2003.08.16. - Vesna Skara - Ozbolt

Stete i uzroci pozara, polozaj umirovljenika, zagadjivanje prirode raznim vrstama otpada i odnos Vlade prema tom pitanju, trgovina zenama i djecom.