- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Diana Majhen

Kazneni zakon je jasan: Puhovski i Čičak trebaju biti uhićeni

Povodom najnovijeg vala agresivnih medijskih istupa prof.dr. Žarka Puhovskog i njegovog kolege Ivana Zvonimira Čička vezanim uz oslobađajuću presudu Josipa Markovića na kninskom prekršajnom sudu u slučaju poznatom kao “Slučaj Za dom spremni”, ovom prilikom recikliramo jedan naš stariji tekst, malo osvježen.

Kao izvor informacija koristimo Statut i Rješenje Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba i unaprijed se istima na navedenom ispričavamo. Napominjemo da je u Hrvatskoj službeno i uredno registrirano 28 različitih udruga dragovoljaca HOS-a i te nekoliko sportskih klubova, te da velika većima za službenu oznaku ima prilagođenu oznaku HOS-a iz vremena Domovinskog rata, na kojoj piše ZA DOM SPREMNI. Dodatno, koristimo i važeće odluke državnih tijela RH, Ustav i zakonske propise.

Članak 5. Statuta UDHOS Zagreb kazuje slijedeće:

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 40 mm. Uz vanjski obod trostrukog pletera je ispisan puni naziv te adresa sjedišta Udruge a u sredini stilizirani grb Republike Hrvatske. Iznad stiliziranog hrvatskog grba, upisano je velikim slovima HOS, a ispod stiliziranog hrvatskog grba upisano je manjim velikim slovima od gornje upisanog HOS za 50 % manji ispis i glasi ZA DOM SPREMNI. Oko grba je stilizirani pleter.

Statut UDHOS Zagreb je, inače, donesen dana 16.12.2010. godine i predstavlja novi statut udruge. Navedeni članak se nije mijenjao još od 1998. godine. Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, koji je upravno tijelo Grada Zagreba, je dana 14.02.2011. ovjerio navedeni Statut koji uključuje i navedeni članak 5. Obzirom da je Zakonom o Gradu Zagrebu obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave u Gradu Zagrebu povjereno upravnim tijelima Grada Zagreba, te da u obavljanju poslova iz domene državne uprave upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave, jasna je, neupitna i institucionalno točna činjenica da je POZDRAV ZA DOM SPREMNI U REPUBLICI HRVATSKOJ DOPUŠTEN, i to od strane tijela državne uprave, dakle od države same.

Također, Članak 2. važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji definira pojam hrvatskog branitelja kao osobu

koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA (HOS-a) te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata, što direktno ukazuje da su postrojbe HOS-a pod oznakom ZA DOM SPREMNI zakonita institucija u Republici Hrvatskoj, odnosno je naziv ZA DOM SPREMNI zakoniti naziv u Republici Hrvatskoj.

Podsjećamo i na navod iz Izvorišnih osnova Ustava RH koji kazuje slijedeće: Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost  hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu  hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo…u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi  hrvatskog naroda i  hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991.-1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Slijedom svega navedenog, napominjemo da su medijski istupi dvojice tzv. “intelektualaca” Čička i Banca, u kojima navedeni izraz Za dom spremni proglašavaju ustaškim i fašističkim čime korisnike istog proglašavaju ustašama i fašistima, te zagovaraju pravne sankcije protiv korisnika tog izraza u bilo kojem obliku, pa čak i traže stegovni postupak protiv državne službenice, sutkinje Katarine Peršen, samo zato što ista dobro radi svoj posao i poštuje zakone RH, neviđena drskost, bezobrazluk, očito vrijeđanje i grubo uznemiravanje hrvatskih dragovoljaca, branitelja, članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i umrlih dragovoljaca i svekolike hrvatske javnosti. Ujedno se radi o grubom kršenju važećih hrvatskih propisa i samog Ustava RH, a sve to dolazi od strane dvojice likova koji su izbjegli sudjelovanje u Domovinskom ratu, da bi sad na ovako nevjerojatan način prosipali nečuvene objede.

Obzirom da Kazneni zakon izričito sankcionira takvo ponašanje, i to stavkom 1. članka 321. u kojem stoji da će se netko tko drugoga poziva na otpor prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih tijela ili prema službenoj osobi pri obavljanju zakonite službene radnje kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine, te stavkom

1. čl. 322. u kojem stoji da će se netko tko iznosi, pronosi ili širi glasine za koje zna da su lažne s ciljem da njima izazove uznemirenje većeg broja ljudi, i takvo uznemirenje i nastupi kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine, postoji službena dužnost Ministarstva unutarnjih poslova RH i Državnog odvjetništva prema navedenoj “gospodi” i procesuiranje istih od strane nadležnog suda prema navedenim člancima Kaznenog zakona.

Na redu je pravna država, vladavina prava i poštovanje zakona. Gospodi je mjesto u zatvoru na najmanje tri mjeseca.

Uredništvo

www.dragovoljac.com

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -