- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Lisani Ostrovicki – ZD 0020

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio 241/95

R J E Š E NJ E

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. MILANA MAČAK zbog krivičnog djela iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Okružnog državnog odvjetništva u Zadru br. KT-52/95. od 19. rujna 1995.godine, temeljem čl.150.st.2. ZKP,

r i j e š i o   j e

MILANA MAČAK zv.”Mićo” pok. Veljka, rođ. 13.03. 1963. godine u Ostrovicama opć. Lišane Ostrovičke, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

I

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja

da je točno neutvrđenog dana u razdoblju od početka listopada do kraja prosinca 1991. godine u Lišanima Ostrovičkim, nakon što su odmetničke srpske postrojbe i pripadnici tzv. JA zaposjeli rečeno mjesto zbog čega su osobe hrvatske nacionalnosti uslijed terora morale napustiti svoja ognjišta, protivno čl. 3. toč 1. a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949. godine, kao i protivno čl. 4. toč.2a 2d, 2g, te čl.13. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, kao pripadnik naoružanih paravojnih postrojbi, zajedno s 12-godišnjim Goranom Mačak, vršio pljačku imovine iz kuća odbjeglih Hrvata, te hicem iz automatske puške “kalašnjikov” ubio Marka Čurčija, starog 73 godine, kojeg je sreo ispred svoje kuće i koji se protivio pljački imovine,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovao u ubijanju i pljački civilnog stanovništva,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva označeno u čl.120.st. l. OKZ RH.

ODREĐUJE SE PRITVOR protiv okr. Milana Mačaka po osnovi čl. 182. st. 1. ZKP, koji pritvor će trajati najduže mjesec dana, a započet će danom njegovog uhićenja.

Obrazloženje

.

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv MILANA MAČAK zv. ”Mićo” zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Osnovana sumnja u tom pravcu proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki o obavljenim informativnim-razgovorima sa osobama koje se predlažu saslušati kao svjedoci.

Zbog boravka okrivljenika na do nedavno zaposjednutom području Republike Hrvatske, nije provedena radnja ispitivanja na okolnosti inkriminiranog djela,. Međutim, provođenje istrage u predloženom pravcu je neophodno kao i donošenje odluke u smislu č1.150.st.2. ZKP, zbog potrebe saslušanja svjedoka, za koje se zbog ratnih djelovanja i posljedica sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će biti u svakom trenutku dostupni sudu.

Budući se radi o krivičnom djelu za čije izvršenje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina ,to se u ovom slučaju stječu uvjeti iz č1.182.st.1 . ZKP za obavezno određivanje pritvora.

U Zadru, 26.rujna 1995.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1. Okrivljeniku

2. Okružnom drže odvj. Zadar

3. Okružni zatvor Zadar

4. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -