- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Novska – SI-0063

 

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U ZAGREBU

Avenija Vukovar 84/VII

BROJ: KTV-616/92

 

Zagreb, 18. listopada 1993.g.

ČF/VV

 

 

 

VOJNOM SUDU

Z A G R E B

 

Temeljem čl. 41. st. 2. toč. 3. ( čl. 45. st. 2. toč. 3. ) Zakona o

krivičnom postupku podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv:

 

 

DAMIRA BOGDANOVIĆA, sina Dragutina i Danice, rođene Rajčić,

Rođenog 10.06.1967.g. u Novskoj, gdje i prebiva, mjesto Rajići

Ul. Bratstva i jedinstva 82, po narodnosti Srbin, drž. RH, ostali

podaci nepoznati, nalazi se u bijegu

 

 

da je:

 

tijekom II. polovine 1991. godine pa i nakon 25. rujna 1992. godine u Rajiću, općina Novska, u cilju organiziranog suprotstavljanja dijela pučanstva općine legalnim organima vlasti Republike Hrvatske, suspenzije vlasti Republike na tom području uspostavljanja nove pobunjeničke vlasti odvajanju tog područja od Republike Hrvatske, te njihovo pripajanje Republici Srbiji, aktivno se priključio u mjestu Rajići novoformiranim prispjelim neprijateljskim postrojbama, pa primivši oružje sudjelovao u napadima na pripadnike HV-e MUP-a RH na području mjesta Rajići, Voždanik, Jazavica, Voćarice, Paklenica u kojima je došlo do nasilnog ranjavanja i usmrćivanja više građana Republike Hrvatske, uslijed kojih napada je došlo do temeljitog rušenja većeg broja gospodarskih i stambenih objekata,

–        d a k l e, pokušao upotrebom sile otcijepiti dio teritorija Republike

Hrvatske i sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, posljedica krivičnih djela je smrt više osoba, velika razaranja i ugrožena sigurnost Republike,

–        pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske i to

ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti opisano u čl. 231. ( čl. 236 – b st. 1. ) u svezi čl. 244.

( čl. 236. – o st. 1. ) a kažnjivo po čl. 244. ( čl. 236. – o st. 1. ) KZ RH i oružanom pobunom opisano u čl. 235. ( čl. 236. – f st. 1. ) u svezi čl. 244. ( čl. 236.-o st. 1. ) KZ RH, a kažnjivo po čl. 244. ( čl. 236.-o st. 1. ) KZ RH

 

 

STOGA PREDLAŽEM

 

  1. da se održi glavna i javna rasprava pred tim sudom kao stvarno i mjesno

nadležnim temeljem čl. 22. ( čl. 26. st. 1. ) ZKP-a i Odluke predsjednika Republike o vojno-područnoj podjeli Republike i čl. 4. Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ( NN br. 67/91 i 25/92 i 81/92 ),

 

  1. da se na glavnu raspravu predvede Damir Bogdanović iz Novske,

Rajići, Bratstva i jedinstva 82, a u svojstvu svjedoka da se pozovu i saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  1. temeljem čl. 252. st. 2. ( čl. 262. st. 2. ) ZKP-a predlažem da se okr.

Damiru Bogdanoviću odredi pritvor iz razloga navedenih u čl. 182. st. 2. toč. 1., 2., 3. i 4. ) ZKP-a

 

  1. temeljem čl. 290. st. 3. ( čl. 300. st. 3. ) ZKP-a predlažem da se okr.

Damiru Bogdanoviću sudi u odsutnosti

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E:

 

Vojno državno odvjetništvo u Zagrebu zaprimilo je na nadležno postupanje krivičnu prijavu PU Kutina br. K-289/92 od 02. ožujka 1993. g. protiv Damira Bogdanovića radi krivičnog djela iz čl. 236. – f. u svezi čl. 236. – o st. 1. KZ RH.

U svezi sa podnesenom prijavom provedena je istraga pred istražnim sucem Vojnog suda u Zagrebu u kojoj istrazi su u svojstvu svjedoka saslušani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dok okr. nije mogao biti ispitan budući da se nalazi u bijegu.

Saslušan pred istražnim sucem Vojnog suda u Zagrebu svjedok xxxxxxxxxxxxxxx ( list 24-25 spisa ) navodi da što se tiče okr. Damira Bogdanovića poznato mu je da je krajem 05. ili početkom 06. mjeseca 1991.god. napustio kuću u Gornjim Rajćima u kojem žive i priključio se Srbima u Donji Rajić, gdje su se oni organizirali. Tih dana u Gornjem Rajiću čuo je da se u predjelu zvanom Krčko Brdo organiziraju četnički odredi, pa pretpostavlja da je je okrivljenik njima na početku se priključio. Okrivljenik Damir Bogdanović na početku sa ženom i djetetom – malo dijete su ostali u Gornjem Rajiću, kao i sa majkom i mlađim bratom Damirom, nakon što su postavljene barikade okrivljenik je tražio preko posrednika, da mu se isporuči žena i dijete. Naime, nakon što su barikade postavljene komuniciralo se samo između barikada razgovorima poslovnih osoba – pregovarača. Tako je rečeno da okrivljenik želi da mu dođu žena i dijete, te je žena sa djetetom između barikada prešla k njemu. Kasnije je poručio da želi da dođe njegova majka i mlađi brat, no oni to nisu htjeli. Majka i brat su i danas ostali neokupiranom području i žive u Novskoj, a majka je zaposlena u Novskoj kao i prije rata. Svjedok potom ističe da je navodno okrivljenik poručio da će zbog toga ubiti i svog brata i mater, do danas okrivljenik nije došao na neokupirano područje. Svjedok isto tako ističe da prije nego što je selo Rajić palo odnosno osvojeno od strane četnika bilo više puta težih borbi između pripadnika MUP-a RH, HV-e s jedne strane i  četnika s druge strane u kojem je ranjeno više osoba, a bilo je i poginulih. U jednom danu bilo je ranjeno 7 pripadnika tada ZNG i MUPA-a RH, među kojima i sin xxxxxxxxxxxxxxxx od svjedoka, koji sada radi u MUP-u – PS Novska, isto tako poznato je svjedoku da je poginulo 3 pripadnika Zbora narodne garde koji su inače živjeli na području Novske, a poznato je također svjedoku da je Novska teško stradala uslijed granatiranja i bombardiranja grada.

Saslušan pred istražnim sucem Vojnog suda u Zagrebu svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( list 30-31 spisa ) navodi da je 18. rujna 1991. godine kada je već i njihova barikada bila postavljena ( svjedok misli na četničku barikadu ) do naše barikade do Vatrogasnog doma došao je okr. Damir Bogdanović. Bio je odjeven u uniformu bivše JNA rezervistička uniforma tzv. SMB uniforma, a do barikade je došao nenaoružan. Okrivljenik Damir Bogdanić inače živi u Gornjem Rajiću sa suprugom, majkom djetetetom i bratom Jovicom. No, kako je očito prije bio organiziran zajedno sa četnicima, no prilikom izbijanja sukoba noć prije se nalazio među četnicima. Tražio je da obiđe svoju obitelj, govoreći da se boji da nisu zaklani, kako to još uvijek nije bio pravi rat pustili su ga da prođe i obiđe svoje, da se uvjeri da im nije ništa. Kada je odlazio nazad svjedok je čuo da ne ide i da mu ne fali ništa, da ga nitko ne dira. No, taj isti brat Jovica je kasnije prešao među četnike navodno oko Donjeg Miholjca i ubio je dvoje maloljetnika, što je poslije svjedok vidio na terminalu PS Novska. Što se tiče okrivljenika on se nakon obilaska obitelji isto popodne vratio nazad, i idućih dana ga je svjedok kroz dalekozor viđao na pomenutoj barikadi u D. Rajiću u SMB uniformi i naoružanog puškom. Viđao ga je sve do početka 10. mj. kada je zbog napada četnika i tzv. bivše JNA bio prisiljen se povući. Početkom 10. mj. 1991.god. oklopne jedinice „JNA“ su od Okučana krenule prema Novskoj. Svjedok ističe da je zajedno sa pripadnicima MUP-a RH i tada ZNG-a  – HV-e iz Gornjeg Rajića nailaskom tenkova praćenog artiljerijskim napadom, redom padala sela općine Novska i to Rajići, Roždanik, Jazavica, Voćarice, Paklenica i obrana je konsolidirana kada su tenkovi došli do Grabovca, gdje su zaustavljeni – dva tenka su im uništena. Linija razdvajanja je i danas kod Starog Grabovca gdje je sada UNPROFOR i Policija RH. Svjedok ističe da je majka okrivljenika Damira Bogdanovića Danica ostala na okupiranom području RH, sada je negdje u Novskoj, a suprug sa suprugom, brat Jovica i dijete Damir su prešli na četničku stranu. Svjedok isto tako ističe da nema govora da bi okrivljenik Damir Bogdanović do danas vratio na neokupirano područje RH. Prilikom opisivanja napada neprijatelja na područje općine Novska prilikom zauzimanja mjesta koje je svjedok spomenuo kazuje da prilikom zauzimanja mjesta odmah u Rajiću poginuo na brdu Željko Nikić, policajac iz Rajića, isto je tako poginuo Željko Jakubek iz Starog Grabovca – koji je tada – početkom 10. mj. 1991. g. bio u ZNG-HV-e. Poginuo je čovjek po imenu Marijan iz Tanca. Pored njih, već prilikom napada na Rajiće bilo je 6 ranjenih pripadnika što policije, što tada ZNG –HV-e. Kako su se povlačili, četnici su uništavali hrvatske kuće u zauzetim selima, a osobno svjedoku nije poznato tko je od civila poginuo, no čuo je da može biti da civili nisu ginuli, jer su se oni povlačili praktički ispred garde i policije, prema Novskoj.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja dokazom u vidu iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vidljivo je da je okr. Damir Bogdanović već u samom početku izbijanja oružane agresije na Republiku Hrvatsku aktivno se priključio neprijateljskim postrojbama. U tim neprijateljskim postrojbama zadužio je odgovarajuću uniformu i naoružanje, te je otpočeo sa obavljanjem različitih poslova koji su svi za krajnji cilj imali zadržavanje privremeno okupiranog područja u tzv. „SAO Krajinu“ koja je prema opće poznatim agresorskim planovima trebala biti pripojena Republici Srbiji u tzv. „Veliku Srbiju“.

Iz iskaza gore navedenih svjedok vidljivo je da je u vrijeme kada je okr. Damir Bogdanović bio u neprijateljskim postrojbama na području Gornjeg Rajića, došlo je do napada na susjedna mjesta koja su potom i pala , – sela kojom prilikom su poginuli Željko Nikić, te nekoliko pripadnika što policije što ZNG-a je ranjeno, sve ukazuje da je okr. Damir Bogdanović počinio krivična djela koja mu se ovom optužnicom stavljaju na teret.

Obzirom da se optuženik nalazi na području Republike Hrvatske koje je privremeno okupirano, te je tako nedostupan državnim organima RH, očito je da se imenovani krijući se od tih organa nalazi u bijegu. Također, zbog težine i izuzetne društvene opasnosti predmetnih krivičnih djela postoji osnovana bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi ometao krivični postupak utjecajem na svjedoke, kao i da bi s obzirom na prirodu krivičnih djela i motive njegova izvršenja nastavio sa izvršenjem istog. Osim toga, zbog teških posljedica sudjelovanja optuženika u ukupnosti neprijateljskog djelovanja tijekom izvršene agresije na Republiku Hrvatsku, a koje se posljedice ogledaju u velikim materijalnim razaranjima i gubitku brojnih ljudskih života, u širem pučanstvu Republike Hrvatske, a osobito u onom dijelu koje je sa privremeno okupiranog područja, te se nalazi u Zagrebu, došlo je do takova uznemirenja i ogorčenja prema svim pripadnicima agresorskih postrojbi da je radi nesmetanog vođenja ovog krivičnog postupka i sigurnosti optuženika prijeko potrebno da se istom odredi pritvor.

Slijedom izloženog smatram da su se istekli uvjeti za određivanje pritvora optuženiku Damiru Bogdanoviću iz svih naprijed naznačenih zakonskih razloga.

Budući da je optuženik, kako je to naprijed navedeno privremeno nedostižan državnim organima Republike Hrvatske, a kako se radi o izvršenju krivičnog djela počinjenog sa sviješću i htijenjem da se sudjeluje u ugrožavanju društvenog poretka te sigurnosti i integriteta države, to smatram da je zbog krivično-pravne zaštite ovim Zakonom zaštićenih dobara potrebno optuženiku suditi u njegovoj odsutnosti.

Budući da je optuženik Damir Bogdanović svojim naprijed opisanim postupanjem kritičnog razdoblja ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 231. ( čl. 236. – b ), te oružane pobune iz čl. 231. ( čl. 236. –f ) sve u svezi čl. 244. ( čl. 236.-o st. 1. ) KZRH, uslijed čega je ova optužnica opravdana i na zakonu utemeljena.

PRILOG: spis Kio-355/92

 

 

ZAMJENIK VOJNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA:

Ferhat Čančar

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -