- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Novsko zdrilo – ZD 0010

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            Kio – 93/95

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

 

 

 

R J E Š E NJ E

 

Istržani sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. ZORANA LAKIĆ i dr. zbog krivičnog djela iz čl.120.st.1. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu

istrage Okružnog državnog odvjetnik u Zadru br. KT-33/94. od 28. ožujka 1995.godine, temeljem čl.15o.st.l. i 2. ZKP,

r i j e š i o   j e

 

 

Protiv okr.

 

1. ZORAN LAKIĆ sina Vasilija, rođenog 12.1istopada 1956. godine u Benkovačkom Selu, općina Benkovac, gdje i živi, Srbina, drž. RH,

 

2. MARKO DESPOT sina Gojka rođ. 20.prosinca 1954.godine, u Benkovcu, gdje i živi, Srbina drže RH,

 

3. VELJKO BOSANAC sina(Đure sada pukovnik “Srpske vojske Krajne 21.Kordunaški korpus)”

 

 

I

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoji osnovana sumnja,

 

da su u vremenskom razdoblju od srpnja 1993.godine, do ožujka 1994.godine, kao zapovjednici u tzv. 92. benkovačkoj motoriziranoj brigadi, tijekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i oružanih snaga Republike Hrvatske, protivno Konvencije o zakonima i običajima rata na kopunu iz 1907. god., s pripadajućim Pravilnikom (čl.23.st.l.g i čl.25) , č1.3. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata iz 1949. godine te č1.13 i 14. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), gotov svakog dana izdavali zapovjedi svojim podčinjenim topničkim postrojbama da se iz uporišta u Biljanima Gornjim, Smilčiću, Pridragi, Veljanskoj kosi, Zemuniku Gornjem i Kruševu iz topničkih oružja (haubica, tenkova, minobacača) bez ikakvih vojnih potreba ispaljuju projektili prema Novskom ždrilu odnosno Pontonskom mostu kao i na okolna naselja (Posedarje, Maslenica), pa je tako izvršeno više topničkih napada na Posedarje u kojem je u prosincu 1993.godine, te u veljači i ožujku 1994.godine oštećeno više obiteljskih kuća i vozila, a od posljedica topničkih udara više osoba ozljeđeno, a također je oštećeno više osobnih i teretnih automobila na mostu, a nekoliko osoba-putnika ozljeđeno od kojih tri osobe teže,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanih sukoba naređivali i izvršili napad bez izbora cilja kojim se pogađa civilno stanovništvo i naselja, što je za

posljedice imalo teške tjelesne ozljede, kao i u velikim razmjerima uništavali imovinu što nije opravdano vojnim potrebama,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava -ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva , označeno u čl.120.st.l. OKZ RH,

II

ODREDJUJE SE PRITVOR po osnovi čl.182.st.l. ZKP koji pritvor će se računati od časa lišenja slobode i moći će trajati od tog dana najduže mjesec dana.

Obrazloženje

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv LAKIĆ ZORANA i dr.. zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela činjenično opisana i pravno okvalificirana kao u izreci ovog rješenja.

Zbog boravka okrivljenika na do nedavno zaposjednutom području Republike Hrvatske, nije provedena radnja ispitivanja na okolnosti inkriminiranog djela .Međutim, provođenje istrage u predloženom pravcu je neophodna kao i donošenje odluke u smislu čl.150.st.2. ZKP, zbog potrebe saslušanja svjedoka, za koje se zbog ratnih djelovanja i posljedica sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će biti u svakom trenutku dostupni sudu.

Stoga je odlučeno provesti istragu u predloženom pravcu, jer će se tek nakon njenog dovršenja moći odlučiti u pravcu podizanja optužnog akta ili pak odustanka od gonjenja.

Budući se radi o krivičnom djelu za izvršenje koje je predviđena mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od 20 godina, to su se stekli uvjeti za obavezno određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP.

U Zadru, l6.kolovoza 1995.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja ,dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. .Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1. Okrivljenicima

2. Okružno državno odvj. Zadar

3. Okružnom zatvoru Zadar

4. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -