PONOSITI GRADE KNINE

http://www.lijepanasadomovinahrvatska.com/images/stories/audio/muzika/2010_07_30_ponositi_grade_knine.mp3

 

 

 PONOSITI GRADE KNINE

 

 

  Pjesma posvecena gradu Kninu u povodu 15-te obljetnice "Oluja". Tekst napisala Biljana Barkovic, glazba Zoran Goman, aranzman Darko Kalogjera. Izvodjac Zoran Goman