- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Nova Gradiska – PZ 0010

10. K-85/94

NATAŠA BOŽIĆ, zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH,

po optužnici ŽDO u Požegi, broj KT-50/92-6 od 22. prosinca 1994. g.,

u pravomoćnoj presudi posl.broj K-85/94-7 od 21. svibnja 1996. godine, u kaznenom predmetu protiv:

Optuženice NATAŠA BOŽIĆ, kći Milutina i Ljerke, rođene 7. travnja 1970.g. u Novoj Gradiški, s posljednjim prebivalištem u Kovačevcu 19, sada nepoznata boravišta, Srpkinja, studentica,

je proglašena krivom što je:

od kolovoza 1991. godine do prosinca iste godine, na području Okučani-Nova Gradiška uključivši se u redove tzv. “milicije SAO Krajine”, koja je djelovala u okviru srpsko-četničke organizacije, imajući za cilj rušenje legalne vlasti u Republici Hrvatskoj i stvaranje teritorija pod okrivljem “velike Srbije” kada su na području sela oko Okučana vršene agresije nad civilnom stanovništvom koje je otpremano u logore Stara Gradiška i Okučani i to od listopada 1991. godine na dalje, protivno odredbi čl. 3.IV. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.g., u zatvoru Okučani sa više pripadnica tzv. “milicije SAO Krajine” sudjelovala u zlostavljanju civilne zatočenice xxxxxxxxxxxxxxxxx na način da je ista od navedenih odmetnica natjerana da xxxxxxxxxxxxxx, jednom od zatočenika sisa spolni ud, pri čemu je električnom palicom udarana i žarena po leđima i stopalima, zatim šamarala i tukla zatočenika xxxxxxxxxxxxxxxx, te ga tjerala da joj liže čizme, na taj način vređajući njihovo dostojanstvo,

d a k l e, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, mučila i nečovječno postupala prema civilnom stanovništvu,

čime je počinila kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, opisano i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH,

te je Nataša Božić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Oštećenica kao svjedokinja: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -