- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0002 – REG 094

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1K-149/92

Datum : 14.05.1992.

 

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stava 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA  

 

ĐURO MUŠKINJA, otac DANE, rođen dana 15.10.1947. u Nova Kršlja,

općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja, ulica Nova Kršlja broj 6,

općina Slunj, narodnost Srbin, zanimanje poljoprivrednik,

u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju

Zbog kriv djela iz članka 236. F KZ RH – oružana pobuna –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” u devetom mjesecu 1991. godine odjeven u SMB uniformu i naoružan kratkim i dugim naoružanjem aktivno učestvuje u pripremanju oružanih sukoba na način što održava sastanke i učestvuje u nabavi oružja te prihvaća ukradenu stoku kod svoje kuće.

Dokazi :

 

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Još prije početka oružanih sukoba na području općine Slunj prijavljeni se aktivno uključuje u pripremu oružanih sukoba na način što organizira sastanke SDS sa Bajić Božom iz Lipovače, Kotur Neđom iz Grabovca i Trkulja Markom iz Nove Kršlje.

Dana 02.09.1991. godine prijavljeni se sa svojim osobnim automobilom u noćnim satima iz dvorišta Trkulja Marka odvozi oružje koje je Marko dovezao sa teretnim vozilom iz Kordunskog Ljeskovca.

Dana 10.10.1991. godine prijavljeni sa svojim traktorom zajedno sa mještanima Nove Kršlje Radaković Milanom, Radaković Jovom, Dražić Savom, Dražić Željkom, Muškinja Dujom, Ivančević Ostojom, Vuković Milom i još nekoliko ne identificiranih svi odjeveni u SMB uniformu naoružani dugim i kratkim naoružanjem iz Kordunskog Ljeskovca u Novu Kršlju dovoze minobacače, mitraljeze, puške raznih kalibara i municije i isto dijele kod kuće prijavljenog.

Nakon pada Drežnik Grada i Rakovice, prijavljeni kod svoje kuće u Novoj Kršlji ograđuje zemljište sa žicom i u istu sagoni stoku, konje i svinje dovezene sa područja navedenih okupiranih sela. Kod kuće prijavljeni angažira Radaković Milana i još nekoliko mještana koji stoku hrane.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Muškinja Đuro počinio krivično djelo iz članka 236. F – KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog : 2 kom.

Z a p o v j e d n i k :

Obajdin Mirko

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKSA

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K152/92.

Datum : 15.05.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA  

JOVO RADAKOVIĆ, otac Miloš, rođen dana 14.03.1949. u Nova Kršlja,

općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Rakovici, ulica Rakovica broj 30,

općina Slunj, narodnost Srbin, zanimanje vozač,

u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune.

 

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” u osmom i devetom mjesecu 1991. godine učestvovao u nabavci i podjeli naoružanja na području Nove Kršlje, općina Slunj.

Dokazi :

Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Prije početka oružanih sukoba na području općine Slunj prijavljeni je aktivno djelovao u pripremanju oružanih sukoba, naoružavanju i obučavanju srpskog stanovništva na području Nove Kršlje na koje su dolazili Bajić Božo iz Lipovače, Kotur Neđo iz Grabovca, Muškinja Đuro iz Nove Kršlje i Trkulja Marko iz Nove Kršlje.

Dana 02.09.1991. godine prijavljeni prati sa svojim vozilom konvoj iz Kordunskog Ljeskovca za Novu Kršlju u kome se doprema oružje, minobacači, mitraljezi, puške raznih kalibara i municija zajedno sa Trkulja Borom, Trkulja Markom, Muškinja Đurom i ostali iz Nove Kršlje te vrše podjelu u dvorištu Trkulja Marke stanovništvu srpske nacionalnosti u Novoj Kršlji.

U osmom i devetom mjesecu 1991. prijavljeni također učestvuje u nabavci hrane i oružja iz Titove Korenice i Ličkog Petrova sela preko Sadilovca i Lipovače za Novu Kršlju prateći sa svojim osobnim automobilom Trkulja Bore iz Nove Kršlje koji na svom kamionu sve prevozi i dijeli srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji.

Prijavljeni u 11 mjesecu 1991. godine odjeven u SMB uniformu i naoružan dugim naoružanjem učestvuju u seoskim stražama na području Nove Kršlje.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Adaković Jovo počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna.

O svim naknadnim saznanjima i dobivenim informacijama biti ćete obaviješteni posebnim izvještajem.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog : 1. kom

 

Z a p o v j e d n i k  :

Obajdin Mirko

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARKOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-154/92

Datum : 18.05.1992. godine

 

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovu člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku i podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILAN IVANČEVIĆ, otac Petar, rođen dana 13.03.1958. u Nova Kršlja,

 

općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja, ulica Nova Kršlja broj 72.

 

općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236.F. KZ RH – oružane pobune-

 

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” početkom četvrtog mjeseca 1991. godine za vrijeme oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima aktivno učestvovanje u pripremanju oružanih sukoba protiv Hrvatske vlasti. Od polovine osmog mjeseca prijavljeni zajedno sa mještanima srpske nacionalnosti iz Nove Kršlje učestvuje u naoružavanju oružjem dopremljenim iz Kordunskog Ljeskovca.

D O K A Z I  :

 

Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Opis činjeničnog stanja :

 

Od 01.04.1991. godine prijavljeni redovno učestvuje na sastancima SDS u Novoj Kršlji koji se održavaju u kući Tuljkar Marka i područnoj školi, a kojima rukovodi Turkalj Marko i Muškinja Đuro na kojima se vrše pripreme i dogovori o oružanoj pobuni protiv Hrvatske vlasti na području Nove Kršlje.

Početkom devetog mjeseca prijavljeni zajedno sa Turkalj Markom, Muškinja Đurom, Držić Savom, Dražić Željkom, Vuković Milom, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Trkulja Borom, Trkulja Nešom, Trkulja Milanom, Ivančević Slavkom, Ivančević Zdravkom, Ivančević Ilijom, Ivančević Ostojom, Jerković Ilijom, Muškinja Dušanom, Muškinja Milanom, Muškinja Milom i Muškinja Brankom učestvuju u nabavci oružja iz Kordunskog Ljeskovca u dvorište Trkulja Marka iz Nove Kršlje gdje isto djele srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji.

Također od polovine osmog mjeseca 1991. godine prijavljeni odijeva SMB uniformu i naoružava se kratkim i dugim naoružanjem te učestvuje u seoskim stražama na području Nove Kršlje naseljene srpskim stanovništvom.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Milan Ivančević počinio krivično djelo iz članka 236. F: KZ RH oružana pobuna.-

Prednje vam se dostavlja u nadležnost.

 

P r i l o g    : 1. kom.

Z a p o v j e d n i k  :

Mirko Obajdin

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-155/92

Datum : 18.05.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

ILIJA IVANČEVIĆ, otac Petar, rođen dana 10.02.1961. u Nova Kršlja, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja broj 72. općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” od početka četvrtog mjeseca učestvovao u pripremanju oružanih sukoba na području Nove Kršlje, početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuje u nabavi i naoružavanju srpskog stanovništva.

D O K A Z I  :

1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom četvrtog mjeseca 1991. godine prilikom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima prijavljeni aktivno učestvuje na sastancima SDS kojima rukovodi Trkulja Marko i Muškinja Đuro na kojima se vrše dogovori o organiziranju oružane pobune srpskog stanovništva na području Nove Kršlje protiv Hrvatske vlasti.

Od polovine osmog mjeseca 1991. godine prijavljeni naoružan dugim i kratkim naoružanjem i odjeven u SMB uniformu učestvuje u seoskim stražama oko srpskih sela na području Nove Kršlje a početkom devetog mjeseca 1991. godine prijavljeni zajedno sa Trkulja Markom, Muškinja Đurom, Dražić Savom, Vuković Milom, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Trkulja Đurom, Turkulja Borom, Trkulja Nešom, Trkulja Milanom, Ivančević Slavkom, Ivančević Zdravkom, Ivančević Ostojom, Jerković Ilijom, Ivančević Ilijom, Ivančević Milanom, Muškinja Dušanom, Muškinja Milanom, Muškinja Milom i Muškinja Brankom vrši podjelu oružja u dvorištu Trkulja Marka koje je dopremljeno iz Kordunskog Ljeskovca i raznosi srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor pošto isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske Stanice.

Iz naprijed navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Ilija Ivančević počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH – oružana pobuna.-

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

P r i l o g  :  1. kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINSTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-151/92.

Datum 15.05.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

ILIJA KOLUNDŽIJA, otac Mane, rođen dana 03.03.1949. u Nova Kršlja, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja, općina Slunj, ulica Nova Kršlja broj 61, općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” u osmom i devetom mjesecu odjeven u SMB uniformu naoružan kratkim i dugim naoružanjem, sudjelovao u nabavci, podjele i organiziranju nabavke oružja te u organiziranju oružane pobune među srpskim stanovništvom na području Nove Kršlje.

U periodu osmog i devetog mjeseca 1991. godine prijavljeni zajedno sa Trkulja Borom, Trkulja Nešom, Trkulja Milanom, Muškinja Đurom, Radaković Jovom, Jerković Ilijom, Cvjetičanin Lazom i Radaković Milanom sa osobnim vozilima i teretnim motornim vozilom vl. Trkulja Bore iz Titove Korenice i Ličkog Petrova sela preko Sadilovca i Lipovače dovoze oružje i hranu i djele srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji.

Početkom devetog mjeseca prijavljeni i ostali navedeni dopremaju oružje : ( minobacače, mitraljeze, puške raznih kalibara i municiju iz Kordunskog Ljeskovca te u dvorištu Trkulja Marka iz Nove Kršlje dijele srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske Stanice.

Iz naprijed navedenog i učinjenog utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Kolundžija Ilija počinio krivično djelo iz člana 236.F. KZ RH – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g    : 1.kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-156/92

Datum : 18.05.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

NEĐELJKO OBRADOVIĆ, otac Petar, rođen dana 26.01.1964., u Slunju, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Mašvina, ulica Jamarje broj 52., općina Slunj, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” od samog početka oružanih sukoba učestvovao u nabavci i podjeli naoružanja na području Stare Kršlje te aktivno učestvovao u pripremanju oružanih sukoba na čelu sa Zinaić Petrom.

D O K A Z I :

1. Službena zabilješka sastavljena u vezi informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima u četvrtom mjesecu 1991. godine prijavljeni se aktivno uključuje u organiziranju sastanaka SDS koji su se u Staroj Kršlji održavali u kući Zinaić Petra, Zinaić (nečitko) – Liječnika i Kotur Jovana gdje se vrše dogovori i priprema za oružane sukobe protiv Hrvatske vlasti.

Početkom devetog mjeseca prijavljeni zajedno sa Kotur Jovanom, Zinaić Petrom, Zinaić Milicavom, Kotur Jovanom na traktoru Zinaić Petra iz Kordunskog Ljeskovca u Staru Kršlju doprema oružje raznih kalibara : minobacače, puškomitraljeze, puške raznih kalibara i municiju koje kroz Novu Kršlju i Amarje prebacuju u Staru Kršlju i dijele srpskom stanovništvu na navedenom poslu.

Za vrijeme nabavke i dopreme naoružanja prijavljeni i ostali više navedeni su zapaženi odjeveni u SMB uniforme naoružani kratkim i dugim naoružanjem.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima Policijske stanice Slunj.

Iz naprijed navedenih i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Neđeljko Obradović počinio krivično djelo iz članka 236. F: KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

P r i l o g   : 1. kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K174/92.

Datum : 25.05.1992. godine.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stavka 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA

 

OSTOJA IVANČEVIĆ, otac Đuro, rođen 01.01.1949. u Novoj Kršlji, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja, ulica Nova Kršlja, broj 55, općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju

Zbog krivičnog dijelu iz članka 236.F. KZ RH – oružane pobune-

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” početkom četvrtog mjeseca 1991. godine aktivno  učestvuje u sastancima SDS i pripremanju oružanih sukoba protiv Republike Hrvatske, a početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuje u nabavljanju i podjeli naoružanja srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje općina Slunj.

D o k a z i  :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovorima sa xxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima 1991. godine prijavljeni se aktivno uključuje u SDS na području Nove Kršlje općina Slunj kojima rukovodi : Trkulja Marko, Muškinja Đuro, Bajić Božo i Kotur Neđo, a na kojima se vrše dogovori i pripreme za oružani sukob protiv Hrvatske vlasti.

Početkom devetog mjeseca prijavljeni zajedno sa Trkulja Markom, Muškinja Đurom, Dražić Savom, Dražić Željkom, Vuković Milom, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Trkulja Borom, Trkulja Nešom, Trkulja Milanom, Ivančević Slavkom, Ivančević Zdravkom, Ivančević Ilijom, Ivančević Milanom, Jerković Ilijom, Muškinja Dušanom, Muškinja Milanom, Muškinja Milom i Muškinja Brankom učestvuje u nabavi oružja : ( minobacača, puško mitraljeza, pušaka raznih kalibara i municije) iz Kordunskog Ljeskovca koje dovoze sa kamionom Trkulja Bore u dvorište Trkulja Marka, vrše podjelu stanovništvu srpske nacionalnosti koje odmah i raspoređuju na seoske straže po selu, a vrijeme nabave i podjele svi navedeni su odjeveni u SMB i šarene uniforme, naoružani dugim i kratkim naoružanjem.

Spominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Ostoja Ivančević počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g  : 2. kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj : 511-05-41/1-K-171/92.

Datum : 25.05.1992. godine –

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona krivičnom postupku se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MUŠKINJA DUŠAN, otac Dragić, rođen dana 30.01.1961. u Nova Kršlja, stanije u Nova Kršlja, ulica Nova Kršlja, broj 53, općina Slunj, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

Zbog krivičnog djela iz članka 236.F. KZ RH – oružana pobuna

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima aktivno učestvovao u organiziranju sastanaka SDS na području Nove Kršlje, a početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuje u nabavci i naoružavanju Srpskog stanovništva na području Nove Kršlje općina Slunj.

D o k a z i   :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom oružanih sukoba na području Plitvičkih Jezera tj. krajem trećeg početkom četvrtog mjeseca 1991. godine prijavljeni se aktivno uključuje u organiziranje sastanaka SDS koje Kotur Nedjeljko, Bajić Božo, Muškinja Đuro i Trkulja Marka, lovačkom domu i područnoj školi u Novoj Kršlji na kojima vrše pripreme i organizaciju za rušenje Hrvatske vlasti.

Početkom devetog mjeseca 1991. godine prijavljeni odjeva SMB uniformu naoružan dugim i kratkim naoružanjem učestvuje u nabavci oružja iz Kordunskog Ljeskovca zajedno sa Trkulja Borom, Trkulja Markom, Muškinja Đuro, Muškinja Dujom, Trkulja Nenadom, Trkulja Milanom, Dražić Savom, Dražić Željkom, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Trkulja Boro Brankom Danom  Ivančević Slavkom, Ivančević Zdravkom, Ivančević Ostojom, Muškinja Milom i Muškinja

sa svojim teretnim motornim vozilom marke ”Mercedes” reg. oznake BI nepoznatog broja oružje dovozi u dvorište Trkulja Marka koje u toku noći raspodjeljuje srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje te iste zadužene odmah raspoređuju u odred Mašvine koji pripada ”TO SAO Krajina” a komandant im je Kotur Neđo iz Gragovca.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Muškinja Dušan počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-172/92

Datum : 25.05.1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MUŠKINJA MILAN, otac Dragić,, rođen dana 02.01.1966. u Nova Kršlja, općina Nova Kršlja, R Hrvatska, stanuje u Novoj Kršlji, ulica Nova Kršlja broj 53, općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna.-

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima aktivno učestvuje u organiziranju sastanaka SDS na području Nove Kršlje, a početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuje u nabavci i naoružavanju Srpskog stanovništva na području Nove Kršlje.

D o k a z i   :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Samim početkom oružanih sukoba na području Plitvičkih Jezera tj. krajem trećeg i početkom četvrtog mjeseca 1991. godine prijavljeni se uključuje u organiziranje sastanaka SDS koje vodi Kotur Nedjeljko i Bajić Božo te Trkulja Marko i Muškinja Đuro na kojima vrše pripreme i dogovore kako se suprotstaviti Hrvatskoj vlasti.

Početkom devetog mjeseca 1991. godine prijavljen odjeven SMB uniformu i naoružan dugim i kratkim naoružanjem učestvuje u nabavci oružja iz Kordunskog Ljeskovca zajedno sa Trkulja Borom, Trkulja Markom, Muškinja Đurom, Trkulja Nenadom, Trkulja Milanom, Dražić Savom, Dražić Željkom Muškinja, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Ivančević Zdravkom Ivančević Ostojom, Muškinja Milom i Muškinja Brankom koje Trkulja Boro sa svojim teretnim Vozilom ”Mercedes” Bihaćke registracije dovozi u dvorište Trkulja Marka tokom Noći gdje vrše istovar i raspodjelu srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje te iste odmah raspoređuju u Odred Mašvina TO SAO Krajine kojima komanduje Kotur Neđo iz Grbovca.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Muškinja Milan počinio krivično djelo iz čl. 236. F. KZ RH – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g  : 2. kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-173/92

Datum : 25.05.1992. godine .-

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

ZDRAVKO IVANČEVIĆ, otac Dragan, rođen dana 15.03.1964. u Nova Kršlja, općina Slunj,

R Hrvatska, stanuje u Nova Kršlja, ulica Nova Kršlja broj 55, općina Slunj, narodnost Srbin, u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” početkom mjeseca 1991. godine aktivno učestvuje na sastancima SDS na području Nove Kršlje u područnoj školi, lovačkom domu i kući Trkulja Marka na kojima vrše dogovore o pripremi oružanih sukoba protiv Hrvatske vlasti a početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuju u nabavci i podjeli naoružanja srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje općina Slunj.

D o k a z i  :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Opis činjeničnog stanja :

Od samih početaka oružanih sukoba na području Plitvičkih Jezera prijavljeni aktivno učestvuju na sastancima SDS na području Nove Kršlje koji se održavaju u lovačkom domu, područnoj školi i kući Trkulja Marka, a koje vodi Trkulja Marko, Muškinja Đuro, Bajić Božo i Kotur Neđo na kojima vrše pripreme i dogovore o oružanim sukobima protiv Hrvatske vlasti.

Početkom devetoga mjeseca prijavljeni zajedno sa Trkulja Markom, Muškinja Đuro, Dražić Savom, Dražić Željkom, Vuković Milom, Muškinja Danom, Muškinja Dujom, Trkulja Borom, Trkulja Nešom, Trkulja Milanom, Ivančević Slavkom, Ivančević Ilija, Ivančević Milanom, Jerković Ilijom, Ivančević Ostojom, Muškinja Dušanom, Muškinja Milanom, Muškinja Milom, Muškinja Brankom učestvuje u nabavci oružja (minobacača, puškomitraljeza, puška raznih kalibara i municije) iz Kordunskog Ljeskovca koje odjeveni u SMB i šarene uniforme naoružani dugim i kratkim naoružanjem kamionom Trkulja Bore dovoze u dvorište Trkulja Marka gdje vrše raspodjelu srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje koje odmah i raspoređuju i svrstavaju ih ”TO SAO Krajina Odred Mašvina” gdje je zamjenik komandanta Kotur Neđo.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Ivančević Zdravko počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune.-

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

P r i l o g  : 2 kom.

 

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-175/92.

Datum : 25.05.1992 . godine.-

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stava 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILE MUŠKINJA, otac Dragić, rođen dana 31.05.1957. u Nova Kršlja, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Donja Švarča, ulica Donja Švarča, broj 75, općina Karlovac, narodnost Srbin

Zbog krivičnog djela iz članka 236.F. KZ RH – oružane pobune-

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” početkom sedmog mjeseca 1991. godine napustio adresu stanovanja u Karlovcu te se odmah priključio pripadnicima TO SAO Krajine u Novoj Kršlji, a početkom devetog mjeseca 1991. godine učestvuje u nabavci i podjeli naoružanja na području Nove Kršlje srpskom stanovništvu.

D o k a z i   :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Od početka sedmog mjeseca prijavljeni napušta adresu stanovanja u Karlovcu, Donja Švarča 75. te se priključuje pripadnicima ”TO SAO Krajina” na području Nove Kršlje kojima rukovodi zamjenik komandanta Kotur Nedjeljko. Učestvuje na svim sastancima SDS na području Nove Kršlje koji se održavaju u kući Trkulja Marka, područnoj školi i lovačkom domu na kojima vrše pripreme i dogovore o rušenju Hrvatske vlasti.

Početkom devetog mjeseca odjeven u SMB uniformu i naoružan dugim i kratkim naoružanjem učestvuje u nabavci oružja iz Kordunskog Ljeskovca koje prevozi Trkulja Boro sa svojim teretnim motornim vozilom a u pratnji Muškinja Đure, Trkulja Marka, Dražić Save, Dražić Željka, Vuković Mile, Muškinja Dane, Muškinja Duje, Trkulja Bore, Trkulja Neše, Trkulja Milana, Ivančević Ostoje, Muškinja Dušana, Muškinja Milana i Muškinja Branka.

Nabavljeno i doveženo oružje u dvorištu Trkulja Marka dijele srpskom stanovništvu sa područja Nove Kršlje koje raspoređuju u Odred Mašina u sastavu TO SAO Krajine kojim komanduje Kotur Nedjeljko.

Napominjemo da nismo mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Muškinja Mile počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost :

 

P r i l o g   : 2. kom.

Z a p o v j e d n i k   :

Obajdin Mirko

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA  KRLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-178/92

Datum : 26.05.1992. godine.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVCU

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

NIKOLA JELOVAC, otac Bude, rođen dana 31.03.1957. u Otočcu, općine Otočac, R Hrvatska, stanuju u Jezercu, Jezerce broj 5, Titova Korenica, narodnost Srbin, zanimanje Vozač

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F: KZ RH – oružana pobuna –

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajina” početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima učestvuje u pripremanju pružanju otpora Hrvatskoj vlasti s polovinom 11 mjeseca 1991. godine odjeven u SMB uniformu i naoružan kratkim naoružanjem primjećen u mjestu Željava sa kamionom.

D o k a z i  :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom četvrtog mjeseca 1991. godine prijavljeni je u mjestu Grabovac, općine Slunj iznajmio kafić ”GSŽ” od Trkulja Mile kao i vulkanizersku radionicu gdje bi se svakodnevno okupljali građani srpske nacionalnosti, a među njima i pravoslavni pop Sančanin Braco gdje su vršili dogovore i održavali stranačke sastanke na kojima su se dogovarali kako se suprotstaviti Hrvatskoj vlasti.

Polovinom 11. mjeseca 1991.  godine policajac Policijske stanice Slunj, Policijske ispostave Drežnik Grad Marijanović Nikola se nalazi u mjestu Željava kao zatvorenik priveden od strane pripadnika TO SAO Krajine i u krugu zatvora zapaža prijavljenog odjevenog u SNB uniformu i naoružanog sa kratkim naoružanjem sa kamionom kako iz kruga odvozi smeće.

Napominje da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan pripadnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni elovac Nikola počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna.

O svim daljnjim saznanjima obavijestiti ćemo vas posebnim izvještajem.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g    : 1. kom.

 

Z a p o v j e d n i k :

Obajdin Mirko

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-180/92

Datum : 26.051992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

ILIJA JERKOVIĆ, otac Janko i majke Bare, rođene 15.031973. u Slunju, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Donji Vaganac, ulica Donji Vaganac, broj 31, općina Titova Korenica, narodnost Srbin

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH – oružane pobune-

Na način što je kao pripadnik tzv. ”TO SAO Krajine” učestvuje u pripremanju oružanih sukoba protiv Hrvatske vlasti i početkom devetog mjeseca 1991. godine na području Nove Kršlje općina Slunj učestvuje u nabavci i naoružavanju srpskog stanovništva.

D o k a z i   :

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis činjeničnog stanja :

Početkom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima 1991. godine prijavljeni napušta adresu stanovanja te odlazi u Ličko Petrovo selo a zatim u Novu Krašlju gdje se priključuje pripadnicima TO SAO Krajina i sa istima učestvuje u održavanju sastanaka SDS i dogovoru o rušenju Hrvatske vlasti na čelu sa Bajić Božom, Muškinja Đurom, Trkulja Markom i Kotur Neđom.

Početkom devetog mjeseca 1991. prijavljeni zajedno sa Trkulja Markom, Trkulja Borom, Trkulja Milanom, Trkulja Nešom, Dražić Savom, Dražić Želkom, Adaković Jovom, Adaković Ilijom i Muškinja Brankom odlazi u Kordunski Ljeskovac teretnim motornim vozilom marke ”Mercedes” Bihaćke registracije na kome dovoze oružje ( minobacače, puškomitraljeze, puške raznih kalibara i municiju) u dvorište Trkulja Marka iz Nove Kršlje koju raspoređuju i djele srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji i od istih formiraju ”Odred Mašvina TO SAO Krajina” sa komandantom Kotur Neđom. Prilikom nabavke i podjele prijavljeni je odjeven u SMB uniformu naoružan dugim i kratkim oružjem.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor jer nije dostupan djelatnicima ove policijske stanice.

Iz naprijed navedenog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Jerković Ilija počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH – oružana pobuna. –

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g    : 2. kom.

 

Z a p o v j e d n i k    :

Obajdin Mirko


 

REPULIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-156/92.

Datum : 18.05.1992. godine

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zanimanje Policajac, rođen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, je dana 18.05.1992. godine u Prostoriji PU Karlovac, dao ovlaštenoj osobi PS SLUNJ slijedeće obavijesti :

Početkom četvrtog mjeseca 1991. prilikom oružanih sukoba na Plitvičkim Jezerima u Staroj i Novoj Kršlji općina Slunj dolazi do okupljanja srpskog stanovništva radi dogovora o pripremi oružane pobune protiv Hrvatske vlasti. U Staroj Kršlji glavni organizator je Zinaić Petar, a stalni članovi sastanka su Zinaić Branko, Zinaić Milisav, Kotur Jovan, Obradović Neđeljko, Obradović Petra, Topić Dragan, Topić Nikola, Cvjetičanin Stevo, Marko Zinaić i Dragan Jerković.

U Novoj Kršlji glavni organizatori su Trkulja Marko Muškinja Đuro, a prisutni su Dražić Sava, Dražić Željko, Mile Vuković, Muškinja Dane, Muškinja Dujo, Trkulja Boro, Trkulja Nešo, Trkulja Milan, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravko, Ivančević Ostoja, Ivančević Ilija, Ivančević Milan, Ivančević Ostoja, Jerković Ilija, Muškinja Dušan, Muškinja Milan, Muškinja Mile i Muškinja Branko.

Početkom devetog mjeseca 1991. godine svi gore navedeni sa traktorima i vozilima iz Kordunskog Ljeskovca prevoze u Novu i Staru Kršlju minobacače, puškomitraljeze, puške raznih kalibarai municiju i dijele srpskom stanovništvu na navedenom području. Prilikom transporta isti su zapaženi naoružani dugim i kratkim naoružanjem odjeveni u maskirne i SMB uniforme na kapama noseći kokarde ili petokrake.

Od polovine osmog mjeseca lica koja sam naveo uključuju se u seoske straže i noću i danju šeću kroz dio sela Nova Kršlja naseljeno Hrvatima, a dijelove sela naseljena srpskim stanovništvom noću čuvaju od upada iz okolnih sela, a prilikom čega često ispaljuju rafale da bi zastrašili hrvatsko stanovništvo.

 

Ovlaštena sl. osoba :

xxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-K-152/92.

Datum : 07.03.1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje Policajac, rođen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, je dana 07.03.1992. godine u PU Karlovac dao ovlaštenoj osobi PS SLUNJ slijedeće obavijesti :

Početkom osmog mjeseca 1991. godine na području Nove Kršlje Trkulja Marko iz Nove Kršlje zajedno sa Kotur Neđom iz Grabovca, Jerković Ilijom iz Nove Kršlje i Muškinja Đurom iz Nove Kršlje okupljaju u više navrata srpsko stanovništvo u područmoj školi i domu Mjesne zajednice te održavaju sastanke SDS.

Početkom devetog mjeseca 1991. g. tj. 02.09.1991. godine Trkulja Boro iz Nove Kršlje sa svojim teretnim vozilom ”Mercedes BI registracije sive boje” zajedno sa ocem Markom i bratom Milanom dovozi oružje iz Kordunskog Ljeskovca i uskladištvuje ga u som dvorištu da bi u toku noći jedinačno dolazili sa vozilom Ilije Kolundžija, Ilija Jerković i Đuro Muškinja a pješice Milan Radaković, Dujo Muškinja, Dane Muškinja, Milan Muškinja, Mile Muškinja, Ivančević Ostoja, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravk, Milan Ivančević, Ilija Ivančević, Dragan Ivančević i Mišo Ivančević te preuzeli oružje i odvozili ga svojim kućama.

U periodu osmog i devetog mjeseca 1991. godine braća Boro, Nešo i Milan Trkulja iz Nove Kršlje su sa gore navedenim kamionom dovozili iz pravca Ličkog Petrova sela i Sadilovaca stoku, brašno i ostale namjernice a pratili bi ih sa svojim osobnim vozilima Muškinja Đuro, Radaković Jovo, Ilija Jerković i Ilija Kolundžija, Lazo Cvjetičanin, Milan Radaković.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada Trkulja Milan sin Marka je sa kamionom u pratnji oca Marka iz Rakovice, Grabovca i Drežnika pljačkao i odvozio : stoku, ovce, drva, rezanu građu i bijelu tehniku te je odvozili u Tržačka Raštela Bi H na sajam gdje bi televizor u boji prodavali za 200 DM, a crno bijeli za 100 DM i nudili frižidere, škrinje za zamrzavanje i regale po niskim cijenama.

 

 

Ovl. sl. osoba :

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj : KT-386/92

 

Karlovac, 5. lipnja 1992. godine

ZC/JK

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

 

Na osnovu članka 45 stavka 2 točka 3 preuzetog ZKP-a ( NN 53/91), i članka 7 stavka 2 Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ( NN 73/91) i ( 25/92) podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

I okr. ĐURE MUŠKINJE, sin Dane, rođ. 15.10. 1947. u Slunju, gdje i prebiva Nova Kršlja br. 6,

Poljoprivrednik, Srbin, državljanin RH.

II okr. JOVE RADAKOVIĆ, sin Miloša, rođ. 14.03.1949. u Slunju, gdje i prebiva, Rakovica, br. 30 vozač, Srbin, državljanin RH.

III okr. MILANA IVANČEVIĆ, sin Petra, rođ. 12.3. 1958. u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja br. 72, Srbin, državljanin RH.

IV okr. ILIJE IVANČEVIĆ, sin Petra, rođ. 10.02. 1961. u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja br. 72. Srbin, državljanin RH.

V okr. ILIJE KOLUNDŽIJA, sin Mane, rođ. 03.03. 1949. u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja, br. 61, Srbin, državljanin RH.

VI okr. NEDELJKA OBRADOVIĆ, sin Petra, rođ. 26.01.1964. u Slunju, prebiva u Mašvini, Jamarje br. 52, SO Slunj, Srbin, državljanin RH.

VII okr. OSTOJE IVANČEVIĆ, sin Đure, rođ. 01.01.1949. u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja br. 55, Srbin, državljanin RH.

VIII okr. DUŠANA MUŠKINJA, sin Dragića, rođ. 3001.1961. u Slunj, gdje i prebiva, Nova Kršlja kbr. 53. Srbin, državljanin RH.

IX okr. MILANA MUŠKINJA, sin Dragića, rođ. 02.01.1966. u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja br. 53, Srbin, državljanin RH.

X okr. ZDRAVKA IVANČEVIĆ, sin Dragana, rođ. 15.031964. u Novoj Kršlji, gdje i prebiva na kbr. 55. SO Slunj, Srbin, državljanin RH.

XI okr. MILE MUŠKINJA, sin Dragića rođ. 31.05.1957. u Slunju, prebiva u Karlovcu, Donja Švarča 75, Srbin, državljanin RH.

XII. NIKOLE JELOVAC, sin Bude, rođ. 31.03.1957. u Otočcu, prebiva u Titovoj Korenici, Jezercebr. 5, vozač, Srbin, državljanin RH.

XIII. okr. ILIJE JERKOVIĆ, sin Janka i Bare, rođ. Obajdin, rođ. 15.03.1973. u Slunju, prebiva u Titovoj Korenici, Donji Vaganac br. 31, Srbin, državljanin RH.

Da su :

Tokom rujna 1991. godine na području Nove Kršlje, SO Slunj, u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalnih organa vlasti, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, zajednički dobrovoljno pristupili neprijateljskim četničkim formacijama, te su iz Kordunskog Ljeskovca dovozili oružje koje su noću dijelili mještanima Srpske nacionalnosti od kojih je formiran tzv. ”Odred Mašvina – TO SAO Krajina, nakon čega je oružjem izvršen napad i okupacija Rakovice i Drežnik Grada, te šireg područja gdje živi pretežno Hrvatsko pučanstvo koje je protjerano sa svojih ognjišta, a navedena područja su okupirana i zbog toga nisu pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske,

Dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 F stavka 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna rasprava,
 2. da se na raspravu pozovu I okr. Muškinja Đuro, II okr. Radaković Jovo, III okr. Ivančević Milan, IV okr. Ivančević Ilija, V okr. Kolundžija Ilija, VI okr. Obradović Nedeljko, VII okr. Ivančević Ostoja, VIII okr. Muškinja Dušan, IX okr. Muškinja Milan, X okr. Ivančević Zdravko, XI okr. Muškinja Mile, XII okr. Jelovac Nikola i XIII okr. Jerković Ilija te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kao svjedoka.

O b r a z l o ž e nj e

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv gore imenovanih okrivljenika, radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F stavak 1 KZ RH, pobliže opisanog u izreci ove optužbe.

Iz izjava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su u toku rujna 1991. godine svi okrivljenici dobrovoljno pristupili nelegalnim neprijateljskim formacijama koje formacije su imale za cilj nasilno rušenje državnog ustrojstva Republike Hrvatske, odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, a također i nasilno rušenje legalnih organa vlasti Republike Hrvatske. Okrivljenici su se pridružili neprijateljskim srbočetničkim formacijama, te su u namjeri ostvarenja navedenih ciljeva odlazili na područje Kordunskog Ljeskovca, odakle su dovozili oružje, kojim oružjem su zaduživani mještani Srpske nacionalnosti koji su se na taj način naoružali formiran je tzv. ”Odred Mašvina” koji pripada TO ”SAO Krajina” da bi nakon toga bio izvršen napad na područje Rakovice i Drežnik Grada te šireg područja gdje živi pretežno Hrvatsko pučanstvo koje je nakon toga sa svojih ognjišta i protjerano. To područje je okupirano i nije pod kontrolom legalni snaga Republike Hrvatske.

Postupak okrivljenika obzirom na izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ukazuju na sve bitne elemente krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F stavak 1 KZ RH. Očito je dakle da je njihova namjera bila nasilno rušenje legalno izabrane vlasti RH i odcjepljenje djela njenog teritorija, radi sprečavanja kontrole legalnih snaga RH na njenom cijelom teritoriju, zbog čega su se i pridružili tzv. ”Srbočetničkih formacija” i dovozili oružje kojim je naoružavano Srpsko stanovništvo koje je kasnije izvršilo napad na područje Rakovice i Drežnik Grada.

Imajući u vidu članak 7 stavka 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92), valjalo je podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da okrivljenici za sada nisu dostupni legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj : III K-97/92-4

Kv-103/92

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Mladenka Kosijera kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Đure Muškinje i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236 F st. 1 KZ RH, temeljem čl. 300 preuzetog ZKP (NN br. 53/91), 1. Srpnja 1992. godine,

 

R i j e š i o    j e

 

I okr. ĐURI MUŠKINJA, Nova Kršlja 6, Slunj,

II okr. JOVIRADAKOVIĆU, Rakovica 30, Slunj

III okr. MILANU IVANČEVIĆU, Nova Kršlja 72, Slunj

IV okr. ILIJI IVANČEVIĆU, Nova Kršlja 72, Slunj

V okr. ILIJI KOLUNDŽIJI, Nova Kršlja, 61, Slunj

VI okr. NEDJELJKU OBRADOVIĆU, Mašvina, Jamarje 52, Slunj

VII okr. OSTOJI IVANČEVIĆU, Nova Kršlja 55, Slunj,

VIII okr. DUŠANU MUŠKINJI, Nova Kršlja 53, Slunj

IX okr. MILANU MUŠKINJI, Nova Kršlja 53, Slunj

X okr. ZDRAVKU IVANČEVIĆU Nova Kršlja 55, Slunj

XI okr. MILI MUŠKINJI, Donja Šverča 74, Karlovac

XII okr. NIKOLU JELOVCU, Titova Korenica, Jezerce 5,

XIII okr. ILIJI JERKOVIĆU, Donji Vaganac 31. Titova Korenica

 

 

S u d i t     ć e    s e   u   o d s u t n o s t i

Zbog kriv. djela iz čl. 236-F st. 1 KZ RH za koje su optuženi optužnicom VT Karlovac broj KT – 386/92.

Žalba na zadržava izvršenje rješenja.

Obrazloženje

VT Karlovac optužilo je okr. zbog krivičnog djela iz čl. 236 F st. 1. KZ RH, te je ujedno predložio da im se sudi u odsutnosti.

Okr. prebivaju na području koje trenutno nije pod kontrolom državnih organa RH, ili se trenutno tamo nalaze (XI okr.), pa je očito da tim organima nisu dostupni, a što potvrđuje i činjenica da nisu dostupni, a što potvrđuje i činjenica da nisu pronađeni ni nakon raspisivanja tjeralice i određivanja pritvora. Osim toga priroda i težina kriv. djela koje im se stavlja na teret pretpostavlja osobito važan razlog da im se sudi iako su odsutni, pa je stoga prihvaćen prijedlog VT Karlovac te je riješeno kao u izreci.

U Karlovcu, 1. srpnja 1992. godine.

 

ZAPISNIČAR :                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA :

 

Blaženka Čurjak v. r.                                                                                      Zvonimir Matan v. r.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : III K-97/92-5

Kv – 228/92

 

 

R J E Š E NJ E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Đure Muškinje i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236 -F st. 1. KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 30. listopada 1992. godine

R i j e š i o    j e

 

I – Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivično djelo počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. ĐURE MUŠKINJE, JOVE RADAKOVIĆ, MILANA IVANČEVIĆA, ILIJE KOLUNDŽIJE, NEDJELJKA OBRADOVIĆA, OSTOJE IVANČEVIĆA, DUŠANA MUŠKINJE, MILANA MUŠKINJE, ZDRAVKA IVANČEVIĆA, MILE MUŠKINJE NIKOLE JELOVCA I ILIJE JELKOVIĆA    o b u s t a v lj a    s e.

II – Rješenje van raspravnog vijeća ovog suda od 11. lipnja 1992. g. pod brojem K-97/92-2 stavlja se van snage, a kojim je određen pritvor, protiv optuženih – (označenih u toč. I ovog rješenja). –

III – Naredba suca ovoga suda Nine Bubaš od 11. lipnja 1992. g. pod brojem K-97/92-3 kojom je određeno izdavanje tjeralice protiv optuženih (označeni u toč. I ovog rješenja)

P o v l a č i     s e

O b r a z l o ž e nj e

VT Karlovac pod brojem KT-386/92 podiglo je optužnicu kod ovog suda protiv Đure Muškinje i dr., radi krivičnog djela iz čl. 236-F st. 1. KZ RH pobliže opisano u izreci optužnice.

Prije podizanja optužnice, odnosno nakon podizanja optužnice van raspravno vijeće ovog suda odredilo je nad optuženima pritvor, a sudac Nina Bubaš naredila je izdavanje tjeralice, međutim kako je postupak obustavljen valjalo je i rješenje o određivanju pritvora staviti van snage kao i povući naredbu o izdavanju tjeralice.

Stoga je riješeno kao u izreci.-

Karlovac 30. listopad 1992. godine.-

PREDSJEDNIK VIJEĆA :

Zvonimir Matan v.r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -