- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0028

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odjel za operativne poslove JS

Broj 511-05-02/2-9?- k461/92.

Datum 14. 04. 1992.

O K R U Ž N O M JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

JOVANOVIĆ DRAGAN otac Radoje

rođen dana 20.01. 1952. u Zagrebu , općina Zagreb SR Hrvatska , stanuje u Karlovcu, ulica Senjska broj 7 , općina Karlovac,  narodnost Srbin

z b o g   krivičnog djela     iz člana 236F KZRH – Oružana pobuna

na način što je kao pripadnik nelegalne neprijateljskih srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prilozi:

  1. zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxx dana 20. 03. 1992. godine.

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska uprava operativnim putem došla je do saznanja da je na slunjskim

Brdima koji se trenutno nalazi pod okupacijom tzv. „JNA“ i „TO SAO Krajine“ te drugih paravojnih formacija viđen u tim formacijama Jovanović Dragan koji je bio obučen u crnu kožnu jaknu te maskirne hlače kao i naoružan dugim i kratkim oružjem.

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je

utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni Jovanović Dragan bio je zaposlen odnosno bio je vlasnik servisne radionice

za popravak bijele tehnike na Baniji u Karlovcu, da bi nakon agresije na Republiku Hrvatsku isti se stavio na stranu nelegalne neprijateljske srbočetničko terorističke formacije koja djeluje na području tzv. „SAO Krajine“.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti

sa prijavljenim Jovanović Draganom iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Jovanović Dragan počinio krivično djelo iz članka 236F  KZRH – Oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadleženost.

PRILOG: 1

N A Č E L N I K


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzb. Gospodar. Krim.

Broj 511-05-02/2-11- K-461/92.

Datum 20. 03. 1992.

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime Policijske uprave Karlovac dana 20. 03. 1992. godine, u prostorijama  PU Karlovac

Prisutni su:

Ovlaštena osoba: xxxxxxxxxxxxx

Zapisničar: 

Započeto u 09,30 sati.

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

u vezi s navedenim predmetom dao je slijedeću izjavu:

“Pripadnik sam 110. brigade Hrvatske vojske i kao takav često se nalazim na borbenom položaju na Turnju kada sam početkom 03. mjeseca 1992. godine za vrijeme pregovora između predstavnika Hrvatske vojske i predstavnika nelegalnih vojnih formacija koji su se održali negdje oko 150 metara od škole na Turnju prema Slunjskim brdima uočio sam i prepoznao JOVANOVIĆ DRAGANA koji je bio obučen u crnu kožnu jaknu, i maskirne hlače, a inače Jovanović je vlasnik servisne radionice za popravak bijele tehnike na Baniji. Uočio sam i prepoznao i BIJELIĆ DUŠKA koji je bio profesor na Šumarskoj školi u Karlovcu, te VLADU MALIĆA, koji je bio šef Odjela prodaje plastike u „Robnoj kući Karlovčanka“ BIJELIĆ DUŠKO i VLADO MALIĆ bili su odjeveni u SMB uniforme. Vidio sam i par bivših policajaca koji su radili u Policijskoj upravi Karlovac prije rata, ali iste nisam poznavao.“

Izjavu sam saslušao po diktatu, na istu nemam primjedbi te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisujem.“

Završeno u    09,40   sati.

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                              Građanin:


SLUŽBENA BILJEŠKA

sastavljena dana 22. 05. 1992. godine u  prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dana 16. 05. 1992. godine obavljen je informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, u informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx isti nam je izjavio slijedeće:

„Dana 05.05.1992. godine kao pripadnik HV-e bio sam na Turnju prilikom razmjene zarobljenika i tom sam prilikom vidio bivšeg policajca Policijske uprave Karlovac BIJELIĆ BOŠKA. Isti je bio obučen u uniformu „Milicije SAO Krajine“ i imao je automatsku pušku i dvogled. Sa njim je bio JOVANOVIĆ DRAGAN obučen u kožnu jaknu i naoružan automatskom puškom.“

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-221/92

Karlovac, 19. lipnja 1992. godine

ASM/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 i članka 158 stav 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se provede istraga

protiv

JOVANOVIĆ DRAGANA, sina Radivoja, rođ. 20. 01. 1952. u Zagrebu, sada prebiva u karlovcu, Senjska kbr.7,  Srbina,

jer postoji osnovana sumnja da je:

tokom druge polovine 1991. godine na području SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost a u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i drugih neprijateljskih formacija upravljenih an odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SA O Krajina“ protupravno se naoružao  i pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“ i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

R a z l o z i

Policijska uprava Karlovac prijavila je Jovanović Dragana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je prijavljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, navoda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iz kojih proizlazi da je prijavljeni Jovanović Dragan viđen kao pripadnik TO SAO Krajina na području SO Karlovac, da je bio naoružan, te sudjelovao u akcijama upravljenih protiv RH, a sve u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH i odcjepljenja dijelova RH i stvaranje tzv. „SAO Krajine“, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na uzakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Jovanović Dragana potrebo je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Kako je prijavljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima RH, to je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K io-226/92-2

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv Jovanović Dragana, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZRH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-221/92, od 19. lipnja 1992. g., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP,

r i j e š i o   j e:

Provest će se istraga protiv:

JOVANOVIĆ DRAGANA sina Radivoja, rođ. 20. 10. 1952. u Zagrebu, s posljednjim prebivalištem u Karlovcu, Senjska kbr. 7, Srbina, drž RH

zbog osnovane sumnje da je:

tokom II polovine 1991. godine na području općine Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost, te ugrožava živote i imovinu građana RH i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, za vrijeme oružanih napada „JNA“ i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. „SAO Krajina“, protupravno se naoružao i  dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“, te sudjelovao u akcijama upravljenim protiv RH,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom. Označeno i kažnjivo po čl. 236-f st- 1 KZ RH.

Obrazloženje

VT Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Jovanović Dragana, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i niej dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz krvi. Prijave PU Karlovac, pa je stoga, radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992. godine.-

ISTRAŽNI SUDAC:

Juraj Boljkovac


Broj Kio. 111/92-4

Kio. 74/92-3

Kio. 226/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Bjelić dušan i Jovanović Dragan

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236.f. st. 1. KZ RH

Početak u 14,00 sati

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

Kao pripadnik 110 brigade hv često sam bio na položaju na Turnju.

Jedne zgode krajem veljače ili početkom ožujka 1992. bio sam u pratnji našeg zapovjednika bataljona Filipčić Juraja prilikom njegovog pregovora s delegacijom neprijateljske strane. U toj neprijateljskoj delegaciji bili su okr. Jovanović Dragan, okr. Bjelić Duško i okr. Malić Vladimir. Svu trojicu od ranije vrlo dobro poznajem.

Okr. Bjelić Duško bio je obučenu  SMB uniformu „JNA“, bez drugih oznaka pripadnosti.

On je svojevremeno radio u šumarskoj školi u Klc.

Okr. Jovanović Dragan bio je obučen u maskirne hlače i crnu kožnu jaknu, također bez drugih vidljivih znakova prepoznavanja.

Okr. Malić Vladimir bio je obučen u SMB u uniformu „JNA“ također bez drugih oznaka. NO, po njegovom ponašanju zaključio sam da je on neki zapovjednik tom prilikom nije bio naoružan. To je inače i uobičajeno, da članovi delegacije koja pregovara nisu naoružani. Određenog naoružanja imaju samo njihovi pratioci.

Okr. Jovanović Dragan imao je nekada radionicu za popravak kućanskih aparata na Baniji, a okr. Malić Vladimir radio je nekada, od prilike do sredine 1991. g., zajedno sa mnom u poduzeću „Tekstil“, Karlovac. Bio je šef odjela „plastika“:

To je sve što imam o ovome iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

Dovršeno

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:


Broj Kio. 52/92-3

Kio. 226/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Bjelić Boško i Jovanović Dragan

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1 i 2 KZ RH

Početak u 15,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u zavadnji sa okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

Tokom ove godine kao pripadnik 110 brigade HV-e bio sam često na položaju na Turnju.

Jedne zgode početkom svibnja 1991.g., prilikom razmjene zarobljenika između HV-e i „JNA“, na strani neprijatelja vidio sam ranije poznajem. Bio je obučen u plavu policijsku uniformu, te naoružan nekim automatskim oružjem. Ne sjećam se više točno kojim. Ne sjećam se niti da li je na uniformi imao neku posebnu oznaku pripadnosti. Sjećam se da je kod sebe imao dvogled, kojim je posmatrao naše položaje.

Jedne zgode, prije događaja o kojem sam naprijed govorio, također kad sam bio na našem položaju na Turnju, vidio sam na nedalekom neprijateljskom položaju okr. Jovanović Dragana, kojeg također dobro od ranije poznajem, a koji je svojevremeno imao u Karlovcu, na Baniji Servis za popravak kućanskih aparata, zapravo ne znam da li je imao taj servis, ali sam siguran da je svojevremeno imao gostionicu u Draganiću, iznajmljeni lokal „Turist“, te također ugostiteljski objekt „Feniks“ u Karlovcu, na Turnju. Tada kada sam ga vidio imao je na sebi crnu kožnu jaknu, duge crne kose, a bio je naoružan nekim automatskim oružjem.

To je sve što mi je poznato o pripadnosti  i aktivnostima okrivljenih.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 226/92-6

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjed. suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Jovanović Dragana, zbog kriv. djela 236 f st. 1 KZ RH,

n a r e d i o    j e

I  Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv

Okr. JOVANOVIĆ DRAGANA, sina Radivoja, rođ. 20.1.1952.

godine u Zagrebu, s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, Senjska  br. 7, Srbina, držav. RH,

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 226/92-62 od 7.7.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj KIO 226/92-6 od 20.7.1992. godine, temeljem čl. 191 st. 2. toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

II  Nakon lišenja slobode okr.s Jovanović Dragana je potrebno dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III  Temeljem čl. 554 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 20. srpnja 1992. godine.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-221/92

Karlovac, 28. srpnja 1992. godine

ASM/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN. 53/91)  podižem,

O P T U Ž N I C U

Protiv

JOVANOVIĆ DRAGANA, sina Radivoja, rođ.

20.1.1952. godine u Zagrebu, s posljednjim

prebivalištem u Karlovcu, Senjska  kbr.

7, Srbina, držav. RH,

da je:

tokom druge polovina 1991. godine na području općine Karlovac u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost te ugrožava živote i imovinu građana Republike Hrvatske i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost za vrijeme oružanih napada „JNA“ i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“ protupravno se naoružao i dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“ te sudjelovao u akcijama upravljenih protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

p r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. Predlažemo da se okrivljenom Jovanović Draganu temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) sudi u odsutnosti,

 

O b r a z l o ž e n j e

Policijska uprava Karlovac prijavila je Jovanović Dragana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao ej da je kao pripadnik 110 brigade HV često bio na položaju na Turnju. Jednom prilikom krajem veljače ili početkom ožujka 1992. g. da je bio u pratnji zapovjednik bataljuna Filipčić Juraja prilikom pregovora sa delegacijom neprijateljske strane. U neprijateljskoj delegaciji da je tada bio oi okrivljeni Jovanović Dragan. Okrivljeni je bio obučen u maskirne hlače, crnu kožnu jaknu, bez nekih drugih vidljivih znakova prepoznavanja. Okrivljenog da poznaje od ranije, jer je imao radionicu za popravak kućanskih aparata na Baniji.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je kao pripadnik 110 brigade HV često bio na položajima na Turnju. Jedne zgode, ali ne može točno reći kada, a moglo je biti u 4. m. 1992. g. da je kada je bio na položaju na Turnju vidio na nedalekom neprijateljskom položaju okrivljenog Jovanović Dragana kojeg od ranije poznaje jer je svojevremeno imao servis za popravak kućanskih aparata na Baniji. Tom prilikom da je okrivljenog vidio da na sebi ima crnu kožnu jaknu i da je bio naoružan automatskim oružjem.

Iz svega naprijed navedenog tj. iskaza saslušanih svjedoka nedvojbeno proizlazi da je okrivljeni u drugoj polovini 1991. g. pristupio neprijateljskim oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“ na području općine Karlovac u cilju obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH, da je isti viđen kao član neprijateljske delegacije prilikom pregovora sa pripadnicima HV, a isto tako je viđen na položajima neprijateljske vojske, obučen u maskirne hlače, crnu jaknu i da je pri tom bio naoružan automatskim oružjem, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Pošto smatramo da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) te da postoje osobito važni razlozi, pa stoga predlažemo da se okrivljenom sudi u odsutnosti.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj III K-164/92-3

Kv-218/92

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Jovanović Dragana zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH, po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 27. listopada 1992. godine

r i j e š i o   j e:

I  – Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. JOVANOVIĆ DRAGANA   o b u s t a v l j a     s e

II – Rješenje istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. g. kojim je određen pritvor protiv Jovanović Dragana stavlja se van snage.- (Kio-226/92-5)

III – Nareda istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. god. pod brojem Kio-226/92-6 kojim je određeno raspisivanje tjeralice   p o v l a č i    s e.

Obrazloženje

VT Karlovac pod brojem KT-221/92 podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Jovanović Dragana kojom mu se stavlja na teret da je izvršio kriv. djelo označeno u čl. 236-f st. 1 KZ RH, a koje je pobliže opisano u izreci optužnice.-

Prije podizanja optužnice provedena je istraga, a tijekom istrage rješenjem odnosno naredbom opisanima u toč. II i III ovog rješenja u odnosu na opt. Određen je pritvor i raspisana tjeralica.-

Postupajući po zakonu o oprostu, vijeće ovog suda po službenoj dužnosti ocijenilo je da se propisi označeno zakona moraju primijeniti u konkretnom slučaju pa je stoga riješeno kao u izreci.-

Obzirom na obustavu postupka valjalo je rješenje o pritvoru staviti van snage, a naredbu o raspisivanju tjeralice povući.-

Karlovac, 27. listopada 1992. godine.-

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v. r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -