- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – SI-0056

 

 

 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U  S I S K U

 

BROJ: KT-63/96

Sisak, 14. studenog. 1996.

 

 

MU/JG

 

Ž U P A N I J S K O M    S U D U

S I S A K

 

Temeljem članka 41. stavka 2. točke 3. ZKP-a, podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

protiv:

 

Okr. PAVLOVIĆ NIKOLE, zv. “Kovan” , sina Marka i Marije, dje. Kličković,

stanuje u Kirinu, Općina Gvozd Kirin 97, rođenog 06.03.1937.g. u Kirinu, Srbina, drž. RH, poljoprivrednika, oženjenog, 3 djece, nalazi se u pritvoru Županijskog suda u Sisku

od 18.srpnja 1996.g.

 

da je:

u vremenskom periodu od mjeseca studenog 1991. godine do kolovoza 1995. godine, u selu Crna Draga općina Lasinje i selu Kirin općina Gvozd, prethodno pristupivši u para vojne formacije tzv. “Republike Srpske Krajine”, očito nezadovoljan demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj, a u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osobama za vrijeme rata, sudjelujući u sastavu baterije haubica od 105 mm, sa borbenih položaja pucao iz topova po selima uz rijeku Kupu nastanjenim civilnim stanovništvom, pa je tako u više navrata učestvovao u bombardiranju sela Pisarovina, Jamnička Kiselica, Lasinja i drugim selima pretežno nastanjenih hrvatskih pučanstvom, gađajući civilne objekte u tim selima, pri čemu je na civilnim objektima pričinjena šteta velikih razmjera, a od bombardiranja je smrtno stradalo više civilnih osoba, dok je veći broj civilnog stanovništva protjerano iz svojih kuća,

dakle, kršeći pravila za vrijeme oružanog sukoba izvršen napad na civilno stanovništvo bez izbora cilja te pri tom je veći broj osoba izgubio život te uništio imovinu u velikim razmjerima,

pa, daje time počinio kazneno djelo protiv čovječanstva i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH.

S T O G A  P R E D L A Ž E M

1/ da se pred Vijećem Županijskog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2/ da se na glavnu raspravu iz pritvora izvedene okr. Pavlović Nikola (26. i 27.), Pavlović Dragica ( 43. i 44.),

3/ da se na glavnoj raspravi uzme uvid u fotodokumentaciju MUP – RH ( 51­56 ), zapisnik o uviđaju ( 62. i 63.),

4/ da se protiv okr. Pavlović Nikole produži pritvor do okončanja postupka, a iz razloga zbog kojeg je pritvor bio i određen ( 182. st. 1. ZKP-a).

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 

Na temelju podataka kaznene prijave PU Sisačko-Moslavačka pod brojem KU­77/96 od 17.07.1996. godine, te rezultata prikupljenih obavijesti proizašla je osnovana sumnja da je Pavlović Nikola počinio kazneno djelo iz članka 120. st. 1. OKZRH, stoga je

istražnom sucu Županijskog suda u Sisku je bio stavljen zahtjev za provođenje istrage u pravcu navedenog kaznenog djela, kojim zahtjevom se u cijelosti saglasuje istražni sudac, te pod brojem KIO 101/96 dana 18. srpnja 1996. godine donio rješenje o provođenju istrage.

Dajući svoju obranu u toku prethodnog postupka okr. Pavlović Nikola naveo

je pred istražnim sucem da je 05.11.1991. godine bio mobiliziran u para vojne formacije tzv. “Krajine”, sve do 10.07.1992. godine kada je dolaskom UMPROFORA bio demobiliziran. Tijekom boravka u para vojnim formacijama bio je zadužen sa puškom “PAP” sa 20 metaka. Kategoričan je u tvrdnji da nije sudjelovao u nikakvom borbenom djelovanju. Kao starija osoba čuvao je stražu. Tijekom izbijanja oružane pobune bio je raspoređen kod sela Crna Draga. Sjeća se da je tamo bilo oko 50 do 60 ljudi, a zapovjednik je bio Mraović Damjan, a njegov zamjenik bio je Mraović Branko.

Nakon demobilizacije nije bio aktivno uključen u para vojne formacije “SAO Krajine”, osim mjesec dana u vrijeme napada orkanima na Zagreb. Tada je bio raspoređen u selo Cvetinovac, gdje je čuvao stražu.

 

 

Inače baterija gdje je čuvao stražu borbeno je djelovala prema selima Pisarovini, Jamničkoj Kiselici, Lasinju te po mjestima uz rijeku Kupu.

 

Posebno napominje u svojoj obrani da je tijekom boravka u para vojnim formacijama ispalio svega tri metka iz puške, sa kojim je bio zadužen, a što se tiče granatiranja to su činili haubice, po naredbi čiji su poslužioci bili pretežito mlađi ljudi.

 

Saslušana kao svjedok Pavlović Dragica, inače supruga okr. Pavlović Nikole navela je pred istražnim sucem da je njezin suprug bio uključen u para vojne formacije tzv. “Krajine” i to tek nakon pada Viduševca, poznato je da je okrivljen uključen od 1991. godine u para vojne formacije. Sjeća se da je okrivljeni bio raspoređen u selo Crnu Dragu. Okrivljeni je bio zadužen sa puškom i bio je obučen u 5MB uniformu. Poslije je bio prebačen kod topova. Okrivljeni je bio u bivšoj JNA “artiljerac”. Sa okrivljenim nije bila u dobrim odnosima. Tvrdi da je okrivljeni povremeno dolazio kući i ponovno se vraćao na borbeni položaj, kod topova. Sjeća se da mu je komandant bio Čedo Bulat.

 

Inače tijekom rata zajedno sa okr. Pavlović Nikolom je živjela u selu Kirin. Inače okrivljeni je kroz tri godine, dok je rat trajao nosio bradu koju, nije htio obrijati. Na njene riječi da se opere i obrije, okrivljeni joj je odgovorio da kakav bi on bio četnik kad bi obrijao bradu.

 

Sjeća se da je jednom prilikom okrivljeni sa jednim čovjekom dovezao kući pšenicu i krumpir, no nije poznato od kuda je to okrivljeni dovezao.

 

Na temelju činjeničnih utvrđenja tijekom istrage sa pouzdanom sigurnošću se može zaključiti da je okr. Pavlović Nikola učinio inkriminirano djelo, a na način pobliže opisano u dispozitivu ove optužnice.

 

Takav zaključak proizlazi iz djelomičnog priznanja samog okrivljenog Pavlović  Nikole, koji ističe da je po izbijanju oružane pobune, aktivno se uključio u para vojne formacije tzv. “Krajine” nadalje iz iskaza svjedoka Pavlović Dragice proizlazi daje okrivljeni Pavlović Nikola tijekom rata bio zadužen sa puškom, mecima, a nešto kasnije zauzimao je položaje kod haubica. Noturno je da je okrivljeni Pavlović Nikola sa većim brojem za sada neidentificiranim pripadnicima para vojnih formacija borbeno djelovao po selima uz Kupu, da su se usljed tako borbenih djelovanja na imovini pušćana hrvatske nacionalnosti nanesene ogromne štete, te da je veći broj civilnih osoba smrtno stradalo, a znatan broj je i ranjen.

 

Tražeći uzroke ekcesnog ponašanja okrivljenika Pavlović Nikole s pouzdanom se sigurnošću može zaključiti da je okrivljeni Pavlović Nikola očito bio nezadovoljan sa nastupjelim demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj, pa i u cilju podrivanja i baranja demokratskog društva u Republici Hrvatskoj aktivno se uključio u para vojne formacije tzv. “Krajine”.

 

Slijedom izloženog ola. Pavlović Nikola je takvim svojim postupanjem ostvario sva bitna objektivna i subjektivna obilježja utuženog kaznenog djela, zbog čega se ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMJENIK

ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

MILJENKO UGARKOVIĆ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -