi od krivične odgovornosti, odnosno da u protivnom pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu radi provođenja ponovnog i zakonom predviđenog postupka, a da se izrečena kazna svakako smanji.

Branitelj po sl. dužnosti

Krešimir Vuković

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-71/92 -14

Kv-230/92

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća.te” Mladena Kosijer i Marijana Janjca kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. NIKOLE DOKMANOVIĆ i MILANA RADMANOVIĆ radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 30. listopada 1992.godine

 

r i j e š i o   j e

 

I.-Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv okr. NIKOLE DOKMANOVIĆ I MILANA RADMANOVIĆ radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, se o b u.s t a v 1 ja.

II.- Rješenje Vojnog suda br.K-71/92 (Kv-52/92) od l.lipnja 1992. godine kojom je određen pritvor protiv Nikole Dokmanović i Milana Radmanović stavljaju se van snage.

 

III.- Naredba za izdavanje tjeralice protiv Nikole Dokmanović i Milana Radmanović pod

istim brojem  kao pod točkom II se povlači.

 

IV.– Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-361/92 od 25.svibnja 1992.godine podnijelo je optužnicu protiv Nikole Dokmanović i.Milana Radmanović radi kriv.djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, kako je to pobliže opisano u optužnici.

Temeljem čl. 191 st. 2 t. 1 preuzetog ZKP-a Vojni sud je pod brojem K-71/92 (Kv-52/92) dana 1.lipnja. 1992.godine protiv okrivljenika odredio pritvor, te naredio raspisivanje tjeralice, a ujedno je odlučeno da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika.

Na glavnoj raspravi dana l5.1ipnja 1992.godine, okr. su nepravomoćno osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) gem na. Na navedenu presudu branitelj okr. Vuković Krešimir odvjetnik iz Karlovca blagovremeno je uložio žalbu oko joj Vrhovni sud Republike Hrvatske nije odlučivao već je dana 21.10.1992.godine vratio spis da se odluči u smislu Zakona o oprostu.

Obzirom na utuženo krivično djelo i vrijeme izvršenja djela Vijeće smatra da,ge isto obuhvaćeno Zakonom o aboliciji, pa je po službenoj dužnosti postupak obustavljen.

Obzirom da je postupak u smislu Zakona o oprostu obustavljen to je trebalo staviti van snage rješenje odlučivanju pritvora, a tjeralicu povuči. Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 30.listopada

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sande Rastovski                                                                     Zvonimir Matan

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja Javni tužitelj ima pravo podnijeti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se ulaže u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

DOSTAVLJENO:

1. VT Karlovac na KT-361/92

2. Nikola Dokmanović i Milan Radmanović putem oglasne ploče

suda .

3. Branitelj Krešimir Vuković odvjetnik iz Karlovca

4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac po pravomoćnosti

5. MUP Karlovac, po pravomoćnosti

6. Predsjedništvo suda

 

 

I Rješenje nepravomoćno

II vidi upisnik K i Kv

III dostavi kao gore

IV        cal. 2. dana

Karlovac, 30. listopada 1992. godine

Sudac: Mladen Kosijer

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO’KARLOVAC

 

Broj: KT 361/92

Kar1ovac: 2. studenog 1992. godine

ZC/JK

 

VOJNI  SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 3 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupaka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske, protiv rješenja Vojnog suda u Karlovcu broj K.71/92 od 30.listopada 1992. godine u krivičnom predmetu protiv I

okr.Dokmanović Nikole i II okr. Radmanović Milana radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 i 2 KZ RH podnosim,

Ž A L B U

 

– zbog pogrešne primjene Zakona,

Rješenjem Vojnog suda u Karlovcu broj K-7l/92 od 30.listopada 1992. godine temeljem članka 1 stavak 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim’ sukobima iu ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv I okr.Dokmanović Nikole i II okr.Radmanović Milana radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 i 2 KZ RH je obustavljen.

 

Smatram da je u konkretnom slučaju došlo do pogrešne primjene citiranog Zakona.

Presudom Vojnog suda u Karlovcu. I okr.Dokmanović Nikola i II okr.Radmanović Milan su proglašeni krivima da su u drugoj polovini rujna 1991. .godine u Plaškom, SO Ogulin, u namjeri da nasilno obore državno ustrojstvo Republike Hrvatske, i da otcjepe djelove teritorija Republike Hrvatske, te da stvore tzv.”SAO Krajinu”, zajedno sa drugim osobama donijeli odluku o otcjepljenju područja Plaškog od Republike Hrvatske, a zatim i odluku o formiranju općine Plaški, nakon čega je I okrivljenik Dokmanović Nikola preuzeo dužnost predsjednika Izvršnog odbora, a II okr.Radmanović Milan funkciju zamjenika predsjednika skupštine općine Plaški, dakle, proglašeni su krivima da su kao organizatori počinili krivično djelo oružane pobune. Zbog toga su osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina.

Vojni sud u Karlovcu smatra da je ovo krivično djelo izvršeno u svezi sa ratnim sukobom i da je stoga obuhvaćen Zakonom o oprostu.

Nesporno je da su oba okrivljenika dobrovoljno pristupili neprijateljskoj tzv. “teritorijalnoj obrani Plaški” , organizirali su i formirali oružane formacije radi djelovanja protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, a također su i preuzeli određene funkcije koje su bile vezane sa organizacijom otpora Republici Hrvatskoj u cilju nasilnog obaranja njenog državnog ustrojstva i otcjepljenja djelova teritorija Republike Hrvatske. Potrebno je napomenuti da je općenito poznato da organi sigurnosti Republike Hrvatske raspolažu sa nedostatnim podacima o zločinima počinjenima na suprotnoj strani.

Evidentno’ je da je na području općine Ogulin, pa dakle i na području Plaškog počinjen genocid’jer je cjelokupno Hrvatsko stanovništvo sa tog područja protjerano, a dio je i ubijen, međutim primjeraka takvih naredbi nemamo, iako je sigurno da su okrivljenici Nikola Dokmanović i Radmanović Milan jedni od glavnih organizatora pa i naredbodavaca zbog čega je i podignuta optužnica protiv imenovanih. S obzirom na funkcije koje su okrivljenici obnašali, te na karakter krivičnog djela ratnog zločina ( o čemu se podaci i dalje prikupljaju), smatram da činjenični opis koji se okrivljenicima stavlja na teret djelom obuhvaća i njihovo djelovanje u izvršenju ratnih zločina, pa kako za sada još nema autentičnog tumačenja na koga i na što se odnosi Zakon o oprostu, smatram da je Vojni sud postupio preuranjeno i donio rješenje o oprostu u odnosu na okrivljenike.

Zbog svega navedenog

 

P r e d l a ž e m

 

 

da Vrhovni sud pobijano rješenje ukine.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

 

 

VRHOVNOM sudu

REPUBLIKE HRVATSKE – ZAGREB

 

 

 

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.

Naziv, datum i broj pobijane odluke: Rješenje od 30.10.92., K-71/92-14 broj lista 25-26

Tko i kada je uložio žalbu:     1. Vojno tužiteljstvo, 2.11.1992. broj lista 27

 

Kada je pobijana odluka dostavljena podnositelju žalbe 2.11.92. broj lista 26.

 

Prilažu se: spis, prijepis, pobijene odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice, koje se nalaze  u spisu.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Broj: I Kž 973/1992-3

 

R J E Š E N J E

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te Horvatinović mr. Ružice i Drakulić Milene, kao članova vijeća i stručnog suradnika Papeš Branke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Dokmanović Nikole i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236. f. st. 1. i 2. KZH, odlučujući o žalbi vojnog tužitelja, podnesenoj protiv rješenja Vojnog stida u Karlovcu od 30. listopada 1992. K 71/92 (Kv 230/92), u sjednici održanoj 16. studenog 1992.,

 

r i j e š i o   j e:

 

 

Odbija se žalba vojnog tužitelja kao neosnovan/

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Uvodno navedenim rješenjem vijeća Vojnog suda u Karlovcu obustavljen je na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske kriv. postupak protiv opt. Dokmanović Nikole i Radmanović Milana za kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236. f. st. 2. u vezi s čl. 236. f. st. 1. KZH, te ujedno stavljeno izvan snage rješenje o određivanju pritvora protiv optuženika.

Protiv tog rješenja podnio je žalbu vojni tužitelj i predložio da se ono ukine.

Zamjenik javnog tužitelja Republike Hrvatske pismeno je podržao tu žalbu i predložio da se pobijano rješenje preinači i odredi nastavak krivičnog postupka protiv optuženika.

Žalba nije osnovana.

Suprotno shvaćanju žalitelja, vojni sud prvog stupnja pobijanim rješenjem nije pogrešno primijenio citirani Zakon o oprostu kada je protiv optuženika obustavio krivični postupak za kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236. f. st. 1. i 2. KZH. Iako su Dokmanović Nikola i Radmanović Milan nepravomoćnom presudom istog suda oglašeni krivima kao organizatori oružane pobune koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njihovo je djelovanje u konkretnom slučaju obuhvaćeno abolicijom, budući da je izravno vezano za oružane sukobe protiv Republike Hrvatske (čl. 1. st. 1. cit. Zakona o oprostu) a ne radi se o djelima na čiji bi progon Republika Hrvatska bila obvezna međunarodnim pravom (čl. 2. istog Zakona).

Okolnost na koju ukazuje žalitelj – da su optuženici dobrovoljno pristupili neprijateljskoj tzv. “Teritorijalnoj obrani Plaški” i organizirali formirali oružane formacije radi djelovanja protiv legalnih snaga Republike Hrvatske i preuzeli određene funkcije vezano za oružani otpor Republici Hrvatskoj, a u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva i odcjepljena dijela teritorija Republike Hrvatske, suština je bića kriv. djela zbog kojeg su Dokmanović i Radmanović optuženi i nepravomoćno oglašeni krivim, a i na takva se djela, kako je već istaknuto, prema izričitim odredbama čl. 1. i 2. ima primijeniti Zakon o oprostu.

Žalbeni navodi tužitelja o tome da je na području općine Ogulin, pa dakle i na području Plaškog (gdje su optuženici prema utvrđenju prvostepene presude počinili djelo) evidentno počinjen genocid, jer je cjelokupno Hrvatsko stanovništvo protjerano s tog područja a dio i ubijen, u konkretnom slučaju ne može otkloniti primjenu navedenog Zakona, jer se Dokmanović Nikola i Radmanović Milan ne optužuju i ne oglašavaju krivima za kriv. djela genocida, a niti su elementi tog djela ili nekog drugog djela ratnog zločina na čiji je progon Republike Hrvatska obvezna prema međunarodnom pravu, sadržani u činjeničnom opisu djela oružane pobune za koje su oni oglašeni krivima.

Ako bi naknadno bili prikupljeni podaci o sudjelovanju optuženika u zločinu genocida ili drugom zločinu na čiji je progon Republika Hrvatska obvezna međunarodnim pravom, a i žalitelj navodi da takovih podataka za sada nema – pobijano rješenje neće biti zaprekom da se protiv optuženika za takva djela povede novi krivični postupak, jer se ono po prirodi stvari odnosi samo na djelo obuhvaćeno ovim, a ne nekim budućim krivičnim postupkom.

Zbog izloženog, žalba javnog tužitelja nije osnovana, te je na temelju čl. 397. st. 3. preuzetog Zakona o krivičnom postupku kao neosnovana odbijena.

Zapisničar: Papeš Branka, v.r.

U Zagrebu, 16. studenog 1992.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Papeš Branka, v.r                                                                                            Novoselec dr. Petar v.r

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -