- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Krusevo – ZD 0011

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio – 311/94

– Istražni centar –

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u kaznenom predmetu protiv okr. Borisa Pupovac zv. “Bore” iz Bilišana i dr., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavak 1. OKZ RH, temeljem odredbe članka 150. stavak 2. ZKP, odlučujući po Zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetnika u Zadru br. KT-44/92. od 19. prosinca 1994. godine, dana 16. svibnja 1997. godine,

 

r i j e š i o    j e

 

Protiv okrivljenika:

1/ BORISA PUPOVAC zv. “Bore” sina Stevana, rod. 7. rujna 1963.g. u Zadru, iz Bilišana Opć. Obrovac, Srbina, drž. RH

2/ SRETKA PUPOVAC zv. “Željko” sina Dmitra i Marte, rod. 28. ožujka 1957.g. u Bilišanima, Opć. Obrovac, gdje i živi, Srbina, drže RH,

3/ MIRKA PUPOVAC sina Dmitra i majke Marte, rođenog 11. travnja 1963.g. u Bilišanima, ranije Opć. Obrovac, gdje je i živio, Srbina, drže RH ,

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoji osnovana sumnja i to:

 

da su 31. prosinca 1991. godine u Kruševu, kao pripadnici milicije tzv. Republike Srpske Krajine, slijedeći na privremeno zaposjednutom području velikosrpsku ideju etničkog  čišćenja od strane nesrpskog pučanstva, protivno čl.3.toč 1a. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćenoj u Ženevi 1949.g. kao i čl. 4. i čl. 13. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba /protokol II/ u dvorištu kuće Mile Župan, rođenog 1922.g., ovoga zaklali nožem, a njegovu suprugu Stanu Župan, rođenu 1926. godine kao i Mariju Župan rođenu 1914.godine, ubili pucanjem iz automatskog oružja iz neposredne blizine, pri čemu rečene osobe nisu pružale nikakav otpor,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba te vršeći osobni napad na pojedine civilne osobe ubili te civilne osobe,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u članku 120. stavak 1. OKZ RH.

 

 

 

II  ODREĐUJE SE PRITVOR

 

Po zakonskom osnovu iz članka 182.stavak 1. ZKP, koji pritvor se okrivljenicima ima. računati počev od lišenja slobode, te po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana.

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru podnio je protiv okr. ad 1/ – 3/ Zahtjev za provedbu istrage br. kT-44/92. od 19. prosinca 1994. godine, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo pobliže naznačeno pod toč. I izreke.

Zahtjev je osnovan.

Prije donošenja ovog rješenja okrivljenike nije bilo moguće ispitati obzirom da su u bijegu, pa je zbog opasnosti od odgode istragu valjalo otvoriti temeljem odredbe članka l50. stavak 2. ZKP.

Osnovana sumnja da su okrivljenici počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret proizlazi iz izjava i svjedočkih iskaza zarobljenih pripadnika paravojnih postrojbi pobunjenih Srba s područja općine Obrovac, kao i iz drugih spisu priležećih dokaza i obavijesti, koji su međusobno podudarni, pa je temeljem odredbe članka l50.stavak 2. ZKP valjalo otvoriti istragu, kako bi se prikupili dokazi i podaci sukladno odredbi članka l48.stavak 2. ZKP.

Istovremeno, valjalo je protiv sve trojice okrivljenika odrediti pritvor, obzirom da se okrivljenicima stavlja na teret učin kaznenog djela za koje je pritvor obvezatan, glasom odredbe članka 182. stavak 1. ZKP-

U Zadru, 16. svibnja 1997. godine.

ISTRAŽNI SUDAC

Branko Brkić

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

.

 

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 dana, računajući od dana dostave.

Žalba se podnosi Županijskom sudu u Zadru, a o istoj odlučuje vijeće tog Suda.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

DOSTAVITI:

1/ ŽDO – Zadar

2/ 0krivljenicima putem oglasne ploče

3/ Pismohran

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -