2003.08.07. - George Rudman

Provod posjeta BiH, posjet Svetog Oca Banja Luci i susreti sa najvisim crkvenim duznosnicima u BiH, polozaj Hrvata u BiH, aktivnosti CAA u Kaknju, planovi CAA, dolazak predsjednika predsjednistva BiH g. Dragana Covica u SAD.