2008.09.04. - Pjesma "Glas za pravdu"

glazba -  Aleksandar Homoky,
aranžman - Ivica Murat
tekst. - Biljana Barković
Pjesmu izvodi Zoran Goman