- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0021

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

Broj 511-05-02/2-11- K-970/91.

Datum 08. 07. 1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

ZORAN NESTOROVIĆ otac Stojan

rođen dana 03. 06. 1970. u Stuttgart, općina Stuttgart , Njemačka, stanuje u Karlovcu, ulica Braće Gojak broj 50, općina Karlovac , narodnost  Srbin

 

z b o g   krivičnog djela  iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna

 

2. RADE KUIKIĆ, otac Dane, rođen 19. 03. 1954. godine u Kordunskom Ljeskovcu, općina Slunj, RH-a, stanuje u Karlovcu, Braće Gojak bb, Srbin

 

3. DUŠAN ŽIVKOVIĆ, otac Milovan, rođen 27. 09. 1955. godine u Karlovcu, općina Karlovac, RH-a, stanuje u Karlovcu, Braće Gojak 153, Srbin, zvani „Galamđija“,

 

4. VLADIMIR ĐIPALO, zvani „Đipko“, otac Dragan, rođen 04. 01. 1959. godine u Cvijanović Brdu, općina Slunj, RH-a, stanuje u Karlovcu, Braće Gojak 154, Srbin, po zanimanju – kontrolor prometa,

 

5. MARKO VIDNJEVIĆ, otac Đuro, rođen 02. 01. 1957. godine u Hrvatska Gornja Trebinja, općina Karlovac, RH-a, stanuje u Karlovcu, Gornja Trebinja 7., Srbin,

 

zbog krivičnog djela iz članka 236- F KZ RH-a – oružana pobuna,

na način što su kao pripadnici nelegalnih, neprijateljskih, oružanih formacija učestvovali u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prilozi:

  1. službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx, dana 18. 04. 1992. godine,
  2. službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx, dana 18. 04. 1992. godine,
  3. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxx, dana 18. 04. 1992. godine,
  4. službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxx, dana 21. 04. 1992. godine.

Opis činjeničnog stanja:

 

Djelatnici Policijske uprave u obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx došli su do slijedećih saznanja:

Prijavljeni Zoran Nestorović, Rade Kukić, Dušan Živković, vladimir Đipalo i Marko Vidnjević učestvovali su u stražama u mjestu Sajevac u toku 07. i 08. mj. 1991. godine i tom prilikom bili naoružani dugim i kratkim oružjem.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenima, jer nisu dostupni djelatnicima ove Policijske uprave.

Na osnovi naprijed navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da su prijavljeni počinili krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilolga: 4

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospod. krim.

Broj 511-05-02/2-13- K-970/92.

Datum 03. 07. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 18. 04. 1992. godine u prostorijama PU Karlovac

dao ovlaštenoj osobi ove PU

slijedeće obavijesti:

 

Dana 06. 10. 1991. godine morala sam zbog ratnih okolnosti napustiti stalno prebivalište: Sajevac,  Kao stanovnik Sajevca bila sam svjedokom  tamošnjih zbivanja u toku 1991. godine: od organiziranja mitinga – uspostavljanja i održavanja seoskih straža. U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti. Seoske straže organizirane su krajem 07. mjeseca odnosno početkom 08. mjeseca 1991. godine. Pripadnici straža bili su naoružani u početku obučeni u civilna odijela, a kasnije povremeno i u uniformi. Osobno sam u tim aktivnostima vidjela slijedeće osobe:

01.  ZORANA NESTOROVIĆA, starog oko 22/3 godine, također pripadnika straža za kojeg znam da je bio u našem pritvoru, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

02.  RADU KUKIĆA, starog oko 35-40 godina, jednog od čelnika SDS-a u Sajevcu, poznatog mitingaša, jednog od komandira straže, za kojeg sam čula da ima veze s paljenjem kuća na području Sajevca,

03.  MILORADA MARTINOVIĆA, zvanog „BRACO“, koji je ranije radio u PU Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan puškom i pištoljem,

04.  DUŠAN ŽIVKOVIĆ, zvani GALAMĐIJA, star oko 37/8 godina, za kojega osim što sam ga vidjela na straži naoružanog pištoljem, znam da je udario brata, SLOBODANA ŠARCA, navodno zato što se oženio Hrvaticom,

05.  VLADIMIRA ĐIPALA, zvanog ĐIPKO, star oko 35 godina, za kojeg mi je osim što je sudjelovao  u stražama poznato da je nabavljao oružje i to najsuvremenije.

06.  MARKA VIDNJEVIĆA, starog oko 35 godina, sa Popović brda, kojega sam viđala na straži, a mislim da je sudjelovao i u prikupljanju i raspodjeli oružja.

 

Ovl. službena osoba:


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospod. Krim.

Broj 511-05-02/2-13- K-970/92.

Datum 03. 07. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 18. 04. 1992. godine u prostorijama PU Karlovac

dao ovlaštenoj osobi ove PU

slijedeće obavijesti:

 

„Do 06. 10. 1991. godine živio sam u Sajevcu,  . Toga dana napustio sam Sajevac zbog ratnih okolnosti.

Bio sam svjedokom dotadašnjih zbivanja u Sajevcu: od organiziranja – održavanja mitinga do osnivanja i djelovanja seoskih straža.

U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti.

Seoske straže organizirane su krajem 07 odnosno početkom 8 mj. 1991. godine. Pripadnici straža bili su naoružani u početku obučeni u civilna odijela, a kasnije povremeno i u uniforme. Osobno sam u tim aktivnostima vidio slijedeće osobe.

01.  ZORAN NESTOROVIĆA, starog oko 22/3 godine, pripadnika straža, za kojeg znam da je bio u našem pritvoru, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

02.  RADU KUKIĆA, starog oko 35/40 godina, jednog od čelnika SDS-a u Sajevcu, poznatog mitingaša, jednog od komandira straža, za kojeg sam čuo da ima veze s paljenjem kuća na području Sajevca,

03.  MILORADA MARTINOVIĆA, zvan „BRACO“, koji je ranije radio u PU Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan dugim i kratkim oružjem,

04.  VLADIMIR ĐIPALO, zvani ĐIPKO, star oko 35 godina, za koje osim što je sudjelovao u stražama poznato da je nabavljao oružje i to najsuvremenije što postoji.

05.  MARKO VIDNJEVIĆ, starog oko 35 godina, s Popović brda,  kojeg sam viđao na straži, a mislim da je sudjelovao i u prikupljanju i raspodjeli oružja.

06.  DUŠANA ŽIVKOVIĆA, GALAMĐIJA, star oko 37/8 godina, za kojeg osim što sam ga vidio na straži naoružanog kratkim oružjem znam da je udario brata od SLOBODANA ŠARCA, zato što se oženio Hrvaticom

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospod. Krim.

Broj 511-05-02/2-13- K-970/92.

Datum 03. 07. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 21. 04. 1992. godine u prostorijama PU Karlovac

dao ovlaštenoj osobi ove PU

slijedeće obavijesti:

 

Kao stanovnik Sajevca bio sam svjedokom tamošnjih zbivanja u toku 1991. godine: od

organiziranja mitinga – uspostavljanja i održavanja seoskih straža. U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti. Seoske straže organizirane su krajem 07. mjeseca 1991. godine. Pripadnici straža bili su naoružani, u početku obučeni u civilna odijela, a kasnije povremeno i u uniforme. Osobno sam  u tim aktivnostima vidio slijedeće osobe:

01.  ZORAN NESTOROVIĆ, star oko 22 godine, pripadnik straža, za kojeg znam da je bio u našem pritvoru i da je kasnije razmijenjen,

02.  RADE KUKIĆ, star oko 37/8 godina, jedan od čelnika SDS-a u Sajevcu, poznatog mitingaša, jednog od komandira straža

03.  MILORADA MARTINOVIĆA, zvanog „BRACO“, koji je ranije radio u Policijskoj upravi Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan puškom i pištoljem,

04.  DUŠAN ŽIVKOVIĆA, zvani GALAMĐIJA, star oko 38 godina, kojeg sam vidio na straži naoružanog pištoljem,

05.  MARKO VIDNJEVIĆ, star oko 35 godina, kojeg sam vidio na straži, a čuo sam da je sudjelovao i u raspodjeli oružja

06.  VLADIMIR ĐIPALO, zvani ĐIPKO, star oko 35 godina, koji je sudjelovao u stražama a poznato je da je nabavljao oružje i to prema pričanju očevidaca najsuvremenijeg tipa.“

 

Ovl. službena osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: JT-543/92

 

Karlovac, 21. srpnja 1992. godine

ASM/MS

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP (NN.53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN. 93/91 i 25/92) podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

 

I okr. NESTOROVIĆ ZORANA sina Stojana r. 3. 6. 1970. u Stuttgartu,

SR Njemačka, prebiva u Karlovcu, Braće Gojaka 52, Srbina,

II okr. KUKIĆ RADE, sina Dane r. 19. 3. 1954. u Kordunskom

Ljeskovcu, SO Slunj, sada prebiva u Karlovcu, Braće Gojaka bb,

Srbina,

III okr. ŽIVKOVIĆ DUŠANA, sina Milovana, r. 27. 9. 1955. u

Karlovcu, gdje i prebiva Braće Gojaka 153, Srbina,

IV okr. ĐIPALO VLADIMIRA, zv. „Đipko“, sina Dragana, r. 4. 1.

1959. u Cvijanović Brdu, SO Slunja, sada prebiva u Karlovcu,

Braće Gojaka 154, Srbina, i

V okr. VIGNJEVIĆ MARKA, sina Đure, r. 2. 1. 1957. u Gornjoj

Trebinji, SO Karlovac, prebiva u Karlovcu, Gornja Trebinja br. 7,

Srbina,

 

da su:

 

Od srpnja 1991. godine na području SO Karlovac u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje područja Republike Hrvatske i stvaranja tzv. SAO Krajina, dobrovoljno se uključili u neprijateljske nelegalne oružane formacije tzv. SAO Krajina – TO Sajevac, te potom zadužili oružje s pripadajućim streljivom te s istim vršili straže, kontrolu ulaska i izlaska građana te učestvovali u oružanim akcijama uperenih protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236f stavak 1 KZRH.

Stoga

 

p r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
  2. predlažemo da se prema svim okrivljenim odredi pritvor temeljem članka 191

preuzetog ZKP (NN. 53/91) te da se svim okrivljenima temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN: 53/91) sudi u odsutnosti,

3) da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Obrazloženje

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je I okr. Majstorović Zorana, II okr. Kukić Radu, III okr. Živković Dušana, IV okr. Đipalo Vladimira i V okr. Vignjević Marka, da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identično navode da su do 6. 10. 1991. godine živjeli na Sajevcu, SO Karlovac, a da su stalno prebivalište morali napustiti zbog ratnih okolnosti. Staovnici Sajevca da su uočili u toku 1991. godine da se organiziraju mitinzi te uspostavljaju i održavaju straže. U organizaciji i držanju straža da su učestvovali građani srpske nacionalnosti a straže da su se počele organizirati krajem 7. mjeseca. Pripadnici straža da su bili naoružani, a u  početku su bili obučeni u civilna odijela a kasnije u uniforme. Pored ostalih građana imenovani su u tim aktivnostima, tj. u držanju straža s oružjem vidjeli i to I okr. Majstorović Zorana, II okr. Kukić Radu koji je bio i komandir straža, III okr. Živković Dušana, IV okr. Đipalo Vladimira i V okr. Vignjević Marko sudjelovali a u tom nisu u potpunosti sigurni u prikupljanju i raspodjeli oružja.

Obzirom na navode naprijed navedenih svjedoka proizlazi nesporno da su okrivljeni kao građani Karlovca NZ Sajevac u drugoj polovni 1991. godine a u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske te odvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske i pripajanja tzv. SAO Krajini, dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim formacijama SAO Krajina TO Sajevac, te zadužili oružje s pripadajućim streljivom te sa istim – konstantno vršili straže, kontrolu građana, učestvovali u oružanim akcijama upravljeim protiv Republike Hrvatske, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij, pa stoga smatramo da se u njihovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da su svi okrivljeni trenutno nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se prema istima odredi pritvor te da im se sudi u odsutnosti jer smatramo da za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-156/92-2

Kv-226/92

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Nestorović Zorana i dr, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 30. listopada 1992. godine

 

r i je š i o     j e

 

I – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv opt. NESTOROVIĆ ZORANA, KUKIĆ RADE, ŽIVKOVIĆ DUŠANA, ĐIPALO VLADIMIRA i VIGNJEVIĆ MARKA    o b u s t a v l j a   s e.-

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac podiglo je pod brojem KT-543/92 optužnicu kojoj optuženima stavlja na teret da su počinili kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, pobliže opisano u izreci optužnice.-

Primjenjujući zakon o oprostu vijeće ovog suda ocijenilo je da postupak valja obustaviti, pa je stoga riješeno kao u izreci.-

Karlovac, 30. listopada 1992. godine.-

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v. r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -