- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Medvidja – Erstici op Lisicici – ZD 0014

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio-89/95.

Istražni centar

 

 

R J E Š E NJ E

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. DUŠANA ŠKORIĆA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 120.st.l. OKZRH, odlučujući o zahtjevu za proširenje istrage br. KT 54/93. od 14. kolovoza 1996. godine i 6. studenog i 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

 

r i je š i o    je

 

Protiv okr.

1. DUŠAN ŠKORIĆA, sina Drage i majke Eve r. Marinović rođenog 4.travnja 1959.  godine u Medviđi, općina Obrovac, gdje i živi, Srbina drže RH,

2. BOGDANA MILANKO zv. “Boško”,sin Ostoje ,rođenog 5. siječnja 1967. godine u Medviđi, općina Obrovac gdje i živi, Srbina, drže RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

6. MILENKA ŠKORIĆA pok. Laze, rođenog 14 siječnja 1951. godine u Medviđi Opć. Obrovac, gdje ima i prebivalište, Srbin, drž. RH,

7. ZORANA ŠKORIĆ pok. Trivuna rođenog 17. srpnja 1967. godine u Medviđi opć. Obrovac ,gdje ima i posljednje prebivalište, Srbina drž.. RH,

PROŠIRIT ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja da su i to

I-os. DUŠAN ŠKORIĆ, II-os. BOGDAN MILANKO

2/ da su 9 . veljače 1993. godine, oko 17,00 sati u Medviđi i to zaseoku Erstići (opć. Lisičić), kao pripadnici milicije tzv. RSK, tijekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i oružanih snaga Republike Hrvatske ,prihvaćajući na privremeno zaposjednutom području velikosrpsku politiku, protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava citiranim u rješenju o provedbi istrage, zajedno s drugim za sada ne identificiran im pripadnicima paravojnih postrojbi pobunjenih Srba, naoružani automatskim puškama najprije došli u kuću Petra Erstić, rođenog 1944. godine, gdje su projektilom iz puške ubili njega i njegovu ženu Jeku r. 1947. godine, a potom došli u kuću Dušana Erstić gdje su već u ,dvorištu na isti način ubili njegovu ženu Draginju , r. 1942. god. da bi zatim s vrata kuhinje otvorili rafalnu paljbu prema osobama koje su se tu sklonile te tako ubili Dušana Erstić r. 1937. godine, Ivana Erstić r. 1920. Stoju Erstića pok. Jure r. 1932 Jeku Erstić r. 1929. i Miru Erstić r. 1975. dok su Stoju Erstić pok. Nikole r. 1931. g. ranili u desnu ruku, a nakon toga otišli u kuću Šimice Erstić, r. 1905. g. koju su također hicima iz puške ubili,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba ubijali civilno stanovništvo,

I –os. DUŠAN ŠKORIĆ, II-os. BOGDAN MILANKO, VI-os. ŠKORIĆ MILENKO, i VII-os. ŠKORIĆ ZORAN

3/ da su 9. svibnja 1992. godine u poslijepodnevnim satima u Medviđi (sada područje grada Benkovca), kao pripadnici “milicije RSK” tijekom oružanog sukoba između paravojnih postrojbi pobunjenih Srba i oružanih snaga Republike Hrvatske, prihvaćajući na privremeno zaposjednutom području velikosrpsku politiku protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava citiranim u rješenju o provedbi istrage, naoružani pištoljima i automatskim puškama, nakon što su prethodnih dana u cilju da ih ubiju bezuspješno tražili Šimu i Iku Serdarević dotičnog dana na udaljenosti oko 500 met. od njihove obiteljske kuće u predjelu zv. “Ograda Zelića” postavili zasjedu, pa kada je naišao Šime Serdarević rod. 1912 god., sa stadom koza i ovaca u njega iz pištolja ispalili najmanje 9 projektila po raznim dijelovima tijela, a nakon toga naišli na Iku Serdarević r. 1926. g. te u nju ispalili 2 projektila iz automatske puške pogodivši je u glavu, a potom odveli sa sobom njihovih 150 koza i ovaca, te zapalili njihovu obiteljsku kuću u Medviđi,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovali u ubijanju civilnog stanovništva,

pa da su time počinili kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.l. OKZ RH.

II

U odnosu na VI – okr. Milenka Škorića i VII – okr Zorana Škorića temeljem čl. 182. st. 1. ZKP ODREĐUJE SE PRITVOR, koji će se računati od časa lišenja slobode i moći će trajati od tog dana najduže mjesec dana

Obrazloženje

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je pod brojem KT-54/93. dana l4. kolovoza 1996. a potom i 6. studenog.1997. godine podnijelo zahtjeve za proširenje istrage protiv u rješenju naznačenih okrivljenika, a zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela činjenično opisana i pravno okvalificirana kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici se trenutno ne nalaze na području Republike Hrvatske, tako da nisu prethodno ispitani na okolnosti krivičnih djela za koja se terete. Međutim, imajući u vidu sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po informativnim razgovorima sa osobama koje će trebati saslušati kao svjedoke, te sadržaji dokumentacije priložene u zahtjevu za proširenje istrage, proizlazi osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinili krivična djela za koja se terete. Imajući navedeno u vidu valjalo je odlučiti o provedbi istrage u smislu odredbe 51. 150.st.2. ZKP, i prije ispitivanja okrivljenika, a sve zbog potrebe saslušanja svjedoka za koje bi, zbog njihove životne dobi odgađanje njihovog saslušanja moglo imati negativnih posljedica po mogućnost saznanja istine.

Zbog svega je odlučeno provesti istragu u predloženom pravcu, jer će se tek nakon njenog provođenja moći odlučiti da li ovom krivičnom predmetu podići optužni akt ili pak odustati od krivičnog progona.

Budući se radi o krivičnim djelima za izvršenje kojih je predviđena mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od 20 godina, te su se stekli uvjeti za obavezno određivanje pritvora po osnovi iz 51.182.st.l. ZKP.

U Zadru ,15.prosinca 1997.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

  1. Okrivljenicima na oglasnu ploču
  2. Županijskom D. O. Zadar
  3. Okružni zatvor Zadar
  4. U spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -