- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – KA-0002

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odjel za operativne poslove JS

 

Broj 511-05-02/2-KM-K-736. 1992.

Datum 22.05.1992.godine.

 

 

 

V O J N O M     JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. Milan Miljević       , zvani ________________________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka ______________________ , rođene ________________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   14.11.1964._____    u   Glina, općina   _    Glina ___________;

 

Hrvatska____,    stanuje u Gređani, ulica __Gređani__________,

 

broj 94__, općina  Vrginmost narodnost  ___Srbin__________,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F KZRH-e.

 

 

 

 

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenog na ugrožvanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

Dokazi:

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx dana

15.05.1992.godine.

Opis činjeničnog stanja:

Na osnovu navedenih saznanja navedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje.

Prijavljeni Milan Miljević nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne tzv. „martićeve milicije“ koja je djelovala na području SO Vrginmost.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Milan Miljević u toku druge polovine 7 mjeseca 1991.godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxx (prilog-1) u selu Gređani, zaselak Miljevići ispred gostionice vl. Čučković Slavka. Prijavljeni je bio u maskirnoj uniformi, a na rukavu uniforme jasno se vidio natpis na ćirilici „milicija krajina“. Bio je naoružan automatskom puškom i pištoljem.

Napominjemo da sa prijavljenim Milanom Miljević nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Milan Miljević počinio krivično djelo iz članka 236 F KZRH-e oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost

 

Prilog: 1.

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odjel za operativne poslove JS

 

Broj 511-05-02/2-KM-K-736. 1992.

Datum 22.05.1992.godine.

 

 

 

V O J N O M     JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. Milan Miljević       , zvani ________________________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Đuro i majka ______________________ , rođene ________________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   08.06.1964._____    u   Glina, općina   _    Glina ___________;

 

Hrvatska____,    stanuje u Gređani, ulica __Gređani__________,

 

broj 85__, općina  Vrginmost narodnost  ___Srbin__________,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F KZRH-e.

 

 

 

 

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenog na ugrožvanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

Dokazi:

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dana

15.05.1992.godine.

Opis činjeničnog stanja:

Na osnovu navedenih saznanja navedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje.

Prijavljeni Milan Miljević nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu nelegalne tzv. „martićeve milicije“ koja je djelovala na području SO Vrginmost.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Milan Miljević u toku druge polovine 7 mjeseca 1991.godine viđen od strane Cerjak Zlatka (prilog-1) u selu Gređani, zaselak Miljevići ispred gostionice vl. Čučković Slavka. Prijavljeni je bio u maskirnoj uniformi, a na rukavu uniforme jasno se vidio natpis na ćirilici „milicija krajina“. Bio je naoružan automatskom puškom i pištoljem.

Napominjemo da sa prijavljenim Milanom Miljević nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Milan Miljević počinio krivično djelo iz članka 236 F KZRH-e oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog: 1.

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Sastavljena dana 15.05.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a koji je izjavio slijedeće:

 

“ U toku II polovice 7 mjeseca 1991. godine u selu Gređanima tzv. „Miljevići“ jasno sam vidio i prepoznao MILJEVIĆ MILANA, sin Nikole, rođen 14.11.1964. godine u Glini, s mjestom prebivališta, Gređani kbr. 94.

 

Isti je pripadao neprijateljskim srbočetničkim formacijama bio je naoružan automatskom puškom i pištoljem, obučen u šarenu „Martićevsku uniformu“ tzv. „Milicija krajine“ s natpisom na ćirilici na rukavu.

 

Također sam vidio i prepoznao MILJEVIĆ MILANA, sin Đure, rođen 08.06.1964.godine u Glini, s mjestom prebivališta u Gređani kbr. ?, koji je bio naoružan automatskom puškom i pištoljem, obučen u šarenu „Martićevsku“ uniformu tzv. „Milicija krajine“ ispisana na ćirilici.

 

Obojica su se nalazila ispred gostionice u Gređanima tzv. „?“ vl. Čučković Slavka.

 

 

 

Ovl. službena osoba:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-378/92

 

Karlovac, 29. svibnja 1992. godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92) podižem,

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

 1. okr. MILJEVIĆ MILANA, sina Nikole, rođ. 14.11.

1964. u Glini, sada prebiva u Gređanima br. 94,

SO Vrginmost, Srbina, drž. RH

 

 1. okr. MILJEVIĆ MILANA, sina Đure, rođ. 8.6.1964.

u Glini, sada prebiva u Gređanima, br. 85,

Vrginmost, Srbina

 

Da su:

 

U drugoj polovini 1991. godine na području SO Vrginmost, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“ dobrovoljno se uključili u nelegalne oružane formacije „SAO Krajine – Martićevu miliciju“ koja djelovala na području SO Vrginmost, zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom te s istim vršili kontrolu ulaska i izlaska građana, obavljali straže, te sudjelovali u drugim akcijama protiv Republike Hrvatske.

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna

rasprava,

 

 1. predlažemo da se I. i II. okrivljenom odredi pritvor temeljem propisa iz članka

191. preuzetog ZKP-a (NN 53/91), te da se okrivljenima sudi u odsutnosti temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91)

 

 1. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (3)

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je I. okr. Miljević Milana i II. okr. Miljević Milana da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx navodi da je u drugoj polovini 7. mj. 1991.g. u selu Gređani, tzv. „Miljevići“ vidio i prepoznao Miljević Milana, sina Nikole, tj. I. okrivljenog koji je tada pripadao neprijateljskim oružanim formacijama, bio naoružan automatskom puškom i pištolje, obučen u uniformu „milicije Krajina“. Isto tako da je vidio i prepoznao II. okr. Miljević Milana, sina Đure, koji je isto tako bio naoružan automatskom puškom i pištoljem, obučen u uniformu „milicije SAO Krajina“, a obadvojica su se u to vrijeme nalazili ispred gostione vlasništvo Čučković Slavka u Gređanima.

Obzirom na navode xxxxxxxxxxxxxxxxx, nedvojbeno proizlazi da su I i II okrivljeni u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, a u cilju odvajanja djela teritorije RH i pripajanje SAO Krajine, u drugoj polovini 1991.g. dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim formacijama tzv. „SAO Krajina“ tačnije pristupili „Martićevoj miliciji“, te zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim vršili akcije uperene protiv Republike Hrvatske, pa stoga smatramo da se u njihovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da su oba okrivljena trenutno nedostupna pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se protiv istih odredi pritvor, te da im se sudi u odsutnosti jer za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Noćan


Broj:  IV K-86/92-4

ZAPISNIK

od 1. srpnja 1992.

 

o glavnoj raspravi kod    ___Vojnog____ suda u ____Karlovcu._____

 

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet:

Mladen Kosijer Tužilac:           VT Karlovac

(predsjednik vijeća-sudac)

 

Nina Bubaš Okrivljeni       MILAN MILJEVIĆ i dr.

 

Zvonimir Matan zbog kriv.djela iz čl.   236.f./ 1 KZ RH

(članovi vijeća)

 

Sanda Rastovski Br.javnog tužilaštva   Kt 378/92

(zapisničar)

 

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 10,00 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili:

 

 1. VT Tužilac Stanković Močan
 2. Oštećeni:  ________________________
 3. Okrivljeni: branitelj Vrlinić Stevo odv. iz Klc
 4. Svjedoci:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Konstatira se da je donešeno rješenje o provođenju suđenja u odsutnosti o rk. Koje je postalo

pravomoćno.

 

Pred. vijeća otvara zasjedanje, objavljuje predmet glavne rasprave kao i čl. vijeća, na koji

nema primjedbi.

Glavna rasprava je javna.

 

Svjedok upozoren u smislu čl. 325 preuzetog ZKP-a.

 

Utvrđuje se identitet okr.

 

 1. okr. MILJEVIĆ MILAN podaci kao na listu br. 4.
 2. Okr. MILJEVIĆ MILAN sin Đure podaci kao na listu br. 4.

 

Glavna rasprava počinje.

Čita se optužnica.

 

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nije u rodu niti svađi, propisano

opomenut iskazuje:

 

Ja sam u II. pol. VII mjeseca 1991.god. obnašao djelatnost redovnog policajca MUP-a. Sjećam se da smo jednom prilikom sa pred. MZ Vladom Maričkovićem došli u selo Grežani zaseok Miljevići, ispred gostione Čučković Slavka, i tom prilikom nešto među prisutnim osobama za koje je bilo jasno da nisu pripadnici bivše tzv. JNA prepoznao sam Miljević Milana sina Nikole i Miljević Milana sina Đure. Obojica su bili obučeni u šarenu tzv. martićevske uniforme te su imali na tim uniformama natpise tzv. milicije Krajine i to napisane na ćirilici na rukavu. Obojica su bili naoružani automatskim puškama i pištoljem. Ja sam tada io u neposrednoj njihovoj blizini 5-6 metara tako da sam potpuno siguran da sam tu dvojicu prepoznao… ja obojicu okr. poznajem već niz godina od ranije jer sam sa njima i ranije živio i surađivao. Tom prilikom mi osobno nismo kontaktirali, no potpuno sam siguran da su bili obučeni u tim uniformama. Ja sam tada bio u pratnji predsjednika MZ koji je imao određeni cilj i pregovarao sa jednim pukovnikom bivše tzv. „JNA“, no nije mi bio poznat cilj njegovog razgovora.

Meni je osobno poznato obzirom, da sam ja još i u 6 i 7 mjesecu 1991.godine živio na tom području da su upravo okrivljenici držali straže i da su pucali po nama te već iz početka tražili da se mi iselimo. Čuo sam da su razvažali oružje po mjestima i da je Miljević Milana sin Đure imao u podrumu minobacače no nismo smjeli izvršiti pretres tog podruma.

Ja sam se baš iz Gređana povukao 14.09.1991.godine. Momentalno sam sada u HV u 162 brigadi.

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

 

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

Vijeće daje riječ strankama.

 

Zamjenik VT smatra u cjelosti dokaznim utuženo djelo koje se stavlja na teret okr. na osnovu iskaza svjedoka koji je u kritično vrijeme bio pripadnik MUP-a na području Top uskog i osobno uočio djelatnost okrivljenika te predlaže da se proglase i krivim.

Branitelj okr. smatra da na osnovu iskaza svjedoka nisu dokazani svi elementi optužnice te da bi trebalo postupati po načelu in dubio pro reo te donijeti oslobađajuću presudu.

 

GLAVNA RASPRAVA DOVRŠENE

 

Vijeće se povlači na vijećanje i glasovanje, te donosi, a predsjednik vijeća javno izriče slijedeću

 

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 1. okr. MILJEVIĆ MILAN, sin Nikole
 2. MILJEVIĆ MILAN sin Đure

 

k r i v i   su:

 

što su:

 

u drugoj polovini 1991. godine na području SO Vrginmost u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji cilj je bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje TZ „SAO Krajina“ dobrovoljno se uključili u nelegalne  oružane formacije SAO Krajina, – martićevu miliciju“ koja je djelovala na području SO Vrginmost, zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljicom te s istim vršili kontrolu ulaska i izlaska građana, obavljali straže, te sudjelovali u drugim akcijama protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označenog i kažnjivog po čl. 236 f st. 1 KZ RH, pa se temeljem istog propisa,

O S U Đ U J U

 

Svaki na kaznu zatvora u trajanju od 10godina.

Troškovi sudskog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Dovršeno u 9,50 sati.

Predsjednik vijeća: Mladen Kosijer

Zapisničar: Rastovski Sanda


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC

 

N A R E D B A

 

Općinski sud u Karlovcu u krivičnom predmetu protiv osuđenog Miljanović Milana radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom iz članka 236 f st. 1. krivičnog zakona Republike Hrvatske,

 

n a r e d i o   j e

 

I           Temeljem članka 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje, o d r e đ u j e  s e   i z d a v a n j e  t j e r a l i c e protiv osuđenog MILJEVIĆ MILANA sin Nikole rođen 14.11.1964. godine u Glini, prebiva u Gređanima kbr. 94 SO Vrginmost, sada prebiva na nepoznatoj adresi, Srbin državljanin Republike Hrvatske.

II          Nalaže se Policijskoj upravi u Karlovcu da osuđenog Miljević Milana pronađe, uhiti ga i privede u ovaj sud ili u Okružni zatvor u Karlovcu odnosno najbližu kazneno-popravnu ustanovu mjesta gdje bude uhićen, jer mu sud nemože uručiti poziv za nastup na izvršenje kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, na koju je osuđen pred sudom Vojnog suda u Karlovcu od 1. srpnja 1992. godine broj: K- 86/92-6, koja presuda je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. rujna 1992.godine broj: KŽ – 549/1992-3

Kada osuđenog pronađete, potrebno je odmah obavijestiti ovaj sud pozivom na gornji broj, kako bi ga sud mogao prepraviti na izdržavanje kazne zatvora.

 

U Karovcu, dne 4.12.1992.godine.

Predsjednik suda:

Vladimir Brkić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                                          IV K-86/92-6

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Zvonimira Matan kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. MILJEVIĆ MILANA i dr. radi kriv. djela  iz čl. 236 f, stav 1 KZH, nakon glavne javne rasprave, zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac, br. KT-378/92, od 29.svibnja 1992.godine, dovršene dana 1.srpnja 1992.godine u prisutnosti zamjenika VT Antuna Stankovića Moćan, a u odsutnosti okrivljenika, te u prisutnosti njihovog branitelja po službe naše dužnosti ti Vrlinić Steve odvjetnika iz Karlovca

 

P r e s u d i o  j e

 1. okr. MILJEVIĆ MILAN, sin Nikole, r. 14.11.1964. u Glini,

sa prebivalištem u Brežanima br. 94, SO Vrginmost,

Srbin, državljanin RH

 

II            okr. MILJEVIĆ MILAN, sin Đure, r. 8.6.1964. god. u Glini,

sa prebivalištem u Gređanima br. 85, Vrginmost, Srbin

 

 

k r i v i   s u :

 

što su:

 

u drugoj polovini 1991.godine, na području SO Vrginmost u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“ dobrovoljno se uključio u nelegalne oružane formacija i „SAO Krajina“ – martićevu miliciju“ koja je djelovala na području SO Vrginmost, zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim vršili kontrolu ulaska i izlaska građana, obavljali straže te sudjelovali u drugim akcijama protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva a i sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f st. 1 KZ, pa se temeljem istog propisa

O S U Đ U J U

 

Svaki na KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD deset (10)

Trošak su svakog postupka pada na teret budžetskih sredstava.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-378/92 od 29.svibnja 1992.godine optužilo je I. okr. Miljević Milana sina Nikole i II. okr. Miljević Milana sina Đure radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, kako je to pobliže činjenično i pravno opisano u izreci presude.

Obzirom da su okrivljenici nedostupni jer se nalaze na teritoriju izvan kontrole legalnih organa vlasti RH, to je protiv njih određen pritvor, naređeno izdavanje tjeralice i zadržano provođenje suđenja u odsutnosti pa je isto rješenje postalo pravomoćno 29. lipnja 1992.godine.

Na glavnoj raspravi u dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja saslušani kao svjedok je xxxxxxxxxxxxxx.

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da su okrivljenici učinili utužena kriv. djela.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je u II. polovici VII. mjeseca 1991.godine obnašao djelatnost redovnog policajca MUP-a RH. Sjeća se da je jednom prilikom sa predsjednikom MZ Mladom Maričkovićem došao u selo Grežani, zaseok Miljevići, ispred gostione Čučković Slavka. Među prisutnim osobama za koje je bilo jasno da nisu pripadnici bivše tzv. „JNA“ prepoznao je Miljević Milana sina Nikole i Miljević Milana sina Đure. Obojica su bili obučeni u šarene martićevske uniforme, te su imali na tim uniformama natpise tzv. „milicije Krajine“, i to napisane ćirilicom na rukavu. Obojica su bili naoružani automatskim puškama i pištoljem. Bio je u njihovoj neposrednoj blizini na oko 5-6 metara tako da je potpuno siguran da je njih dvojicu prepoznao a poznaje ih od ranije niz godina, jer je sa njima ranije živio i surađivao. Osobno mu je poznato obzirom da je još u VI i VII mjesecu 1991.godine živio na tom području da su upravu okrivljenici držali straže, i da su pucali po njima i već iz početka tražili njihovo iseljenje.

Čuo je da su razvažali oružje po mjestima i dijelili. Iz Gređana se povukao 14.09.1991.godine.

Obzirom na iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nedvojbeno proizlazi da su I. i II. okriv. u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH, a u cilju odvajanja dijela teritorija RH i pripajanja „SAO Krajini“ u II. polovini 1991.god. dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim formacijama tzv. „martićevoj miliciji“, te zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom i vršili akcije uperene protiv Republike Hrvatske, pa se u njihovom ponašanju ističu svi bitni elementi utuženog kriv. djela.

Sud doista nije raspolagao sa dovoljno elemenata glede olakotnih okolnosti, ali je nesporno da se radi o teškom krivičnom djelu, i da su se okrivljenici već na samom početku oružanih  i drugih neprijateljstava protiv RH uključili u djelatnost takvih nelegalnih formacija. Stoga je sud izrekao sankcije za koje smatra da će biti primjerene u smislu specijalne i generalne prevencije. Obzirom na nedostupnost okrivljenika odučeno je da je trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava.

 

U Karlovcu, 1. srpnja 1992. godine

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

Sanda Rastovski                                                                                 Mladen Kosijer

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

 

Broi: I Kž 549/1992-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Drakulić Milene, kao predsjednika vijeća, te Svedrović Marijana, mr. Frančula Rudolfa, Potrebica Ante i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Miljević Milana i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236. f. st. 1. KZH, odlučujući o žalbi opt. Miljević Milana i opt. Miljević Milana, podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 1. srpnja 1992. K 86/92-6, u sjednici održanoj 2. rujna 1992., u prisutnosti zamjenika javnog tužitelja Hrvatske Papac Balde,

 

 

P r e s u d i o   j e:

Odbija se Žalba opt. Miljević Milana (sina Nikole) i Opt. Miljević Milana (sina Đure) kao neosnovana i potvrđuje prvostepena presuda.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanom presudom od 1. srpnja 1992. br. K 86/92-6, Vojni sud u Karlovcu oglasio

je krivima opt. Miljević Milana (sina Nikole) i opt. Miljević Milana (sina Đure), zbog krivičnog djela iz čl. 236. f. st. 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: KZH), činjenično i pravno opisanog u izreci pobijane presude, i po čl. 236. f. st. 1. KZH, osudio ih na kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) godina – svakog.

Protiv te presude podnijeli su žalbu opt. Miljević Milan (sin Nikole) i opt. Miljević Milan (sin Đure), po zajedničkom branitelju Vrlinić Stevi, odvjetniku iz Karlovca, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o kazni, i predlažu da drugostepeni sud pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

I Kž 549/92

Javni tužitelj Hrvatske, postupajući u skladu s odredbom iz čl. 370. st. 2. Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet na temelju čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (“Narodne novine” br. 53/91) kao zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZKP), stavio je prijedlog da se žalba opt. Miljević Milana (sina Nikole) i opt. Miljević Milana (sina Đure) odbije kao neosnovana i potvrdi prvostepena presuda.

Žalba nije osnovana.

Prije svega, iako žalitelji u žalbi ističu da se žale i .zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka te povrede krivičnog zakona, iz obrazloženja žalbe proizlazi da se žale samo zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni (bitnu povredu odredaba krivičnog postupka žalitelji uopće ne obrazlažu, a povredu krivičnog zakona obrazlažu na način što konstatiraju da je “povrijeđen krivični zakon time što je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno”).

Nisu u pravu žalitelji kada u žalbi navode daje prvostepeni sud pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje.

Prema žaliteljima, prvostepeni sud je utvrdio činjenično stanje samo ocjenom iskaza jednog svjedoka (xxxxxxxxxxxxxx), a propustio je saslušati druge svjedoke (“više svjedoka”, kako to ističu žalitelji).

Suprotno navodima žalitelja, prvo stepen i sud nije ni pogrešno ni nepotpuno utvrdio činjenično stanje, jer na osnovi iscrpnog iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx proizlaze sve odlučne činjenice–terećenog krivičnog djela. Kako prvostepeni sud nije vezan tzv. formalnim pravilima dokazivanja, već je utvrđeno činjenično stanje rezultat ocjene dokaza (pa i iskaza samo jednog svjedoka), prvostepeni sud time nije ni pogrešno a niti nepotpuno utvrdio činjenično stanje, kako to ističu žalitelji u žalbi.

Na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je ispravno primijenio krivični zakon kada je djelatnost optuženika pravno označio kao krivično djelo oružane pobune iz čl. 236. f. st. 1. KZRH.

Isto tako, nisu u pravu žalitelji kada u žalbi navode da je prvostepeni sud optuženike osudio na prestroge kazne.

Naime, i prema mišljenju ovog drugostepenog suda kaznama zatvora u trajanju od 10 (deset) godina ostvarit će se sve svrhe kažnjavanja iz čl. 33. Krivičnog zakona SFRJ preuzetog na temelju čl. 1. Zakona o preuzimanju Krivičnog zakon SFRJ (“Narodne novine” br. 53/91) kao zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: KZJ), a težina počinjenog krivičnog djela kao i okolnosti pod kojima je krivično djelo počinjeno, ukazuju da će se upravo tim kaznama ostvariti svi preventivni ciljevi kažnjavanja predviđeni u zakonu, kako to ističe i prvostepeni sud.

Kako razlozi žalbe nisu ostvareni i kako ispitivanjem pobijane presude po službenoj dužnosti, a u smislu odredbe iz čl. 376. st. 1. t. 1. i 2. ZKP, nisu nađene ni bitne povrede odredaba krivičnog postupka niti povrede krivičnog zakona na štetu optuženika, odučeno je kao u izreci, temeljem čl. 384. ZKP.

 

U Zagrebu, 2. rujna 1992.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

R i j e š i o   j e

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku MILJEVIĆ MILANU.

 

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Miljević Milana, koja je izdana kod ovoga suda 4.12.1992.g. , pod brojem Sulk-129/92-2.

 

 

Obrazloženje

 

Osuđenik Miljević Milan, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 10 (deset) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 4.12.1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

Sulk-129/92-2 protiv okr. Miljević Milana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

R i j e š i o   j e

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku MILJEVIĆ MILANU.

 

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Miljević Milana, koja je izdana kod ovoga suda 4.12.1992.g. , pod brojem Sulk-130/92-2.

 

 

Obrazloženje

 

Osuđenik Miljević Milan, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 10 (deset) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 4.12.1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

Sulk-130/92-2 protiv okr. Miljević Milana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI

1. okr. Miljević Milan, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-378/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-86/92

4. PU Karlovačka po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

 

 

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -