- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Murvica – ZD 0017

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio – 555/97.

 

 

R J E Š E NJ E

,

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. DRAGORA OPAČIĆ, i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 120.st 1. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 247/97. od 14. srpnja 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

 

r i j e š i o    je

 

Protiv okr.

 

1. DRAGORA OPAČIĆ sina Veljka, rođenog 15. kolovoza 1966. godine u Zadru, s posljednjim boravištem u Zadru, A. Starčevića 14., Srbina, drž. RH, trenutno u bijegu,

2. MILANA OPAČIĆ sina Nenada, rođenog 6. kolovoza 1971. godine u Zadru  posljednjim boravištem u Murvici Donjoj, Srbina, drž. RH, trenutno u bijegu,

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

zbog utemeljene sumnje,

 

da su dana 17. listopada 1991 .godine u Murvici Donjoj, kao pripadnici postrojbi pobunjenih Srba organizirali u tzv. miliciji SAO Krajine, zajedno s još dvojicom nepoznatih osoba, došli u proizvodne pogone tvornice “Folijaplast”, koja je bila na okupiranom području i u kojim pogonima su radnici te tvornice demontirali strojeve radi evakuacije, jer je na tom području bila onemogućena daljnja proizvodnja, prišli Denicu Surač, koji je obavljao poslove demontiranja strojeva, te postupajući protivno 1.4. stavku 2. alineji a) Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) i članku 13. st. 2. istog Protokola s ciljem da zastraše ostale radnike i mještane koji još nisu bili prognani, ovoga najprije uhitili i britvom ga zarezali po vratu ,te ga ubacili u teretno vozilo, da bi ga odvezli u Benkovac, pa su se putem nekoliko puta zaustavljali i udarali ga po tijelu, a jednom da je os. Milan Opačić iz automatskog oružja ispalio rafal iznad njegove glave, da bi ga na koncu predali drugim pripadnicima tzv. milicije SAO krajina u Benkovcu koji su ga slijedećih četri dana svakodnevno tukli prilikom navodnih ispitivanja, nanijevši mu pri tom više tjelesnih ozljeda,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, primjenili mjere zastrašivanja i mučili civilno stanovništvo,

 

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava., ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno čl. 120.st.l. OKZ RH.

ODREĐUJE SE PRITVOR protiv okr. Dragora Opačića i okr. Milana Opačić, a temeljem čl.182.st.l. ZKP, koji pritvor u odnosu na obojicu započinje sa danom njihova uhićenja i od tog dana može trajati najduže mjesec dana.

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Dragora Opačića, i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997. god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

 

Antun Klišmanić

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -