- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – KA-0001

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj : 511-05-02/2-KM-K-715/92

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA  

 

 

PETAR MILIČEVIĆ otac RADE, rođen dana 04.02.1953. u

Brnjavac , općina Vrginmost R. Hrvatska, stanuje u Brnjavac,

broj 65, općina Vrginmost, narodnost Srbin, zanimanje trgovac,

porodične prilike oženjen

Zbog krivičnog djela oružane pobune iz člana 236F KZ RH

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoj i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

 

DOKAZ :

  1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx dana 12.05.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja :

 

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno da je prijavljeni PETAR MILIČEVIĆ viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(prilog 1) u mjestu Vrginmost u maskirnoj šarenoj uniformi naoružan drugim i kratkim naoružanjem.

Prijavljeni se nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio na stranu tzv. ”JA” i ostalih srbočetničkih formacija koje su djelovale na području SO Vrginmost tako se naročito isticao u svojim aktivnostima gdje je bio komandir čete za selo Brnjavac.

Napominje se da do sada sa prijavljenim Petrom Miličevićem nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Petar Miličević počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH Oružane pobune.

Prednje van se odstavljan daljnju nadležnost.

PRILOG : 1

N A Č E L N I K

Krajačić Zvonimir

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-711/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

 

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA  

 

DRAGAN BIJELIĆ , otac Mile , rođen dana 10.04.1962. , u Vrginmostu,

općina Vrginmost , R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Pješčanica

broj 86, općina Vrginmost, narodnost Srbin, državljanin RH

Zbog krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F stav 1 i 2 KZ RH

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost organizirao i aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanju Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Dragan Bijelić u prvoj polovini 03-eg mj. 1992. godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxx u blizini osnovne škole u selu Pješčenica, SO Vrginmost, gdje se nalazio i šzab TO u SMB uniformi bivše JA, a naoružan dugin i kratkim naoružanjem. Prijavljeni je bio komandir čete TO za selo Pješčanica te je organizirao i sa ostalim pripadnicima navedene formacije aktivno sudjelovao u oružanim napadima na stanovništvo Hrvatske nacionalnosti na području Topuskog u toku 07-og i 08-og mj. 1991. godine, a od početka 10-og mj. 1991. godine na području Lasinje, Desn (nečitko), Sredičkog, Crne Drage i Prkosa, pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva Hrvatske nacionalnosti izazvao strah i paniku, te isto prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Sa očevicem događaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedene okolnosti o čemu je sačinjena službena bilješka (prilog – 1), koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Sa prijavljenim Draganom Bijelićem nismo do sada obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Dragan Bijelić počinio krivično djelo iz članka 236 F stav 1. i 2. KZ RH – oružana pobuna

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog : 1. –

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-708/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

 

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA  

 

 

RADE BIJELIĆ otac Bogdan, rođen dana 06.02.1937. , u

Pješčanici, općina Vrginmost, ulica Pješčanica broj 99. , općina Vrginmost,

narodnost Srbin, državljanin RH

 

Zbog krivičnog djela iz člana 236 F KZ RH – oružana pobuna

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Rade Bijelić u prvoj polovini 03-eg mj. 1992. godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u blizini osnovne škole u selu Pješčanica, SO Vrginmost u SMB uniformi bivše JA, a naoružan dugim naoružanjem. Prijavljeni je aktivno sudjelovao u oružanim napadima na stanovništvo Hrvatske nacionalnosti na području Topuskog u toku 07-og i 08-og mj. 1991. godine, a od početka 10-og mj. 1991. godine na području Lasinj, Desnog Sredičkog, Crne Drage i Prkosa, pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva Hrvatske nacionalnosti izazvao strah i paniku, te isto prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Sa očevicem događaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedene okolnosti o čemu je sačinjena službena zabilješka (prilog -1), koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Sa prijavljenim Radom Bijelićem nismo dosada obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Rade Bijelić počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog : 1.-

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERAZIVE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-706/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽILAŠTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

DRAGAN BIJELIĆ , otac Mile, rođen dana 20.07.1952., u Pješčanici,

općina Vrginmost,R Hrvatska, stanuje u Pješčanici , broj 87,

općina Vrginmost, narodnost Srbin

 

Zbog krivičnog djela oružane pobune iz člana 236 F RH

 

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljeno na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

DOKAZ :

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxx , dana 12.05.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno da je prijavljeni DRAGAN BIJELIĆ viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prilog 1) u mjestu Pješčanica obučen u ”SMB”  uniformu naoružan dugim i kratkim naoružanjem. Isti se nalaio kod osnovne škole u mjestu Pješčanica gdje mu je bio i glavni štab za to selo.

Prijavljeni se nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio na stranu tzv. ”JA” i ostalih srbočetničkih formacija koje su djelovale na području SO Vrginmost, tako je nakon 7. i 8. mjeseca 1991. godine aktivno sudjelovao u oružanim napadima na položajima kod Topuskog, a početkom 10 mjeseca 1991. godine na području Lasinje, Desnog Sredičkog, Crne Drage i Prkosa pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva hrvatske nacionalnosti izazivao strah i paniku, te iste prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Napominjemo da do sada sa prijavljenim Bijelić Draganom nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Bijelić Dragan počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH Oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja na daljnju nadležnost.

PRILOG : 1

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-707/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA  

BOGDAN BIJELIĆ , otac Rade, rođen dana 02.01.1955. u Pješčanici,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Zagrebu, ulica Borongajska cesta, broj 90.,

općina Peščenica, narodnost Srbin, državljanin RH, zanimanje policajac

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH – oružana pobuna

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Bogdan Bijelić u prvoj polovini 3. mjeseca 1992. godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxx kod osnovne škole u selu Pješčanica, SO Vrginmost u maskirnoj uniformi i naoružan dugim i kratkim naoružanjem. Prijavljeni je bio pripadnik vojne policije bivše JA.

Sa očevicem događaja xxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedenu okolnost o čemu je sačinjena službena bilješka (prilog -1), koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Bogdanom Bijelićem iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Bogdan Bijelić počinio krivično djelo iz članaka 236 F FZ RH – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOG : 1-                                                                                                   N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-703/92

Datum : 15.05.1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stava 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA  

MIROSLAV BIJELIĆ, otac Rade, rođen dana 07.09.1964. u Vrginmostu,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Pješčanica, broj 99,

općina Vrginmost, narodnost Srbin, državljanin RH

Zbog krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH – oružana pobuna

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Miroslav Bijelić u prvoj polovici 3. mj. 1992. godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxx u blizini osnovne školu u selu Pješčanica, SO Vrginmost u SMB uniformi bivše JA, a naoružan drugim naoružanjem. Prijavljen je aktivno sudjelovao u oružanim napadima na stanovništvo Hrvatske  nacionalnosti na području Topuskog u toku 07. i 08. mjeseca 1991. godine, a od početka 10. mj. 1991. godine na području Lasinje, Desnog Sredičkog, Crne Drage i Prkosa, pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva Hrvatske nacionalnosti izazvao strah i paniku te iste prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Sa očevidcem događaja xxxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedene okolnosti o čemu je sačinjena službena bilješka (prilog – 1), koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Sa prijavljenim Miroslavom Bijelićem nismo do sada obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Miroslav Bijelić počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja na daljnju nadležnost.

 

Prilog : 1.-                                                                                          N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UPRAVE KARLOVAC

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-714/92

Datum : 15.05.1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA  

 

Mile Macut, otac Matija, rođen dana 07.01.1968. u Pješčanici,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Pješčanici – Vrginmost,

ulica Pješčanica broj 174, općina Vrginmost, narodnost Srbin, državljanin RH

Zbog krivičnog djela iz člana 236 F KZ RH – oružana pobuna

 

Na način što je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstvo ili sigurnosti  Republike Hrvatske

Dokazi :

  1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx dana 12.05.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja :

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u (nečitko) koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

Prijavljeni Mile Macut nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavlja se na stranu tzv. ”Martičeve milicije”. Na ulazu u seli Pješćanica viđen je od strane xxxxxxxxxxxxxxxx (prilog – 1) kako vrši kontrolu i pretres vozila, te je pri tome bio vrlo bezobrazan. Bio je u maskirnoj uniformi sa oznakom ”Milicija Krajine” i naoružan dugim i kratkim oružjem.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Mile Macut počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH – oružane pobune.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog : 1.-                                                                                           N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K 704/92

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 5. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

MILE BIJELIĆ, otac Stojan, rođen dana 24.07.1958. u Vrginmostu,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Pješćanica 108.,

općina Vrginmost, narodnost Srbin, državljanin RH.

Zbog krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH – oružana pobuna

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Mile Bijelić u prvoj polovini 03. mj. 1992. viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu blizini osnovne škole u selu Pješćanica, SO Vrginmost u SMB uniformi bivše JA, a naoružan dugim naoružanjem. Prijavljeni je aktivno sudjelovao u oružanim napadima na stanovništvo Hrvatske nacionalnosti na području Topuskog u toku 07. i 08. mj. 1991. godine, a od početka 10. mj. 1991. godine na području Lasinje, Desnog Sredičkog, Crne Drage i Prkosa, pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva Hrvatske nacionalnosti izazvao strah i paniku, te isto prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Sa očevidcem događaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedene okolnosti o čemu je sačinjena službena bilješka (prilog- 1) koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Sa prijavljenim Milom Bijelićem nismo do sada obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Mile Bijelić počinio krivično djelo iz članaka 236. F KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG :                                                                                                        N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-713/92.

Datum : 1505.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

SAVA BIJELIĆ , otac Matija, rođen dana 05.09.1960. u Vrginmostu,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Sušačka broj 9,

općina Karlovac, narodnost Srbin, državljanstvo RH

Zbog krivičnog djela iz člana 236 F KZ RH – oružana pobuna

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

Dokaz :

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12.05.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja :

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

Prijavljeni Sava Bijelić bio je zaposlen u ”KIM-u” Karlovac kao vozač, a nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio se na stranu neprijateljskih formacija koje su djelovale na području tzv. ”SAO Krajine”

Početkom 10. mj. 1991. godine napušta radno mjesto i odlazi u selo Pješćanica, SO Vrginmost, gdje se uključuje u rezervni sastav milicije. U uniformi sa oznakom na rukavu ”MUP Krajina – Policija” ispisano na ćirilici, te naoružan dugim i kratkim naoružanjem, viđen je od strane xxxxxxxxxxxxxxxxx (prilog -1) kako svakodnevno odlazi u osnovnu školu u Pješćanici gdje je bio smješten štab za područje tog sela.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Sava Bijelić počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG . 1. –

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj . 511-05-02/2-KM-K-712/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

JANDRE DRAGOJEVIĆ , majka Milka, rođen dana 09.07.1965. u Karlovcu,

općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Pješćanica, broj 85,

općina Vrginmost, narodnost Srbin, državljanin RH

Zbog krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH – oružana pobuna

Na načina da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Jandre Dragojević u prvoj polovini 03 mj. 1992. godine viđen od strane xxxxxxxxxxxxxxx u blizini osnovne škole u selu Pješćanica, SO Vrginmost u SMB uniformi bivše JA, a naoružan dugim naoružanjem. Prijavljeni je aktivno sudjelovao u oružanim napadima na stanovništvo Hrvatske nacionalnosti na području Topuskog u toku 07. i 08. 1991. godine, a od početka 10. mj. 1991. godine na području Lasinje, Desnog Sredičkog, Crne Drage i Prkosa, pri čemu je sa ostalim pripadnicima navedene formacije kod stanovništva Hrvatske nacionalnosti izazvao strah i paniku, te iste prisilio na iseljavanje sa svojih ognjišta.

Sa očevidcem događaja xxxxxxxxxxxxxxxxx obavljen je informativni razgovor na navedene okolnosti o čemu je sačinjena službena bilješka (prilog -1) koju vam dostavljamo uz krivičnu prijavu.

Sa prijavljenim Jandrom Dragojevićem nismo do sada obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što se isti nalazi na području tzv. ”Krajine”

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Jandre Dragojević počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH – oružane pobune.

Prednje vam se dostavlja na daljnju nadležnost.

PRILOG : 1.-                                                                                                  N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-710/92.

Datum : 15.05.1992.

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stava 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DRAGAN BOROTA, otac Milan, rođen dana 01.05.1951. u Bukovici,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Trg

Narodnih Heroja broj 7, općina Vrginmost, narodnost Srbin,

Zbog krivičnog djela oružane pobune iz članka 236F KZ RH

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva       ili sigurnosti Republike Hrvatske

DOKAZ :

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx dana 12.05.1992. godine.

Opis činjeničnog stanja :

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno da je prijavljeni BOROTA DRAGAN viđen od strane xxxxxxxxxxxxxx (prilog 1) u mjestu Vrginmost u maskirnoj šarenoj uniformi naoružan drugim i kratkim naoružanjem. Prijavljeni se nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio na stranu tzv. ”JA” i ostalih srbočetničkih formacija koje su djelovale na području SO Vrginmost.

Napominjemo da do sada sa prijavljenim BOROTA DRAGANOM nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni BOROTA DRAGAN počinio krivično djelo iz člana 236 F KZ RH Oružane pobune

Prednje van se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG : 1                                                                                                     N A Č E L N I K

 

Zvonimir Krajačić

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINSTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj : 511-05-02/2-KM-K-709/92.

Datum : 15.05.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

ARLOV MILAN zvani ‘‘Kubura”, otac Petar, rođen dana 23.12.1949. u Boviću,

općina Vrginmost, R Hrvatska, stanuje u Vrginmostu, ulica Bratstva i Jedinstva broj 28,

općina Vrginmost, narodnost Srbin, zanimanje tehničar, porodične prilike oženjen

Zbog krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 F KZ RH

Na način da je kao pripadnik neprijateljskih formacija na području SO Vrginmost aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

DOKAZ :

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx dana 12.05.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Na osnovu navedenih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno da je prijavljeni ARLOV MILAN  viđen od Strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prilog 1) u mjestu Vrginmost u maskirnoj šarenoj uniformi naoružan dugim i kratkim oružjem.

Prijavljeni se nakon agresije na Republiku Hrvatsku stavio na stranu tzv. ”JA” i ostalih srbočetničkih formacija koje su djelovale na području SO Vrginmost, tako se naročito isticao na položajima u mjestu Lasinje gdje se nalazio na minobacačima i topovima.

Napominjemo da do sada sa prijavljenim ARLOV MILANOM  nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni ARLOV MILAN počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH Oružane pobune


SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

 

Sastavljena dana 12.05.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a koja je izjavila slijedeće :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Boraveći na području tzv. ”Krajine” Vrginmosta i Vojnića prepoznala sam mnogo osoba i to u mjestu Pješćanica vidjela sam da je u osnovnoj školi formiran štab tzv. ”JA i TO”. Tom prilikom sam prepoznala slijedeća lica : Bijelić Dragan, sin Mile, rođen 1962. godine u Pješčanici, isti je bio komandir čete za selo Pješčanica, Bijelić Dragan, sin Pere, rođen 1959. godine u Vrginmostu, Bijelić Dragan sin Mile, rođen 1952. godine u Pješčanici, Bijelić Rade, sin Bogdana, rođen 1937. godine u Pješčanici, Bijelić Miroslav, sin Rade, rođen 1964. godine u Vrginmostu, Dragojević Jandre, sin Milka, rođen 1965. godine u Karlovcu, Bijelić Mile, sin Stojana, rođen 1958. godine u Pješčanici.

Gore pomenuta lica bila su obučena u uniforme ”SMB tzv. JA” naoružani dugim i kratkim naoružanjem, dok su Bijelić Bogdan, sin Rade rođen 1955. godine u Pješčanici i Rušnov Ilija, sin Nikole, rođen 1952. godine u Pješčanici bili u maskirnim šarenim uniformama tzv. ”vojne policije JA”.

Sve gore uočene osobe pripadale su srbočetničkim neprijateljskim formacijama koje su djelovale na području SO Vrginmost tako su u toku 7. i 8. mjeseca 1991. godine odlazili na položaje u rovove kod Topuskog, a od 10. mjeseca 1991. godine odlazili na položaje u mjesto Lasinje, Crna Draga, Prkos, Desno Sredičko, gdje se i sada nalaze.

Ovl. Službene osobe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                Broj : III K-94/92-2

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Kv 70/92

 

 

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Miličević Petra i dr.  zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH; odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora VT Karlovac, temeljem čl. 265. st 1. ZKP u vezi čl. 191 st. 2. t. 1. preuzetog ZKP, na sijednici vijeća održanoj 5. lipnja 1992. godine.

 

r i j e š i o     j e

o d r e đ u  j e     s e    p r i t v o r    protiv :

 

I okr. MILIČEVIČ PETRA, Brnjevac 65, Vrginmost,

II okr. BIJELIĆ DRAGANA, Pješčanica 86, Vrginmost

III okr, BIJELIĆ RADE, Pješčanica 99, Vrginmost

IV okr. BIJELIĆ DRAGANA, Pješčanica 87, Vrginmost

V okr. BIJELIĆ DRAGANA, Duga Resa, J. Jankovića 11

VI okr. BIJELIĆ BOGDANA, Borongajska cesta 90, Peščenica, Zagreb

VII okr. BIJELIĆ MIROSLAVA, Pješčanica 99, Vrginmost

VIII okr. MACUT MILE, Pješčanica 174, Vrginmost,

IX okr. BIJELIĆ MILE, Pješčanica 108, Vrginmost

X okr. BIJELIĆ SAVE, Karlovac, Sušačka 9,

XI okr. DRAGOJEVIĆ JANDRE, Pješčanica 85, Vrginmost

XII okr. BOROTA DRAGANA, Trg narodnih heroja 7, Vrginmost,

XIII okr. ARLOV MILANA, Bratstva i jedinstva 28, Vrginmost,

 

Optuženih zbog krivičnog djela iz čl. 236-f KZ RH, optužnicom VT Karlovac broj KTZ – 365/92.

 

Pritvor će se računati od dana lišenja slobode.

 

Obrazloženje

VT Karlovac optužilo je okr. zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. i 2. KZ RH – II okr. , te ostale u odnosu na kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1. KZ RH.

Kako većina okr. prebiva na teritoriju RH koji trenutno nije pod kontrolom njenih organa ili su (V, VI i X okr.) u inkriminiranom periodu, a i sada tamo boravili, očito je da se kriju, tj. da su u bijegu. Time je ostvaren uvjet predviđen u čl. 191. st. 2 t. 1. preuzetog ZK, pa je stoga riješeno kao u izreci.-

U Karlovcu, 5. lipnja 1992. godine.-

ZAPISNIČAR :                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA :

 


 

REPULIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj : III K-94/92-3

 

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po sucu Nini Bubaš kao predsjedniku vijeća, u kriv. predmetu protiv okr. Miličević Petra i dr. , zbog kriv. djela iz čl. 236-f KZ RH, temeljem čl. 551 st. 1. preuzetog ZKP, 5. lipnja 1992. god.

N a r e d i o    j e

 

Izdavanje tjeralice protiv :

 

I okr. MILIČEVIĆ PETRA sin Rade, rođ. 04.02.1953. u Brnjavcu SO Vrginmost,

gdje i prebiva na kbr. 65, trgovac

 

II okr. BIJELIĆ DRAGANA sina Mile, rođ. 10.04.1962. u Vrginmostu, gdje i prebiva

Pješčanica 86,

 

III okr. BIJELIĆ RADE sin Bogdana, rođ. 06.02.1937. u Pješčanici, SO Vrginmost

gdje je i prebiva na kbr. 99,

 

IV okr. BIJELIĆ DRAGANA sin Mile, rođ. 20.07.1952. u Pješčanici, SO Vrginmost,

gdje i prebiva na kbr. 87,

 

V okr. BIJELIĆ DRAGANA sin Pere, rođ. 22.10.1959. u Vrginmostu, s prebivalištem

u Dugoj Resi, Jakovčićeva 11,

 

VI okr. BIJELIĆ BOGDANA sina Rade, rođ. 02.01.1955. u Pješčanici, SO Vrginmost,

s prebivalištem u Zagrebu, Borongajska c. 90, SO Peščenica

 

VII okr. BIJELIĆ MIROSLAVA sina Rade, rođ. 07.09.1964. u Vrginmostu, gdje i

prebiva Pješčanica kbr. 99,

 

VIII okr. MACUT MILE sina Matije, rođ. 07.01.1968. u Pješčanici, gdje i prebiva na kbr.

174,

 

IX okr. BIJELIĆ MILE sin Stojana, rođ. 24.07.1958. u Vrginmostu, gdje i prebiva,

Pješčanica kbr. 108,

 

X okr. BIJELIĆ SAVE sina Matije, rođ 05.09.1960. u Vrginmostu, s prebivalištem u

Karlovcu Sušačka kbr. 9,

 

 

XI okr. DRAGOJEVIĆ JANDRE, sina Milke, rođ. 09.07.1965., u Karlovcu, s

Prebivalištem u Pješčanici 85, Vrginmost

 

XII okr. BOROTA DRAGAN sina Milana, rođ. 01.05.1951. u Bukovici gdje i prebiva

Trg narodnih heroja 7, Vrginmost

 

XIII okr. ARLOV MILANA sina Petra, rođ. 23.12.1949. u Boviću, SO Vrginmost, gdje i

prebiva, ul. Bratstva i Jedinstva 28, Vrginmost

protiv kojih je podignuta optužnica VT Karlovac, broj KT-365/92 i i određen pritvor rješenjem ovoga suda broj K-94/92-2, od 5. lipnja 1992. godine.

 

Ovu naredbu izvršit će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 5. lipnja 1992. godine.-

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA :


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARKOVAC

Broj : KT – 365/92

 

Karlovac, 29. svibnja 1992. godine

 

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

Na osnovu članka 45 stavka 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN53/91) i članka 7 stavka 2Uredbe o primjeni zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91 i 25/92) podižem

 

 

OPTUŽNICU

 

 

protiv

I okr. MILIČEVIĆ PETRA, sin Rade, rođ. 4.2.1953. u

Brnjavcu, SO Vrginmost, gdje i prebiva br. 65,

trgovac, Srbin državljanin RH.

 

II okr. BIJELIĆ DRAGANA, sin Mile, rođ. 10.04.1962.

u Vrginmostu, SO Vrginmost, gdje i prebiva

Pješčanica kbr. 86, Srbin, državljanin RH

 

III okr. BIJELIĆ RADE, sin Bogdana, rođ. 06.02.1937.

U Pješčanici, SO Vrginmost, gdje i prebiva

Na kbr. 99, Srbin, državljanonn RH

 

IV okr. BIJELIĆ DRAGANA, sin Mile, rođ. 20.07.1952. u

Pješčanici, SO Vrginmost, gdje i prebiva na kbr. 87,

Srbin, državljanin RH,

 

V okr. BIJELIĆ DRAGANA, sin Pere, rođ. 22.10.1959. u

Vrginmostu, SO Vrginmost, sa prebivalištem u Duga

Duga Resi, J. Jankovića 11, Srbin, državljanin RH

 

VI okr. BIJELIĆ BOGDAN, sin Rade, rođ. 02.01.1955. u

Pješčanici, SO Vrginmost, sa prebivalištem u

Zagrebu, Borongajska cesta 90, SO Peščenica, Srbin

 

 

 

VII okr. BIJELIĆ MIROSLAV, sin Rade, rođ, 07.09.1964.

U Vrginmostu, SO Vrginmos, gdje i prebiva Pješčanica, kbr. 99, Srbin, državljanin RH

 

VIII okr. MACUT MILE, sin Matije, rođ 07.01.1968. u

Pješčanici O Vrginmost, sa prebivalištem u

Pješčanici kbr. 174, Srbin, državljanin RH.

 

IX okr. BIJELIĆ MILE, sin Stojana rođ. 24. 07. 1958. u

Vrginmostu, SO Vrginmost, gdje i prebiva

Pješčanica 108, Srbin, državljanin RH

 

X okr. BIJELIĆ SAVE, sin Matije, rođ. 05.09.1960. u

Vrginmostu, SO Vrginmost, sa prebivalištem u

Karlovcu Sušačka br. 9, Srbin, državljanin RH.

 

XI okr. DRAGOJEVIĆ JANDRE, sin Milke, rođ. 09.07.

1965. u Karlovcu, sa prebivalištem u Pješčanici br.

85, SO Vrginmost, Srbin, državljanin RH

 

XII okr. BOROTA DRAGAN, sin Milana, rođ. 01.05.1951.

U Bukovici, SO Vrginmost, gdje i prebiva, Trg

Narodnih heroja br. 7, Vrginmost, Srbin, državljanin

RH

 

XIII okr. ARLOV MILANA, sin Petra, rođ. 23.12.1949. u

Boviću, SO Vrginmost, gdje i prebiva ul. Bratstva i Jedinstva br. 28 Vrginmost, Srbin, tehničar, državljanin RH

 

 

Da su i to :

II okr. BIJELIĆ DRAGAN

 

1) u drugoj polovini 1991. godine na području SO Vrginmost, a u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, pristupio i organizirao nelegalnu oružanu formaciju ”SAO Krajina – TO Pješčanica”, dijelio oružje pripadnicima te jedinice, organizirao držanje straža, postavljanje barikada, te organizirao i sudjelovao u oružanim napadima na mjesta Topusko, Lasinja, Desno Sredičko, Crnu Dragu i Prkos, a uslijed čeka je pučanstvo Hrvatske nacionalnosti moralo napustiti ta mjesta.

Dakle, organizirao i sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

I okr. MILIČEVIĆ PETAR

II okr. BIJELIĆ RADE

III okr. BIJELIĆ DRAGAN

V okr. BIJELIĆ DRAGAN

VI okr. BIJELIĆ BOGDAN

VII okr. BIJELIĆ MIROSLAV

VIII okr. MACUT MILE

IX okr.  BIJELIĆ MILE

X  okr. BIJELIĆ SAVO

XI  okr. DRAGOJEVIĆ JANDRE

XII  okr. BOROTA DRAGAN

XIII okr. ARLOV MILAN

2) u drugoj polovini 1991. godine na području SO Vrginmost, a u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno se uključili u nelegalne oružane formacije tzv. ”TO Pješčanica”, zadužili SMB uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim držali straže, postavljali barikade te učestvovali u oružanim napadima na mjesto Topusko, Lasinju, Desno Sredičko, Crnu Dragu i Prkos, a uslijed čega je pučanstvo Hrvatske nacionalnosti moralo napustiti ta mjesta.

Dakle sudjelovali, u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – za II okr. Bijelić Dragana označeno i kažnjivo po članku 236-f stavka 1 i 2 KZ RH, a kažnjivo po stavku 2istog zakonskog propisa, a u odnosu I do XIII okr. označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozove I – XIII okrivljeni, pozove i sasluša kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (14)
  3. da se okrivljeni temeljem članka 191 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) odredi pritvor, te da se svim okrivljenima temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti

O b r a z l o ž e nj e

Policijska uprava Karlovac prijavila je okr. I Miličević Petra do XIII Arlov Milana da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx navodi da je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Boraveći na području tzv. ”Krajina” točnije mjesto Vrginmost i Vojnić da je prepoznala mnoge osobe i to u mjestu Pješčanica, da je vidjela da se formira štab TO, a tada da je prepoznala slijedeće osobe : Bijelić Dragana, koji je bio i komandir čete TO za cijelo selo Pješčanice, Bijelić Dragana, sina Mile, Bijelić Radu, Bijelić Miroslava, Dragojević Jandru, Bijelić Milu. Svi naprijed navedeni su bili obučeni u SMB uniforme i naoružani dugim i kratkim oružjem. Bijelić Bogdan i Rušnov Ilija da su imali šarene maskirne uniforme. Naprijed navedene osobe da su pripadale neprijateljskim formacijama i u toku 7 i 8 mj. 1991. g. da su dolazili na položaj kod Topuskog, a u 10. mj. da su odlazili na položaj kod mjesta Lasinje, Crna Draga, Prkos i Desno Sredičko, gdje se i sad nalaze.

Isto tako navodi da je u Vrginmostu prepoznala pojedine osobe koje su bile obučene u SMB uniforme, te u maskirne uniforme, te SMB uniforme da su se odnosile na jedinice TO, a maskirne na uniforme, da su predstavljali ”Martićevu policiju”. Tada je prepoznala Borota Dragana, Arlov Milana, Miličević Petra, Macut Milu, Bijelić Savu, da su svi bili naoružani kratkim i dugim oružjem.

Iz svega naprijed navedenog a posebno navoda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nedvojbeno proizlazi da su svi okrivljeni u drugoj polovici 1991. g. dobrovoljno pristupili nelegalnim neprijateljskim formacijama na području SO Vrginmost, a u cilju obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, te odcjepljenja dijelova Republike Hrvatske, te pripajanja ”SAO Krajini”. Da su svi okrivljenici zadužili uniforme, oružje sa pripadajućim streljivom, a organizator te jedinice, tj. TO Pješčanica, u koju su pristupili svi okrivljen, da je bio okrivljeni Dragan Bijelić koji je dijelio naoružanje, a isto tako i organizirao i rukovodio napadima na mjesta i to u 7 i 8 mjesecu Topusku, a u 10mj. Lasinju, Donje Sredičko, Prkos i Crnu Dragu, uslijed čega su građani Hrvatske nacionalnosti morali napustiti ta mjesta.

Obzirom na sve naprijed navedeno smatramo da se u ponašanju okrivljenih stiču svi bitni elementi utuženih krivičnih djela, pa se stoga ova optuženica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Da su svi okrivljeni trenutno nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se protiv istih odredi pritvor, te da im se sudi u odsutnosti, jer smatramo da za to postoje važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj : III K-94/92-4

Kv – 98/92

R J E Š E NJ E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću, sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Miličević Petra i dr.,

zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, temeljem čl. 300 preuzetog ZKP (NN br. 53/91) na sjednici vijeća održanoj 1. srpnja 1992. godine.

R i j e š i o     j e

I okr. PETRU MILIČEVIĆU, Brnjavac 65, Vrginmost

II okr. DRAGANU BIJELIĆU, Pješčanica 86, Vrginmost

III okr. RADI BIJELIĆU, Pješčanica 87, Vrginmost

IV okr. DRAGANU BIJELIĆU, Pješčanica 87, Vrginmost

V okr. DRAGANU BIJELIĆU, D. Resa, Jakovčićeva 11

VI okr. BOGDANU BIJELIĆU, Borongajska c. 90, Peščenica, Zagreb

VII okr. MIROSLAVU BIJELIĆU, Pješčanica 99, Vrginmost

VIII okr. MILI MACUTU, Pješčanica 174, Vrginmost

IX okr. MILI BIJELIĆU, Pješčanica 108, Vrginmost

X okr. SAVI BIJELIĆU, Sušačka 9, Karlovac

XI okr. JANDRI DRAGOJEVIĆU, Pješčanica 85, Vrginmost

XII okr. DRAGANU BOROTI, Trg narodnih heroja 7, Vrginmost

XIII okr. MILANU ARLOVU, Bratstva i jedinstva 28, Vrginmost

S u d i t     ć e    s e   u   o d s u t n o s t i

Zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, za koje su optuženi optužnicom VT Karlovac broj KT – 365/92.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

VT Karlovac optužilo je II okr. zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, a ostale okr. zbog kriv. djela iz čl 236-f st1. KZ RH, te je ujedno predložilo da se okrivljenima sudi u odsutnosti.

Okrivljeni prebivaju ili se trenutno nalaze na području koje nije pod kontrolom državnih organa RH za sada, kojim organima dakle nisu dostupni, a što potvrđuje i činjenica da ni nakon raspisivanja tjeralice i određivanja pritvora nisu pronađeni. Osim toga priroda i težina kriv. djela za koje se terete predstavljaju osobito važne razloge da im se sudi iako su odsutni, pa je stoga prihvaćen prijedlog VT Karlovac i riješio kao u izrei.

U Karlovcu, 1. srpnja 1992. god.

ZAPISNIČAR :                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA :


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj : III K-94/92-5

Kv-259/92

 

 

 

R J E Š E NJ E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Miličević Petra i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 i 2. KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 9. studenog 1992. godine

R i j e š i o      j e

I- Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona od oprostu krivičnog progona i postupka za kriv. djelo počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv

MILIČEVIĆ PETRA sin Rade, rođ. 04.02.1953. u Brnjavcu SO Vrginmost,

gdje i prebiva na kbr. 65, trgovac

BIJELIĆ DRAGANA sina Mile, rođ. 10.04.1962. u Vrginmostu, gdje i prebiva

Pješčanica 86,

BIJELIĆ RADE sin Bogdana, rođ. 06.02.1937. u Pješčanici, SO Vrginmost

gdje je i prebiva na kbr. 99,

BIJELIĆ DRAGANA sin Mile, rođ. 20.07.1952. u Pješčanici, SO Vrginmost,

gdje i prebiva na kbr. 87,

BIJELIĆ DRAGANA sin Pere, rođ. 22.10.1959. u Vrginmostu, s prebivalištem

u Dugoj Resi, Jakovčićeva 11,

BIJELIĆ BOGDANA sina Rade, rođ. 02.01.1955. u Pješčanici, SO Vrginmost,

s prebivalištem u Zagrebu, Borongajska c. 90, SO Peščenica

BIJELIĆ MIROSLAVA sina Rade, rođ. 07.09.1964. u Vrginmostu, gdje i

prebiva Pješčanica kbr. 99,

MACUT MILE sina Matije, rođ. 07.01.1968. u Pješčanici, gdje i prebiva na kbr.

174,

BIJELIĆ MILE sin Stojana, rođ. 24.07.1958. u Vrginmostu, gdje i prebiva,

Pješčanica kbr. 108,

BIJELIĆ SAVE sina Matije, rođ 05.09.1960. u Vrginmostu, s prebivalištem u

Karlovcu Sušačka kbr. 9,

DRAGOJEVIĆ JANDRE, sina Milke, rođ. 09.07.1965., u Karlovcu, s

Prebivalištem u Pješčanici 85, Vrginmost

BOROTA DRAGAN sina Milana, rođ. 01.05.1951. u Bukovici gdje i prebiva

Trg narodnih heroja 7, Vrginmost

ARLOV MILANA sina Petra, rođ. 23.12.1949. u Boviću, SO Vrginmost, gdje i

prebiva, ul. Bratstva i Jedinstva 28, Vrginmost

o b u s t a v lj a     s e

II – Rješenje suca ovog suda od 05.06.1992. broj III (nečitko) – 94,K92 protiv optuženih iz točke I/rješenje, stavlja se van snage

III – Naredba ovog suda od 05.06.1992. g. broj K-94/92-3kojom je određeno izdavanje tjeralica protiv Miličević Petra i ostalih okr. označenih u toč. I ovog rješenja stavlja se van snage.

IV – Rješenje ovog suda od 1. srpnja 1992. g. broj K- 94/92-4, kojim je određeno da će se Miličević Petru i drugima iz točke I rješenja suditi u odsutnosti stavlja se van snage

O b r a z l o ž e nj e

VT Karlovac pod brojem KT -365/92 podiglo je optužnicu protiv Miličević Petra i dr. Radi kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH pobliže opisan u izreci optužnice.

Tokom postupka sudac ovog suda rješenjem je odredio pritvor protiv optuženih, naredio izdavanje tjeralice, te riješio da će se suđenje provesti u njihovoj odsutnosti, s obzirom da nisu bili dostupni našim organima vlasti.

Primjenjujući zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za kriv djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92), a primjenjujući čl. 1. st. 2. označenog Zakona vijeća je ocijenilo da su ispunjene pretpostavke predviđene Zakonom pa je postupak obustavljen.

Obzirom da je došlo do obustave postupka valjalo je staviti van snage i rješenje kojima je određen pritvor povući naredbu o izdavanju tjeralice te staviti van snage i rješenje kojima je određeno suđenje u odsutnosti.

 

 

Stoga je riješeno kao u izreci.

 

Karlovac, 9. studenog 1992. godine.-

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA :

 

Zvonimir Matan

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -