- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Obrovac – ZD 0012

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio-439/97

 

 

R J E Š E NJE

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. PETRA OLUIĆ ,zbog krivičnog djela iz čl. 130.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT-227/97. od 20. svibnja 1997. godine, temeljem čl.150.st.l.i 2. ZKP,

 

r i j e š i o    je

Protiv okr.

 

PETRA OLUIĆ zv. ”Pane” ,sina Pa ne ,rodjenog 11.6.1943. godine, u Bilišanima, općina Obrovac, gdje je i posljednje mjesto prebivališta , Srbina drž. RH, nepoznatog mjesta boravka,

 

PROVEST ĆE SE ISRAGA

 

jer postoji osnovana sumnja,

 

da je u noći između 22.i 23. ožujka 1993. godine u Obrovcu, tijekom oružanog sukoba između srpskih oružanih postrojbi i oružanih snaga Republike Hrvatske, prihvativši i provodeći

na privremeno zaposjednutom području RH velikosrpsku politiku vojnog osvajanja i izdvajanja dijela teritorija RH, protivno čl. 1a, čl.2. i čl.5. Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954godine, kao pripadnik naoružanih postrojbi pobunjenih Srba (tzv. 4. obrovačke brigade) podmetnuo požar u crkvu Sv. Josipa ,koja je inače sagrađena u 15. stoljeću a obnovljena 1794. g., te je zaštićeni spomenik kulture, tako da je uslijed požara izgorjelo i srušeno krovište crkve te izgorio sav crkveni namještaj čime je pričinjena velika materijalna šteta,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba uništio kulturni i povijesni spomenik,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava. uništavanjem kulturnih i povijesnih spomenika, označeno u čl.130.st.1. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Petra Oluić na temelju čl. 182.st.1. ZKP, koji pritvor u odnosu na njega započinje sa danom njegova uhićenja, i od tog dana može trajati najduže trideset dana.

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Oluić Petra zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okr. Oluić nije ispitan od strane istražnog suca ,budući mu se za sada ne zna boravište. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer objektivno postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli izvesti, odlučeno je bez ispitivanje okr. Oluića , a temeljem čl.150.st.2. ZKP provesti istragu. Osnovana sumnja da bi upravo okrivljenik počinio djelo za koje ga se tereti proizlazi iz sadržaja službenih bilješki sačinjenih po djelatnicima policijske uprave, a koje svjedoke će trebati saslušati u ovom postupku.

Imajući u vidu zapriječenu kaznu za krivično djelo koje se okr. Oluiću stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl. 182.

St. l. ZKP, jer su ispunjeni svi uvjeti za određivanje pritvora.

U Zadru, 15. listopada 1997.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1. Okrivljeniku pri uhićenju

2. ŽDO Zadar

3. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -