- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Korlat – ZD 0018

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio-51/96.

 

 

R J E Š E NJE

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. SRETKA CUPAĆ i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 120.st.l.OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru ,br. KT-16/96. od. 2l. veljače 1996. godine, temeljem čl.150.st.l. i 2. ZKP,

 

r i je š i o   je

Protiv okr.

 

1. SRETKA CUPAĆ sina Branka, rođenog 28. kolovoza 1963. godine u Korlatu Opć. Polača, gdje mu je i posljednje mjesto boravka, Srbina, drže RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

2. NEBOJŠE CUPAĆ, sina Ilije, rođenog 13.svibnja 1962. godine, u Benkovcu, s posljednjim mjestom boravišta u Korlatu Opć. Polača, Srbina, drž. RH sada nepoznatog mjesta boravka,’

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja,

 

da su točno neutvrđenog dana krajem siječnja 1993. god. u Korlatu, tijekom oružanog sukoba između paravojnih postrojbi tzv. RSK i oružanih snaga Republike Hrvatske, kao naoružani pripadnici tih paravojnih postrojbi- provodeći velikosrpsku ideju vojnog osvajanja i izdvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske -protivno čl. 3. toč. 1 a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949i~godine želeći se nakon akcije Maslenica osvetiti za svoje gubitke na bojištu naoružani automatskim puškama došli u kuću Luce Zorić, stare 63 god., u kojoj se nalazila i Đurđija Modrić, stara 60 god., pa ih obe iz blizine ubili pucanjem iz puške, a potom u mjestu našli i Darinku Jurjević, staru 72 god., koju su izveli iz kuće, pa u nju ispalili po jedan hitac iz puške, da bi istoga dana pronašli Josu Jurjević, starog 83 god., kojeg su također ubili hicima iz puške, a zatim ga masakrirali odrezavši mu oba uha i nos, te razrezavši mu prsa,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme sukoba ubijali civilno stanovništvo,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva , označeno u čl.120.st.l. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR

protiv okr. Sretka Cupać i okr. Nebojše Cupać, a temeljem čl. 182.st.l. ZKP, koji pritvor u odnosu na obojicu započinje sa danom njihova uhićenja i od tog

dana može trajati najduže mjesec dana.

 

Obrazloženje

 

Županijski državni odvjetnik u Zadru ,podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Sretka Cupać i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okr. Sretko i Nebojiša Cupać nisu ispitani od strane istražnog suca budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni, dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika.

Osnovana sumnja da su upravo njih dvojica počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnom razgovorima sa osobama koje će kao svjedoke trebati sasluša u ovom krivičnom postupku.

Imajući u vidu visinu zapriječene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl. 182.st.l. ZKP, jer su ispunjeni svi zakonski

U Zadru, 15. listopada 1997.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenja rješenja.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -