- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0005 – REG 094

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

 

Broj : 511-05-02/2-9K-453/92.

Datum : 10.04.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav. 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Nedeljko Tomašević, otac Mirko, rođen dana 14.01.1953. u Okiću, općina Karlovac, SR Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj : 9, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236 F. KZRH-a – oružana pobuna

 

Na način što je pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sugurnosti Republike Hrvatske

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka, o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxx, od 02.04.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim putem je došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac trenutno pod okupacijom tzv. ”JNA”, ”TO SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni NEDELJKO TOMAŠEVIĆ radio je u ”Čistoći” Karlovac kao vozač. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne neprijateljske, srbo-četničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića. (Vidi prilog : 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim NEDELJKOM TOMAŠEVIĆEM jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni NEDELJKO TOMAŠEVIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a oružana pobuna.

 

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT – 212/92

 

Karlovac : 24. travnja 1992. godine

 

ASM/RM

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

Temeljem članka 45 stavka 2 točka 2 u svezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještanja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

Protiv                                                                                      TOMAŠEVIĆ NEDELJKA, sina Mirka, rođ.

14.1.1953. godine u Okiću, SO Karlovac gdje

i sada prebiva na kbr. 9, Srbin,

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

u drugoj polovici 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, uključio se u neprijateljske oružane formacije sela Okić, SO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom s kojim je na prilazima u navedeno mjesto vršio kontrolu ulaska i izlaska i stražu, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

 

pa je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236f stavak 1 KZ RH

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Tomašević Nedeljka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

 

Osnovana sumnja da je prijavljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, te službene zabilješke obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iz kojih proizlazi da je prijavljeni u drugoj polovini 1991. godine pristupio neprijateljskim formacijama u selu Okić zadužio oružje, te s istim vršio kontrolu ulaska – izlaska u mjesto, te vršio straže, a sve u cilju obaranja državnog ustrojstva RH, te odvajanja dijela RH radi stvaranja tzv. SAO Krajine, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage, pored saslušanja Tomašević Nedeljka, potrebno je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

 

Kako Tomašević Nedeljko je trenutno nedostupan pravosudnim organima, potrebno je prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

 

Prilog : spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 82/92-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. TOMAŠEVIĆ NEDELJKA, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT – 212/92 od 24. travnja 1992. god., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a.

 

r i j e š i o    j e  :

 

provest će se istraga protiv :

 

TOMAŠEVIĆ NEDELJKA , sin Mirka, rođ. 14.1.1953. god. u Okiću, SO Karlovac, gdje i sada prebiva na kbr. 9., Srbina, drž. RH-a.

 

Zbog sumnje da je :

 

U drugoj polovini 1991. god. u cilju nasilnog obaranja društvenog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih djelova RH i stvaranje tzv. SAO Krajine, uključio se u neprijateljske oružane formacije sela Okić, SO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom s kojim je na prilazima u navedeno mjesto vršio kontrolu ulaska i izlaska i stražu, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

 

pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Tomašević Nedeljka, zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 236-f st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac

 

 

 


 

 

Broj : Kio. 72/92-3 i dr.

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Sastavljen dana 6. srpnja 1992. godine

 

Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                                  Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac : Juraj Boljkovac                                                         Tomašević Luke i dr.

Zapisničar : Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f st. 1. KZ RH-a

 

Početak : u 15,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili : Vojni tužilac

 

Ime i prezime, ime oca : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište : r

Mjesto rođenja i

godina rođenja:

Odnos s okrivljenim

I oštećenim : nije u srodstvu niti zavadi sa okr.

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje :

 

Do 31.08.1991. god. živio sam u Okiću xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tijekom ljeta prošle godine kada su počele pripreme srpskih ekstremista za odvajanje dijelova teritorija RH-a i stvaranje tzv. SAO Krajine, pojedini mještani, moji susjedi, posebno Drakulić Dragan zv. ”Gaga” i Živković Simo, počeli su na mene vršiti pritisak da se priključim njihovoj organizaciji, koja je pripremala odvajanje tog područja od RH-a, tako da mi je život postojao sve nesnošljiviji, obzirom da ja to nisam htio učiniti.

 

Radi toga napustio sam dana 31. kolovoza 1991. god. Okić i sa ženom i dvoje mldb. djece  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Krajem lipnja, te tokom srpnja i kolovoza 1991. god. sve do odlaska xxxxxxxxxxxxxxx, na području Okića, Živković Kose, Zimića, Brezove Glave i Tušilovića, vidio sam mnogo po meni nepoznatih osoba obučenih u SMB uniforme ”JNA” i naoružane raznim streljačkim oružjem, ali isto tako i cjeli niz osoba iz Okića, Zimića, Živković Kose, Brezove Glave, Tušilovića i okolnoh sela, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

 

Od poznatih osoba vidio sam više puta, kroz navedeno vrijeme, obučene u SMB uniformu ”JNA”, te naoružane dugim ili kratkim streljačkim oružjem slijedeće okrivljene, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

 

Kio. 72/92

 

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ LUKU , starog oko 50 godina, poljoprivrednika iz Okića br. 4. Žena mu je radila u Karlovcu, u Zvornici ”J. Kraš”.

 

Kio. 73/92

 

 1. Okr. DRAKULIĆ MILOŠA zv. ”Par”, starog oko 40 godina iz Okića br. 27. Svojevremeno je radio u ”Ž-Č” Karlovac. Žena mu je Hrvatica iz Jelse. Koliko sam shvatio iz onog što se događalo u Okiću, on je bio jedan od glavnih organizatora pripreme i same oružane pobune protiv RH, na području Okića.

 

Kio. 75/92

 

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ BRANKA, starog oko 30 godina, iz Okića br. svojevremeno vozača autobusa u ”Autotrasportu” – Karlovac. Na ovo područje došao je te primio uniformu i oružje, negdje krajem 08. mjeseca 1991. god.

 

Kio. 81/92

 

 1. Okr TOMAŠEVIĆ MILIĆA, starijeg brata Tomašević Branka, radnika ”OTP” – Karlovac iz Okića, br. 6., koji je primio uniformu i oružje već negdje sredinom srpnja 1991. god.

 

Kio. 82/92

 

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ NEDELJKAU, starog oko 40. godina, susjeda naprijed dvojice spomenutih Tomaševića, vozača u ”Čistoći” – Karlovac, koji je zadužio uniformu i oružje sredinom srpnja 1991. god. Žena mu je Hrvatica

 

Kio. 83/92

 

 1. Okr. MARIĆ BRANKA, starog oko 35 godina iz Okića kbr. 22. koji je svojevremeno radio negdje u Karlovcu. On se među prvima zadužio i uniformom i oružjem, negdje krajem lipnja ili početkom srpnja 1991. god.

 

Kio. 84/92

 

 1. Okr. DRAKULIĆ MIRKA, starog oko 30. god. iz Okića kbr. 34. Svojevremeno je radio kao radnik u ”Tekstilki” – Karlovac, a tu mu i danas kao mesar radi brat. On je među prvima zadužio vojnu uniformu i oružje.

 

Kio. 85/92

 

 1. Okr. MILINOVIĆ MILU, starog oko 40 godina, iz Okića kbr. 40., sina mog bratića. Svojevremeno je radio u ”OTP” – Karlovac. On je Hrvat, ali se među prvima, negdje u lipnju 1991. god. priključio pobunjeničkim formacijama na ovom području. Često je nosio ”PM” i ”AP”. Pričalo se da se on negdje u lipnju 1991. g. sačekao jedan kamion s telićima ”OTP-a” – Karlovac u Skakavcu, te taj kamion s telićima oteo i odvezao negdje u pobinjenički štab na područje Vojnića. Također se pričalo, a nakon što sam se vratio u Karlovac, da je on sa Drakulić Stevanom, Milašinović Stankom i Musulin Stankom pljačkali imovinu Hrvatskih građana po Vukmaniću i Knez Gorici, nakon što su to područje okupirali JNA i domaći pobunjenici.

 

Kio. 88/92

 

 1. Okr. DRAKULIĆ DUŠAN, starog oko 35 godina  iz Okića kbr. 32., svojevremeno je radio u ”Ž-Č” – Karlovac. Na osnovu onoga što sam zaključio prije odlaska iz Okića, smatram da je on također bio jedan od organizatora pobune na ovom području.

 

Kio. 89/92

 

10) Okr. MARIĆ JOVANA, starog oko 25. godina iz Okića br. 22., svojevremeno je radio u ”Jugoturbini” – Karlovac. I on je bio jedan od organizatora pobune i među prvima je zadužio vojnu uniformu i oružje. On je stariji brat već naprijed spomenutog Marić Branka.

 

Kio. 90/92

 

11) Okr. DRAKULIĆ SIMU, starog oko 55. god., iz Okića kbr. 26, poljoprivrednika. Među prvima se priključio i između ostalog razvažao je oružje po selima.

 

Kio. 91/92

 

12) Okr DRAKULIĆ PREDRAG, starog oko 20. god. iz Karlovca. Među prvima je zadužio uniformu i oružje.

 

Kio. 94/95

 

13) Okr. DRAKULIĆ NBENADA, starog oko 20. god. iz Karlovaca, brata blizanca naprijed spomenutog Drakulić Predraga. On je s njim također prvi došao na ovo područje i među prvima zadužio uniformu i oružje.

 

 

Kako sam već rekao sve sam ih vidio više puta u uniformi (nečitko) ”JNA”, tokom dana po selima, te kako idu, posebno predveče na položaje u Tušilović. Prema položajima HV-a na Slunjskim brdima, a i kako su nosili i ukopavali minobacače i drugo artiljerisko oružje na pojedinim većim brdima na području Tušilovića, s kojih se dobro vidi Karlovac.

 

Dali su naprijed spomenuti okrivljeni direktno sudjelovali u pojedinim oružanim napadima na HV-e i neokupirana područja Republike, meni nije iz osobnog zapažanja poznato, jer sam prije početka oružanih sukoba otišao sa ovog područja.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 16,15 sati.

 

 

 

Istražni sudac :                                   Zapisničar :                                            Svjedok :

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

 

Broj : 511-05-02/2-9K-463/92

Datum : 10.04.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

 1. Milić Tomašević, otac Dragan, rođen dana 24.01.1953. u Vojniću, općina Vojnić, SR Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj 6., općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZRH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske Srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s MILANOVIĆ ANTOM, od 02.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. ”JNA”, ”TO SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxx  bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljen MILIĆ TOMAŠEVIĆ bio je zaposlen u PPK Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, Srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog : 1).

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim MILIĆEM TOMAŠEVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni MILIĆ TOMAŠEVIĆ počinio krivično djelo iz članaka 236. F. KZRH-a oružana pobuna.

 

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 1

N A Č E L N I K  :

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT – 222/92

Karlovac : 24. travnja 1992. godine

 

ASM/RM

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavka 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

Protiv                                                  TOMAŠEVIĆ MILIĆA , sina     Dragana, rođ. 24. 1.

1953. godine, u Vojniću, sada prebiva u Okiću kbr. 6, SO Karlovac, Srbin

 

jer postoji sumnja da je :

 

u toku druge polovine 1991.godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, uključio se u oružane formacije sela Okić, SAO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom, s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska – izlaska građana, te stražu u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 F. stavka 1. KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Tomašević Milića da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

 

Osnovanost sumnje da je prijavljeni Tomašević Milić počinio djelo koje mu se stavlja na teret, proizlazi iz krivične prijave, te iz službene bilješke obavljene u razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je prijavljeni u toku druge polovine 1991. god. pristupio neprijateljskim oružanim formacijama u selu Okić, te zadužio oružje i sa istim vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te vršio straže, a sve u cilju obaranja državnog ustrojstva RH, odvajanja djela RH, te stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, pa se stoga zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja prijavljenog Tomašević Milića, potrebno je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxx, te (nečitko) izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

 

Kako Tomašević Milić je trenutno nedostupan pravosudnim organima, potrebno je prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

 

Prilog : spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 


 

 

REPULIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj : Kio. 81/292-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okrivljenog Tomašević Milića, zbog kriv. djela iz čl. 236. F. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-222/92 od 24 travnja 1992. god., temeljem čl. 159. st. 1 i 2. ZKP-a.

 

R i j e š i o    j e :

 

Provest će se istraga protiv :

 

TOMAŠEVIĆ MILIĆA, sina Dragana, rođ. 24.1.1953. god. u Vojniću, sada prebiva u Okiću kbr. 6., SO Karlovac, Srbina, drž. RH-a,

 

Zbog osnovane sumnje da je :

 

U toku druge polovine 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH-e, i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, uključio se u oružane formacije sela Okić, SO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom, s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska – izlaska građana, te stražu u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 – F. st. 1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Tomašević Milića zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 236 -f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo omogućeno ili barem znatno otežano.

 

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 81/92-4

 

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Biljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Tomašević Milića, zbog kriv djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a,

 

 

r i j e š i o    j e

 

I – Temeljem čl. 192. st. 1. u vezi čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP-a, određuje se pritvor protiv,

 

Okr. TOMAŠEVIČ MILIĆA, sina Dragana, rođ. 24.01.1953. godine U

Vojniću, sada prebiva u Okiću kbr. 6., SO Karlovac, Srbina, drž. RH-a

 

II – Okr. Tomašević Milić, nakon lišenja slobode, kojom prilikom će mu se uručiti primjerak ovog rješenja, potrebno je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kad sud ne radi, u okružni zator Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III – Pritvor počinje teći časom lišenja slobode okrivljenog.

 

Obrazloženje

 

Rješenje ovog suda br. Kio. 81/92-2 od 3. srpnja 1992. god. određeno je provođenje istrage proti okr. Tomašević Milića, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a.

 

Iz podataka prikupljenih tokom do sada provedene istrage proizlazi da okrivljeni boravi na teritoriju RH, koji je privremeno okupiran od ”JNA” i raznih paravojnih pobunjeničkih oružanih formacija tzv. ”SAO Krajina”, a na kom teritoriju legalni državni organi za sada nemaju kontrole, te da se i okrivljeni priključio jednoj od tih pobunjeničkih formacija i sudjeluje u oružanoj pobuni protiv RH.

 

Prema tome, očito je da se okrivljeni krije i nalazi u bijegu, te da postoje uvjeti za određivanje pritvora u smislu naprijed citiranog zakonskog propisa, pa slijedom iznijetog i riješeno kao u izreci.

 

 

U Karlovcu, 9. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Boljkovac Juraj

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 81/92-5

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Tomašević Milića, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a.

 

n a r e d i o    j e :

 

I – Temeljem čl. 551. st. 1. i 2.  ZKP-a, o d r e đ u j e     s e    i z d a v a nj e   t j e r a l i c e, protiv :

 

Okr. TOMAŠEVIĆ MILIĆA, sin Dragana, rođ. 24.01.1953. g. u Vojniću sada prebiva u

Okiću kbr. 6., SO Karlovac, Srbin, drž. RH-a,

 

Protiv kojeg je rješenjem ovog suda br. Kio. 81/92-2 od 3.7.1992. god. određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st1. KZ RH-a , a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda br. Kio. 81/92-4 od 9. srpnja 1992. god. temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP-a, određen pritvor.

 

II – Nakon lišenja slobode, okr. Tomašević Milića potrebno je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III – Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 9. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Boljkovac Juraj

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

 

Broj : 511-05-02/29-K-450/92

Datum : 10.04.1992. godine.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stava 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Branko Tomašević, otac Dragan, rođen dana 14.02.1959. u Okiću, općina Karlovac, Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj 6., općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, od 02.04.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova policijska uprava operativnim putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. ”JNA”, ”TO SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj MILINOVIĆ bila prisutna napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija. Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni BRANKO TOMAŠEVIĆ radio je u ”Autotrasportu” Karlovac kao vozač. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (Vidi prilog 1.).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim BRANKOM TOMAŠEVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni BRANKO TOMAŠEVIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1.

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT – 210/92.

Karlovac, 24. travnja 1992. godine.

ZC/AB

 

VOJNOM SUDU

KARLOVAC

 

 

Temeljem članka 45. stavka 2. točka 2. u vezi članka 158. stavak 1 i 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

Protiv                                                  BRANKA TOMAŠEVIĆ, sin Dragana, rođ. 14. 02.

1959. godine u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić br. 6, radnik, Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

točno neutvrđenog dana u toku kolovoza 1991. godine u Okiću SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. SAO Krajine, protupravno se naoružavao te dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”SAO Krajina”, i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavka 1. KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Tomašević Branka radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

 

Osnovana sumnja da je Tomašević Branko ostvario bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune proizlazi iz službene bilješke o uzetoj izjavi od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji je stanovnik Okića i koji je vidio osumnjičenog koji se protupravno naoružao, te sudjelovao u akcijama neprijateljskih paravojnih formacija upravljenih protiv legalnih organa Republike Hrvatske, a također njegovih akcija na sudjelovanju u stvaranju tzv. ”SAO Krajine” odcjepljenjem dijelova Republike Hrvatske.

 

Smatram da je čitav postupak osumnjičenog bio upravljen na stvaranje nemira, nesigurnosti i ugrožavanja života i imovine građana Republike Hrvatske i ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

 

Prilog : spis.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVAC                                                              Broj : Kio. 75/92-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu Branka Tomašević, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-210/92 od 24. travnja 1992., god. temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a,

 

R i j e š i o    j e

 

Provest će se istraga protiv :

 

TOMAŠEVIĆ BRANKA , sin Dragana, rođ. 14.02.1959. god.

U Karlovcu, gdje i prebiva, Okić br. 6., radnika, Srbina, drž.

RH-a,

 

Zbog osnovane sumnje :

 

Točno neutvrđenog dana u toku kolovoza 1991. god. u Okiću SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvore nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine Republike Hrvatske i time ugrozio njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima akcije tzv. ”JNA” i i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, protupravno se naoružao te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine”, i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je na Zahtjev za provođenje istrage protiv protiv Tomašević Branka, zbog kriv. djela iz oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U Karlovcu, 32. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

 

Broj : 511-05-02/2-9-K-452/92

Datum : 10.041992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Miloš Drakulić, zvani ”Par”, otac Dragan, rođen dana 24.11.1954. u Vojniću, općina Vojnić, SR Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj 27, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju utvrđenog društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine.

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. ”JNA”, ”ZO SAO Krajina” i drugih paravojnih formacija, obitelj MILINOVIĆ bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni MILOŠ DRAKULIĆ radio je u ”ŽE-ČU”. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića, i to kao jedan od kolovođa i najekstremnijih pripadnika pobunjeničkih snaga (Vidi prilog :1).

Napominjemo da nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim MILOŠOM DRAKULIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Miloš Drakulić počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZRH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vas dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT – 213/92.

 

Karlovac, 24. travnja 1992. godine.

ZC/AB

 

VOJNOM SUDU

KARLOVAC

Dostavljam materijale prethodnih materijala Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45. stavak 2. točka 2. u vezi članka 158. stavak 1. i 2. preuzetog zakona o krivičnom postupku provede istraga

 

Protiv                                                              DRAKULIĆ MILOŠA, zvani ”Par”, sin Dragana,

rođ. 24.11.1954. godine u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 27, radnik, Srbin, državljanin Hrvatske

 

da je :

 

točno neutvrđenog dana u kolovozu 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da oružjem, stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine” protupravno se naoružavao te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine”, i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

pa je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZRH.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv DRAKULIĆ MILOŠA radi kriv. djela pobliže opisanog u izreci zahtjeva.

 

Osnovana sumnja da je Drakulić Miloš kao sudionik oružane pobune počinio krivično djelo proizlazi kako iz krivične prijave tako i iz službene bilješke o uzetoj izjavi od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji je vidio osumnjičenog na području Okića kako sudjeluje u oružanim akcijama protiv Republike Hrvatske. Osumnjičeni je viđen u kolovozu 1991. godine kada je protupravno naoružan i uniformiran u neprijateljsku uniformu, sudjelovao u aktivnostima neprijateljskih paravojnih formacija na području Okića, a u uvjetima kada je protiv Republike Hrvatske provođena akcija odcjepljenja njenog teritorija radi stvaranja tzv. SAO Krajine.

 

Zbog navedenog valjalo je podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan, a predlažemo da se u istrazi pored ostalog kao svjedok sasluša xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je očevidac neprijateljskih aktivnosti osumnjičenog.

 

Prilog : spis.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 73/92-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraj, u kriv. predmetu protiv Drakulić Miloša, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-213/92 od 27. travnja 1992. god., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a,

 

R i j e š i o     j e

 

Provest će se istraga protiv :

 

DRAKULIĆ MILOŠA, zv. ”Par”, sin Dragana, rođ. 24.11.1954. god. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 27., radnika, Srbina, drž. RH-a,

 

Zbog osnovne sumnje da je :

 

Točno neutvrđenog dana u kolovoza 1991. god. u Okiću SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija, upravljanih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, protupravno se naoružao te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine” u sudjelovao u akcijama upravljanim protiv Republike Hrvatske,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f st. 1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Drakulić Miloša, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH-a – oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

Broj : 511-05-02/2-9-K-449/92

Datum : 14.04.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

LUKA TOMAŠEVIĆ, otac Đuro, rođen dana 05.04.1941. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje Okiću, ulica Okić 4., općina Karlovac, narodnost Srbin,

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx, od 02.04.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. ”JNA”, ”TO SAO Krajina” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxx bila je prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, prijavljeni Luka Tomašević stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1.).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim Lukom Tomaševićem jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Luka Tomašević počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog : 1.

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT-211/92.

 

Karlovac, 24. travnja 1992. godine

ZC/AB

 

VOJNOM SUDU

KARLOVAC

 

Temeljem članka 45. stavka 2. točka 2. u vezi članka 158. stavka 1. i 2. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

Protiv                                                              LUKE TOMAŠEVIĆ, sin Đure, rođ. 05.04.1941.

godine u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić br. 4, Srbin, državljanin Hrvatske

 

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

tokom kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, protupravno se naoružavao te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. SAO Krajine i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

pa je time počinio krivično djelo protiv republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni TOMAŠEVIĆ LUKA ostvario bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236-f stavka 1. KZ RH, proizlazi iz krivične prijave Policijske uprave Karlovac, te iz službene zabilješke o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji je izjavio da je vidio osumnjičenog Tomašević Luku na području Okića, koji je bio uniformiran i naoružan, te je sudjelovao u akcijama nelegalnih formacija na području Okića koje akcije su bile upravljene na ugrožavanje društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske. Budući da je osumnjičeni pristupio paravojnim formacijama koje djeluju protiv oružanih legalnih snaga Republike Hrvatske, postoji osnovana sumnja da je sudjelovao u oružanoj pobuni, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

Predlažem da se u toku istrage sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na okolnosti gore navedenog.

 

Prilog : spis.

ZAMJENIK VOJNO TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 72/92-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv LUKE TOMAŠEVIĆ, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-211/92 od 24. travnja 1992. god., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a,

 

R i j e š i o    j e

 

Provest će se istraga protiv :

 

LUKE TOMAŠEVIĆA, sina Đure, rođ. 5.4.1941. god. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić br. 4., Srbina, državljanin RH-a

 

Zbog osnovane sumnje da je :

 

Tokom kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske i time ugrozio njeno ustrojstvo i sigurnost, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, protupravno se naoružao te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine” i sudjelovao u akcijama upravljanim protiv Republike Hrvatske,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f stavka 1. KZ RH-a

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je na zahtjev za provođenje istrage protiv Tomašević Luke, zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovna sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac pa stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.,

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK  SUDA :

Juraj Boljkovac


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-9-K-465/92

Datum : 14.04.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

STEVAN DRAKULIĆ, otac Petar, rođen dana 06.10.1946. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić, broj 24. općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, od 02.04.1992. godine.

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, ”TO SAO Krajina” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđena slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni Stevana Drakulić stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajina”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoruža, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1.).

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim Stevanom Drakulićem, jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Stevan Drakulić počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog : 1.

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-13-K-647/92

Datum : 08.04.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

STANKO MUSULIN, zvani ”Ćane”,, otac Janko, rođen dana 08.05.1950. u Bukovica Utinjska, općina Vojnić, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Sarajevska broj 4., općina Karlovac, narodnost Srbin, zanimanje vozač cestovnog vozila

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 02.04.1992. godine

2. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 29.04.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac pod okupacijom tzv. JNA, ”TO SAO Krajina” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni STANKO MUSULIN radio je prije kao vozač autobusa u ”Autotrasportu” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da se do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim STANKOM MUSULINOM jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni MUSULIN STANKO počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

PREDNJE vam se dostavlja u daljnju nadležnost

 

PRILOG : 2, –

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-9-K-466/92

Datum : 14.04.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

PREDRAG DRAKULIĆ, otac Miloš, rođen dana 18.09.1971. u Karlovcu, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Maksimilijana Vrhovca broj 5. općina Karlovac, narodnost Srbin,

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 02.04.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupaciom tzv. ”JNA”, ”TO SAO Krajina” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bila je prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, prijavljeni PREDRAG DRAKULIĆ stavio se na stranu neprijateljske, nelegalne, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (Prilog broj : 1.).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim PREDRAGOM DRAKULIĆEM jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni DRAKULIĆ PREDRAG počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 1.-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Sastavljena dana 02.04.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po narodnosti Hrvat.

 

Prema izjavi gore navedeni je napustio svoju kuću sa porodicom tj. suprugom i dvoje malodobne djece 31.08.1991. godine i otišao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kod ženinih roditelja zbog toga što tamo više nije mogao normalno živjeti. Naime, njegovoj porodici stalno se prijetilo, vršena su ispitivanja od strane ”Srpskih teritorijalaca” i nagovaranja da ostanu na njihovoj strani uz prijetnju oružjem. Na takav razgovor jednog dana su došli DRAKULIĆ DRAGAN zvani ”Gaga” nekad je radio u klaonici, star oko 50 godina i ŽIVKOVIĆ SIMO star oko 60 godina. U daljnjem razgovoru xxxxxxxxxxxxxxxxxx izjavljuje :

 

Prije par dana susreo sam se sa DŽAKULA ILJOM i SOKOM ljudima koji imaju vikendicu na Brezovoj Glavi, selo Cvijanovići nedaleko moje kuće i oni su mi kazali da je moj mlađi brat xxxxxxxxxxxxxxxxx ubijen. Oni su bili na njegovom pogrebu 01.11.1991. godine. Tvrde da ga je ubio MANDIĆ MILIĆ iz pištolja u glavu u njegovoj kući. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx moja majka je to ubojstvo također vidjela, a to su mi kazali prije navedeni bračni par xxxxxxxxxxxxxxx. Za to ubojstvo sam čuo od svog drugog brata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je u hrvatskoj vojsci, a on je to čuo od CVIJANOVIĆ ČEDE čovjeka koji radi u Karlovcu u ”Čistoći”, a živi u ulici Andrije Hebranga 18F. Izgleda da CVIJANOVIĆ ČEDO održava telefonsku vezu sa odmetničkom stranom. Također bi želio navesti i DRAKULIĆ VELJKA mesara u ”Tekstilci” koji ima dva brata i oca na suprotnoj strani i sa njima stalno održava telefonsku vezu.

 

U daljnjem razgovoru na pitanje ”koga je sve od poznatih ljudi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tamo vidio u uniformama i dali su bili naoružani on izjavljuje slijedeće ” :

 

Za sve ljude koje ću sada navesti tvrdim da sam ih vidio uniformirane i pod oružjem. Za tu tvrdnju sam, spreman potpisati i izjavu na zapisnik. To su slijedeći ljudi :

 

 1. DRAKULIĆ DUŠAN, star oko 35 godina, prije radio u ”ŽE-ČE”-u
 2. DRAKULIĆ MIRKO, Mija, oko 30 godina, prije radio u ”Tekstili”
 3. DRAKULIĆ MIŠO, oko 30 godina, radio u ”ŽE-ČE”-u, on je najopasniji, maltretira ljude i tuče ih
 4. DRAKULIĆ NIKOLA, zvani Nino, brat od Miše star oko 40. godina
 5. DRAKULIĆ BRANKO, star oko 17 godina
 6. DRAKULIĆ SIMO, otac od Branka, on je traktorom po selu razvozio oružje
 7. IVANOVIĆ MILE, star oko 30. godina, radio prije kao mesar u klaonici
 8. DRAKULIĆ STEVO, zvani Stevan oko 45 godina
 9. DRAKULIĆ PREDRAG, oko 18 godina

10.  DRAKULIĆ NENAD, oko 18 godina

11.  DRAKULIĆ BRANKO, oko 50 godina, bio kondukter u ”Autotrasportu”

12.  MARIĆ JOVAN, radio u ”Jugoturbini” star oko 30 godina

13.  MARIĆ BRANKO, radio u ”Jugoturbini” star oko 30 godina

14.  TOMAŠEVIČ MILIĆ, radio u PPK-a, oko 30 godina starosti

15.  TOMAŠEVIĆ BRANKO, bio je vozač u ”Autotransporeteru” star oko 30 godina

16.  TOMAŠEVIĆ LUKA, nezaposlen oko 50 godina

17.  TOMAŠEVIĆ NEDELJKO, bio je vozač u ”Čistoći”, star oko 30 godina

18.  VUJIĆ MARKO, blagajnik u zadruzi u Krnjaku

19.  ŽIVKOVIĆ MILIĆ, zvani Žika, star oko 40 godina bio je prije šef transporta u parnim turbinama u ”Jugoturbini”

20.  ŽIVKOVIĆ NIKOLA, prije radio kao portir u Carinarnici u Karlovcu star oko 35 godina

21.  MILAŠINOVIĆ STANKO, prije radio u ”Automehanici” kao autolakirer

22.  GERŠAK STEVO, pije radio u ”ŽE-ČE” star oko 40 godina

23.  GERŠAK BOŽO, bio je vozač u PPK-u, star oko 40 godina

24.  VUJIĆ MIĆO, star oko 40 godina

25.  VUJIĆ VELJKO, star oko 40 godina

26.  ADŽIJA MIRKO, nigdje ne radi, a prilikom ubojstva naša 3 policajca u Budačkoj Rijeci on je bio u zasjedi i dizao ljude na oružje

27.  UZELAC SLOBODAN, bio je portir u poduzeću ”Šuma” u Karlovcu

28.  UZELAC BRANKO, star oko 40 godina

29.  VUKOVIĆ BRANKO, radio u ”Jugoturbini” star oko 25 godina

30.  GOJKOVIĆ BORIVOJ, zvani Boško, star oko 30 godina

31.  UZELAC ĐUKA

32.  UZELAC JELKA, supruga od Đuke, bila je medicinska sestra u bolnici na Švarči

33.  UZELAC ŽARKO, star oko 38. godina prije radio u ”Jugoturbini”

34.  UZELAC NADA, supruga od Žarka prije radila u ”Tekstilci”

35.  DRAKULIĆ NIKOLA, star oko 40 godina

36.  UZELAC MIRKO, bio šofer u Špediciji, star preko 40 godina

37.  UZELAC GOJKO, oko 35 godina radio u ”ŽE-ČE”-u

38.  MILINOVIĆ MILE, Mićo, Hrvat, bio je šofer u OTP-u, vrlo je ekstreman čak je i meni prijetio puškom da pjeđem na njihovu stranu

39.  HARAMBAŠIĆ DRAGAN, star oko 17 godina

40.  MUŠKINJA VELJKO, prije radio u ”Krašu”

41.  MUŠKINJA DRAGAN

42.  ŽIVKOVIĆ MILORAD, radio i DIP-u Karlovac

43.  CVIJANOVIĆ zvani Cvijo, ima automehaničarsku radionicu kog gostione ”DULE” kod njega je bilo skladište oružja

 

 

Još bi želio izjaviti da su najekstremniji tj. kolovođe gore navedenih bili :

 

 1. DRAKULIĆ MILOŠ, zvani ”Par”, oženjen DRAKULIĆ DAROM, Hrvaticom koja je ostavila 2 djece na Maloj Jelsi i otišla za mužem
 2. ADŽIJA MIŠO
 3. MARIĆ JOVAN
 4. MARIĆ BRANKO

 

Možda bi bilo dobro spomenuti i ljude koji su ovdje u Karlovcu, a održavaju vezu sa svojim rođacima na neprijateljskoj strani, a to su slijedeći :

 1. PETROVIĆ MILOJKO i RADOJKA, oni stanuju kod Kupe, na 4. katu i stalno održavaju vezu sa CVIJANOVIĆ MILIĆEM
 2. IVANOVIĆ ZORKA stanuje na Gazi u ul. P. Filipca 10./2, a inače radi kao čistačica

 

 

 

 

Ovl. službena osoba :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT-227/92.

Karlovac : 27. travnja 1992. godine

ZC/AB

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45. stavak 2 . točka 2. u svezi članka 158. stavka 1 i 2 preuzetog zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) provede istraga

 

Protiv                                                              PREDRAGA DRAKULIĆA, sin Miloša, rođ.

18.09.1971. godine u Karlovcu, gdje i prebiva, Maksimilijana Vrhovca br. 5, Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

tokom, 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, a u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozio njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje su upravljane na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajina” i sudjelovao u akcijama upravljanim protiv Republike Hrvatske.

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Drakulić Predraga radi kriv. djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

 

Osnovana sumnja da je Drakulić Predrag ostvario bitna obilježja kriv. djela oružane pobune proizlazi iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je i radnicima Policijske uprave Karlovac izjavio da je u Okiću kod Karlovca vidio osumnjičenog koji je tokom kolovoza 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao u neprijateljskim akcijama protiv Republike Hrvatske, a u cilju stvaranja tzv. ”SAO Krajine” i odcjepljenja dijelova Republike Hrvatske.

 

Zbog svega navedenog valjalo je podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

 

Prilog : spis.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJSTVA

ZDRAVKO CAR

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : Kio. 91/92-2

 

 

R J E Š E NJ A

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Drakulić Predraga, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-227/92 od 27. travnja 1992. god., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a,

 

r i j e š i o   j e  :

 

Provest će se istraga protiv :

 

PREDRAG DRAKULIĆ , sina Miloša, rođ. 18.09.1971. god. u Karlovcu, gdje i prebiva,

Maksimilijana Vrhovca br. 5., Srbina, drž. RH-a,

 

Zbog osnovane sumnje da je :

 

Tokom kolovoza 1991. god. u Okiću, SO Karlovac, na u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje su upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine” dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajina” i sudjelovao u akcijama upravljanim protiv Republike Hrvatske,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Drakulić Predraga kriv. djela oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZRH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                              Kio-161/92-5

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po Istražnom sudu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. I okr. DRAKULIĆ STEVANA i dr., zbog kriv djela iz čl. 236 f st. 1. KZ RH,

 

N a r e d i o    j e :

 

I. – Temeljem čl. 551. st. 1 i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e     s e   i z d a v a nj e     t j e r a l i c e, protiv

 

DRAKULIĆ STEVANA, sina Petra, rođ. 6.10.1946. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 24, Srbina, državljana RH,

 

STANKA MUSULIN, zv. ”Ćane”, sin Janka, r. 08.05.1950. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Sarajevska br. 4, Srbina, državljana RH,

 

MILIĆA IVANOVIĆA, sina Nevenke, r. 31.03.1964. u Karlovc, gdje i prebiva u Vojniću, Mandić Selo br. 55, Srbina, državljana RH.

 

STEVE GRŠAK, sina Matije, r. 17.09.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva,Okić 13, državljana RH,

 

DRAGAM MUCULIN, sina Janka, r. 16.07.1966. u Karlovcu, prebiva u Vojniću, Živković Kosa 42, Srbina, državljanina RH,

 

BOŠKA BRŠAK, sina Matije, r. 04.011954. u Karlovcu, gdje i prebiva, Marina Držića 9, državljana RH,

 

NIKOLE ŽIVKOVIĆA, sina Sime, r. 03.01.1956. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 10, Srbina, državljana RH,

 

BRANKA VUKOVIĆA, sina Milorada, r. 20.07.1963. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 10, Srbina

 

BORIVOJA GOJAKOVIĆ, sina Stanka, r. 18.08.1953. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić, br. 7, Srbina, državljanin RH

 

STANKA MILAŠINOVIĆA , sina Ljubomira, r. 15.01.1951. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 12, Srbina, državljanina RH

 

ŽARKA UZELAC, sina Boška, r. 09.05.1956. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić br. 6, Srbina, državljanina RH,

 

MILIĆA ŽIVKOVIĆ, sina Mile, r. 21.01.1950. u Vojniću, gdje i prebiva, Živković Kosa 37, Srbina, državljanina RH,

 

DRAGANA HARAMBAŠIĆA, sina Milića, r. 06.11.1973. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 1, Srbina, državljanina RH,

 

VELJKA MIŠKINJE, sina Rade, r. 16.07.1947. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 53, Srbin, državljana RH

 

MILORADA ŽIVKOVIĆ, sina Rade, r. 16.01.1954. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 38, Srbina, državljana RH,

 

BRANKA DRAKULIĆ, sina Petra, r. 21.07.1938. u Karlovcu, gdje i prebiva, Pere Filipca 10, Srbina, državljana RH,

 

MILOŠA VUJIĆA, sina Nikole, r. 02.08.1947. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 20 Srbina, državljana RH,

 

NADE UZELAC, r. Ivković, kći Miloša, r. 14.12.1959, u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Zimić 5, Srpkinja, državljanka RH,

 

DRAGOMIRA MUŠKINJA, sina Rade, r. 10.03.1949. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 53, Srbina, državljana RH

 

MIRKA UZELAC, sina Vladimira, r. 21.02.1949. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 4, Srbina, državljana RH,

 

NIKOLE DRAKULIĆ, sina Mihajla, r. 05.12.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva, Žuberačka 19, Srbina, državljana RH

 

JELICE UZELAC, kći Milovana, r. 25.03.1970. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 3. Srbina, državljana RH

 

ĐURE UZELAC, sina Milovana, r. 30.08.1973. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 3. Srbina, državljanina RH,

 

BRANKA UZELAC, sina Momčila, r. 17.12.1957. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 5, Srbina,

 

VELJKA VUJIĆA, sina Marka r. 17.05.1957. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 16, Srbina, državljanina RH,

 

 

Zbog osnovane sumnje da su :

Tokom kolovoza 1991. g. u Okiću, općina Karlovac, u namjeri da oružjem stvore nemir i nesigurnost života i imovine građana RH, te da nasilno obore njegovo društveno i državno ustrojstvo u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija, koje su upravljan na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv. SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim srbočetničkim formacijama tzv. ”SAO Krajina” i zatim sudjelovali u akcijama na RH na područje Okića,

 

Dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

 

Pa su time počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno ili kažnjivo po čl. 236 f. st. 1. KZ RH.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv I DRAKULIĆ STEVANA i dr., zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 236 f. st. 1. KZRH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja

Osumnjičeni nisu ispitani, jer se nalaze u bijegu i nisu dostupni sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili kriv. djelo za koje se okrivljuju proizlazi iz krivičnih prijava PU Karlovac i službene bilješke o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxx, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja optuženih, obzirom da bi protokom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

Karlovac, 3. srpnja 1992.

 

Istražni sudac

Predsjednik suda :

Juraj Boljkovac

 

 


 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Sastavljen dana 6. srpnja 1992. godine

 

U          Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                                              Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac : Juraj Boljkovac                                                                     Drakulić Stevan i dr.

Zapisničar : Tonka Rendulić

 

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 16,20 sati

 

Ime i prezime, ime oca : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište :

Mjesto rođenja i

Godina starosti :

Odnos s okrivljenim

I oštećenim : nije u srodstvu, nije u zavadi

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. ZKP-a izjavljuje :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  otišao sam sa ženom i djecom u xxxxxxxxxxxxxx, i to iz razloga što su ostali mještani mog sela, moji susjedi, osobno Drakulić Dragan zv. ”Gaga” i Živković Simo, na mene vršili pritisak da se priključim organizaciji, koja se naoružavala i pripremala pobunu protiv RH-a, u cilju odvajanja ovog teritorija od RH-a i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Krajem lipnja, te tokom srpnja i kolovoza, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na području sela Okić, Živković Kosa, Zimić, Brezova Glava i Tušilović, vidio sam mnogo meni nepoznatih osoba, obučenih u ”SMB” uniformu ”JNA”, naoružane raznim streljačkim oružjem, ali isto tako niz osoba, koje vrlo dobro poznajem s područja Okića, Zimića, Živković Kose, Brezove Glave pa i drugih okolnih sela.

 

Kroz navedeno razdoblje od lipnja do kolovoza 1991. g., dok sam bila u Okiću, više puta vidio sam, obučene u SMB uniformu JNA, te naoružane dugim i kratkim ili čak dugim i kratkim streljačkim oružjem, sve okrivljene, koje od ranije, kako sam već rekao dobro poznajem, i to :

 

1)DRAKULIĆ STEVANA, starog oko 45 g. iz Okića kbr. 24., poljoprivrednika, koji je svojevremeno radio u Njemačkoj, a žena mu je Hrvatica iz Bosne. Nakon povratka u RH, čuo sam da je sudjelovao u pljački kuća državljana RH po Vukmaniću i Knez Gorici, nakon što je to područje okupirala ”JNA” s pripadnicima domaćih pobunjenika. To je grupa u kojoj su pored njega bili Milinović Mile, moj rođak, Milašinović Stanko i Musulin Stanko.

 

2) MUSULIN STANKA, zv. ”Ćane”, starog oko 40 god. iz Bukovice. Svojevremeno je radio kao vozač autobusa u ”Autotrasporteru” Karlovac. Priča se da je s naprijed spomenutim sudjelovao u pljački imovine po Vukmaniću i Knez Gorici,

 

3) IVANOVIĆ MILIĆA, starog oko 30 god. iz Mandić Sela, radio je kao mesar u klaonici ”PPK” – Karlovac. Među prvima je zadužio uniformu i oružje,

 

4)GRŠAK STEVU, starog oko 40 god. iz Okića br. 13., radio je u ”Ž-Č” – Karlovac. Majka mu je Srpkinja.

 

5) MUSULIN DRAGANA, starog oko 25. god., iz Živković Kose radio je kao prodavač u ”Koki”, na tržnici u Karlovcu. Zadužio je uniformu i oružje negdje sredinom srpnja 1991. g.

 

6) GRŠAK BOŠKA, brata spominjanog Gršak Steve iz Karlovca, vozača u ”OTP” – Karlovac u Okić došao s obitelji negdje u srpnju 1991. g. te zadužio vojnu uniformu i oružje,

 

7) ŽIVKOVIĆ NIKOLU, iz Okića br. 10, radio na carinarnici u Karlovcu, žena mu je Hrvatica, i radila je u ”KIM” – Karlovac.

 

8) VUKOVIĆ BRANKA, iz Zimića, radio je u ”Jugoturbini” Karlovac

 

9) GOJKOVIĆ BORIVOJA, starog oko 40 godina iz Zimića, radio je kao radnik u ”DIP” – Delnice, negdje u Draganiću, a prije toga u Slunjskim brdima,

 

10) MILAŠINOVIĆ STANKA, starog oko 40. god., iz Okića, radio kao autolakirer u ”Automehanici” – Karlovac. Za njega se pričalo da je sudjelovao u pljački po Vukmaniću i Knez Gorici, nakon što je to područje okupirano, zajedno s Milinović Milanom, Drakulić Stevanom i Musulin Stankom, a o čemu sam već naprijed govorio

 

11) UZELAC ŽARKA, starog oko 35. g. iz Zimića, radio je u ”Jugoturbini” Karlovac, a žena mu je radila kao prodavačica u ”Tekstilki” – Karlovac, na dječjem odjelu.

 

12) ŽIVKOVIĆ MILIĆA, starog oko 40. god. iz Živković Kose, radio je u ”Jugoturbini” – Karlovac

 

13) HARAMBAŠIĆ DRAGANA, starog oko 20. god. iz Zimića, učenika, nije nigdje radio

14)MUŠKINJA VELJKA, iz Brezove Glave, radio je u ”Kraš” – Karlovac. Za njega pogrešno piše da je rođen 1957. g. Rođen 1947. god. u što sam siguran, jer ga dobro poznajem i jer je moj vršnjak. Njegov brat je Muškinja Dragomir,

 

15) ŽIVKOVIĆ MILORADA, iz Brezove Glave, radio je u ”DI” – Karlovac, žena mu je Hrvatica, a radila je također u ”DI” – Karlovac.

 

16) DRAKULIĆ BRANKA, starog preko 50.g., živio je u Karlovcu i radio kao kondukter u ”Autotransportu” Karlovac, a već negdje krajem lipnja ili početkom srpnja došao je u Okić s obitelji, te zadužio vojnu uniformu i naoružanje,

 

17)VUJIĆ MILOŠA, iz Okića, svojevremeno je živio u Karlovcu i radio kao vozač u ”Žitoproizvodu” – Karlovac.

 

18) UZELAC NADA, žena XI-okr. Uzelac Žarka. Ona je radila u ”Tekstilki” Karlovac na dječijemodjelu i već u ljeti 1991. g. došla je s mužem u Zimić. Nju sam kao i ostale, više puta vidio tokom ljeta prošle godine, ali ona nije bila niti u uniformi ”JNA”, niti naoružana. Bila je u civilu.

 

19) MUŠKINJA DRAGOMIRA iz Brezove Glave, brat Muškinja Veljka, radio je u ”Jugoturbini” Karlovac,

 

20) UZELAC MIRKA iz Zimića, vozača u ”Autotransportu” – Karlova, brata Uzelac Gojka. Žena mu je Hrvatica,

 

21) DRAKULIĆ NIKOLU starog oko 40 god., živio je svojevremeno i radio u Karlovcu, u Poduzeću ”Gora”, a već krajem lipnja ili početkom srpnja došao je s obitelji u Okić, te odmah zadužio vojnu uniformu i oružje,

 

22) UZELAC JELICU, staru oko 20 god. iz Zimića, medicinsku sestru, koja je svojevremeno radila u ”MC- Karlovac”, a već tokom ljeta prošle godine otišla je na Petrovu Goru u nekakvu bolnicu, koja je tu osnovana. Nju nisam vidio niti u uniformi niti naoružanu.

 

23) UZELAC ĐURU, iz Zimića, mlađeg brata, naprijed spomenute Uzelac Jelice, učenika u Vojniću.

 

24) UZELAC BRANKA, iz Zimića, starog oko 35.g., poljoprivrednika

 

25) VUJIĆ VELJKA, starog oko 35. g. iz Okića, radio je svojevremeno u ”Jugoturbini” Karlovac i

 

26) UZELA GOJKA, starog oko 40 god. iz Zimića, radio je nekada u ”Ž-Č” Karlovac

 

Kako sam već rekao sve sam ih vidio tokom ljeta prošle godine više puta i to u uniformama ”JNA” – ”SMB” i naoružane, te kako idu na položaje u Tušilović, prema položajima HV-a i kako raznašaju artiljerijsko oružje prema višim brdima u okolini Tušilovića. Jedino u uniformama ”JNA” i naoružane nisam vidio spomenute Uzelac Nadu i Uzelac Jelici, a čim u vezi napominjem da žene nisu bile u uniformama i s oružjem, barem dok sam ja bio na tom području. Također napominjem da meni nije poznato da li su okrivljeni direktno sudjelovali u oružanim napadima na položaje HV-e odnosno na sam Karlovac i ostala neokupirana mjesta, obzirom da sam s ovog područja otišao prije početka oružanih borbi neprijateljskih napada na HV odnosno područje RH.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 17,00 sati.

 

Istražni sudac :                                               Zapisničar :                                         Svjedok :


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj : KT-227/92

Karlovac : 22. svibnja 1992. godine

 

ZC/JK

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

Na broj : Kio-91/92

 

U vezi našeg zahtjeva za istragu od 27. travnja 1992. godine protiv Drakulić Predraga radi krivičnog djela iz članka 236 f. stavak 1 KZ RH, dostavljam materijale Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) istraga proširi :

II DRAKULIĆ STEVANA, sina Petra, rođ. 6.10.1946. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 24, Srbina, državljana RH,

III STANKA MUSULIN, zv. ”Ćane”, sin Janka, r. 08.05.1950. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Sarajevska br. 4, Srbina, državljana RH,

 

IV MILIĆA IVANOVIĆA, sina Nevenke, r. 31.03.1964. u Karlovc, gdje i prebiva u Vojniću, Mandić Selo br. 55, Srbina, državljana RH.

 

V STEVE GRŠAK, sina Matije, r. 17.09.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva,Okić 13, državljana RH,

 

VI DRAGAM MUSULIN, sina Janka, r. 16.07.1966. u Karlovcu, prebiva u Vojniću, Živković Kosa 42, Srbina, državljanina RH,

 

VII BOŠKA BRŠAK, sina Matije, r. 04.011954. u Karlovcu, gdje i prebiva, Marina Držića 9, državljana RH,

 

VIII NIKOLE ŽIVKOVIĆA, sina Sime, r. 03.01.1956. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 10, Srbina, državljana RH,

IX BRANKA VUKOVIĆA, sina Milorada, r. 20.07.1963. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 10, Srbina

 

X BORIVOJA GOJAKOVIĆ, sina Stanka, r. 18.08.1953. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić, br. 7, Srbina, državljanin RH

 

XI STANKA MILAŠINOVIĆA , sina Ljubomira, r. 15.01.1951. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 12, Srbina, državljanina RH

 

XII ŽARKA UZELAC, sina Boška, r. 09.05.1956. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić br. 6, Srbina, državljanina RH,

 

XII MILIĆA ŽIVKOVIĆ, sina Mile, r. 21.01.1950. u Vojniću, gdje i prebiva, Živković Kosa 37, Srbina, državljanina RH,

 

XIV DRAGANA HARAMBAŠIĆA, sina Milića, r. 06.11.1973. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 1, Srbina, državljanina RH,

 

XV VELJKA MUŠKINJE, sina Rade, r. 16.07.1947. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 53, Srbin, državljana RH

 

XVI MILORADA ŽIVKOVIĆ, sina Rade, r. 16.01.1954. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 38, Srbina, državljana RH,

 

XVII BRANKA DRAKULIĆ, sina Petra, r. 21.07.1938. u Karlovcu, gdje i prebiva, Pere Filipca 10, Srbina, državljana RH,

 

XVIII MILOŠA VUJIĆA, sina Nikole, r. 02.08.1947. u Karlovcu, gdje i prebiva, Okić 20 Srbina, državljana RH,

 

XIX NADE UZELAC, r. Ivković, kći Miloša, r. 14.12.1959, u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Zimić 5, Srpkinja, državljanka RH,

 

XX DRAGOMIRA MUŠKINJA, sina Rade, r. 10.03.1949. u Karlovcu, gdje i prebiva, Brezova Glava 53, Srbina, državljana RH

 

XXI MIRKA UZELAC, sina Vladimira, r. 21.02.1949. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 4, Srbina, državljana RH,

 

XXII NIKOLE DRAKULIĆ, sina Mihajla, r. 05.12.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva, Žuberačka 19, Srbina, državljana RH

 

XXIII JELICE UZELAC, kći Milovana, r. 25.03.1970. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 3. Srbina, državljana RH

 

XXVI ĐURE UZELAC, sina Milovana, r. 30.08.1973. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 3. Srbina, državljanina RH,

 

XXV BRANKA UZELAC, sina Momčila, r. 17.12.1957. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić 5, Srbina,

 

XXVI VELJKA VUJIĆA, sina Marka r. 17.05.1957. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 16, Srbina, državljanina RH,

 

XXVII GOJKA UZELAC , sin Vladimira, rođ. 24.03.1951. u Karlovcu, gdje i prebiva, Zimić br. 4., Srbin, držav. RH,

 

Jer postoji osnovana sumnja da su :

 

Tokom kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da oružjem nemir i ne sigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da nasilno obore njeno društveno i državno ustrojstvo, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje su upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim srbočetničkim formacijama tzv. ”SAO Krajine” te sudjelovali u akcijama upravljenim na sprečavanje ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na područje Okića,

 

Dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236f stavak 1 KZ RH,

 

 

 

Razlozi

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela protiv osumnjičenih radi krivičnog djela – oružane pobune pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva

 

Dana 27. travnja 1992. godine podigli smo zahtjev za provođenje istrage protiv Predraga Drakulića zbog istovrsnog krivičnog djela. Kao očevidac oružane pobune Draga Drakulić pojavio se xxxxxxxxxxxxxxxx koji je u svojoj izjavi ustvrdio da su svi osumnjičeni iz ovog zahtjeva za proširenje istrage također sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH, budući su pristupili neprijateljskim srbočetničkim formacijama na području Okića, te djelovali u cilju odcjepljenja dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. SAO Krajine. S obzirom na sve navedeno valjalo je podići ovaj zahtjev za proširenje istrage, jer postoji osnovana sumnja da su svi osumnjičeni ostvarili bitna obilježja kriv. djela iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, jer su na području Okića viđeni kao pripadnici neprijateljskih formacija, naoružani i u akcijama upravljani protiv legalnih snaga RH.

 

S obzirom da osumnjičeni za sada nisu dostupni legalnim organima pravosuđa RH, predlažem da se raspiše tjeralica, te da se odredi protiv imenovanih pritvor.

 

 

Prilog : spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJSTVA

 

Zdravko Car

 

 

 


 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Sastavljena dana 29. 04. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi s informativnim razgovorom s xxxxxxxxxxxxxxx, obavljenim 24.04.1992.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hrvat, po zanimanju djelatnik, stalno prebivalištexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

S xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je prvi informativni razgovor u ovoj policijskoj upravi 02.04.1992. godine. Tom prilikom naveo je imena 43 osobe koje je vidio uniformirane i naoružane na području Okića u aktivnostima tamošnjih odmetničkih snaga. Ovaj, ponovljeni informativni razgovor upriličen je radi dopune podataka o osobama koje je xxxxxxxxxxxxxxxx imenovao u prvom informativnom razgovoru.

 

U informativnom razgovoru xxxxxxxxxxxxxxxxx je izjavio slijedeće :

 

”Uz ono što sam izjavio prilikom informativnog razgovora objavljenog 02.04.1992. godine, mogu dodati slijedeće :

 

 1. Za NIKOLU DRAKULIĆA, zvanog ”Nino” , da mu je ime oca DRAGAN, a majke KATA, te da je po zanimanju seljak
 2. Za MILU IVANOVIĆA, da mu je ime oca najvjerojatnije MILIĆ, a majke sigurno NEVENKA, te da mu je očuh SIMO DRAKULIĆ,
 3. Za MIĆU I VELJKA VUJIĆA, da su braća, da im je ocu ime MARKO, a majci MILKA, da MIĆO posjeduje kamion i rovokopač, pa je privatni obrtnik, a da je VELJKO ranije radio u ”Jugoturbini”,
 4. Za SLOBODANA I BRANKA UZELAC, da su braća, da im je ime oca MOMČILO, majke MILKA, da je BRANKO po zanimanju seljak – kooperant PZ Krnjak i da stanuje u Zimiću.
 5. Za ĐUKU (ĐURU) i JELKU UZELAC, da su brat i sestra, da im je ime oca MILOVAN, majka DRAGICA ( ili DRAGA), da Đuka ima oko 17 godina, i da je učenik srednje škole, da je JELKA stara oko 20 godina, da stanuje u Zimiću, te da, prema tome, nisu supružnici kako bi se moglo zaključiti iz službene zabilješke o informativnom razgovoru obavljenom 02.04.1992. godine,
 6. Za NADU UZELAC, da joj je ime oca JACO ili JANKO, djevojačko prezime IVKOVIĆ, da ima 35 godina, te da joj suprug DARKO UZELAC,
 7. Za ŽARKA UZELCA, da mu je ime oca BOŠKO, a majke DRAGICA
 8. za NIKOLU DRAKULIĆA, da mu je ime oca MIHAJLO, majka DANICA, da je radio u ”GORI” Karlovac, te da je i stanovao u Karlovcu.
 9. Za MIRKA i GOJKA UZELAC, da su braća, da im je ocu ime VLADO, a majci vjerojatno MILKA,

10.  Za MILORADA ŽIVKOVIĆA, da mu je ime ocu RADE, a majci SOFIJA, da je s Brezove Glave,

11.  Za BRANKA DRAKULIĆA, starog oko 50 godina, da je radio u ”Autotransportu” kao kondukter, da mu je ocu ime PETAR, a majci MILA,

12.  Za VELJKA i DRAGANA MUŠKINJU, da su braća, da im je ime oca RADE, a majci ZORKA, da su sa Brezova Glave,

 

Prilikom spomenutog informativnog razgovora nisam naveo neke osobe koje sam također osobno vidio da su, naoružane i obučene u uniforme, sudjelovale u aktivnostima formacija tzv. SAO Krajine na području Okića,

 

To su slijedeće osobe :

 

 1. MARKO GOJKOVIĆ, star oko 40 godina, ime oca vjerojatno Rade, rodom je iz sela Komadine, radio je u ”Karlovačkoj pivovari”, stanovao u Karlovcu, u toku ljeta 1991. godine preselio je k bratu SIMI u Zimić,
 2. DRAŽEN I ZORAN ADŽIJA, braća obojica su još srednjoškolci, ime oca MILOŠ, a majke MILA,
 3. BOŠKO CVIJANOVIĆ, star oko 43 godine, im oca Ante i majke Anka živo u Skakavcu – zaselak Mirića, nije bio zaposlen, a supruga mu Mira (Mirić djevojačko) radila je u ”Kontekstu”,
 4. MILOŠA VUJIĆA zvan ”MIĆO”, ime oca Nikola, a majke Milka, radio kao vozač ”Žitoproizvodu”
 5. DRAGAN MUSULIN, ime oca Janko, sa Živković Kose, radio kao trgovac u mesnici ”Koke Varaždin” na tržnici u Karlovcu,
 6. STANKO MUSULIN, zvan ”ĆANE” radio prije kao vozač autobusa u ”Autotransportu” Karlovac, živi u Bukovici – Živković Kosa, a o kojemu se priča da je pljačkao po Knez Gorici.

 

Napominjem da sam pripravan dati sucu istražitelju izjavu Zapisnik o svemu što sam izjavio u ovom informativnom razgovoru.

 

 

Ovl. službena osoba :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-600/92

Datum, 30.04.1992.

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

VELJKO VUJIĆ, otac Marko, rođen dana 17.05.1957. u Vojniću, općina Vojnić, R Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić 16, općina Karlovac, narodnost Srbin, zanima nje vozač

 

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni VELJKO VUJIĆ, po zanimanju vozač, radio je ranije u ”Jugoturbini” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajina.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2)

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativno razgovor s prijavljenim VELJKOM VUJIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni VELJKO VUJIĆ počinio krivično djelo iz članka 236 F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 2.-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-599/92

Datum, 30.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

BRANKO UZELAC, otac Momčilo, rođen dana 17.12.1957. u Zimiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Zimiću, ulica Zimić broj 5, općina Karlovac, narodnost Srbin,

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni BRANKO UZELAC stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2)

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativno razgovor s prijavljenim BRANKO UZELAC  jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni BRANKO UZELAC počinio krivično djelo iz članka 236 F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 2.-

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-598/92

Datum, 30.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

ĐURO UZELAC, otac MILOVAN, rođen dana 30.08.1973. u Zimiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Zimiću, ulica Zimić broj 3, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni ĐURO UZELAC stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2)

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativno razgovor s prijavljenim ĐURO UZELAC  jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni ĐURO UZELAC počinio krivično djelo iz članka 236 F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 2.-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-597/92

Datum, 30.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

JELICA UZELAC, otac Milovan, rođen dana 25.03.1970. u Zimiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Zimću broj 3, općina Karlovac, narodnost Srpkinja, zanimanje medicinska sestra

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni JELICA UZELAC po zanimanju medicinska sestra, radila je ranije u Medicinskom centru Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavila se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2)

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativno razgovor s prijavljenim JELICA  UZELAC  jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni JELICA UZELAC počinio krivično djelo iz članka 236 F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG : 2.-

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-596/92

Datum, 30.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

NIKOLA DRAKULIĆ, Otac Mihajlo, rođen dana 05.12.1950. u Okić, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Žumberačka broj 19, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni NIKOLA DRAKULIĆ stavio se nakon agresije na Republiku Hrvatsku na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim NIKOLOM DRAKULIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni NIKOLA DRAKULIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F KZRH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-596/92

Datum, 30.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

MIRKO UZELAC, otac Vladimir, rođen dana 21.02.1949. u Zimiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Zimiću, ulica Zimić broj 4., općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni MIRKO UZELAC stavio se na stranu nelegalne neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim MIRKOM UZELAC jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni MIRKOM UZELAC počinio krivično djelo iz članka 236. F KZRH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02/2-13-K-594/92

Datum, 05.05.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DRAGOMIR MUŠKINJA, otac Rade, rođen dana 10.031949. u Brezovoj Glavi, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Brezova Glava, ulica Brezova Glava broj 53. općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni DRAGOMIR MUŠKINJA  stavio se na stranu nelegalne neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim DRAGANOM MUŠKINJOM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni DRAGAN MUŠKINJ  počinio krivično djelo iz članka 236. F KZRH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02/2-13-K-593/92

Datum, 05.05.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

NADA UZELAC /djevojačko IVKOVIĆ/, otac Miloš, rođena dana 14.12.1959. u Bukovici Utinjsko, općina Vojnić, R Hrvatska, stanuje u Zimić, ulica Zimić, broj 6. općina Karlovac, narodnost Srpkinja

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnica nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovala u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljena Nada Uzelac radila je ranije u ”Tekstilci” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavila se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenom NADOM UZELAC jer nije dostupna djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljena NADA UZELAC počinla krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02/2-13-K-592/92

Datum, 05.05.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILOŠ VUJIĆ, otac Nikola, rođen dana 02.08.1947. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj 20. općina Karlovac, narodnost Srbin, zanimanje vozač

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Miloš Vujić radio je ranije u ”Žitoproizvodu” Karlovac kao vozač. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Milošem Vujićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Miloš Vujić počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02/2-13-K-591/92

Datum, 05.05.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

BRANKO DRAKULIĆ, otac Petar, rođen dana 21.07.1938. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Petra Filipca broj 10., općina Karlovac, narodnost Srbin, zanimanje djelatnik u upravnim poslovima,

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Branko Drakulić radio je ranije u ”Autotrasportu” Karlovac. Nakon agresije na Republike Hrvatske stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Brankom Drakulićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Branko Drakulić počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02/2-13-K-590/92

Datum, 05.05.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILORAD ŽIVKOVIĆ, otac Rade, rođen dana 16.01.1954. u Karlovcu, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Brezovoj Glavi, ulica Brezova Glava broj 58, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 24.04.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Milorad Živković radio je ranije u DIP-u Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Miloradom Živkovićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Milorad Živković počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 2-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-577/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

VELJKO MUŠKINJA, otac Rade, rođen dana 16.07.1957. u Brezovoj Glavi, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Brezovoj Glavi, ulica Brezova Glava broj 53, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Veljko Muškinja radio je u ”Josipu Krašu” Karlovac. Nakon na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Veljkom Muškinjom jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Veljko Muškinja počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-576/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DRAGAN HARAMBAŠIĆ, otac Milić, rođen dana 06.11.1973. u Karlovcu, R Hrvatska, stanuje u Zimiću, Zimić broj 1., općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku prijavljeni Dragan Harambašić stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Draganom Harambašićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Dragan Harambašić počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-575/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILIĆ ŽIVKOVIĆ, otac Mile, rođen dana 21.01.1950. u Živković Kosi, općina Vojnić, Republika Hrvatska, stanuje u Živković Kosi, ulica Živković Kosa, broj 37, općina Vojnić, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Milić Živković radio je u tvornici parnih turbina, u sastavu ”Jugoturbine” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Milićem Živkovićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Milić Živković počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-575/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

ŽARKO UZELAC, otac Boško, rođen dana 09.05.1956, u Karlovcu, općina Karlovac, RH, stanuje u Zimiću, ulica Zimić broj 6, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Žarko Uzelac radio je u ”Jugoturbini” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Žarkom Uzelcom jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Žarko Uzelac počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-573/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

STANKO MILAŠINOVIĆ, otac Ljubomir, rođen dana 15.01.1951. u Okiću, općina Karlovac, RH, stanuje u Karlovcu, ulica Okić broj 12, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni Stanko Milašinović radio je u ”Automehanici” Karlovac kao autolakirer. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Stankom Milašinovićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Stanko Milašinović počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-9-K-572/92

Datum, 16.04.1992.

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

BORIVOJ GOJKOVIĆ, otac Stanko, rođen dana 18.081953. u Zimiću, općina Karlovac, Republika Hrvatska, stanuje u Zimiću, ulica Zimić, broj 7, općina Karlovac, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, prijavljeni Borivoj Gojković stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke terorističke oružane formacije na području tzv ”SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Borivojem Gojkovićem jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Borivoj Gojković počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-642/92

Datum, 07.05.1992. godine

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

BRANKO VUKOVIĆ, otac Mikorad, rođen dana 20.07.1963. u Zimiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Zimiću, ulica Zimić broj 10, općina Karlovac, narodnost, Srbin, zanimanje djelatnik

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni BRANKO VUKOVIĆ radio je ranije u ”Jugoturbini” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim BRANKOM VUKOVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni BRANKO VUKOVIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-643/92

Datum, 07.05.1992. godine

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

NIKOLA ŽIVKOVIĆ, otac Simo, rođen dana 03.01.1956. u Vojniću, općina Vojnić, R Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić, broj 10, općina Karlovac, narodnost Srbin, zanimanje djelatnik

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni NIKOLA ŽVKOVIĆ, radio je ranije u Carinarnici u Karlovcu kao portir. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke formacije koja djeluje na području tzv. SAO Krajine.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim NIKOLOM ŽIVKOVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni NIKOLA ŽIVKOVIĆ  počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-644/92

Datum, 08.05.1992. godine

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

BOŠKO GRŠAK, otac Matije, rođen dana 04.01.1954. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Marina Držića broj 9, općina Karlovac, zanimanje vozač

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 29.04.1992. godine

 

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj MILINOVIĆ, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni BOŠKO GRŠAK radio je ranije kao vozač u PPK-a Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog 1).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim NIKOLOM ŽIVKOVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni NIKOLA ŽIVKOVIĆ  počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-646/92

Datum, 08.05.1992. godine

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DRAGAN MUSULIN, otac Janko, rođen dana 16.07.1966. u Karlovcu, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Vojniću, ulica Živković Kosa, broj 42, općina Vojnić, narodnost Srbin, zanimanje trgovac

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx od 29.04.1992. godine

 

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni DRAGAN MUSULIN radio je ranije kao trgovac u mesnici ”KOKE” Varaždin na tržnici u Karlovcu. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija, na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim DRAGANOM MUSULINOM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni DRAGAN MUSULIN počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-640/92

Datum, 08.05.1992. godine

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

STEVO GRŠAK, otac Matija, rođen dana 17.09.1950. u Okiću, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Okiću, ulica Okić broj 13, općina Karlovac, zanimanje djelatnik

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 29.04.1992. godine

 

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni STEVO GRŠAK radio je ”ŽE-ČE” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija, na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim STEVOM GRŠAK jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni STEVO GRŠAK počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj : 511-05-02/2-13-K-641/92

Datum, 07.05.1992. godine

 

VOJNOM UŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILIĆ IVANOVIĆ, rođen dana 31.03.1964. u Karlovcu, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Vojniću, ulica Mandić Selo 55, općina Vojnić, narodnost Srbin, zanimanje djelatnik

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbočetničke, terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi :

 

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.04.1992. godine
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 29.04.1992. godine

 

 

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okića, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, TO ”SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

 

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

 

Prijavljeni MILIĆ IVANOVIĆ radio je ranije u PPK- klaonica, kao mesar. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbočetničke oružane formacije koja djeluje na području tzv. ”SAO Krajine”.

 

U toku 08. mjeseca 1991. godine uniformiran i naoružan sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija, na području Okića (vidi prilog 1 i 2).

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim MILIĆEM IVANOVIĆEM jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

 

Na osnovi naprijed opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni MILIĆ IVANOVIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ : KT-198/92

 

Karlovac, 21. srpnja 1992. godine

ZG/MS

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavka 2 točka 3 i članka 174 stavka 2 preuzetog zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91) podižem

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

 

I okr.  JOVANA MARIĆ sin Mirka r. 02.10.1964 u  Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić br. 2, Srbin, Drž. Republike Hrvatske

 

II okr. PREDRAGA DRAKULIĆ, sin Miloša r. 18.09.1971. u Karlovcu gdje i prebiva, Maksimilijana Vrhovca br. 5, Srbin, Drž. Republike Hrvatske,

 

III okr. STEVANA DRAKULIĆ, sin Petra r. 06.10.1946. u Karlovcu gdje i prebiva Okić br. 4., Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

IV okr. STANKA MUSULIN zv. ”Dane” sin Janka r. 5.08.1950. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Sarajevska br. 4, vozač, drž. Republike Hrvatske

 

V okr. MILIĆA IVANOVIĆ, sin Nevenke r. 31. 3. 1964. u Karlovcu, prebiva u Vojniću, Mandić Selo br. 55, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

VI okr. STEVE GRŠAK, sin Matije, r. 17.09.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva Okić 13, djelatnik, drž. Republike Hrvatske

 

VII okr. DRAGANA MUSULIN, sin Janka r. 16.07.1966. u Karlovcu, prebiva u Vojniću, trgovac, Srbin drž. Republike Hrvatske

 

VIII okr. BOŠKA GRŠAK, sin Matije, r. 04.01.1954. u Karlovcu, gdje i prebiva, Marina Držića br. 9, vozač, drž. Republike Hrvatske

 

IX okr. NIKOLE ŽIVKOVIĆ, sin Sime, r. 03.01. 1956. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić br. 10, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

X okr. BRANKA VUKOVIĆ sin Milorada r. 20.7.1963. u Karlovcu, gdje i prebiva Zimić br. 10, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

XI okr. BORIVOJA GOJKOVIĆ, sin Stanka r. 18.08.1953. u Karlovcu gdje i prebiva Zimić br. 7. Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

XII okr. STANKA MILAŠINOVIĆ, sin Ljubomira, r. 15.01.1951. u Karlovcu gdje i prebiva Okić br. 12, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XIII okr. ŽARKA UZELAC, sin Boška r. 09.05.1956. u Karlovcu gdje i prebiva Zimić br. 6, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XIV okr. MILIĆA ŽIVKOVIĆ, sin Mile, r. 21.01.1950. u Karlovcu gdje i prebiva, Živković Kosa br. 37, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XV okr. DRAGANA HARAMBAŠIĆ, sin Milića, r. 06.11.1937. u Karlovcu gdje i prebiva Zimić br. 1, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XVI okr. VELJKA MUŠKIJE, sin Rade r. 16.07.1947. u Karlovcu, gdje i prebiva Brezova Glava br. 53, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

XVII okr. MILORADA ŽIVKOVIĆ, sin Rade r. 16.01.1954. u Karlovcu, gdje i preiva Brezova Glava 58, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

XVIII okr. BRANKA DRAKULIĆ, sin Petra r. 21.07.1938. u Karlovcu gdje i prebiva, Pere Filipca br. 17, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XIX okr MILOŠA BUJIĆ sin Nikole r. 02.08.1947. u Karlovcu gdje i prebiva Okić 20, vozač, Srbin, drž. Republike Hrvatske

XX okr. DRAGOMIR MUŠKINJA, sin Rade r. 10.03.1949. u Karlovcu gdje i prebiva Brezova Glava br. 53, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXI okr. MIRKA UZELAC, sin Vladimira r. 21.02.1949. u Karlovcu gdje i prebiva Zimić br. 4, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXII okr. NIKOLE DRAKULIĆ, sin Mihajla r. 05.12.1950. u Karlovcu gdje i prebiva Zagrebačka 19, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXIII okr. ĐURE UZELAC, sin Milovana r. 30.08.1973. u Karlovcu, gdje i prebiva Zimić br. 3, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXIV okr. BRANKA UZELAC, sin Momčila, r. 17.12.1957. u Karlovcu, gdje i prebiva Zimić br. 5, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXV okr. VELJKA VUJIĆA, sin Marka, r. 17.05.1957. u Vojniću, prebiva u Karlovcu Okić 16, vozač, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXVI okr. GOJKA UZELCA, sin Vladimira r. 24.3.1951. u Karlovcu gdje i prebiva Zimić br. 4, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXVII okr. LUKE TOMAŠEVIĆ, sin Đure r. 05.04.1941. u Karlovcu, gdje i prebiva Okić 4, Srbin drž. Republike Hrvatske

 

XXVIII okr. MILOŠA DRAKULIĆA zv. ”Par” sin Dragana r. 24.11.1954. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić 27, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXIX okr. BRANKA TOMAŠEVIĆ, sin Dragana, r. 14.02.1959. u Karlovcu gdje i prebiva Okić br. 6, Srbin drž. Republike Hravtske,

 

XXX okr. MILIĆA TOMAŠEVIĆ, sin Dragana r. 24.01.1953. u Vojniću prebiva u Karlovcu, Okić 6. Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXXI okr. NEDELJKA TOMAŠEVIĆ, sin Marka r. 14.01.1953. u Karlovcu gdje i prebiva, Okić 9, Srbin drž. Republika Hrvatska

 

XXXII okr. BRANKA MARIĆ, sin Nikole r. 06.09.1967. u Vojniću, prebiva u Karlovcu Okić 22, Srbin drž. Republika Hrvatska

 

XXXIII okr. MIRKA DRAKULIĆ, sin Ljubomira r. 13.07.1963. u Karlovcu gdje i prebiva, Okić 34, Srbin drž. Republike Hrvatske

 

XXXIV okr. MILE MILINOVIĆ, sin Ljubomira r. 16.10.1952. u Okiću gdje i prebiva na kbr. 40, SO Karlovac drž. Republike Hrvatske,

 

XXXV okr. DUŠANA DRAKULIĆ, sin Ljubana r. 01.05.1956. u Karlovcu gdje i prebiva Okić 32, radnik, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXXVI okr. SIME DRAKULIĆ, sin Miloša r. 14.12.1936. u Karlovcu gdje i prebiva Okić 26, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

XXXVII okr. NENADA DRAKULIĆA, sin Miloša r. 18.09.1971. u Karlovcu gdje i prebiva Maksimilijana Vrhovca br. 5, Srbina drž. Republike  Hrvatske

 

Da su :

 

Tokom kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da nasilnim putem obore državno ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske, a u uvjetima oružane agresije tzv. JNA i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili nelegalnim srbočetničkim formacijama tzv. SAO Krajine, te sudjelovali u akcijama upravljenim protiv Hrvatske vojske Republike Hrvatske, sa ciljem sprečavanja njihovog ulaska na područje Okića,

 

Dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobuno – označeno i kažnjivo po članku 236 F. stavak 1 KZ RH.

 

 

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,

 

2) da se na raspravu pozovu I okr. MARIĆ JOVAN, II okr. PREDRAG DRAKULIĆ, III okr. DRAKULIĆ STEVAN, VI okr. MUSULIN STANKO, V okr. IVANOVIĆ MILIČ, VI okr. GRŠAK STEVO, VII okr. MUSULIN DRAGAN, VIII okr. GRŠAK BOŠKO, IX okr. ŽIVKOVIĆ NIKOLA, X okr. VUKOVIĆ BRANKO, XI okr. GOJKOVIĆ BORIVOJ, XII okr. MILAŠINOVIĆ STANKO, XIII okr. UZELAC ŽARKO, XIV okr. ŽIVKOVIĆ MILIĆ XV okr. HARAMBAŠIĆ DRAGAN, XVI okr. MUŠKINJA VELJKO XVII okr. ŽIVKOVIĆ MILORAD, XVIII okr. DRAKULIĆ BRANKO, XIX okr. VUJIĆ MILOŠ, XX okr. MUŠKINJA DRAGOMIR, XXI okr. UZELAC MIRKO, XXII okr. DRAKULIĆ NIKOLA, XXIII okr. UZELAC ĐURO, XXIV okr. UZELAC BRANKO, XXV okr. VUJIĆ VELJKO, XXVI okr, UZELAC GOJKO, XXVII okr. TOMAŠEVIĆ LUKA, XXVIII okr. DRAKULIĆ MILOŠ, XIX okr. TOMAŠEVIĆ BRANKO, XXX okr. TOMAŠEVIĆ MILIĆ, XXXI okr. TOMAŠEVIĆ NEDELJKO, XXXII okr. MARIĆ BRANKO, XXXIII okr. DRAKULIĆ MIRKO, XXXIV okr. MILINOVIĆ MILE, XXXV okr. DRAKULIĆ DUŠAN, XXXVI okr. DRAKULIĆ SIMO, XXXVII okr. DRAKULIĆ NENAD, te da se sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

3) da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91), suđenje provede u odsutnosti

 

Obrazloženje

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijava svih okrivljenika, radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 stavak 1 KZ RH, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

 

Okrivljenici zasada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, zbog čega u toku istražnog postupka nisu ispitani.

 

U toku istrage saslušan je kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je iskazao da je do 31. 08. 1991. godine živio na području Okiča, a kada su počele pripreme srpskih ekstremista za odvajanje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, pojedini mještani njegovi susjedi, a posebno Drakulić Dragan i Živković Simo počeli su na njega vršiti pritisak da se priključi njegovoj organizaciji koja se pripremala, tako da mu je život postao sve nesnošljiviji. S obzirom da to nije htio učiniti napustio je Karlovac i otišao je u xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odakle se vratio 18. ožujka 1992. godine. U toku kolovoza 1991. godine za vrijeme dok je još boravio na području Okića, često je odlazio na područje Živković Kose, Zinajića, Brezove Glave i Tušilovića te je vidio mnoge poznate osobe koje su bile naoružane, obučene u SMB uniforme i pripadnici neprijateljskih oružanih formacija, a to su bili upravo svi okrivljenici.

 

Vojni sud u Karlovcu je protiv svih okrivljenika zbog toga što nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

 

S obzirom na iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, smatram da su okrivljenici ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f. stavak 1 KZ RH. Svi su boravili na području Okića, SO Karlovac, i u toku kolovoza 1991. godine dobrovoljno su pristupili nelegalnim srbočetničkim oružanim formacijama, zadužili naoružanje te su aktivno sudjelovali u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske. Sve te akcije su imale za cilj sprečavanje hrvatskih oružanih snaga da kontroliraju područje Okića koje je zbog toga okupirano i nije pod kontrolom snaga. Glavni cilj takvog ponašanja okrivljenika je bilo nasilno rušenje državnog i društvenog ustrojstva koje je Ustavom uspostavljeno i rušenje njenih legalno izabranih organa vlasti sa krajnjim ciljem odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine. Sve se to odvijalo u uvjetima oružane agresije tzv. JNA i srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, te su oružanim putem okrivljenici stvarali nemir života i imovine građana Republike Hrvatske i zbog toga područje Okića nije pod kontrolom Hrvatskih snaga već je okupirano, a pučanstvo Hrvatske nacionalnosti je masovno potjerano sa svojih ognjišta

 

Zbog svega navedenog smatram da su zastupljeni svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune u ponašanju okrivljenika, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana, a kako okrivljenici zasada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a po našem mišljenju zbog karaktera krivičnog djela postaje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi predlažem temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP suđenje u njihovoj odsutnosti.

 

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : K 153/92-6

Kv 204/92

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I opt. Marić Jovana i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZ RH, postupajući po sl. dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 13. studenog 1992.

 

 

R i j e š i o     j e

 

I Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv Marić Jovana, Drakulić Predraga, Drakulić Stevana, Musulin Stanka, Ivanović Milića, Gršak Steve, Musulin Dragana, Gršak Boška, Živković Nikole, Vuković Branka, Gojković Borivoja, Milašinović Stanka, Uzelac Žarka, Živković Milića, Harambašić Dragana, Muškinja Veljka Živković Milorada, Drakulić Branka, Bujić Miloša, Muškinja Dragomira, Uzelac Mirka, Drakulić Nikole, Uzelac Đure, Uzelac Branka, Vujić Veljka, Uzelac Gojka, Tomašević Luke, Drakulić Miloša, Tomašević Branka, Tomašević Milića, Tomašević Nedeljka, Marić Branka, Drakulić Mirka, Milinović Mile, Drakulić Dušana, Drakulić Sime i Drakulić Nenada se obustavlja.

 

II Stavljaju se van snage rješenja kojima je određen pritvor protiv :

 

– Marić Jovana od 9.7.1992. g. Kio 89/92-4

– Drakulić Predraga 9.7.1992. br. 91/92-4

– Drakulić Stevana, Musulin Stanka, Ivanović Milića, Gršak Steve, Musulin Dragan, Gršak Boška, Žiković Nikole, Vuković Branka, Gojković Borivoja, Milašinović Stanka, Uzelac Žarka, Živković Milića, Harambašić Dragana, Muškinja Veljka, Živković Milorada, Drakulić Branka, Bujić Miloša, Muškinja Dragomira, Uzelac Mirka, Drakulić Nikole, Uzelac Đure, Uzelac Branka, Vujić Veljka, Uzelac Gojka od 9.7.1992. br. Kio 162/92-4

– Tomašević Luke od 9.7.1992. br. Kio 72/92-4

– Drakulić Miloša od 9.7.1992. br. Kio 73/92-4

– Tomašević Branka, od 9.7.1992. br. Kio 75/92-4

– Tomašević Milića od 9.7.1992. br. Kio 81/92-4

– Tomašević Nedeljka od 9.7.1992. br. Kio 82/92-4

– Marić Branka od 9.7.1992. Kio 83/92-4

– Drakulić Mirka od 9.7.1992. Kio 84/92-4

– Milinović Mile od 9.7.1992. br. Kio 85/92-4

– Drakulić Dušana od 9.7.1992. br. Kio 90/92-4

– Drakulić Sime od 9.7.1992. br. Kio 90/92-4

– Drakulić Nenad od 9.7.1992. br. Kio 94/92-2

 

III Povlače se tjeralice raspisane na temelju naredbi ovog suda od 9.7.1992. protiv :

 

– Marić Jovana od 9.7.1992. g. Kio 89/92-4

– Drakulić Predraga 9.7.1992. br. 91/92-4

– Drakulić Stevana, Musulin Stanka, Ivanović Milića, Gršak Steve, Musulin Dragan, Gršak Boška, Žiković Nikole, Vuković Branka, Gojković Borivoja, Milašinović Stanka, Uzelac Žarka, Živković Milića, Harambašić Dragana, Muškinja Veljka, Živković Milorada, Drakulić Branka, Bujić Miloša, Muškinja Dragomira, Uzelac Mirka, Drakulić Nikole, Uzelac Đure, Uzelac Branka, Vujić Veljka, Uzelac Gojka od 9.7.1992. br. Kio 161/92-5

– Tomašević Luke od 9.7.1992. br. Kio 72/92-5

– Drakulić Miloša od 9.7.1992. br. Kio 73/92-5

– Tomašević Branka, od 9.7.1992. br. Kio 75/92-5

– Tomašević Milića od 9.7.1992. br. Kio 81/92-5

– Tomašević Nedeljka od 9.7.1992. br. Kio 82/92-5

– Marić Branka od 9.7.1992. Kio 83/92-5

– Drakulić Mirka od 9.7.1992. Kio 84/92-5

– Milinović Mile od 9.7.1992. br. Kio 85/92-5

– Drakulić Dušana od 9.7.1992. br. Kio 88/92-5

– Drakulić Sime od 9.7.1992. br. Kio 90/92-5

– Drakulić Nenad od 9.7.1992. br. Kio 94/92-5

 

IV Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP-a troškovi kriv. predmeta padaju na teret budžetskih sredstava suda

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu br. Kt 198/92 kojom sve optužene poimence navedene u toč. I izreke tereti da su počinili kriv. djelo iz čl. 236 f. st. 1. KZ RH, a koji je pobliže opisan u izreci optužnice.

 

Prije podizanja optužnice provedena je istraga bilo u odnosu na pojedinog okrivljenika i u odnosu na njih veći broj, pa je još tokom istražnog postupka istražni sudac spram svih optuženika odredio pritvor rješenjima koja su citirana u toč. II izreke ovog rješenja.

Pored toga istražni sudac je naredbama koje su pak citirane u toč. III izreke ovog rješenja odredio raspisivanje potjernice u odnosu na sve okrivljenike.

Po raspisanim potjernicama dosad niti jedan od okrivljenika nije uhvaćen i ne nalazi se u pritvoru.

Kako je stupio na snagu Zakona o oprostu vijeće ovog suda je razmotrilo predmet te ustvrdilo da se u konkretnom slučaju mora primijeniti upravo taj zakon, a to znači da je sud bio dužan po službenoj dužnosti postupiti i postupak obustaviti jer se radi o takvom kriv. djelu koje je izvršeno u oružanim sukobima odnosno u ratu protiv RH.

Stoga je postupak valjalo po sl. dužnosti obustaviti.

Kako je postupak obustavljen valjalo je sva rješenja kojima je određen pritvor protiv optuženika staviti van snage, te povući raspisane tjeralice, a u pogledu troškova riješiti da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Karlovac, 13. studeni 1992.

Predsjednik vjeća :

 

Mladen Kosijer v,r,

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Odjel za operativne poslove JS

Broj : 511-05-02-2-9-K437/92

Datum : 10.04.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

Jovan Marić, otac Mirko, rođen dana 02.10.1964. u Vojniću, općina Vojnić, R Hrvatska stanuje u Okiću broj 22, općina Karlovac, narodnost Srbin

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT – 198/92.

 

Karlovac, 27, travnja 1992. godine

ZC/AB

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 2. i članka 158. stavak 1 i 2. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) predlažem zahtjev za provođenje istrage

 

Protiv                                                  MARIĆ JOVANA, sina Mirka, rođen 02.10.1964.

Godine u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić br. 22, Srbin, državljanin Republike Hrvatske

 

 

Jer postoji osnovana sumnja da je :

 

Tokom kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da putem oružja stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i na taj način nasilno obori ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske, a u uvjetima akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine” i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv legalnih organa Republike Hrvatske,             Dakle sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f KZ RH – stavak 1.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Marić Jovana radi kriv. djela pobliže opisanog u izreci zahtjeva.

 

Iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koju je dao radnicima Policijske uprave Karlovac proizlazi da je tokom kolovoza 1991. godine za vrijeme dok se nalazio u Okiću kraj Krnjaka, primjetio osumnjičenog koji je bio u redovima neprijateljske vojske u uniformi, naoružan, i sudjelovao u akcijama neprijateljskih formacija koje su akcije bile upravljene na odcjepljenje djelova teritorija, nasilno rušenje državnog ustrojstva Republike Hrvatske i uspostavljanje tzv. ”SAO Krajine”

S obzirom na navedeno smatram da postoji sumnja da su zastupljeni bitni elementi kriv. djela oružane pobune pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

Prilog : spisa

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj : Kio : 89/92-2

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv MARIĆ JOVANA, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-198/92 od 27. travnja 1992. god., temeljem čl. 159 st. 1 i 2 ZKP-a,

 

 

r i j e š i o    j e

 

Provest će se istraga protiv :

 

MARIĆ JOVANA ,sina Mirka, rođ. 02.10.1964. god. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Okić br. 22., Srbin, državljanin RH,

 

Zbog osnovane sumnje da je :

 

Tokom kolovoza 1991. god. u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da putem oružja stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i na taj način nasilno obori ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske, a u uvjetima akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenim na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine” i i sudjelovao u akcijama upravljanim protiv legalnih organa Republike Hrvatske,

 

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f st. 1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je na zahtjev za provođenje istrage protiv Marić Jovana, zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga radi provođenje dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protokom vremena provođenja dokaza i prikupljanja drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

 

U Karlovcu, 3. srpnja 1992. god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA :

Juraj Boljkovac

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -