- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Kozibrod – SI 0059

 

VOJNO TUŽITELJSTVO

U ZAGREBU

 

BROJ: KTV-304/94

Zagreb, 24. studenog 1994.

ČF/SK

 

 

VOJNOM SUDU

Z A G R E B

 

Temeljem čl. 41 st. 2 toč. 3. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv:

 

NOVICE SIMIĆ, rođenog 1.1.1943. u Sarajevu, drže RH, po narodnosti Srbin, ostali podaci nepoznati, nalazi se u bijegu,

 

da je:

 

tijekom 1991. godine, pa i nakon stupanja na snagu Zakona o oprostu 25. rujna

1992. godine, na području Kostajnice, Kozibroda te Okučanima, priključio se neprijateljskim postrojbama s ciljem da se spomenuta područja osvoje i pripoje tzv. “Velikoj Srbiji”, pa je tako dana 26. srpnja 1991. godine sudjelovao u okviru paravojnih formacijama tzv. “SAO Krajine”, u napadu na Kozibrod kojom prilikom su poginuli Goran Fadljević i 2 djelatnika PU Sisak, 3. područje Kozibroda je privremeno zauzeto,

– d a k 1 e, pokušao upotrebom sile  otcijepiti dio teritorija RH i pripojiti ga drugoj

državi, a posljedica djela je smrt više osobe i veljka razaranja,

–        pa da je time počinio krivično djelo protiv RH ugrožavanjem teritorijalne

ukupnosti opisano u čl. 231 st. 1 u svezi  čl. 244. st. 1 krivičnog zakona Republike Hrvatske.

 

 

STOGA PREDLAŽEM:

  1. da se održi glavna i javna rasprava pred tim sudom kao stvarno i mjesno

nadležnim temeljem čl. 22 st. 1 ZKP-a, Odluke predsjednika Republike o vojno područnoj podjeli RH te čl. 4 Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenost! RH (NN 67/91 i 25/92),

 

2) da se na glavnu raspravu pozove okr. Novica Simić, a u svojstvu svjedoka da se

pozovu i saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

3) temeljem čl. 262 st.2 Zakona o kriv. postupku pred lažem da se optuženiku

Novici Simić odredi pritvor iz razloga navedenih čl. 182 st. 2 toč. 1, 2, 3 i 4 ZKP-a,

 

4) temeljem čl. 290 st. 3 Zakona krivičnom postupku predlažem da se

optuženiku Novici Siimić sudi u odsutnosti.

 

 

OBRAZLOŽENJE:

Vojno tužiteljstvo u Zagrebu zaprimilo je na nadležno postupanje krivičnu prijavu

sa posebnim izviješćem Policijske uprave Zagreb Odjel za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta br. P-110/93 od 25. svibnja 1993. godine protiv Novice Simić zbog krivičnog djela iz čl. 231 st. 1 Krivičnog zakona Republike Hrvatske.

U svezi sa podnesenom prijavom provedena je istraga pred istražnim sucem

Vojnog suda u Zagrebu tijekom koje su saslušani svjedoci   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dok okrivljenik nije mogao biti ispitan budući da se nalazi u bijegu.

Saslušan pred istražnim sucem Vojnog suda u Zagrebu svjedok xxxxxxxxxxxxx

(list 23-24 spisa), iskazuje da se kritičnog dana nalazio sa ostalim pripadnicima PU Zagreb u Hrvatskoj Kostajnici, kada je 26.7.1991. godine na Kostajnicu bila otvorena minobacačka vatra a čule su se i eksplozije iz pravca Kozibroda. Od svog zapovjednika Slavka Marića bilo je  zatraženo da se jave dobrovoljci koji su trebali na čelu kolone tenkova osiguravati tu kontrolu, a koja se trebala kretati iz pravca Siska i dolaskom do Hrvatske Kostajnice prema Kozibrodu. U Hrvatskoj Kostajnici bili su stacionirani u podrumu bivšeg štaba TO te su tu trebali sačekati tu kolonu tenkova bivše “JNA”.

Negdje između 14,00-15,00 sati čula su se brujanja tenkovskih motora, te prije njihovog mjesta, postoji jedno raskrižje koje se jednim pravcem odvaja prema Kozibrodu, a drugim prema centru grada. Zapovjednik u prvom tenku koji je bio u kupoli, te sa gornjim dijelom iznad kupole imao je na sebi oficirsku svečanu ini formu bivše “JNA” te je po činu bio kapetan lli kapetan prve klase koliko je svjedok sa razdaljine mogao vidjeti, a na glavi je imao tenkovsku kapu – kacigu. U njihovom vozilu “Puh-terenski”, osim svjedoka bili su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx te policajac iz Hrvatske Kostajnice po prezimenu xxxxxxxxxx. U jednom momentu, nakon otprilike 500 metara do 1 kilometra u pravcu Kozibroda otvorena je vatra iz prvog tenka pješadijskog naoružanja i to automatskim između kratkog i srednjeg rafala, oko 7 metaka. Osjetio je bol u kažiprstu desne ruke i vidio kako mu se tkivo na prstu rasprskava i udara li desno rame koje mu je kasnije bilo krvavo. U jednom momentu, odnosno nešto nakon toga taj prvi tenk je desnom gusjenicom zahvatio njihovo vozilo jer su bili potpuno uz desni kraj ceste koliko su mogli gibati desno, obzirom na konfiguraciju tla s desne strane puta jer prethodno prije nego što je na njihovo vozilo otvorena vatra iz tog prvog tenka, taj njihov zapovjednik je rukom kazivao da se maknemo desno, što su i učinili. Prije otvaranja vatre cijev topa je spustio prema dolje te je išla lijevo-desno. U pješadijskim transporterima vidjele su se puške koje su virile kroz otvore, pa su zaključili da je u njima vojska. Kada je tenk zahvatio njihovo vozilo došlo je do prevrtanja vozila koje se na kraju završilo na kotačima

Svjedok iskazuje da je kasnije saznao da su u vožnji tenkovi gazill automobile koji bi ime se našli na putu ili pored njih. Kada se vozilo oslonilo na kotače nakon prevrtanja, ležao je u vozilu na stražnjem sjedalu sa glavom van vozila. Neki su iz vozila ispali van, neki polijegali uz put, 3 kolona vozila koja je uz njih prolazila puške su bile sasvim prema dolje. Ne zna zašto nisu pucali, ili nisu htjeli ili je bio premali kut spuštanja cijevi. U momentu prolaženja njihove kolone, zapazio je kraj puta da leži Perić i

ne pokazuje znakove života. Fadljević je u stražnjem dijelu vozila iz sjedećeg položaja išao glavom naprijed-nazad, nesvjesno, te je umro kasnije vožnjom do Siska, kod transportiranja. Mladen Halapa je nešto opsovao i izdahnuo. Sva trojica su na sebi na prvi pogled imali teške eksplozivne povrede. Prema tome zaključuje da je bila korištena rasprskavajuća municija ili neka druga zabranjena. Naime, na mjestima rana, na njima su falili komadi mesa. Svjedok iskazuje da se pipao po glavi te napipao mozak i mozgovinu, kao što je mozgovine bilo i posvuda okolo, pa je najvjerojatnije mozak njegovih kolega poprskao i njegovu glavu.

Po odlasku kolone odmah je započeo minobacački napad na Hrvatsku Kostajnicu, u biti koji je bio prekinut dolaskom kolone ten:zova i transportera, vjerojatno kako bi oni sa sigurnošću mogli ući. Nakon toga xxxxxxxxxxx je preko radio-veze pozvao pomoć iz Kostajnice koja je ubrzo stigla. Nakon toga su izvršili transportiranje prema Hrvatskoj Kostajnici. U bolničkim kolima koja su bila obilježena znakom crvenog križa, u kojima se nalazio zajedno sa Fadljevićem bila je na njih otvorena mitraljeska vatra sa obližnjih brda gdje su bili četnički položaji. Prva pomoć pružena im je u ambulanti u Hrvatskoj Kostajnici,  a nakon toga bili su transportirani za Sisak odnosno za sisačku bolnicu. U sisačkoj bolnici je saznao da je Fadljević podlegao. Sredinom 12. mjeseca 1992. god. svjedok iskazuje da je gledao TV emisiju “Slika na sliku”, te je

u jednom prenesenom prilogu banjalučke televizije prepoznao osobu u maskirnoj uniformi sa oznakama srpske vojske koji je ispod slike bio potpisan kao Novica Simić, zapovjednik snaga bosanske Posavine, kao osobe koju je sa otprilike 20-tak metara kritičnog dana vidio u prvom tenku na kupoli. To je bila osoba sa brkovima, okrugle glave. Govoreći u postotku sa oko 80% boi je na prvi mah uvjeren da je to ta osoba. Da bi bio siguran da je to ta osoba kontaktirao je sa nekolicinom svojih kolega koji su bili u Kozibrodu i negovoreći im ime i prezime te osobe su mu rekli da se radi o Novici Simić i da je u kritično vrijeme bio major, mada se svjedoku činilo na udaljenosti i pod spomenutim uvjetima promatranja da je kapetan ili kapetan prve klase. Kada je gledao prijenosni prilog banjalučke emisije u TV emisiji “Slika na sliku” taj Novica Simić (okrivljenik) tada je bio potpisan kao pukovnik srpske vojske. Kada se svjedoku predočava fotografija, snimak u fotokopiji koji pri leže na (listu 8) tu osobu svjedok prepoznaje drugu zdesna iznad koje piše potpukovnik Novica Simić – okrivljenik. Na kraju svoga iskaza svjedok naglašava da je taj zapovjednik 1. tenka u koloni i da ih je htio eliminirati u smislu da ih makne s puta i da se riješi njihovog prisustva, mogao je to učiniti na više načina, a prema uvjetima i poziciji njihova vozila i prvog tenka. Primjerice, mogao je pucati u zrak iznad vozila te ih upozoriti da se maknu. Konačno, mogao je zaustaviti tenk i tražiti da se maknemo, a a tim više što se on i njegova postrojba s naše strane nisu nalazili u nikakvoj opasnosti. Navodi da nisu imali nikakvo protuoklopno  sredstvo odnosno oružje kod sebe, i ono što je najvažnije nije morao ubiti odnosno vjerojatno dati naredbu da se iz tenka puca s namjerom da se ubije.

Saslušan u svojstvu svjedoka pred istražnim sucem Vojnog suda u Zagrebu

svjedok xxxxxxxxxxx (list 26 spisa), iskazuje da se kritičnog dana nalazio u sastavu MUP-a RH u Kostajnici te da mu je dana 26.7.1991. godine dat zadatak da s još nekoliko dobrovoljaca u vozilu “PUH” zauzme kolonu tenkova koji su išli u Kostajnicu te ih kao pratnja otprati do Kozibroda gdje su ih trebale preuzeti njihove kolege. Pio je vozač spomenutog vozila, mada prije toga nije dobio neke druge specijalne upute o rastojanju na kojem da vozi ispred tenkova je vozio otprilike 100-tinjak metara ispred prvog tenka. Otprilike 500-1000 metara po izlasku iz Kostajnice prema Kozi­brodu najprije je bila otvorena automatska paljba ali ne direktno na njihovo vozilo i pogledavši unazad vidio je osobu u 1. kupoli tenka kako maše da se svi sklonimo u stranu. Par sekundi prije toga njegove kolege koje su sjedile otraga u vozilu su rekle da vide osobu koja maše da se sklone udesno. Skrenuo je sa vozilom desno van kolika što je više mogao i ostavio je dovoljno prostora koloni da prođe pored njih. Otprilike kada je kolona tenkova, odnosno prvi  tenk u koloni došao 10-tak metara od njihovog vozila na naše vozilo, sa prvog tenka bila je otvorena paljba iz mitraljeza. Cijev topa prvog tenka prošla je kroz naš auto tako da je njemu skinula šljem sa glave a tenk je zahvatio njihovo vozilo, tako da je došlo do prevrtanja njihovog vozila koje je na koncu ponovne osovilo na kotače. Kolona je prolazila, a svjedok je iskazao da je vikao dečkima koji su htjeli bježati i neka se prave mrtvi kako ne bi bila ponovno otvorena paljba. Predzadnji tenk u koloni čak je i cijev topa usmjerio prema njima, odnosno prema njihovom vozilu.U tom prethodnom prevrtanju vozila, uspio je nekako iskočiti iz vozila što je i prethodno učinio i njegov vozač. U koloni odozada bilo je njihovo sanitetsko vozilo koje je osoblje moralo vidjeti da ima ranjenih medu nama i nije se zaustavilo da bi pružilo pomoć. Prolaskom kolone uočio je da su dvojica njegovih kolega na mjestu mrtvi dok treći, čini mu se

da se zove Goran Fadljević da je preminuo na putu do sisačke bolnice. Odmah nakon prolaska kolone putem veze zvao je svoje kolege vičući: „Napadnuti i pregaženi”, te su priskočili u pomoć. Dana 26. svibnja 1993. godine u prostorijama PUZ-a Odjela za suzbijanje

gospodarstvenog kriminaliteta bila mu je prikazana video-kazeta oficira bivše tzv. “JNA” i, kako iskazuje, u njemu nije prepoznao osobu koja je bila kritičnog dana u prvom tenku na kupoli kao vođa kolone iz naprijed opisanog razloga. Kada mu se predočavala fotografija u fotokopiji koja čini list 8 spisa izjavljuje da mu je u prostorijama PUZ-a bila pokazana ta fotografija, međutim, nije mogao prepoznati Novicu Simića -okrivljenika.

Saslušan u svojstvu svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxx (list 34 spisa) iskazuje da okrivljenika

osobno upoznao jer je s njim svojevremeno na novogradiškom ratištu, između ostalih, vršio i pregovore. O tome je u globalu dao svoju izjavu u okviru Zapovjedništva 121. brigade HV-e Nove Gradiške, te je ukratko može ponoviti mada niz dokumenata o tim pregovorima, kroz izvješća i dokumentaciju su pohranjena kod SIS-a, odnosno Obavještajne službe. Koliko je saznao, okr. je odrasta o završio gimnaziju u Sarajevu te nakon toga završio Vojnu akademiju u klasi tenkista. U prvo vrijeme pregovora bio je oženjen te imao kćerku i sina, a supruga mu je liječnik pedijatar i bila je zaposlena u koševskoj bolnici u Sarajevu, gdje je imao stan zajedno sa njegovom užom obitelji, bratom i ocem. što se tiče njegovih godina starosti 1943. ili 1945. je

godište, a njegov dolazak na novogradiško ratište nije mu poznato s time da je prije bio na banijskom ratištu. Jednom pri­likom u razgovoru je rekao da je neosnovano bio i optužen te je naveo da mu je to teško palo, a za ratne zločine nad hrvatskim stanovništvom na Baniji zbog čega je od generala Rašete bio pozivan na odgovornost. Nadalje, navodeći da kada je jednom prilikom sletio helikopter na aerodrom “Pleso”, da su tamo bile oblijepljene njegove slike. Dalje je naveo van njegovih ratnih zaduženja, o svojoj osobi, što se tiče aktivnosti i hobija da je strastveni lovac i ribolovac, da je prije rata vrlo često dolazio na novogradiško ratište u lov i ribolov. Kontaktirajući s njim, svjedok iskazuje da mu je ostavio dojam obrazovane osobe, u pregovorima korektan i odmjeren. a medu svojim suradnicima je bio autoritativan, projugoslavenski orijentiran. U suradnji sa zapovjednikom u to vrijeme pod grupe operativne zone pukovnikom Mikšićem, u tri navrata je okrivljenog nagovarao, odnosno bolje rečeno, davao mu mogućnost da se preda i prijeđe na našu stranu sa dijelom svosa ljudstva i ratne tehnike, što je isprva ostavio kao otvorenu mogućnost, a u kasnijem razdoblju ispričavao se da ga je strah najviše za obitelj da se s njime nešto ne dogodi. A istovremeno se pozivajući na svoju dužnost kao profesionalnog vojaka da je on dužan izvršavati naređenja koja se postave pred njega, da je to njegov posao za koji je plaćen. Kada se svjedoku predočava fotografija u fotokopiji koju čini list 8 spisa, na

slici. prepoznaje drugog zdesna Novicu Simića – okrivljenika, dok se za ostalu dvojicu gledajući fotografiju slijeva radi o osobama Milanu Grujičiću rezervnom kapetanu i majoru Vulinu.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja, dokazom u vidu iskaza saslušanih

svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vidljivo je da se okr. Novica Simić osobno angažirao kao pripadnik paravojnih formacija i sudjelovao u napadima na pripadnike PU Sisak u kojem napadu su 3 osobe izgubile život. Isto tako, okrivljenik je, što je potkrijepljeno iskazom svjedoka, u više navrata viđen u uniformi neprijateljskih formacija prilikom pregovora, pa uzevši u obzir sve gore navedeno proizlazi da je okrivljenik zaista počinio krivično djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret.

Obzirom da se okrivljenik nalazi na području RH koje je privremeno okupirana te

je tako nedostupan državnim organima  RH očito je da se imenovani krijući se od tih

organa nalazi u bijegu. Također, zbog težine i izuzetne društvene opasnosti krivičnog djela za čije ga se izvršenje tereti postoji osnovana bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi ometao

istragu utjecanjem na pomenute svjedoke, te da bi s obzirom na prirodu krivičnog djela, motive i dugotrajnost izvršenja, boravkom na slobodi, nastavio sa izvršenjem istog odnosno sličnih krivičnih djela. Kako u širem pučanstvu RH. osobito u onom dijelu koje je prognano s predmetnog područja došlo do takvog uznemirenja i ogorčenja prema svim pripadnicima agresorskih postrojbi da je radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka prijeko potrebno da se istome odredi pritvor.

Slijedom izloženog smatramo da su se stekli uvjeti za određivanje pritvora iz

svih naprijed naznačenih zakonskih razloga.

Budući je okrivljenik,kako je to naprijed navedeno, privremeno nedostupan

državnim organima RH, a kako se radi o izvršenju krivičnog djela počinjenog sa sviješću i htijenjem da se sudjeluje u ugrožavanju društvenog poretka te sigurnosti i integriteta države, to smatram da je zbog krivično- pravne zaštite ovih zakonom zaštićenih dobara potrebno okrivljeniku suditi u njegovoj odsutnosti.

Kako je okrivljenik Novica Simić, svojim naprijed opisanim ponašanjem ostvario

sva bitna obilježja  krivičnog djela koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret, te je ova optužnica  opravdana i na zakonu utemeljena.

 

Prilog: spis Kio -130/94

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

FERHAT ČANČAR

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -