- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Obrovac – KA 0006

 

 

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

G O S P I Ć

 

Broj KT – 41/90

Gospić, 28. 11. 1990.

 

 

ISTRAŽNOM SUCU OKRUŽNOG SUDA

G O S P I Ć

 

 

Dostavljam krivičnu prijavu SUP-a Gospić broj Ku – 172/90 od 26. 11. 1990. godine, službenu bilješku istražnog suca Okružnog suda Zadar Kir – 410/90 od 18. 11. 1990. godine, zapisnik o uviđaju SUP-a Zadar od 18. 11. 1990. godine,- zapisnik o uviđaju SJS Obrovac od 18. 11. 1990., zapisnik o rekonstrukciji Okružnog suda Gospić Kir – 139/90 od 19.11.1990., službenu bilješku’SUP-a Zadar o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxx od 18. 11. 1990., službenu bilješku SUP-a Zadar o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxx od 18. 11. 1990., službenu zabilješku SUP-a obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxx 18. 11. 1990., izjavu xxxxxxxxxxxx od 21. 11. 1990. datu u Stanici javne sigurnosti Obrovac, službenu zabilješku SUP-a Zadar o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxx od 18. 11. 1990., izjavu xxxxxxxxxxxxx datv u Stanici javne sigurnosti Obrovac od 21. 11. 1990., izjavu xxxxxxxxxxxxx datu u Stanici javne sigurnosti Obrovac od 22. 11. 1990., zapisnik o saslušanju svjedoka xxxxxxxxxxx KiF – 410/90, skicu lica mjesta, fotodokumentaciju uviđaja SUP-a Zadar KU-172/1990 od 21. 11. 1990. te na osnovu čl. 158. st. I. ZKP podnosim

 

 

ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE ISTRAGE

 

protiv: DUBAJIĆ SIME zv. ”Špiro”, sina Špire i majke Marije

rođene Bakur, rođenog 1. 9. 1923. godine u Kistanjama SO Knin

SR Hrvatska, Srbina, drže SFRJ, umirovljenika,

nepoznata boravišta, nalazi se u bjegu,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

u vremenu kada se na području SFRJ provodi preobrazba društveno ekonomskog i političkog sistema, a koja je u Republici Hrvatskoj demokratski provedenim izborima vlast već uspostavljena, u cilju rušenja te vlasti razvio aktivnost te uz primjenu zastrašivanja pozivao i organizirao grupu građana neistinito im prikazujući da im prijeti opasnost od organa nove vlasti, pa je u okviru te aktivnosti:

1. neutvrđenog dana i mjeseca u drugoj polovici 1990. godine organizirao grupu građana koje je dana 17. studenog 1990. godine i to njih lo do 15 doveo u mjesto Zaton SO Obrovac gdje

 

 

je sa istima na nogometnom igralištu dogovorio postavljanje barikada miniranjem usjeka na magistralnoj cesti Obrovac -Gračac, a posebno u predjelu “Pre zid”, dijelio im vatreno oružje i municiju te učio rukovati sa istim, da bi pri miniranju kamenih usjeka i sam neposredno sudjelovao,

2. istog dana oko 17 sati u cilju postavljanja barikada u predjelu “Prezid1l na magistralnoj cesti Obrovac – Gračac ispred gostionice “Složna braća” nakon što su iz iste izašli. Slučajni gosti Prša Jandrija, Čavlin Milan, Čavlin Boško i Čavlin Sretko, iste pozvao te im prijeteći pištoljem koji je držao u ruci naredio i prisilio da na cestu navlače gromade kamenja i tako stvore prepreku, a nakon toga kada se od Obrovca stvorila kolona vozila iz svog osobnog automobila “Zastava 750” izvadio pušku “M 4811 koju je dao u ruke Čavlina Milanu te im sve četvorici naredio da nikoga ne puštaju preko barikade dok mina ne eksplodira, a sam se potom sa vozilom uputio cestom prema Gračacu kako bi izvršio nadzor nad miniranjem koje je i sprovedeno pri čemu je sa gromadama kamenja u dužini od 30 metara zatrpana cesta,

 

3. poduzetim aktivnostima istog dana oko 21,30 sati na uspostavljenoj barikadi na oko 200 metara ispred tunela “Prezid ” magistralne ceste Obrovac – Gračac, koju je uspostavio i organizirao okrivljenik, osiguravši da bude ‘zaposjednuta sa za sada pobliže neutvrđenim brojem osoba pripadnika njegove grupe, kada je od pravca Obrovca prema Gračacu naišao teretni kamion marke 1IOMtt tip “Lupeto 25” reg. broj xxxxxxxxxxxxxxx sa kojim je upravljao xxxxxxxxxxx i sa kojim se kao suvozač vozio xxxxxxxxxx, bez bilo kakvog prethodnog upozorenja sa uzbrdice daleko oko 50 metara ispaljeno je u pravcu kabine kamiona tri hica iz puške marke “karabin” call 7,64 mm, od kojih je jedan hitac probivši bočno ceradu tovarnog dijela i sjedalo suvozača nanio ustrelnu ranu sa leđa xxxxxxxxxxx nanijevši mu pritom za sada neutvrđene teške tjelesne povrede, a drugi probivši lijeva vrata nanio je ustrelnu ranu u lijevoj nozi xxxxxxxxxxxxxx, koja povreda je teške prirode, pa kada je vozač sa suvozačem teško povređenim zaustavio vozilo govoreći da su ranjeni i da ne.pucaju te da im pomognu, osobe sa barikade su ih pozvale da izađu iz vozila, pa kada su izašli naređeno im je povikom “stoj lezi” zaprijetivši im riječima “hoćeš još jedan metak” i “pobit ćemo vas”, a potom bez pružanja im bilo kakve pomoći natjerali ih da ranjeni ponovno udu u kamion rekavši im “diži se, vraćaj se u kamion i nastavi dalje”,

 

d a k l e, djelima pod 1., 2. i 3. počinio tri kriv. djela i to djelom pod 1. stvorio grupu radi vršenja kriv.djela iz čl. 125. KZ SFRJ, djelom pod 2. u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog društvenog uređenja i sigurnosti SFRJ poduzeo akt nasilja kojim je stvoren osjećaj nesigurnosti kod građana, a djelom pod 3. stvorio i iskoristio grupu u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog društvenog uređenja i sigurnosti SFRJ, poduzeo akt nasilja kojim je stvoren osjećaj nesigurnosti kod građana, što je izazvalo opasnost Za život ljudi i praćeno je teškim nasiljem,

pa da je time počinio krivična djela protiv osnova socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja i sigurnosti SFRJ i to djelom pod toč. lo Udruživanje radi neprijateljske djelatnosti iz čl. 136. st. 1. KZ SFRJ, djelima pod toč. 2. i 3. kriv. djelo terorizma iz čl. 125. KZ SFRJ, u odnosu na toč. 3. u vezi čl. 139. st. 1. KZ SFRJ, pod toč. 2.i 3. i u vezi čl. 26. KZ SFRJ,

Pre d l a ž e m

 

1. Da se pred istražnim sucem toga suda provede istraga,

2. Da se tokom istrage sasluša osumnjičenik Dubajić Simo,

3. Da se protiv osumnjičenika odredi pritvor temeljem odredbi čl. 191. st. 2. toč. 1., 2., 3.i 4. ZKP.

4. Da se u svojstvu svjedoka i to na okolnosti djela pod toč. 1. zahtjeva saslušaju:

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (službena bilješka broj l)i to na okolnosti: kada, u koje vrijeme i od koga je saznao da je na igralište u Muškovcima došao osumnjičenik Dubajić Simo Sa grupom od lo do 15 mladića i da im dijeli oružje i municiju. Da detaljno iskaže što je sve razgovarao sa osumnjičenikom i kako se osumnjičenik ponašao pri tom razgovoru. Da opiše na koji način je osumnjičenik pozivao mještane na podizanje barikada kao i sve druge okolnosti značajne za utvrđivanje odlučnih činjenica.

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SO Obrovac (službena bilješka broj 2)i to na okolnosti: da li je i u koje vrijeme dana 17. 11. 1990. godine ispred svoje gostionice “Složna

‘braća” u predjelu “Prezid” vidio osumnjičenika Dubajić Simu. Sto mu je poznato o vožnji osumnjičenika, vozilo sa kojim se vozio i drugim okolnostima u vezi predmetnog vozila. Na koji način je došao do spoznaje da je osumnjičenik dana 17. 11.1990. godine u Muškovcima organizirao grupu mladića i sa istima pripremao podizanje barikada. Isto tako i na sve druge odlučne okolnosti za koje ima saznanje.

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (službena bilješka broj 3) i to na okolnosti: od koga je čuo da je osumnjičenik doveo grupu mladića u Muškovce te na okolnost pucnjave na prevoju “Prezid” u pravcu teretnog automobila kao i na sve druge okolnosti o kojima ima saznanja.

Na okolnosti djela pod toč. 2. zahtjeva da se saslušaju:

a) xxxxxxxxxx SO Obrovac (izjava broj 4) i to na okolnosti: na koji način i gdje je bio zaustavljen od strane osumnjičenika. Na koji način se osumnjičenik prema njemu odnosio te što je od njega zahtijevao i na koji način. U kakvom automobilu se je osumnjičenik vozio. Od koga je dobio pušku te kada i na koji način je miniran usjek na pesti prema ”Prezidu” Kakva je naređenja dobio od strane osumnjičenika u pogledu propuštanja vozila prema ”Prezidu “

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxx SO Obrovac (službena zabilješka broj 5) i to na okolnosti: na koji način na kom mjestu i pod kojim okolnostima je bio zaustavljen od strane osumnjičenika Dubajić Sime. Sto je osumnjičenik od njega zahtjevao i na koji način ga je prisilio da te radnje poduzme, kao i na druge okolnosti o kojima ima saznanje.

c) xxxxxxxxxxxxxxx SO Obrovac (izjava broj 6) i to na okolnosti: gdje, kada..i pod kojim okolnostima je vidio osumnjičenika Dubajić Simu. Uto je osumnjičenik i pod kojim okolnostima od njega zahtjevao i koje je radnje on nakon toga poduzeo. Kome i zbog čega je osumnjičenik dao u ruke pušku i što je sudbina te puške, kao i na sve druge okolnosti koje su mu poznate.

d) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SO Obrovac (izjava broj 7) i to na okolnosti: kada, gdje i pod kojim okolnostima je dana 17. 11. 1990. vidio osumnjičenika Dubajić Simu. Sto i na koji način je Simo od njega zahtjevao i što je on po toj naredbi činio kao i na sve druge okolnosti o kojima ima saznanje.

Na okolnosti djela pod toč. 3. zahtjeva da se saslušaju:

a) xxxxxxxxxxxxxxxxx (zapisnik o saslušanju svjedoka: i to detaljno na sve okolnosti pod kojima je ranjen kao i ponašanje osoba koje su pucale prema njemu i njegovom suvozaču xxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) xxxxxxxxxxxxxxxxx na sve okolnosti pod kojima je ranjen kao i odnos prema njemu nakon ranjavanja.

5. Da se od Medicinskog centra Knin zatraži povijest bolesti za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a od centra za kriminalistička ispitivanja i vještačenja MUP-a Zagreb nalaz i mišljenje o vrsti tipu i marki oružja iz kojeg su ranjeni xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Da se za osumnjičenika pribave podaci u smislu čl. 172. ZKP.

7. Da se tokom istrage provedu i sve druge istražne radnje koje se ukažu potrebnima.

8. O provođenju istražnih radnji da bude obavještavano ovo tužilaštvo.

R A Z L O Z I

Osnovanost sumnje da je Dubajić Simo počinio kriv. djela udruživanja radi

neprijateljske djelatnosti iz čl. 136. st. 1. KZ SFRJ, terorizma iz čl. 125. u vezi čl. 139. st. 1KZ SFRJ i u vezi čl. 26. KZ SFRJ proizlazi iz sadržaja krivične prijave OSUP-a Gospić, zapisnika o uviđaju OSUP-a Zadar i SJS Obrovac, zapisnika o rekonstrukciji Okružnog suda Gospić, skice lica mjesta, fotodokumentacije, izjava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx datih u informativnom razgovoru sa ovlaštenim službenim osobama SUP-a Zadar i SJS Obrovac re zapisnika o saslušanju svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx.

Prema izjavama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx osumnjičenik Dubajić Simo je dana 17. 11.’ 1990.g. sa sobom doveo njima nepoznatu grupu mladića u selo Zaton SO Obrovac. Na nogometnom igralištu dijelio im je oružje i municiju te ih podučavao rukovati sa oružjem. Dogovarao je i dogovorio sa istima da miniranjem magistralne ceste Obrovac – Gračac a posebno u predjelu “Prezid” istu prepreče lažno im predočavajući da su u Maslinicu došli specijalci. I od ostalih građana je zahtijevao da idu postavljati barikade budući da im prijeti opasnost od specijalaca.

Na predjelu ”Prezid” i to ispred–gostionice “Složna braća” prema izjavama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx po izlasku iz gostionice pozvao ih je osumnjičenik koga inače poznaju. Preteći im pištoljem zahtijevao je od istih da na cestu navlače gromade kamena kako bi stvorili barikade pod prijetnjom oni su to i učinili. U jednom trenutku osumnjičenik je iz ,svog osobnog automobila iznio pušku ”M 48″ koju je dao u ruke xxxxxxxxxxxxx zahtijevajući od njih sve četvorice da ne propuštaju kolonu vozila koja se je stvorila na cesti od Obrovca dok se ne izvrši miniranje. Nakon ovakve naredbe osumnjičenik je sjeo u svoje vozilo te se odvezao u pravcu   ”Prezida” otkuda se nakon izvjesnog vremena čula snažna eksplozija koja je odvalila velike gromade st jenja i prekrčila cestu.

Oko 21,30 sati pri samom prevoju “Prezida” i to na oko 200 metara od tunela kako to proizlazi iz zapisnika o uviđaju i zapisnika o rekonstrukciji i to sa udaljenosti od oko 50 m pucano je na kamion sa kojim je od Obrovca prema Gračacu upravljao xxxxxxxxxxxxxx i Sa kojim je suvozač bio xxxxxxxxxxxxxxx. Na licu mjesta pronađene sU tri prazne čahure ispaljene iz puške marke “Karabin “. Dva zrna SU pogodila kabinu kamiona i pri tom ustrelila xxxxxxxxxxxxxxx u leđa nanijevši mu tešku tjelesnu povredu, a xxxxxxxxxxxxx u lijevu natkoljenicu i isto tako nanijevši mu tešku tjelesnu povredu. Prema izjavi xxxxxxxxxxxxxx njemu nepoznate osobe koje su pucale na njih su se krajnje nehumano i drsko odnosile prema njima iako su im rekli da su ranjeni. Naredili su im da izađu i legnu a potom im prijetili da hoće li još metak da bi im bez ukazivanja pomoći na krajnje drzak način naredili da sjedaju u vozilo i voze dalje.

Osnovano se sumnja da je ranjavanje iz vatrenog oružja xxxxxxxxxxxxxx izvršila grupa koju je uspostavio i organizirao osumnjičeni a koja je inače prethodno sa osumnjičenikom izvršila miniranje usjeka u predjelu prezida.

Kako iz ovako utvrđenih činjenica proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičenik Dubajić Simo počinio terećena krivična djela to se podnošenje zahtjeva za provođenje istrage ukazuje

opravdanim i na zakonu osnovanim odluku.

Nakon dovršene istrage dostavite nam spis na daljnju odluku.

Prilog: spis.

 

v.d. OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA

Nikola Petrović

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINAGospić

SUP GOSPIĆ

 

Broj Kei – 172/90.

Datum 26. XI.1990.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

G O S P I Ć

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. SIME DUBAJIĆA zv. ”Špiro”      , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Špiro i majka ___Marija____ , rođene _______Bakur___________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   01.09.1923. u   Kistanjima općina  __Knin__,

R   Hrvatska , s prebivalištem u   __Novi Beograd __,  ulica  ____ broj   ,

općina  ____, narodnost _Srbin__, zanimanje __umirovljenik __,

državljanin SFRJ.

 

 

 

 

sada na slobodi,

 

Dana 17. 11. 1990. .godine oko  21, 30 sati vozač teretnog kamiona reg. oznake GS-352-34, xxxxxxxxxxx i njegov brat xxxxxxxxxxxxxx, putujući na relaciji Obrovac-Gračac u mjestu Prezid, na cesti naišli su na kamenu barikade.

Na barikadama su bili zaustavljeni od strane više naoružanih osoba.koji su na njih ispalili nekoliko hitaca i tako im nanijeli teške tjelesne povrede, te im onako ranjenim, prijetili i maltretirali ih i nisu im htjeli pružiti potrebnu pomoć.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj i rekonstrukcija događaja.

 

U vezi navedenog slučaja zavedena je krim. obrada u toku koje smo utvrdili:

 

Da postoje osnovane sumnje da je prijavljeni Dubajić. Simo, počinio kriv. djela iz čl. 207. KZH /Udruživanje za vršenje kriv. djela iz  čl. 90 /Terorizam/ izmjene i dopune kriv. zakonika SFRJ, čl. 51. KZH /Ugrožavanje sigurnosti/ i čl. 35. KZH, u vezi čl. 19. KZJ /Ubojstvo u pokušaju/.

1. Radi toga što je do sad neutvrđenog dana organizirao grupu do sad neidentificiranih građana za vršenje kriv. djela terorizma, stavljanjem barikada, ugrožavanja sigurnosti GO,

i pokušaja ubojstava, te ih doveo u mjesto Zaton, općina Obrovac i na seoskom nogometnom igralištu djelio im oružje i municiju, učio ih rukovanju s oružjem i dogovarao postavljanje barikada u mjestu Prezid, općina Gračac, time je počinio kriv. djelo Udruživanje za vršenje kriv. djela.

DOKAZ: Sl. zabilješke o obavljenim informativnim razgovorima označenim

pod red. br. 1.,2. i 3. od 18. 110 1990. godine.

2. Radi toga što je dana 17. 11. 1990. godine između 16,00 i 17,00 sati u mjestu Prezid s pomenutom grupom ljudi od kamenja postavio barikadu na cesti Obrovac – Gračac, opisanu u Zapisniku o uviđaju, prikazanu u fotoelaboratu i skici mjesta događaja, na kojima je vršio uz prijetnju oružjem, zaustavljanje osoba i vozila te ih maltretirali i ometali normalan promet. Time je počinio kriv. djelo iz čl. 9. Terorizma, izmjene i dopune KZH.

 

 

DOKAZ: Izjave uzete na sl. zabilješku označene pod

red. br. 1. ,2,3,4, i 5. od 18. 11. 1990. g.

 

3. Radi toga što je is tog dana oko 17,00 sati u mjestu Prezid kod opisanog mjesta gdje su počeli praviti barikade. Dubajić je dočekao i zaustavio mještane sela Zatona xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su se vraćali iz sječe drva, te ih natjerao s prijetnjom pištoljem da nose minirano kamenje na cestu i da prave barikade, što su oni i učinili.

U to vrijeme Dubajić Simo izvršio je zaustavljanje vozača teretnog kamiona bihaćke registracije i prijetio mu pištoljem, zahtijevajući da ne može nastaviti vožnju cestom u pravcu Prezida od čega je pomenuti vozač i odustao. Time je počinjeno kriv. djelo Ugrožavanje sigurnosti.

DOKAZ:  Izjave uzete na sl. zabilješku označene pod

red. br. 4,5,6.’i 7.

 

4. Istog dana oko 21,30 sati naišao je poluteretni kamion reg. oznake xxxxxxxxxxxxxx iz pravca Obrovca u pravcu Gračaca na postavljenu barikadu s kojim je upravljao xxxxxxxxxxxx, a s njim je u kolima sjedio njegov brat xxxxxxxxxxxxx ulaskom do barikade Dubajić Simo ili neko drugi iz njegove grupe, iz puške najvjerovatnije marke “Karabin” 7,64mm, ispalio je u vozača i suvozača nekoliko hitaca, kojom prilikom je došlo do ranjavanja vozača xxxxxxxxxxxxx, i suvozača xxxxxxxxxxxxxxxx, kojima su nanešene teške tjelesne povrede opisane u liječničkim svjedodžbama.

Netko iz naoružane grupe naređivao je vozaču i suvozaču da iziđu iz kabine vozila. Vozač kamiona im je tom prilikom rekao “Ljudi ne pucajte, ranjeni smo”, nastala je tišina –

Netko iz grupe naoružanih osoba viknuo je “Lezite” , pa im je ponovno rekao da su ranjeni i molio ih da više ne pucaju.

 

Također netko iz naoružane grupe rekao im je “Hoćeš još jedan metak, pobit ćemo vas”, dok su ležali uz cestu, a zatim im zaprijetio “Dižite se, sjedajte u kamion i nastavite dalje”, što su povrijeđeni i učinili, odvezli se u Gračac u službu HMP, gdje im je ukazana prva pomoć, a zatim slučaj prijavili SJS Gračac.

Time je počinjeno kriv. djelo čl. 35. KZH u vezi čl.19 KZJ /Ubojstvo u pokušaju/.

Nastavit ćemo i dalje s prikupljanjem potrebnih obavještanja ,vezano za navedena krivična djela i pokušat ćemo identificirati i ostale učinioce izvršenih djela.

.

S prijavljenim Simom Dubajićem nismo u mogućnosti obaviti informativni

razgovor iz razloga što nam nije dostupan /nalazi se u bijegu/.

Prednje vam se dostavlja na daljnju odluku.

Prilog:

– Zapisnik o uviđaju;

– Fotoelaborat;

– Skica lica mjesta;

– Sl. zabilješka o obavljenom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

S E K R E T A R:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

Dana 18. XI 1990. godine u 02,00 sata obavještava me načelnik SJS Obrovac Mirko Dragičević, da su noćas na barika. dama na Velebitu ranjeni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obojica iz Bihaća, kada su se vraćali iz Zadra. Barikade su ponovno postavljene jučer oko 17 sati, pa je promet preko Velebita opustavljen. Obzirom da su povrijeđeni preveženi u bolnicu u Knin,

te da se s njima nije kontaktiralo, ne zna se točno gdje je i pod kojim okolnostima došlo do povređivanja. Saznaje se da će radnici SUP-a tek sutra prije podne odnosno danas, sa mehanizacijom poduzeća za ceste izaći i očistiti cestu. Dogovoreno je da će i uviđajna ekipa izaći tada i obaviti uviđaj.

Tokom jutra uspostavljen je kontakt sa milicijom u Kninu, od dežurnog je zatraženo da u bolnicu pošalje inspektora za krvne delikte, te da ovaj izuzme odjeću povrijeđenih i preuzme strana tijela ukoliko se ona operacijom u povrijeđenima nađu. Tom prilikom saznaje se da je xxxxxxxxxxxxxx operiran, te da se nalazi na odjelu intenzivne njege i da sa njim nije moguće razgovarati. xxxxxxxxxxxxxx se dobro osjeća. Saznaje se da prilikom dovoženja u bolnicu nije uzeta krv a niti urin radi analize alkohola.

Nakon saznanja od SUP-a Obrovac da su iz Zadra upućeni inspektor za krvne delikte i krim. tehničar (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), te da se oni nalaze na putu prema licu mjesta, obavijestio sam dežurnog tužioca Dorčić Matu i daktilografa pa se istražni sudac uputio na lice mjesta.

Po dolasku na Velebit za jedno kilometar ispod tunela u jednom oštrom zavoju radnici dovršavaju raščišćavanje ceste. Naime, već je stroj uklonio kamenje sa ceste a radnik još lopatom čisti zaostalo sitno kamenje. Promet se odvija nesmetano. Na tom mjestu na asfaltu vidi se oštećenje sloja asfalta sve do temelja – kamena. Sve do tunela ne nalazi se na radnike milicije, a nakon prolaska kroz tunel saobraćajna patrola koja je tamo pronađena obavještava me da su radnici milicije Obrovac i Gračac a uz pomoć inspektora SUP-a Zadar i krim. tehničara obavili uviđaj i da se sada nalaze u Gračacu gdje je pohranjeno vozilo u kojem su povrijeđeni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po dolasku u Gračac saznaje se da su radnici milicije koji su obavili uviđaj utvrdili da se je događaj vezano za ranjavanje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zbio ispod samog tunela, dakle na području Općine Gračac. Kako sam obaviješten radnici milicije pronašli su tri čahure, pa će o tome sačiniti zapisnik i skicu lica mjesta. U vozilu koje do daljnjega ostaje pohranjeno u SUP-u Gračac u kabini pronađeno je tragova krvi i to na sjedištu suvozača i na podu ispred vozača, pa je tehničar već uzeo – sastrugao osušenu krv, koliko je to bilo moguće. Površnim pregledom milicija nije pronašla dijelove metala odnosno projektila. Na lijevim vratima vozača nedaleko od brave vidi se rupa na limu, a isto tako i rupa na limu iza sjedišta suvozača u lijevim pravcu i to ukoso sa lijeve bočne strane se nalazi i rupa u ceradi koja odgovara prolazu projektila. Krim. tehničar već je uzeo sve potrebne parametre radi skice putanje projektila a izvršio je i fotografiranje.

Iz SUP-a, odnosno SJS Gračac nazvao sam dežurnog suca Okružnog suda u Gospić u Rukavina Pavu, te ga obavijestio da se nalazim na njegovom području i da sam neznajući da se radi o događaju koji se zbio na terenu koji pripada u nadležno s toga suda. Pošto saznajem da će liječnik koji je izvršio operaciju u Kninu doktor Babić Dušan u 15 sati napustiti dežurstvo, a kod njega se nalaze ostaci projektila i metala pronađenih u tijelima povrijeđenih, te da nadležni sudac iz Gospića vremenski i ne bi mogao stići do tada u Knin, a da bi i saslušanjem/ barem jednog od povrijeđenih/utvrdio pobližu lokaciju mjesta događaja, dogovoreno je sa istražnom sucem u Gospiću da ću otići iz Gračaca za Knin i obaviti to saslušanje, a da taj sudac poduzme potrebne mjere i sa balisti kdm vještakom obavi temeljit pregled vozila povrijeđenih, te da nadalje nastavi suglasno zahtjevu koji će postaviti Okružno tužilaštvo u Gospiću, daljnje istražne radnje.

Po dolasku u bolnicu Knin nešto prije 15 sati, doznaje se da je   dr Dušan nešto prije napustio bolnicu, pa je pristupljeno saslušanju svjedoka – oštećenog xxxxxxxxxxxxxxx. Pošto je tokom saslušanja ovog svjedoka utvrđeno da je njemu prva pomoć pružena u Ambulanti u Gračacu, te da je tom prilikom odrezana mu lijeva nogavica, kroz koju je prošao projektil, od krim. tehničara zatraženo je da stupi u kontakt sa SJS Gračac te da se pronađe i sačuva taj dio odjeće xxxxxxxxxxxxxxxx. Krim. tehničar izuzeo je i svu odjeću koju je na sebi imao povrijeđeni xxxxxxxxxx. U međuvremenu stigao je ponovno u bolnicu dr Babić Dušan, koji je krim. tehničaru predao dijelove stranih tijela pronađenih u povrijeđenima, time da je krim. tehničar posebno označio gdje je i u kojem od povrijeđenih strano tijelo pronađeno. Saznaje se od dr Babića da će i xxxxxxxxxxxxxxx biti sposoban za saslušanje za nekih 4 do 5 dana, a za sada to nije jer da je nad njim izvršena noćas operacija koja je trajala preko tri sata. Inače doznaje se da su povrijeđeni u tu bolnicu dopremljeni u 23,15 sati. Još nisu kompletiranim povijesti bolesti, što će biti u i njeno za narednih četiri – pet dana i tek tada će se moći dobiti prijepis istih.

Konstatira se da sam neposredno prije dolaska u Knin preko dežurnog istražnog suca Igora Ninića, obavijestio o svom boravku na području Knina Okružni sud u Šibeniku.

Zadar, Gračac, Knin, dne 18. XI 1990.godine.

ISTRAŽNI SUDAC

Đuro Zrnić

 


 

 

 

S U P – Z A D A R

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS.

Zadar, 18. 11. 1990. godine

 

 

Službena zabilješka

 

 

Sastavljena u SUP-u Zadar, povodom obavljenog informativnog razgovora s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Razgovor je obavljen u vezi utvrđivanja činjenica oko podizanja barikada na cesti Obrovac – Gračac na predjelu “Prezid”, te ranjavanje dvojice građana – prolaznika.

U vezi toga izjavljuje:

 

“Dana 17.11.90. godine/pošto sam saznao da je na našem igralištu u Muškovcima došao Simo Dubaić te da je doveo grupicu od 10-15 mladića i da im djeli oružje i municiju, sam otišao do njega i rekao mu da nije potrebno podizati barikade  i neka se raziđu. On mi je tada provokativno rekao “Jesi li ti pop da mi pripovjedaš”. Nakon toga’ ja sam se okrenuo i otišao. Istoga dana u poslijepodnevnim satima bio je sprovod u našem mjestu, te sam se bojao da bi ova grupa mogla neku glupost učiniti i narušiti dostojanstvo sprovoda. I s .te strane ja sam rekao da ne čine gluposti. Među njima nisam prepoznao ni jednog mještana ‘nego su najvjerojatnije svi sa strane iz  drugih mjesta. Simo je pokušao obavještavati mještane da se dižu na podizanje barikada, te da’prijeti napad specijalaca. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  da se ide po kućama i da se ljudima govori da ne treba ići, te da to Simo poduzima na svoju ruku. Mi smo uspjeli ubjediti narod, kojr-‘se”nije odazvao Siminom pozivu, je tako Simo sa svojom grupom sam ovo organizirao. Mi se svi od ovoga ograđujemo  i organizirat ćemo jedan skup na kojem ćemo prozvati Simu i tražiti da se njemu i njegovoj grupi poduzmu odgovarajuće mjere”.

Ovl. sl. osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

 

 

S U P – Z ADA R

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS.

Zadar, 18. 11. 1990. godine

 

 

Službena zabilješka

 

 

Sastavljena u SUP-u Zadar, povodom obavljenog informativnog razgovora sa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Razgovor je vođen na okolnosti koje se odnose u cilju utvrđivanja osoba koje su podigle barikade i iz vatrenog oružja ranila dva građanina – prolaznika, na predjelu mjesta Prezid,pa u vezi toga izjavljuje:

”Dana 17. 11. 1990. godine nakon završetka sprovoda u  lokalnoj  gostionici se okupilo više prolaznika, koji su se vraćali s postavljene barikade na mjestu Prezid. Isto tako tu su se zadržali i  ljudi koji su došli na sprovod iz Gračaca. U gostionici se pričalo da su postavljene barikade, jer da se očekuje dolazak specijalaca, koji su već stigli u Maslenicu. Da bi se ljudi razuvjerili ja sam skupa s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iz Obrovca sjeo u moje osobno vozilo, obišli Obrovac i Maslenicu i ponovno se vratili u gostionu. Tada smo rekli da nema nikakvih specijalaca, te da nema potrebe za uznemiravanje, a najmanje da se ruši kamenje na cestu i time zaustavljali promet. Meni ie poznato da je to sve organizirao Simo Dubajić, koji je sa svojim žutim ”Fićom”-prošao kraj   gostione , a kasnije sam čuo da je”prilikom miniranja kamenje oštetilo njegovog “Fiću” što i to potvrđuje da on sve organizira.

Isto mi je tako poznato da je je Simo toga dana na igralištu u Muškovcima,

okupio jednu grupu mladića i s njima pripremao da podiže barikadu. Ti mladići su najvjerojatnije iz drugih mjesta i moraju biti drogirani i pijani. Ja kada sam išao prema mojoj gostioni uvečer bio sam zaustavljen u Zatonu od iste te grupe, . ali su oni na glavi imali maske – čarape i ja nisam uspio nikoga prepoznati.

Mi svi mještani osuđujemo podizanje barikada, kao i ranjavanje slučajnih prolaznika, te u tom pogledu ćemo 19.11.1990. godine organizirati jedan skup na kome ćemo osuditi Simu Dubajića i njegovu grupu, te tražiti da se prema njima poduzmu odgovarajuće mjere.

Napominjem da je Simo Dubajić, xxxxxxxxxxxxx s pištoljem prisilio da nosi kamenje na cestu,-a koji se tu u prolazu zatekao”.

 

 

Ovl. sl. osoba:


 

 

 

Broj: Kir  410/90.

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

po članu 156. ZKP

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   18. IX. 1990.god.

 

u  ___Bolnici u Kninu____ sudu  u ______________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Đuro Zrnić ______                                                                 ______________________

 

Zapisničar: ___Dragica Savić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. u vezi čl. 236.o. st. 1. KZ RH

 

Početak u 15 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

_OJ___ Tužilac ____Zadar i Mate Dorčić__

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   __-    __

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 229. i 231. ZKP.

 

 

Ja sam u dogovoru sa privatnim građevinskim obrtnikom Savom, prezime mu neznam, jučer u 11 sati u Bihaću ukrcao oko 4 kubna metra daske i rogova i sa svojim kamionom nosivosti 2 tone krenuo u Zadar na Ugljan i Pašman. Negdje oko 16 sati ja sam uspio se ukrcati u Zadar na trajekt. Tu me je trebao dočekati Savo, međutim, nismo se našli. Kako je on meni ranije opisao gdje grad ju treba dopremiti, ja sam se prema tome i orijentirao, pa sam tako prešao most kod Ždrelca i tu negdje u blizini iza mosta ima jedna zadrankina trgovina a nedaleko od te trgovine opet gradilište gdje je Savi trebalo iskrcati materijal. U toj kući on i stanuje. Ja sam iskrcao materijal i vratio se trajektom u 18,15 sati u Zadar i tu se tek sastao sa Savom. očito

je da smo se nas dvojica mimoišli bili. Sa mnom je na ovaj put krenuo i moj rok, stričević xxxxxxxxxxxxxx , koji stanuje u susjedstvu kod mene u Bihaću. Pošto on ima vikendicu na Viru, odlučili smo da obiđemo tu. njegovu vikendicu. Tamo smo zadrže.li možda 15 minuta i odmah se vratili nazad. Naš poznanik Fikret, prezime mu ne znam, drži gostionicu “Una” ispod “Mehanizacije” gdje se vrši pregled vozila pa smo u povratku sa Vira svratili kod njega. Tu smo nešto popili i oko 20,30 sati  krenuli smo nazad za Bihać. Krenuli smo istim pravcem kojim smo i došli, dakle, Maslenički most Obrovac, Gračac. Mi nismo slušali dnevnik iako smo u vrijeme dnevnika bili kod Fikreta, jer Fikret i nema televi zor u tom svom ugostiteljskom objektu, ta.ko da i nismo znali da su ponovno postavljene barikade na Velebitu. Nazad smo se u Bihać vraćali praznim vozilom. Ja sam upravljao jer je to i moje

vozilo. Išli smo brzinom negdje oko 70 km/h. Da budem iskren ovo je sve dva tri puta kako sam ja vozio na ovoj. relaciji, pa mi je i teško reći koliko je prošlo vremena od kako smo mi iz Zadra stigli na Velebit. Uglavnom nigdje se nismo zaustavljali. Kad smo prošli Tvornicu Glinice u Obrovcu, a vozili smo zaobilaznicom a ne kroz sam Obrovacu, a vozili smo zaobilaznicom a ne kroz  sam Obrovac, nešto malo iznad onog križanja ceste koja skreće dolje prema Obrovcu i dalje vodi preko Velebita, našili smo na jednu prepreku na cesti. Bila je-to jedna željezna cijev koja je bila dignuta i stavljena preko ceste na visinu od 1 metar. Nisam uočio na što je bila dignuta. Po onoj cijevi bile su išarane bijele i crne boje. Tu kraj cijevi dočekalo nas je četiri pet mlađih ljudi. Imali su u sebi oružje. U dvojice sam ja vidio puške vojničke. Mislim da je to M 48 a u jednoga sam vidio pištolj.U ostalih nisam mogao primijetiti što imaju u sebe od oružja.

Ja sam se zaustavio jer i nisam mogao proći dalje. Jedan između njih, sjećam, se imao je

bradu  (prišao je sa moje strane i pitao me kud idemo. Nije tražio nikakve dokumente. Ja sam mu rekao da idemo prema Bihaću. On je tada rekao meni “nema problema mi ćemo ovu našu barikadu lako otkloni ti ali”neznam kako će se gore proći”. On je prišao i otklonio onu cijev. Oni ostali su krenuli uz rub ceste sa moje strane i mimoišli se mnom. Zastali su tu usporedo sa kabinom. Imali su svezane marame preko usta i kape navučene na.čelo. Nisam se puno zagledao i sada vam ne bi mogao reći kakve su kape imali. Bili su svi u civilnim odjelima. Ja sam pitao onda njih ”momci hoće li me pustiti oni gore”, on mi je odgovorio ”to pitaj nekoga drugoga, pitajte one gore”. U tih momaka osim oružja ja nisam primjetio ništa drugo, posebno ne radio stanicu. Iza toga ja sam onda krenuo gore uza Velebit. Do dolaska na mjesto prvih barikada na Velebitu, ja sam sretao osobna vozila možda njih tri četiri na različitim udaljenostima. Po tome sam zaključio da ću moći proći dalje jer sam računao kad su pustili njih pustit će i mene. Negdje gore više na Velebitu sam primjetio odjednom jedno osobno vozilo kako ide ispred nas. Kako mi se učinilo to je vozilo negdje moralo sa određene ceste prijeći na ovu cestu kojom sam se kretao ja.

Kako to vozilo ide brže , vidio , sam da ono odmiče dalje. Posljednji puta sam ga vidio iza one kuće na Velebitu. Tamo je jedan usjek iza te kuće i onda zavoj i poslije toga ja to vozilo više nisam vidio. To mejoš više uvjerilo da je cesta prometna. Već sam vam ranije kazao ovu cestu slabo preko Velebita poznajem. Pretposljednji puta sam tom cestom prošao negdje pretprošle godine a još jedanput godinu dana. pri je toga. Zato vam ja sada.ne mogu sa sigurnošću

reći da li je to bilo prije ove kuće gdje sam rekao da sam iz vida izgubio ono vozilo ili poslije toga, a kad sam naišao na jednu veliku kamenu prepreku na cesti. Tu je bilo više tona velikih

komada kamenja. Međutim, to je kamenje bilo gledano u pravcu mog kretanja više na lijevoj strani i jednim dijelom uz desni rub. Vidjelo se je da za širinu guma bliže središnjoj liniji kamenja nema velikog da se ne bi moglo proći i vidjelo se da su tu vozila prolazila.

Ja sam usporio vožnju i nastavio dalje voziti sasvim sporo. Vozio sam dalje prema tunelu, nisam vidio nikakvo vozilo ispred sebe da ide meni u susret ili u istom smjeru. Kad sam došao

do ispod samog tunela, postoji neko-proširenja van lijeve strane ceste gledajući pravac mog kretanja,  neznam dali je to stara. cesta ili nešto drugo, Faišao sam na nove prepreke. Ta prepreka je bila od kamenja koje je bilo posla ga no jedno do drugog preko ceste. Vidjelo se daje to kamenje upravo tako složeno za razliku od onog ranije jer je ono moralo biti minirano. Međutim, na desnoj prometnoj traci i bliže sredine ceste u tom redu nedostajalo je par kamena, vjerojatno netko uklonio i ja sam opet tu usporio i prošao sam i kroz tu prepreku. Krenuli smo još 10- 20 metara dalje i onda sam bez ikakvog upozorenja čuo pucnjeve, najprije jedna potom onda za kraće vrijeme i drugi. Međutim, moram vas- upozoriti ja. sam služio vojsku 1981. godine i tvrdim da tonije bila rafalna pucnjava.. Od onog prvog pucnja pogođen je moj stričević i on mi reče da je pogođen a od onog drugog pucnja , pogođen sam ja. Osjetio sam da sam pogođen u lijevu nogu. Ja sam tada odmah stao. Otvorio sam prozor od mojih vrata i rekao. “ljudi, nepucajte ranjeni smo”. Iza toga je nastupila mala tišina možda od pola minute i onda nas je jedan glas iza nas pozvao da iziđemo van. Ja tada pokušavam otvoriti svoja vrata ali ne uspijevam, jer je metak prošao kroz vrata tako da su vrata blokirana. Pitao sam i mog stričevića xxxxxxxxxxxx dali on može izići kroz svoja vrata pa je on rekao da može. Njegova su se vrata mogla otvoriti i onda je on

izišao. Držao se je za stomak i izišao i sjeo je pored kamiona a zatim sam izašao i ja. Ja sam se držao rukom za nogu i nazad krenuo cestom prema onom glasu. Krenuo sam za jedno dva tri metra iza kamiona i tada sam iz ”istog pravca čuo glas”stoj ili lezi.”.

Ja sam sjeo. Rekao sam “ljudi ranjeni samo nemojte više pucati”, pomozite “nam. Čuo sam jedan glas koji je onda rekao ”Hoćeš još jedan metak” Da li isti glas ili drugi rekao je “pobićemo, vas”.

Iza: toga smo onda čuli naređenje jednog od njih “Diži se, vraćaj se u kamion i nastavite dalje”. Bio je mrak da se prst pred okom nije vidio. Ja sam izlazeći iz svojih kola ugasio mašinu da bi

mogao čuti što mi se govori, ali sam ostavio uključena poziciona svjetla. Međutim, odotraga su ta svijetla mala, pa se ne može od tih svijetla daleko od vozila bilo šta vidjeti. Možda su oni mene

mogli vidjeti tamo gdje sam ja ostao sjediti na cesti. Ja nisam mogao vidjeti niti siluete tih ljudi. Međutim, s obzirom na one glasove koji su mi se javljali, zaključujem da ih je bilo više i’

zaključujem da su bili na različitim mjestima. Po mojoj ocjeni svi su oni bili negdje van lijeve ivice ceste  gledano iz Zadra prema Gračacu. Mislim da je taj prostor otkud sam čuo te glasove nešto uzdignut u odnosu na cestu. Kad sam čuo da mi se naređuje da nastavim vožnju ja sam se vratio nazad do kola. Bratića sam našao s jediti tu kraj. svojih vrata. Pitao sam ga da li će se on

sam moći popeti u kamion , jer sam ja i morao ući na njegova vrata. Rekao mi je da će moći. Ja sam ušao sjeo za volan.a on se uspio podići sam sa zemlje i ući u kamion i zatvoriti vrata. Tada smo krenuli dalje. Tu ie u blizini bio, tunel , a čim sam prošao

tunel skoro sam se počeo kretati nizdrdo. Sustigao sam tu jedan šleper koji se kretao sporo nizbrdo jer je očito bio natovaren a iz suprotnog pravca vidio sam da dolazi drugo teretno vozilo. Obzirom da su teretnjak i onaj šleper mimoilazeći se jedan pored drugoga zaustavili se i nešto razgovarali, morao sam se i ja zaustaviti iza šlepera. Kasnije sam ja šleper pretekao.  Došao sam na ono križanje ispred ? i tu se zaustavio. Pošto ja ne poznam Gračac i neznam gdje je milicija niti ambulanta, rekao sam bratiću da ću ja ići potraži ti-te ustanove da bi se javio i zatražio pomoć

a on da ostane u kolima. Snažnim udarcem uspio sam otvoriti svoja vrata. tu sam izišao i onda su se tu pojavila dva čovjeka sa jednim stojadinom. Rekao sam im šta nam se dogodilo, Da su oni obećali da će otići obavijesti ti SUP i ambulantu . Nije prošlo ni pet minuta iza toga došla je najprije milicija  a ukratko iza t toga i  ambulantno vozilo. Ono ambulantno vozilo je uzelo moga rođaka  i najvjerojatnije odmah ga odvezli u bolnicu u Knin, a mene su milicijska kola odvezla u ambulantu u Gračac gdje su mi previli nogu. Tamo sam dobio jednu inekciju  protiv bolova. Vidio sam da su mi tamo odrezali lijevu nogavicu jer je sva bila od krvi. Na tom dijelu od projektila su bile rasječene hlače, čini mi se samo sa vanjske strane.. U ambulanti .je u Gračacu .previla me doktorica koja se dana-s došla interesirati za moje stanje ne znam kako

joj je ime. Ja sam se tu u ambulanti u Gračacu zadržao 15-20.minuta nikako pola sata i tada sam ja sa ambulantnim kolima upućen ovdje u bolnicu u Knin. Ta ista liječnica je došla sa mnom

ovdje do Knina.. Čuo sam daje bratić xxxxxxxxxxx dopremljen prije  mene ovdje ali  je on smješten na odjel za intenzivnu njegu. Ja sam ga u bolnici i vidio kad su ga vozili kolicima. Vidio sam da

se preznojava ali sam shvatio da je još uvijek pri svijesti. Ne mogu vam više reći koliko je bilo sati kad smo došli ovdje u bolnicu. Kad je ovdje na kirurgiji kirurg pogledao ranu, valjda je odmah primijetio dio projektila ili nečeg drugog, pa je pincetom to isčupao al prethodno skalpelom razrezao. To je sve rađeno pri mojoj punoj svijesti. Nisam čak ovdje dobio ni bilo kakvu injekciju prije nego što mi je to izvađeno. Rekao mi je liječnik da kost nije povrijeđena a niti važniji krvni sudovi. Mene su vodili i na rendgensko snimanje. Rana nije šivana. Nije mi rečeno koliko ću ostati ovdje.

Na posebno pitanje iskazujem:

Kad sam vam ono ranije rekao da se radi o vojničkoj puški kod onih ljudi što sam ih vidio na onoj prvoj prepreci kraj cijevi željezne. Kazao sam to na osnovu toga što sam ja istu takvu pušku imao u vojsci 1981. godine. Inače sam imao čin razvodnika, u vojsci. Kod onih gore gdje smo pogođeni, ja nisam ni mogao vidjeti oružje jer nisam vidio ni njih a oni na onoj prvoj rampi imali su puške obješene sa kundakom ispod pazduha. Onaj jedan također je držao pištolj u ruci. Oružje nisu upirali prema meni niti su tražili takve isprave. Ja sam vozeći preko Velebita imao zatvoren prozor. Bilo je dosta svježje iako je grijanje radilo. Ja nisam imao nikakav teret kad sam se vraćao nazad u Bihać ali je mašina dosta bučna na ovom vozilu i kako smo imali zatvorene prozore moguće je da nam je netko mogao i naređivati da stanemo, posebno ako je bio dalje a da mi ne čujemo.

Ja sam stao zbog toga jer sa.m se bojao daće se pucnjava ? ma nastaviti, a osim toga mislio sam da i naprijed ima još ? da tako da ne mogu pobjeći. Zbog toga sam ja stao i bez da ? bilo čiji poziv da stanem.

Pošto sam imao ruke krvave ja. sam jutros oprao ruke. Ja ? žio dozvolu za oružje a isto tako koliko znam niti Mila? kakvu dozvolu niti smo nas dvojica sa sobom imali i bilo šta od oružja. Zbog toga mi i nismo mogli pucati.

Kada mi je predočeno da su na licu mjesta pronađene tri čahure, ja i nadalje tvrdim da sam čuo samo dva pucnja. Da se razumijemo ja sam čuo prasak puške a pored toga Milanko je tada drugi prasak i osjetio da su mene pogodili i tada sam ja njemu rekao da smo pogođeni. Ja sam zaustavio vozilo tek kad su mene pogodili. Ja mislim da bi ja mogao i sada vama pokazati mjesta gdje sam naišao na one prepreke i gdje sam zaustavio vozilo, odnosno gdje smo pogođeni.

Vozilo je inače tipa ”Lupeto”, kao što sam vam rekao nosivosti dvije tone. Mislim da može razviti najviše 90 km/h. Ključevi vozila su inače kod mene. Kako ste vidjeli vozilo je snabdjevano sa ceradom koja je dosta trošna i mjestimično pocijepana.

Napominjem da smo kod Fikreta pojeli svaki po ćevape, a zatim sam ja popio dva soka. Inače ja nikada ne pijem alkohol. Mislim da je xxxxxxxxxxxxx popio dva piva velika.

Čuo sam šta se diktiralo nema potrebe da se zapisnik čita te ga potpisujem, time što dodajem da ja nisam primijetio nikakve sumnjive ljude da bi me pratili na putu iz Bihaća i u povratku. Ja inače nisam sa nikim u tako lošim odnosima da bi mi od nekoga prijetila opasnost za život.

Dovršeno u 16,25 sati.

ISTRAŽNI SUDAC                                        SVJEDOK                                    ZAPISNIČAR

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZADAR

STANICA JAVNE SIGURNOSTI OBROVAC

 

Broj:

Obrovac, 21.11.1990. godine

 

 

I Z J A V A

 

 

Uzeta dana 21.11.1990. godine u 10,00 sati od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. U svojoj izjavi naveo je slijedeće:

Dana 17.11.1990. godine ujutro oko 7,00 sati otišao sam u šumu u Velebit da siječem drva skupa sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Išli smo s mojim fićom i fićom xxxxxxxxxx. Iz šume smo se vraćali negdje oko 16,00 sati. Prolaskom tunel na Velebitu vidio sam grupu ljudi (oko 10 osoba) na proširenju puta s lijeve strane gledano od Gračaca. Brzo sam prošao pored njih i nisam primijetio oružje u njih. Pored tih ljudi nije bilo kola. Vozeći od tunela prema Složnoj braći pored puta izuzev navedenih ljudi nije bilo nikog. Ispred mene je išao xxxxxxxxx sa svojim fićom a ja odmah za njim. Svratili smo svi kod Složne braće u gostionu. U gostioni izuzev konobarice nije bilo nikog a konobarica je bila Milja mislim Dragičević da se preziva. Tu smo ostali svega 10 minuta. Izlaskom iz gostione pored asvalta do gostione

bio je parkiran odnosno s donje strane a ne do gostione žuti fićo a okrenut je u pravcu Gračaca. Na sredini puta Obrovac – Gračac stajao je Dubaić Simo. Simo nas je pozvao da dođemo k njemu.Mi smo prišli Simi koji je sebi imao torbicu vojničku. Ja sam pitao Sime o čemu

se radi, na to mi je on odgovorio ne pitajte ništa već valjajte ovdje kamenje, ukoliko nećete milom očete silom. Ja sam rekao Simi da me bole ruke i da ne mogu valjati. Simo nam je govorio koje kamenje ćemo valjati i ćemo to postavljati. Mi smo prezidali samo jednu traku a jednu je rekao da treba ostaviti dok ne prođu neke osobe sa sahrane. U tom momentu naišao je teretnjak žute boje ne znam registraciju ali mislim da je Bihaćske iz pravca Obrovca prema Gračacu. Simo je zaustavio ovo vozilo nešto se objašnjavao s vozačem tog vozila a zatim izvadio pištolj na njega.

To vozilo je ostalo tu neznam kud je krenuo vozač. Sa Simom je bio jedan čovjek meni nepoznat nisam u njega vidio oružje a star je od 30 do 35 godina.

Kad smo mi prezidali put tu se stvorila velika gužva od vozila koja su dolazila iz pravca Obrovca. Simo je otišao prema Prezidu sa žutim fićom a u u toj gužvi neznam kud se onaj čovjek izgubi što je bio sa Simom. Nama je Simo rekao da ne smijemo ići od barikade dok mina nepukne. Simo je iz kola – fiće izvadio oružje sliči na pušku M-48 ne znam marku samo ima zatvarač kao M-48 ne znam dali je u njoj bile municije. Ja sam Simi rekao da ovim oružjem ne znam baratati a on mi je na to odgovorio da mu ovaki i trebaju. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nije dao oružje.

Dok je Simo krenuo prema tunelu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,su pobjegli sa xxxxxxxxxxx fićom dok smo Ja i xxxxxxxxxxx ostali na licu mjesta. Simo mi je strogo naredio da nitko ore ne ide t da niko ne puštam dok mina ne pukne. Za jedno 10 minuta čula se jaka eksplozija. Nakon eksplozije k nama se nitko nije vraćao mislim na Siminu grupu te sam ja uzeo pušku predao je xxxxxxxxxxxxxxx i otišao u gostionu sa jednim taksistom zagrebačke registracije s kojim sam popio dvije ture pića. Ja tog čovjeka prvi put vidim. Malo poslije u gostionu je došao –  xxxxxxxxx te je i on s nama popio piće a kome je xxxxxxxxxxxxx  predao pušku Ja neznam. Nakon kratkog vremena Ja i xxxxxxxxxxxxx smo sjeli u mog fićui i otišli za Muškovce. Što se dalje dešavalo Ja neznam a mislim da je netko na kraju došao tj i rekao -taksisti da mala kola mogu proći.

U vezi prednjeg drugo nešto nemam izjaviti. Diktat izjave sam slušao a isto ću je pročitati. Nakon što je pročitao. Izjavu bez primjedbe potpisuje.

Ovlaštena službena osoba:                                                                                         Građanin:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTRAČNJIH POSLOVA

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZADAR

Stanica javne Sigurnosti Obrovac

Obrovac, 21.11.1990. godine

 

 

I Z J A V A

 

 

Dana 21.11.1990. godine uzeta od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na okolnosti sudjelovanja u pregrađivanju ceste dana 17.11.1990. godine. U vezi s tim izjavio je:

Dana 17.11.1990. godine u 7,00 sati otišao sam u šumu u Velebit da siječemo drva Ja, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. U velebit smo otišli sa dvoje kola i to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fićom. Iz Velebita smo se vraćali oko 16 – 16,30 sati. xxxxxxxxxxxxxxxxxx su išli “ispred

nas a Ja i xxxxxxxxxxxxxx iza. Prolaskom tunel na Velebitu s Obrovačke strane pored parkirališta kod tunela s lijeve strane gledano od Gračaca bilo je 10-tak ljudi a među njima je bio Simo Dubajić. Ja ga u stvari nepoznajem pošto ga uživo nisam vidio već na TV ali je xxxxxxxxxxxxxxxxx rekao

evo Sime. Čini mi se da ti ljudi nemaju na sebi oružje. Ja od njih nisam nikoga poznavao.

Pored te grupe ljudi bio je žuti fićo zadarske registracije kojim je Simo poslije došao do gostione Složna braća. Mi se nismo zaustavljali već smo nastavili vožnju prema Obrovcu. Dolaskom do

Složne braće tu smo se parkirali s obadvoje kola i sva četvorica navratli na piće. Ulaskom u gostionu u istoj nije bilo nikog izuzev nas i konobarice Milje. U gostioni smo ostali 10 minuta a potom smo krenuli napolje. Iz gostione pored ceste. je bio parkiran Simin fićo okrenut prema Obrovcu a Simo je bio na sredini ceste. xxxxxxxxxxxxxxx je upitao Sime sta je Simo, na ovo je Simo odgovorio da ga ne pita ništa već da svi dođemo k njemu. Mi sve da nećemo ići a on kaže ako nećete milom, oćete silom. Simo je držao  pištolj u ruci neznam koje marke a nisam ni gledao

prema njemu ve kako bi pobjegao. Simo nam je naredio da valjamo kamenje na cestu. Mi smo

uzimali manje ali nam je On naređivao koje ćemo kamenje stavljati i gdje ćemo ih stavljati. Kad smo pregradili jednu traku tad je rekao dosta je, više netreba. Tad je Simo iz kola uzeo pušku i pitao I nas četvorice tko zna puškom rukovati. Mi smo svi rekli da ne znamo a On je pušku dao xxxxxxxxxxxxx i rekao mu ako nezna puškom rukovati da će znati. Tad je Simo nekom kamiondžiji pretio nekom vozaču uperio pištolj kroz šoferšajbu a vozač je li kolima-kamionu digao ruke uvis a nakon toga izišao iz kamiona i ne znam kud je otišao. Simo je tad sjeo u fiću i otišao prema Gračacu. Dok je Simo otišao xxxxxxxxxxxxxxxxx su pobjegli prema Muškovcima. Od vremena kad je Simo otišao prema Gračacu za oko 5 minuta čula se jaka eksplozija.Mi smo na tom mjestu ostali jedno sat vremena od 16,30 – l7,30 sati. Za vrijeme dok smo bili tu više vozača su dolazili i ljutili se ali šta im mi možemo. xxxxxxxxxxxxxx je oko 17,15 sati otišao s nekim taksistom iz Zagreba na piće u gostionu a meni predao pušku. Taj taksista vozi mislim mercedesa. xxxxxxxxxxxx i taksista su bili oko 5 minuta u gostioni kad je iz pravca Obrovca nailazila patrola milicije.

 

Vidjevši patrolu milicije Ja sam se povuka s puškom prema Gračacu kako me patrola milicije ne bi vidjela a već je bio i mrak. Patrola se na barikadi okrenula i vratila se prema Obrovcu. Od barikade prema. Gračacu za oko 40 metara naišao sam na jednu naoružanu osobu koju nikad

nisam ni vidio. Kad sam naletio na tu osobu Ja sam se začudio te sam ga upitao što ti tu radiš a on je mene upitao što Ja hoću. Ja sam mu  ispričao da mi je Simo uvalio neku puščetinu a On mi je rekao daj mi pušku da je vidim, da vidim broj. Ja sam mu dao pušku a on je upaljačem gledao broj i rekao je da je puška od jednog njihovog. To nam je bio sav razgovor. Predao sam mu pušku vratio se u gostionu, popio piće s xxxxxxxxxxxx i taksistom te sam Ja i xxxxxxxxxxxx otišli kući u Muškovce a taksista je ostao gore.

 

Druga nešta u vezi prednjeg nemam izjaviti. Da znam tko je bio sa Simom sigurno ne bi tajio. Izjavu ovjeravam potpisom.

 

 

Ovlaštena službena osoba:                                                                             Građanin:

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZADAR

STANICA JAVE SIGURNOSTI OBROVAC

 

Broj:

Obrovac, 22.11.1990.godine

 

 

 

I Z J A V A

 

 

Uzeta od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na okolnosti postavljanja barikade na Velebitu u blizini gostione Složna braća. U vezi s tim izjavio je:

Dana 17.11.1990. godine cijeli dan sam bio u šumi u Velebitu gdje smo sijekli drva za brata xxxxxxxxxxxxxxxxx. U velebit smo sa dvoje kola otišli Ja, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Po povratku iz Velebita možda je bilo oko 16,00 sati ja sam skupa sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao prvi svojim fićom a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx su se kretali iza mene. Prolaskom tunel, na izlaz iz tunela na proširenju puta za Ćelavac odnosno na lijevoj strani puta gledano iz Gračaca primijetio sam grupu ljudi. Na iste nisam obraćao pažnju a niti sam koga od njih prepoznao. Koliko sam ja mogao zapaziti nitko od tih osoba kod sebe nije imao dugo oružje. Nastavio sam vožnju prema Muškovcima bez zadržavanja. Dolaskom do gostione Složna braća svratili smo u istu u kojoj nije bilo nikog osim konobarice, ne znam kako se zove. Tu smo nas četvorica popili piće i zadržali se 10-15 minuta. Izlaskom iz gostione prema kolima na cesti sam vidio Dubaić Simu koji je stajao na sredini puta. Jedan žuti fićo bio je parkiran malo dalje od Sime. Na putu izuzev Sime nije bilo nikog a On je na sebi imao torbicu i držao je pištolj u ruci koji je izvadio na jednog vozača šlepera nepoznate registracije. Prije nego što je Simo zaustavio vozača šlepera pozvao je nas četvoricu te nam naredio da na cestu stavimo kamenje. Upitali smo Sime zbog čega a On nam je rekao ako nećemo milom oćete silom. Drugog izlaza nije bilo već da izvršimo naređenje pošto je u ruci držao pištolj. Za par minuta tu se stvorila  gužva od vozila koja su dolazila iz pravca Obrovca prema Gračacu. Mi smo stavili nešto kamenja na jednu traku. U tom momentu se Simo počeo raspravljati sa putnicima a ja sam to vrijeme iskoristio, između vozila pobjegao prema svom fići i krenuo na Muškovce. Nakon što sam krenuo sustigao me i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx te smo skupa pobjegli s lica mjesta za Muškovce. Niko sem Sime nije bio na licu mjesta.

U vezi prednjeg drugo nešto nemam izjaviti, jedino još to da je xxxxxxxxxxxxxx ostali na licu mjestu kad smo mi pobjegli a šta je Simo dalje s njima radio da će to Oni najbolje reći. Kod mene kući su xxxxxxxxxxxxxxxx došli za jedno sat vremena.

Diktat izjave sam čitao te kao takvu ovjeravam potpisom.

Ovlaštena sl. osoba:                                                                                                   Građanin:


 

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA GOSPIĆ

STANICA MILICIJE GOSPIĆ

 

Broj: KU –       / 90.

Gospić, 27.11.1990. god.

 

 

 

O K R U Ž N I  S U D

G O S P I Ć

 

 

Od MUP-a RH Zagreb pod brojem 511-01-29-D-32307/90 dobili smo depešu slijedećeg sadržaja:

”Dana 19.11.1990. godine u 13,00 sati u prostorije SJS Drniš samoincijativno su pristupili građani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obojica iz Drniša i tom prilikom su izjavili da su se dana 17.11.1990. godine oko 16,30 sati s osobnim automobilom vlasništvo xxxxxxxxxxxx kretali cestom preko Velebita. U navedeno vrijeme da su se nalazili na predjelu zv. ”Prezid”, gdje su na oko 100 metara ispred sebe ugledali trojicu mladića starih oko 24 godine i naoružanih s lovačkim karabinima koji su na kolnik naguravali oveće kamenje. Tom prilikom da su ih navedeni mladići zaustavili te im rekli da se moraju vratiti nazad jer je cesta u donjem dijelu minirana. Kako je tog momenta iz suprotnog pravca naišao jedan kamion xxxxxxxxxxx je iskoristio zbunjenost i zaposlenost stražara pa je laganom vožnjom nastavio se kretati niz Velebit. Nakon pređenog 500 metara da je među stijenama iznad ceste ugledao dvojicu ljudi koji su postavljali eksploziv kod litice, a nakon također pređenih 500 metara da su pored ceste uočili parkirano osobno vozilo marke ”Zastava 750” narandžaste boje u kojem se nalazila jedna muška osoba i to na mjestu suvozača, dok su se pored automobila nalazila dvojica muškaraca. Jedan od njih je držao poluautomatsku pušku na ramenu i bio je star oko 45 godina dok su u drugom prepoznali Simu Dubajića. Simo je govorio nešto ovom sa poluautomatskom puškom, a zatim je krenuo do automobila u kojeg je ušao”.

Prednje se dostavlja na korištenje.

 

 

S E K RE T A R


Broj: Kir  13/91.

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   14.01. 1991.god.

 

u  ___Okružnom____ sudu  u ____Zadru__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Đuro Zrnić ______                                                                 ______Dubajić Sime_______

 

Zapisničar: ___Dragica Savić zbog krivičnog djela iz člana __136.st. 1. i dr. KZ

Početak u 15, 15 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

_ Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   __nesrodan__

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 229. i 231. ZKP.

Pošto mi je predočena zamolnica Okružnog suda u Gospiću iskazujem:

Ja Simu Dubajića poznajem samo iz viđenja. Naime, viđavao sam ga da je dolazio u Obrovac. Bilo je to u prošloj godini, negdje tamo u VIII ili IX ili X mjesecu. Negdje u XI mjesecu ja sam čuo da se u njegovoj kući u Krupi, općina Obrovac može kupiti oružje. Pošto sam ja bio zainteresiran za pištolj ja sam tamo otišao. Išao sam sa kolima koja su vlasništvo moga brata. U njegovoj kući u krupi zatekao sam meni dvojicu nepoznatih ljudi. To su osobe starosti ispod 30 godina. Mene je interesirao pištolj ”Crvene zastave” duga devetka. Tražili su mi 3.500,00 dinara i ja sam im toliko dao i jedan od njih mi je dao nov pištolj ”Crvena zastava” duga devetka. Dobio sam u tu cijenu i puni okvir metaka od 9 komada. Sjećam se da je to bilo po noći ali u kući je električna rasvjeta i ja sam dobro vidio te ljude. Vjerovatno bi ih i prepoznao kad bi ih ponovno vidio. Meni je pištolj donesen iz susjedne prostorije. To je kuća okruglog oblika. Ja nikada ranije nisam dolazio u tu kuću i neznam koliko ima kuća prostorija ali mislim da je kuća na dvije etaže. Ja nisam vidio da li ti ljudi imadu još kakvog oružja ali kad sam išao kupovati pištolj u mjestu u Obrovcu čuo sam da se mogu kupiti osim pištolja i karabini. Ponavljam da ih ja nisam pitao za karabine. Ti ljudi kod kojih sam ja kupio pištolj tražili su ličnu kartu i ja sam im predao i vidio sam da su oni zapisali moje ime i prezime. Ja sam vidio ispred one kuće još automobila. Vjerovatno su i ti ljudi došli kupovati oružje ali Simu niti njega niti bilo koga njegovog nisam vidio. Ja sam čuo da Simo ima stan i u Beogradu a da li ima i u Kistanju kuću to neznam. U svakom slučaju ovo što sam vam rekao odnosi se na kuću u Krupi u Općini Obrovac. Negdje prije dva dana odnosno prekjučer, ja sam se vraćao sa društvom iz Benkovca u Obrovac i policija nas je zaustavila na raskrsnici Obrovac Zadar – Benkovac kod Karina. Pretresla nam je automobil i tom prilikom su kod mene pronašli onaj i pištolj koji sam ja kupio u XI mjesecu u kući Siminoj u Krupi. Tim povodom ja sam zadržan po radnicima SUP-a sve do danas a po rješenju o pritvoru koje su mi oni izdali.

Na posebno pitanje iskazujem:

Meni ništa nije poznato o drugim Siminim vezama a posebno vezano za to što mi predočavate da je 17. XI. 1990. godine na igralištu u Obrovcu dogovarao postavljanje barikada i miniranje cesta. Zapravo o svim ovim događajima koje mi predočavate a koji su navedeni u rješenju o provođenju istrage protiv Dubajić Sime ja znam samo onoliko koliko sam mogao pročitati u novinama, otkuda sam to i saznao.

Nemam više ništa iskazati, čuo sam što se diktiralo pa ne tražim da se zapisnik čita, time što dodajem da sam ja radnicima milicije u Zadru vezano za nabavku ovog mog pištolja rekao i više ali sve to ja neznam po svom neposrednom saznanju već se je tako pričalo po Obrovcu.

Dovršeno u 15,40 sati.

 

ISTRAŽNI SUDAC                                        SVJEDOK                                           ZAPISNIČAR

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT-757/92.

 

Karlovac, 25. siječnja 1993. godine

DN/AB

 

 

VOJNOM SUDU

KARLOVAC

 

 

Na osnovu članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

SIME DUBAIĆ zvanog ”Špiro”, sina Špire i Marije rođ. Bakur,

rođ. 01. rujna 1923.godine u Kistanjama, općina Knin, Srbina,

umirovljenika, nalazi se u bijegu

 

da je:

 

 

u studenom 1990. godine nakon provedenih izbora u Republici Hrvatskoj, kojima je uspostavljena nova demokratska vlast, koja je težila uspostavljanju neovisne države, sa svrhom da spriječi ova nastojanja stvaranjem gospodarskog rasula i političke nesigurnosti, okupio oko sebe grupu istomišljenika, s kojima je dana 17. studenoga 1990. godine oko  17,00 sati u predjelu ”Prezid” na magistralnoj cesti Obrovac – Gračac najprije naredio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da od kamena naprave barikadu preko prometnice, pa kada su ovi to učinili i na taj način zatvorili promet, na istoj cesti u smjeru Gračaca izvršili miniranje kamenih usjeka, čime je cesta u dužini od 30 m zatvorena gromadama kamenja, dok je istog dana oko 21,30 sati na barikadi napravljenoj oko 200 m ispod tunela ”Prezid” od strane pripadnika grupe pucano na teretno vozilo u kojem su bili xxxxxxxxxxxxxxxxx, tako da su obojica pogođeni, pri čemu su zadobili teške tjelesne povrede.

dakle, u namjeri ugrožavanja sigurnosti Republike Hrvatske izazvao eksploziju, te poduzeo čin nasilja kojim je stvoren osjećaj nesigurnosti kod građana,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – terorizam – označeno i kažnjivo po članku 236-g KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,
  2. da se okrivljenom sudi u odsutnosti (članak 300. stavak 3. i 4. preuzetog Zakona o krivičnom postupku),
  3. da se na glavnoj raspravi pročitaju iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te da se izvrši uvid u izjave Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, također da se izvrši uvid u izvještaj Policijske uprave Gospić (34), u zapisnik o uviđaju (11-14), u zapisnik o uviđaju (15 i 16) u zapisnik o rekonstrukciji (26-28), u nalaz i mišljenje balističkog vještaka (81-85), u dostavnicu prilijepljenu na list 93, te u fotoelaborat.

O b r a z l o ž e n j e

Tadašnji SUP Gospić podnio je krivičnu prijavu protiv Sime Dubaić da je krajem 1990. godine organizirao grupu za sada neutvrđenih osoba koje je doveo u mjesto Zaton, Općina Obrovac, gdje ih je na seoskom nogometnom igralištu učio rukovati oružjem koje im je podijelio, a zatim dogovarao podizanje barikada u mjestu Prezid, Općina Gračac, nakon čega je zajedno sa grupom 17.11.1990. godine oko 17,00 sati postavio barikadu na cesti Obrovac – Gračac, prijetio oružjem vozačima, prisiljavao građane koje je uhvatio da postavljaju kamen za barikade na cesti, nakon čega je aktiviran eksploziv na cesti uslijed čega je cesta zatvorena gromadama kamena u duljini od 30 m, a po noći oko 21,30 sati je pucano na kamion u kojem su bili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pri čemu su obojica pogođeni i nanesene su im teške tjelesne povrede. Protiv okrivljenog Sime Dubaić stavljen je zahtjev za provođenje istrage, rješenjem je otvorena istraga, a kako se nije odazivao na pozive suda to je raspisana tjeralica i određen pritvor jer imenovani nije boravio na području Hrvatske koja je pod kontrolom vlasti Republike Hrvatske, već su postojale sve indicije da je otišao u Beograd.

Po otvaranju istrage u ovom spisu mogao je biti samo saslušan dio svjedoka, jer zbog nastale situacije u Hrvatskoj svjedoci srpske nacionalnosti većinom više nisu bili dostupni, naime, svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dali su izjave radnicima PU Gospić i to neposredno po događaju, u kojima su izjavili da ih je upravo okrivljeni Simo Dubaić natjerao da naprave barikadu, no, međutim, kasnije zbog nastale situacije u Hrvatskoj oni više nisu mogli biti saslušani kao svjedoci.

Spisu također prileže službene zabilješke o izjavama xxxxxxxxxxxxxxx iz kojih proizlazi da je Milanko Dragan prisustvovao skupu kojeg je organizirao upravo okrivljeni, pa to i objašnjava potpuno suprotan iskaz koji je imenovani dao u istrazi u odnosu na njegovu izjavu danu radnicima policije iz koje je proizlazilo da je upravo Simo Dubaić bio kolovođa.

Spisu također prileži na listu 34 izvješće PU Gospić, a u svezi depeše koju su dobili iz MUP-a Zagreb o izjavama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su naišli upravo u trenutku kada su nepoznate osobe postavljale eksploziv, a kojom prilikom su vidjeli nedaleko kod automobila Simu Dubaić kojeg su opisali potanko, kao i vozilo, što se slaže s izjavama ostalih očevidaca o vozilu kojeg je tog dana koristio Simo Dubaić.

Kao što je rečeno saslušan u istrazi Dragan Milanko poriče da bi bilo što znao, tvrdi da nije s nikim razgovarao, pa čak šta više tvrdi da nije putovao prema Gračacu i da mu nije poznato ništa o barikadama. Nasuprot toga svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx izjavio je da je prilikom prolaska kroz mjesto Zaton vidio barikadu oko koje su bile naoružane i maskirane osobe, da on, istina, osobno nije vidio žutog ”fiću” ali da su pričali da je to ”fićo” Sime Dubaića i da mu je razbijeno vjetrobransko staklo. Također je iskazao da on osobno nezna da je Simo Dubaić na igralištu u Muškovcima, a zapravo igrališta nema, nekim mladićima dijelo oružje, ali je jedna grupa u gostionici i ispred gostionice komentirala i spominjala Simu Dubaića, da on te mladiće sve ni ne poznaje, jer nisu svi bili iz Muškovaca.

Saslušan kao svjedok ošt. xxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je potpuno određeno da je kritičnog dana zajedno s bratom vozio teretno vozilo, da su i naišli na prvu barikadu na kojoj su bile naoružane osobe koje su ih propustile, ali su im rekle da je pitanje hoće li proći dalje, da su dolaskom na drugu barikadu, gdje je bilo više tona velikih komada kamenja, ali je vozilo moglo proći, usporili i nastavili dalje voziti prema tunelu, da je dolaskom do proširenja naišao na nove prepreke, i to kamenje koje je bilo složeno, za razliku od onog ranije koje je moralo biti minirano, ali kako je na desnoj strani bliže sredine ceste nedostajalo par kamena, jer ga je vjerojatno netko uklonio, da je on tu usporio i prošao i kroz tu prepreku. Da su prošli još 10 do 20 m i onda je bez ikakvog upozorenja čuo pucnjeve kojima su pogođeni, da su molili pomoć, ali da im je jedino bilo rečeno ”hoćeš još jedan metak”, ”pobit ćemo vas”, nakon čega su čuli naređenje jednog od njih ”diži se, vraćaj se u kamion i nastavi dalje”, nakon čega je on ipak nekako s kamionom krenuo dalje dok nije naišao na pomoć.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxx iskazao je da njemu ništa nije poznato o barikadama, ali da poznaje Simu Dubaić iz viđenja, pa je negdje u studenom čuo da se u njegovoj kući u Krupi, Općina Obrovac može kupiti oružje, pa pošto je bio zainteresiran za pištolj da je tamo otišao, i u kući Sime Dubaić da je zatekao dvojicu njemu nepoznatih ljudi, od kojih je kupio pištolj. Tvrdi da je ispred te kuće vidio još automobila, ali da nezna koliko je osoba tu kupovalo oružje.

Iz zapisnika o uviđaju, provedenoj rekonstrukciji, skica i provedenog balističkog vještačenja proizlazi nedvojben zaključak da su na predjelu Prezida bile postavljene barikade, da je iz lovačkog karabina pucano na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i to upravo na mjestu koje su oni opisali. Također iz zapisnika o uviđaju i pripadajućih fotoelaborata nesporno je da je eksplozijom zapriječena cesta, jer su na nju pale velike gromade kamenja.

Na ovaj način, tj. miniranjem ovako frekventne prometnica, te pucanjem na učesnika u prometu ne samo da je ugrožena sigurnost građana, već je uslijed toga došlo do prekida prometa na prometnici kojom je tekla većina prometa između Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, pa je time sasvim sigurno došlo do teških gospodarskih poremećaja, a sami ovi događaji bili su uvod u stvaranje odmetničkih grupa i početak oružane pobune u Republici Hrvatskoj.

Ovo Vojno tužiteljstvo pribavilo je primjerke tiska u kojima je intervjuje dao Simo Dubaić, također su pribavljeni podaci o prije vođenim kriv. postupcima, pa na osnovu danih intervjua, odnosno faksiranih izjava, te podataka o kriv. postupku proizlazi zaključak da je Simo Dubaić davno prije ovih događaja prigrlio velikosrpske ideje, da sve što je Hrvatsko on izjednačava s ustaštvom, i da se radi o osobi koja je spremna poduzeti sve u cilju uništavanja Republike Hrvatske.

Naime, u faksiranoj izjavi koju je Simo Dubaić poslao ”Nedjeljnoj Dalmaciji” a koja je objavljena 02. prosinca 1990. godine, imenovani se potpuno jasno izražava o barikadama koje su postavljene, pa je iz ove faksirane izjave proizašlo da on ne samo da odobrava otpor nego poziva na otpor, te posebno ističe da barikade kao preventivna forma obrane moraju da se poštuju, a također iz njegove faksirane izjave proizlazi da je spreman poduzeti sve da bi bila oborena demokratski izabrana vlast u Republici Hrvatskoj. U intervjuu koji je imenovani dao dnevnu listu ”Vjesnik” dana 12. ožujka 1989.godine pod naslovom ”Ja sam srpski nacionalista” proizlazi da je imenovani već u Kninu počeo organizirati oružanu pobunu i da nikako Kninska Krajina ne može biti u sklopu Hrvatske.

U intervuju koji je dao ”Ninu” Simo Dubaić potpuno određeno govori da je dva puta dizao ustanak, kada su bili ugroženi srpski interesi i da to čini i sada, jer da su Srbi u Hrvatskoj ugroženi genocidom asimilacije, adaptacije i prisilne migracije u pravcu Hrvatske. Sve to dovelo je do toga da je protiv njega vođena istraga, te da je prije toga u više navrata prijavljivan za istupanje s velikosrpskim pozicijama i sijanjem mržnje protiv svega Hrvatskog u Hrvatskoj.

Iz prikupljenih podataka o socijalnim prilikama imenovanog proizlazi da je prije tog događaja u više navrata kažnjavan.

Na osnovu izjava i priloga u spisu, te djelomično onoga što je objavljeno u tisku, posebno faksirane izjave koju je okrivljeni Simo Dubaić uputio ”Nedjeljnoj Dalmaciji” proizlazi nesporni zaključak da je bio prisutan prilikom izvođenja ovih terorističkih djela na području Prezida.

Kao što je rečeno iz intervjua koji je imenovani dao tisku, a koji prileže spisu (”Nin”, ”Slobodna Dalmacija”, ”Vjesnik”) vidljivi su njegovi svjetonazori, te osobito duboka mržnja prema svemu Hrvatskom, to se konačno vidi i iz dostavnice koja je prilijepljena na poleđinu lista 93 spisa, a kojom mu je dostavljen poziv u Beograd, gdje doslovce piše ”Kad vam dođem, jebat ću vam majku ustašku”, što sve daje osnova za nesporni zaključak da je imenovani osnovao grupu koja je naoružana postavljala barikade i prijetila prolaznicima, da su miniranjem zakrčili magistralnu prometnicu, te pucali na učesnike u prometu, a sve sa svrhom obaranja demokratski izabrane vlasti i uništenja svega Hrvatskog, čime su u njegovom ponašanju ostvarena bitna obilježja kriv. djela iz članka 236-g KZ RH.

Kako je u toku istrage raspisana tjeralica i određen pritvor, a okr. nije uhićen i priveden sudu, to je sasvim izvjesno da okrivljeni Simo Dubaić i sada poduzima sve da bi okupirani krajevi Rep. Hrvatske ostali van kontrole vlasti, da i dalje djeluje protiv Republike Hrvatske na sve načine koji su mu dostupni, pa po mišljenju ovog Vojnog državnog odvjetništva postoje svi uvjeti da se okrivljenom sudi u odsutnosti. Naime, mišljenja smo da se radi o tako teškom djelu i takvom ponašanju da samim time postoje izuzetno važni razlozi za ovakovo suđenje.

Kako na osnovu svega iznjetog proizlazi da su u ponašanju okrivljenog ostvarena bitna obilježja kriv. djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na Zakonu osnovana.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

ZDRAVKO CAR


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-9/93

Kv-8/93

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. SIME DUBAIĆA radi kriv. djela iz čl. 236. g. KZH, u sjednici vijeća održanoj dana 29.01.1993. godine

 

r i j e š i o   j e

 

 

Protiv okr.

 

SIME DUBAIĆ zv. ”Špiro” sina Špire i Marije r. Bakur, r. 1.09.1923. godine

u Kistanjama, Općina Knin, Srbin, umirovljenik, nalazi se u bijegu

 

Temeljem čl. 300. st. 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet na temelju čl. 1. i Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) kao Zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ZKP).

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac pod brojem KT-757/92 od 25. siječnja 1993. godine podnijelo je optužnicu Vojnom sudu Karlovcu protiv okr. Sime Dubaića radi kriv. djela iz čl. 236. g., KZH, kako je to pobliže opisano u izreci presude, te se stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo djelo proizlazi iz materijalnih dokaza priloženih u spisu kao i iz iskaza saslušanih svjedoka. Protiv okr. istražni sudac Okružnog suda Gospić Pavao Rukavina pod brojem Kio-88/90 od 19. prosinca 1990. godine, a temeljem čl. 191 st. 2. t. 1. i 2., 3. i 4. ZKP-a odredio je pritvor, a također pod istim brojem istog dana izdao je naredbu za izdavanje tjeralice.

Prema prikupljenim podacima vidljivo je da istražni sudac nije mogao saslušati okrivljenika jer iako mu je slao pozive i na adresu u Beogradu II Bulevar 77/II. kao i na adresu u Kistanjima i u Krupi. Iz toga očigledno proizlazi da se okrivljenik nalazi u bijegu. Vojni državni odvjetnik u optužnici stavio je prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika a koji prijedlog je prihvaćen po ovom sudu. Naime, očigledno je da je okrivljenik nedostupan državnim organima RH, a radi se o teškom krivičnom djelu uperenom protiv ustrojstva RH, te okrivljenik i nadalje djeluje protiv RH, pa stoga u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika. Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 29. siječnja 1993.godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan, v.r.

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-9/93-6

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te predsjednika Vojnog suda Juraja Boljkovac i Marijana Janjac kao članova vijeća. uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv.predmetu protiv okr. SIME DUBAIĆ radi kriv. djela iz čl. 236 g KZRH, nakon glavne javne rasprave .zakazane povodom optužnice Vojnog državnog odvjetništva Karlovac br. KT-757/92 od 25.siječnja 1993. godine , dovršene dana 3. veljače 1993. godine, u prisutnosti Vojnog državnog odvjetnika iz Karlovca. Zdravka Car, a u odsutnosti okrivljenika, te u prisutnosti branitelja po službenoj dužnosti Stanislava Rožmana odvjetnika iz Karlovca

 

p r e s u d i o  j e

Ckr. SIMO DUBAIĆ zv. “Špriro”sin Špire i Marije r. Bakur, r.

1.rujna 1933.godine u Kistanjama, Općina Knin, Srbin, umirovljenik, u bijegu

 

 

k r i v  j e

 

 

što je:

u studenom 1990. godine nakon provedenih izbora u Republici Hrvatskoj, kojima je uspostavljena nova demokratska vlast koja je težila uspostavljanju neovisne države, sa svrhom da spriječi ova nastojanja stvaranjem gospodarskog rasula i političke nesigurnosti okupio oko sebe grupu istomišljenika, kojima je dana 17. studenoga 199o.godine oko 17,00 sati u predjelu “Prezid” na magistralnoj cesti Obrovac-Gračac najprije naredio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da od kamena naprave barikade preko prometnice, pa kad su ovi to učinili i na taj način zatvorili promet, na istoj cesti u smjeru Gračaca izvršili miniranje kamenih usjeka čime je cesta u dužini od 30 metara zatvorena gromadama kamena, dok je istog dana oko 21,30 sati na barikadi napravljenoj oko 200 metara ispod tunela p “Prezid II od strane pripadnika grupe pucano na teretno vozilo u kojem su bili xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tako da su obojica pogođeni, pri čemu su zadobili teške tjelesne povrede,

dakle, u namjeri ugrožavanja sigurnosti Republike Hrvatske izazvao eksploziju, te poduzeo čin nasilja kojim je stvoren osjećaj nesigurnosti kod građana,

čime je počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – terorizmom – označeno i kažnjivo po čl. 236 – g  KZ RH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

O S U Đ U J E

 

Na KAZNU ZATVORA u trajanju ed 15 (petnaest) godina.

 

Trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno državno odvjetništvo Karlovac, optužnicom broj KT-757/92 od 25. siječnja 1993. godine optužilo je Simu Dubaić, radi krivičnog djela iz čl. 236-g KZRH, kako je to , pobliže opisano u izreci presude. U optužnici je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika. Rješenjem od 29. 01. 1993. godine prihvaćen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika, obzirom da je rješenjem istražnog suda 11 Gospicu određen pritvor protiv okrivljenika dana 19. prosinca 1990.godine, a također  je istim danom izdana naredba o raspisivanju tjeralice. stoga proizlazi da se okrivljenik nalazi u bijegu, a obzirom na težinu počinjenog krivičnog djela doista postoje izuzetno važni razlozi da se suđenje provede u odsutnosti.

Važno je za napomenuti da po otvaranju istrage, po Okružnom sudu Gospić, mogao je biti saslušan samo dio svjedoka jer zbog nastale situacije u Hrvatskoj svjedoci srpske nacionalnosti koji su pobjegli na okupirani teritorij više nisu mogli bi ti dostupni. Naime, svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdali su izjave radnicima PU Gospić i to neposredno po događaju u kojima su izjavili da ih je upravo okrivljeni Simo Dubaić natjerao da naprave barikadu no međutim, kasnije isti nisu mogli biti saslušani kao svjedoci. Spisu također prileže službene zabilješke o izjavama xxxxxxxxxxxxxxxxx iz kojih proizlazi da se Milanko Dragan prisustvovao skupu. kojeg je organizirao upravo okrivljeni pa to objašnjava potpuno suprotan iskaz koji je imenovani dao u istrazi u odnosu na njegovu izjavu danu radnicima policije i koje je proizlazilo da je upravo Simo Dubaić bio kolovođa. Također, na listu 34 izvješća PU Gospić

a u svezi depeše koju su dobili od MUP-a Zagreb o izjavama xxxxxxxxxxxxxxxx, koji su naišli upravo u trenutku kada su nepoznate osobe postavljale eksploziv a kojom prilikom su vidjeli nedaleko kod automobila Simu Dubaić kojeg su opisali detaljno kao i vozilo, a što se

slaže sa izjavama ostalih očevidaca o vozili kojeg je tog dana koristio Simo Dubaić.

Sud se nije koristio iskazima navedenih svjedoka, obzirom da su do takovih obavijesti organi unutrašnjih poslova došli na neformalan način i da temeljem čl. 151 st. 6 ZKP-a predstavljaju samo podlogu da za sastavljanje krivične prijave, i podatak o mogućim dokazima. Naime, navedeni svjedoci obzirom da su pobjegli na nedostupan teritorij nisu mogli biti saslušani neposredno na glavnoj raspravi. Posebno je pitanje zašto nije provedena hitna istražna radnja i zašto ti svjedoci nisu saslušani kod istražnog suca jer je i tada postojala velika opasnost i vjerojatnost da će upravo ti svjedoci pobjeći i kasnije biti nedostupni sudu.

Međutim, sve ovo navedeno je da u sklopu ostalih indicija se dobije cjelokupna slika o stanju predmeta kao i situaciji koja je tada postojala, a sve kao potkrepa aktivnosti okrivljenika.

U dokaznom postupku a radi utvrđenja činjeničnog stanja suglasnošću stranaka pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pročitani su zapisnici o uviđaju (list 11-15) i.list 15 i 16), zapisnik o rekonstrukciji (list 26-28), zapisnik o balističkom vještačenje (list 81-85), izvršen uvid u dostavnicu (list 93) foto elaborat , izvještaj PU (list 34), izvršen uvidu u kopiju intervjua uj “Nin”, kopiju intervjua u “Vjesniku”, te članak

u “Nedjeljnoj Dalmaciji” od 2.12.1990.godine strana 11 sačinjen na osnovu telefaksa pod. nazivom ”Simo pljuje i prijeti”.

Na osnovu prevedenih dokaza utvrđeno je da je okr počinio utuženo krivičnog djelo.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan u istrazi poriče da bi mu bilo što bilo poznato o utuženim djelatnostima te tvrdi da nije ni sa kime razgovarao te čak da nije niti  putovao prema Gračacu i da mu nije ništa poznato o barikadama.

Nasuprot iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u istrazi svjedok xxxxxxxxxxxxxxxx u svom iskazu navodi da je jednom prilikom nakon sprovoda jednog mladića u Obrovcu bio u svojoj gostioni Ličanka gdje je nastavio raditi te da se kasnije druga grupa koja se vraćala prema Gračacu vratila u Muškovce i da su predočili da se po kolniku nalaze barikade te da tuda nemogu proći. Predočili su da nisu vidjeli straže no da je cesta potpuno zatvorena. Drugi dan radio Knin objavio je da su dvojica ljudi ranjena na “Prezidu”. u svojoj gostionici od prolaznika je čuo da su toga dana vidjeli u Obrovcu Simi Dubaića i da bi to najvjerojatnije mogao biti on. Simu Dubaić poznaje jedino preko televizije i novina. Također dodaje da je svojim vozilom obišao put do Maslenice i da je netko govorio da dolaze specijalci pa su zbog toga postali uznemireni. Kada su se vračali kroz Zaton na cesti je bila postavljena rampa te su pored rampe bile tri maskirane osobe koje im nisu dale proći pa se sporednim putem vratio svojoj kući. Osobno nije vidio žutog fiću no pričali , su neke osobe da je to fićo Sime Dubaić i da mu je razbijena vjetrobransko staklo. Uz njegovu gostionicu taj se fićo nije zaustavljao. Također dodaje da je jedna grupa u gostionici iz iste gostionice komentirala i spominjala Simu Dubaića, a sve te mladiće on ne pozna. Čuo je da je xxxxxxxxxxxxxx pričao da ga je Simo Dubaić prisilio da nosi kamenje na cestu.

Saslušan kao svjedok ošt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je potpuno određeno da je kritičnog dana zajedno s bratom vozio teretno vozilo, da su naišli na prvu barikadu na kojoj su bile naoružane osobe koje su ih propustile, ali su im rekle da je pitanje hoće li proći dalje, da su dolaskom na druga barikadu, gdje je bilo više tona velikih komada kamenja, ali je vozilo moglo proći, usporili i nastavili dalje voziti prema tunelu., da je dolaskom do proširenja naišao na nove prepreke, i to

‘kamenje koje je bilo složeno, za razliku od onog ranije koje je moralo biti minirano, ali kako je na desnoj strani bliže sredine ceste nedostajalo par kamena, jer ga je vjerojatno netko uklonio, da je on tu usporio i prošao i kroz tu prepreku. Da su prošli još l0 do 20 m i onda je bez ikakvog upozorenja čuo pucnjave kojima su pogođeni, da su molili pomoć, ali da im je jedino bilo rečeno

“hoćeš još jedan metak”, “pobit ćemo vas”, nakon čega su čuli naređenje jednog od njih “diži se, vraćaj se u kamion i nastavi dalje”, nakon čega je on ipak nekako s kamionom krenuo dalje dok nije naišao na pomoć.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da njemu ništa nije poznato o barikadama, ali da poznaje Simu Dubaić iz viđenja, pa je negdje u studenom čuo da se u njegovoj kući u Krupi, Općina Obrovac može kupiti oružje, pa pošto je bio zainteresiran za pištolj da je tamo otišao, i u kući Sime Dubaić da je zatekao dvojicu njemu nepoznatih ljudi, od kojih

je kupio pištolj. Tvrdi da je ispred te kuće vidio još automobila, ali da nezna koliko je osoba tu kupovalo oružje.

Iz zapisnika o uviđaju, provedenoj rekonstrukciji, skica i provedenog balističkog vještačenja proizlazi nedvojben zaključak da su na predjelu Prezida bile postavljene barikade, da je iz lovačkog karabina pucano na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i to upravo na mjestu koje su oni opisali. Također iz zapisnika o uviđaju i pripadajućih fotoelaborata neosporno je da je eksplozijom zapriječena cesta, jer su na nju pale velike gromade kamenja.

Na ovaj način, tj. miniranjem ovako frekventne prometnice, te pucanjem na učesnike u prometu, ne samo da je ugrožena sigurnost građana, već je uslijed toga došlo do prekida prometa na prometnici kojom je tekla većina prometa između Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, pa je time sasvim sigurno došlo do teških gospodarskih poremećaja, a sami ovi događaji bili su uvod u stvaranje odmetničkih grupa i početak oružane pobune u Republici Hrvatskoj.

Naime, u faksiranoj izjavi koju je Simo Dubaić poslao “Nedjeljnoj Dalmaciji”, a koja je objavljena 02. prosinca 1990.godine, imenovani se potpuno jasno izražava o barikadama koje su postavljane, pa je iz ove faksirane izjave proizišlo da on ne samo da odobrava otpor nego poziva na otpor, te posebno ističe da barikade kao preventivna forma obrane moraju da se poštuju, a također iz njegove faksirane izjave proizlazi da je spreman poduzeti sve da bi bila oborena demokratski izabrana vlast u Republici Hrvatskoj. U intervjuu koji je imenovani dao dnevnom listu ”Vjesnik” dana 12. ožujka 1989. godine pod naslovom “Ja sam srpski nacionalista”, proizlazi

da je imenovani već u Kninu počeo organizirati oružanu pobunu i da nikako Kninska krajina ne može biti u sklopu Hrvatske.

U intervjuu koji je dao ”Ninu” Simo Dubaić potpuno određeno govori i da je dva puta dizao ustanak, kada su bili ugroženi srpski interesi i da to čini i sada, jer da su Srbi u Hrvatskoj ugroženi genocidom asimilicaije, adaptacije i prisilne migracije u pravcu Hrvatske. Sve to dovelo je do toga da je protiv njega vođena istraga, te da je prije toga u više navrata prijavljivan za istupanje s velikosrpskim pozicijama i sijanjem mržnje protiv svega Hrvatskog u Hrvatskoj.

Iz prikupljenih podataka o socijalnim prilikama imenovanog proizlazi da je prije ovog događaja u više navrata kažnjavan.

Analizirajući provedeni postupak vidljivo je da nije bilo moguće provesti dokaze neposrednim saslušanjem očevidaca terorističke djelatnosti okrivljenika. Međutim, iako svjedok Stevo Milanko nije bio neposredni očevidac već je do spoznaje došao pričanjem od drugih očevidaca sud smatra i ovaj dokaz relavantnim. Naime, isti je potvrdio da je od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saznao da ga je upravo Simo Dubaić prisilio da nosi kamenje na cestu te na taj način postavio barikade. Osim toga prema pričanju drugih osoba u ‘njegovoj gostioni a i pred gostionom upravo nakon što je objavljeno da su dvojica ljudi ranjena na Prezidu proizlazi da je organizator takovog čina bio upravo Simo Dubaić. Na osnovu intervjua koji  je okr. dao tisku, a koji su prilogu spisa (“Nin”,”Slobodna Dalmacija”, “Vjesnik”) vidljivi su svjetonazori okrivljenika, te osobito iskazana duboka mržnja prema svemu Hrvatskom, a to se vidi i i z dostavnice koja se nalazi na poleđini lista 93 spisa, a kojom mu je dostavljen poziv u Beograd, gdje doslovce piše ”kad vam dođem, jebat ću vam majku ustašku”. Sve to u sklopu indicija, iskaza saslušanih svjedoka posebno svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kao i općepoznatog djelovanja i istupanja u javnosti okrivljenika daje osnova za nesporni zaključak da je upravo okrivljenik osnovao grupu koja je naoružana postavljala barikade i prijetila prolaznicima, te su miniranjem zakrčili magistralnu prometnicu i pucali na učesnike u prometu, a sve sa svrhom obaranjima demokratski izabrane vlasti i uništena svega Hrvatskog.

Pri tome je nesporno da su upravo navedene osobe pod vodstvom Sime Dubaić miniranjem zatvorili promet te su istoga dana  dvije osobe 3 upravo na tom mjestu gdje je napravljena barikada uslijed pucanja pripadnika grupe teško tjelesno povrijeđene.

Stoga sud smatra da je svojim postupkom okrivljenik ostvario sve bitne elemente utuženog krivičnog djela. Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 3. veljače 1993. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                                 Mladen Kosijer

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana. Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom 8 dana za koje vrijeme je presude bila izvješena na oglasnoj ploči suda.

 

 

DOSTAVLJENO:

1. VD0 Karlovac na KT-757/92

2. Okr. Simo Dubaić putem oglasne ploče suda

3.- :Branitelj Stanislav Rožman odvjetnik iz Karlovca

 

U Karlovcu 19.3.’93.


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 260/1993-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Svedrović Marijana, kao predsjednika vijeća, te Gudelj Milana, mr. Frančula Rudolfa, Primorac Vladimira i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin-Almer Rajke, kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv opt. Dubaić Sime zbog krivičnog djela iz čl. 236.g. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 3. veljače 1993. godine br. K 9/1993, u sjednici održanoj dana 5. svibnja 1993., saslušavši zamjenika javnog tužitelja Hrvatske Papac Balda,

 

 

p r e s u d i o j e:

 

 

Odbija se žalba opt. Dubaić Sime kao neosnovana te se potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Dubaić Simu zbog krivičnog djela terorizma iz čl. 236.g. (sada čl. 236.) KZRH pa gaje temeljem tog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Protiv te presude žali se optuženik putem branitelja Stanislava Rožmana, odvjetnika iz Karlovca zbog: bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Odgovor na žalbu nije podnijet.

Izjašnjavajući se o žalbi temeljem čl. 360. st. 2. ZKP (ranije čl. 370. st. 2.) javni tužitelj Hrvatske predložio je da se ista odbije i potvrdi presuda suda prvog stupnja.

 

Žalba nije osnovana.

Bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 364. st. 1. toč. 3. (sada čl. 354. st. 1. toč. 3.) ZKP žalitelj nalazi u činjenici što je optuženiku suđeno u odsutnosti a za to, prema njegovom mišljenju, nije bilo zakonskog temelja jer su boravište i adresa optuženika poznate (nastanjen je u Beogradu na adresi koja je naznačena u spisu). Međutim, taj prigovor, po ocjeni ovoga suda, nije utemeljen. Naime, optuženik je doista nastanjen u Beogradu u Srbiji, zemlji koja je potakla i izvršila agresivni rat na Republiku Hrvatsku koji još traje, optuženik se i tereti za krivično djelo počinjeno u svezi sa ratom protiv Republike Hrvatske. U istražnom postupku, premda je primio poziv istražnog suca za ispitivanje, nije se odazvao pozivu, naprotiv na dostavnicu, koja se nalazi u spisu (list 93), napisao je prijeteći i uvredljivi tekst na račun državne vlasti naše Zemlje. Kraj navedenih činjenica, te kako Republika Hrvatska nema nikakvih veza odnosno odnosa sa Srbijom (i zbog embarga Vijeća sigurnosti ODN) to je očigledno da optuženik nije dostižan državnim organima Republike Hrvatske, pa su ispunjeni svi zakonski uvjeti iz čl. 290. st. 3. (ranije čl. 300. st. 3.) ZKP da se optuženiku sudi u odsutnosti.

Daljnju postupovnu povredu optuženik nalazi u tome što se u razlozima presude spominju službene bilješke Policijske uprave Gospić o razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a te je bilješke trebalo, kako on smatra, temeljem čl. 83. (sada čl. 78.) ZKP izdvojiti iz spisa, i na njima se nije mogla temeljiti sudska odluka. Niti ovaj prigovor nema zakonskog utemeljenja. Istina, sud prvog stupnja u razlozima presude (strana 2 stavak 7 i strana 3 stavak 1 i 2) spominje te izjave, dane djelatnicima policijske uprave, ali ih uopće nije izveo kao dokaz na glavnoj raspravi, niti je na njima utemeljena presuda, a što nedvojbeno proizlazi iz zapisnika o glavnoj raspravi i obrazloženja presude. Osim toga uopće se ne radi o iskazima u smislu čl. 78. st. 1. ZKP, kao što pogrešno smatra žalitelj, jer te osobe nisu ispitane od strane istražnog, ili raspravnog suca u svojstvu svjedoka, pa zato te bilješke i nisu trebale biti izdvojene iz spisa, a na čemu žalitelj inzistira. Time što ih sud prvog stupnja spominje u presudi (premda nepotrebno i nespretno ), kraj činjenice da one nisu izvedene kao dokaz i da se na njima uopće ne temelji odluka suda prvog stupnja, nije počinjena bitna povreda krivičnog postupka, a niti je takva procesna povreda počinjena time što te bilješke nisu izdvojene iz spisa, jer nije postojala zakonska obaveza njihovog izdvajanja.

Nisu počinjene niti druge postupovne povrede iz čl. 354. st. 1. toč. 1., 5., 6., 8. do 11. ZKP (ranije čl. 364.) glede kojih je ovaj sud presudu suda prvog stupnja ispitao po službenoj dužnosti temeljem čl. 366. st. 1. toč. 1. ZKP (ranije čl. 376. st. 1. toč. 1.).

Suprotno žalbenim navodima sud prvog stupnja je, temeljem izvedenih dokaza (koje je svestrano, kritički i pažljivo analizirao i ocijenio kako pojedinačno tako i u njihovoj ukupnosti i povezanosti), potpuno i pravilno utvrdio sve odlučne činjenice, a za svoje zaključke i stajališta dao u svemu valjane i prihvatljive razloge.

Iz sveukupnih rezultata dokaznog postupka, posve je utemeljen zaključak do kojeg je došao sud prvog stupnja, da je upravo optuženik počinitelj krivičnog djela za koje je oglašen krivim, odnosno da iz tih dokaznih rezultata proizlaze okolnosti odnosno činjenice navedene u izreci presude. Ti dokazi (indicije), a suprotno tvrdnji iz žalbe, dovoljni su temelj za zaključivanje i donošenje meritorne odluke.

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxx, koji je u istražnom postupku dao uvjerljiv i vrlo

 

okolnosan iskaz, nedvojbeno je utvrđeno daje 17. studenog 1990. godine u poslijepodnevnim satima na magistralnoj cesti Obrovac – Gračac, na predjelu “Prezid ” od kamena napravljena barikada preko prometnice, miniranjem kamenog usjeka, pa je na taj način zatvoren promet, te je na vozilo kojim je upravljao spomenuti xxxxxxxxxxxxx, pucano pa su on i njegov rođak xxxxxxxxxxxxxxx teško ranjeni. Ove činjenice proizlaze još i iz zapisnika o uviđaju, fotoelaborata i drugih dokaza.

Što se pak tiče drugih okolnosti navedenih u izreci presude, prvenstveno činjenica da je optuženik, sa svrhom da spriječi uspostavljanje nove države i demokratske vlasti u Republici Hrvatskoj stvaranjem gospodarskog rasula i političke nesigurnosti, okupio oko sebe grupu istomišljenika (te naredio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da od kamena naprave barikadu) od kojih je jedan pucao na kamion u kojem su bili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, utvrđene su prije svega i iskazom svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx, ali i drugim dokazima. Doista, pažljivom analizom i ocjenom iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx, povezanim sa drugim izvedenim dokazima, kao što to čini sud prvog stupnja, zaključuje se o postojanju navedenih činjenica. Tako ovaj svjedok, čiji iskaz niti žalitelj ne dovodi u sumnju, koji doduše nije bio očevidac događaja, kaže kako je čuo da xxxxxxxxxxxxxxxx priča da ga je upravo optuženik na dan izvršenja krivičnog djela prisilio da nosi kamenje na cestu (kod Prezida) i pravi barikadu. U svojoj gostionici od poznanika je također čuo da su kritičnog dana u Obrovcu vidjeli opt. Dubaić Simu.

Izvedeni dokazi, bez obzira što se radi o tzv. indirektnim dokazima (indicijama), čine takav logičan i čvrst krug temeljem kojih je sud prvog stupnja, suprotno žalbenim navodima, utemeljeno zaključio da je upravo optuženik počinio krivično djelo terorizma i to na način i pod okolnostima navedenim u izreci pobijane presude.

Time što je optuženik izvršio radnje opisane u izreci presude, a posebno što je kamenjem dao da se pregradi kolnik magistralne ceste, a također i to što su pripadnici grupe koju je on okupio, teško ranili dvije osobe, očito je da su te radnje usmjerene na ugrožavanje sigurnosti Republike Hrvatske (koja se upravo u to vrijeme, nakon provedenih demokratskih izbora, ustrojava kao samostalna i neovisna država), a stvoren je i osjećaj nesigurnosti kod građana. Uostalom, cijeli slučaj je dobio značajno mjesto u sredstvima priopćavanja, a iz iskaza saslušanih svjedoka, nedvojbeno se zaključuje i o uznemirenju i osjećaju nesigurnosti, što se žalbom neutemeljeno osporava.

Kada je optuženik oglašen krivim zbog krivičnog djela iz čl. 236.g. (sada čl. 236.) KZRH, pravilno je sud prvog stupnja primijenio krivični zakon, jer su u postupanju optuženika sadržani svi bitni elementi, kako objektivni tako i subjektivni, tog krivičnog djela.

Bez obzira što se optuženik ne žali zbog odluke o kazni, ovaj sud je po službenoj dužnosti, temeljem čl. 369. ZKP (ranije čl. 379.), ispitao i odluku suda prvog stupnja zbog odluke o kazni. Doista, kada se imaju u vidu okolnosti pod kojima je krivično djelo i izvršeno, vrijeme, motiv i pobude izvršenja tog kaznenog djela, a posebno njegovu težinu tj. jakost ugrožavanja zaštićenog dobra i posljedice, te ličnost optuženika (njegovo ranije ponašanje – osuđivanost) i stupanj njegove krivično-pravne odgovornosti, a kraj nedostatka olakotnih okolnosti, onda je odluka suda da se optuženiku odmjeri kazna zatvora u trajanju od 15 godina na zakonu osnovana, i nema zakonskog temelja, niti opravdanja, da se odmjerava kazna zatvora u kraćem trajanju.

Iz navedenih razloga, a temeljem čl. 374. ZKP (ranije čl. 384.), presuđeno je kao u izreci.

U Zagrebu, 5. svibnja 1993.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

BroJ: Su Ik-52/93-3

 

 

RJEŠENJE

I

NAREDBA

 

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

 

r i j e š i o    j e

 

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku DUBAIĆ SIMI .

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Dubaić Sime, koja je izdana kod ovoga suda 6.7.1993.g., pod brojem Su Ik-52/93-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Dubaić Simo, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236-g KZ RH na kaznu zatvora od 15 (petnaest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-g KZ RH.

Dana 6.7.1993.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-52/93-2 protiv okr. Dubaić Sime, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom

naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

 

DOSTAVITI

1. okr. Dubaić Simo, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-757/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-9/93

4. PU Karlovačka po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -