- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Kakma – ZD 0004

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

ISTRAŽNI CENTAR

 

R J E Š E NJE

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. MILANA VESELINOVIĆA i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 120.st.1. OKZRH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru od 7.ožujka 1997.godine broj KT 108/97, temeljem čl.150. i čl.183. ZKP,

 

r i j e š i o    j e

 

Protiv okrivljenika i to:

1/ MILANA VESELINOVIĆA sina Vlade rođen 11.7.1968. godine u Benkovcu

sa zadnjim prebivalištem u Tinju,

2/ JOVE ZEČEVIĆA sina Mile rođen 24.12.1967.godine u Benkovcu sa zadnjim prebivalištem u Jagodnj i Donjoj,

3/ SLOBODANA VUJKA sina Milana rođen 2S.3.1961.godine Velikoj Glavi općina Šibenik, s zadnjim prebivalištem u Kninu, ul. P. Drapšina bb,

4/ DRAGANA MATIĆA sin Slobodana, rođ. 28.08.1968 u Biogradu, (nečitko), još sa neutvrđenim bližim osobnim podacima i

5/ SLOBODANA ĆOSE sin (nečitko), rođ. 17.10.1969 u (nečitko) iz Jagodnje gornje, sa još neutvrđenim bližim podacima

I

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji utemeljena sumnja da su dana 3.kolovoza 1992. godine u Kakmi, kao pripadnici tzv. “Martićeve milicije” sudjelujući u oružanim sukobima protiv legalnih organa Republike Hrvatske i postupajući protivno čl.4.st.2. alineja a) Dopunskog protokola uz Ženevsku konvenciju od 12.kolovoza 1949.godine o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), nakon što su bez ikakvog razloga lišili slobode civila Davora Lukić i vezali mu ruke konopcem, bacili ga na zemlju, tukli ga nogama-po cijelom tijelu, da bi mu potom stavili nož u usta, uvukli oštricu između dva zuba i naglo povukli nož uslijed čega su mu slomili dva zuba i zarezali desni, poslije čega su mu rasparali košulju istim nožem zarezali kožu na tijelu, po nosu i iznad uha govoreći mu da će mu otkinuti nos i odrezati uho, te su ga konačno, vezali za kameni stup spomenika i u takvom ga položaju nastavili tući nogama i šakama, nanijevši mu pri tome teške tjelesne ozljede,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba oružanog sukoba mučili i nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu, nanoseći mu velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, raznim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.1. OKZRH.

II

ODREĐUJE SE PRITVOR

iz zakonskog osnova navedenog u čl.182.st.1. ZKP koji se računa od časa lišenja slobode te po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana nakon lišenja slobode.

Obrazloženje

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je konačni zahtjev za provođenje istrage protiv okrivljenika jer da postoje osnovi sumnje da su oni počinili naprijed opisano krivično djelo, predlažući ujedno i naređivanje pritvora jer je i za tu mjeru ispunjena zakonska pretpostavka.

Zahtjev i prijedlog su osnovani.

Osnovanost sumnji da su okrivljenici počinili naprijed opisane radnje , što je pretpostavka za provođenje istrage, proizlazi iz navoda u krivičnoj prijavi PU Zadar od 31.5.1993.godine broj KI 17/93 kao i tamo navedenih priloga u vidu službenih zabilježaka povijesti bolesti Davora Lukića i dr. Stoga je taj postupak nužan da bi se prikupili dokazi i podaci kako bi nadležni državni odvjetnik mogao odlučiti o daljnjem tijeku postupka.

Međutim, okrivljenici nisu prethodno ispitani jer nisu dostupni državnim tijelima (u bjekstvu su), pa iz razloga sprječavanja odgađanja ovog postupka prednja odluka donešena je i bez navedene procesne radnje.

Na osnovu navedenog provođenje istrage je opravdano i na zakonu zasnovano.

Glede odluke o pritvoru utvrđuje se da s obzirom na zaprijećenost kazne za

navedeno kazneno djelo naređivanje pritvora je obvezno u smislu čl.182. st .1. ZKP, pa je i taj

prijedlog valjalo usvojiti.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

U Zadru, 20.ožujka 1997.godine

ISTRAŽNI SUDAC :

Ladislav Judnič

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -