- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0010


REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj 511-05-02/2-13-K-161/92.

Datum 14.02.1992. godine.

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. Rade Manojlović      , zvani ____Mek Klaud_______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Bogdan i majka ___Milka____ , rođene _____Manojlović________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   02.01.1955. u   Gornjem Sjeničaku općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovcu __,  ulica  __Senjska__ broj   ,

općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__, zanimanje __operativni djelatnik___,

porodične prilike __oženjen__, završio je __srednja stručna građevinska__

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. KZRH-a – oružana pobuna i 229. stav. 1.

KZ RH-a pronevjera_

n a n a č i n što je nakon prestanka radnog odnosa, na osobni zahtjev, u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac, dana 31.07.1991. godine, na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost Policijske stanice Karlovac, ne razduživši se u cijelosti i prisvojivši time ne razduženu opremu i streljivo; da bi nakon toga dobrovoljno pristupio u neprijateljske redove u tzv. ”Teritorijalnu obranu’ – SAO Krajine” u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o z i:

  1. Rješenje o primanju i rasporedu na rad u Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR

Hrvatske, Sekretarijat javne sigurnosti SO Dubrovnik, broj: III/1-29559/1-1975., izdano u Zagrebu 02.10.1975. godine,

  1. Rješenje o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike

Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac, broj: 511-05-05/1-4-5556/1-191., izdano u Karlovcu 29.7.1991.godine,

  1. Rješenje o rashodu opreme i streljiva, broj: 511-01-57-2529/18-1992., izdano od strane

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Zagrebu 01.02.1992.godine.

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxx, dana

11.02.1992.godine,

  1. Fotokopija kartona zaduženja

Opis činjeničnog stanja:

Iz Rješenja o rasporedu na rad u Sekretarijat javne sigurnosti SO Dubrovnik, broj: III/1-29559/1-1975., vidljivo je da je prijavljeni Manojlović Rade postao djelatnikom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 15.09.1975. godine ( Prilog broj: 1 – Rješenje )

Na osobni zahtjev, navedenom je dana 31.07.1991. godine prestao radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac, na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost u Policijskoj stanici Karlovac (Prilog broj: 2 – Rješenje o prestanku radnog odnosa).

Provjerom u evidenciji zaduženja Policijske uprave Karlovac, ustanovljeno je da prijavljeni nije razdužio u potpunosti zaduženo streljivo i opremu (Prilog broj: 5 – Fotokopija kartona zaduženja), u ukupnoj vrijednosti od 8.959. –CRD (Prilog broj: 3 – Rješenje o rashodu), s namjerom upotrebe iste u ugrožavanju Ustavnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prema postojećim operativnim saznanjima i obavijestima građana, prijavljeni je postao pripadnikom tzv. ”Teritorijalne obrane – SAO Krajine” u Vojniću u činu kapetana (Prilog broj: 4 – Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa Klanfar Marijanom).

Materijalna šteta nastala prisvajanjem navedenog streljiva i opreme, dakle izvršenjem krivičnog djela pronevjere iznosi ukupno 8.959 – CRD, za koji iznos je oštećeno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Karlovac.

Na osnovi naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Manojlović Rade počinio krivično djelo iz članka 236. F. Krivičnog zakona Republike Hrvatske – oružana pobuna, te članka 229. stav 1. KZ RH-a – pronevjera.

O svim naknadnim saznanjima u svezi istog obavijestit ćemo vas putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA: 5

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar


Broj: Kio  331/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   28. kolovoza 1992.god.

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                   _Rade Manojlovića___

Zapisničar: ___Blaženka Čurjak zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

Početak u 15,20 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. ___ Tužilac ____                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:   

Mjesto rođenja i godina starosti:  

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u rodu, nije u zavadnji_

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Svjedok upozoren na odredbu čl. 229 i  231. ZKP. propisno iskazuje:

Okr. Manojlović Radu poznajem godinama, jer smo radili zajedno u PU Karlovac. Negdje krajem 7.mj. prošle godine okr. je napustio posao u PU Karlovac i nakon toga ja ga više uopće nikada nisam vidio. Iz osobnog saznanja ne znam da li je on nakon napuštanja posla otišao negdje na područje ”SAO Krajina”, niti da li se tu pridružio nekoj od pobunjeničkih oružanih formacija, odnosno ”JNA”, pa prema tome niti da li je on sudjelovao ili da li sudjeluje u oružanoj pobuni protiv RH.

S okrivljenim kroz to vrijeme nisam kontaktirao niti putem telefona niti UKV veze. Neki od bivših policajaca PU Karlovac, koji su kao i okrivljeni samovoljno napustili posao, povremeno su mi se javljali, kao i nekim drugim radnicima PU Karlovac, ali okr. nije nikada. Niti iz razgovora sa drugim bivšim policajcima nisam čuo ništa o okrivljenom, pa na osnovu toga o njemu ne mogu ništa reći.

No, vjerujem da se on sada nalazi negdje na području tzv. ”SAO Krajine” i da se priključio nekoj neprijateljskoj formaciji. Čuo sam da su ga neki naši policajci u nekoliko navrata vidjeli na okupiranom području, prilikom pojedinih razmjena i da je okr. bio tada u uniformi neprijateljske vojske i naoružan streljačkim oružjem. Sjećam se da mi je jedne zgode baš Krajačić Zvonimir, načelnik operative PU Karlovac rekao da ga je i on jedne zgode vidio prilikom razmjene na Turnju ili Sajevcu, kao predstavnika neprijateljske strane.

To je sve što mi je o njemu poznato.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP, zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 15,45 sati.

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:


Broj: Kio  331/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   31. kolovoza 1992.god.

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                   _Manojlović Rade___

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

Početak u sati

Utvrđuje se da su pristupili:

_ Voj.___ Tužilac ____                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:   pravni kriminalista,

Mjesto rođenja i godina starosti:  

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, nije u zavadnji_

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Svjedok upozoren na odredbu čl. 229. i 232. ZKP. propisno iskazuje:

Jedne zgode u proljeće ove god., kao predstavnik PU Karlovac, učestovao sam razmjeni zarobljenika između HV-e i neprijateljske strane na Turnju. Tom prilikom između ostalih pripadnika ? vidio sam okr. Manojlovića Radu, koji je bio u pratnji predstavnika suprotne strane. Okrivljenog vrlo dobro poznajem, jer je godinama radio sa mnom u PU Klc, pa sam te zgode s njim izmijenio i nekoliko riječi. Okrivljeni je bio obučen u vojnu SMB uniformu, te naoružan pištoljem i puškom.

Ništa drugo o njegovoj pripadnosti pobliže u smislu sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv RH te o organizaciji kojoj pripada, iz neposrednog saznanja neznam. Sve što sam drugo čuo, čuo sam iz pričanja, a to je da su ga i drugi povremeno viđavali u uniformi i naoružanog, te da i sada radi svoj policijski posao u sastavu ”Milicija – SAO Krajina”.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 9,15 sati.

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-45/92

Karlovac, 10. rujna 1992.godine

ASM/MR

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem

O P T U Ž N I C U

protiv

MANOJLOVIĆ RADE, sina Bogdana i Milke rođene Manojlović,

rođen 2.1.1955.god. u Gornjem Sjeničaku, SO Karlovac, sa zadnjim

prebivalištem u Karlovcu, Senjska ul. br. 8, Srbina,

drž. RH

da je:

od 2. polovine 1991. godine pa nadalje, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih pripadnika neprijateljskih oružanih formacija, čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, kao djelatnik MUP-a Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac, samovoljno napustio posao, te pri tom zadržao streljivo i opremu u ukupnoj vrijednosti od 8.959 HRD, te se nakon toga na području Skakavca, SO Karlovac, priključio nelegalnim oružanim formacijama TO SAO Krajina, gdje je zadužio SMB odoru dugo i kratko oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236. f. stavak 1. KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
  2. da se na glavnoj raspravi pročita iskaz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se okrivljenom temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91) sudi u odsutnosti

O b r a z l o ž e n j e

Policijska uprava Karlovac prijavila je Manojlović Radu da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv Manojlović Rade provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da okrivljenog poznaje od ranije jer su zajedno radili u Policijskoj upravi Karlovac. Negdje krajem 7. mjeseca 1991. godine da je okrivljeni napustio posao u Policijskoj upravi Karlovac i da ga je nakon toga više nije vidio. Iz svog osobnog saznanja da ne zna da li je nakon napuštanja posla okrivljeni otišao negdje na područje ”SAO Krajina” niti da li se pridružio nekoj pobunjeničkoj oružanoj formaciji. Isto tako da nema nikakvih saznanja neposrednih o tome da li je okrivljeni učestvovao u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske.

Nadalje, iskazuje da vjeruje da se okrivljeni sada nalazi negdje na području tzv. ”SAO Krajine”, i da se priključio nekoj neprijateljskoj formaciji, jer da je čuo od nekih policajaca iz Policijske uprave Karlovac da su ga isti u nekoliko navrata vidjeli na okupiranom području prilikom pojedinih razmjena, te da je tada okrivljeni bio u uniformi neprijateljske vojske, naoružan oružjem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je jedne zgode u proljeće ove godine, kao predstavnik Policijske uprave Karlovac, učestvovao u razmjeni zarobljenika između Hrvatske vojske i neprijateljske strane na Turnju. Tom prilikom između ostalih pripadnika neprijatelja, vidio je i okrivljenom Manojlović Radu koji je bio u pratnji predstavnika neprijateljske strane. Okrivljenog inače dobro poznaje jer su godinama radili zajedno u Policijskoj upravi Karlovac, te je te zgode i izmjenio nekoliko riječi s okrivljenim. Te zgode okrivljeni je bio obučen u vojnu SMB uniformu i naoružan puškom i pištoljem.

Ništa drugo o djelatnosti okrivljenog u smislu sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske da ne zna, odnosno da nema neposrednih saznanja o tome.

Sve što je drugo čuo da je to čuo iz pričanja, drugih djelatnika Policijske uprave Karlovac, koji su govorili da su okrivljenog vidjeli u uniformi i naoružanog, te da je na neprijateljskom teritoriju obavljao policijski posao u sastavu ”Milicije SAO Krajine”.

Iz dokumentacije na listu 3-5, proizlazi da je Manojlović Rade bio djelatnik MUP-a Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac, da mu je radni odnos u Policijskoj upravi Karlovac prestao sa danom 31.7.1991.godine, da je radni odnos mu prestao na vlastiti zahtjev, a isto tako da prilikom napuštanja posla u Policijskoj upravi Karlovac nije razdužio 37 komada metaka 7,65mm, 150 komada metaka 7,62mm za AP, šatorsko krilo, pribor za jelo, zaštitnu masku, sve u vrijednosti od 8.959 HRD.

Iz svega naprijed navedenog, kako materijalnih dokaza koji prileže spisu, te iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nedvojbeno proizlazi da je okrivljeni kao djelatnik Policijske uprave Karlovac u drugoj polovini 1991.godine samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Karlovac, i pri tom zadržao streljivo i drugu opremu koja je naprijed navedena, a potom se priključio neprijateljskim oružanim formacijama ”TO SAO Krajina”, zadužio SMB odoru, oružje s pripadajućim streljivom, te s istim učestvovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske, a isto tako u uniformi i s oružjem viđen prilikom razmjene zarobljenika između pripadnika Hrvatske vojske i neprijateljske strane, pa se stoga u njegovom ponašanju ističu svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da je okrivljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a postoje posebno važni razlozi da mu se sudi u odsutnosti, to smatramo da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN. br. 53/91).

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K-218/92-3

Kv-203/92

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Manojlović Rade, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 23. listopada 1992.godine.

r i j e š i o  j e

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv opt. MANOJLOVIĆ RADE  s e  o b u s t a v l j a.

II          Rješenje istražnog suda ovog suda od 31.8.1992.g. broj Kio-331/92-5 kojim je određen pritvor protiv Manojlović Rade stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda od 31.8.1992.g. broj Kio-331/92-6 kojim je određeno izdavanje tjeralice s e p o v l a č i.

Obrazloženje

VT Karlovac je pod brojem KT-45/92 kod ovog suda podiglo optužnicu protiv Manojlović Rade kojom mu stavlja na teret da je izvršio kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1. KZ RH, a koje je pobliže opisano u izreci te optužnice.

Prije podizanja optužnice istražni sudac ovog suda proveo je istragu pa je tokom istrage rješenjem odnosno naredbom, a koji su citirani u točkama II i III izreke ovog rješenja u odnosu na opt. odredio pritvor i raspisivanje potjernice.

Postupajući u smislu zakona o oprostu po službenoj dužnosti vijeće nalazi da se propisi iz tog zakona trebaju primijeniti u ovom konkretnom slučaju, pa je zbog toga odlučeno kao pod točkom I izreke, tj. postupak je obustavljen.

Budući je postupak obustavljen valjalo je u vezi s time rješenje kojim je određen pritvor staviti van snage, a naredbu kojom je određeno raspisivanje tjeralice povući.

Iz navedenog razloga riješeno je kao u izreci.

Karlovac, 23. listopada 1992.god.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -