- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gospic – KA-0037

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

Broj: 511-04-02-

Datum: 21.07.1992.

 

 

O K R U Ž N O M     JAVNOM TUŽIOCU

n/r gosp. Brkljačić Željka

G O S P I Ć

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od __10.06.__19_92__.

 

Veza: vaš broj_____________.

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

Kao dopuna krivične prijave_______511-04-02-Ku-160/92 .

 

Postoji osnovana sumnja da je učinilac prijavljenog djela:

 

  1. DRAGAN BEŠIR, zvani ______, otac __Pepo__ i majka __ __, rođene

__ , rođen dana__19.10.1942._, u __Orovac__, općina __T. Korenica__,

SR _Hrvatska_, stanuje u __Gospić__, ulica__I. D. Sokola__, broj __6__, općina __Gospić__,

narodnost __Srbin__, državljanin __RH__, zanimanje _ __,

porodične prilike__razveden dvoje djece__,

čin rezervnog mlađeg oficira, oficira ili vojnog službenika  _potpukovnik_

osuđivan ___________________, kaznu _______izdržao, postupak za drugo krivično

djelo se _oružana pobuna __, čl. 236. f KZH, sada na slobodi.

2. DUŠAN BALAĆ, sin Cvije, r. 01.11.1930. god. u L. Petrovo Selo, SO T. Korenica,

adresa stanovanja L. P. Selo br. 50, po nacionalnosti Srbin

3. ĐOKO DOZET, sin Milana, r. 29.03.1958. god. u Gospiću, SO Gospić, po nacionalnosti Srbin, oficir JNA

U nastavku kriminalističke obrade utvrđeno je da su prijavljeni zajedno sa osobama navedenim u našoj’krivičnoj prijavi broj u-160/92 sudjelovali u oružanoj pobuni protiv RH na području novog. L. Osika i šire i to od samog  početka pobune tj. od 09. mj. 1991. god. i u tom periodu izvršili više kažnjivih radnji opisanih u čl. 236. f KZH – oružana pobuna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Svi prijavljeni su kao glavnokomandirajući neprijateljskih postrojbi na novom L. Osiku, zapovijedali neprijateljskim snagama koji su sustavno razarale grad Gospić, Perušić i okolicu te su. neprijateljske postrojbe pod njihovim zapovjedništvom u široj okolici Gospića, vršile genocid nad hrvatskim pučanstvom.

 

PRILOG:

1  Sl. zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

NAČELNIK ODJELA:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

Broj:

Gospić, 21.07.1992.

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

sastavljena dana 21.07.1992. god. u prostoriji PU Gospić u povodu obavljenog informativnog razgovora s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na okolnosti identifikacije osoba koje se nalaze u prostorijama neprijateljske agresorske vojske.

Dana 17.02.1992. god. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bio je nazočan pregovorima na novom L. Osiku u svojstvu pregovarača na strani RH, tom prilikom na strani neprijateljske agresorske vojske pregovarali su p.pukovnikDragan Bešir, r.19.10.1942. god. u Orovcu, SO T. Korenica i pukovnik Dušan Balać, 01.11.1930. god. u L. Petrovom Selu, kao glavnokomandirajući neprijateljskih postrojbi na novom L. Osiku.

Dana 04.03.l992. god. prilikom eshumacije neprijateljskih vojnika u mjestu Otočac prisustvovao je p.pukovnik Dragan Bešir, pukovnik Dušan Balać i kapetan Đoko Dozet, sin Milana. Dana 05.03.l992. god. na pregovorima kojom je prilikom pušteno 11 retardiranih osoba iz bolnice na Udbini da dođu na teritorij koji je pod kontrolom HV, također su bili nazočni pukovnik Dušann Balać i p. pukovnik Dragan Bešir. Dana 25.03.1992. god. prilikom pregovora na starom L. Osiku prisustovali su pukovnik Dušan Balać, p.pukovnik Dragan Bešir i p.pukovnik Rade Rajić, načelnik štaba za područje istočno od Gospića, a sjedištem u Gračacu, ostali podaci neutvrđeni.

Tokom svih pregovora došlo se do saznanja da sve tri osobe su kao glavno komandirajući neprijateljskih postrojbi sustavno razarali grad i da su neprijateljske postrojbe pod njihovim zapovjedništvom vršile genocid nad hrvatskim pučanstvom, u stroj okolici Gospića.

U-svezi sa ovim događajem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nije imao više ništa izjaviti što bi moglo koristiti daljnjoj krim. obradi.

Ovl. sl. osoba:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

BROJ:511-04-02-SP-32/93.

GOSPIĆ,02.02.1993.G.

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

-K A R LOV A C-

 

PREDMET:DRAGAN BEŠIR,DUŠAN BALAĆ,

ĐOKO DOZET.

 

SVEZA:VAŠ BROJ: .KTR-204/92.

 

 

VAŠIM ZAHTJEVOM OD 28.01.1993.G. DA UTVRDIMO KOJIM VOJNIM FORMACIJAMA PRIPADAJU DRAGAN BEŠIR, DUŠAN BALAĆ I ĐOKO DOZET.

OPERATIVNIM RADOM NA TERENU TE OBAVLJANJEM INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA OSOBAMA KOJE SU IZBJEGLE SA PODRUČJA KOJE JE JOŠ UVIJEK POD KONTROLOM NEPRIJATELJSKIH AGRESORSKIH SNAGA DOZNAJE SE DA:

-DUŠAN BALAĆ, SIN CVIJE R.01.11.1930.G. U LIČKOM PETROVOM SELU, KB R. 50 SO T.KORENICA, JE AKTIVNA VOJNA OSOBA U TZV. JNA U ZVANJU PUKOV NIK, A POČETKOM RUJNA DOLASKOM BANJALUČKOG KORPUSA NA PODRUČJU NOVOG LIČKOG OSIKA PREUZIMA KOMANDU NAD SVIM PARAVOJNIM POSTROJBAMA NA

TOM PODRUČJU TE KORDINIRA SUSTAVNIM RAZARANJEM GRADA GOSPIĆA I PERU  SSICCA OD TOG DATUMA PA DALJE.

-DRAGAN BEŠIR SIN PEPE R. 19.10.1942.G. OROVAC, SO T.KORENICA JE VOJNA OSOBA U TZV. JNA DO 1990. GODINE KAD JE UMIROVLJEN.

SREDINOM 1991.G. ODLAZI U T.KORENICU GDJE SE PONOVNO AKTIVIRA U POSTROJBE JNA, A NESSTO NAKON TOGA ODLAZI NA PODRUČJE NOVOG LIČKOG OSIKA

GDJE DOBIJA FUNKCIJU POMOĆNIKA GLAVNOKOMANDUJUĆEG DUŠANA BALAĆA U ČINU POTPUKOVNIKA.

-ĐOKO DOZET, SIN MILANAR. RODJ. 29.03.1958.G. U GOSPIĆU, REDOVNO ZAVRŠAVA VOJNU AKADEMIJU POSLIJE KOJE OSTAJE U POSTROJBAMA JNA, SLUŽBOVOVAO U KARLOVCU, A DOLASKOM NA PODRUČJE LIČKOG OSIKA NEGDJE IZMEĐU 29.08.1991.G. I 30.08.1991.G. NA PODRUČJE LIČKOG OSIKA UOČEN JE U ZVANJU KAPETANA I KLASE.

NAČELNIK ODJELA:

MILE UGARKOVIĆ

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIC

Broj: 511-04-02-32/2-92.

Gospić, 05.04.1993.

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

K A R LOV A C

 

 

Sveza: Vaš dopis broj KTR 204/92 od 09. ožujka 1993.g.

 

 

Izvješćujemo Vas da smo postupili po Vašem aktu broj i datum gornji, u svezi krivičnog predmeta protiv Balać Dušana, Bešir Dragana i Dozet Đoke.

Sva trojica od početka rata i agresije na .RH su aktivni pripadnici neprijateljskih oružanih formacija i to kao zapovjednici. Sva trojica kao zapovjednici sudjelovali su u višemjesečnim napadu, sa područja L.Osika, Ostrvice, Ljubova i Široke Kule na područje Gospića, Perušića te Starog Ličkog Osika.. Od kako su prijavljeni zapovjednici, sa područja koje sada nadziru protjerano je više stotina građana hrvatske nacionalnosti. Isto tako na području koje kontroliraju, ubijeno je više građana u tijeku 09. mjeseca 1991. godine u  selu Široka Kula – ubijeno 13 građana, i to staraca, žena i djece. Od dalekometnog topništva na područje Gospića, Ličkog Osika i Perušića, također je smrtno stradalo više osoba.

Operativnim radom došli smo do saznanja da su prvo i drugo navedeni i sada zapovjednici paravojnih jedinica, stacioniranih na području L. Osika i Ljubova.

 

 

NAČELNIK ODJELA:


 

 

 

Broj: Kio 31/93-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. lipnja  1993.god.

 

u  ___ime Vojnog suda Karlovac ___ sudu  u ____Gospiću_____

 

Prisutni od suda                                                                                                           Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                       BEŠIR DRAGAN i dr.

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana 236. f st. 1 u vezi čl. 236 o/1

KZH

 

 

Početak u __ 17,00  __sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   ______nije u srodstvu, nije u zavadnji__________

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a, iskazuje:

 

Jedne večeri u prvoj polovini ožujka 1993. godine, ne sjećam se više točno datuma, oko 20,30 sati u svom stanu u Gospiću, gledao sam informativnu emisiju RTV Republika Srpska krajine – Knin.

U toj televizijskoj emisiji reporter je vodio razgovore i intervjuirao I okr. Bešir Dragana i još neke druge vojnike pobunjeničkih srpskih paravojnih formacija.

To je bila ustvari reportaža s Ličkog ratišta s područja Ličkog Osika, odnosno po RTV Knin ”Teslin grada”. Reporter je najavio razgovor s komandantom Ličkog ratišta puk. I okr. Bešir Draganom, kojeg ja inače osobno još od ranije dobro poznajem, odnosno poznajem kao građanina iz viđenja, kojeg sam susretao u Gospiću dok je još služio u bivšoj ”JNA” u činu kapetana.

U razgovoru s reporterom I okrivljeni je izjavio da se nalazi na prvim linijama obrane Republike srpske krajine i srpstva i da će tu ostati do posljednjeg čovjeka. Dalje je izjavio da je vojska kojom zapovjeda dobro naoružana, visokog morala i da se u svakom momentu može upustiti u borbu s ustaškim koljačima, da sigurno može obraniti Krajinu i po potrebi protjerati ustaše s njihovih položaja sve do Rijeke, da mogu tući po biranim ustaškim ciljevima. Dalje je izjavio da je on kao komandant i njegova vojska spremna izginuti do posljednjeg čovjeka te da ustaše i njihova vlast nikada neće doći na područje republike Srpske krajine. Na kraju izjavio je da su ih tih dana napale ustaše, ali da su im oni na odgovarajući način uzvratili.

Ništa drugo o pripadnosti I okrivljenog neprijateljskih oružanih formacija neznam, kao niti o njegovim konkretnim akcijama u vidu oružane agresije na RH.

To je sve što mi je o ovom poznato.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 


 

 

Broj: Kio 31/93-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. lipnja 1993.god.

 

u  ___ime Vojnog suda Karlovac ___ sudu  u ____Gospiću_____

 

Prisutni od suda                                                                                                           Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                       BEŠIR DRAGAN  i dr.

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana 236 f st. 1. u vezi 236 o st. 1.

KZRH

 

 

Početak u __ 15,00  __sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:    

Mjesto rođenja i godina starosti:  

Odnos s okrivljenim i oštećenim   ______nije u srodstvu, nije u zavadnji__________

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a, iskazuje:

Ja sam od 11. mj. 1991. godine predsjednik pregovaračke komisije sa strane Vojnih vlasti 4. operativne zone i civilnih vlasti općine Gospić. Kao predsjednik te komisije u više navrata tokom 1992. i 1993. godine sudjelovao sam na razno raznim pregovorima i razgovorima s predstavnicima pobunjeničkih oružanih paravojnih formacija tzv. ”Republike Srpske Krajine”.

I okr. Bešir Dragana poznajem vrlo dobro od ranije. Godinama je živio i radio u

Gospiću, pa sam ga tu i upoznato. Bio je na službi u ”JNA” u činu kapetana pa onda majora. Kada se bivša ”JNA” početkom oružanih sukoba na ovom području povukla iz Gospića i I okr. Bešir Dragan napustio je Gospić i od tada ga nisam vidio sve do susreta na pregovorima, gdje je on prisustvovao kao predstavnik protivničke strane.

II okr. Balać Dušana od ranije nisam poznavao i upoznao sam ga tek na tim pregovorima. III okr.Dozet Đoku poznavao sam također od ranije, izviđenja.I on je jedno vrijeme prije rata živio u Gospiću, a zatim otišao u Zagreb, pa ga nisam vidio sve do spomenutih susreta na pregovorima, gdje je i on sudjelovao kao predstavnik neprijateljske strane.

Tokom 2. 3. i 4. mj. 1992. godine svu trojicu okrivljenih vidio sam, kao predstavnik neprijateljske strane,u nekoliko navrata, na pregovorima u kojima sam sudjelovao sa njima. Svi su bili u vojnim uniformama, bez posebnih oznaka, odnosno s oznakama činova i znakom na kapi ”Srpskom zastavom-trobojnicom”.

Dana 17.02.1992. godine bio sam nazočan pregovorima u Ličkom Osiku. Tom prilikom razgovarali smo s predstavnicima neprijateljske strane u kojoj su bili potpukovnik I okr. Bešir Dragan i pukovnik II okr. Balać Bušan. Njih dvojica su imali oznake činova, koje sam napred spomenuo, a tako smo se i oslovljavali u razgovorima. U tom razgovoru, što uopće nisu tajili, II okr. Balać Dušan je rekao da je komandir neprijateljskih formacija na području Ličkog Osika i dalje u pravcu T. Korenice, a I okr. Bešir Dragan da je njegov zamjenik.

Nedugo zatim početkom ožujka, točnije 4.3.1992. godine opet sam bio prisutan pregovorima u Otočcu, oko eskumacije neprijateljskih vojnika na tom području. Tim pregovorima sa neprijateljske strane sudjelovali su I okr. Bešir Dragan, II okr. Balać Dušan i III okr. Dozet Đoko, koji je imao čin kapetana neprijateljske vojske. Dan ili dva kasnije ponovno sam u Ličkom Osiku sudjelovao u pregovorima s neprijateljskom stranom, koju su tada predstavljali I i II okrivljeni. Tom prilikom pregovaralo se oko puštanja, odnosno protjerivanja 11 retardiranih osoba iz duševne bolnice na Udbini, odnosno Centra za rehabilitaciju retardiranih osoba, kada su oni te osobe protjerali s okupiranog područja.

Konačno i dana 25.3.1992. godine na pregovorima u Starom Ličkom Osiku ponovno s neprijateljske strane sudjelovali su I okr. Bešir Dragan i II okr. Balać Dušan, te još neki drugi njihovi predstavnici.

U pregovorima s neprijateljskom stranom III okr. Dozet Đoko predstavio se također kao jedan od njihovih zapovjednika i to kao predstavnik njihove sudske Vojne vlasti. Shvatio sam da je on nekakav njihov istražitelj.

U pregovorima u kojima sam ja sudjelovao s okrivljenima, kao predstavnicima neprijateljske strane, razgovaralo se uglavnom o humanitarnim pitanjima i problemima: razmjeni zarobljenika, razmjeni poginulih, eshumaciji i traženju nestalih osoba, popisu i traženju nestalih osoba i tome sl. O drugim vojnim pitanjima, s naše strane sudjelovali su drugi pregovarači.

Pored napred spomenutih pregovora sudjelovao sam i u više drugih pregovora, kojima su također bili prisutni okrivljeni i u tim pregovorima razgovaralo se o već spomenutim pitanjima. Naime, bilo je uobičajeno u to vrijeme da se pregovori održavaju otprilike 2 puta mjesečno, po potrebi i češće, time da su se mjesta pregovaranja izmjenjivala, jednom na području koje su oni privremeno okupirali, a drugi puta na slobodnom području.

U napred spomenutim razgovorima s okrivljenima dogovoreno je i izvršena njihova predaja nama oko 15 mrtvih tijela naših građana, što civila, što vojnika, te puštanje otprilike isto toliko civila, a među kojima i napred spomenutih retardiranih osoba.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

Predsjednik suda:

 

NASTAVLJENO ODMAH:

 

Pošto ja još i sada sudjelujem povremeno u pregovorima s neprijateljskom stranom preko crvenog križa, nedavno sam bio na jednom pregovoru u Otočcu, gdje je u neprijateljskoj delegaciji, zapravo krivo me se razumjelo nije bio u neprijateljskoj delegaciji II okr. Balać Dušan, ali sam od predstavnika crvenog križa čuo da je II okrivljeni sada časnik za vezu s UNPROFOROM u Komandi Ličkog korpusa tzv. Republike Srpske Krajine sa sjedištem u T. Korenici.

U 5. mj. 1993.godine vidio sam na RTV tzv. ”Republike Srpske krajine” I okr. Bešir Dragana, koji je u toj emisiji predstavljen kao komandir Bunićke brigade u Buniću, nedaleko T. Korenice. Tada je imao čin pukovnika, vjerojatno je od naših zadnjih susreta unapređen.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82 st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT 98/93

 

Karlovac, 30. prosinca 1993. godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 41 (45) stavak 2 točka 3 i članka 165 (174) stavak 2 ZKP-a podižem,

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

I okr. BEŠIR DRAGANA, sina Pepe, rođ. 19.10.1942.

u Orovcu, općina T. Korenica, sada prebiva u Gospiću,

I. Došena – Sokola 6, Srbina, drž. RH,

II okr. BALAĆ DUŠANA, sina Cvije, rođ. 1.11.1930.

u Ličkom Petrovom selu, općina Titova Korenica, sa

posljednjim prebivalištem u Ličkom Petrovom selu

kbr. 50, Srbina,

III okr. DOZET ĐOKE, sina Milana, rođ. 29.3.1958.

u Gospiću, sada nepoznatog prebivališta, Srbin,

 

 

da su:

 

u drugoj polovini 1991. godine na području Like u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, dobrovoljno pristupili neprijateljskim srbočetničkim oružanim formacijama, zadužili odore, oružje te s istim učestovali u oružanim napadima na Lički Osik, Ostrvice Ljubovo, Široku Kulu, gdje dolazi do velikih razaranja i protjerivanja hrvatskog pučanstva, pri čemu je više osoba smrtno stradalo,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, što je za posljedicu imalo smrt više osoba praćeno velikim razaranjem,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 235 (236 f) stavak 1 u svezi članka 244 (236 o) stavak 1 KZ RH, a kažnjivo po članku 244 (236o) stavak 1 KZRH.

Stoga

P r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u dopis (3), dopis Policijske uprave Gospić (4),
  4. da se okrivljenima temeljem članka 290 (300) stavak 3 ZKP-a sudi u odsutnosti.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Gospić prijavila je I okr. Bešir Dragana, II okr. Balać Dušana i III okr. Dozet Đoku da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv I, II i III okrivljenih provedena je istraga.

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx u svom iskazu navodi da je negdje polovinom ožujka 1993.godine oko 20,30 sati u svom stanu u Gospiću gledao televiziju – informativnu emisiju RTV Republika Srpska Krajina Knin. U toj emisiji da je reporter vodio razgovore sa I okr. Bešir Draganom i nekim drugim vojnicima probunjeničkim srpskih paravojnih formacija. To je inače bila reportaža sa Ličkog ratišta s područja Ličkog Osika, odnosno po RTV Knin ”Teslin grada”. Reporter je najavljivao razgovor sa komandantom Ličkog ratišta pukovnikom I okr. Bešir Draganom kojeg inače osobno još od ranije dobro poznaje, kojeg je susretao u Gospiću još dok je služio u bivšoj ”JNA” u činu kapetana. U razgovoru sa repotrerom I okr. je izjavio da se nalazi na prvim linijama, obrane Republike Srpske Krajine i srbstva i da će tu ostati do posljednjeg čovjeka. Da vojska s kojom zapovjeda dobro naoružana, visokog morala, i da se u svakom trenutku može upustiti u borbu sa ustaškim koljačima i da sigurno mogu obraniti krajinu po potrebi potjerati ustaše sa njihovih položaja sve do Rijeke. Dalje da je naveo da je on kao komandant a i njegova vojska spremna izginuti do posljednjeg čovjeka i da ustaše i njihova vlast nikada neće doći na područje Republike Srpske Krajine. Ništa drugo o pripadnosti I okrivljenog neprijateljskim oružanim formacijama ne zna kao da ne zna ni o njegovim konkretnim akcijama u vidu oružane agresije na RH.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je od 11. mj. 1991. g. predsjednik pregovaračke komisije od strane vojne vlasti 4. operativne zone i civilnih vlasti općine Gospić. Kao predsjednik te komisije da je u više navrata 1992. g. i 1993. g. sudjelovao na raznim pregovorima i razgovorima s predstavnicima pobunjenih oružanih paravojnih formacija.

I okr. Bešir Dragana da poznaje dobro i od ranije jer je isti živio i radio u Gospiću i bio u službi ”JNA” u činu kapetana a onda majora. Kada je bivša ”JNA” početkom oružanih sukoba na ovom području se povukla iz Gospića, da je I okr. napustio Gospić i nakon toga da ga više nije vidio do susreta na pregovorima.

II okr. Balać Dušana da od ranije nije poznavao i upoznao ga je na tim pregovorima.

III okr. Dozet Đoku, da je poznavao također od ranije iz viđenja jer je jedno kratko vrijeme prije rata živio u Gospiću, a zatim otišao u Zagreb, pa ga nije vidio sve do pregovora.

Tokom 2., 3. i 4. mj. 1992. g. da je svu trojicu okrivljenih vidio kao predstavnika neprijateljske strane u nekoliko navrata na pregovorima na kojima je on sudjelovao. Svi su oni bili u vojnim uniformama bez posebnih oznaka, odnosno samo sa oznakama činova i znakom na kapi ”srpska zastava – s trobojnicom”. 17.2.1992.g. da je bio nazočan pregovorima u Ličkom Osiku i da su tada pregovarali sa neprijateljskom stranom i da su tu bili prisutni potpukovnik I okr. i pukovnik II okrivljeni. Da su se po činovima i oslovljavali, a II okr. da je rekao da je komandir neprijateljskih formacija na području Ličkog Osika i dalje u pravcu Titove Korenice, a da je I okrivljeni njegov zamjenik. Početkom ožujka tačnije 4.3.1992. g. da je bio prisutan pregovorima i da su tada u pregovorima sudjelovali svi troje okrivljenim, a III okr. da je imao čin kapetana.

Dana 25.03.1992. g. na pregovoru u Starom Ličkom Osiku da je ponovno s neprijateljske strane bili prisutni I i II okrivljeni. Pregovorima sa neprijateljske strane III okrivljeni da se predstavio isto kao i jedan od zapovjednika i to kao predstavnik njihove sudske vojne vlasti. Shvatio ej da je on nekakav njihov istražitelj. U pregovorima u kojima je sudjelovao sa okrivljenima razgovarali su uglavnom o humanitarnim pitanjima i problemima, a ništa nije razgovarano o vojnim pitanjima. Pošto i dalje sudjeluje povremeno u pregovorima sa neprijateljskom stranom, bio je na pregovorima u Otočcu, na neprijateljskoj strani, na pregovorima je bio prisutan II okr. Balać Dušan.

U 5. mj. 1993.g. da je na RTV tzv. ”Republike srpska krajina” vidio I okr. koji je u toj emisiji bio kao komandir buničke brigade u Buniću, nedaleko Titove Korenice. Tada da je imao čin pukovnika, da je vjerojatno od njihovih zadnjih susreta ipak unapređen.

Iz dopisa na listu 8 proizlazi da je na području Gospića i okoline uništeno ili razoreno oko 50 stambenih privrednih gospodarskih objekata. Da je od početka neprijateljske agresije na području Gospića i okoline iz Ličkog Osika, Ostrvice, Ljubove, Široke Kule izbjeglo i protjerano ukupno 640 osoba Hrvatske narodnosti, koje sve osobe su i registrirane kod Ureda za izbjeglice. Na istom području od početka neprijateljske agresije na tom području od strane neprijatelja da je ubijeno oko 20-tak osoba, mahom starijih muškaraca i žene.

Iz svega naprijed navedenog kako iskaza saslušanih svjedoka tako i materijalnih dokaza koji prileže spisu proizlazi da se I, II i III okrivljeni u cilju narušavanja i obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske priključili neprijateljskim paravojnim srbočetničkim formacijama, a u cilju otcjepljenja pojedinih djelova RH i pripajanje tzv. ”SAO Krajini”, a sve u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, a obzirom na njihove činove i na području gdje su se nalazili sigurno je da su učestvovali u oružanim napadima na Ličko selo, Ostrvice, Ljubovo, Široku Kulu, gdje je došlo do velikih razaranja, protjerivanja hrvatskog pučanstva, kojom prilikom je više civilnih osoba i stradalo, pa stoga smatramo da se u njihovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da su svi okrivljeni trenutno nedostupni pravosudnim organima RH, i da se nalaze na okupiranom području Republike Hrvatske, smatramo da postoje posebni razlozi da im se sudi u odsutnosti.

 

ZAMJENIK VOJNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Anton Stanković Moćan


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

BROJ: K-294/93-3

Kv-23/94

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u izvanraspravnom vijeću, sastavljenom od sudaca ovog suda Kosijer Mladena kao predsjednika vijeća te Matan Zvonimira i Janjac Marijana kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I opt. BEŠIR DRAGANA i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235 (236) f KZ st. 1. u vezi čl. 244. (236) o. st. 1. KZRH, odlučujući o prijedlogu VDO Karlovac da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika, u sjednici vijeća održanoj dana 3. ožujka 1994.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 

Temeljem čl. 290 (300) st. 3. ZKP, krivični postupak protiv I opt. BEŠIR DRAGANA, II opt. BALAĆ DUŠANA i III opt. DOZET ĐOKE, provest će se u odsutnosti optuženika.

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac podiglo je optužnicu kod ovog suda protiv imenovanih optuženika zbog navedenog kriv. djela te je predložilo da se postupak provede u njihovih odsutnosti.

Prijedlog je osnovan.

Kriv. djelo koje se optuženicima stavlja na teret je usmjereno protiv Republike Hrvatske, a svi optuženici nedostupni legalnim državnim organima jer borave privremeno okupiranom teritoriju, pa upravo ta činjenica da je djelo upereno protiv RH kao i činjenica da su nedostupni predstavlja po ocijeni suda tako važan razlog radi kojeg suđenje treba provesti u njihovoj odsutnosti, pa je stoga prijedlog VDO uvažen i riješeno je kao u izreci.

Karlovac, 3. ožujka 1994.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Kosijer Mladen, v.r.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

BROJ: K-294/93-6

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Matan Zvonimira kao predsjednika vijeća, te Kosijer Mladena i Janjac Marijana kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv I opt. BEŠIR DRAGANA i dr. , zbog kriv. djela iz čl. 235 (236.o) st. 1. KZRH, nakon provedene glavne jave rasprave zakazane povodom optužnice VDO Karlovac br. Kt-98/93 dovršene dana 29. ožujka 1994., u prisutnosti zamj. VDO Stanković Moćan Antuna, te branitelja optuženika po sl. dužnosti Pavlović Nikola, odvj. iz Karlovca, a u odsutnosti optuženika,

 

 

p r e s u d i o  j e:

I okr. BEŠIR DRAGAN, sin Pepe, rođ. 19.10.1942.

u Orovcu, općina T. Korenica, sada prebiva u Gospiću,

I. Došena – Sokola 6, Srbina, drž. RH,

II okr. BALAĆ DUŠAN, sin Cvije, rođ. 1.11.1930.

u Ličkom Petrovom selu, općina Titova Korenica, sa

posljednjim prebivalištem u Ličkom Petrovom selu

kbr. 50, Srbina,

III okr. DOZET ĐOKO, sin Milana, rođ. 29.3.1958.

u Gospiću, sada nepoznatog prebivališta, Srbin,

 

k r i v i  s u

 

 

što su:

 

u drugoj polovini 1991. godine na području Like u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, dobrovoljno pristupili neprijateljskim srbočetničkim oružanim formacijama, zadužili odore, oružje te s istim učestovali u oružanim napadima na Lički Osik, Ostrvice Ljubovo, Široku Kulu, gdje dolazi do velikih razaranja i protjerivanja hrvatskog pučanstva, pri čemu je više osoba smrtno stradalo,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, što je za posljedicu imalo smrt više osoba praćeno velikim razaranjem,

čime su  počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 235 (236 f) stavak 1 u svezi članka 244 (236 o) stavak 1 KZ RH, pa se  po članku 244 (236o) st. 1 KZRH.

 

O S U Đ U J U

 

 

Na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina svaki.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

VDO Karlovac podiglo je kod suda optužnicu kojom svim optuženicima stavlja na teret da su počinili kriv. djelo pobliže opisano u izreci ove presude.

U optužnici predloženo da se postupak provede u odsutnosti optuženika jer su nedostupni državnim organima, pa je sud taj prijedlog usvojio i rješenjem od 3.3.1993. i odredio provođenje postupka u odsutnosti optuženika, a istovremeno je optuženicima postavio i branitelja po sl. dužnosti.

Optuženici nisu dali obranu, jer su nedostupni državnim organima i nisu se pojavili na glavnoj raspravi, pa je sud nakon otvaranja iste proveo dokazni postupak radi utvrđenja činjeničnog stanja.

U tom postupku sud je pročitao iskaze svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a izvršen je i uvid odnosno pročitan je dopis PU Gospić od 30.06.1993.

Na osnovu tih dokaza i njihove ocijene sud je utvrdio da su optuženici doista počinili djelo zbog kojeg su optuženi.

Tako je sv. xxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao da je u 3. mj. 1993. g. gledao TV emisiju iz pobunjeničke Krajine i tokom emisije vidio I opt. Bešir Dragana koji je u toj emisiji predstavljen kao komandant Ličkog ratišta i koji je u razgovoru sa reporterom izjavio da se nalazi na prvim linijama obrane Republike Srpske krajine i srpstva, da će tu ostati do posljednjeg čovjeka, da je vojska kojom zapovjeda dobro naoružana i imade visok moral da se može upustiti u borbu sa Ustaškim koljačima te obraniti srpske krajeve, dapače da po potrebi mogu Ustaše otjerati do Rijeke i da je ta vojska spremna poginuti do posljednjeg čovjeka, te da Ustaše neće nikada doći na područje Srpske Republike Krajine. Svjedok inače ovog optuženika poznaje iz vremena prije početka domovinskog rata jer je isti živio u Gospiću i bio u službi u bivšoj ”JNA” u činu kapetana. O stvarnoj ulozi tog optuženika sv. ništa nezna kao niti o ostalim optuženicima.

Svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je istakao da je počevši od 11. mj. 1991. predsjednik komisije koja obavljala predgovore u ime vojnih vlasti 4. operativne zone Gospić sa predstavnicima pobunjenika je vodio razgovor o razmjeni odnosno raznim problemima u više navrata tokom 1992. i 1993.g.

Još iz vremena prije rata kao i svj. xxxxxxxxxxxxx poznaje I opt. Bešir Dragana a također i III opt. Dozet Đoku. II opt. Balać Dušana od ranije nije poznavao.

Svu trojicu optuženika susretao je u pravo na tim razgovorima kao predstavnika pobunjenika i to u više navrata a napose tokom 2., 3. i 4. mj. 1992. Posebno je s njima pregovarao i 25.03.1992. u Starom Ličkom Osiku, te konačno u 5. mj. 1993. i on je na televiziji Krajine vidio I opt. koji je predstavljen kao zapovjednik brigade sa činom pukovnika.

Ove i ovakove iskaze svj. sud je prihvatio kao potpuno istinite i vjerodostojne, a pogotovo kad je u pitanju iskaz svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je tokom svoje službe u navedenoj komisiji učestvovao kao predstavnik legalnih hrvatskih vlasti u pregovorima sa predstavnicima pobunjenika te je itekako svjestan koliko je važna istina u sudskom postupku kako bi se svaki predmet bez obzira na težinu kriv. djela o kojem se u pojedinom slučaju radi mogao riješiti na zakonit način. Osim toga iskazi svjedoka se međusobno i podudaraju posebno u odnosu na I opt. Bešira kojeg su obojica poznavali kao pripadnika bivše JNA prije početka ovog rata i kojeg su obojica očito vidjeli u istoj TV emisiji pobunjeničke. Osim toga je notorna stvar da su ne samo pripadnici bivše JNA nego da je veoma velik broj pripadnika srpske nacionalnosti a na teritoriju RH počevši od 1990. pa dalje stupao u pobunjeničke nelegalne oružane formacije i učestovao u borbenim akcijama.

Drugim riječima, na osnovi iskaza svjedoka sud je potpuno sigurno utvrdio da su svi optuženici iz ovog predmeta doista stupili u pobunjeničke oružane formacije, a također utvrdio, da su nosili uniforme sa oznakama činova upravo tih pobunjeničkih oružanih formacija, a kao časnici sigurno su imali i oružje, iako ga nisu nosili prilikom snimanja televizijske emisije u kojoj je učestvovao I opt. Bešir kao što ga nisu niti jedan optuženik nosili na pregovore u kojima su baš kao predstavnici pobunjenika učestvovali.

Iz onoga što je i sam I opt. Bešir tokom razgovora sa televiz. reporterom izjavio a što su oba svjedoka u svojim iskazima iznijeli, ne sumnjivo proizlazi, da su svi optuženici i aktivno učestvovali u okviru tih pobunjeničkih formacija u borbenim aktivnostima te da su spremni da to i dalje čine.

Drugim riječima, nesumnjivo je utvrđeno da su svi optuženici doista aktivno učestvovali ili sudjelovali u oružanoj pobuni a taj je pobuna sasvim sigurno usmjerena ili upravljena na ugrožavanje državnog i društvenog ustrojstva te sigurnosti Republike Hrvatske.

Sve to optuženici su izvršili potpuno svjesno, nitko ih na to nije prisilio, a nema čak niti indicija da bi se eventualno takvim postupcima upravljanja protiv RH makar i pokušali suprotstaviti.

S obzirom da se radi o notornim stvarima ne bi trebalo niti dokazivati, a radi se o tom da je na području općine Gospić odnosno cijele Like bilo veći broj i to veoma intenzivnih oružanih akcija i napada upravo tih pobunjeničkih oružanih formacija na različita naselja i veća mjesta i da je tokom takovih oružanih napada došlo do velikih materijalnih razaranja, do protjerivanja građana hrvatske nacionalnosti sa teritorija koje su uspjele okupirati te pobunjeničke snage i konačno da je veći broj građana smrtno stradao.

Ipak, mada su to opće poznate stvari i tu činjenicu sud smatra dokazanom na osnovu dopisa ili izvješća PU Gospić od 30.06.1993. iz koje proizlazi da je od početka agresije izvršene od strane pobunjenika na području okoline Gospića zatim Ličkog Osika, Ostravice, Ljubova i Široke Kule protjerano nekoliko stotina osoba hrvatske nacionalnosti da je uništeno razoreno ili oštećeno 50 % stambenih i gospodarskih objekata te da je ubijeno oko 20-tak osoba.

Dakle, posljedice djelovanja pobunjenika su veoma teške i velike.

Upravo zbog toga što su zbog djelovanja optuženika nastupile navedene posljedice optuženici su ostvarili objektivni čin kvalificiranog oblika kriv. djela oružane pobune iz čl. 244, (236.o) st. 1. KZRH.

Prema tome sud smatra utvrđenim da su optuženici doista izvršili djelo za koje su optuženi te ih je proglasio krivim i izrekao im krivične sankcije pri čemu je posebno sud cijenio težinu djela i stupanj njihove kriv. odgovornosti te je došao do uvjerenja da će upravo izrečenim kaznama u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.

Stoga je optuženicima sud izrekao kaznu kao u izreci.

Kako su optuženici nedostupni državnim organima odnosno sudu sud je riješio da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao i izreci.

 

Karlovac, 29. ožujka 1994.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Ivana Kodrić, v.r.                                                                                Zvonimir Matan, v.r

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 364/1994-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Zmajević mr. Branka kao predsjednika vijeća, te Gudelj Milana, Mikor Milivoja, Frančula mr. Rudolfa i Novoselec dr. Petra kao članova vijeća i sudskog savjetnika Lipnjak-Bosanac Zlate kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Bešir Dragana i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi opt. Bešir Dragana, Balać Dušana i Dozet Doke podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 29. ožujka 1994. K-294/93, u sjednici održanoj 24. svibnja 1994., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Vidić Pavla,

 

p r e s u d i o  j e:

 

 

Odbija se kao neosnovana žalba opt. Bešir Dragana, Balać Dušana i Dozet Doke, te se potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom oglašeni su krivim opt. Bešir Dragan, Balać Dušan i Dozet Đoko zbog teškog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže činjenično opisanog u izreci te presude, te su po čl. 244. st. 1. KZRH (raniji čl. 236.0. st. 1. KZRH) osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina.

Protiv te presude optuženici su putem branitelja Pavlović Nikole, odvjetnika iz Karlovca, podnijeli zajedničku žalbu zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se preispita odluka suda prvog stupnja glede visine izrečene kazne i eventualno preinači pobijana presuda izricanjem blažih kazni.

Na temelju čl. 360. st. 2. ZKP državni odvjetnik Republike Hrvatske je predložio, da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvog stupnja.

Žalba nije osnovana.

Optuženici u svojoj žalbi ne navode ni jednu okolnost koja bi u smislu čl. 37. st. 1. OKZRH bila relevantna za odmjeravanje kazne, niti dovode u pitanje pravilnost ocjene suda prvog stupnja u odnosu na težinu počinjenog krivičnog djela i stupanj njihove krivične odgovornosti, već samo ističu da su izrečene kazne prestroge s obzirom na postojeću sudsku praksu.

Protivno ovakvom stajalištu izloženom u žalbi optuženika, sud prvog stupnja pri odmjeravanju kazne imao je u vidu upravo težinu počinjenog krivičnog djela s obzirom na opseg štetnih posljedica koje su uzrokovane kriminalnom djelatnošću optuženika, kao i stupanj krivične odgovornosti optuženika, koji uostalom ni u žalbi ne ističu upravo nikakvu olakotnu okolnost.

Stoga, imajući u vidu da je za ovo krivično djelo u zakonu propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje osam godina, kazne izrečene optuženicima ni po ocjeni ovog Vrhovnog suda nisu prestroge, kako to smatra žalitelj, jer se blažom kaznom objektivno ne bi ostvarili ciljevi kažnjavanja predviđeni u čl. 31. OKZRH, napose u pravcu preodgoja optuženika i odgojnog utjecaja na druge da ne čine ovakva krivična djela.

Prema tome, kako ne postoje razlozi iz kojih optuženici pobijaju presudu suda prvog stupnja, niti povrede zakona iz čl. 366. st. 1. ZKP, trebalo je na temelju čl. 374. ZKP presuditi kao u izreci ove presude.

U Zagrebu, 24. svibnja 1994.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

Poslovni broj: IK-SU-II-36/94-2.

N A R E D B A

 

 

Sudac Općinskog suda u Gospiću Milka Vraneš, u postupku izvršenja kazne zatvora nad osuđenim BEŠIR DRAGANOM, nepoznatog prebivališta i boravišta, temeljem čl. 97. Zakona o izvršenju sankcija izrečenim za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje (NN br. 19/90),

n a r e d i o  j e:

 

 

N a r e đ u j e  se izdavanje tjeralice za osuđenikom BEŠIR DRAGANOM, sin Pepe rođen 19.10.1942. godine u Orovcu, Titova Korenica, sa posljednjim prebivalištem u Gospiću, ul. I. Došena Sokola br. 6, Srbin, drž. RH-e, sada nepoznata boravišta i prebivališta, osuđen presudom Vojnog suda u Karlovcu br. K 294/93. 6 od 29. ožujka 1994. godine, a potvrđene presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Zagrebu br. I Kž-364/94-3. od 24. svibnja 1994.godine, na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, zbog krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236 (236 f) st. 1. u svezi čl. 244 (236.o) st. 1. KZRH-e.

Izdavanje tjeralice povjerava se Policijskoj upravi u Gospiću.

Osuđenika treba po pronalaženju o d m a h  lišiti slobode i privesti ga u Okružni zatvor u Gospiću i o tome bez odlaganja hitno obavijestiti referenta za izvršenje krivičnih sankcija Općinskog suda u Gospiću.

U Gospiću dne, 27. srpnja 1994. godine.

S u d a c:

Milka Vr

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -