- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Nadin – ZD 0007

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

R J E Š E NJ E

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr.

MIRKA STIJELJA, zbog krivičnog djela iz čl.120.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, br. KT-17/96. od 22. veljače 1996. godine, temeljem čl.150.st.l. i 2. ZKP,

r i je š i o    j e

Protiv okr.

MIRKA STIJELJA, sina Branka, rođenog 20.1ipnja 1961. godine u Nadinu, opć. Polaća, gdje mu je i bilo i posljednje mjesto prebivališta, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

PROVEST CE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja,

da je u razdoblju od 19. do 30.studenog 1991.godine, u Nadinu i obližnjim mjestima koji su bili nastanjeni Hrvatima, u tijeku oružanog sukoba između paravojnih postrojbi tzv. RSK i oružanih snaga Republike Hrvatske – provodeći velikosrpsku ideju vojnog osvajanja i izdvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske – nakon što su nakon upada paravojnih postrojbi pobunjenih Srba, i tzv. JA u Nadin, kojom je prilikom ubijeno najmanje 9 civila, svi Hrvati bili prisiljeni pobjeći na slobodno područje Republike Hrvatske, protivno čl. 3. točka i čl.146.i čl.147. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, kao i protivno čl.4. toč.2d i 2g Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, kao naoružani pripadnik srpskih odmetničkih postrojbi, a u cilju da se odbjeglim Hrvatima onemogući povratak u njihove domove iz napuštenih njihovih kuća i dvorišta uzimao i odvozio poljoprivredne strojeve i drugu imovinu, pa je tako uzeo i prisvojio traktor Šime Glavića kojim je potom iz Škabrnja i drugih obližnjih sela, iz kojih su morali otići Hrvati, odvozio građevinski materijal, pokućstvo, kućanske uređaje i drugu imovinu, a u Škabrnji je uzeo i odvezao jedan osobni automobil marke “Mercedes” vlasništva Šime Bilavera, a u istom razdoblju je u Nadinu, zaseoku Vrsaljci, iz vatrenog oružja ubio Roka Šimurina, starog 56 godina i njegovu ženu Katu Šimurina , staru 62 godine čiju je kuću potom opljačkao i zapalio,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovao u pljački imovine civilnog stanovništva kao i ubijao civilno stanovništvo,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva ,označeno u čl.120.st.l. OKZRH.

II

ODREDJUJE SE PRITVOR po zakonskom osnovu iz čl.182. st. l. ZKP, protiv MIRKA STIJELJE , a koji pritvor će teći od časa lišenja slobode, i po ovom rješenju moći će trajati najduže mjesec dana.

Obrazloženje

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Mirka Stijelja ,zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okr. Mirko Stijelja nije ispitan od strane istražnog suca, budući je nakon akcije “Oluja” napustio dotadašnje prebivalište, i trenutno nije dostupan legalnim organima Republike Hrvatske.

Osnovana sumnja da je upravo on počinio krivično djelo za koje se tereti, bez obzira što nije ispitan, proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki sačinjenih po obavljenim razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji se predlažu saslušati kao svjedoci, a isto tako i iz zapisnika o uviđaju od 3.listopada 1995.godine. Zbog toga će trebat provesti istragu u predloženom pravcu, jer će se tek nakon toga moći donijeti odluka u ovom predmetu bilo u pravcu podizanja optuženog akta milo u pravcu odustanka od optužbe.

Budući je za krivično djelo za koje se optuženika sumnjiči predviđena kazna zatvora od 20 godina, a iz okolnosti ne proizlazi zakonska mogućnost za izricanja blaže kazne, to je temeljem odredbe čl.182.st.l. ZKP valjalo odlučiti kao u izreci. pod toč. II.

U Zadru, 7. siječnja 1997.

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1.Okrivljeniku na dan uhićenja

2. ŽDO Zadar

3. Okružni zatvor Zadar

4. u spis

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -