- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0025

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-8-K-1101/92

Datum 19.08. 1992.  godine.

 

 

V O J N O M TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. DUŠAN CAREVIĆ     , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   28.03.1969. u   Karlovac općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac _,  ulica  __Turanj__

broj   bb , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

 

n a  n a č i n što je dobrovoljno pristupio nelegalnim, neprijateljskim formacijama tzv. “SAO KRAJINE”‘tijekom 08. mjeseca 1991. godine s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o g:

1Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 07.08.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja:

Djelatnici ove Policijske uprave došli su do saznanja da je prijavljeni DUŠAN CAREVIĆ pripadnik nelegalnih,neprijateljskih formacija tv. “TO SAO KRAJINE”

Na osnovu takovih saznanja zavedena je krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni DUŠAN CAREVIĆ dana 20.08.1991. godine otuđio je specijalno sanitetsko vozilo “IMV” 1900, bijele boje, broj šasije: IMV190055832, broj motora: H000652 , godina proizvodnje 1988. KA-884-74, od tadašnjeg Medicinskog centra II dr. Dragomir Drakulić Puba” i predao ga na upotrebu i’.1jesnoj zajednici Krnjak kojoj se i sam stavio na raspolaganje kao pripadnik nelegalnih, neprijateljskih formacija tzv. “TO SAO KRAJINE”. Gore prijavljeni viđen je u 12. mjesecu 1991. godine u vojarni Mekušje kako vrši stražarsku dužnost pri čemu je bio odjeven u 5MB uniformu, naoružan dugim i kratkim naoružanjem, te tijekom 01. mjeseca 1992. godine u vojarni Kamensko također odjeven u SMB uniformu naoružan dugim i kratkim naoružanjem prilikom smjene ljudstva što potvrđuje u svojoj izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Prilog: 1 ).

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni DUŠAN CAREVIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZRH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA: 1.-

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-8-K-1100/92

Datum 19.08. 1992.  godine.

 

 

V O J N O M TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. NEDELJKO DUDUKOVIĆ     , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Nebojša i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   23.08.1971. u   Karlovac općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac _,  ulica  __Turanj__

broj   59 , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

2. NEBOJŠA DUDUKOVIĆ, otac Đuro, rođen 06.10.1949. godine u Karlovcu, adresa

Turanj 59, Karlovac, Srbin,

n a  n a č i n  što je dobrovoljno pristupio nelegalnim, neprijateljskim formacijama tzv. “MILICIJE SAO KRAJINE” (NEDELJKO DUDUKOVIĆ), te tzv. “TO SAO KRAJINE” (NEBOJŠA DUDUKOVIĆ) tijekom 08. mjeseca 1991. godine s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i log:

1Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 07.08.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja:

Djelatnici ove Policijske uprave došli su do saznanja da su gore prijavljeni NEDELJKO DUDUKOVIĆ i NEBOJŠA DUDUKOVIĆ pripadnici nelegalnih, neprijateljskih formacija tzv. “MILICIJE” i “TO SAO KRAJINE” .

Na osnovu takovih saznanja zavedena je krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni NEDELJKO DUDUKOVIĆ i NEBOJŠA DUDUKOVIĆ učestvovali su kao pripadnici nelegalnih, ne prijateljskih formacija tzv. “MILICIJE I TO SAO KRAJINE” tijekom 08. i 09. mjeseca 1991. godine naoružani kratki m i dugim naoružanjem odjeveni u uniformu “MILICIJE SAO KRAJINE” (Nedeljko Duduković) i uniformu SMB “TO SAO KRAJINE” (Nebojša Duduković), što potvrđuje u svojoj izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji ih je vidio na položajima na Turnju. (Prilog: 1).

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da su gore prijavljeni počinili krivično djelo iz članka 236. F. KZRH-a oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA: 1-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-8-K-1102/92

Datum 19.08. 1992.  godine.

 

 

V O J N O M TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. DARKO POPRATINA     , zvani ____POP______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   26.06.1967. u   Karlovac općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac _,  ulica  __Brače Gojak__

broj   47 , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

n a n a č i n što je dobrovoljno pristupio nelegalnim, neprijateljskim oružanim formacijama tzv. “SAO KRAJINE” tijekom 10. mjeseca 1991. godine s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog  državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i log:

1. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dana 07.08.1992. godine,

Opis činjeničnog stanja:

Djelatnici ove Policijske uprave došli su do saznanja da je prijavljeni DARKO POPRATINA ZVANI POP pripadnik nelegalnih, neprijateljskih oružanih formacija tzv. “SAO KRAJINE”.

Na osnovu tako  ovih saznanja zavedena je krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni DARKO POPRATINA ZVANI POP, tijekom 10. mjeseca 1991. godine dobrovoljno je pristupio nelegalnim, neprijateljskim oružanim formacijama tzv. “SAO KRAJINE”, viđen je u više navrata prvi puta u 11. mjesecu 1991. godine na Šancu kraj Turnja pri čemu je bio odjeven u SMB uniformu naoružan dugim i kratkim naoružanjem, gdje se nalazio u. rovu. Slijedećeg puta u 12. mjesecu 1991. godine na Jelašima položajima odjeven također u SMB uniformu i naoružan dugim i kratkim naoružanjem, što potvrđuje u svojoj izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxĆ (Priloga: 1).

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni

DARKO POPRATINA ZVANI POP počinio krivično djelo iz čl. 236. F. KZRH-a – oružana

pobuna.

Prednje vam se dostavlja na daljnje korištenje.

 

PRILOGA: 1.-

 

N A Č E L N I K:

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-8-K-1104/92

Datum 19.08. 1992.  godine.

 

 

V O J N O M TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. RAJKO TRBOJEVIĆ     , zvani ____RAJA MILICAJAC______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Rade i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   05.06.1970. u   Karlovac općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac _,  ulica  __Braće Gojak__

broj   37 , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

zanimanje __milicioner _

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

n a  n a č i n što je nakon prestanka radnog odnosa na osobni zahtjev u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika (mlađi policajac) pozorničko patrolne djelatnosti tijekom 08. mjeseca 1992. godine dobrovoljno pristupio nelegalnim, neprijateljskim oružanim formacijama u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

P r i log:

1Rješenje o prestanku radnog odnosa u MUP-u RH-a – Policijske uprave Karlovac, broj: 511-05-05/1-4-5682/1-9.1. od 02.08.1991. godine.

2. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 07.08.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Djelatnici ove POLICIJSKE UPRAVE došli su do saznanja da je prijavljeni RAJKO TRBOJEVIĆ – zvani RAJA MILICAJAC pripadnik nelegalnih, neprijateljski, oružanih formacija tzv. “MILICIJE SAO KRAJINE”.

Na osnovu takovih saznanja zavedena je krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Gore prijavljeni RAJKO TRBOJEVIĆ na osobni zahtjev dana 02.08.1991. godine, dobio je Rješenje o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutarnjih poslova Policijske uprave Karlovac na radnom mjestu operativnog djelatnika pozorničko patrolne djelatnosti.(Prilog: 1).

Prijavljeni RAJKO TRBOJEVIĆ – zvani RAJA MILICAJAC viđen je u više navrata, prvi puta u 09. mjesecu 1991. godine odjeven u “MILICIJSKU” uniformu sa oznakama tzv. “SAO KRAJINE” na .oružan sa dugim i kratkim naoružanjem prilikom ulaska u vojarnu Mekušje, te nakon par dana također u 09. mjesecu kada je izlazio iz vojarne Mekušje i uz šumu se kretao prema vojarni Kamensko, treći puta u 11. mjesecu, 12. mjesecu 1991. godine u selu Jelaši kojom prilikom je bio odjeven u SMB uniformu, također naoružan kratkim i drugim naoružanjem što potvrđuje u svojoj izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Prilog: 2).

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni RAJKO TRBOJEVIĆ – zvani RAJA MILICAJAC počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZRH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA:2.                                                                                                   N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

 

 

Broj: Kio 345 /92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   13. srpnja 1993.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                      _Cerović Dušana i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. b. st. 1. u vezi čl.              236-o st. 1KZ RH

 

Početak u _____ sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

VDO Tužilac ____  Zdravko Car________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Okrivljene Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojšu, Popratina Darka i Trbojević Rajka poznajem. Svi su oni prije rata bili moji susjedi na Turnju, gdje sam ja živio negdje do ljeta 1991. godine, kada sam zajedno s ostalim stanovnicima hrvatske narodnosti izbjegao u Karlovac.

Od početka sukoba tj. točnije od 20.8.1991.god. pa do 1.5 1992.god. bio sam pripadnik MUP-a, a zatim sam prešao u Vojnu policiju i konačno u 13. ”D” pukovniju Karlovac, čiji sam pripadnik i sada. Kroz navedeno vrijeme provedeno u policiji i HVE- bio sam najviše na prvoj borbenoj liniji, na području Slunjskih Brda, Turnja, Sajavca, Kamenskog, Mekušja, Kobilića, Husja i Rečice, a u nekoliko navrata prisustvovao sam i razmjeni ratnih zarobljenika.

Kroz to vrijeme na prvim borbenim linijama u nekoliko navrata vidio sam sve okrivljene, osim III-okr. Duduković Nebojšu. Zapravo i njega sam vidio jedne zgode u rujnu 1991.god. na Turnju, nedaleko škole, kada je išao u pravcu šume “Štrekovac”, gdje je bila smještena neprijateljska raketna baza. Te zgode III.okr. Duduković Nebojša bio je u društvu s nekoliko drugih pripadnika neprijateljske vojske, obučen u SMB uniformu “JNA”, a naoružan nekim dugim streljačkim oružjem. O III-okr. bi nešto više znao  Lukačić Marko, koji je jedno vrijeme proveo u zarobljeništvu u Vojniću i koji mi je pričao da je za to vrijeme III-okr. bio čuvar li zatvoru u VOjniću, te da ga je više puta maltretirao.

I-okr. Carević Dušana vidio sam  naše osmatračnice u Mekušju u dva navrata. Prvi puta vidio sam ga negdje u prosincu 1991.god. u kasarni “Mekušje”, a drugi puta negdje u siječnju 1992.g. u kasarni “Kamesko”. Oba puta bio je u SMB uniformi “JNA”, naoružan dugim i kratkim streljačkim oružjem.

II-okr. Duduković Nedjeljka također sam vidio u dva navrata. Prvi puta u kolovozu 1991.god. na Turnju, kada je na sebi imao SMB košulju s oznakom “Milicija-SAO Krajina”.

Drugi puta sam ga vidio krajem rujna 1991.god. kod doma u Tušilovačkom Cerovcu, obučenog u SMB uniformu”JNA”i naoružanog puškom u što sam siguran, a možda i pištoljem. Bio je u grupi od oko 20-30 neprijateljskih vojnika. Za njega se pričalo da je još prije početka oružanih sukoba na ovom području, već negdje početkom ljeta 1991.god. jedno vrijeme boravio na vojnoj obuci u

Vojniću.

IV-okr. Popratina Darka isto tako yidio sam u dva-tri navrata na Turnju, točnije na području “Banca”. U oba navrata bio je obučen u SMB  uniformu “JNA”i naoružan nekim dugim: streljačkim oružjem – nekoju puškom. Prvi puta sam ga vidio u studenom 1991.god., a još jednom ili dva puta tokom prosinca 1991.g. Tada kada sam ga vidio bio je na njihovim neprijateljskim položajima, nasuprot naših obrambenih položaja. Osim toga Čorak Goran mi je jedne zgode rekao da ga je IV-okr. zvao telefonom  da mu  je prijetio da će ga likvidirati, psujući mu pri tome ustašku majku.

V-okr. Trbojević Rajka vidio sam u tri navrata. Prvi puta u rujnu 1991.god. u neprijateljskoj vojarni ”Mekušje”, a drugi puta nekoliko dana kasnije kad je izlazio iz te vojarne i odlazio u pravcu također neprijateljske vojarne “Kamensko”. Oba puta bio je u plavoj milicijskoj- uniformi s oznakom ”Milicija-SAO Krajina”, naoružan dugim kratkim streljačkim oružjem. Treći puta vido sam ga krajem studenog ili početkom prosinca 1991.g. na neprijateljskom položaju u selu Jelaši. Tada je bio obučen u SMB uniformu JNA, naoružan također dugim i kratkim streljačkim oružjem.

Ništa drugo o pripadnosti okriv. neprijateljskim oružanu formacijama ja ne znam, kao niti o sudjelovanju okrivljenih li konkretnim oružanim akcijama protiv HV-e, protjerivanju pučanstva hrvatske narodnosti. s okupiranog područja općine Karlovac i tome sl.

To  je sve što i.ma za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                      Svjedok:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT 640/92

 

Karlovac, 11. svibnja 1993.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 Zakona o krivičnom postupku podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

I okr. CAREVIĆ DUŠANA, sin Milana, rođ. 28.3.1969.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Turanj bb, Srbin, drž. RH,

II okr. DUDUKOVIĆ NEDELJKA, sin Nebojše, rođ.

23.8.1971. u Karlovcu, gdje i prebiva, Turanj br. 59,

Srbin, držav. RH,

III okr. DUDUKOVIĆ NEBOJŠE, sin Đure, rođ.

6.10.1949. u Karlovcu, gdje i prebiva, Turanj

br. 50, Srbin, držav. RH,

IV. okr. POPRATINA DARKA, sin Milana, rođ.

26.6.1967. u Karlovcu, gdje i prebiva, ulica Braće

Gojaka 47, Srbin, drž. RH,

 

V. okr. TRBOJEVIĆ RAJKA, sin Rade, rođ. 5.6.

1970. u Karlovcu, gdje i prebiva, ulica Braće Gojak

br. 37, Srbin, drž. RH,

 

 

da su:

 

u drugoj polovici 1991. godine u Karlovcu u namjeri da oružjem obore državno i društveno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, dobrovoljno pristupili tzv. ”JNA” i drugim četničkim oružanim formacijama, te su izvršili oružanu agresiju na područje SO Karlovac sa ciljem da taj teritorij odvoje od Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”SAO Krajine” i da ga pripoje tzv. ”Velikoj Srbiji”, zbog čega su na području Kamenskog, Sajevca i Turnja sudjelovali u akcijama protiv Hrvatske vojske, tako da je pučanstvo Hrvatske nacionalnosti moralo napustiti svoje domove, dok je Turanj potupno razoren, a Kamensko je privremeno okupirano i nije pod kontrolom Hrvatskih vlasti,

dakle, pokušali silom otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti ga drugoj državi, a posljedica toga su velika razaranja,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanje teritorijalne ukupnosti – označeno u članku 236 b stavak 1 u svezi članka 236 o stavak 1 KZ RH, a kažnjivo po članku 236 o stavak 1 KZ RH.

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na raspravi sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se izvrši uvid u rješenje o pritvoru (19), naredbu o tjeralici (20), dopis SO

Karlovac (22), izvješća Općinske komisije za popis i procjenu ratnih šteta (23-26),

  1. da se temeljem članka 300 stavak 3 ZKP-a suđenje provede u odsutnosti

okrivljenika

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv I okr. Carević Dušana, II. okr. Duduković Nedeljka, III okr. Duduković Nebojše, IV. okr. Popratina Darka i V. okr. Trbojević Rajka radi krivičnog djela opisanog u izreci optužnice, te je provedena istraga pred Istražnim centrom Vojnog suda u Karlovcu.

S obzirom da okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima RH nisu u istrazi ispitani.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je od početka sukoba pa sve do 1. svibnja 1992.g. bio pripadnik MUP-a kada je prešao u Vojnu policiju i konačno u 13. domobransku pukovniju. Početkom ratnih sukoba je cijelo vrijeme proveo na prvoj borbenoj liniji i to na području Slunjskih Brda, Turnja, Sajevca, Kamenskog, Mekušja, Kobilića, Husja i Rečice. Sudjelovao je u nekoliko navrata i prilikom razmjene ratnih zarobljenika. U to vrijeme na prvim borbenim linijama vidio je sve okrivljenike. I okr. Carević Dušana je vidio sa osmatračnice u Mekušju u dva navrata, II okr. Duduković Nedeljka vidio je u kolovozu 1991.g. na Turnju obučenog u SMB košulju s oznakom ”Milicije SAO Krajine”, III okr. je vidio na Turnju nedaleko škole kada je išao u smjeru šume zv. ”Štrekovac” gdje se nalazi raketna baza neprijatelja, IV. okr. Popratina Darka vidio je na području Turnja i ”Šanca”, a V. okr. Trbojević Rajka vidio je u tri navrata u vojarni Mekušje. Svi okrivljenici su bili naoružani u neprijateljskim odorama i djelovali su protiv Hrvatskih snaga.

Iz dopisa SO Karlovac proizlazi da je Općinskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete na području MZ Turanj pribavljene 1135 objekata. Na listovima 24-26 precizirane su štete na stambenim i drugim objektima na području Mjesne zajednice Turanj.

Iz dopisa Policijske uprave Karlovac proizlazi da je Kamensko, Sajevac i Turanj okupirano od strane neprijateljskih paravojnih formacija od početka 10. mj. 1991.g. od kada nije pod kontrolom Policijske uprave Karlovac i drugih legalnih državnih organa RH.

S obzirom na sve navedeno smatram da su svi okrivljenici ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 b stavak 1 u svezi članka 236 o stavak 1 KZ RH.

U drugoj polovici 1991.g. za vrijeme agresije tzv. ”JNA”, okrivljenici su dobrovoljno pristupili četničkim oružanim formacijama, te su u namjeri da obore državno i društveno ustrojstvo RH i njene legalno izabrane organe vlasti, izvršili oružani napad na područja SO Karlovac sa ciljem da taj teritorij odvoje od Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”SAO Krajine” sa krajnjim ciljem ostvarenja ”Veliko srpske ideje” vojnog osvajanja dijelova teritorija Hrvatske i pripajanja tzv. ”Velikoj Srbiji”. Upravo zbog takvih napada pučanstvo Hrvatske nacionalnosti je iz područja Kamenskog, Sajevca i Turnja moralo napustiti svoje domove te se nalazi u progonstvu, a samo prigradsko naselje Turanj je u potpunosti razoreno i nastale su velike materijalne štete.

Dakle, postupanje okrivljenika je imalo za cilj pokušaj otcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i njegovo pripajanje drugoj državi, posljedica čega su velika razaranja.

Iz dopisa SO Karlovac vidljivo je kakva su razaranja na području Turnja nastala i kolike su materijalne štete. Istovremeno Policijska uprava Karlovac je dostavila podnesak iz kojeg proizlazi da Kamensko i dio Sajevca kao i jedan dio Turnja od početka agresije na Karlovac tj. od 10. mj. 1991.g. nije pod kontrolom legalnih snaga RH već je privremeno okupirano.

Iz svih tih razloga valjalo je podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana, a zbog toga što okrivljenici privremeno nisu dostupni pravosudnim organima RH a postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, valjalo je predložiti suđenje u odsutnosti.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 98/93-3

Kv 42/93

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I. okr. Carević Dušana i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236. b. st. 1. u vezi čl. 236. o.st. 1. KZ RH, odlučujući o prijedlogu VDO Karlovac stavljenom u optužnici br. KT-640/92, u sjednici vijeća održanoj dana 20. svibnja 1993.

 

r i j e š i o  j e:

 

Temeljem čl. 300. st. 3. ZKP krivični postupak protiv I okr. Carević Dušana, II okr. Duduković Nedeljka, III okr. Duduković Nebojše, IV. okr. Popratina Darka i V okr. Trbojević Rajka provest će se u odsutnosti okrivljenika.

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu kojom okrivljenicima stavlja na teret da su počinili kriv. djelo iz čl. 236. b. st. 1. u vezi čl. 236. o. st. 1. KZRH koje je pobliže opisano u izreci te optužnice.

U optužnici VDO predlaže da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika.

Taj prijedlog je osnovan.

Naime, radi se prije svega o činjenici da su svi okrivljenici nedostupni državnim organima jer borave na teritoriju koji je pod okupacijom neprijateljskih snaga kojima i sami pripadaju. Nadalje, radi se o kriv. djelu vezanom uz ratne događaje u domovinskom ratu pa iz tog slijedi da je to tako značajna okolnost da opravdava vođenje kriv. postupka u odsutnosti okrivljenika.

Stoga je valjalo riješiti kao u izreci.

 

Karlovac, 20. svibnja 1993.

 

Predsjednik vijeća:

Kosijer Mladen, v.r

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K – 98/93-7

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana, kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijera i Marijana Janjca, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv I-opt. Carević Dušana i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236-b.st. 1 u svezi čl.236-o st.l. KZ RH-a, nakon provedene glavne javne rasprave, zakazane povodom optužnice VDO Karlovac br. KT-640/92, dovršene dana 15. lipnja 1993.god., u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti VDO Karlovac Car Zdravka, te branitelja optuženika po službenoj dužnosti Božić Milosava, odvjetnika iz Karlovca,

p r e s u d i o  j e

 

 

I-opt. CAREVIĆ DUŠAN, sin Milana, rod. 28.03.1969.g.

u Karlovcu, gdje mu je i stalno prebivali te, Turanj bb.,

Srbin, drže RH, sada nepoznatog boravišta,

II-opt. DUDUKOVIĆ NEDJELJKO, sin Nebojše, rod. 23.08.1971. god.,

u Karlovcu,  gdje mu je i stalno prebivalište, Turanj.59., Srbin,

drž. RH, sada nepoznatog boravište,

III-opt. DUDUKOVIĆ NEBOJŠA, sin Đure, rođ. 6.10.1949.god.

u Karlovcu, gdje mu je i stalno prebivalište, Turanj

59., Srbin, drže RH, sada nepoznatog boravišta,

IV-opt. POPRATINA DARKO, sin Milana, rod. 26.6.1967.g. u

Karlovcu, gdje mu je i stalno prebivalište, Ul. Braće Gojak br. 47., Srbin,

drž. RH, sada nepoznatog . boravišta,

V-opt. TRBOJEVIĆ RAJKO, sin Rade, rod. 5.6.197o.god. u

Karlovcu, gdje mu je i stalno prebivalište, Ul. Braće Gojak 37.,

Srbin, drže RH, sada nepoznatog boravišta,

k r i v i  s u:

 

što su:

u drugoj polovini 1991.god. u Karlovcu, u namjeri da oružjem obore državno i društveno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, dobrovoljno pristupili tzv. JNA i drugim četničkim oružanim formacijama, te su izvršili oružanu agresiju na područje SO Karlovac sa ciljem da taj teritorij odvoje od Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. “SAO Krajine” i da ga pripoje tzv. ”Velikoj Srbiji”, zbog čega su na području Kamens­kog, Sajevca i Turnja sudjelovali u akcijama protiv hrvatske vojske tako da je pučanstvo hrvatske nacionalnosti moralo napustiti svoje domove, dok je Turanj potpuno razoren, a Kamensko je privremeno oku­pirano i nije pod kontrolom hrvatskih vlasti,

dakle, pokušali silom otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti ga drugoj državi, a posljedica toga su velika razaranja,

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno u čl. 236&b.st. 1. u svezi čl. 236-0. st. 1 KZ RH-a,

pa se po čl. 236-0.st. 1 KZ RH-a

O S U Đ U J U

 

na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, svaki. Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

VDO Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv osuđenika stavljajući im na teret da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u izreci ove presude.

Kako optuženici borave na nepoznatim mjestima, ali na okupiranom području predloženo je u optužnici da se postupak protiv optuženika provede u njihovoj odsutnosti pa je taj prijedlog izvanraspravno vijeće ovog suda uvažilo i Rješenjem od 20.o5.1993.god. odredilo provođenje postupka u odsutnosti optuženika.

Optuženicima je od strane predsjedništva  suda postavljen branitelj po službenoj dužnosti.

Kako su optuženici nedostupni sudu, a podignuta je neposredna optužnica, oni nisu uopće iznijeli svoju obranu, te je sud na glavnoj raspravi nakon otvorenja iste proveo dokazni postupak.

U dokaznom postupku pročitan je iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, izvršen je uvid u dopis Ureda za obranu Općine Karlovac sa lista 22., zatim u dopis Općinske komisije Karlovac za popis i procjenu ratne štete, te u priloge tog dopisa na listovima od 23-26 spisa te konačno izvršen uvid u fotokopiju Rješenja PU Karlovac na listu br. 5.

Na raspravu je pozvan kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je prema podacima u spisu bio upoznat neposrednim zapažanjem o inkriminiranoj djelatnosti optuženika” ali kad je sud pristupio njegovom ispitivanju, uspostavilo se da optl1ženike uopće i ne poznaje, osim eventualno Duduković Nebojše, ali ni u to nije siguran, pa svjedok kratko je iskazao da o inkriminiranom postupanju optuženika ništa nezna.

Na osnovu provedenih dokaza, te njihove ocjene, sud je utvrdio da su svi optuženici izvršili djelo koje im se optužnim aktom stavlja na teret.

Naime, iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je učesnik u domovinskom ratu od njegovog samog početka na području Karlovca proizlazi da je svakoga od optuženika osobno poznavao za vremena prije rata i to stoga što su mu svi optuženici bili praktički susjedi, jer je i on do početka rata boravio na Turnju, a upravo zbog ratnih događaja bio je prisiljen da se u rat uključi i napusti dom. U vrijeme najžešćih borbi na području Općine Karlovac posebno na Turnju i Sajavcu, Mekušju i sl. i neposredno nakon zaključenja primirja boravio je upravo na tim terenima pa je i iskazao da je sve optuženike u jedno-dva ili tri navrata vidio kao pripadnike neprijateljskih vojnih formacija, bilo u uniformama tzv. ”JNA” ili. uniformama tzv. Milicije SAO Krajina”, time da su u svakom slučaju kada ih je bio bili i naoružani. Tom svjedoku sud je u potpunosti poklonio vjeru, pa je na osnovu tog iskaza sud i utvrdio da su svi okrivljenici doista pristupili u nelegalne neprijateljske vojne,odnosno paravojne postrojbe.

Na osnovu uvida u citirane dokumente koji prileže u spisu sud je utvrdio posebno daje na području bivše administrativne jedinice MZ Turanj prijavljeno odgovarajućoj Komisiji za popis

i procjenu ratnih šteta nastala šteta na ukupno 1.135 različitih objekata. Toje u ostalom u Karlovcu notorna činjenica, a oštećenja na svim mogućim objektima mogu se neposredno, barem jednim dijelom i vidjeti sa položaja koje drže pripadnici HV-e na samom Turnju,odnosno Sajavcu. Prema tome čak se može kazati da su velika razaranja na Turnju u Karlovcu i širok okolini jednostavno notorna činjenica pa i nema posebne potrebe da se ta činjenica dokazuje.

Isto tako je notorno da je naselje Kamensko privremeno okupirano kao i veći dio Sajevca, te Gornjeg Mekušja, a sve su to naselja u neposrednoj blizini Karlovca, odnosno Turnja i iz tih naselja praktički je sve stanovništvo hrvatske nacionalnosti bilo prisiljeno da napusti i one domove koji nisu eventualno oštećeni ili razoreni.

Kako je navedeno, svi optuženici su se uključili i to dobrovoljno u neprijateljske naoružane formacije, a baš te formacije vršile su i te kako žestoke oružane napade na sam grad Karlovac i naselja u njegovoj neposrednoj blizini, kao što su već spomenuta naselja Turanj, Sajavac, Gornje Mekušje, Kamensko, Mikšići dr., pa kako su svi optuženici pripadnici tih neprijatelj skh formacija bili dio tog “ratnog stroja” koji je vršio te napade i razaranja i koji je protjerao stanovništvo hrvatske nacionalnosti iz tih naselja iz njihovih domova, proizlazi, da su upravo i svi optuženici sa oružjem u ruci napali faktički državno i društveno ustrojstvo te legalno izabrane organe vlasti RH-a, a cilj svih tih postupaka bio je konačno pripojenje na taj način “osvojenih” teritorija paradržavnoj tvorevini tzv. “SAO Krajini’; odnosno tzv.

”Velikoj Srbiji”.

Prema tome, učestvujući u neobjavljenom faktičkom ratu protiv legalno izabranih vlasti RH-a uslijed čega su nastupile dosta drastične posljedice u obliku razaranja materijalnih dobara, posebno stambenih i gospodarskih zgrada, kao i javnih objekata i u obliku protjerivanja stanovništva sa tih teritorija, optuženici su takvim postupkom ostvarili objektivni učin krivičnog djela koje im optužba stavlja na teret.

Kako su sve to pak učinili dobrovoljno, svjesno, sa namjerom odvajanja od Hrvatske i pripajanja spomenutim tvorevinama, a . da su to učinili dobrovoljno proizlazi iz činjenice da ih nitko u to nije prisilno mobilizirao, niti ih je itko od legalnih organa vlasti RH-a sa teritorija koji je pod kontrolom tih vlasti prisilio da taj teritorij napuste, time su pak ostvarili i subjektivni učin tog krivičnog djela.

Prema tome u njihovom postupanju ostvareni su svi bitni elementi krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti RH-a.

Zato je sud sve optuženike oglasio krivim i izrekao im i kazne.

Kod izricanja kazni, obzirom da nije raspolagao nikakvim drugim podacima, sud je cijenio težinu djela koje su izvršili, naročito s obzirom na upravo strahovite posljedice koje su nastupile zbog takvog kriminalnog djelovanja optuženika, te je ocijenio, bez obzira što se pretežno radi o mladim ljudima, da se jedino rigoroznom kaznom kako je optuženicima po sudu i izrečena može u svakom pogledu ostvariti svrha kažnjavanja. Kod toga je sud posebno imao na umu u svrhu generalne prevencije. Cijenjen je i stupanj njihove krivične odgovornosti. U pitanju su naime uglavnom mlađi ljudi, dapače vrlo mladi, koji su u najmanju ruku završili osnovnu-osmogodišnju školu, a vjerojatno i neke druge, pa je svjest kod njih o tome što čine sigurno bila zastupljena u većoj mjeri od osoba koje imaju kud i kamo manje obrazovanje ili su čak nepismene, a sve to pogotovo ako se uzme u obzir i činjenica da su rođeni u Karlovcu, te odrasli u njegovoj neposrednoj blizini, dakle, u jedno prilično civiliziranoj okolini.

Kako su okrivljenici Luđeni u odsutnosti, sud je riješio da troškovi postupka padaju na  teret budžetskih sredstava.

U Karlovcu, 15.lipnja. 1993.god.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Ivan Kodrić,                                                                                                    Zvonimir Matan

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 687/1993-3

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Svedrović Marijana, kao predsjednika vijeća, te Petranović Milana, Drakulić Milene, Vekić Miroslave i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Carević Dušana i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 236.0. st. 1. u svezi čl. 236.f. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbama opt. Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojše, Popratina Darka i Trbojević Rajka, podnesenih protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 15. lipnja 1993.g. br. K 98/ 93-7, u sjednici održanoj 2. rujna 1993.g., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Papac Balda,

 

 

p r e s u d i o  j e:

 

 

I. Djelomično se uvažavaju žalbe opt. Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojše, Popratina Darka i Trbojević Rajka, preinačuje se u odluci o krivičnoj sankciji prvostupna preuda, te se opt. Carević Dušan, Duduković Nedjeljko, Duduković Nebojša, Popratina Darko i Trbojević Rajko, zbog krivičnog djela iz čl. 236.0/ st. 1. u svezi čl. 236.b/ st. 1. KZRH (sada čl. 244. st. 1. u svezi čl. 231. st. 1. KZRH), zbog kojeg su tom presudom oglašeni krivim, temeljem čl. 236.0/ st. 1. KZRH (sada čl. 244. st. 1. KZRH) osuđuju na kazne zatvora u trajanju od 11 jedanaest) godina, svaki.

II. U preostalom dijelu odbijaju se kao neosnovane žalbe opt. Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojše, Popratina Darka i Trbojević Rajka, te se prvostupna presuda u nepreinačenom dijelu potvrđuje.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojni sud u Karlovcu, kao sud prvog stupnja je nakon provedene glavne rasprave u odsutnosti optuženika presudom od 15. lipnja 1993.g. K 98/93-7 opt. Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojšu, Popratina Darka i Trbojević Rajka oglasio krivim zbog počinjenja krivičnog djela iz čl. 236.0/ st. 1. u svezi čl. 236.b/ st. 1. KZRH (sada čl. 244. st. 1. u svezi čl. 231. st. 1. KZRH) i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina svakog, te ujedno odlučio da troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Svi navedeni optuženici su (u jednom podnesku) po svom branitelju Božić Milosavu, odvjetniku iz Karlovca, podnijeli žalbe zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, sve s prijedlogom da se pobijana presuda preinači tako da se optuženike oslobodi optužbe, odnosno ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje, ili da se ta presuda preinači u pravnoj oznaci djela i u odluci o kazni na blaže.

Sud prvog stupnja žalbe optuženika nije dostavljao vojnom tužitelju na odgovor (čl. 20. Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske).

Državni odvjetnik Republike Hrvatske je po čl. 360. st. 2. ZKP u podnesku od 17. kolovoza 1993.g. Ktž 1122/93 predložio da se žalbe optuženika odbiju kao neosnovane.

Žalbe opt. Carević Dušana, Duduković Nedjeljka, Duduković Nebojše, Popratina Darka i Trbojević Rajka osnovane su samo djelomično i to zbog odluke o kazni, dok u preostalom dijelu nisu osnovane.

Sud drugog stupnja je povodom žalbi optuženika po službenoj dužnosti ispitao prvostupnu presudu i nije našao da bi u toj presudi ili u provedenom postupku bile počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka ili povrede krivično zakona koje su predviđene u odredbi čl. 376. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP (sada čl. 366. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP).

Žalbe optuženika nisu osnovane zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Suprotno stajalištu žalbe, sud drugog stupnja nalazi da je činjenično stanje u presudi prvog stupnja i potpuno i pravilno utvrđeno i to činjenično stanje žalbenim navodima i razlozima nije uspješno osporeno.

Prije svega, ovdje valja naglasiti da se radi o žalbama (samo) zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a ne i o žalbama ( još i) zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. To zbog toga jer se žalbama pobijaju zaključci koje je iz provedenih dokaza izveo sud prvog stupnja, a ne ukazuje se na nove činjenice koje žalitelji smatraju odlučnim ili (bar) dokazno važnim koje sud prvog stupnja uopće nije utvrđivao, niti se pak nude novi dokazi, što bi u smislu odredbe čl. 366. st. 2. ZKP (sada čl. 356. st. 2. ZKP) upozoravalo da činjenično stanje nije potpuno utvrđeno.

Zbog takove žalbe, a jer sud drugog stupnja u cijelosti prihvaća razloge pobijane presude, žalitelji se najprije upućuju na obrazloženje presude prvog stupnja u kojoj su iznijeti jasni i dostatni razlozi o svim dokazno važnim činjenicama, a također i o svim odlučnim činjenicama.

Time što žalitelji naglašavaju okolnost da svjedok Pregelj Ivan o optuženicima i njihovoj djelatnosti ništa nije rekao jer ih ne poznaje, osim opt. Duduković Nebojše, ali ni u to nije siguran), time oni uopće ne dovode u sumnju valjanost pobijane presude, jer je to već tako ocijenio i sud prvog stupnja i upravo zato svoju odluku nije utemeljio na iskazu ovog svjedoka, već na rezultatima ostalih izvedenih dokaza, između ostaloga i na iskazu svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za ocjenu uspješnosti žalbe po ovdje razmatranom osnovu bitno je naglasiti da žalitelji ne pobijaju istinitost onoga što je svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazivao, pa tako niti činjenicu da je sve optuženike dva do tri puta viđao na privremeno okupiranim područjima i to u uniformama bivše i tzv. “JNA”, odnosno milicije tzv. “SAO Krajina”, naoružane, a također je bitno i to da o tim činjenicama nije bilo dokaza o protivnom, niti je naspram izvedenih dokaza postojao kakav protudokaz.

Kraj takvog stanja stvari i sud drugog stupnja nalazi da je iz tih činjenica izvedeni zaključak o postojanju subjektivnih i objektivnih obilježja osnovnog krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 236.b/ st. 1. KZRH (sada čl. 231. st. 1. KZRH) pouzdan i pravilan, a također je pravilan i daljnji zaključak o posljedicama opisane djelatnosti, o velikim razaranjima, što predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti prema odredbi čl. 236.0/ st. 1. KZRH (sada čl. 244. st. 1. KZRH) i što žalitelji (rečenu posljedicu) činjenično niti ne pobijaju.

Što se pak tiče žalbenih prigovora da iz svjedočkog iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxx ne proizlazi da su optuženici dobrovoljno pristupili u redove tzv. “JNA” i drugim četničkim formacijama, kao niti to da su borbeno djelovali, valja naprijed zapaziti da žalbe ne sadrže nikakav navod, niti ne nude nikakve dokaze o tome da su optuženici bili prisilno mobilizirani i da su djelo počinili radi toga da od sebe ili drugoga otklone istodobnu neskrivijenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pogotovo se u žalbama ne tvrdi da počinjeno zlo nije veće od zla koje im je prijetilo. A samo takve činjenice bi bile odlučne činjenice o kojima bi onda ovisila primjena odredbi krivičnog zakona o krajnjoj nuždi iz čl. 10. st. 1. i 2. OKZRH (sada čl. 8. st. 1. i 2. OKZRH). Zbog toga žalbeni prigovor postavljen u ovom pravcu nije uvjerljiv i nema značaja, a naprotiv, zaključak iz pobijane presude jeste pouzdan i pravilan i utemeljen na rezultatima izvedenih dokaza.

Žalitelji nadalje, kraj utvrđene činjenice da su optuženici bili naoružani, izbjegavaju postaviti pitanje što bi to optuženici u datim okolnostima i kroz inkriminirano vrijeme radili s oružjem na tom području i u vrijeme oružanih sukoba s legalnim tijelima i vojskom Republike Hrvatske, ako ne bi i oni poduzimali kakve ratne aktivnosti, kako je to u pobijanoj presudi rečeno, kao dio “ratnog stroja”. Niti u tom pravcu žalitelji ništa konkretno ne navode niti ne dokazuju da su odlučne činjenice drugačije od onih kako ih je utvrdio sud prvog stupnja. Žalbe zbog toga nisu uvjerljive ni opravdane niti u ovdje iznesenom pravcu.

I konačno, žalitelji ukazuju na navodnu logiku sugeriranog zaključka da bi se ovdje moglo raditi (samo) o krivičnom djelu oružane pobune iz čl. 236.f/ st. 1. KZRH (sada čl. 235. st. 1. KZRH), i to zbog toga što su optuženici prethodno bili izloženi pritisku propagande koju su vršili čelnici SDS-a (i koji bi po stajalištu žalitelja trebali krivično odgovarati za krivično djelo za koje su pobijanom presudom optuženici oglašeni krivim), a koja se u svojoj osnovi svodila na prikaz da je novoizabrana vlast u Republici Hrvatskoj ustaška i da pripadnicima srpskog naroda ponovno kao 1941.g. prijeti genocid, a što bi u takvim okolnostima i tokom 1991.g. vodilo optuženike k aktiviranju u oružanoj pobuni protiv takve vlasti, a ne ka otcjepljenju dijela teritorija Republike Hrvatske i pripajanju tzv. “Velikoj Srbiji”. Niti u tom pravcu žalitelji, osim općenite tvrdnje i paušalnog sugeriranja zaključka, ne nude ništa što bi ozbiljnije dovelo u pitanje pobijanu presudu. Općepoznati slijed političkih zbivanja sa svoje strane samo još potvrđuje ispravnost zaključivanja suda prvog stupnja.

Zbog tih razloga žalbe optuženika nisu opravdane po osnovi pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, a čak, ako bi se i uzelo da te žalbe sadržajno prvostupnu presudu pobijaju i zbog povrede krivičnog zakona, te žalbe nemaju osnova niti zbog povrede krivičnog zakona i to zato jer je sud prvog stupnja pravilno zaključio da su u radnjama optuženika sadržana sva obilježja (subjektivna i objektivna komponenta) krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 236.b/ st. 1. KZRH (sada čl. 231. st. 1. KZRH) i to u najtežem obliku, jer su praćena velikim razaranjima, što dovodi i do kažnjavanja po čl. 236.0/ st. 1. KZRH (sada čl. 244. st. 1. KZRH), pa je i krivični zakon pravilno primijenjen.

Međutim, žalitelji opravdano prigovaraju daje sud prvog stupnja optuženicima izrekao prestroge kazne.

Sud drugog stupnja ocijenjuje da će se svrha krivičnih sankcija kako je propisana u krivičnom zakonu ostvariti i uz nešto blaže kazne i to kazne zatvora u trajanju od jedanaest godina. Naime, uz one okolnosti koje je pravilno utvrdio sud prvog stupnja i obrazložio u pobijanoj presudi, sud drugog stupnja uzima u obzir i okolnosti da su svi optuženici, s izuzetkom opt. Duduković Nebojše, osobe relativno mlađe dobi, a uz to nije bilo utvrđeno da su ranije bili osuđivani za krivična djela.

Slijedom iznijetih razloga odlučeno je da se žalbe optuženika djelomično (zbog odluke o krivičnim sankcijama) uvaže i da se pobijana presuda preinači u odluci o kazni, kako je to pobliže navedeno u toč. I. drugostupne odluke (čl. 377. st. 1. ZKP), a u preostalom dijelu da se žalbe optuženika odbiju kao neosnovane i prvostupna presuda u nepreinačenom dijelu potvrdi, kako je to pobliže navedeno u toč. II. drugostupne odluke (čl. 374. ZKP).

U Zagrebu, 2. rujna 1993.g.

 

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik vijeća

Svedrović Marijan, v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-76/93-3

 

 

RJEŠENJE

I

NAREDBA

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

r i j e š i o  j e

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku CAREVIĆ DUŠANU.

 

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Carević Dušana, koja je

izdana kod ovoga suda 5.10.1993.g., pod brojem Su Ik-76/93-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Carević Dušan ,odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236-b st. 1, u svezi čl. 236-0 st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 11 jedanaest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-b st. 1, u svezi čl. 236-0 st. 1 KZ RH.

Dana 5.10.1993..g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-76/93-2 protiv okr. Carević Dušana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

 

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU

Broj: K-98/93-19(VS)

 

 

N A R E D B A

 

 

Županijski sud u Karlovcu po predsjedniku vijeća Jasminki Jerinić Mušnjak, u kriv. predmetu protiv I okr.Dušana Carević i dr., zbog kaznenog djela iz čl.236-b st.l u svezi čl.236-o st.l KZRH

n a r e d i o  j e

 

 

I. Temeljem čl.540 ZKP protiv:

I. DUŠANA CAREVIĆ sina Milana,rođ.28.3.1969.g

u Karlovcu,s prebivalištem Karlovac,Turanj bb, Srbina ,

II. NEDELJKA DUDUKOVIĆ sina Nebojše,rođ.23.8.l971.g.

u Karlovcu,gdje i prebiva, Turanj 59, Srbina,

III. NEBOJŠE DUDUKOVIĆ sina Đure,rođ.6.10.1949.g

.u Karlovcu,gdje i prebiva, Turanj 59,Srbina,

IV. DARKA POPRATINA sina Milana,rođ.26.6.1967.g.

u Karlovcu,gdje i prebiva,Braće Gojaka 47,Srbina,

V. RAJKA TRBOJEVIĆ sina Rade,rođ.5.6.1970.g.

u Karlovcu,gdje i prebiva, Braće Gojaka 37,Srbina,

 

n are đ u j e  s e  p o v l a č e n j e  t j e r a l i c e

 

 

čije izdavanje je naređeno naredbom Vojnog suda u Karlovcu od

31.ožujka 1993.g. broj Kio-345/92-11.

3                      II. Kako je na gore navedene osobe primijenjen Zakon o općem oprostu i obustavljen krivični postupak, to je i naredba o raspisivanju tjeralice postala bespredmetna pa ju je valjalo i povući.

III. Temeljem čl. 541 ZKP ovu naredbu izvršit će PU karlovačka.

U Karlovcu, 21. ožujka 1997. godine.

 

DOSTAVLJENO:                                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA:

PU KARLOVAČKA                                                                           Jasminka Jerinić-Mušnjak

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -