- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Korlat – ZD 0029

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

Z A D A R

Broj : KT – 78/92

Zadar, 1. kolovoza 1995. godine

MD/BM

 

 

 

ŽUPANIJSKI SUD

– Z A D A R 

 

Temeljem čl. 41. st. 2. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku podižem :

O P T U Ž N I C U

 

 

Protiv :

 

 1. 1. STEVE MACAKANJA sina Todora, rođenog 22. travnja 1955. godine u Kuli Atlagić, opć. Benkovac, Srbina, sada nepoznatog mjesta boravka
 2. 2. ŽELJKA LEŽAJA, sina Srđe, rođenog 10, kolovoza 1965. godine u Biljanima Gornjim, ranije opć. Benkovac, sada nepoznata mjesta boravka
 3. 3. BRANKA KUŽET, sina pok. Božidara, rođenog 11. rujna 1970. godine u Benkovcu, Srbin, sada nepoznata mjesta boravka i
 4. 4. ŽELJKA CUPAČ, sina Božidara, rođenog 25. prosinca 1966. godine u Benkovcu, Srbina, sada nepoznata mjesta boravka

 

Da su 5. lipnja 1992. godine u Korlatu koji se nalazi na privremeno zaposjednutom području Republike Hrvatske, kao pripadnici milicije tzv. SAO Krajine, tjekom oružanog sukoba između srpskih odmetničkih bandi i oružanih snaga Republike Hrvatske, a prihvaćajući velikosrpsku politiku, protivno čl. 3. toč. 1a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i čl. 4. Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), odlućili ubiti civila Milana Bulić, koji je inače invalid bez lijeve šake, pa ga je najprije I – okr. Stevo Macakanja više puta ošamario po licu i dva puta ga nogom udario u predio testisa, zbog čega se Milan Bulić srušio na zemlju, a nakon toga ga ostali stali udarati nogama po raznim dijelovima tijela, a II – okr. Željko Ležaja drškom od vila više ga puta udario po raznim dijelovima tijela, uslijed kojih udaraca je oštećenik zadobio ozljede opasne po život pa je od iskrvarenja ubrzo preminuo ,

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovali u mučenju i ubijanju civilnog stanovništva,

Pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH.

STOGA PREDLAŽEM

 1. 1. da se pred tim sudom održi rasprava,
 2. 2. da se na raspravu pozovu okrivljenici, a kao svjedoci da se pozovu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O B R A Z L O Ž E NJ E

Iz rezultata istrage proizlazi da su okrivljenicu počinili kazneno djelo u vrijeme i na način pobliže opisan u izreci. U istrazi oni nisu ispitani jer žive na privremeno zaposjednutom području i nisu dostižni državnim tijelima, te je protiv njih određen pritvor i naređeno izdavanje tjeralice.

Supruga oštećenika xxxxxxxxxxxxxxxxxx navela je u iskazu da je prepoznala okrivljenike, koji su bili u vojničkim uniformama odnosno u uniformi njihove milicije, te došli u njihovu kuću ”tražeći” oružje. Kazala je kako su sva četvorica u dvorištu njihove kuće počeli udarati oštećenika po raznim dijelovima tijela, u čemu da su se isticali I – okr. Stevo Macakanja i II – okr. Željko Ležaja. Oštećeni da je odmah ostao mrtav. Svjedok xxxxxxxxxxxxx iskazao je da on nije bio očevidac, ali da mu je poznato kako su okrivljenici i od njega tražili oružje oružje te da su oni ”bili jedna ekipa koji su to zajedno radili” (list 15/2 spisa)

Kako ponašanje okrivljenika ima sva obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, stoga se ova optužnica pokazuje opravdana i na zakonu osnovana.

 

Prilog : spis Kio. 13/94.-

 

 

 

ZAMJENIK OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Mate Dorčić

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKSA

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠVO

Z A D A R

Broj : – 78/92 –

Zadar, 30. prosinac 1993.

MD/BM

 

 

 

OKRUŽNOM SUDU

Istražnom sucu

– Z A D A R –

 

Temeljem čl. 41. (45) st. 2. toč. 2. Zakona o krivičnom postupku podnosim

ZAHTJEV ZA PROVEDBU ISTRAGE

 

 

 

 

Protiv :

 

 1. 1. STEVE MACAKANJA, sina Todora, rođ. 22.04.1955. godine u Kuli Atlagić, ranije opć. Benkovac, gdje i živi u Obrovcu – B. Jokića bb, Srbina,
 2. 2. ŽELJKA LEŽAJA, sina Srđe, rođ. 10.08.1965. godine u Biljanima Gornjim, ranije opć. Benkovac, gdje i živi, Srbina
 3. 3. BRANKA KUŽET, pok. Božidara, rođ. 11.09.1970. godine u Benkovcu, živi u Korlatu, ranije opć. Benkovac, Srbina
 4. 4. ŽELJKA CUPAĆ, sina Božidara, rođ. 25.12.1966. godine u Benkovcu, živi u Korlatu, ranije opć. Benkovac, Srbiba i
 5. 5. DANE VESELINOVIĆ, pok. Pantelije, rođenog u Zelengradu, ranije opć. Obrovac, živi u Korlatu, Srbina

 

Jer postoji osnovana sumnja :

 

Da su 5. lipnja 1992. godine u Korlatu, koji se nalazi na privremeno zaposjednutom području RH, kao pripadnici milicije tzv. SAO Krajine, imajući saznanje da Milan Bulić, osoba hrvatske nacionalnosti ima kod sebe oružje i bombe te nakon što im je Milan Bulić kazao da kod sebe nema nikakvo oružje, zadojeni mržnjom prema svemu što je hrvatsko, odlučili ovoga ubiti, pa je najprije I – os. Stevo Macakanja oštećenika, koji je inače invalid bez lijeve šake, više puta ošamario po licu i dva puta ga nogom udario u predio testisa zbog čega se Milan Bulić srušio na zemlju pa su ga ostali zatim stali udarati nogama po raznim dijelovima tijela, a jedan od njih je drškom od vila više puta udario Milana Bulića također po raznim dijelovima tijela, uslijed tih udaraca je oštećenik dobio ozljede opasne po život pa je ubrzo preminuo,

Dakle drugoga lišili života na okrutan način kao i iz naročito niskih pobuda,

Pa da su time počinili krivično djelo protiv života i tijela, ubojstvo, označeno i kažnjivo po čl. 34. (35) st. 2. toč. 1. i 4. KZ RH.

P R E D L A Ž E M  :

– da se i istrazi osim ispitivanja osumnjičenika (kada ovi budu dostupni državnim organima) kao svjedoci saslušanja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te da se poduzmu i ostale istražne radnje u smislu čl. 157. (166) ZKP-a, a također da se pribave podaci o ličnosti osumnjičenika temeljem čl. 163. (172) st. 1. ZKP-a,

– da se protiv osumnjičenika, temeljem čl. 182. (191) st. 1. ZKP, odredi pritvor.

 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

Osnovana sumnja da su osumnjičenici počinili krivično djelo u vrijeme i na način pobliže opisan u izreci slijedi iz informativne izjave xxxxxxxxxxxxxxx (koja je bila očevidac događaja) a također i izjava ostalih osoba koje se predlažu da ih se sasluša kao svjedoke.

S obzirom na zapriječenu kaznu zatvora za inkriminirano krivično djelo, određivanje pritvora je obavezno.

 

 

 

 

Prilog : prijava –

 

 

ZAMJENIK OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Mate Dorčić


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

Istražni centar

 

 

 

 

R J E Š E NJ E

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. STEVE MACAKANJA i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 34. st. 2. toč. 1. i 4. KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Okružnog državnog odvjetništva u Zadru br. KT – 78/92. od 30. prosinca 1993. godine, temeljem čl. 150. st. 1. ZKP

R i j e š i o      j e

 

Protiv okr. :

 1. 1. STEVE MACAKANJA, sina Todora, rođenog 22.04.1955. godine u Kuli Atlagić, sa prebivalištem u Obrovcu, ul. Boška Jokića bb, Srbina
 2. 2. ŽELJKA LEŽAJA, sina Srđe, rođenog 10.08.1965. god. u Biljanima Gornjim, gdje i prebiva, Srbina
 3. 3. BRANKA KUŽETA, sina pok. Božidara, rođenog 11.09.1970. godine u Benkovcu, sa prebivalištem u Korlatu, Srbina
 4. 4. ŽELJKA CUPAČA, sina Božidara, rođenog 25.12.1966. godine sa prebivalištem u Korlatu, Srbina,
 5. 5. DANE VESELINOVIĆA, sin pok. Pantelije starog od 55 do 60 godina, rođenog u Zelengradu, s prebivalištem u Korlatu, Srbina

I

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

Zbog osnovane sumnje da su ,

Dana 5. lipnja 1992. godine u Korlatu, koji se nalazio u privremenom zaposjednutom području Republike Hrvatske, kao pripadnici milicije tzv. SAO Krajine imajući saznanja da je Milan Bulić, osoba hrvatske nacionalnosti ima kod sebe oružje i bombe, te nakon što im je Milan Bulić kazao da kod sebe nema nikakvo oružje, zadojeni mržnjom prema svemu što je Hrvatsko odlučio ovoga ubiti, pa je najprije prvo okr. Stevo Macakanja oštećenika koji je inače invalid bez lijeve šake, više puta ošamario po licu i dva puta ga nogom udario u predjelu testisa, zbog čega se Milan Bulić srušio na zemlju, pa su ga ostali zatim stali udarati nogama po raznim dijelovima tijela, a jedan od njih je drškom od vila više puta udario Milana Bulića također po raznim dijelovima tijela, uslijed kojih udaraca je oštećenik zadobio ozljede opasne po život pa je ubrzo preminuo.

Dakle drugog lišili života na okrutan način kao i iz naročito niskih pobuda,

Pa da su time počinili krivično djelo protiv života i tijela, ubojstvo, označeno i kažnjivo po čl. 34. st. 2. toč. 1. i 4. KZ RH.

II

ODREĐUJE SE PRITVOR prema svim okrivljenicima od 1 do 5, a po osnovi čl. 182. st. 1. ZKP, koji pritvor će se računati od časa lišenja slobode i moći će trajati najduže mjesec dana od trenutka lišenja slobode.

Obrazloženje

Okružni državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv Steve Macakanje i dr. zbog osnovane sumnje da su na štetu Milana Bulića počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u dispozitivu.

Niti od jedan od okr. Nije ispitan, jer se sva petorica nalaze na privremeno zaposjednutim područjima RH, i tako nisu privremeno dostupni legalnim organima vlasti. Međutim, provođenje istrage u predloženom pravcu je opravdano jer iz iskaza do sada saslušanih svjedoka te informativnih razgovora obavljenih sa svjedocima koje još treba saslušati, proizlazi osnovnost sumnje da su upravo okrivljenici i to na opisan način počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret bez obzira da okr. U ovom trenutku nisu ispitani, provođenje istrage smatra opravdanim zbog opasnosti od odgode u smislu čl. 150. st. 2. ZK, i to iz razloga što će trebati saslušati kao svjedoke veći broj osoba prognanih sa područja Korlata, a za koje osobe zbog poodmakle životne dobi kao i pitanja njihovog trajnog smještaja, je dvojbeno da li bi bili u prilici dati iskaz ukoliko bi se sa postupkom odugovlačilo.

Zbog navedenog je odlučeno da će se provesti istraga u pravcu kako je to u zahtjevu za provedbu istrage predloženo, nakon čega će se moći donijeti odluka o tom krivičnom predmetu.

Budući se radi o krivičnom djelu za čije izvršenje je predviđena mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od 20 godina, tu se u ovom slučaju stekli uvjeti za obavezni pritvor iz čl. 182. st. 1. ZKP, pa je u tom smislu i odlučeno.

U Zadru 14. veljače 1994. godine

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -