- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Novska – SI-0071

 

 

 

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

S I S A K

BROJ. KT-11/93

Sisak, 11. veljače 1993.

MU/MG

 

 

 

 

O K R U Ž N O M        S U D U

 

S I S A K

 

 

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 3. preuzetog ZKP (NN. 53/91), podižem

 

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv:

 

 

Okr. GRDJAN DRAGOLJUBA, sin Slavka i majke Katice,

Rođene Kovačević, rođen 15. 9.

1966.  godine u Bjelovaru, sa

prebivalištem u Tremu, Gornje

Selo bb, SO Križevci, Hrvat, drž.

RH, poljoprivrednik, nalzi se u

pritovru,

 

da je:

 

 1. dana 28. ožujka 1992. godine oko 21,30 sati u Novskoj, u sobi kuće, u Ulici Nikole Tesle br. 48, iz puškomitraljeza M-72 broj 57102 marke „CZ“ počeo nekontrolirano pucati u sobi  po stolu, zidovima, lusteru i  podu za vrijeme dok su se u prostoriji nalazili Ivan Jurić i Stjepan Pejić, ispalivši veći broj hitaca u raznim pravcima pristajući na taj način da ugrozi njihov fizički integritet,

  dakle, općeopasnom radnjom i općeopasnim sredstvom izazvao opasnost za život i tijelo ljudi,

 2. neposredno nakon izvršenja djela pod točkom 1), te nakon što je ošt. Jurić Ivan otišao iz kuće u dvorišnu zgradu, zatvorivši ulazna vrata kako bi izbjegao sukob sa okrivljenim, okrivljeni je iz puškomitraljeza, namjeravajući ovoga lišiti života, rafalnom paljbom stao pucati po vratima, znajući da se iza njih nalazi oštećeni Ivan Jurić, kojom prilikom ga je kroz vrata pogodio sa više metaka, i na taj mu način nanio strelne rane obje natkoljenice sa kompliciranim prelomom desne natkoljenične kosti, prijelom I, IV i V zapešća desne šake, te strelnu ranu trbuha, kojim povredama je Ivan Jurić usprkos pružene hitne i adekvatne kirurške intervencije u KBC „Rebro“ dana 31. ožujka 1992. godine podlegao,

 

dakle, drugoga lišio života,

 

pa da je time djelom pod točkom 1) počinio krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine dovođenjem u opanost života i  imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom – opisano i kažnjivo po čl. 153. st. 1. KZ RH, a djelom pod točkom 2) krivično djelo protiv života i tijela ubojstvom – opisano i kažnjivo po čl. 35. st. 1. KZ RH uz primjenu čl. 48. Osnovnog KZ RH.

 

S T O G A    P R E D L A Ž E M

 

 

1/ da se okrivljenom Grdjan Dragoljubu produži pritvor iz razloga zbog kojih je pritvor bio i odredjen,

2/ da se pred Vijećem Okružnog suda u Sisku održi glavna rasprava,

3/ da se na glavnu raspravu iz pritvora privede okr. Grdjan Dragoljub, a kao svjedoci saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vještak neuropsihijatar Srića dr. Miljenko (114-134), te sudsko-medicinski vještak Kovačević dr. Stevo iz medicinskog centra Sisak,

4/ da se na glavnoj raspravi uzme u uvid u zapisnik o uviđaju (6), spisak naoružanja (10), nalaz i mišljenje vještaka za biološke tragove (36), medicinsku dokumentaciju za ošt. Jurić Ivana (61-63), nalaz vještaka psihijatra (114-134), te skicu i fotoelaborat lica mjesta.

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 

Na temelju podataka  Policijske stanice Novska došlo se do saznanja da je dana 28. ožujka 1992. godine oko 21.30 sati u Novskoj, došlo do svađe i obračuna između Grđan Dragoljuba, i Ivana Jurića, kojom prilikom je Grđan Dragoljub ispalio iz puškomitraljeza više metaka, nanijevši mu na taj način mnogostruke povrede po tijelu kojima je povredama Jurić Ivan dana 31. ožujka 1992. godine podlegao.

Ova okolnost bila je osnovom da se protiv Grdjan Dragoljuba provede istraga, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz čl. 35. st. 1. KZH.

Dajući svoju obranu u toku prethodnog postupka okrivljeni Grdjan Dragoljub priznaje izvršenje oba krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

U odnosu na djelo po točkom 1) okrivljeni navodi, da je ušavši u kuću gdje je živio oštećenik započeo je svojim puškomitraljezom pucati po sobi, odnosno po zidovima prostorije, da je pri tome oštećenog ispitivao za dokumente, čija je to kuća u kojoj živi, gdje drži oružje, a da ga je ovaj nakon što je pucao  po prostoriji uhvatio za puškomitraljez, te da su se hrvali i da mu je pri tome oštećeni uspio oteti puškomitraljez, i htio pucati po njemu.

U odnosu na djelo pod točkom 2) okrivljeni navodi da je pucao iz puškomitraljeza po šupi u koju se oštećenik sklonio zbog toga, jer da ga je ovaj prethodno napao sjekirom.

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su navodi okrivljenog istiniti. Posebno ističe, da ih je oštećeni pustio u kuću gdje je živio, ponudio ih sa pićem. Sjeća se da ga je okrivljeni htio legitimirati, pitao ga da li ima u kući oružje. Sjeća se da je okrivljeni iz puškomitraljeza ispalio više metaka po sobi, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između okrivljenog i oštećenog, da bi potom oštećeni sklonio se u šupu, te da je okrivljeni počeo pucati po šupi.

Iz nalaz i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka Gusić dr. Stejpana proizlazi da je oštećeni umro nakon operativno zahvata dana 31. ožujka 1992. godine u KBC „Rebro“. Navodi da je oštećenik inkriminirane zgode zadobio više povreda po tijelu, a koje su povrede pobliže opisane u dispozitivu ove optužnice.

Balističkim vještačenjem puškomitraljeza M-72, koji je oduzet od okrivljenog, utvrđeno je da je bio tehnički ispravan, da je iz njega pucano, a isto tako utvrđeno je da su čahure i deformirani fragmenti zrna izuzeti na mjestu događaja ispaljeni iz tog puškomitraljeza.

U KPB “Vrapče“ Zagreb psihijatrijsko ispitivanje nad okr. Grdjan Dragoljubom

proveo je vještak neuropsihijatar Srića dr. Miljenko, te iz njegovog konačnog nalaza i mišljenja proizlaze slijedeći zaključci:

 1. Okr. Grdjan Dragoljub je emocionalno labilna osoba s poremećajem strukture ličnosti psihopatskih karakteristika.
 2. Okrivljeni se za vrijeme počinjenja djela, nalazio u stanju povišene afektivne tenzije, što je uvjetovalo redukciju njegovih sposobnosti, da shvati svoje postupke i da njima upravlja. Te su sposobnosti mogle oscilirati  u okviru kategorije smanjene, ali nisu bile bitno smanjene.

 

Prema tome, istragom smatram utvrđenim, da je okr. Grdjan Dragoljub

inkriminirane zgode postupao na način pobilže opisan u činjeničnom djelu dispozitiva ove optužnice.

Takvo njegovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje krivičnog

djela protiv opće sigurnosti ljudi i  imovine, dovodjenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom označeno u čl. 153. st. 1. KZH te krivično djelo ubojstva označeno u čl. 35. st. 1. KZH.

Naime, u odnosu na djelo pod točkom 1) ove optužnice okrivljeni je bio

svjestan činjenice, da kada je iz puškomitraljeza počeo nekontrolisano pucati po sobi, da na taj način može ugroziti odnosno dovesti u opasnost živote ljudi, koji su se nalazili kritične zgode u prostoriji.

U odnosu na djelo pod točkom 29 ove optužnice činjenično stanje utvrđeno u

tijeku istrage isključuje mogućnost da je okrivljeni ispaljivanjem hitaca iz puškomitraljeza postupao u stanju nužne obrane, jer eventualni prethodni protupravni napad kojeg je prema njemu poduzeo oštećeni, već prestao, sukob se završio. Nadalje lokacija povreda utvrđenih na tijelu oštećenog, ukazuju na to, da u takvom položaju oštećeni nije mogao biti napadač, što isključuje postojanje nužne obrane.

Za izvršenje ovog krivičnog djela, okrivljeni je krivično odgovoran jer ga je

počinio u stanju neznatno okrnjene uračunljivosti i s umišljajem koji je očito bio usmjeren na lišenje života oštećenog.

Na ovakav nesumnjiv zaključak upućuje činjenica da se okr. Grdjan Dragoljub,

neposredno nakon sukoba sa oštećenim, mašio vatrenog oružja, dakle sredstva apsolutno podesnog za nanošenje smrtonosnih povreda, da je iz njega ispalio više hitaca sa malog odstojanja, te da je pri tome nanio brojne povrede po tijelu oštećenog, gdje se nalaze, kao na primjer područje trbuha, najvitalniji organi čovječjeg organizma.

Smatram da je okr. Grdjan Dragoljub opisanim ponašanjem ostario sve objektivne i

subjektivne elemente utuženihi krivčnih djela, zbog čega se ova optužnica ukazuje opravdanom i na zakonu osnovanom.

ZAMJENIK

OKRUŽNOG  DRŽAVNOG ODVJETNIKA

MILJENKO UGARKOVIĆ

 

 


 

SI-0015

K-8/93

 

 

REPUBILKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KUTINA

PS – NOVSKA

 

 

BROJ: 251/92.

 

 

FOTO-DOKUMENTACIJA

 

 

Povodom  izvršenog očevida na licu mjesta ubojstva u pokušaju Jurić Ivana iz Starog Grabovca br. 131, a koje se dogodilo dana 28. 03. 1992. god. u vremenu od 20.15 sati do 22.00 sati u Novskoj, Nikole Tesle br. 48 u kući Uzelac Andrije

Izradio kriminalistički tehničar


 

EVIDENTNI BROJ: 251/92.

 

O  P  I  S       F  O  T  O  G  R  A  F  I  J  A  :

 

 

 1. snimak prikazuje prednju stranu kuće Uzelac Andrije u kojoj je došlo do ubojstva u pokušaju Jurić Ivana.
 2. snimak prikazuje lijevu stranu kuće Uzelac A.
 3. snimak prikazuje stražnju stranu kuće Uzelac A.
 4. snimak prikazuje stepenište i ulaz u kuću Uzelac A.
 5. snimak prikazuje dvorišnu zgradu kuće Uzelac A., snimljeno sa istočne strane.
 6. snimak prikazuje dvorišnu zgradu kuće Uzelac A., snimljeno sa sjeverne strane.
 7. snimak prikazuje  dio hodnika i ulazna vrata kuće Uzelac A. snimljeno sa unutrašnje strane.
 8. snimak prikazuje opći izgled prostorije dnevnog boravka u kući Uzelac A. snimljeno iz pravca sjevera.
 9. snimak prikazuje prostoriju dnevnog boravka kuće Uzelac A., snimljeno sa južne strane.
 10. snimak prikazuje oštećenja na zidu  u dnevnom boravku kuće Uzelac A. nastale od projektila vatrenog oružja.
 11. snimak prikazuje tragove krvi na stolu u dnevnom boravku kuće Uzelac A.
 12. snimak prikazuje tragove krvi na podu pored stola u dnevno boravku.
 13. snimak prikazuje dio kuhinje i dio dnevnog boravka kuće Uzelac A., snimljeno sa istočne strane.
 14. snimak prikazuje oštećenja iznad elemenata viseće kuhinje nastala od projektila vatrenog oružja.
 15. snimak prikazuje oštećenja na zidu i gornjem dijelu štoka vrata sobe sa desne strane kuće Uzelac A.
 16. snimak prikazuje opći izgled dijela sobe sa prednje strane kuće Uzelac A.
 17. snimak prikazuje pramen kose pronađen na ulaznim stepenicama kuće Uzelac A.
 18. snimak prikazuje tragove krvi u prostoriji dvorišne zgrade i opći izgled dijela prostorije, snimljeno izvana.
 19. snimak prikazuje opći izgled dijela prostorije dvorišne zgrade i tragove krvi na podu i vratima, snimljeno iznutra.
 20. snimak prikazuje tragove krvi na podu dvorišne prostorije.
 21. snimak prikazuje tragove krvi na podu prostorije dvorišne zgrade i jednu čahuru, snimljeno izvana.
 22. snimak prikazuje tragove krvi i tragove projektila na ulaznim vratima prostorije dvorišne zgrade, snimljeno sa vanjske strane.
 23. snimak prikazuje tragove krvi i projektila na ulaznim vratima dvorišne zgrade, snimljeno sa unutrašnje strane.
 24. snimak prikazuje oštećenja na zidu prostorije dvorišne zgrade nastala od projektila vatrenog oružja.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -