- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Nadin – ZD 0016

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio-199/95.

 

 

R J E Š E NJ E

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. STANKA ALAVANJE i dr. zbog krivičnog djela iz čl.120.st.l. OKZ RH i dr. odlučujući o zahtjevu Okružnog državnog odvjetnika u Zadru br. KT-55/95. od 11.kolovoza 1995.godine, te zahtjeva za proširenje istrage od 22.kolovoza 1995.godine,temeljem čl.150.st.l. i 2. ZKP,

r i j e š i o    j e

 

Po rednim brojem 1 podaci prekriženi.

 

2. ZORANA ZORIĆ sina Nikole, rođenog 17.srpnja 1968. godine u Zadru, u vrijeme podnošenja prijave 26.svibnja 1993.god.živio u Rijeci- Ćirila Kosovela 3 (kod Stanka Petrović),sada nepoznatog mjesta boravka,

3. NEDILJKA SUBAŠIĆ zv. “Simo” sin Vojina, rođ. 1. svibnja 1961. godine u Nadinu, -Zagrad, sada nepoznatog mjesta boravka,

4. STEVANA RUJAK sina Petra zv. “Pajo” rođenog 3o.svibnja 1947. godine u Nadinu-Zagrad, sada nepoznatog mjesta boravka,

5. BRATISLAVA MUNJEŠ ,sina Branka rođenog 9.siječnja 1954. godine u Nadinu, sada nepoznatog mjesta boravka,

6. ZORANA ŠTRBAC sina Đure, rođenog 28.rujna 1965.godine, u Rašteviću, sada nepoznatog mjesta boravka,

7.KRSTE VUJANIĆ sin Đure, rođenog. 18.siječnja 1951. godine, u Lišanima Tinjskim, sada nepoznatog mjesta .boravka,

8. PETRA IVANEŽA sina Ćire, rođenog 22.kolovoza 1930. godine, u Nadinu, sada nepoznatog mjesta boravka,

9. MIRKA SKROBONJA sina Jovana, rođenog 14.ožujka 1946. godine u Bratiškovcima, Opć. Šibenik, sada nepoznatog mjesta boravka,

10. DUŠANA RUJAK zv. “Dujo” sina Jandrije i majke Stevke, rođenog 10.veljače 1948. godine u Nadinu, sada nepoznatog mjesta boravka,

11. ZDRAVKA VRANKOVIĆ zv. “Mišo” sin Bogdani, rođenog 20.studenog 1958. godine u Nadinu, sada nepoznatog mjesta boravka,

12. NEDJELJKA TINTOR zv. “Niko” sina Nikole, rođenog 1. lipnja 1958. godine u Rašteviću, sada nepoznatog mjesta boravka,

13. ZORANA PUPOVAC pok. Save rođenog 31.siječnja 1961. godine u Rašteviću ,sada nepoznatog mjesta boravka,

14. NIKICE STEGNJAJIĆ sina Dušana, rođenog l. siječnja 1966. godine u Kuli Atlagić, sada nepoznatog mjesta boravka,

Pod rednim brojem 15 podaci prekriženi.

 

16. NEDJELJKA OPSENICA zv. ”Kike” sina Save, rođenog l. siejčnja 1936. godine u Rašteviću, sada nepoznatog mjesta boravka,

I

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoji osnovana sumnja, da su i te ,

 

1) dana 1. prosinca 1991.godine, u Nadinu kod Benkovca, tijekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i oružanih snaga RH, nakon što je milicija tzv. RSK zajedno s pripadnicima bivše tzv. JA ušla dana 19.11.1991.godine u mjesto Nadin u kojem .živi stanovništvo hrvatske nacionalnosti kojom prilikom je to stanovništvo ne pružajući otpor fizički zlostavljano, pa je ubijeno i sedam starijih osoba, nakon čega je to stanovništvo uslijed terora napustilo mjesto, protivno čl.146.i čl. 147. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949. godine, kao i protivno čl.4. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), zajedno s drugim osobama sudjelovao u prisvajanju i odnošenju imovine tog odbjeglog stanovništva, pa je tako došavši iz Kule Atlagić s traktorom i prikolicom iz kuće i dvorišta Martina Glavić uzeo i prevezao svu njegovu imovinu (frezu,”Goldoni”, plug, žitarice, sijeno i dr.),

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava u vrijeme oružanog sukoba sudjelovao u pljački imovine civilnog stanovništva,

 

Osumnjičenici od 2-13.

 

2) dana 19.studenog 1991.godine u Nadinu kod Benkovca, tijekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i pripadnika bivše tzv. JA , na jednoj strani i oružanih snaga RH, nakon što je milicija tzv. RSK zajedno s pripadnicima JA ušla u mjesto u kojem živi stanovništvo hrvatske nacionalnosti koje se sklonilo u podrume kuća i nije pružalo nikakav otpor-protivno čl. 3. toč. l a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata kao i protivno čl.4. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), kao pripadnici milicije tzv. RSK ulazili u podrume tih kuća i hicima iz neposredne blizine ubijali civile, pa su tako u podrumu kuće Mile Šopić u zaseoku Odžaković ubijeni Ika Čirjak, Jakov Šestan, Marija Šestan, Danka Brzoja, Maša Čirjak, Stoja Brkić i Novica Atelj, sve starije osobe dok je 2-os. Zoran Zorić osim rečenog ubio i Milivoja Glavić kada je ovaj izišao iz svojeg podruma, a iste prigode ubijen je i Ivan Glavić, .

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovali u ubijanju civilnog stanovništva,

 

14-osumnjičeni, 15 -osumnjičeni i 16-osumnjičeni

 

3) početkom prosinca 1991.godine u Nadinu kod Benkovca, također tijekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i oružanih snaga RH, nakon što je milicija tzv. RSK zajedno s pripadnicima bivše tzv. JA dana 19.studenog 1991.god., ušli u Nadin kojom prilikom je ubijeno devet civila-kao što je to opisano pdo toč. 2) – te je civilno stanovništvo u strahu od daljnjih napada napustilo mjesto, protivno čl.146.i čl.147. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata kao i protivno čl.4. Dopunskog protokola uz tu Konvenciju o zaštiti ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) zajedno s drugim osobama sudjelovalo u prisvajanju i odnošenju imovine tog odbjeglog stanovništva, pa je tako l. prosinca 1991.godine-14-osumnj. Nikica Stegnjajić , skupa s l. okr. Stankom Alavanja, došavši iz Kule Atlagić s traktorom i prikolicom iz kuće i dvorišta Martina Glavić uzeo i prevezao svu njegovu imovinu (frezu “Goldoni”.,plug, razne žitarice, sijeno i dr.) a 15-os. Rajko Subašić i 16-osum. Nedjeljko Opsenica su 3. prosinca 1991 godine u obližnji Raštević iz iste kuće automobilom odvezli dva hladnjaka (jedan s dubokim smrzavanjem), a slijedećih dana su odvezli osobne i teretne automobile kao i traktore, koja su vozila nakon bijega ostavili mještani Nadina,

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava u vrijeme oružanog sukoba sudjelovali u pljački imovine civilnog stanovništva,

 

pa da su svi osumnjičenici djelima pod toč. 1.) 2.) i 3) počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.l. OKZ RH.

II

ODREDJUJE SE PRITVOR u odnosu na osobe označene pod rednim brojem 2 do red. br. 16. po osnovi čl.182.st.l. ZKP, koji pritvor će započeti trajati od vremena njihovog uhićenja i od tada trajati najduže jedno mjesec dana.

 

Obrazloženje

 

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je zahtjev za provedbu istrage protiv okrivljenika zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela činjenično opisan, a i pravno okvalificirana kao u izreci ovog rješenja.

 

Ispitan od strane istražnog suca I-okr. Alavanja poriče učin djela za koji ga se tereti, navodi da je stvarno odlazio u Nadin, do kuće njegove sestre Anđelije udate za Marijana Glavića, ali iz razloga da vidi da li mu je sestra još uvijek u Nadinu, te da ju povede sa sobom, kako je netko ne bi ubio. Poriče da bi ikad iz Nadina ikakvu tuđu imovinu odvozio.

Bez obzira na ovakovu obranu okr. Alavanje, za sada stoji osnovana sumnja da je počinio djelo za koje ga se tereti, prvenstveno imajući u vidu službene zabilješke sačinjene po obavljenim razgovorima sa osobama koje se predlažu u ovom predmetu saslušati kao svjedoci.

Drugi okr. u ovom krivičnom predmetu nisu ispitani iz razloga što nakon oslobađanja privremeno okupiranih područja Republike Hrvatske nisu zatečeni na svojim dotadašnjim adresama, i ne zna se gdje se trenutno nalaze. Međutim, bez obzira na to stoji osnovana sumnja da su počinili djela za koja se terete, pa je valjano donijeti rješenje kao u izreci. U odnosu na ostale okrivljenike valjalo je također primjenom odredbe čl.182.st.l. ZKP odlučiti o pritvoru, a obzirom na predviđenu kaznu koja im se može izreći

 

 

U Zadru, 22.kolovoza 1995.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

DNA

 

  1. Okrivljeniku
  2. Okružnom državnom odvjetniku

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -