- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Kotor Varoš – kv008

IME I PREZIME:                                 xxxxxxxxxx
DATUM ROĐENJA:               1963.
MJESTO ROĐENJA:              Čirkino Brdo, Kotor Varoš, BiH
ZANIMANJE:                      
BRAČNO STANJE:                           
NACIONALNOST:                           
VJERA:                                                Muslimanka
DRŽAVLJANSTVO:                           Republika BiH

Dajem sljedeći
I S K A Z
Živjela sam u selu Čirkino Brdo – općina Kotor Varoš. Selo je brojilo oko 70 kuća i imalo je 100% muslimansko stanovništvo.
16. kolovoza 1992. godine, bila sam zatvorena u logor "PILANU" Kotor Varoši.
Četiri
mjeseca prije toga, danju smo se sakrivali u šumi, a noću smo se
prikradali kućama, kako bi smo pripremili hranu i promjenili odijeću.
Muškarci
su držali obrambenu liniju u selu Večići. Moj muž se tada nije nalazio
u Bosni, već je bio u Austrji, gdje je radio. Bila sam sama u kući s
djecom i mojom majkom, u osmom mjesecu trudnoće.
TEPIĆ
BORO – selo Tepići, kod Hrvaćana, Srbin prosječne visine 180 – 185 cm,
proćelav, bio je jedan od Srba, koji je učestvovao u napadu na moje
selo. Proćelav, crn.
Tog
dana, 14. kolovoza 1992. godine, ja nisam htjela da bježim. Kako sam
bila u osomom mjesecu trudnoće, više nisam imala snage. Kada su četnici
ušli u selo, Boro je progutao knedlu, jer je vidio da ga poznajem.
Rekao mi je da idemo ispred Komande i da će tamo odlučiti što će sa
nama učiniti. Od njega sam saznala da mi je brat živ zapaljen. U selo
je ušlo oko dvadeset četnika, a pred mojom su se kućom nalazila
dvojica. Nismo se dale odvojiti od kuće, ali su nas kundacima pušaka
natjeraii. Sve je odzvanjalo od plača i krikova žena i djece. Hodali
smo 3 km, do sela Vrbanjci. One starije koji nisu mogli hodati i koji
su bili nepokretni, na mjestu su ubili i zapalili. Tako znam da su žive
zapalili slijedeće starce iz Čirkina Brda:

1. HADJERA DUGONJIĆ, 58 godina, gojazna žena,
2. HAJRIJA MENZIL, 55 godina, mentalno retardirana,
3. MINA ČIRKIN, 59 godina, invalida bez jednog bubrega,
4. FATA VILIĆ, 58 godina, gojazna žena,
5. HATA ČIRKIĆ, 55 godina, nepokretna
6. AZIZ VATRAC, moj brat, mentalno retardiran
Moj brat xxxxxxxxxxxx, sutradan je na zgarištu, pronašao samo nogu od mog brata xxxxxxx.
Srbi su u periodu od travnja, pa do kolovoza 1992. godine, pljačkali selo kada god su to htjeli.
Tako
su u selu Hanifići, trojica četnika upala u kuću Mensure Planinčić, i
tražili su da im dade tele. Žena je bila sama u kući. Pored toga što su
je opljačkali, odveli su je u susjednu sobu i sva trojica je silovali.
Svi smo u selu znali za njenu tragediju.
Kada
smo stigli pred Komandu, Srbi su već pripremili kamione za nas. Dane
Šumar, smijao nam se i rekao je, kako je konačno došlo vrijeme da se
zemlja ošisti od nas. Utjerali su nas u kamione kao stoku. One koji se
nisu mogii popeti, tukii su ih.
Doveli
su nas u Kotor Varoš, u Pilanu, koja se nalazi u samom centru grada.
Natjerali su nas da sjednemo na pod. Bilo nas je oko 600, jer smo neke
ljude već zatekli u logoru. Odmah su nas počeli tući i maltretirati.
Učili su nas kako ćemo se po srpski moliti Bogu, krstiti se. lzvodili
su jednu po jednu ženu i tako je maltretirali. U prostoriji se nalazilo
oko 20 četnika i oni su se na smjenu mjenjali. Digli su starca od oko
60. godina i kako se nije znao prekrstiti, udario ga je po glavi.
Morali smo moliti svi zajedno. Kasnije su doveli jednog miadića od oko
22. godine, Hrvata iz Kotor Varoši. Pred nama su ga pretukii, stavljaii
mu oko vrata gumu od kotača i morao je lajati kao pas. Bio je sav
obliven krvlju. Kasnije su ga streljali, vani ispred hangara.
Odmah
nakon toga, počeli su izvoditi žene i maloljetne djevojčice. Prvo su
izveli jednu mladu djevojku. Nakon toga, došli su po mene. Tražili su
nas uz svjetlost upaljača. Sve se to dešavalo 14. kolovoza 1992. godine.
Bez hrane i vode bili smo već preko tri dana i tri noći. Bojala sam se, sva sam se tresla. Uopće nisam osijećala glad.
Kada me je četnik izveo, čula sam da ga njegovi prijatelji zovu Žika.
Idem da vidim što je muslimanka, što je bula – odgovorio im je.
Odveo me je na kat. Zatvorio me u sobu. Bojala sam se da će mi rezati
stomak i izvaditi dijete iz mene. Slušali smo te priče, da to četnici
inače rade. Bilo je mnogo takvih slučajeva. Naredio mi je, da se
skinem, ali sam odbila. Ponudila sam mu 1000 ATS, samo da me ne dira.
Uzeo je novac i ponovo mi naredio da se skinem. Kako nisam htjela
rastragao je odijeću sa mene. Silovao me je. Završio je i obukao se.
Uzeo je oružje i izišao iz sobe. Odmah za njim, u sobu je ušao drugi
četnik. Pitao me – šta je, što se treseš? Lezi, da vidiš kako Srbin
jebe.

Molila sam ga, da me ne dira, ali nije čuo ništa. Legla sam na pod.
Morala sam. Nisam imala novaca da mu ih ponudim. Silovao me je. Svršio
je u mene. Bio je pijan, bazdio je na alkohol. Crn, visok oko 170 cm,
kovrdžave kose, mršav, duguljasta lica. Na uniformi je preko lijevog
rukava imao povezanu bijelu traku. Kada je završio, izišao je iz sobe.
Nakon njega ušao je treći. Pitao me što su mi napravili. Šutjela sam.
Rekao je da se ne bojim, da mi ništa neće, ali da neću izići dok se ne
smirim. Obukla sam se. Sakrila sam i prekrižila ruke, kako bi sakrila
koliko se tresem. Odveo me je dolje među druge i zaprijetio mi, da
nikome ništa ne smijem reći.
Drugu
su noć, u grupama od po 10 djevojaka izvodili maloljetnice i nisu ih
vraćali cijelu noć. Vratili su ih pred zoru, oblivene krvlju, jer bilo
je i nevinih djevojaka. Najmlađa je imala 14 godine, a zvala se Čirkić
Mema.
Drugog je
dana u logor ušao Crveni Križ Kotor Varoš . 16. kolovoza 1992. godine,
organizirali su kamione i odveli nas iz logora na liniju razgraničenja
kod Smetova, koji su se nalazili pod okupacijom Šešeljevih četnika. Tu
nas je preuzela Armija BiH i odveženi smo za Travnik.
LISTA ZLOČINACA PREMA ISKAZU ŽRTVE
1. LAZO SAKAN – Novo Selo Vrbanjci, 56‑58 godina, Komandant četnika
2. DANE ŠUMAR – Novo Selo, Vrbanjci, 56‑58 godina,
3. MILOŠ NOVAK bio je Komandant u Novacima blizu Hrvaćana, oko 40 godina,
4. SLAĐAN TEPIĆ – imao je bijelu traku na lijevoj ruci i silovao je
djevojke iz sela Tepića kod Hrvaćana, oko 25 godina
5. SLADOMIR ĐURIĆ – selo Đurići kod Hrvaćana, oko 25 godina silovao u logoru Pilana, Kotor Varoš
6. MANOJLO TEPIĆ, komandir oko 38. godina, selo Tepići, hvalio se da je
silovao muslimanke, jedino da nije četvorogodišnju
7. MIĆO ZARIĆ, selo Zarići kod Hrvaćana, silovao djevojke, oko 26 godina
8. ŽIKA – Srbin iz Srbije, oko 35 – 36 godina, silovao je mene, a najvjerojatnije i ostale u logoru
 
Iskaz uzet 16. ožujka 1994.


{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -