- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0022

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-9-K-870/92

Datum 16.06.1992.  godine.

 

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. MILOŠ PRUSAC   , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Jovan i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   19.03.1927. u   Donjim Klasnićima općina  __Glina__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovcu__,  ulica  ____Skakavac __

broj   , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. stavak 2 KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

2.STEVO MIRIĆ, otac Rade, rođen 10.01.1928.godine u Banskim Moravcima, općina Karlovac, RH-a, stanuje u Skakavcu br. 4., općina Karlovac, Srbin

3.STEVAN MATIJEVIĆ, otac Pavao, rođen 16.09.1932. godine u Karlovcu RH-a, stanuje u Gornjoj Trebinji 96, općina Karlovac, Srbin

 

zbog krivičnog djela iz članka 236. f. stavak 2. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

na način što su dobrovoljno pristupili nelegalnim, neprijateljskim, srbo-četničkim,

terorističkim oružanim formacijama tzv. SAO Krajine, početkom agresije na Republiku Hrvatsku 1991.godine, dakle s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

Prilog:

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx, dana

28.05.1992. godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska uprava u obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, došla je do saznanja da je Miloš Prusac bio glavni od organizatora u odcjepljenu Skakavca od Karlovca, te pripajanja Skakavca tzv. SAO Krajini. Isti je tom prilikom prisiljavao pučanstvo Skakavca da izađu na izbore, isti je viđen, naoružan lovačkom puškom, na željezničkom kolodvoru u Skakavcu. Sa istim je cijelo vrijeme bio i Stevo Mirić. Stevan Matijević je također bio u društvu sa gore navedenim ali glavni zadatak istoga je bio da održava telefonske veze sa Sjeničakom, Utinjom i drugim susjednim selima koja su pod okupacijom tzv. TO SAO Krajine, kao i kontroliranjem bijega mladih vojnika iz vojarne u Skakavcu (Prilog: 1 – Službena bilješka).

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja postoji osnovana sumnja da su gore prijavljeni počinili krivično djelo iz članka 236. f. stavak 2. KZ RH-a – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, te o svim naknadno prikupljenim saznanjima biti ćete obaviješteni Posebnim izvješćem.

 

 

Prilog: 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-9-K-871/92

Datum 16.06.1992.  godine.

 

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. DUŠAN KARTALIJA   , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Mirko i majka __ __ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   05.01.1958. u   Utinji općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Utinji__,  ulica  ____Utinja  __

broj   , općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___iz članka 236. f. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MILORAD CIKUŠA, otac Marko, rođen 28.06.1956. godine u Udbinji ,

općina Karlovac, RH-a, stanuje u Udbinja 37, SO Karlovac, Srbin,

3. DARKO RADOJČIĆ, otac Mirko, rođen 15.09.1969: u Karlovcu, općina

Karlovac, RH-a, stanuje u Udbinja 12, SO Karlovac, Srbin,

4. MILORAD GAĆEŠA, otac Glišo, rođen 10.04.1952. u Udbinji, SO

Karlovac, RH-a, stanuje u Udbinja 48., SO Karlovac, Srbin,

5. MIRKO DAKIĆ, otac Marko, rođen 12.04.1955. godine u Karlovcu, SO

Karlovac, RH-a, stanuje u Senjskoj 1., SO Karlovac, Srbin,

6. JOVAN KRIVOKUĆA, otac Miloš, rođen 01.11.1955. u Manjerović selu, općina Karlovac, RH-a, stanuje u Manjerović selu 25, SO Karlovac, Srbin,

 

 

zbog krivičnog djela iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna

 

na način što su dobrovoljno pristupili nelegalnim, neprijateljskim,srbo-četničkim, terorističkim oružanim formacijama’tzv. SAO Krajine, početkom agresije na Republiku Hrvatsku 1991. godine, dakle s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti. Republike Hrvatske.

Prilog:

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru saxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , dana 28.05. 1992. godine

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska uprava u obavljenom informativnom razgovoru došla je do saznanja da su gore prijavljeni pripadnici nelegalnih, neprijateljskih, srbo-četničkih, oružanih formacija u  koje se trenutno nalazi pod okupacijom tzv. TO SAO Krajine. .

Na osnovu tih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku

koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Dana 15.09.1991. godine prijavljeni Dušan Kartalija, Milorad Cikuša, Darko Radojčić, Milorad Gaćeša, Mirko Dakić i Jovan Krivokuća su na blokadnom punktu u Skakavcu viđeni od strane Ivana Negro, te su tom prilikom bili odjeveni u SMB uniforme, te naoružani dugim i kratkim oružjem. (Prilog: 1 – Službena bilješka).

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovana sumnja da su isti počinili krivično djelo iz članka 236. F- oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, te o svim prikupljenim saznanjima bit ćete obaviješteni Posebnim izvješćem.Prilog: 1                                                                                                          N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


SLUŽBENA BILJEŠKA

 

sastavljena dana 28.05.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora.

Informativni razgovor obavljen dana 28.05.1992. godine u prostorijama PU Karlovac sa xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po nacionalnosti Hrvat.

Isti je izjavio slijedeće:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Za vrijeme mog života, radio sam kao policajac od 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednog popodneva, točnije 20.09.1991. godine u 15,40 sati, po povratku sa posla, iz Matičnog ureda Skakavac zaustavljen sam od strane uniformiranih osoba na blokadnom punktu pored mitraljeskih gnjezda, te zaustavljen, odnosno maltretiran u trajanju od oko pola sata. To mi se dogodilo po prvi put u mom životu, nisam ni slutio šta će se dogoditi. Znam da se to . pripremalo još od prvih samostalnih izbora koji su bili prošle godine. Glavni

organizatori tih izbora,  kao i ,oružane pobune za to područje bili su:

1) Miloš Prusac, od oca Jovana, rođen 1926. godine u Gornjem Klasniću,  Glina. Pojavljuje se u organizaciji za odcjepljenje za tzv. SAO Krajinu, odlazi od kuće do kuće i nosi glasačke listiće zajedno sa Stevom Breberinom, te nagovara i prisiljava ljude koji se nisu odazvali izborima. Vidio sam ga sa lovačkom puškom na željezničkoj stanici u Skakavcu u vremenu , od 13.09. – 20.09.1991.god.

2) Dušan Krivokuća, star oko 65 godina, rodom iz Gornje Trebinje

kbr. 101.. Desna ruka Pruscu, također se pojavljuje u organizaciji za odcjepljene u tzv. SAO

Krajinu i obilazi kuće u istu svrhu kao i Prusac. Kontaktira sa pukovnikom Đurom Pekićem. Vidio sam ga sa Pruscem dva puta na željezničkoj stanici u Skakavcu sa lovačkom puškom i jednom kada su tovarili ”šlipere” za utvrde, odnosno barikade.

3) Stevo Mirić, od oca Rade, rodom iz Skakavca 4.c), otac od Mile

Mirića. Također se pojavljuje kao i Prusac i Krivokuća sa istim namjerama. Njega nisam vidio nikada sa oružjem.

4) Mile Mirić, sin gore navedenog Steve, rodom iz Banskih Moravaca kbr. 4., star oko 38 godina. Najekstremniji od svih mještana, uvijek u uniformi, sa dugim i kratkim naoružanjem, a pojavljuje se također kao i gore navedeni u organizaciji za ocjepljenje tzv. SAO Krajine.

5)  Đuro Breberina, sin Rade i majke Ljubice, rođene Bobić, rođen 1953. godine u Skakavcu kbr. 5.. Kao jedan od utjecajnijih ljudi u Skakavcu utječe na njih, gore navedene, okupljajući ih kod svoje kuće i kod pukovnika Pekića u namjeri izdavanja zadataka

 1. 6) Stevo Matijević, sin Pavla, rođen 1932. godine, iz Gornje Trebinje . Njega

sam vidao dosta često, nikada u uni formi , ali uvijek u društvu gore navedenih. Pričalo se po selu;-odnosno sam obaviješten od nekih ljudi da se preko njega održavaju telefonske veze sa Sjeničakom, Utinjom i  drugim susjednim selima zbog bijega mladih vojnika iz kasarne u Skakavcu.

Kao što sam već naveo da sam 20.09.1991. godine u 15,40 sati zaustavljen i maltretiran, htio bih navesti osobe koje sam tom prilikom .vidio i prepoznao. Prilikom zaustavljanja su mi prijetili da će me zaklati, da će me mrak noćas pojesti i slično. Tu gdje sam zaustavljen, kao što sam već rekao, bila su mitraljeska gnjezda, odnosno blokadni punkt _15. ili 16.09.1991. godine. Još su bila mitraljeska gnjezda na brdu iznad vojnih objekata, točnije kod kuće Vlade Krivokuće gdje su već bili ukopani vojnici i rezervisti iz Loznice. Ljudi koje sam prepoznato su slijedeći:

1. Dušan Kartalija, od oca Mirka i majke Ljubice, rođene Musulin, rodom iz Utinje kbr. 3., star oko 35 godina. Bio je u 5MB uniformi sa dugim i kratkim. naoružanjem. za vrijeme mog boravka na blokadnom punktu imenovani je jeo. .

2. Milorad Cikoša, od oca Marka, rodom iz Udbinje kbr. 35., star oko 34. godine, bio je u SMB uniformi , sa dugim i kratkim naoružanjem, te mi dobacivao “Kako ti je sad?” i cijelo vrijeme se smijao.

3. Darko Radojčić, sin Mirka, rodom iz Udbine kbr. 12., star oko 2728 godina, bio je u SMB uniformi, sa dugim i kratkim naoružanjem.

4. Milorad Gaćeša, od oca Gliše, rodom iz Udbinje kbr. 59., star  oko 44 godine, bio je u SMB uniformi, sa dugim naoružanjem

5. Mirko Dakić, od oca Marka, rodom iz Ivanković Sela kbr. 9., star

oko 35, 36. godina, također je bio u SMB uniformi sa dugim naoružanjem.

6. Jovan Krivokuća, od oca Jove, rodom iz Manjerović sela kbr. 3.,

star oko 34 godine, bio je u SMB uniformi sa dugim i kratkim naoružanjem.

 1. 7. Milorad Krivokuća, zvani “Miki”, od oca Gojka, rodom iz. Mandić sela kbr. 1.,

star oko 35. godina, bio je u SMB uni formi sa dugim i kratkim naoružanjem.

 1. 8. Ranko Zatezalo, bio je u SMB uniformi sa dugim i kratkim naoružanjem i vodio

glavnu riječ u tom razgovoru sa mnom. Prijetio mi je riječima “Sad ću te ovdje zaklati!” i na odlasku kad sam pušten rekao je ”Noćas će te pojesti mrak.”

Dan prije nego sam zaustavljen i maltretiran od strane uniformiranih osoba u gostioni i pred gostionom “Željeznički kolodvor”, vlasništvo Radenka Matijević vidio sam slijedeće ljude u SMB uni formi , sa dugim naoružanjem, odnosno automatskim puškama:

1.  Mile Mirić, od oca Steve, rodom iz Banskih Moravaca kbr. 4.,star oko 38 godina.

2. Jovo Krivokuća, od oca Jove, već gore navedeni.

3. Boro Manjerović, od oca Branka i majke Dragice, rođene Ribić, rodom iz Skakavca kbr. 2.a), star oko 44 godine.

 

4. Duško Krivokuća, od oca Duje, rodom iz Trebinje kbr. 98. ili 101., star oko 41 godinu.

5. Miloš Prusac, od oca Miloša, zvani “Mićo”, iz Skakavca, stanovao na Gazi u Karlovcu, star oko 40 godina.

Zbog pomanjkanja vremena i gužve na poslu, molio bih vas da mi iziđete u susret, te da razgovor nastavimo u ponedjeljak u 12,00 sati, te ću se do tada pokušati prisjeti ti i ostalih pojedinosti.”

 

Ovl. sl. osobe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

(naziv organa unutrašnjih poslova)

 

Broj 511-05-02/2-11-K-250, 907, 445, 194, 650, 871/92

Datum__16.07.1992. g.__

 

 

V O J N O M TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od __________________

 

Veza: vaš broj ___________.

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

 

kao dopuna krivične prijave ____________________________________

 

 

Izvješćujemo vas da su djelatnici ove Policijske uprave utvrdili da su: JOVICA KRIVOKUĆA, MILAN BREBERINA, PREDRAG KRIVOKUĆA zvani PEKO, Vojislav MALEŠEVIĆ, DRAGAN BREBERINA i DUŠAN KARTALIJA viđeni su u toku 08. mjeseca 1991. godine u mjestu Udbinja i okolici prilikom vršenja straža, obučeni u SMB uniforme, odnosno ”milicijsku uniformu”, te naoružani automatskim naoružanjem, što potvrđuje u svojoj izjavi građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Prilog: 1- službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru),

PRILOGA: 1

 

N A Č E L N I K


SLUŽBENA BILJEŠKA

sastavljena 14.07.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac,

a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 10.07. 1992 godine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ISTI JE ŽIVIO U MANJEROVIĆ SELU do 20.09.1991. godine, a do tada od

08. mjeseca 1991. godine na tom području pošto je bio svjedokom tamošnjih zbivanja vidao je slijedeće osobe koje su se priključile nelegalnim, neprijateljskim formacijama tzv. TO SAO KRAJINE.

“1. KRIVOKUĆA JOVICA, star oko 25 godina, iz Utinje, bivši policajac PU

Karlovac, isti je bio obučen u Imi1icijsku” uniformu, a od oznaka sam primjetio petokraku na kapi. Isti je bio kod trgovine na Udbini i vršio pregled vozila i ljudi. Sa njime je bio prisutan KRIVOKUĆA RADE, zvani NOGONJA, bivši policajac PU Karlovac također obučen u uniformu “milicije”

2. TOMAŠEVIĆ DRAGOMIR, star oko 22 godine iz Udbinje, završio srednju policijsku školu u Zagrebu i jedno vrijeme radio u Delnicama. Obučen u “milicijsku” uniformu, vršio kontrolu prometa i ljudi u mjestu Udbinja.

3. BREBERINA MILAN, zvani ŠTRBE, star oko 40 godina, iz Utinje, bio je na straži u Utinji na mostu, obučen u SMB uni formu i naoružan automatskim naoružanjem- prije je bio zaposlen u “Impregnaciji “.

4. KRIVOKUĆA PREDRAG, zvani PEKO, star oko 45 godina, gostioničar, obučen u maskirnu uniformu, naoružan automatskom puškom. Istog sam vidio u Utinji na mostu.

5. GAČEŠA MILORAD, star oko 40 godina, iz Udbinje, po zanimanju automehaničar, istog sam vidio u Udbinji kod škole obučenog u SMB uniformu, i naoružanog puškomitraljezom.

6. MALEŠEVIĆ VOJISLAV, rođen 1968. godine, bivši policajac u Zagrebu,

istog sam vidio obučenog u maskirne hlače i “milicijsku” košulju, a od naoružanja je imao pištolj. Jednom je prilikom bio kod naše kuće i tada’je izjavio da vrši dužnost zamjenika komandira u Udbini.

7. LAPČEVIĆ DRAGAN, otac Jovan, star oko 45 godina, iz Udbinje, vidio sam ga”. u mjestu Udbinja obučenog u sMB uniformu i naoružanog automatskom puškom, tom je prilikom vozio kamion od “Elektre” Karlovac.

8. BREBERINA DRAGAN, star oko 40 godina, bio je zaposlen u “Inpregnaciji”, vidio sam ga u Udbinji na mostu, gdje je postavljena barikada obučenog u SMB uniformu i naoružanog poluautomatskom puškom.

9. MIRIĆ MILE., star oko 32 godine, gostioničar u Skakavca. Vidio sam ga u susjednoj gostioni “KOD RADENKA” obučenog u 5MB uniformu, bez naoružanja

10. MATIJEVIĆ PAVAO, star oko 28 godina, vidio sam ga kod MILE MIRIĆA u gostioni u Skakavcu obučenog u SMB uniformu bez naoružanja. Za istog znam da se bavio sviranjem

11. KRIVOKUĆA MILORAD, zvani MIKI, star oko 30godina, otac Gojko, bio je zaposlen  u PPK-a Karlovac, bio sam ga vidio u Udbinji sa grupom ljudi obučenih u”milicijske” uniforme, a on je bio obučen od naoružanja je imao pištolj.

12. RADOJČIĆ DARKO, star oko 28 godina, iz Udbinje vidio sam ga na straži, u mjestu Udbinja, obučenog u SMB uniformu i naoružan automatskim naoružanjem

13. KARTALIJA DUŠAN, star oko 35 godina, bio zaposlen kao kondukter na Željeznici. Vidio sam ga u blizini moje kuće u Manjerović selu obučenog u 5MB uniformu naoružanog kratkim i dugim naoružanjem.

14. DAKIĆ MILAN, star oko 40 godina, iz Utinje vidio sam ga na barikadi u Lipovcu, obučenog u SMB uniformu i naoružanog poluautomatskom puškom.

15. Zet od KRIVOKUĆA PREDRAGA – PEKE, DARKO, star oko 24 godine iz Utinje, vidio sam ga u trgovini na Udbinji, obučenog u SMB uni formu i naoružanog automatskom puškom.”

OVLAŠTENA SLUŽBENA OSOBA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

Broj: Kio 250/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. ožujka 1993.god.

 

u  ___Vojnom sudu  u ____ Karlovcu_______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _Prusac Miloša i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 11,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

VDO.___Tužilac ____  Car Zdravko__

Okrivljeni:  _______nitko____________

Branilac: ______ nitko____________

Oštećeni:_________nitko____________

Tumač:  _____      nitko_____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 321.  st. 2 ZKP-a, iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 1. okr. Prusac Miloša, II –okr. Milić Stevu, III – okr Matijević Stevana, IV- okr.

Kartalija Dušana, V – okr. Cikuša Milorada, VI – okr. Radojčić Darka, VIII – okr. Gaćeša Milorada, VIII – okr. Dakić Mirka i IX- okr. Krivokuća Jovana vrlo dobro poznajem.

 

Poznato mi je da su I. –okr. Prusac Miloš, II – okr. Mirić Stevo i III.okr. Matijević Stevan otprilike negdje od svibnja 1991.god. tj. nekako od prvih parlamentarnih izbora za nove organe vlasti, zapravo prvih višestranačkih izbora, po Skakavcu agitirali pripadnike srpske narodnosti da idu na referendum na kojem se trebalo izjasniti za pripajanje ovog područja tzv. ”SAO Krajina”. Njih trojica su obilazili od kuća do kuća stanovnika srpske narodnosti i na to ih nagovarali. Raznosili su i pozive za referendum. Poznato mi je da je u to vrijeme u G. Trebinji organizirano i nekoliko skupova građana srpske narodnosti, na kojima ja nisam prisustvovao, kao nepoželjan, pa jasno da ne znam što je na tim skupovima dogovoreno i zaključeno. Onaj dan kad je održan referendum za pripajanje tzv. ” SAO Krajina”, vjerovatno određeni broj birača nije izašao na biralište, pa su okrivljeni Prusac Miloš, Mirić Stevo i Matijević Stevan obilazili kuće građana srpske narodnosti i od njih tražili potpise ili suglasnost za pripajanje tog područja ”SAO Krajini”.

Biračko mjesto na tom referendumu za pripajanje tzv. ”SAO Krajini” bilo je u G. Trebinji u osnovnoj školi, a radilo se o pripajanju tzv. ”SAO Krajina” Mjesne zajednice G. Trebinja te dijelove MZ Skakavac nastanjene pučanstvom srpske narodnosti.

 

Nakon toga tokom ljeta 1991. godine situacija je postepeno postojala sve euforičnija i napetija. Dana 15.9.1991. god. oko 16,00 sati u Skakavcu fingiran je napad, tj. opća opasnost, stanovništvu je saopćeno da će na mjesto napasti ”Mupovci”, pa se stanovništvo uglavnom sklonilo. Pripadnici srpske narodnosti povukli su se u G. i D. Trebinju. Nakon toga noću 15./16.9.1991. god. na željezničku stanicu Skakavac došli su pripadnici pobunjenika ”Martićevci” i tzv. ”TO” , koji su na cesti kod željezničke stanice i pošte postavili barikade i izvjesili srpsku zastavu, te slijedećih dana na tom mjestu kontrolirali promet osoba i vozila.

Slijedećih dana, tj. točnije do 20.09.1991.g. ja sam redovito dolazio na posao iz G. Trebinje u MU Skakavac i na taj način prilikom dolaska i odlaska s posla prolazio kroz taj kontrolni punkt. Kroz tih par dana vidio sam barem jednom ili u više navrata sve okrivljene, tj. I – okr.Prusac Miloša, II – okr. Mirić Stevu, IV- okr. Kartalija Dušana, V – okr. Cikuša Milorada, VI – okr. Radojčić Darka, VII – okr. Gaćeša Milorada, VIII – okr. Dakić Mirka i IX – okr. Krivokuća Jovana. Nisam vidio jedino III – okr. Matijević Stevana koji je inače bolestan na oči, slabo vidi i nije sposoban za vojsku.

Zapravo krivo me se razumjelo, kroz spomenutih par dana, na navedenom punktu nisam vidio niti I-okr. Prusac Miloša, niti II. – okr. Mirić Stevu. Njih dvojicu vidio sam, na željezničkoj stanici Skakavac nekoliko dana ranije u civilu, naoružane puškama. Te zgode odvozili su s nekim drugim mještanima šlepere sa željezničke stanice nekuda prema G. Trebinji. Ostali okrivljeni, koje sam viđao jednom ili više puta na spomenutom kontrolnom punktu, bili su u SMB uniformama ”JNA”, svi naoružani automatskim puškama.

 

Dana 20.09.1991. god. prilikom povratka s posla bio sam zaustavljen na spomenutom kontrolnom punktu kod željezničke stanice i maltretiran od meni nepoznatog zapovjednika te neprijateljske postrojbe, koji mi je prijetio da će me ubiti, govorio mi da sam ja podijelio oružje pripadnicima hrvatske narodnosti po Skakavcu i da će me ”pojesti noć”. Okrivljeni, koje sam naprijed spominjao, a koji su se nalazili u blizini, samo se na to smijali i dobacivali mi u smislu da to više nije moja policija i tome sl. Radi svega toga ja sam se jako preplašio i nakon što sam bio propušten preko kontrolnog punkta, otišao sam kući i isto poslije podne izbjegao u Karlovac, gdje se od tada i sada nalazim. Što se kasnije događalo na području Skakavca meni nije poznato.

Ništa drugo, osim onog što sam naveo, o organiziranju izbora na području MZ Skakavac, radi izdvajanja tog područja iz općine Karlovac i pripajanje tzv. ”SAO Krajine” ja neznam, kao niti o pripadnosti okrivljenih neprijateljskim paravojnim srbo-četničkim oružanim formacijama i njihovom sudjelovanju u okviru tih formacija u oružanim akcijama protiv RH-a.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 11,40 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 

 


 

 

Broj: Kio 250/92-7

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. ožujka 1993.god.

 

u  ___Vojnom sudu  u ____ Karlovcu_______

 

Prisutni od suda                                                                                            Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _Prusac Miloša i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 11,45 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

VDO.___Tužilac ____  Car Zdravko__

Okrivljeni:  _______nitko____________

Branilac: ______ nitko____________

Oštećeni:_________nitko____________

Tumač:  _____      nitko_____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 321.  st. 2 ZKP-a, iskazuje:

 

Do 20.09.1991. god. bio sam u Manjerović Selu, a tada sam izbjegao i od tada se nadalje neprekidno nalazim u Karlovcu.

Od okrivljenih osobno poznajem I-okr. Prusac Miloša, V-okr. Cikuša Milorada, VI-okr. Radojčić Darka, VIII-okr. Gaćeša Milorada, i IX-okr. Krivokuća Jovana. Ostale okrivljene II-okr. Mirić Stevu, III-okr. Matijević Stevana, IV-okr. Kartalija Dušana i VIII-okr. Dakić Mirka uopće ne poznajem, pa o njima ne mogu ništa reći.

I-okr. Prusac Miloša, premda iz viđenja poznajem, nisam nikada vidio u uniformi neprijateljske vojske ili neke druge paravojne oružane formacije a niti naoružanog. Neznam ništa niti o njegovom sudjelovanju u organiziranju referenduma za izdvajanje dijelova MZ Skakavac iz sastava Općine Karlovac i pripajanje tog područja tzv. ”SAO Krajine”.

V-okr. Cikuša Milorada vidio sam jedne zgode početkom rujna 1991.god. ispred osnovne škole u Udbini. Držao je stražu. Bio je obučen u SMB uniformu ”JNA” i naoružan automatskom puškom. Pored toga nekako u to vrijeme vidio sam ga još u nekoliko navrata u mjesnoj prodavaonici ili kako hoda po selu. I tada je bio u SMB uniformi, ali nije bio naoružan.

VI-okr. Radojčić Darka vidio sam sredinom kolovoza 1991.g. u više navrata u Udbini, u seoskoj prodavaonici. Bio je u SMB uniformi ”JNA” naoružan pištoljem.

VII-okr. Gaćeša Milorada vidio sam u više navrata tokom druge polovine kolovoza i prve polovine rujna 1991.god., pored ceste nedaleko osnovne škole u Udbinji, gdje je bilo postavljeno mitraljesko gnijezdo. Bio je u tom rovu, u SMB uniformi ”JNA”, naoružan puškomitraljezom.

IX. –okr. Krivokuća Jovana također sam od sredine kolovoza 1991.god., pa do momenta dok sam izbjegao, više puta viđavao na cesti u Udbinji, pored osnovne škole. Bio je obučen u plavu milicijsku uniformu i naoružan ”snajperom”, a kontrolirao je prolazak osoba i vozila cestom. Njega sam znao vidjeti gotovo svaki dan kad sam nosio mlijeko na sabirno mjesto, odnosno gotovo uvijek kada sam prolazio tim dijelom ceste.

Ne znam ništa drugo o sudjelovanju okrivljenih u organiziranju nelegalnih izbora radi izdvajanja MZ Skakavac iz sastava općine Karlovac i pripajanja tog teritorija tzv. ”SAO Krajini”, a niti o pripadnosti okrivljenih nekoj od neprijateljskih formacija i njihovom sudjelovanju u oružanim akcijama protiv RH-a u sastavu nekih od paravojnih oružanih formacija.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

dovršeno u 12,30 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT 498/92

 

Karlovac, 11. svibnja 1993.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 ZKP-a podižem,

 

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I okr. PRUSAC MILOŠA, sin Jovana, rođ. 19.3.1927.

u Glini, prebiva u Karlovcu, Skakavac br. 2, Srbin,

drž. RH

II. okr. MIRIĆ STEVE, sin Rade, rođ. 10.1.1928.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Skakavac br. 4, Srbin, drž. RH

 

III. okr. MATIJEVIĆ STEVANA, sin Pavla, rođ. 16.9.1932.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Gornja Trebinja 96, Srbin,

drž. RH,

 

IV. okr. KARTALIJA DUŠANA, sin Mirka, rođ. 5.1.1958.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Utinja br. 3, Srbin, drž. RH,

 

V. okr. CIKUŠA MILORADA, sin Marka, rođ. 28.6.1956.

u Karlovcu, gdje i prebiva Udbinja br. 37, Srbin, drž. RH,

 

VI. okr. RADOJČIĆ DARKA, sin Mirka, rođ. 15.9.1969.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 12, Srbin, drž. RH,

 

VII. okr. GAĆEŠA MILORADA, sin Gliše, rođ. 10.4.1952.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 48, Srbin, drž. RH,

 

VIII. okr. DAKIĆ MIRKA, sin Marka, rođ. 12.4.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Senjska br. 1., Srbin, drž. RH,

 

IX. okr. KRIVOKUĆA JOVANA, sin Miloša, rođ. 1.11.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Manjerović selo br. 25, Srbin, drž. RH,

 

 

da su:

 

 

točno neutvrđenog dana u drugoj polovini 1991.godine u Skakavcu, SO Karlovac, u namjeri obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih četničkih oružanih formacija na Republiku Hrvatsku, dobrovoljno pristupili istima te zadužili naoružanje, a nakon što su u Mjesnoj zajednici Skakavac organizirani nelegalni izbori, donijeli odluku o izdvajanju Mjesne zajednice Skakavac iz općine Karlovac i pripajanju u tzv. ”SAO Krajinu” sa krajnjim ciljem pripajanja tzv. ”Velikoj Srbiji”, a zbog čega je područje MZ Skakavac privremeno okupirano i izvan pravnog sistema vlasti Republike Hrvatske,

dakle, pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti ga drugoj državi,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republika Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po članku 236 b stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glava rasprava,
 2. da se na raspravi saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 3. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje o pritvoru (22), te naredbu o izdatoj tjeralici (23),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 ZKP-a suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Protiv okrivljenika Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ove optužnice.

Svi okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima RH, zbog čega u istrazi nisu ispitani.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je neposredno prije ratnih djelovanja na području Matičnog ureda Skakavac radio kao voditelj, te sve okrivljenike dobro poznaje. Poznato mu je da su I okr. Prusac Miloš, II. okr. Mirić Stevo i III okr. Matijević Stevan negdje otprilike do svibnja 1991. god. po Skakavcu agitirali pripadnike srpske nacionalnosti da idu na referendum kako bi se izjasnili o pripajanju tog područja tzv. ”SAO Krajini”, i to na način da su obilazili od kuće do kuće i nagovarali narod na taj referendum. Tokom ljeta 1991.g. situacija je postala sve napetija i dana 15.9.1991.g. oko 16 sati u Skakavcu je fingiran napad, tj. opća opasnost kao da napadaju pripadnici MUP-a RH, zbog čega su se srpsko stanovništvo povuklo u područje Gornje i Donje Trebinje. Te noći su postavljene i barikade prema cesti i Karlovcu, i tada je vidio sve okrivljenike koji su bili naoružani puškama i u uniformama SMB tzv.”JNA”.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da poznaje I okr. Prusac Miloša, V. okr. Cikuša Milorada, VI. okr. Radojčić Darka, VII. okr. Gaćeša Milorada i IX. okr. Krivokuća Jovana, dok ostale ne poznaje. Vidio ih je naoružane i u SMB uniformama, ali mu nije poznato o organizaciji referenduma i izdvajanje dijelova MZ Skakavac iz sastava općine Karlovac i o pripajanju tog područja tzv. ”SAO Krajini”. U sudjelovanju okrivljenika u organiziranju tih izbora nije mu poznato ništa kao i o nekim njihovim neprijateljskim djelatnostima.

Iz dopisa Policijske uprave Karlovac proizlazi da se MZ Skakavac još uvijek nalazi pod okupacijom tzv. ”Milicije SAO Krajine” i to od 4.10.1991.g. te nije pod kontrolom djelatnika Policijske uprave Karlovac kao niti drugih legalnih organa RH.

Iz svega navedenog proizlazi da su I. okr. Prusac Miloš i dr. u drugoj polovini 1991.g. u području MZ Skakavac, SO Karlovac, aktivno djelovali sa ciljem da taj dio teritorija otcijepe od RH.

U to vrijeme u toku je bila oružana agresija tzv. ”JNA” i drugih četničkih paravojnih skupina sa ciljem obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH i njenih legalno izabranih organa vlasti. Sa tim ciljem je i na području Skakavca izorganiziran referendum na kojem se taj dio Hrvatskog teritorija trebao izglasati kao srpski i donešena je odluka o otcjepljenju MZ Skakavac iz općine Karlovac te o ulasku u tzv. ”SAO Krajinu” sa krajnjim ciljem pripajanja u tzv. ”Veliku Srbiju”. Takvim akcijama su se dobrovoljno pridružili sve okrivljenici, kasnije su zadužili naoružanje i opremu, sudjelovali na barikadama očito u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga na to područje kako bi se provela odluka donešena na nelegalnom referendumu otcjepljenja MZ Skakavac od Karlovca.

Iz svega toga je vidljivo da su svi okrivljenici pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem otcijepiti dio teritorija RH i pripojiti ga drugoj državi kako bi se ostvarili veliko srpski ciljevi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Na taj način ostvarili su sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 b stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a zbog karaktera krivičnog djela smatram da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, valjalo je predložiti primjenu propisa iz članka 300 stavak 3 ZKP-a te predložiti suđenje u odsutnosti okrivljenika.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: IV K-97/93-5

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijer kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matan i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sandu Rastovski, u krivičnom predmetu protiv okr. Miloša Prusac i dr., zbog krivič. djela iz čl. 236 b st. 1. KZ RH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VDO Karlovac broj KT-495/92 od 11. svibnja 1993. godine, dovršene u prisutnosti VDO Karlovac Zdravka Car, a u odsutnosti okrivljenika, te u prisutnosti branitelja po službenoj dužnosti Laptalo Alenke odvj. u Karlovcu, dana 20. listopada 1993. godine

 

 

p r e s u d i o  j e

 

 

I okr. MILOŠ PRUSAC sin Jovana, rođ. 19.3.1927.

u Glini, prebiva u Karlovcu, Skakavac br. 2, Srbin,

drž. RH

II. okr. STEVO MIRIĆ sin Rade, rođ. 10.1.1928.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Skakavac br. 4, Srbin, drž. RH

 

III. okr. STEVAN MATIJEVIĆ, sin Pavla, rođ. 16.9.1932.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Gornja Trebinja 96, Srbin,

drž. RH,

 

IV. okr. DUŠAN KARTALIJA, sin Mirka, rođ. 5.1.1958.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Utinja br. 3, Srbin, drž. RH,

 

V. okr. MILORAD CIKUŠA, sin Marka, rođ. 28.6.1956.

u Karlovcu, gdje i prebiva Udbinja br. 37, Srbin, drž. RH,

 

VI. okr. DARKO RADOJČIĆ, sin Mirka, rođ. 15.9.1969.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 12, Srbin, drž. RH,

 

VII. okr. MILORAD GAĆEŠA, sin Gliše, rođ. 10.4.1952.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 48, Srbin, drž. RH,

 

VIII. okr. MIRKO DAKIĆ, sin Marka, rođ. 12.4.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Senjska br. 1., Srbin, drž. RH,

 

IX. okr. JOVAN KRIVOKUĆA sin Miloša, rođ. 1.11.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Manjerović selo br. 25, Srbin, drž. RH,

 

 

k r i v i  s u

 

što su:

 

točno neutvrđenog dana u drugoj polovini 1991.god. u Skakavcu, SO Karlovac, u namjeri obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, u toku oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih četničkih oružanih formacija na Republiku Hrvatsku, dragovoljno pristupili istima te zadužili naoružanje i opremu, zajedno sa drugim osobama na nelegalnim izborima u MZ Skakavac, sudjelovali u donošenju odluke o izdvajanju MZ Skakavac iz općine Karlovac i pripajanju tzv. ”SAO Krajine” sa krajnjim ciljem stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, te su na barikadama postavljenim na cesti prema Karlovcu držali položaje radi sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij zbog čega je MZ Skakavac privremeno okupirana i van kontrole hrvatskih vlasti.

dakle, pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem odcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti drugoj državi,

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po čl. 236-b. st. 1. KZRH, pa se temeljem istog zakonskog propisa.

 

 

o s u đ u j u

 

 

SVAKI na KAZNU ZATVORA u trajanju od po 10 (deset) godina.

 

Trošak krivičnog postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac optužnicom br. KT 495/92, od 11. svibnja 1993.godine optužilo je I. okr. Prusac Miloša i dr. radi kriv. djela iz čl. 236 – b. st. 1 KZRH, time da je na glavnoj raspravi VDO Karlovac djelomično izmijenio činjenični opis kriv. djela kako je to pobliže opisano u izreci presude.

Još u istražnom postupku određen je pritvor protiv svih okrivljenika te je nadređeno izdavanje tjeralice dana 31. ožujka 1993. godine da bi nakon podignute optužnice bilo doneseno rješenje o provođenju suđenja u odsutnosti okr. iz razloga pobliže navedenih u cit. rješenjima.

U dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja sud je suglasnošću stranaka pročitao iskaze svjedoka saslušanih u istražnom postupku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx te uvid u dopis PU Karlovac (list 24A).

Na osnovu provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da su svi okrivljenici počinili utuženo kriv. djelo.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je 1959.g. neprekidno do 20.09.1991.g. živio na područje Skakavca u Gornjoj Trebinji gdje ima obiteljsku kuću. Prije je radio kao policajac, a u posljednje vrijeme kao voditelj Matičnog ureda Skakavac, pa obzirom na djelatnost koju je obavljao dobro je poznavao mještane Skakavca i okolnih sela. Stoga sve okr. dobro poznaje. Poznato mu je da su I-okr. Prusac Miloš, II okr. Mirić Stevo, i III. okr. Matijević Stevan negdje otprilike od svibnja 1991.g. po Skakavcu agetirali pripadnike srpske nacionalnosti da idu na referendum kako bi se izjasnili o pripajanju tog područja tzv. ”SAO Krajini”, i to na način  da su obilazili od kuće do kuće i nagovarali narod na taj referendum. Tijekom ljeta 1991.godine situacija je postala sve napetija i dana 15.9.1991. g. oko 16 sati u Skakavcu je fingiran napad kao opća opasnost da napadaju pripadnici MUP-a RH-a, zbog čega se srpsko stanovništvo povuklo u područje Gornje i Donje Trebinje. Te noći postavljene su barikade prema cesti u pravcu Karlovca i tada je vidio sve okr. koji su bili naoružani puškama i bili obučeni u uniforme SMB tzv. ”JNA”. Dodaje da je slijedećeg dana redovito dolazio na posao iz G. Trebinja u MU Skakavac i prilikom toga prolazio kroz kontrolne punktove i u više navrata vidio sve okr. a posebno I i II okr. na željezničkoj stanici u Skakavcu koji su bili naoružani puškama i kao što je navedeno obučeni u SMB uniformu.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da poznaje I okr. Prusac Miloša, V. okr. Cikuša Milorada, VI. okr. Radojčić Darko, VII. okr. Gaćeša Milorada i IX. okr. Krivokuća Jovana dok ostale okr. ne poznaje. Vidio ih je naoružane i u SMB uniformama ali mu nije poznato o organizaciji referenduma i izdvajanju MZ Skakavac iz sastava Općine Karlovac i pripajanje tog područja tzv. ”SAO Krajini”. O sudjelovanju okr. u organiziranju tih izbora niti o nekim neprijateljskim djelatnostima nije mu poznato.

Iz dopisa PU Karlovac od 1. travnja 1993.godine proizlazi da je područje MZ Skakavac još uvijek pod okupacijom tzv. ”Milicije SAO Krajine” i to od 4.10.1991. god. te da nije pod kontrolom djelatnika PU Karlovac kao niti drugih legalnih organa RH, što je opće poznata činjenica svim građanima na području Općine Karlovac kao i u RH.

Na osnovu provedenih dokaza nesporno se dade zaključiti da su svi okr. , a pogotovo na osnovu iskaza saslušanih svjedoka u 2. polovini 1991. godine u području MZ Skakavac SO Karlovac, aktivno djelovali sa ciljem da taj dio teritorija odcijepe od RH. U to vrijeme u toku je bila oružana agresija tzv. ”JNA” i drugih četničkih paravojnih skupina sa ciljem obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH i njenih legalno izabranih organa vlasti. Sa tim ciljem je i na području Skakavca organiziran referendum na kojem se taj dio hrvatskog teritorija trebao izglasati kao srpski i donijeta je odluka o odcjepljenju MZ Skakavac iz Općine Karlovac, o čemu je tisak kao i radio stanice javno obavještavao, a što je konačno i opće poznata činjenica te je i donijeta odluka o odcjepljenju MZ Skakavac iz Općine Karlovac te ulasku u tzv. ”SAO Krajinu” sa krajnjim ciljem pripajanja u tzv. ”Veliku Srbiju” konačno to je sve kulminiralo jednim od najjačih napada u početku ratnih sukoba 4.10.1991.g. na grad Karlovac time da nakon toga datuma, a konačno prema dopisu PU Karlovac, legalni organi vlasti RH su potpuno izgubili nadležnost nad područjem MZ Skakavac koja se još i dan danas nalazi pod okupacijom. Na osnovu iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxx jasno se može zaključiti da su se svim tim akcijama dobrovoljno pridružili okr. koji su zadužili naoružanje i opremu te sudjelovali na barikadama, na kontrolnim punktovima očito u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga na to područje, a zbog čega su i danas ta područja van kontrole hrvatskih vlasti. Dade se dakle zaključiti da su svi okr. pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem odcijepiti dio teritorija RH i pripojiti ga drugoj državi kako bi se ostvarili velikosrpski ciljevi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Na taj način ostvarili su sva bitna obilježja utuženog kriv. djela.

Prilikom odmjeravanja kazne sud nije raspolagao sa nekim elementima soc. anamneze pojedinih okr. da bi mogao odlučivati o nekim olakotnim okolnostima, no činjenica je da su svi okr. već u samom početku aktivno sudjelovali u agitiranju o izdvajanju MZ Skakavac iz Općine Karlovac i pokazali svoj odnos spram RH pa u smislu specijalne i generalne prevencije sud smatra izrečenu kaznu primjerenu težini počinjenog djela, a ne treba zaboraviti da je to područje još uvijek okupirano i da se svi okr. nalaze na tom području.

Obzirom da je provedeno suđenje u odsutnosti okr. odlučeno je da trošak postupka padne na teret proračunskih sredstava suda.

Karlovac, 20. listopada 1993. godine. –

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Mladen Kosijer v.r.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj:  I Kž-33/1994-3

 

 

R J E Š E N J E

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Kocijančić Erike kao predsjednika vijeća, te Novoselec dr. .Petra, Frančula mr. Rudolfa, Zmajević mr. Branka i Primorac Vladimira kao članova vijeća i sudskog savjetnika Vinja Ileane, kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv opt. Prusac Miloša i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236.b) st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika Prusac Miloša i dr. podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 20. listopada 1993. K-97/93, u sjednici održanoj 15. lipnja 1994. saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Papac Baldu.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

Povodom podnijete žalbe, a po službenoj dužnosti, ukida se pobijana presuda i predmet vraća sudu prvoga stupnja na ponovno suđenje.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom oglašeni su krivima optuženici Prusac Miloš, Mirić Stevo, Matijević Stevan, KartalijaDušan,Cikuša Milorad, Radojčić Darko, Gaćeša Milorad, Dakić Mirko i Krivokuća Jovan zbog krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 236.b) st. 1. (sada čl. 231. st. 1.) KZRH i osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, dok trošak krivičnog postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

Protiv te presude podnijeli su žalbu svi optuženici putem zajedničkog branitelja zbog odluke o kazni i predložili da Vrhovni sud Republike Hrvatske pobijanu presudu preinači

tako da im izrekne blažu kaznu.

Zamjenik-državnog odvjetnika Republike Hrvatske predložio je da se žalba optuženika odbije kao neosnovana.

Ispitujući pobijanu presudu po službenoj dužnosti u smislu čl. 366. st. 1. toč. I. ZKP ovaj Vrhovni sud kao sud drugog stupnja, je utvrdio da je počinjena bitna povreda odredaba

krivičnog postupka iz čl. 354. st.l. toč. Il. ZKP jer u presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama.

Sud prvog stupnja oglasio je krivima sve optuženike zbog točno opisanih radnji (dragovoljno pristupanje četničkim formacijama, sudjelovanje u donošenju odluke o izdvajanju Mjesne zajednice Skakavac iz Općine Karlovac, držanje položaja na barikadama itd) koje, po njegovom mišljenju, predstavljaju obilježja krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti. Međutim, taj sud nije uopće analizirao doprinos svakog pojedinog optuženika, nego je samo neodređeno naveo da se “može zaključiti” da su se svi optuženici dobrovoljno pridružili opisanim akcijama. Pri tome se on” doduše, pozvao na iskaz svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx da su optuženici Prusac Miloš, Mirić Stevo i Matijević Stevan agitirali za referendum o pripajanju navedenog područja tzv. “SAO Krajini”, ali se ne-vidi jesu li i ostali optuženici su djelovali u tim radnjama. Sud prvoga stupnja pozvao se i na iskaz svj. xxxxxxxxxxxxxxxxx koji je vidio optuženike Prusac Miloša,Cikuša Milorada, Radojčić Darka, Gaćeša Milorada i Krivokuća Jovana u “SMB” uniformama što može biti indicij za izvršenje ‘krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti, ali ne i dokaz da su svi optuženici izvršili konkretne radnje opisane u izreci.

Na ponovnom suđenju sud prvoga ‘stupnja će utvrditi ulogu svakog optuženika u inkriminiranim zbivanjima, a onda za svakoga od njih utvrdili je li ostvario sva obilježja krivičnog djela koje im je stavljeno na teret. Pri tome će sud posebno raspraviti pitanje radi li se o krivičnom djelu ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 231. st. 1. KZRH ili, možda o krivičnom djelu oružane pobune iz čl. 235.st.l.KZRH, na koje se ima primijeniti Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske od 25. rujna 1992.

Iz navedenih razloga valjalo je riješiti kao u izreci (čl.375. st. 1.ZKP).

U Zagrebu, 15. lipnja 1994.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Kocijančić Erika v.r.

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K-181/94

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matan i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. Miloša Prusac i dr., radi kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH-a, dana 14. prosinca 1994. god.,

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv:

 

 

I okr. MILOŠA PRUSAC sin Jovana, rođ. 19.3.1927.

u Glini, prebiva u Karlovcu, Skakavac br. 2, Srbin,

drž. RH

II. okr. STEVE MIRIĆ sin Rade, rođ. 10.1.1928.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Skakavac br. 4, Srbin, drž. RH

 

III. okr. STEVANA MATIJEVIĆ, sin Pavla, rođ. 16.9.1932.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Gornja Trebinja 96, Srbin,

drž. RH,

 

IV. okr. DUŠANA KARTALIJA, sin Mirka, rođ. 5.1.1958.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Utinja br. 3, Srbin, drž. RH,

 

V. okr. MILORADA CIKUŠA, sin Marka, rođ. 28.6.1956.

u Karlovcu, gdje i prebiva Udbinja br. 37, Srbin, drž. RH,

 

VI. okr. DARKA RADOJČIĆ, sin Mirka, rođ. 15.9.1969.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 12, Srbin, drž. RH,

 

VII. okr. MILORADA GAĆEŠA, sin Gliše, rođ. 10.4.1952.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 48, Srbin, drž. RH,

 

VIII. okr. MIRKA DAKIĆ, sin Marka, rođ. 12.4.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Senjska br. 1., Srbin, drž. RH,

 

IX. okr. JOVANA KRIVOKUĆA sin Miloša, rođ. 1.11.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Manjerović selo br. 25, Srbin, drž. RH,

 

radi krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH-a postupak s e  o b u s t a v l j a .

 

 

II          Temeljem čl. 91. ZKP-a trošak krivičnog postupak pada na teret proračunskih sredstva suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac optužnicom br. KT-495/92 od 11. svibnja 1993. god. optužilo je I-okr. Prusac Miloša i dr. radi kriv. djela iz čl. 236. b. st. 1. KZRH-a, tj. ugrožavanja teritorijalne ukupnosti pa je sud dana 20. listopada 1993. god. radi navedenog djela donio osuđujuću presudu, koja je povodom žalbe branitelja po službenoj dužnosti rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Kž. 33/94 od 15. lipnja 1994. god. uvažena i prvostupna presuda ukinuta te vraćena na ponovno suđenje.

Braniteljica po službenoj dužnosti prije početka glavne rasprave, a sukladno odluci predložila je da se riješi pitanje abolicije smatrajući da se ne radi o krivičnom djelu ugrožavanja teritorijalne ukupnosti, već o krivičnom djelu oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH-a, a na koje se ima primijeniti Zakon o oprostu od krivičnog progona.

Sud je prihvatio prijedlog braniteljice okrivljenika. Naime, vidljivo je da se cijeli istražni postupak vodio radi krivičnog djela oružane pobune, time da je optužnica koja je podnesena 11. svibnja 1993.god. isto djelo okvalificirala se kao ugrožavanje teritorijalne ukupnosti. Međutim, elementi koji se navode u činjeničnom opisu djela upućuju da su okrivljenici isto djelo počinili u drugoj polovini 1991.god., te da se doista njihovo ponašanje odnosno, tj. sadržava bića krivičnog djela oružane pobune iz čl. 236. st. 1 KZRH-a. Dakle, krivična djela koja su okrivljeni počinili navedenog datuma u svezi su sa ratom, a Zakonom o oprostu od 25. rujna 1992.god. ista su obuhvaćena. Nema nikakovih spoznaja da bi nakon toga isti u istom svojstvu nastavili djelovanje, pa kako je navedeno pridržavajući se činjeničnog opisa utuženog djela, ovaj sud smatra da se radi o krivičnom djelu oružane pobune na koje se ima primijeniti Zakon o oprostu od krivičnog progona, te je stoga odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 14. prosinca 1994.god.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić v.r.                                                                            Mladen Kosijer v.r.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K-181/94-16

Kv-50/93

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matan i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. Miloša Prusac i dr., radi kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH-a, dana 23. siječnja 1995. god.,

 

 

r i j e š i o  j e:

 

protiv

I okr. MILOŠA PRUSAC sin Jovana, rođ. 19.3.1927.

u Glini, prebiva u Karlovcu, Skakavac br. 2, Srbin,

drž. RH

II. okr. STEVE MIRIĆ sin Rade, rođ. 10.1.1928.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Skakavac br. 4, Srbin, drž. RH

 

III. okr. STEVANA MATIJEVIĆ, sin Pavla, rođ. 16.9.1932.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Gornja Trebinja 96, Srbin,

drž. RH,

 

IV. okr. DUŠANA KARTALIJA, sin Mirka, rođ. 5.1.1958.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Utinja br. 3, Srbin, drž. RH,

 

V. okr. MILORADA CIKUŠA, sin Marka, rođ. 28.6.1956.

u Karlovcu, gdje i prebiva Udbinja br. 37, Srbin, drž. RH,

 

VI. okr. DARKA RADOJČIĆ, sin Mirka, rođ. 15.9.1969.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 12, Srbin, drž. RH,

 

VII. okr. MILORADA GAĆEŠA, sin Gliše, rođ. 10.4.1952.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Udbinja br. 48, Srbin, drž. RH,

 

VIII. okr. MIRKA DAKIĆ, sin Marka, rođ. 12.4.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Senjska br. 1., Srbin, drž. RH,

 

IX. okr. JOVANA KRIVOKUĆA sin Miloša, rođ. 1.11.1955.

u Karlovcu, gdje i prebiva, Manjerović selo br. 25, Srbin, drž. RH,

svih naprijed navedenih sa Rješenjem istražnog suca Vojnog suda Karlovac br. Kio-250/92 od 31. ožujka 1993.g. o određivanju pritvora stavlja se van snage.

 

Naredba istražnog suca Vojnog suda Karlovac o raspisivanju tjeralice protiv naprijed navedenih broj Kio-250/92 od 31.ožujka 1993.god., s e  p o v l a č i.

 

 

Obrazloženje

 

 

Protiv svih navedenih okrivljenika krivični postupak pravomoćno je dovršen Rješenjem o obustavi postupka primjenom Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima u ratu protiv Republike Hrvatske (N.N. 58/92) i to broj K-181/94 od 14. prosinca 1994.god.

 

Istražni sudac ovoga suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu. Kako je već navedeno postupak je pravomoćno obustavljen, pa je stoga primjenom odredaba ZKP-a valjalo rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralice povući.

 

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

U Karlovcu, 23. siječnja 1995.god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić v.r.                                                                            Mladen Kosijer v.r.

 

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -