- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gracac – KA 0025

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

 

Broj 511-04-02-ku-58/92.

Datum 25.02. 1992.  godine.

 

 

O K R U Ž N O M      JAVNOM TUŽIOCU

 

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. DANE KOVAČEVIĆ    , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Dane i majka __ Danica _ ___, rođene ____________,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana    22.12.1947. u   Kijanima općina  __Gračac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Gračacu_,  ulica  __Kijani      __

broj   , općina  Gračac____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ________________________________________________,

 

 

2. ZORAN GRUBOR, sin Nike i majke Marije, rod. 08.06.1969.u Ivanjskoj, SO Bosanska

Krupa, nastanjen u Ivanjskoj 125, SO Bos. Krupa

3. DRAGAN KRNJAJIĆ, sin Nikole i majke Ranke, rod. 21.08.1969. god. u Kostajnici,

nastanjen u Kostajnici, Rosulje 37

4. MILAN MARINČIĆ, sin Nikole i majke Dušanke, rod. 21.02.1955. god. u Omsici, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Deringaj 76

5. DUŠAN ClJUK, sin Nikole i .majke Save, rod. 05.06.1953. god. u Omsici, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Omsica, SO Gračac

6. SINIŠA OGNJANOVIĆ, sin Dušana i majke Ankice, rod. 26.03.1971. god. u Bjelovaru,

SO Bjelovar, nastanjen u Jasenak bb, Jasenak

7. MILAN VESELINOVIĆ, sin Miljka i majke Milke, rod. 14.01.1954. god. u Golubiću,

SO Obrovac, nastanjen u Obrovcu, Golubić

8. SLOBODAN RADAKOVIĆ, sin Milana i majke Marije, rod. 04.12.1959. god. u Gračacu,

SO Gračac, nastanjen u Bruvnu, Bruvno 143 r

9. MILORAD JAKŠIĆ, sin Jove i majke Marije, rod. 06.04.1951. god. u Glogovu, SO.

Gračac, nastanjen u Gračacu, Glogovo 34

10. . ZORAN DRAGIČEVIĆ, sin Dure i majke Boje, ,rod. 26.01.1972. god. u Golubiću, SO

Obrovac, nastanjen u Obrovcu, Golubić 79

11. MLADENKO PLEĆAŠ, sin Save i majke Darinke, rod. 18.05.1965. god. u Gračacu, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Gračac 11

12. MIĆO KOVAČEVIĆ, sin Rade i majke Anke, rođ. 05.11.1949. god. u Mazinu, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Mazin 381

13. BORISLAV DUKIĆ, sin Miloša i majke Sare, rod. 16.11.1953. god. u Ploči, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Ploče 117

14. MILAN IVANIĆ, sin Dane i majke Milice, rod. 06.09.1968. god. u Gračacu, SO Gračaca, nastanjen u Gračacu, VI Proleterske divizije 168

15. MIĆO MIŠČEVIĆ, sin Bore i majke Milice, rod. 02.03.1960. god. u Ličkom Dabru,

SO Otočac, nastanjen u Otočcu, Lički Dabar, Lika 163

16. MILAN STARČEVIĆ, sin Rade i majke Dragice, rod. 01.08.1955. god. u Osredcima,

SO D. Lapac, nastanjen u Kaldrma Lička, Ličke Osrednice br. 83.

17. NIKOLA SURLA, sin Dušana i majke Bosiljke, rod. 24.06.1962. god. u Glogovu,

SO Gračac, nastanjen u Gračacu, Glogovo bb

18. DAVID VOJVODIĆ, sin Nikole i majke Radojke, rod. 05.11.1967. god. u Beogradu,

SO Beograd, nastanjen u Srbu, Neteka 8

19. DANE TOJAGIĆ, sin Miće i majke Mare, rod. 09.03.1954. god. u Gračacu, SO Gra čac, nastanjen u Gračacu, G. Polje 35

20. DUŠAN STARČEVIĆ, sin Branka i majke Duje, rod. 14.08.1959. god. u Plavnom SO

Knin, nastanjen u Kninu, Plavno bb

21. DANE OBRADOVIĆ, sin Mile i majke Dragice, rod. 13.01.1964. god. u Bruvnu, SO

Gračac, nastanjen u Gračacu, Radnička 126

22. MILAN JAKŠIĆ, sin Dane i majke Smiljane, rod. 20.10.1947. god. u Glogovu, SO Gračac, nastanjen u Gračacu, Nine Sovilja bb

23. IFET HRUSTIĆ, sin Šabana i majke Fatime, rod. 01.04.1960. god. u Hripavci, SO Ključ, nastanjen u Bosanskoj Gradički

24. STOJANOVIĆ DRAŽEN, sin Ilije i majke Jelene, rod. 10.12.1969. god. u Orahovici,

SO Orahovica, nastanjen u Slavonskoj Orahovici, Gor. Pištanja 7

25. MIROSLAV AJDUKOVIĆ, sin Milana i majke Kate, rod. 18.04.1964. god. u Raduču,

SO Gospić, nastanjen u Gospiću, Raduč 131

26. DORĐE VOJNOVIĆ, sin Nikole i majke Dragice, rod. 20.03.1958. god. u Mazinu, SO Gračac, nastanjen U Gračacu, Mazin 17

27. BORIVOJ VESELINOVIĆ; sin Ilije i majke Anke, rod. 28.02.1968. god. u Zelengradu,

SO Obrovac, nastanjen u Zelengradu 85, Obrovac

28. ĐURO MILJUŠ, sin Bogdana i majke Pere, rod. 25.03.1961. god. u Bruvnu, SO Gračac, nastanjen u Gračacu, selo Dubrava bb

29. MIODRAG ŠEPA, sin Dušana, i majke Desanke, rod. 03.06.1968. god. u Gračacu, nastanjen u Velo Popini 115, 48242

 

 

Postoji osnovana sumnja da su svi prijavljeni djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova RH – Policijske uprave Gospić – Policijske stanice Gračac dana 31.03.1991. god. prilikom dodjele novih službenih obilježja ista odbili primiti, a zatim samoinicijativno i bez ovlaštenja istupili iz Ministarstva unutarnjih poslova RH – PU Gospić – i pristupili Sekretarijatu unutrašnjih poslova Knin, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova tzv. “SAO Krajina”, te od tada do danas

sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog

državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, čime su počinili -krivično djelo:

 

– oružane pobune iz čl. 236. f KZH

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Dana 31.03.1991. god. od strane načelnika Policijske uprave Gospić, djelatnici PS Gračac su obaviješteni da istoga dana dođu u PU Gospić preuzeti nova službena obilježja, ali su isti odbili obilježja primiti te PU Gospić telefonom obavijestili da od toga trenutka ne poštuju odluke i naređenja Ministarstva unutarnjih poslova RH i Pu Gospić, te pristupaju i stavljaju se na raspolaganje Sekretarijatu unutrašnjih poslova Knin, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova tzv. “SAO Krajina”.

Ovim jednostranim činom djelatnici PS G~ac su ujedno spriječili dolazak rukovoditelja i ostalih djelatnika PU Gospić na područje SO Gračac, te je od tada prekinut svaki kontakt između PU Gospić i PS Gračac.

Zbog otkazivanja poslušnosti i nepoštivanja pravnog reda u RH svim djelatnicima PS

Gračac je sa danom 31.03.1991. god. raskinut radni odnos, ali zbog trenutne nemogućnosti

pristupa na područje SO Gračac svi djelatnici zadržali kompletno naoružanje, streljivo i

opremu čime su inače bili zaduženi pojedinačno  i kao .Policijska stanica. Prema podacima kojima raspolaže PU Gospić djelatnici PS Gračac su prisvojili slijedeće naoružanje i streljivo:

1.    automatska puška M-70……………………………………………… 44 kom.

2.    poluautomatska puška………………………………………………… 32 kom.

3.    puškomitraljez………………………………………………………….. 14 kom.

4.    automat…………………………………………………….. ……………. 24 kom.

5.    puške – razne…………………………………………………………….. 33 kom.

6. pištolji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  .93 kom.

7.    streljivo razno…………………………………………………….. 81.324 kom.

8.    ručne borne……………………………………………………………….. 54 kom.

9.    tromblonske mine……………………………………………………. 116 kom.

Vidi prilog br. 1 i 2: – zapisnik o izvršenoj inventuri u PS Gračac od 15.02.1990.

– dokumentacija o zaduženju naoružanja i streljiva poslije

inventure.

 

Navedenim naoružanjem i streljivom isti su kao pripadnici paravojne formacije “milicija SAO Krajine” učestvovali u ratu protiv Republike Hrvatske i tako narušavali teritorijalni integritet i suverenitet RH, te time onemogućili legalne organe RH da uspostave pravnu vlast kako na području SO Gračac tako i na širem području tzv. “SAO Krajine”.

PU Gospić raspolaže podacima da su navedenoj paravojnoj formaciji sa istim ciljem pristupile i druge osobe za sada nepoznatog identiteta a u slučaju utvrđivanja njihovog identiteta Naslov će biti obaviješten posebnim izvještajem.

Pu Gospić e također raspisala potragu za svim poznatim naprijed navedenim izvršiocima oružane pobune, kao i za prisvojenim naoružanjem. .U slučaju pronalaska i lišenja slobode navedenih osoba nad istima će biti izvršena krim. obrada, a Naslov će također biti obaviješten posebnim izvještajem.

PRILOG: 2*

 

NAČELNIK PU:

Ivan Dasović

 

 


 

Broj: Kio 182/92-7

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   24. rujna 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                      _Kovačević Dane i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. b. st. 1. u vezi čl.              236-o st. 1KZ RH

 

Početak u __15__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj.Tužilac ____           __________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:    

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Od 1986. godine radim na raznim rukovodećim poslovima u PS Otočac, u sastavu PU Gospić, a od 1990. godine zapovjednik sam PS Otočac. U sastavu PU Gospić nalazila se i PS Gračac. Obzirom na to ja sam poslovno kontaktirao s nekim od okrivljenih, pa neke od njih i poznajem, ali većinu ne poznajem barem ne po imenima.

Iz službenih kontakata s PU Gospić poznato mi je da je negdje u prvoj polovini 1991.godine PS Gračac otkazala poslušnost PU Gospić, prekinula svaku vezu s tom PU i izdvojila se iz MUP-a RH, odnosno odcjepila se od RH, kao i da je pri tome zadržala svu opremu, naoružanje i drugu imovinu, te konačno da su svi dotadašnji policajci te PS nastavili dalje raditi svoj stari posao, ali sada u sastavu novoosnovane SJB Gračac u sastavu također novoosnovanog SUP-a Knin  ili drugim riječima u sastavu tzv. ”SAO Krajina” koja se počela formirati i koja se zatim konačno odcjepila od RH.

Od okrivljenih osoba poznajem I okr. Kovačević Danu, koji je svojevremeno bio zapovjednik PS Gračac, jednog od okrivljenik Jakšića, IX okr. Milorada ili XXII. okr. Milana, neznam točno kojeg, odnosno kako je njemu ime, a taj kojeg poznajem je bio svojevremeno inspektor, zatim IXX. okr. Toljagić Danu i XXIX okr. Šepa Miodraga, koji su obojica svojevremeno svojevremeno radili kao policajci u PS Otočac.

Neznam ništa pobliže o njihovom pristupanju neprijateljskim oružanim formacijama, a niti o njihovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv RH. Ostale okrivljene koje nisam spomenuo uopće ne poznajem, barem ne po imenima, pa o njima ne mogu ništa reći u odnosu na ono što im se stavlja na teret, tj. u odnosu na njihovu sudjelovanje u oružanoj pobuni.

Dana 2.9.1991. godine u Gospiću zarobljen sam od jedne naoružane neprijateljske grupe i zatim ostao sve do 10.11.1991. godine u zarobljeništvu: u Gračacu, Kninu, T. Korenici, Željavi, i Manjači. Onog dana kada sam zarobljen zadržan sam u zgradi PS Gračac i tom prilikom od poznatih ispitivao me jedan od okrivljenih Jakšića, samo neznam da li Milorad ili Milan. Još dok sam bio zadržan u Gračacu čuo sam da je I. okr. Kovačević Dane smjenjen i da on nije zapovjednik novoformirane SJB Gračac u sastavu SUP-a Knin, jer da se nije slagao s tom politikom, odnosno da novoformirane pobunjenički organi vlasti nisu imali u njega dovoljno povjerenja. No ni u pogledu toga ipak neznam ništa pobliže, jer su to sve bile samo priče.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

Broj: Kio 182/92-8

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   24. rujna 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                      _Kovačević Dane i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. F. st. 1. u vezi čl.KZ-

 

Početak u __15,30__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj.Tužilac ____           __________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:    

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

Od 1.9.1977. god. radim u Policiji, odnosno tadašnjem SUP-u. Do 1.4.1991. god. radio sam kao inspektor u PS Otočac, a od tada u PU Gospić kao zapovjednik specijalne jedinice.

2.9.1991. god. zarobljen sam u Gospiću zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od pripadnika naoružanih neprijateljskih formacija, od kojih su neki bili u uniformama a neki u civilu, te zatim odveden u zatvor, najprije Gračac, pa Knin, T. Korenica, Željava i Manjača, sve do 10.11.1991. god. kada sam razmjenjen.

31.3.1991. g. PS Gračac i svi zaposleni policajci u toj Policijskoj stanici izdvojili su se iz sastava PU Gospić, odnosno MUP-a RH-a, prekinuli sve veze s legalnim organima RH-a, te dalje nastavili djelovati kao SJB Gračac u sastavu tzv. ”SUP-a Knin – SAO Krajina”. Pri tome PS Gračac zadržala je svu policijsku opremu i naoružanje, kao i drugu imovinu vlasništvo RH-a. Nakon toga prekinute su sve veze između dotadašnje PS Gračac i PU Gospić, odnosno MUP-a RH-a. Iako se PS Gračac izdvojila iz sastava PU Gospić 31.3.1991.g., ipak se nekako sve do početka kolovoza 1991. g. slobodno kretalo s onog područja koje je držala PS Gračac na područje koje je držala PU Gospić, i obratno, a nakon početka kolovoza i to je prekinuto, te je područje dotadašnje Općine Gračac u cijelosti okupirano od pobunjenika i drugih neprijateljskih snaga.

Od okrivljenih ja osobno poznajem I-okr. Kovačević Danu, koji je bio zapovjednik PS Gračac, VIII okr- Radaković Slobodana, XIII-okr. Dukić Borislava, XV –okr. Miščević Miću, XIX. okr. Toljagić Danu, XXII –okr. Jakšić Milana, XXV-okr. Ajduković Miroslava, XXVI.-okr. Vojvodić Đorđa i XXIX-okr. Šepa Miodraga. Svi su oni radili kao policajci u PS Gračac. Ostale okrivljene osobno ne poznajem, za neke sam samo po imenu čuo da su bili policajci, a za neke čak niti to.

Nakon zarobljavanja u zatvoru u Gračacu, koji se nalazio u Policijskoj stanici zadržan sam jedan dan. Kroz to vrijeme od okrivljenih vidio sam XXII-okr. Jakšić Milana. Bio je u civilnom odjelu. Razgovarao je sa mnom, bolje rečeno ispitivao me kao inspektor, XXV-okr. Ajduković Miroslava, koji je bio u plavoj milicijskoj uniformi s oznakom ”Milicija-SAO Krajine”, XXIX.-okr. Šepa Miodraga koje je bio u civilnom odijelu, a vidio sam ga samo usput u prolazu i s njim popričao kratko, pri čemu mi je rekao da radi i dalje kao policajac u Gračacu, te da s njim također radi kao policajac XIX-okr. Tojagić Dane. Vidio sam dalje XIII-okr. Dukić Borislava koji je bio u civilu naoružan pištoljem i koji me je čuvao jednu čuvarsku smjenu, oko dva sata, a zatim me slijedećeg dana zajedno s XXV-okr. Ajduković Miroslavom prevezao iz Gračaca u zatvor u Knin, XV-okr. Mišćević Miću vidio sam u zgradi, u prolazu, obučenog u maskirnu uniformu. XXVI-okr. Vojnović Đorđa vidio sam obučenog u plavu milicijsku uniformu, a i on me čuvao jednu smjenu, oko 2 sata.

To je sve što mi je poznato o sudjelovanju okrivljenih u oružanoj pobuni protiv RH-a.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 16,00 sati.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT 109/92

 

Karlovac, 5. svibnja 1993. godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 ZKP-a, podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

I okr. KOVAČEVIĆ DANE, sin Dane i Danice, rođ.

22.12.1947. u Gračacu, gdje i prebiva, Kijani bb,

Srbin, držav. RH,

II okr. GRUBOR ZORANA, sin Nike i Marije, rođ.

8.6.1969. u Bosanskoj Krupi, gdje i prebiva, Ivanjsa

125, Srbin, držav. RH,

III. okr. KRNJAIĆ DRAGANA, sin Nikole i Ranke,

rođ. 21.8.1969. u Kostajnici, gdje i prebiva, Rosulje

37, Srbin, držav. RH,

IV. okr. MARINČIĆ MILANA, sin Nikole i Dušanke,

rođ. 21.2.1955. u Gračacu, gdje i prebiva, Derin Gaj

76, Srbin, držav. RH,

V. okr. CIJUK DUŠANA, sin Nikole i Save, rođ.

5.6.1953. u Gračacu, gdje i prebiva, Omsica bb,

Srbin, držav. RH,

VI. okr. OGNJANOVIĆ SINIŠE, sin Dušana i

Ankice, rođ. 26.3.1971. u Bjelovaru, prebiva u

Gospiću, Jasenak bb, Srbin, držav. RH,

VII. okr. VESELINOVIĆ MILANA, sin Miljka

i Milke, rođ. 14.1.1954. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić bb, Srbin, držav. RH,

VIII. okr. RADAKOVIĆ SLOBODANA, sin Milana

i Marije, rođ. 4.12.1959. u Gračacu, gdje i prebiva,

Duvno 143, Srbin, držav. RH,

IX. okr. JAKŠIĆ MILORADA, sin Jove i Marije,

rođ. 6.4.1951. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo

34, Srbin, držav. RH

X. okr. DRAGIČEVIĆ ZORANA, sin Đure i Boje,

rođ. 26.1.1972. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić 79, Srbin, držav. RH,

XI. okr. PLEĆAŠ MLADENKA, sin Save i Darinke,

rođ. 18.5.1965. u Gračacu, gdje i prebiva,

Gračac 11, Srbin, držav. RH,

XII. KOVAČEVIĆ MIĆE, sin Rade i Anke, rođ.

5.11.1949. u Gračacu, gdje i prebiva,

Mazin 381, Srbin, držav. RH,

XIII. okr. DUKIĆ BORISLAVA, sin Miloša i

Sare, rođ. 16.11.1953. u Gračacu, gdje i prebiva,

Ploče 117, Srbin, držav. RH,

XIV. okr. IVANIĆ MILANA, sin Dane i Milice,

rođ. 6.9.1968. u Gračacu, gdje i prebiva,

VI. Proleterske divizije 168, Srbin, držav. RH,

XV. okr. MIŠČEVIĆ MIĆE, sin Bore i Milice,

rođ. 2.3.1960. u Otočcu, gdje i prebiva,

Lički Dabar – Lika 163, Srbin, držav. RH,

XVI. STARČEVIĆ MILANA, sin Rade i Dragice,

rođ. 1.8.1955. u Donjem Lapcu, prebiva u Ličkoj

Kaldrmi – Ličke Osrednjice 83, SO Gospić,

Srbin, držav. RH,

XVII. okr. SURLA NIKOLE, sin Dušana i Bosiljke,

rođ. 24.6.1962. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo bb,

Srbin, držav. RH,

XVIII. okr. VOJVODIĆ DAVIDA, sin Nikole i

Radojke, rođ. 5.11.1967. u Beogradu, prebiva

u Srbu, Neteka 8, Srbin, držav. RH,

XIX. okr. TOJAGIĆ DANE, sin Miće i Mare, rođ.

9.3.1954. u Gračacu, gdje i prebiva, Gornje Polje

35, Srbin, držav. RH,

XX. okr. STARČEVIĆ DUŠANA, sin Branka i

Đuje, rođ. 14.8.1959. u Kninu, gdje i prebiva,

Slavno bb, Srbin, držav. RH,

XXI. okr. OBRADOVIĆ DANE, sin Mile i Dragice,

rođ. 13.1.1954. u Gračacu, gdje i prebiva,

Radnička 126, Srbin, držav. RH,

XXII. okr. JAKŠIĆ MILANA, sin Dane i Smiljane,

rođ. 20.10.1947. u Gračacu, gdje i prebiva Nine

Sovilja bb, Srbin, držav. RH,

XXIII. okr. HRUSTIĆ IFETA, sin Šabana i Fatime,

rođ. 1.4.1960. u Ključu, prebiva u Bosanskoj

Gradišci, držav. RH,

XXIV okr. STOJANOVIĆ DRAŽENA, sin Ilije,

i Jelene, rođ. 10.12.1969. u Orahovici,

gdje i prebiva, G. Pištanja br. 27,

Srbin, držav. RH,

XXV. okr. AJDUKOVIĆ MIROSLAVA, sin Milana

i Kate, rođ. 18.4.1964. u Radaču gdje i prebiva na

kbr. 131, SO Gospić, Srbin, držav. RH,

XXVI okr. VOJNOVIĆ ĐORĐA, sin Nikole i Dragice,

rođ. 20.3.1958. u Gračacu, gdje i prebiva, Mazin 17,

Srbin, držav. RH,

XXVII. okr. VESELINOVIĆ BORIVOJA, sin Ilije

i Anke, rođ. 28.2.1968. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Zelengrad 85, Srbin, držav. RH,

XXVIII. okr. MILJUŠ ĐURE, sin Bogdana i Pere,

rođ. 25.3.1961. u Gračacu, gdje i prebiva, Dubrava

bb, Srbin, držav. RH,

XXIX. okr. ŠEPA MIODRAGA, sin Dušana i

Desanke, rođ. 3.6.1968. u Gračacu, gdje i

prebiva, Velika Popina 115, Srbin, držav. RH,

 

da su:

u ožujku 1991. godine u Gračacu, u namjeri obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, samovoljno napustiti svoja radna mjesta u Policijskoj stanici Gračac, zadržali kompletno zaduženo naoružanje i streljivo, prekinuli sve veze sa MUP-om Republike Hrvatske i dobrovoljno pristupili neprijateljskim formacijama tzv. ”SAO Krajine”, djelovali sa ciljem otcjepljenja pojedinih dijelova teritorija Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, zbog čega područje SO Gračac privremeno nije pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti ga drugoj državi.

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po članku 236 b stavak 1 KZ RH,

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na raspravu pozovu svi okrivljenici, te svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  3. da se na raspravi izvrši uvid u zapisnik o izvršenoj inventuri u Stanici jave sigurnosti Gračac (4-8), naloge za knjiženje Policijske uprave Gospić (9-10), rješenje o pritvoru (25-27), te u naredbu o izdavanju tjeralice (28-29),
  4. da se temeljem članka 300 stavak 3 ZKP-a suđenje provede u odsutnosti   okrivljenika.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Gospić podnijela je prijavu protiv I okr. Kovačević Dane i dr. radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci zahtjeva, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

S obzirom da okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima RH, u toku istrage nisu ispitani.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je od 1986. g. bio zaposlen na raznim rukovodećim poslovima u Policijskoj stanici Otočac koja je bila u sastavu Policijske uprave u Gospiću. Od 1990. g. bio je zapovjednik Policijske stanice Otočac. U sastavu Policijske uprave Gospić nalazila se i Policijska stanica Gračac. Poznato mu je da je negdje u prvoj polovini 1991.g. Policijska stanica Gračac otkazala poslušnost Policijskoj upravi Gospić, te se izdvojila iz MUP-a RH. Tom prilikom pripadnici te PS su zadržali svu opremu, naoružanje i drugu imovinu i nastavili su raditi u sastavu novo osnovane stanice javne bezbednosti Gračac koja je u sastavu novo osnovanog SUP-a Knin ili drugim riječima u sastavu tzv. ”SAO Krajine”.

Od okrivljenika osobno poznaje I. okr. Kovačević Danu, a tokom zarobljeništva u Titovoj Korenici te u zatvoru u Kninu bio je saslušavan od strane jednog od okrivljenog po imenu Jakšić, ali mu nije poznato da li je to Milorad ili Milan. Pobliže o neprijateljskim djelovanjima okrivljenika u oružanim formacijama i o njihovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv RH mu nije ništa poznato.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je dana 2.9.1991. god. kao djelatnik policije u PS Otočac bio zarobljen u Gospiću zajedno sa Marinić Antom, Kazda Josipom i Ivanoš Ignjacom. Odveden je u zatvor najprije u Gračac, zatim u Knin, Titovu Korenicu, Željavu i na kraju u Manjaču, gdje se nalazio do 10.11.1991.g. kada je razmijenjen. Dana 31. ožujka 1991. g. poznato mu je da su svi zaposleni u Policijskoj stanici Gračac otkazali poslušnost MUP RH, prekinuli sve veze sa legalnim organima RH i izdvojili se iz sastava Policijske uprave Gospić. Dalje su nastavili djelovati kao Stanica javne bezbednosti Gračac u sastavu SUP-a Knin i SAO Krajine. Zadržali su svu policijsku opremu i naoružanje kao i drugu imovinu vlasništvo RH.

Od okrivljenika osobno poznaje I okr. Kovačević Danu, VIII. okr. Radaković Slobodana, XIII. okr. Dukić Borislava, XV. okr. Miščević Miću, XIX. okr. Tojagić Danu, XXII. okr. Jakšić Milana, XXV. okr. Ajduković Miroslava, XXVI. okr. Vojnović Đorđa i XXIX. okr. Šepa Miodraga. Poznaje ih jer su svi bili kao policajci u Policijskoj stanici Gračac.

Iz zapisnika o izvršenoj inventuri od 15.2.1990. g. u Gračacu, vidljiv je popis imovine aktivnog sastava koji je ta Policijska stanica dužila, i koju imovinu je prema iskazima svjedoka nakon 31.3.1991.g. prisvojila.

Iz rješenja istražnog suca Vojnog suda u Karlovcu proizlazi da je protiv svih okrivljenika temeljem članka 191 stavak 2 točka 1 ZKP-a određen pritvor, dok iz naredbe proizlazi da je izdana i tjeralica protiv svih okrivljenika.

S obzirom na sve navedeno smatram da su svi okrivljenici ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 b stavak 1 KZ RH.

Dana 31.3.1991. g. bez ikakvog opravdanog razloga svi pripadnici Policijske stanice Gračac su se nasilno i protuustavno odvojili od MUP-a RH, prekinuli sve veze i sa matičnom ustanovom – Policijskom upravom u Gospiću i pritom su zadržali sve naoružanje, opremu i imovinu koja je vlasništvo RH. Nakon tog izdvajanja koje je bilo u potpunosti protuustavno, nastavili su sa radom kao stanica jave bezbednosti u sastavu tzv. ”SUP-a Knin” u sastavu tzv. ”SAO Krajine”. Kao pripadnici milicije SAO Krajine djelovali su sa ciljem da se pojedini djelovi teritorija RH nasilno otcijepe, kako bi se ostvarila veliko srpska ideja vojnog osvajanja djelova teritorija RH radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Zbog ovakvog postupanja okrivljenika, pojedini djelovi teritorija RH a u konkretnom slučaju područje SO Gračac je privremeno okupirano i nije pod kontrolom legalnih snaga RH.

Ovakvim postupanjem okrivljenici su pokušali upotrebom sile i na protuustavan način otcijepiti dio teritorija RH i dio tog teritorija pripojiti drugoj državi. Time su ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz članka 235 b stavak 1 KZ RH, pa je zbog svega navedenog valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da svi okrivljenici za sada nisu dostupni legalnim pravosudnim organima RH a smatramo da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, predlažemo da se temeljem članka 300 stavak 3 Zakona o krivičnom postupku suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV  K-94/93-2

KV-51/93

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. KOVAČEVIĆ DANE i dr., radi kriv. djela iz čl. 236 b st. 1 KZ RH, u sjednici vijeća održanoj dana 14. lipnja 1993. godine

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 ZKP-a protiv:

I okr. KOVAČEVIĆ DANE, sin Dane i Danice, rođ.

22.12.1947. u Gračacu, gdje i prebiva, Kijani bb,

Srbin, držav. RH,

II okr. GRUBOR ZORANA, sin Nike i Marije, rođ.

8.6.1969. u Bosanskoj Krupi, gdje i prebiva, Ivanjsa

125, Srbin, držav. RH,

III. okr. KRNJAIĆ DRAGANA, sin Nikole i Ranke,

rođ. 21.8.1969. u Kostajnici, gdje i prebiva, Rosulje

37, Srbin, držav. RH,

IV. okr. MARINČIĆ MILANA, sin Nikole i Dušanke,

rođ. 21.2.1955. u Gračacu, gdje i prebiva, Derin Gaj

76, Srbin, držav. RH,

V. okr. CIJUK DUŠANA, sin Nikole i Save, rođ.

5.6.1953. u Gračacu, gdje i prebiva, Omsica bb,

Srbin, držav. RH,

VI. okr. OGNJANOVIĆ SINIŠE, sin Dušana i

Ankice, rođ. 26.3.1971. u Bjelovaru, prebiva u

Gospiću, Jasenak bb, Srbin, držav. RH,

VII. okr. VESELINOVIĆ MILANA, sin Miljka

i Milke, rođ. 14.1.1954. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić bb, Srbin, držav. RH,

VIII. okr. RADAKOVIĆ SLOBODANA, sin Milana

i Marije, rođ. 4.12.1959. u Gračacu, gdje i prebiva,

Duvno 143, Srbin, držav. RH,

IX. okr. JAKŠIĆ MILORADA, sin Jove i Marije,

rođ. 6.4.1951. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo

34, Srbin, držav. RH

X. okr. DRAGIČEVIĆ ZORANA, sin Đure i Boje,

rođ. 26.1.1972. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić 79, Srbin, držav. RH,

XI. okr. PLEĆAŠ MLADENKA, sin Save i Darinke,

rođ. 18.5.1965. u Gračacu, gdje i prebiva,

Gračac 11, Srbin, držav. RH,

XII. KOVAČEVIĆ MIĆE, sin Rade i Anke, rođ.

5.11.1949. u Gračacu, gdje i prebiva,

Mazin 381, Srbin, držav. RH,

XIII. okrDUKIĆ BORISLAVA, sin Miloša i

Sare, rođ. 16.11.1953. u Gračacu, gdje i prebiva,

Ploče 117, Srbin, držav. RH,

XIV. okr. IVANIĆ MILANA, sin Dane i Milice,

rođ. 6.9.1968. u Gračacu, gdje i prebiva,

VI. Proleterske divizije 168, Srbin, držav. RH,

XV. okr. MIŠČEVIĆ MIĆE, sin Bore i Milice,

rođ. 2.3.1960. u Otočcu, gdje i prebiva,

Lički Dabar – Lika 163, Srbin, držav. RH,

XVI. STARČEVIĆ MILANA, sin Rade i Dragice,

rođ. 1.8.1955. u Donjem Lapcu, prebiva u Ličkoj

Kaldrmi – Ličke Osrednjice 83, SO Gospić,

Srbin, držav. RH,

XVII. okr. SURLA NIKOLE, sin Dušana i Bosiljke,

rođ. 24.6.1962. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo bb,

Srbin, držav. RH,

 

XVIII. okr. VOJVODIĆ DAVIDA, sin Nikole i

Radojke, rođ. 5.11.1967. u Beogradu, prebiva

u Srbu, Neteka 8, Srbin, držav. RH,

XIX. okr. TOJAGIĆ DANE, sin Miće i Mare, rođ.

9.3.1954. u Gračacu, gdje i prebiva, Gornje Polje

35, Srbin, držav. RH,

XX. okr. STARČEVIĆ DUŠANA, sin Branka i

Đuje, rođ. 14.8.1959. u Kninu, gdje i prebiva,

Slavno bb, Srbin, držav. RH,

XXI. okr. OBRADOVIĆ DANE, sin Mile i Dragice,

rođ. 13.1.1954. u Gračacu, gdje i prebiva,

Radnička 126, Srbin, držav. RH,

XXII. okr. JAKŠIĆ MILANA, sin Dane i Smiljane,

rođ. 20.10.1947. u Gračacu, gdje i prebiva Nine

Sovilja bb, Srbin, držav. RH,

XXIII. okrHRUSTIĆ IFETA, sin Šabana i Fatime,

rođ. 1.4.1960. u Ključu, prebiva u Bosanskoj

Gradišci, držav. RH,

XXIV okrSTOJANOVIĆ DRAŽENA, sin Ilije,

i Jelene, rođ. 10.12.1969. u Orahovici,

gdje i prebiva, G. Pištanja br. 27,

Srbin, držav. RH,

XXV. okr. AJDUKOVIĆ MIROSLAVA, sin Milana

i Kate, rođ. 18.4.1964. u Radaču gdje i prebiva na

kbr. 131, SO Gospić, Srbin, držav. RH,

XXVI okr. VOJNOVIĆ ĐORĐA, sin Nikole i Dragice,

rođ. 20.3.1958. u Gračacu, gdje i prebiva, Mazin 17,

Srbin, držav. RH,

XXVII. okr. VESELINOVIĆ BORIVOJA, sin Ilije

i Anke, rođ. 28.2.1968. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Zelengrad 85, Srbin, držav. RH,

XXVIII. okr. MILJUŠ ĐURE, sin Bogdana i Pere,

rođ. 25.3.1961. u Gračacu, gdje i prebiva, Dubrava

bb, Srbin, držav. RH,

 

XXIX. okr. ŠEPA MIODRAGA, sin Dušana i

Desanke, rođ. 3.6.1968. u Gračacu, gdje i

prebiva, Velika Popina 115, Srbin, držav. RH,

 

 

Određuje se provođenje suđenja u odsutnosti okrivljenika.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojno državno odvjetništvo Karlovac optužnicom br. KT-109/92 od 5. svibnja 1993. godine optužilo je Kovačević Danu i dr., radi kriv. djela iz čl. 236 b st. 1 KZ RH, time da je u optužnici stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika.

Iz stanja spisa vidljivo je da je protiv okr. rješenjem istražnog suca određen pritvor te da je naređeno izdavanje tjeralice jer se isti nalaze u bijegu.

Kako je iz podataka u spisu proizlazi da okrivljenici nisu dostupni državnim organima Republike Hrvatske, obzirom da se nalaze u bijegu, a cijeneći težinu počinjenih djela, kao i potrebu da se takvo postupanje osudi u smislu generalne i specijalne prevencije, to postoje izuzetni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti. Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 14. lipnja 1993. godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV K-94/93-6

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu, u Vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Mladena Kosijer kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matan i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u krivičnom predmetu protiv okr. DANE KOVAČIĆ i dr. radi krivičnog djela iz čl. 236 b st. 1. KZRH, nakon glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VDO Karlovac broj KT-109/92 od 5. svibnja 1993.godine, dovršene dana 20. listopada 1993. godine, u prisutnosti VDO Karlovac Zdravka Car i branitelja po službenoj dužnosti Žaja Zvonka odvjetnika iz Karlovca

 

p r e s u d  i o   j e

 

 

I okr. KOVAČEVIĆ DANE, sin Dane i Danice, rođ.

22.12.1947. u Gračacu, gdje i prebiva, Kijani bb,

Srbin, držav. RH,

II okr. GRUBOR ZORANA, sin Nike i Marije, rođ.

8.6.1969. u Bosanskoj Krupi, gdje i prebiva, Ivanjsa

125, Srbin, držav. RH,

III. okr. KRNJAIĆ DRAGANA, sin Nikole i Ranke,

rođ. 21.8.1969. u Kostajnici, gdje i prebiva, Rosulje

37, Srbin, držav. RH,

IV. okr. MARINČIĆ MILANA, sin Nikole i Dušanke,

rođ. 21.2.1955. u Gračacu, gdje i prebiva, Derin Gaj

76, Srbin, držav. RH,

V. okr. CIJUK DUŠANA, sin Nikole i Save, rođ.

5.6.1953. u Gračacu, gdje i prebiva, Omsica bb,

Srbin, držav. RH,

VI. okr. OGNJANOVIĆ SINIŠE, sin Dušana i

Ankice, rođ. 26.3.1971. u Bjelovaru, prebiva u

Gospiću, Jasenak bb, Srbin, držav. RH,

VII. okr. VESELINOVIĆ MILANA, sin Miljka

i Milke, rođ. 14.1.1954. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić bb, Srbin, držav. RH,

VIII. okr. RADAKOVIĆ SLOBODANA, sin Milana

i Marije, rođ. 4.12.1959. u Gračacu, gdje i prebiva,

Duvno 143, Srbin, držav. RH,

IX. okr. JAKŠIĆ MILORADA, sin Jove i Marije,

rođ. 6.4.1951. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo

34, Srbin, držav. RH

X. okr. DRAGIČEVIĆ ZORANA, sin Đure i Boje,

rođ. 26.1.1972. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić 79, Srbin, držav. RH,

XI. okr. PLEĆAŠ MLADENKA, sin Save i Darinke,

rođ. 18.5.1965. u Gračacu, gdje i prebiva,

Gračac 11, Srbin, držav. RH,

XII. KOVAČEVIĆ MIĆE, sin Rade i Anke, rođ.

5.11.1949. u Gračacu, gdje i prebiva,

Mazin 381, Srbin, držav. RH,

XIII. okrDUKIĆ BORISLAVA, sin Miloša i

Sare, rođ. 16.11.1953. u Gračacu, gdje i prebiva,

Ploče 117, Srbin, držav. RH,

XIV. okr. IVANIĆ MILANA, sin Dane i Milice,

rođ. 6.9.1968. u Gračacu, gdje i prebiva,

VI. Proleterske divizije 168, Srbin, držav. RH,

XV. okr. MIŠČEVIĆ MIĆE, sin Bore i Milice,

rođ. 2.3.1960. u Otočcu, gdje i prebiva,

Lički Dabar – Lika 163, Srbin, držav. RH,

XVI. STARČEVIĆ MILANA, sin Rade i Dragice,

rođ. 1.8.1955. u Donjem Lapcu, prebiva u Ličkoj

Kaldrmi – Ličke Osrednjice 83, SO Gospić,

Srbin, držav. RH,

XVII. okr. SURLA NIKOLE, sin Dušana i Bosiljke,

rođ. 24.6.1962. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo bb,

Srbin, držav. RH,

 

XVIII. okr. VOJVODIĆ DAVIDA, sin Nikole i

Radojke, rođ. 5.11.1967. u Beogradu, prebiva

u Srbu, Neteka 8, Srbin, držav. RH,

XIX. okr. TOJAGIĆ DANE, sin Miće i Mare, rođ.

9.3.1954. u Gračacu, gdje i prebiva, Gornje Polje

35, Srbin, držav. RH,

XX. okr. STARČEVIĆ DUŠANA, sin Branka i

Đuje, rođ. 14.8.1959. u Kninu, gdje i prebiva,

Slavno bb, Srbin, držav. RH,

XXI. okr. OBRADOVIĆ DANE, sin Mile i Dragice,

rođ. 13.1.1954. u Gračacu, gdje i prebiva,

Radnička 126, Srbin, držav. RH,

XXII. okr. JAKŠIĆ MILANA, sin Dane i Smiljane,

rođ. 20.10.1947. u Gračacu, gdje i prebiva Nine

Sovilja bb, Srbin, držav. RH,

XXIII. okrHRUSTIĆ IFETA, sin Šabana i Fatime,

rođ. 1.4.1960. u Ključu, prebiva u Bosanskoj

Gradišci, držav. RH,

XXIV okrSTOJANOVIĆ DRAŽENA, sin Ilije,

i Jelene, rođ. 10.12.1969. u Orahovici,

gdje i prebiva, G. Pištanja br. 27,

Srbin, držav. RH,

XXV. okr. AJDUKOVIĆ MIROSLAVA, sin Milana

i Kate, rođ. 18.4.1964. u Radaču gdje i prebiva na

kbr. 131, SO Gospić, Srbin, držav. RH,

XXVI okr. VOJNOVIĆ ĐORĐA, sin Nikole i Dragice,

rođ. 20.3.1958. u Gračacu, gdje i prebiva, Mazin 17,

Srbin, držav. RH,

XXVII. okr. VESELINOVIĆ BORIVOJA, sin Ilije

i Anke, rođ. 28.2.1968. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Zelengrad 85, Srbin, držav. RH,

XXVIII. okr. MILJUŠ ĐURE, sin Bogdana i Pere,

rođ. 25.3.1961. u Gračacu, gdje i prebiva, Dubrava

bb, Srbin, držav. RH,

 

XXIX. okr. ŠEPA MIODRAGA, sin Dušana i

Desanke, rođ. 3.6.1968. u Gračacu, gdje i

prebiva, Velika Popina 115, Srbin, držav. RH,

k r i v i   s u

 

 

što su:

 

u ožujku 1991. godine u Gračacu, u namjeri obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, samovoljno napustili svoja radna mjesta u Policijskoj stanici Gračac, zadržali kompletno zaduženo naoružanje i streljivo, prekinuli sve veze sa MUP-om Republike Hrvatske i dobrovoljno pristupili neprijateljskim formacijama tzv. ”SAO Krajine”, dijelova sa ciljem otcjepjeljenja pojedinih dijelova teritorija Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, zbog čega područje SO Gračac privremeno nije pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, pokušali upotrebom sile i protuustavnim putem otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske i pripojiti ga drugoj državi,

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po čl. 236 b st. 1 KZRH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J U

 

 

Svaki na KAZNU ZATVORA u trajanju od po 12 (dvanaest) godina.

 

Trošak krivičnog postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac, optužnicom broj KT-109/92 od 5. svibnja 1993. godine optužilo je I okr. Kovačević Danu i dr. okrivljenike radi kriv. djela iz čl. 236 b st. 1. KZRH, kako je to pobliže opisano u izreci presude.

Istražni sudac Vojnog suda u Karlovcu rješenjem br. Kio-182/92 od 25. rujna 1992. godine odredio je pritvor protiv svih okrivljenika te naredio izdavanje tjeralice obzirom da su okrivljenici nedostupni legalnim organima hrvatske vlasti.

Nakon podignute optužnice a povodom prijedloga VDO Karlovac, donijeto je rješenje o provođenju suđenja u odsutnosti okrivljenika iz razloga pobliže navedenih u rješenju od 14. lipnja 1993. godine.

Obzirom na takovo suđenje svim okrivljenicima je postavljen branitelj po službenoj dužnosti u osobi Zvonka Žaja odvjetnika iz Karlovca.

U dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja suglasnošću stranaka pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Izvrđen je uvid u zapisnik o izvršenoj inventuri u Stanici javne sigurnosti Gračac (listovi 24-8), naloge za knjiženje policijske uprave Gospić (list 9 i 10), te izvode iz KE za Miščević Miću i Sinišu Ognjenović (listovi 19 i 20).

Na osnovu provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da su okrivljenici počinili utuženo krivično djelo.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je od 1986. god. bio zaposlen na raznim rukovodećim poslovima u Policijskoj stanici Otočac koja je bila u sastavu Policijske uprave u Gospiću. Od 1990. godine bio je zapovjednik Policijske stanice Otočac. U sastavu Policijske uprave Gospić nalazila se i policijska stanica Gračac. Poznato mu je da je negdje u prvoj polovini 1991.godine  Policijska stanica Gračac otkazala poslušnost policijskoj upravi Gospić, te se izdvojila iz MUP-a RH. Tom prilikom, pripadnici te Policijske stanice su zadržali svu opremu, naoružanje i drugu imovinu i nastavili su raditi u sastavu novoosnovane stanice ”Jave bezbednosti Gračac” koja je u sastavu novoosnovanog SUP-a Knin, ili drugim riječima u sastavu tzv. ”SAO KRAJINE”. Od okrivljenika osobno poznaje I. okr. Kovačević Danu, a tokom zarobljeništva u Titovoj Korenici te u zatvoru u Kninu, bio je saslušavan od strane jednog okrivljenika po imenu Jakšić. Pobliže o neprijateljskim djelovanjima okrivljenika u oružanim formacijama nije mu poznato…

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx iskazao je da od 1.9.1977.god. radi u policiji i da je do 1.4.1991. godine radio kao inspektor u Policijskoj stanici Otočac. Dana 2.9.1991. godine kao djelatnik policije u PS Otočac bio je zadužen u Gospiću zajedno sa Marijić Antom, Kazda Josipom i Ivanom Ignjacom. Odveden je u zatvor najprije u Gračac, zatim u Knin, Titovu Korenicu, Željavu i na kraju u Manjaču, gdje se nalazio do 10.11.1991. godine kada je razmijenjen. Dana 30. ožujka 1991.godine poznato mu je da su svi zaposleni u PS Gračac otkazali poslušnost MUP-u RH, prekinuli sve veze sa legalnim organima RH, i izdvojili se iz sastava PU Gospić. Dalje su nastavili djelovati kao ”Stanica javne bezbednosti Gračac” u sastavu SUP-a Knin i ”SAO Krajine”. Zadržali su svu opremu i naoružanje kao i drugu imovinu vlasništvo RH. Od okrivljenika osobno poznaje I okr. Kovačević Danu koji je bio zapovjednik PS Gračac, VIII okr. Radaković Slobodana, XIII. okr. Dukić Borislava, XV. okr. Miščević Miću, XIX. ork. Toljagić Danu, XXII. okr. Jakšić Milana, XXV. okr. Ajduković Miroslava, XXVI. okr. Vojvodić Đorđa i XXIX. okr. Šepa Miodraga. Svi su oni radili kao policajci u PS Gračac dok ostale okr. ne poznaje ali je čuo po imenu da su bili policajci. Pobliže opisuje da je nakon zarobljavanja zadržan u zatvoru u Gračacu i tada je bio ispitivan od Ajduković Miroslava, Jakšić Milana, a Ajduković Miroslav bio je u plavoj milicijskoj uniformi s oznakom ”Milicija SAO Krajine”. Dodaje da je Šepa Miodraga vidio u civilnom odjelu, a također je uočio policajca Tojagić Danu, te Dukić Borislava koji je bio u civilu naoružanog pištoljem i koji je čuvao jednu čuvarsku smjenu. XXV. okr. Ajduković Mirosav zajedno sa XV okr. Miščević Mićom također ga je vidio u zgradi u Gračacu a koji je bio obučen u maskirnu uniformu. XXVI. okr. Vojvodić Đorđe bio je u plavoj milicijskoj uniformi i čuvao ga je jednu smjenu.

Iz zapisnika o izvršenog inventuri od 15.2.1990. god. izvršen je popis naoružanja municije i opreme za aktivni i rezervni sastav milicije stanice javne sigurnosti Gračac koju je ta policijska stanica dužila i koju imovinu je prema iskazima svjedoka nakon 31.3.1991. godine prisvojila. Također je popis naoružanja vidljiv iz naloga za knjiženje.

Na osnovu iskaza saslušanih svjedoka nedvojbeno se može zaključiti da su dana 31.3.1991. godine svi okrivljenici kao pripadnici PS Gračac bez ikakvog opravdanog razloga nasilno se i protuustavno odvojili od MUP-a RH i prekinuli sve veze sa matičnom ustanovom PU Gospić, a pri tome su zadržali sve naoružanje, opremu i imovinu koja je vlasništvo RH. Nakon tog izdvajanja koje je bilo u potpunosti protuustavno, nastavili su sa radom kao ”Stanica javne bezbednosti” u sastavu tzv. ”SUP-a Knin”, a sve u sastavu tzv. ”SAO Krajine”. Sve to posebno proizlazi iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je podrobno naveo da poznaje I, VIII., XIII, XIX., XXII., XXV., XXVI. i XXIX. okrivljenike a koji su svi bili djelatnici, PS Gračac i nasilno se izdvojili iz sastava PU Gospić.

Isti svjedok posebno opisuje nakon zarobljavanja da je u Gračacu sa njim obavljen razgovor od strane Ajduković Miroslava, kao i da je vidio pojedine druge osobe, neke u civilu a neke u odori milicije SAO Krajine”. Upravo ga je Ajduković Miroslav prevezao u iz Gračaca u Zatvor u Knin. Stoga se jasno može zaključiti da su svi okrivljenici nasilno otkazavši poslušnost PU Gospić i zadržavali oružje vlasništvo RH, da su kao pripadnici ”Milicije SAO Krajine” djelovali sa ciljem da se pojedini dijelovi teritorija RH nasilno odcijepe, kako bi se ostvarila Veliko srpska ideja vojnog osvajanja djelova teritorija RH radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Zbog takvog postupanja okrivljenika pojedini dijelovi teritorija RH, a u konkretnom slučaju područje SO Gračac je još uvijek privremeno okupirano i nije pod kontrolom legalnim snaga H. Dakle, takovim postupanjem okrivljenici su pokušali upotrebom sile i na protuustavan način odcijepiti dio teritorija RH i pripojiti drugoj državi, a čime su ostavili bitno obilježje utuženog krivičnog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je imao u vidu sam dan izvoda iz KE za Miščević Miću i Sinišu Ognjenović. Ostali podaci kao i socijalne anamneze nisu se mogle pribaviti zbog opće poznatog stanja jer se svi okrivljenici nalaze na privremeno okupiranom području. Osim toga prema podacima koji su pribavljeni na osnovu krivične prijave nije se moglo pobliže utvrditi njihovo porodično i socijalno stanje. Međutim, kada se cijeni postupak okrivljenika u navedenom razdoblju i da su svi okrivljenici kao pripadnici policijske stanice Gračac u jednom odlučujućem trenutku otkazali poslušnost legalno izabranim vlastima RH i da su kao kompletna stanica sa oružjem se stavili na raspolaganjem nelegalnoj policiji tzv. ”SAO Krajine” sa već navedenim ciljem odcjepljenja tog područja koja je još i danas okupirano, to je sud smatrao da će se u smislu specijalne i generalne prevencije svrha kažnjavanja ostvariti izrečenim kaznama.

Obzirom na nedostupnost okrivljenika odučeno je da trošak postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

Karlovac, 20. listopada 1993. godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA;

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Mladen Kosijer v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 1006/1993-3

 

 

PRESUDA

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Gudelj Milana, kao predsjednika vijeća, te Zmajević mr. Branka, Horvatinović mr. Ružice, Drakulić Milene i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin-Almer Rajke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Kovačević Dane i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236.b st. 1. KZRH, odlučujući o žalbama opt. Kovačević Dane, Grubor Zorana, Krnjaić Dragana, Marinčić Milana, Cijuk Dušana, Ognjanović Siniše, Veselinović Milana, Radaković Slobodana, Jakšić Milorada, Dragičević Zorana, Plećaš Mladenka, Kovačević Mire, Dukić Borislava, Ivanić Milana, Miščević Mire, Starčević Milana, Surla Nikole, Vojvodić Davida, Tojagić Dane, Starčević Dušana, Obradović Dane, Jakšić Milana, Hrustić Ifeta, Stojanović Dražena, Ajduković Miroslava, Vojnović Đorđa, Veselinović Borivoja, Miljuš Đure i Šepa Miodraga podnesenim protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 20. listopada 1993.

K-94/93-6, u sjednici održanoj 11.siječnja 1994., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske -Pantlik Mladena,

 

 

p r e s u d i o  j e:

 

Odbijaju se kao neosnovane žalbe opt. Kovačević Dane, Grubor Zorana, Krnjaić Dragana, Marinčić Milana, Cijuk Dušana, Ognjanović Siniše, Veselinović Milana, Radaković Slobodana, Jakšić Milorada, Dragičević Zorana, Plećaš Mladenka, Kovačević Mire, Dukić Borislava, Ivanić Milana, Miščević Mire, Starčević Milana, Suda Nikole, Vojvodić Davida, Tojagić Dane, Starčević Dušana, Obradović Dane, Jakšić Milana, Hrustić Ifeta, Stojanović Dražena, Ajduković Miroslava, Vojnović Đorđa, Veselinović Borivoja, Miljuš Đure i Šepa Miodraga te se presuda suda prvog stupnja potvrđuje.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojni sud u Karlovcu je kao sud prvog stupnja, nakon provedene glavne rasprave u odsutnosti optuženika, a u prisustvu njihovog branitelja, presudom od 20. listopada 1993. K 94/93-6 opt. Kovačević Danu, Grubor Zorana, Krnjaić Dragana, Marinčić Milana, Cijuk Dušana, Ognjanović Sinišu, Veselinović Milana, Radaković Slobodana, Jakšić Milorada, Dragičević Zorana, Plećaš Mladenka, Kovačević Miću, Dukić Borislava, Ivanić Milana, Miščević Miću, Starčević Milana, Surla Nikolu, Vojvodić Davida, Tojagić Danu, Starčević Dušana, Obradović Danu, Jakšić Milana, Hrustić Ifeta, Stojanović Dražena, Ajduković Miroslava, Vojnović Đorda, Veselinović Borivoja, Miljuš Đuru iŠepa Miodraga oglasio krivim zbog počinjenja krivičnog djela iz čl. 236.b st. 1. RH (sada: čl. 231. st. 1. KZRH) i osudio ih na kaznu zatvora u trajanju od po dvanaest godina, svakog, te ujedno odlučio da troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda (što zapravo znači da je optuženike po čl. 90. st. 4. ZKP oslobodio dužnosti naknade troškova krivičnog postupka u cijelosti).

 

Protiv te presude suda prvog stupnja svi navedeni optuženici su po svom branitelju Žaja Zvonku, odvj. iz Karlovca, podnijeli (u jednom podnesku) žalbu zbog bitne povrede’

odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i zbog odluke o kazni s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje ili preinači u odluci o krivičnoj sankciji na

blaže. .

Sud prvog stupnja primjerak žalbe nije dostavljao protivnoj strani radi odgovora na žalbe (čl. 20. Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske).

 

Državni odvjetnik Republike Hrvatske je u podnesku od 27. prosinca 1993. Ktž-1612/93 predložio da se žalba odbija kao neosnovana (čl. 360. st. 2. ZKP).

Žalba opt. Kovačević Dane, Grubor Zorana, Krnjaić Dragana, Marinčić Milana, Cijuk Dušana, Ognjanović Siniše, Veselinović Milana, Radaković Slobodana, Jakšić Milorada, Dragičević Zorana, Plećaš Mladenka, Kovačević Mire, Dukić Borislava, Ivanić Milana, Miščević Mire, Starčević Milana, Surla Nikole, Vojvodić Davida, Tojagić Dane, Starčević Dušana, Obradović Dane, Jakšić Milana, Hrustić Ifeta, Stojanović Dražena, Ajduković Miroslava, Vojnović Đorđa, Veselinović Borivoja, Miljuš Đure i Šepa Miodraga nisu osnovana.

Sud drugog stupnja je presudu suda prvog stupnja ispitao u onom dijelu u kojem se pobija žalbom, ali je po službenoj dužnosti ispitao i da li postoje povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 354. st. 1. toč. 1., 5., 6. i 8. do 11. ZKP i je li glavna rasprava protivno odredbama tog Zakona održana u odsutnosti optuženika i njihovih branitelja te da li je na štetu optuženika povrijeđen krivični zakon (čl. 355. ZKP) i pri tome nije našao da bi bile počinjene takve povrede zakona koje predviđa odredba čl. 366. st. 1. toč. 1. i 2.ZKP.

Žalitelji najprije ističu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, ali ne navodi koju to povredu iz čl. 354. ZKP nalaze u pobijanoj presudi. Navodi i razlozi žalbe, međutim, . ukazuju na to daje istaknuta bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 354. st. 1. toč. 11. ZKP, jer se u žalbi tvrdi da je izreka te presude nerazumljiva i proturiječna sama sebi, a i njenim razlozima.

Sud drugog stupnja ne smatra da bi izreka pobijane presude bila nerazumljiva ili proturječna sama sebi, odnosno njenim razlozima. Naprotiv, radi se o jasnoj izreci koja je konkretna li cijelosti, pa tako i s iznijetim razlozima.

Žalitelji ovaj žalbeni osnov uopće niti’ne obrazlažu, već samo tvrde da ta presuda ima’ rečene nedostatke, a to sudu drugog stupnja onemogućuje da na konkretniji način iznese svoje razloge.

Zatim žalitelji prvostupnu presudu pobijaju zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, no kako ne ističu nove činjenice koje već sud prvog stupnja nije utvrđivao, a ne nude niti nove dokaze koji još nisu bili izvedeni, zapravo se radi o žalbama samo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Suprotno stajalištu žalbi, sud drugog stupnja smatra daje činjenično stanje u pobijanoj presudi i potpuno i pravilno utvrđeno, te da su utvrđenja odlučnih činjenica utemeljena na izvedenim dokazima, za što su iznijeti jasni, dostatni i dovoljno pouzdani razlozi.

Žalitelji, između ostaloga, prigovaraju da nije dokazano da se je svaki od optuženika pridružio neprijateljskim formacijama, jer da tu činjenicu nisu potvrdili ni saslušani svjedoci.

Samo djelomično stoji tvrdnja da ispitani svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-nisu. potvrdili neke u izreci utvrđene radnje za svakoga od optuženika, ali to se odnosi samo na

razdoblje kroz koje su ta dvojica bili u zarobljeništvu i to od 2. rujna do 10. studenoga 1991. To, međutim nije ni odlučno, jer su ta dvojica svjedoka suglasno potvrdila da su svi optuženici, kao tadašnji djelatnici Policijske stanice Gračac otkazali poslušnost i prekinuli sve veze s Policijskom upravom Gospić, time i legalnim organima vlasti Republike Hrvatske,zadržali kompletno naoružanje i streljivo. S”kojim su ‘bili ‘zaduženi, (uz to o tome postoji još i zapisnik o inventuri), te nastavili djelovati u sastavu tzv. Stanice javne bezbednosti Gračac tzv. SUP-a Knin u tzv. “SAO Krajina”. O toj odlučnoj činjenici u provedenom postupku nisu postojali nikakvi dokazi o protivnom ili protudokazi, aniti žalitelji ne iznose tvrdnju da nisu počinili navedene radnje, niti u tom pravcu nude nove dokaze kojima bi se moglo osporavati sadržaj i značenje iskaza svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Okolnosti da su ta dvojica svjedoka neke od optuženika susretali na privremeno okupiranom području za vrijeme svog bivanja u zarobljeništvu i da su tada ti optuženici obavljali poslove koji inače spadaju u djelokrug rada policije, samo potkrijepljuje naprijed navedenu odlučnu činjenicu. Očito je da takav žalbeni prigovor proizlazi iz pogrešnog stajališta žalitelja da bi optuženici ostvarili obilježja predmetnog krivičnog djela tek nekim kasnijim radnjama, a ne već samim otkazivanjem poslušnosti i prekidom veza s Policijskom upravom Gospić u čijem sastavu se nalazila Policijska stanica Gračac, te zadržavanjem naoružanja i streljiva s kojim su bili zaduženi. Takav prigovor očito leži i na pogrešnoj ocjeni žalitelja da se radi o krivičnom djelu oružane pobune iz čl. 236.f st. 1. KZRH (sada čl. 235. st. 1. KZRH), o čemu će, međutim, još uslijediti razlozi suda drugog stupnja.

Žalitelji zatim prigovaraju da nije pouzdano utvrđeno da bi optuženici na izloženi način postupali s ciljem da oružanim putem odvoje djelove Republike Hrvatske. To drugim riječima znači da se pobija utvrđenje umišljaja optuženika na počinjenje krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 236.b st. 1. KZRH (sada čl. 231. st. 1. KZRH).

Suprotno stajalištu žalbi, sud drugog stupnja smatra da je i ta odlučna činjenica valjano utvrđena. Naime, obzirom da je glavna rasprava provedena u odsutnosti optuženika i da oni tijekom postupka, pa niti u formalnom pretkrivičnom postupku nisu ispitani, pa tako nisu niti priznali, a niti osporavali počinjenje krivičnog djela, sud je o postojanju umišljaja, kao odlučnoj činjenici iz subjektivne. sfere, mogao-zaključivati-jedino iz utvrđenih radnji optuženika kao činjenicama iz objektivne sfere, to tim više što nije raspolagao neposrednim dokazima o tome čega su optuženici bili svjesni i kakva je bila njihova volja.

Takvo dokazivanje i utvrđivanje ovdje razmatrane činjenice – umišljaja – dopušteno je i u skladu s odredbama ZKP. Utvrđene radnje optuženika pokazuju da se radilo o organiziranom i stvarnom formiranju nelegalne policijske vlasti, zapravo cijele jedne policijske stanice na tom dijelu sada okupiranog područja Republike Hrvatske, i to nasilnim i protuustavnim putem, a ne samo o nekom djelovanju usmjerenom na ugrožavanje utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Na pitanje kakva je svrha toga bila, logično je odgovoriti da se radilo o pokušaju otcjepljenja dijelova Republike Hrvatske i njihovog pripajanja drugoj državi, jer inače čemu bi trebalo poslužiti postavljanje strukture vlasti, svojstvene državi. Kasniji slijed događaja samo potvrđuje smisao i cilj utvrđenog otkazivanja poslušnosti i prekida veza s nadređenim strukturama u MUP-u Republike Hrvatske, te zadržavanja duženog naoružanja i streljiva. Kako su na taj način bila ostvarena objektivna obilježja krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz (sada) čl. 231. st. 1. KZRH, slijedi kao logičan i pouzdan zaključak da su optuženici pri poduzimanju opisanih radnji postupali s umišljajem upravo na to krivično djelo, a ne, kako to ža1itelji sugeriraju, da su optuženici postupali s umišljajem na krivično djelo oružane pobune iz (sada) čl. 235. st. 1. KZRH. Poduzete radnje, naime, pokazuju da se doista radilo o takvim aktivnostima koje su išle preko samog ugrožavanja Ustavom utvrđenog ‘državnog i društvenoga ustrojstva; ili sigurnosti Republike Hrvatske i to sve do stvaranja strukture druge nelegalne vlastI, kao redovne i zvanične.

Zbog iznijetih razloga ža1itelji neosnovano pobijaju prvostupnu presudu i zbog povrede krivičnog zakona, kada smatraju da su optuženici počinili, i to samo eventualno, krivično djelo oružane pobune iz (sada) čl. 235. st. 1. KZRH. Žalbe ne sadrže konkretne razloge i navode u nekom afirmativnom smislu zbog kojih bi utvrđene radnje pravno trebalo označiti po-{sada) čl. 235. st. 1. KZRH, a ne po (sada) .čl. 231. sC 1. KZRH. To onemogućuje sudu drugog stupnja da se konkretnije osvrne na stajalište ža1itelja to preko onih razloga koji su već prethodno iznijeti glede ža1bene osnove pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Zbog toga sud drugog stupnja smatra daje krivični zakon u pobijanoj presudi pravilno primijenjen.

Na kraju žaliitelji presudu prvog stupnja pobijaju i zbog odluke o krivičnoj sankciji, prigovarajući jedino tome da sud prvog stupnja kod odmjere kazni nije vodio računao životnoj dobi optuženika i smatrajući dabi se svrha generalne i specijalne prevencije mogla ostvariti i blažim kaznama.

Naprotiv, sud drugog stupnja smatra da se svrha generalne i specijalne prevencije ne bi mogla ostvariti blažim kaznama, nego tek kaznama kakve je izrekao sud prvog stupnja, pri čemu je u dovoljnoj mjeri, i pravilno u smislu (sada) čl. 37. st. 1. OKZRH, vrednovao one okolnosti koje utječu na to da kazna bude manja ili veća, naravno, one okolnosti koje je, obzirom na provođenje krivičnog postupka u odsutnosti optuženika i privremenu okupiran ost. dijelova teritorija Republike Hrvatske, uopće i mogao utvrditi.

Pogrešno žalitelji smatraju da životna dob kod nekih optuženika predstavlja u konkretnom slučaju takvu olakotnu okolnost koja bi utjecala i ta potrebu izricanja blažih kazni.

Naime, osobni podaci pokazuju da su svi optuženici srednje životne dobi, a samo opt.

Ognjanović Siniša i Dragičević Zoran da su u vrijeme izvršenja krivičnih djela bili mladi punoljetnici. No, kod ocjene te okolnosti treba uzeti u obzir da su ta djela ova dvojica počinila kao policajci MUP-a Republike Hrvatske. Upravo ta okolnost, kao i okolnost da je krivično djelo počinjeno u ožujku 1991. što pokazuje visok stupanj društvene opasnosti, u odnosu na sve optuženike čini opravdanim izricanje kazni zatvora u trajanju od dvanaest godina svakom od optuženika.

Slijedom iznijetih razloga odlučeno je da se žalbe svih optuženika odbiju kao neosnovane i da se prvostupna presuda u cijelosti potvrdi (čl. 374. ZKP).

U Zagrebu, 11. siječnja 1994.

 

 

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

 

Tomerlin- Almer Rajka, v.r                                                                           Gudelj Milan,v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-30/94-3

 

 

RJEŠENJE

I

NAREDBA

 

 

‘Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja

kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

 

r i j e š i o    j e

 

I. O b u s t a v lj a    s e    izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku KOVAČEVIĆ DANI. .

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Vorkapić Dane, koja je izdana kod ovoga suda 23.3.1994.g., pod brojem Su Ik-30/94-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Kovačević Dane, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236b st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 12 (dvanaest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236b st. 1 KZ RH.

Dana 23.3.1994..g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem SuIk-30/94-2 protiv okr. Kovačević Dane, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

 

 

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: K-94/93-29(VS)

 

 

N A R E D B A

 

 

Županijski sud u Karlovcu po predsjedniku vijeća Jasminki Jerinić-Mušnjak, u kriv. predmetu protiv I okr.Dane Kovačevića i dr., zbog kriv.djela iz čl.236-b st.l KZRH

 

 

n are d i o  j e

 

I. Temeljem čl.540 ZKP protiv:

 

 

I okr. KOVAČEVIĆ DANE, sin Dane i Danice, rođ.

22.12.1947. u Gračacu, gdje i prebiva, Kijani bb,

Srbin,

II okr. GRUBOR ZORANA, sin Nike i Marije, rođ.

8.6.1969. u Bosanskoj Krupi, gdje i prebiva, Ivanjsa

125, Srbin,

III. okr. KRNJAIĆ DRAGANA, sin Nikole i Ranke,

rođ. 21.8.1969. u Kostajnici, gdje i prebiva, Rosulje

37, Srbin,

IV. okr. MARINČIĆ MILANA, sin Nikole i Dušanke,

rođ. 21.2.1955. u Gračacu, gdje i prebiva, Derin Gaj

76, Srbin,

V. okr. CIJUK DUŠANA, sin Nikole i Save, rođ.

5.6.1953. u Gračacu, gdje i prebiva, Omsica bb,

Srbin,

VI. okr. OGNJANOVIĆ SINIŠE, sin Dušana i

Ankice, rođ. 26.3.1971. u Bjelovaru, prebiva u

Gospiću, Jasenak bb, Srbin,

VII. okr. VESELINOVIĆ MILANA, sin Miljka

i Milke, rođ. 14.1.1954. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić bb, Srbin,

VIII. okr. RADAKOVIĆ SLOBODANA, sin Milana

i Marije, rođ. 4.12.1959. u Gračacu, gdje i prebiva,

Duvno 143, Srbin,

IX. okr. JAKŠIĆ MILORADA, sin Jove i Marije,

rođ. 6.4.1951. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo

34, Srbin,

X. okr. DRAGIČEVIĆ ZORANA, sin Đure i Boje,

rođ. 26.1.1972. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Golubić 79, Srbin,

XI. okr. PLEĆAŠ MLADENKA, sin Save i Darinke,

rođ. 18.5.1965. u Gračacu, gdje i prebiva,

Gračac 11, Srbin,

XII. KOVAČEVIĆ MIĆE, sin Rade i Anke, rođ.

5.11.1949. u Gračacu, gdje i prebiva,

Mazin 381, Srbin,

XIII. okr. DUKIĆ BORISLAVA, sin Miloša i

Sare, rođ. 16.11.1953. u Gračacu, gdje i prebiva,

Ploče 117, Srbin,

XIV. okr. IVANIĆ MILANA, sin Dane i Milice,

rođ. 6.9.1968. u Gračacu, gdje i prebiva,

VI. Proleterske divizije 168, Srbin,

XV. okr. MIŠČEVIĆ MIĆE, sin Bore i Milice,

rođ. 2.3.1960. u Otočcu, gdje i prebiva,

Lički Dabar – Lika 163, Srbin,

XVI. STARČEVIĆ MILANA, sin Rade i Dragice,

rođ. 1.8.1955. u Donjem Lapcu, prebiva u Ličkoj

Kaldrmi – Ličke Osrednjice 83, SO Gospić,

Srbin,

XVII. okr. SURLA NIKOLE, sin Dušana i Bosiljke,

rođ. 24.6.1962. u Gračacu, gdje i prebiva, Glogovo bb,

Srbin,

XVIII. okr. VOJVODIĆ DAVIDA, sin Nikole i

Radojke, rođ. 5.11.1967. u Beogradu, prebiva

u Srbu, Neteka 8, Srbin,

XIX. okr. TOJAGIĆ DANE, sin Miće i Mare, rođ.

9.3.1954. u Gračacu, gdje i prebiva, Gornje Polje

35, Srbin,

XX. okr. STARČEVIĆ DUŠANA, sin Branka i

Đuje, rođ. 14.8.1959. u Kninu, gdje i prebiva,

Slavno bb, Srbin,

XXI. okr. OBRADOVIĆ DANE, sin Mile i Dragice,

rođ. 13.1.1954. u Gračacu, gdje i prebiva,

Radnička 126, Srbin,

XXII. okr. JAKŠIĆ MILANA, sin Dane i Smiljane,

rođ. 20.10.1947. u Gračacu, gdje i prebiva Nine

Sovilja bb, Srbin,

XXIII. okr. HRUSTIĆ IFETA, sin Šabana i Fatime,

rođ. 1.4.1960. u Ključu, prebiva u Bosanskoj

Gradišci,

XXIV okr. STOJANOVIĆ DRAŽENA, sin Ilije,

i Jelene, rođ. 10.12.1969. u Orahovici,

gdje i prebiva, G. Pištanja br. 27,

Srbin,

XXV. okr. AJDUKOVIĆ MIROSLAVA, sin Milana

i Kate, rođ. 18.4.1964. u Radaču gdje i prebiva na

kbr. 131, SO Gospić, Srbin,

XXVI okr. VOJNOVIĆ ĐORĐA, sin Nikole i Dragice,

rođ. 20.3.1958. u Gračacu, gdje i prebiva, Mazin 17,

Srbin,

XXVII. okr. VESELINOVIĆ BORIVOJA, sin Ilije

i Anke, rođ. 28.2.1968. u Obrovcu, gdje i prebiva,

Zelengrad 85, Srbin,

XXVIII. okr. MILJUŠ ĐURE, sin Bogdana i Pere,

rođ. 25.3.1961. u Gračacu, gdje i prebiva, Dubrava

bb, Srbin,

XXIX. okr. ŠEPA MIODRAGA, sin Dušana i

Desanke, rođ. 3.6.1968. u Gračacu, gdje i

prebiva, Velika Popina 115, Srbin,

 

 

n are đ u j e   s e    p o v 1 a č e n j e   t j e r a l i c e

 

čije izdavanje je naređeno naredbom Vojnog suda u Karlovcu od 25.rujna 1992.godine broj Kio-182/92-10.

II. Kako je na gore navedene osobe primijenjen Zakon o općem oprostu i obustavljen krivični postupak, to je. i naredba o. raspisivanju tjeralice postala bespredmetna pa ju je valjalo i povući.

III. Temeljem čl. 541 ZKP ovu naredbu izvršit će PU karlovačka.

U Karlovcu, 21. ožujka 1997. godine.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Jasminka Jerinić-Mušnjak

 

 

 

DOSTAVLJENO:

PU KARLOVAČKA

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -