- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0002

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

 

Broj __511-05-04/2-K-274/95.

Datum __010.08.1995. godine.

 

1. VOJNOM TUŽITELJSTVU

2. VOJNOM ISTRAŽNOM SUDU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. BOGDAN VUKELIĆ    , zvani ____ _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka _Sofija_ , rođene __Momčilović_ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   05.05.1943. u   Lička Jesenica općina  __Ogulin__,

R   Hrvatska , stanuje u __Lička Jesenica_,  ulica  _ _____,

broj   51 , općina  Ogulin__, narodnost _Srbin__, državljanin RH

zanimanje djelatnik,

osuđivan Vidi spis iz informacijskog sustava MUP-a RH.

lišen slobode dana 06.08.1995. u 15,00 sati, sprovedenog po pripadnicima hrvatske vojske.

istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu, dana 10.08.1995. u 17,30 sati.

z b o g  krivičnog djela _oružane pobune, opisanog u članku 235 st. 1 KZ RH.

2. SIMEUN MOMČILOVIĆ. sin Đure i Boje rođene Ogrizović rođen 23.09. 1950. godine, u Ličkoj Jesenici po narodnosti Srbin državljanin Republike Hrvatske, neoženjen s prijavljenim prebivalištem u Ličkoj Jesenici kbr. 86. Po pripadnicima hrvatske vojske lišen slobode dana 06.08.1995- godine u 15,00 sati, sprovedenog Istražnom Vojnom Sudu Vojnog suda u Karlovcu dana 10.08.1995. godine u 18.30 sati zbog krivičnog djela oružane pobne. opisano u članku 235. st. 1. KZ RH.

 

3. CVJETIČANIN RADE sin Dobre i Jeke rođene Vlaisavljević rođen 05.01.1939. godine u Ličkoj Jesenici. oženjen otac dvoje djece, po nacionalnosti Srbin. držv1janin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Ličkoj Jesenici kbr. 1, po pripadnicima hrvatske vojske lišen slobode dana 06.08.1995. godine u 15,00 sprovedenog Istražnom Vojnom sucu Vojnog suda u Karlovcu dana 10.08.1995. godine u 18.30 sati, zbog krivičnog djela oružane pobune, opisanog u članku 235. st. 1 KZ RH.

 

Postoji osnovana sumnja da su prijavljeni počinili kazneno djelo:

O R U Ž A N E  P O B U N E

opisano u članku 235. stav 1. KZ RH

 

Prijavljeni Vukelić Bogdan koncem osmog mjeseca 1991. godine dobrovoljno pristupa srpskim paravojnim postrojbama teritorijalne obrane Lička Jesenica, gdje zadužuje oružje i daje stražu do 27.11. 1991.godine. Od 27.11.1991 godine prijavljeni Vukelić prelazi u 70-tu Plašku brigadu 3 bataljun 3 četa 2 vod. a kojem sastavu je vojno djelovao dodana zarobljavanja.

Drugo prijavljeni Momčilović Simeon koncu četvrtog mjeseca 1993. godine samovoljno raskida radni odnos u brodogradilišta Kralj evica, te se krajem šestog mjeseca 1993. godine dobrovoljno priključuje Srpskim paravojnim formacijama na području Plaškog, u kojem sastavu

je vojno djelovao do zarobljavanja.

Treće prijavljeni Cvjetičanin Rade tijekom osmog mjeseca 1992. godine dobrovoljno pristupa u srpske paravojne formacije TO Lička Jesenica gdje zadužuje poluautomatsku pušku i deset komada streljiva a nakon čega drži straže u Ličkoj Jesenici do 27.11.1991. godine. Od 27.11.1991 godine prijavljeni Cvjetičanin dobrovoljno prelazi  u 70-tu brigadu 3 bataljun treča četa drugi vod a u kojem sastavu je vojno djelovao do dana zarobljavanja.

Glede narečenog postoji osnovana sumnja da su prijavljeni tijekom navedenog vremenskog razdoblja, kao pripadnici paravojnih srpskih formacija na području Plaškog, tada privremeno zaposjednutog područja Republike Hrvatske , počinili kazneno djelo Oružane pobune, opisano u članku 235 stav 1. KZ RH , na način što su u sastavu navedenih paravojnih postrojbi sudjelovali u privremenoj okupaciji Plaškog i okolice, te vršili vojna djelovanja na području Josipdola, te na taj način ugrozili ustavom utvrđeno ustrojstvo vlasti u RH.

Sa prijavljenima su obavljeni informativni razgovori, a o čemu su sastavljene službene zabilješke ( prilozi od 1-5), s prijavljenima su “izvršeni liječnički pregledi dana 08.08.1995.g. (prilozi od 6-8), te za prijavljeni ispis iz informacijskog sistema MUP-a RH (vidi prilog od 9-11),

DOKAZI:

1. Službena zabilješka o obavljenom informativnim razgovorima

vidi prilog od 1 – 5

Ostala prikupljena obavještenja:

1. Dokumentacija o liječničkom pregledu prijavljenih

vidi priloge od 6 – 9

2. Ispis iz informacijskog sistema MUP-a RH za prijavljene

vidi priloge od 9 – 11

 

 

 

PRILOG: 11

 

NAČELNIK ODJELA:

PAVO VIDOVIĆ


PRILOG 1

 

 

 

POPIS OSOBA KOJE SU SE NALAZILE

 

U III. VODU IZ LIČKE JESENICE

 

 

 1. Grba Nikola                star      oko 59 godina             komandir voda
 2. Vukelić Branko          ”          55        ”                      komandir odjeljenja
 3. Pavlica Nikola            ”          57        ”                      vojnik
 4. Jovetić Vukašin          ”          53        ”                      vojnik
 5. Cvjetičanin Rade        ”          56        ”                      vojnik
 6. Klipa Branko              ”          54        ”                      vojnik
 7. Čikara Ilija                  ”          56        ”                      vojnik
 8. Momčilović Milan     ”          54        ”                      vojnik
 9. Knežević Svetko         ”          60        ”                      vojnik
 10. Dragić Mile                ”          57        ”                      vojnik
 11. Jovetić Milan              ”          60        ”                      vojnik
 12. Vukelić Milan            ”          56        ”                      vojnik
 13. Čikona Nikola ”          56        ”                      vojnik
 14. Momčilović Branko   ”          55        ”                      vojnik
 15. Grba Milan                 ”          52        ”                      vojnik
 16. Grba Ilija                    ”          43        ”                     vojnik

 

 

U popisu nedostaju osobe koje Vukelić Bogdan ne poznaje te ne zna iz kojeg su mjesta, kao

imena i prezimena.

 


 

Broj: Kio-54/95-2

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan VUKELIĆ BOGDAN

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

za VT. Stanković Moćan

 

Početak u 16,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: VUKELIĆ BOGDAN

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        otac Milan, majka Sofija r. Momčilović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Lička Jesenica br. 51, Ogulin

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  09.05.1943. u L. Jesenica, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              radni, Tvornica Plaški

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Marom, dvoje punoljetni

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: O.Š

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: kuću

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              193-65 Priština, VE Ogulin

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac broj Kt-284/95 od 11.8.1995., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i u ovom mojem prvom ispitivanju.

Branitelja neće uzimati.

Zatim se brani:

Do 1991.g. sam radio u Tvornici papira Plaški kada je onda prestala sa radom onda sam se kod kuće bavio poljoprivredom  pa kada je 1991.g. dolazilo do raznih političkih događanja negdje u kraju 8. mj. smo bili uzeti u TO. Rečeno nam je da trebamo držati seoske straže da ne bi netko došao u naše mjesto jer da se tog treba čuvati. Odmah tada kada je osnovana ta jedinica TO dobili smo o oružje i to puške, PAP i M 48 pa smo sa tim oružjem držali straže sve do pod kraj 11.mj.1991. kada smo 23. ili 27.11.1991. uzeti u vojsku. Rekli su nam da je to krajiška vojska.

U okviru jedinice koja se zvala plaščanska brigada ostao sam sve do sada kada sam zarobljen. U prvo vrijeme smo mi stari pripadnici te jedinice držali stražu kod kasarne bivše JNA L. Jasenici dok su mlađi bili na isturenim položajima. Nakon izvjesnog vremena smo opet mi stariji raspoređeni po vodovima i pušteni na razne punktove pa sam ja dospio na takav punkt u blizini mjesta Saborskog, gdje sam dočekao do sada.

Nikada nisam učestvovao u nikakvoj borbi. Naprotiv povremeno sam bio i na bolovanju zbog narušenog zdravlja a kod mene postoji i ograničena sposobnost da služim u vojsci. Još dok sam bio u TO dobio sam SMB uniformu i zadužio pušku M 48, kasnije sam to razdužio i primio AP.

Na punktu kod Saborskog sam bio do samog kraja, nas tamo nitko nije obavijestio što se dešava sa našom jedinicom, ali je naišla neka vojska, pa nam je rekla da se naša jedinica povukla prema Rakovici, a mi nismo imali kuda pa smo krenuli prema Slunjskom poligonu te smo tamo i stigli a bilo nas je 4. i onda smo se 6.8.1995. predali hrvatskoj vojsci tamo na poligonu. Ti isti vojnici su nam u jedno rekli da u našem mjestu gdje boravimo nema više civila da se sve povuklo.

Čuo sam da je u RH donesen Zakon o oprostu i po mojoj ocjeni to je za nas bilo dobro.

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren u smislu čl. 77. izjavljuje da zapisnik neće čitati.

 

Dovršeno u 16,30 sati.

 

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                                   OSUMNJIČENI:

 


 

Broj: Kio-54/95-3

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan VUKELIĆ BOGDAN

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

za VT. Stanković Moćan

 

Početak u 16,30 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: Momčilović Simeon

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        otac Đuro, majka Boja r. Ogrizović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Lička Jesenica, Ogulin

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  23.09.1950. u Ličkoj Jesenici

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              mehaničar, Titovo brodogradilište

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            neoženjen

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: metalski smjer

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Priština, 1972.

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac broj Kt-284/95 od 11.8.1995., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Branitelja neću uzimati.

Zatim se brani:

Ja sam živio i radio u Kraljevici u brodogradilištu do 1993. do 4 mj. kada sam zbog slabe plaće dao otkaz jer sam imao neke mogućnosti da odem na rad u Njemačku, ali to je sve propalo pa sam otišao kod Novog Sada gdje mi je sestra i tu sam ostao 2 mj. U 6. mj. 1993. odlučio sam da odem kući gdje mi živi majka koja ima 84.god. i jedan brat koji je invalid s tim da se vratim i da se nekako zaposlim, ali kada smo tamo došli jednostavno sam mobiliziran u vojsku Srpske Krajine. Tu sam mobiliziran u plaščansku brigadu u Jaseničku četu. Odmah prilikom mobilizacije zadužen sam SMB te naoružan. Mi smo tu na dva punkta koji se zovu Glibodolski križ i Žutinog kod mjesta Dabar držali straže.

Nikada ja sve do zarobljavanja nisam učestvovao ni u kakvoj borbi povremeno sam se izvlačio sa službe zbog zdravstvenog stanja, jer sam 1980. plućni bolesnik.

Na tim punktovima sa ostalim pripadnicima jedinice ostali smo dok nisu počela ratna dejstva, a kada je počelo ja sam otišao kući, točnije u tom sam se momentu nalazio kod kuće i kako je sve mjesta obilazila vojna policija i sve pripadnike tjerala na front, a ja za to saznao odlupo sam da tamo neidem pa sam otišao u šumu da bi to izbjegao i konačno sam izbio kod Slunja na vojni poligon gdje je naišla hrvatska vojska i kada se to dogodilo ja sam se bez otpora predao time da sam im predao svoju AP koju sam nosio sobom, a kako sam išao od kuće na sebi sam imao civilno odjelo. Sa mnom korektno postupili i otpremljen sam nakon nešto dužeg putovanja u Ozalj a od tuda ovamo u Okružni zatvor.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 77. ZKP izjavljuje da je pratio diktat i ne traži da ga čita.

 

Dovršeno u 16,50 sati.

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:


Broj: Kio-54/95-4

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan VUKELIĆ BOGDAN

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

za VT. Stanković Moćan

 

Početak u 17,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: CVJETIČANIN RADE

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        otac Dobre, majka Jelka r. Vlaisavljević

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Lička Jesenica br. 101, Ogulin

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  5.1.1939. u L. Jesenica, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              penzioner

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Marom, dvoje punoljetn. djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: O.Š

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: kuću i zemlju 35 rali

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Prokuplje 1960.

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac .broj Kt-284/5 , od 11.8.1995., te da nisam,dužan

iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način na koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju

Branitelja neće uzeti.

Zatim se brani:

Ja sam još prije ovog rata otišao u penziju te sa m živio u Jasenici i bavio se poljoprivredom a kada je 1991. počelo previranje negdje u 8m.j.1991. tamošnji naši mjesni rukovodioci su nam pozvali u uveli u TO. U okviru te organizacije bili smo samo mi mještani i to pretežno stariji i odmah smo u početku dobili naoružanje pa sam ja tada dobio PAP. Uniforme nismo tada dobili nego nekoliko mjeseci kasnije kada sam dobio SMB.

U toj TO mi smo morali obavljati stražu u našem mjestu i patrolirati po njemu. Negdje u 10 mj. 1991. taj ista moja jedinica TO je preseljena na službu u kasarne bivše JNA u L. Jesenici pa kada smo tamo premješteni i ,tamo smo Vršili stražu čuvajući tu kasarnu.

Negdje u proljeće 1992. ta naša jedinca TO uključena je u Plaščan. pješačku brigadu. Ubrzo nakon toga bili smo na s nekoliko prebačeni na punkt kod Saborskog gdje je bila neka rampa i tu smo držali stražu sve vrijeme rata dok konačno nije došlo do dovršetak ovakav kakav je bio. Kada je počela ofenziva HV svi smo vidjeli nemamo kuda i vidjeli smo da i nailaze tenkovi HV pa smo nas 4 koji smo se tu zatekli pobjegli u šumu da bi na kraju izbili na vojni poligon kod Slunja i tamo su naišle jedinice,HV i njihovim smo se pripadnicima predali bez otpora. I ostala 3

koji su bili samnom imali su AP pa je to predano HV.

Nakon zarobljavanja smo otpremljeni u Ozalj i konačno ovdje u Zatvor. Nikada za sve vrijeme rata ,nisam učestvovao u nikakvoj borbi.

To je sve što imam za izjavi ti-.

Upozoren po čl.77. ZKP-a izjavljuje da zapisnik neće čitati.

Dovršeno u 17,20 sati

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-284/95

Karlovac, 28. kolovoza 1995. godine.

CZ/GK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

I okr. VUKELIĆ BOGDANA, sin Milana i Sofije

rod, Momčilović, rod. 5.5.1943 u Ogulinu gdje i prebiva,

Lička Jasenica 51, srbin drž. RH, u pritvoru

Okružnog zatvora Karlovac od 10.8.1995 u 20 sati

II okr. CVJETIČANIN RADE, sin Dobre i Jeke rod.

VIaisavljević, rod. 5.1.1959, u Ogulinu gdje i prebiva

Lička Jasenica 1, srbin, drž. RH, u pritvoru Okružnog zatvora

Karlovac od 10.8.1995. u 20 sati

III okr. MOMČILOVIĆ SIMEUNA sin Đure i Boje

rod. Ogrizović, rod. 23.9.1950. u Ogulinu gdje i prebiva,

Lička Jasenica 86, srbin drž. RH, u pritvoru Okružnog zatvora

Karlovac od 10.8.1995. u 20 sati

 

da su i to:

 

 

I okr. VUKELIĆ BOGDAN

II okr. CVJETIČANIN RADE

 

1) i nakon 10. svibnja 1995. godine, pa do uhićenja, u Saborskom općina Ogulin kao pripadnici Plaščanske brigade vojske tzv. “Republike srpske krajine”, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružani čuvali straže na ulasku u grad, sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika, kako bi iste spriječili u osvajanju tog okupiranog djela Republike Hrvatske

III okr. MOMČILOVIĆ SIMEUN

 

2) i nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja, kao pripadnik srbočetničkih paravojnih formacija vojske tzv. “Republike srpske krajine “- “Jasenička četa” s ciljem da svojim učešćem doprinese ostvarenju velikosrpske ideje o stvaranju tzv. “Velike Srbije”, sa zaduženim naoružanjem držao straže na području Glibodolskog križa i Žutiga kod mjesta Dabar kako bi spriječio ulazak legalnih snaga hrvatske vojske i uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privedu okrivljenici Vukelić Bogdan Momčilović Simeun i Cvjetičanin Rade

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u popis pripadnika vojske u Ličkoj JASENICI (5), medicinsku dokumentaciju (15 – 18)

4) da se temeljem članka 182. stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Vukelić Bogdana, Cvjetičanin Rade i Momčilović Simeuna produži pritvor.

Obrazloženje

 

Policijska uprava Karlovačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Vukelić Bogdana. Cvjetičanin Radu i Momčilović Simeuna, te je protiv istih podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH.

Protiv okrivljenika provedena je istraga i određen je pritvor..

U svojim obranama okrivljenici priznaju djelo koje im se stavlja na teret. I i II okrivljenici tvrde da su bili mobilizirani te da su raspoređeni na područje Saborskog gdje su čuvali straže. Imali su zaduženo naoružanje i opremu. Kada je počela akcija hrvatske vojske nitko im nije rekao što se zapravo događa već su nekako saznali da se njihova vojska povlači prema Rakovici pa su i oni krenuli prema Slunjskom poligonu gdje su se i predali hrvatskoj vojsci.

III okr. Momčilović Simeun se brani da je nakon što je mobiliziran bio raspoređen na područje Glibodolskog križa prema mjestu Dabar gdje je s naoružanjem držao straže prema položajima hrvatske vojske.Kada su počela ratna djelovanja napustio je položaj i otišao svojoj kući. Ubrzo je došla vojna policija koja je sve pučanstvo prisiljavala na povlačenje tako da je i on sam krenuo prema Slunjskom poligonu gdje je uhićen.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da su okrivljenici počinili kazneno djelo koja im se stavlja na teret.

Smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da su okrivljenici očito bili naoružani, obavljali s oružjem i određene poslove (čuvali stražu) i što je potpuno nesporno bili su protivnici uspostave legalne vlasti RH na tom području.

Radi se dakle o naoružanim osobama koje su organizirano s oružjem sudjelovale u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da su okrivljenici počinili kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

Kako se radi o osobama koje su učestvovale u oružanom otporu, a još uvijek se na pojedinim okupio ranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenici ponoviti djelo, te je u odnosu na iste temeljem članka 182. stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Kako su, dakle, u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

 

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car


 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

VOJNI SUD U KARLOVCU

 

Broj:III K-255/95-7

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Janjac Marijana kao predsjednika vijeća, te Boljkovac Juraja; predsjednika suda i Kosijer Mladena kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u kriv. predmetu protiv I okr. Vukelić Bogdana i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235 st.l KZRH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac, br. KT-284/95, od 28.8.1995. godine, dovršene u prisutnosti vojnog tužitelja Car Zdravka, okrivljenika osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Laptalo Alenke odvjet. u Karlovcu, dana 5. listopada 1995. godine

 

 

p r e s u d i o  j e

 

 

I okr. VUKELIĆ BOGDAN sin Milana i Sofije

rođ. Momčilović, rod. 5.5.1943.g.u Ogulinu,

gdje i prebiva Lička Jesenica 51,Srbin, drže RH, djelatnik,

II okr. CVJETIČANIN RADE sin Dobre i Jeke

rod. Vlaisavljević, rođ.5.1.1939.g. u Ogulinu,

gdje i prebiva Lička Jesenica 1, Srbin,

drže RH, umirovljenik,

III okr. MOMČILOVIĆ SIMEUN sin Đure i Boje

rođ. Ogrizović, rodj.23.9.1950.g.u Ogulinu, gdje i prebiva,

Lička Jesenica br.86, Srbin, drže RH, mehaničar

 

k r i v i  s u

 

što su i to:

I okr. VUKELIĆ BOGDAN

II okr. CVJETIČANIN RADE

 

 

1/ u vremenskom razdoblju od 10. svibnja do 6. kolovoza 1995. godine, u Saborskom, općina Ogulin, kao pripadnici Plaščanske brigade vojske tzv.”Republike srpske krajine” sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,naoružani držali straže na ulasku u grad, sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika, kako bi iste spriječili u ulasku na taj okupirani dio Republike Hrvatske,

 

III okr.MOMČILOVIĆ SIMEUN

 

2/ u vremenskom razdoblju od 10. svibnja do 6.kolovoza 1995. godine kao pripadnik srbočetničkih paravojnih formacija vojske tzv.”Republike srpske krajine” – “Jasenička četa” s ciljem da svojim učeš6em doprinese ostvarenju velikosrpske ideje o stvaranju tzv.”Velike Srbije”, sa zaduženim naoružanjem držao straže na području Glibodolskog Križa i Žutiga do mjesta Dabar, kako bi spriječio ulazak legalnih snaga Hrvatske vojske i uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle,sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljen na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime su počinili kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 235 st.l KZRH, pa se po označenom zakonskom propisu

 

o s u đ u j u  i to:

 

I okr. VUKELIĆ BOGDAN

Ilokr. CVJETIČANIN RADE

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 4 /četiri/ godine i 6 /šest/ mjeseci svaki,

a

III okr. MOMČILOVIĆ SIMEUN

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 3 /tri/ godine i 6 /šest/ mjeseci.

 

Temeljem čl. 45 st. 1 OKZRH okrivljenicima se u izrečenu kaznu uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru računajući od 10.kolovoza 1995. godine pa nadalje.

Temeljem čl. 90 st. 4 ZKP I, II i III okr. oslobađaju se dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

VT u Karlovcu optužilo je I – III okr. da su počinili kriv. djelo oružane pobune iz čl. 235 st. I KZRH,pobliže opisano u izreci.

Okrivljenici su obrane iznijeli i u istrazi i na glavnoj raspravi lli st 23 – 25 i list 35 – 36/.

I okr. VUKELIĆ BOGDAN tvrdi u obrani da: je do 1991.g. bio zaposlen u tvornici papira Plaški, da je u 8.mj.1991.g. angažiran u TO, da je zadužio naoružanje i da je krajem 11. mj. 1991.g. mobiliziran u “krajišku vojsku”. Radi se o Plaščanskoj brigadi u kojoj je ostao sve do zarobljavanja 6.8.1995.g. Tvrdi da je prvo držao stražu kod vojarne bivše JNA u Ličkoj Jesenici, a zatim na punktu u blizini Saborskog. Zadužio je SMB uniformu, pušku M-48, a kasnije automatsku pušku /AP/.Nadalje navodi da se početkom akcije “Oluja” počeo povlačiti zajedno sa drugo i treće okr. te Momčilović Nikolom prema slunjskom poligonu gdje je zarobljen od strane HV-e. Navodi da je primao vojničku plaću u iznosu od 20 – 30 “krajinskih dinara”, a da je zarobljen u SMB uniformi sa svojom AP.

II okr.CVJETIČANIN RADE u obrani tvrdi da se bavio poljoprivredom do rata, da je uključen prvo u to, da je zadužio poluautomatsku pušku IPAPI, a kasnije i SMB uniformu,da je također prvo držao straže kod bivše vojarne JNA u Ličkoj Jesenici, a kasnije kao pripadnik Plaščanske brigade stražario kod Saborskog te također imao plaću nekih 20 – 30 “krajinskih dinara”, a konkretno da je kod Saborskog bila kontrolna rampa na kojoj je obavljao svoju dužnost te da nije borbeno djelovao.

III okr. MOMČILOVIĆ SIMEUN živio je do 1993.g. i radio u Kraljevici i to u brodogradilištu, tada je pokušao naći posao u Njemačkoj pa je dao otkaz u Kraljevici, ali je mogućnost posla u Njemačkoj propala pa je otišao kući u Ličku Jesenicu gdje je odmah mobiliziran te mu je zadaća bila također držati straže po sedam dana mjesečno, a ostalo vrijeme provodio bi kod kuće jer je inače plućni bolesnik ima poteškoće s bubrezima i neku alergiju.Bio je zadužen sa SMB uniformom te sa AP, a straže je držao na punktovima Glibodolski Križ i Zutig kod mjesta Dabar sa ostalim pripadnicima svoje postrojbe sve dok nisu počela ratna djelovanja u 8.mj.1995. kada je otišao kući te ga je sama akcija “Oluja” 4.8.1995.g. dočekala bolesnog u krevetu i tada se zajedno sa ostalim sumještanima kolonom uputio prema slunjskom poligonu, a ponio je i svoju AP te je zarobljen zajedno sa I i II okr. na ulasku u slunjski poligon.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u popis osoba koji su bili pripadnici 3. voda, po sjećanju I okr.,/list 51 pa je vidljivo da su tu I i II okr., u liječničke svjedodžbe za I, II i III okr. nakon zarobljavanja i policijskog ispitivanja kao i u evidencijske kartone za sva tri okr.

Ocjenjujući obrane okr. te provedene dokaze kao i činjenicu da su zarobljeni na ulasku u slunjski poligon po pripadnicima Hrvatske vojske, sud je utvrdio da su ovi počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret. Utvrđeno je naime kako su I i II okr. kao pripadnici iste postrojbe zarobljeni po pripadnicima HV-e,kako su bili u tim postrojbama od samog početka rata 1991.g. pa do 1995.g., dužili su odoru te vojske, oružje i streljivo te primali vojničku plaću i naoružani držali straže nasuprot položajima Hrvatske vojske i na taj način objektivno sprečavali ulazak legalnih snaga Republike Hrvatske na područje koje je tada bilo okupirano, a sve to nakon 10.svibnja 1995.godine.

Isto tako utvrđeno je da je i III okr. bio pripadnik iste te pobunjeničke vojske, ali Jaseničke čete,da je dužio oružje, da je primao vojničku plaću, i naoružan držao straže u blizini mjesta Dabar čime je sprečavao sa ostalima ulazak legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje.

Kod utvrđivanja djelovanja svih okrivljenika sud se je posebno ograničio na razdoblje poslije 10.svibnja 1995.g., odnosno na razdoblje koje nije obuhvaćeno Zakonom o izmjeni Zakona o oprostu…/NN br.39 od 9.6.1995.g./ i utvrđeno je da su i nakon tog datuma ovi bili pripadnici tzv.”vojske RSK”. U ponašanju okrivljenika ostvareni su dakle bitni elementi krivičnog djela koje im se stavlja na teret, a sud nije ulazio u eventualne moralne dvojbe

okr. da li su mogli dezertirati iz vojske u koju su navodno mimo volje uključeni te da li su mogli napustiti tada okupirano područje, obitelj, imovinu i slično niti se utvrđivao stupanj njihove osobne hrabrosti za eventualan takav postupak jer je bilo nužno utvrditi samo da li su naoružani sprečavali legalne snage Republike Hrvatske da uspostave vlast na privremeno zauzetom području što je i utvrđeno.

Zbog toga sud smatra da su sva tri okrivljenika počinili krivično djelo, pa im je odmjerena i kazna. Prilikom odmjeravanja kazne sud je različito ocijenio stupanj odgovornosti I i II okr. s jedne strane i III okr. s druge strane. I i Ilokr. proveli su prije svega u pobunjeničkim postrojbama čitavo vrijeme rata od ljeta 1991.g. do ljeta 1995.godine, a nisu posebno niti isticali da su bili prisiljavani pristupiti tim postrojbama, već su to očigledno smatrali normalnim budući da su se izrazili u obrani kako su uzeti u TO odnosno da su pozvani i uvedeni u TO, a ne nasilno mobilizirani. Za razliku od njih III okr. je postao pripadnikom pobunjeničke vojske tek 1993.g. kad mu je propao pokušaj zapošljavanja u Njemačkoj pa se vratio kući, a konačno sam početak akcije “Oluja” zatekao ga je bolesnog u krevetu kod kuće, iako je prema vlastitom navodu kod mjesta Dabar sa ostalima pripadnicima svoje postrojbe držao položaje do početka završnih djelovanja HV-e,pa je njegov doprinos manji nego doprinos I i II okr. što je našlo odraza i u visini kazne koja mu je izrečena.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je I i II okr. ipak kao olakšavajuću okolnost uzeo da do sada nisu osuđivani, da su prilično istinito prikazali svoj ratni put u pobunjeničkoj vojsci te se bez mnogo otpora predali, odnosno dopustili da budu zarobljeni, pa je sud uvjerenja da će i ova kazna koja je bliža zakonskom minimumu u odnosu na njih, a i generalno ostvariti svrhu kažnjavanja. Isto tako sud je uvjeren da će i u odnosu na III okr.svrha kažnjavanja biti ostvarena, a i kod njega se vodilo računa prilikom odmjeravanja kazne da je iskreno prikazao svoju ratničku karijeru u pobunjeničkoj vojsci, te činjenicu da je neosuđivan te da je u odnosu na ostale proveo kraće vrijeme u tim postrojbama.

Stoga je suđeno kao u izreci, a prilikom pismene izrade presude sud se je ograničio samo na iznošenje bitnih razloga po točkama presude uz navođenje razloga za utvrđivanje bitnih činjenica /čl.18 Uredbe NN br.73 od 31.12.1991./

Po čl. 45 st. 1 OKZRH okr.je u izrečenu kaznu valjalo uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru, a po čl.90 st. 4 ZKP oslobođeni su dužnosti plaćanja troškova kriv. postupka jer trenutno nemaju redovna primanja, pa je odlučeno da troškovi padnu na teret proračunskih sredstava.

O produljenju pritvora izrađeno je posebno obrazloženo rješenje koje je okrivljenicima i uručeno.

Karlovac, 5. listopada 1995. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

Blaženka Čurjak                                                                               Marijan Janjac

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 793/1995-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

I

R J E Š E N J E

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Senke Klarić-Baranović i Neve Šibl, kao članova vijeća i savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara u kaznenom predmetu protiv opt. Bogdana Vukelića i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika izjavljenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 5. listopada 1995. br. K 255/95, u sjednici održanoj 9. siječnja 1996. u prisutnosti zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Tomislava Dujmića

 

presudio je i riješio je:

 

I. U povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti, preinačuje se pobijana presuda suda prvog stupnja i izriče:

protiv opt. Vukelić Bogdana, opt. Cvjetičanin Rade, opt. Momčilović Simeuna (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja), na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

ODBIJA SE OPTUŽBA

da bi:

 

opt. Vukelić Bogdan i opt. Cvjetičanin Rade

 

1. u vremenskom razdoblju od 10. svibnja do 6. kolovoza 1995. godine, u Saborskom, općina Ogulin kao pripadnici plaščanske brigade vojske tzv. “republike srpske krajine” sa svrhom spriječavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području u ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružani držali straže na ulasku u grad, sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika, kako bi iste spriječili u ulasku na taj okupirani dio Republike Hrvatske,opt. Momčilović Simeun

2. u vremenskom razdoblju od 10. svibnja do 6. kolovoza 1995. godine kao pripadnik srbočetničkih paravojnih formacija vojske tzv. “republike srpske krajine” – “jesenačka četa”

sa ciljem da svojim učešćem doprinese ostvarenju velikosrpske ideje o stvaranju tzv. “velike Srbije”, sa zaduženim naoružanjem držao straže na području Glibodolskog Križa i Žutiga do mjesta Dabar, kako bi spriječio ulazak legalnih snaga Hrvatske vojske i uspostavnog pravnog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinili krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 97. st. 2. toč. 1.-5. ZKP, te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci i nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava suda.

I. Uslijed odluke pod I. žalba opt. Vukelić Bogdana, Cvjetičanin Rade i Momčilović Simeuna postala je bespredmetna.

III. Ukida se rješenje o produljenju pritvora protiv optuženika od 5. listopada 1995. godine br. K 255/95.

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Vukelić Bogdana, Cvjetičanin Radu, Momčilović Simeuna zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st.

1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te ih po istom zakonskom propisu osudio i to opt. Vukelić Bogdana i opt. Cvjetičanin Radu svakoga na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci, a opt. Momčilović Simeuna na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci, u koju im se kaznu po čl. 45. st. 1. OKZRH uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 10. kolovoza 1995. godine, pa nadalje.

Protiv te presude žalbu su podnijeli optuženici zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke suda o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine, optuženi oslobode od krivične odgovornosti, odnosno da se pobijana presuda preinači i optuženicima izreknu blaže kazne zatvora.

Postupajući u smislu čl. 360. st. 2. ZKP Državni odvjetnik Republike Hrvatske je predložio da se žalbe optuženika odbiju kao neosnovane i potvrdi presuda suda prvoga stupnja.

Žalba je bespredmetna.

Kako je, naime, Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske ur.broj: 95-2526/1 od 30. prosinca 1995. godine o pomilovanju oslobođenjem od krivičnog progona osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak opt. Vukelić Bogdan, opt. Cvjetičanin Rade, opt. Momčilović Simeun pomilovani na način da su oslobođeni od kaznenog progona zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, zbog kojeg su pobijanom presudom bili proglašeni krivima, trebalo je na temelju čl. 377. st. 1. ZKP u svezi s čl. 339. toč. 6. ZKP, u povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti preinačiti osuđujuću presudu suda prvog stupnja i donijeti presudu kojom se optužba odbija, te je stoga presuđeno kao pod toč. I izreke.

S obzirom da je donesena odbijajuća presuda, trebalo je u skladu sa odredbom čl. 91. st. 1. ZKP odlučiti i o troškovima krivičnog postupka.

Kako su u konkretnom slučaju nastupile okolnosti koje isključuju daljnji kazneni progon optuženika, trebalo je ukinuti rješenje I kojim je protiv njih produljen pritvor 5. listopada 1995. godine br. K 255/95.

Zbog navedenih razloga, a u povodu žalbe optuženika, odlučeno je kao u izreci ove presude i rješenja.

U Zagrebu, 9. siječnja 1996.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Zlata Lipnjak-Bosanac, v.r                                                                             Milan Gudelj, v.r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -