- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gospic – KA-0033

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA

G O S P I Ć

 

 

Broj ___511-04-02-KU-27/93.

Datum __23.02. 1993. godine.

 

VOJNO ODVJETNIŠTVU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. DUŠAN VUKMIROVIĆ     , zvani ____   DUKA_________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Jovica i majka __ _ ___, rođene ____     ______,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   25.09.1965. u   Svračkovo Selo općina  __T. Korenica__,

R   Hrvatska , stanuje u __Svračkovo Selo_,  ulica  __Svračkovo Selo

broj   79 , općina  Titova Korenica__, narodnost _Srbin__, državljanin ____,

zanimanje _automehaničar_,  završio je __srednju školu__, imovno stanje __dobro__

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____čl. 1. podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske

 

 

Što je:

 

 

Neutvrđenog dana i godine pristupio nelegalnim srbocetničkim formacijama, stavio se u njihovu službu narušavajući teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Djelatnici Policijske uprave Gospić radeći na prikupljanju obavještenja u svezi s izvršenim kaznenim djelima glede narušavanja ustrojstva podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

 

Gledajući i prateći emisije Dnevnika koje svaku večer prikazuje radio i televizija tzv. “SAO KRAJINE” iz studija Knin dana 09.02. 1993. godine oko 20,10 sati zapažen je Vukmirović Dušan zvani “DUKA”, a isti se nalazi u minobacačkom vodu u predjelu sela Jagodnje gdje je i prikazan pored minobacača 120 mm i dao slijedeću izjavu:

Borci Republike “SAO Krajine” koji se nalaze na njenim granicama zajedno s gore imenovanim nikada neće na njihovo područje pustiti ustašku vlast, te da će ga svi zajedno braniti do posljednjeg čovjeka.

 

 

Prilog: 1.

 

NAČELNIK ODJELA:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

Broj: 511-04-02/92.

Gospić, 09.02.l993.g.

 

 

S L U Ž B E N A     Z A B I L J E Š K A

 

 

Sastavljena dana 09.02.1993.g. u Policijskoj upravi Gospić.

 

Dana 07.02.1993.g. oko 20,10 sati na televizijskom programu tzv. ”SAO Krajine” – Kninski dnevnik je prikazivao borce Krajine na borbenim položajima u okolini Ličkog Osika, Ljubova, kao i drugih ličkih ratišta.

Za vrijeme trajanja emisije prikazan je minobacački vod i njihovi položaji u selu Jagodnje, te sam tom prilikom pored minobacača vidio Vukmirović Dušana, sin Jovice,rod. 25.09.l965.g. u Titova Korenica, sa stanom Svračkovo Selo kbr. 79, SO T.Korenica, JMBG-2509965350907.

Gore navedeni Vukmirović Dušan dao je izjavu na televiziji tzv. “SAO Krajine”, da njihove snage kao i on sam nikada neće na njihovo ognjište pustiti ustašku vlast, te da će ga oni braniti do posljednjeg čovjeka.

Na upit reportera da li ima, puno ustaških: snaga na području Ličkog Osika i Gospića, on je odgovorio da osobno voli da ih ima što više i da ih napadnu, jer će ih time i veći broj poginuti.

Pošto je prikaz kratko trajao, nisam mogao zapaziti ostale pojedinosti vezane za našu službu.

ZABILJEŠKU SASTAVIO:


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

Broj: 5l1-04-02-KU-27/93.

Gospić, 02.04.1993.

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

K A R L O V A C

 

 

Sveza: Vaš broj KTR 39/93 od 10.03.1993.

 

 

Temeljem članka 153. st. 2. Zakona o krivičnom postupku dostavljamo Vam slijedeće podatke:

Dana 07.02.1993. godine oko 20,10 sati na TV programu tzv. ”SAO Krajine”, Kninski Dnevnik koji je prikazivao borce Krajine na borbenim položajima oko L. Osika, Ljubova i dr. ličkih ratišta, pored minobacača viđen je prijavljeni Dušan Vukmirović.

 

Da je gore navedeni viđen na TV programu SAO Krajine mogu posvjedočiti slijedeća lica.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Za sada ne raspolažemo informacijom da je netko snimao na video-kazetu navedeni TV Dnevnik.

Ukoliko operativnim radom dođemo do navedenih saznanja biti će te na vrijeme izviješćeni.

 

 

NAČELNIK ODJELA:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: Kio 38/93-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. lipnja  1993.god.

 

u  ___ime Vojnog suda Karlovac ___ sudu  u ____Gospiću_____

 

Prisutni od suda                                                                                                           Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                     VUKMIROVIĆ DUŠAN

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana 236.f. st. 1. KZ RH

 

 

Početak u __ 13,00  __sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   policajac,

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   ______nije u srodstvu, nije u zavadnji__________

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 1. ZKP-a, iskazuje:

 

Okr. Vukmirović Dušana osobno vrlo dobro poznajem, jer smo svojevremeno išli zajedno u Srednju školu u Ličkom Osiku, a i kasnije sam se sa njime susretao, jer je sve do početka ratnih operacija na ovom području radio kao automehaničar u Gospiću.

Dana 07.12.1993. godine oko 20,00 sati u Gospiću gledao sam dnevnik RTV Srpske Republike, odnosno Krajine, Republike Srpske Krajine – Knin. U tom dnevniku između ostalog prikazani su i ”Borci” – pobunjenici Republike Srpske Krajine na borbenim položajima u okolini Ličkog Osika, Ljubova i drugih ličkih ratišta. Posebno je prikazan jedan njihov minobacački vod i njihovi položaji u selu Jagodnje, koje je kao i neki dijelovi Like, koji su sada privremeno okupirani od raznih pobunjeničkih paravojnih oružanih formacija Republike Srpske Krajine i koji teritoriji za sada nisu pod vlašću legalnih državnih organa RH. U okviru reportaže o tom minobacačkom vodu vidio sam i prepoznao pored minobacača napred spomenutog okr. Vukmirović Dušana. Okrivljeni je reporteru dao izjavu da njihove oružane snage i on sam nikada neće napustiti svoje ognjište i na to područje pustiti ustašku vlast, da će se braniti do posljednjeg čovjeka. Na upit reportera da li na području Ličkog Osika i Gospića ima puno ustaških oružanih snaga, odgovorio je da ima i da on osobno voli da ih ima što više i da ih napadnu jer da će ih tada i više poginuti. Te zgode, kada je sniman pored minobacača, okrivljeni je bio u maskirnoj uniformi, bez neke posebne oznake, barem ja oznaku nisam uočio. Ništa drugo o njegovoj pripadnosti pobunjeničkim oružanim formacijama neznam, kao niti o nekim konkretnim njegovim akcijama i sudjelovanju u okviru pobunjeničkih oružanih formacija protiv oružanih snaga i uopće Republike Hrvatske.

U razgovoru s nekim osobama koje su nakon okupacije djela Like prebjegle na neokupirano područje RH čuo sam da je okrivljeni u Svračkovom selu dosta grubo maltretirao građane Hrvatske narodnosti, koji nisu prije okupacije uspjeli pobjeći s tog područja. Zapravo, krivo me se razumjelo okrivljeni je iz Svračkovog sela, a maltretirao je građane Hrvatske narodnosti u susjednom selu Podlapači.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

 

Broj: Kio 38/93-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. lipnja  1993.god.

 

u  ___ime Vojnog suda Karlovac ___ sudu  u ____Gospiću_____

 

Prisutni od suda                                                                                                           Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                     VUKMIROVIĆ DUŠAN

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana 236.f. st. 1. KZ RH

 

 

Početak u __ 13,30  __sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   policajac –

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   ______nije u srodstvu, nije u zavadnji__________

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 1. ZKP-a, iskazuje:

 

 

 

Okr. Vukmirović Dušana zv. ”Duka” osobno poznajem jer je on više godina prije početka rata na ovom području radio kao automehaničar u Gospiću. Često smo se viđavali, družili pa se ponekad čak i znali proveseliti – opiti. Početkom neprijateljskih oružanih napada na Gospić i okolicu on je pobjegao sa ovog područja i više se tu nije pojavljivao.

Jedne zgode, ne sjećam se više točno datuma početkom veljače 1993.godine oko 20,00 sati u svom stanu u Gospiću, gledao sam program RTV Republike Srpske Krajine – Knin, točnije rečeno njihov dnevnik. U tom dnevniku između ostalog bila je i reportaža o borcima Republike Srpske Krajine s ličkih ratišta na položajima u okolini Ličkog Osika, Ljubova, Jagodnja i dr. Posebno je prikazan jedan minobacački vod i njihovi položaji u selu Jagodnje i tom prilikom u toj reportaži vidio sam i prepoznao pored minobacača okr. Vukmirović Dušana, koji je bio u vojnoj maskirnoj uniformi – Martićevoj. U razgovoru s reporterom okrivljeni je rekao da njihove oružane snage i on neće nikada dozvoliti da ”Ustaše” dođu na to područje i da će se oni braniti do posljednjeg čovjeka. Dalje je rekao na upit reportera da na području Gospića i okoline ima dosta ”Ustaša”, te da on to osobno voli da ih ima što više i da ih ustaše napadnu, jer da će ih tada više poginuti. Tom prilikom prepoznao sam i reportera koji je intervjuirao okrivljenog, jer ga od ranije poznajem. To je Sovilj Mile iz Gračaca, koji je svojevremeno bio dopisnik HTV s područja Gračaca.

Ništa drugo o pripadnosti okrivljenog neprijateljskim oružanim formacijama neznam, kao niti o nekim njegovim konkretnim djelatnostima u smislu oružanih akcija i napada na oružane snage RH i Republiku Hrvatsku uopće.

To je sve to mi je o ovom poznato.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

 

Broj: Kio 38/93-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   30. lipnja  1993.god.

 

u  ___ime Vojnog suda Karlovac ___ sudu  u ____Gospiću_____

 

Prisutni od suda                                                                                                           Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                     VUKMIROVIĆ DUŠAN

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana 236.f. st. 1. KZ RH

 

 

Početak u __ 14,00  __sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   načelnika odjela za operativu PU Gospić,

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   ______nije u srodstvu, nije u zavadnji__________

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 1. ZKP-a, iskazuje:

 

 

 

Okr. Vukmirović Dušana osobno poznajem već godinama. On je više godina, se do početka rata 1991. g. radio u Gospiću, pa sam ga ja tu viđavao i tu se susretao. Negdje u ljeti ili početkom jeseni 1991.godine nestao je iz Gospića i od tada ja ga više nisam vidio sve do negdje početkom veljače 1993.godine. Naime, te večeri oko 20,00 sati gledao sam dnevnik RTV Republike Srpske Krajine – Knin. U dnevniku bila je između ostalog i reportaža o vojnicima Republike Srpske Krajine na borbenim položajima Ličkog ratišta u okolini Ličkog Osika, Ljubova i Jagodnje. U okviru te emisije prikazan je i jedan minobacački vod i njegovi položaji u selu Jagodnje. Tom prilikom, kao pripadnika tog minobacača, u maskirnoj vojnoj uniformi vidio sam i prepoznao okr. Vukmirović Dušana, s kojim je reporter vodio razgovor.

U razgovoru okrivljeni je rekao da on i drugi vojnici pobunjeničkih paravojnih formacija nikada neće dozvoliti da ”ustaše dođu” na to područje i tu uspostave svoju vlast, da će oni svoju ”Republiku braniti do posljednjeg čovjeka”. Dalje je rekao, na upit reportera, da na području Gospića i okoline ima puno ustaških snaga i da on to osobno voli, jer da, što ih više ima, da će ih više i poginuti kada ih napadnu.

Ništa drugo o pripadnosti okrivljenog neprijateljskim oružanim formacijama i njegovom sudjelovanju u oružanoj agresiji protiv RH neznam.

To je sve što mi je o ovom poznato.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT 113/93

 

Karlovac, 16. srpnja 1993.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na temelju članka 45 (41) stavak 2 točka 3 i članka 174 (165) stavak 2 ZKP-a podižem,

O P T U Ž N I C U

 

 

Protiv

 

VUKMIROVIĆ DUŠANA, zv. ”Duka”, sin Jovice,

rođ. 25.9.1965. u T. Korenici, gdje i prebica, Svračkovo

selo br. 79, automehaničar, Srbin, drž. RH,

 

 

da je:

 

u vremenskom razdoblju od 26. rujna 1992. g. pa nadalje u selu Jagodnje, SO Gospić, nakon stupanja na snagu Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, u namjeri da nasilno obori državno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, ostao u pobunjeničkim četničkim redovima, zadužio minobacač te aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske sa ciljem ostvarenja veliko srpske ideje o vojnom osvajanju dijelova teritorija Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, tako da je upravo zbog toga područje Jagodnje i dalje privremeno okupirano i van kontrole je Hrvatskih legalnih vlasti.

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236. f. stavak 1. KZ RH (članak 235 pročišćeni tekst KZ RH),

Stoga

 

 

P r e d l a ž e m

 

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na raspravu pozove okr. Vukmirović Dušan, te svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se temeljem članka 300 (290) točka 3 ZKP-a suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Gospić podnijela je prijavu protiv Vukmirović Dušana radi opisanog krivičnog djela, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Okr. Vukmirović Dušan nije saslušan pred istražnim sucem Vojnog suda jer je privremeno nedostupan legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx suglasno su izjavili da poznaju okrivljenika Vukmirović Dušana već godinama i da im je poznato da je okrivljenik na neprijateljskoj strani. Dana 7.2.1993.g. oko 20 sati na dnevniku tzv. ”Republike Srpske Krajine iz Knina” prikazivani su borci tzv. ”Republike Srpske Krajine” na borbenim položajima oko Ličkog Osika, Ljubova i drugih Ličkih ratišta, te su između ostaloga prikazali i okrivljenika koji se nalazio pored minobacača i koji je izjavljivao da on aktivno sudjeluje u akcijama i da nikada neće napustiti svoje ognjište i to prepustiti ”ustaškoj vlasti”, te da će svoj teritorij braniti do posljednjeg čovjeka. Njegov minobacački vod nalazio se u selu Jagonje, koje je selo privremeno okupirano.

Obzirom na sve navedeno očito je da je Vukmirović Dušan ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela opisana u izreci optužnice. Dana 25. rujana 1992.g. stupio je na snagu Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv RH koji se odnosi na period od 17.8.1990. pa do 25.rujna 1992.g. Unatoč tome iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljenik i dalje ostao dosljedan u svojim akcijama sa namjerom da obori državno ustrojstvo Republike Hrvatske i legalno izabrane organa vlasti, sa ciljem ostvarenja veliko srpske ideje o osvajanju djelova teritorija RH radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Zbog toga je zadužio minobacač i aktivno je sudjelovao pobuni protiv legalnih Hrvatskih snaga, tako da je upravo zbog toga područje Jagodnje i dalje privremeno okupirano i van kontrole hrvatskih vlasti. Na taj način Vukmirović Dušan je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236. f. stavak 1 (član 235 stavak 1) KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da Vukmirović Dušan za sada nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a zbog karaktera krivičnog djela, smatram da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, valjalo je predložiti temeljem članka 300 (290) stavak 3 ZKP-a suđenje u odsutnosti okrivljenika.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-143/93-6

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Marijana Janjac kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matan i Mladena Kosijer kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Dušana Vukmirović, zbog krivičnog djela iz čl. 236.-f st. 1. KZRH (235 čl.1), nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VDO Karlovac, broj KT-113/93, od 16. srpnja 1993.godine, dovršene u prisutnosti VDO Karlovac Zdravka Car te branitelja po službenoj dužnosti Krešimira Vuković odvjetnika u Karlovcu, a u odsutnosti okrivljenika, dana 25. studenog 1993.godine

 

 

p r e s u d i o  j e

 

 

Okr. DUŠAN VUKMIROVIĆ, zv. ”Duka”, sin Jovice,

rođen 25.9.1965.g. u T. Korenici gdje i prebiva,

Svračkovo Selo broj 79, automehaničar,

Srbin, drž. RH

k r i v  j e

 

 

što je:

 

u vremenskoj razdoblju od 25. rujna 1992.godine pa nadalje u selu Jagodnje, SO Gospić, nakon stupanja na snagu Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, u namjeri da nasilno obori državno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, ostao u pobunjeničkim četničkim redovima, zadužio minobacač te aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, sa ciljem ostvarenja velikosrpske ideje o vojnom osvajanju dijelova teritorija Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”, tako da je upravo zbog toga područje Jagodnje i dalje privremeno okupirano i izvan kontrole je hrvatskih legalnih organa vlasti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime je počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236-f. st. 1. KZRH (235 st.1), pa se temeljem označenog zakonskog propisa.

o s u đ u j e

 

 

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 12 /dvanaest/godina.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Obrazloženje

VDO u Karlovcu optužnicom broj KT-113/93,od 16. srpnja 1993.g. stavlja na teret okr. da je počinio kriv. djelo pobliže opisano u izreci.

Obzirom da je okr. za sada nedostupan legalnim organima hrvatskih vlasti posebnim pravomoćnim rješenjima nad njim je određen pritvor i odlučeno da se suđenje provede u njegovoj odsutnosti, a naređeno je i izdavanje tjeralice. Isto tako postavljen mu je i branitelj po službenoj dužnosti u smislu čl. 70. st. 3. ZKP-a u osobi Davora Popović odvjetnika u Karlovcu, čiju je ulogu kasnije preuzeo Krešimir Vuković odvjetnik u Karlovcu.

Proveden je dokazni postupak u kojem su saslušani svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji su suglasno iskazali da okr. već od ranije poznaju i da također imaju saznanje kako je borac neprijateljskih formacija. Navode nadalje da su dana 7.2.1993.g. oko 20 sati gledajući TV dnevnik tzv. ”Republike Srpske Krajine” na borbenim linijama prepoznali upravo okr. i to negdje na položajima oko Ličkog Osika, Jagodnje i ostalih ličkih ratišta pa da se ovaj nalazio u jednom minobacačkom vodu i bio interviuriran od strane reportera te televizije. Okr. je određeno izjavio da on aktivno učestvuje u akcijama, da nikada neće napustiti svoje ognjište i prepustiti ga ustaškoj vlasti, te da je na pitanje da li na ratištu u Lici ima dovoljno ustaša iskazao da ih ima i da mu je to drago jer da što ih više ima više će ih pobiti.

Iz iskaza ovih svjedoka proizlazi nedvojbeno da je uz minobacač neprijateljskih formacija bio upravo okr., da je bez obzira na donošenje Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv RH, koji se Zakon odnosi na razdoblje od 17.8.1990. pa do 25. rujna 1992.godine i nakon tog vremena nastavio svojom aktivnošću jer je uočen 7.2.1993.g. sa prethodno spomenutim TV prilogom. Ostao je dakle dosljedan u svojim aktivnostima i namjerama da svojim sudjelovanjem u neprijateljskim postrojbama obori državno ustrojstvo RH i to bar sa ciljem održavanja te tvorevine zvane ”Republika Srpska Krajina” i pripajanja tzv. ”Velikoj Srbiji”.

Aktivno dakle sudjeluje u pobuni protiv legalnim hrvatskih snaga i nakon donošenja Zakona o oprostu pad je dakle svojim ponašanjem ostvario bitna obilježja utuženog krivičnog djela.

Na opisan način utvrđeno je dakle da je okr. počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Sud nije prihvatio tvrdnju branitelja koji smatra da se na temelju provedenih dokaza nije sa izvjesnošću moglo zaključiti da postoji krivnja te da bi se trebalo postupiti u smislu načela da se u slučaju dvojbe okr. oslobodi. Iskazi svjedoka su naime vrlo određeni, a radi se o više osoba koje okr. poznaju i nema sumnje da je upravo on bio zadužio minobacač i dao izjave kao što su i oni opisali.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je uzeo u obzir težinu djela, značaj zaštićenog dobra, činjenicu da je Hrvatska sa pobunjenicima u ratu već tri godine, a kako nikakvih olakšavajućih okolnosti na strani okr. sud nije našao, imajući u vidu trenutne prilike na ratištima kod odmjeravanja kazne sud se približio maksimumu zakona zapriječene kazne. Okr. je nakon donošenja Zakona o oprostu mogao promjeniti svoje mišljenje, ali pokazao je upornost pa sud procjenjuje da će u sklopu cjelokupne situacije i ova osuda postići svrhu kažnjavanja kako u smislu posebne tako i generalne prevencije.

Budući da za sada nije dostupan legalnim organima hrvatske vlasti odlučeno je da troškovi postupka padnu na teret proračunskih sredstava suda.

Stoga je presuđeno kao u izreci.

Karlovac, 25. studenog 1993.godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak v.r.                                                                           Marijan Janjac v.r.

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž-61/1994-3

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Gudelj Milana kao predsjednika vijeća, te Zmajević mr. Branka, Mikor Milivoja, Horvatinović mr. Ružice i Primorac Vladimira, kao članova vijeća i sudskog savjetnika Tomerlin-Almer Rajke kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv opt. Vukmirović Dušana, zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi branitelja optuženika podnijetoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 25. studenog 1993. br. K-143/93, u sjednici održanoj 8. ožujka 1994. saslušavši zamjenika Državnog odvjetnika Republike Hrvatske Vidić Pavla,

 

 

p r e s u d i o  j e:

 

 

Djelomično se uvažava žalba branitelja opt. Vukmirović Dušana, preinačuje se presuda suda prvog stupnja u odluci o kazni te se opt. Vukmirović Dušan za krivično djelo za koje je tom presudom oglašen krivim, na temelju čl. 235. st. 1. KZRH osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

U ostalom dijelu odbija se kao neosnovana žalba branitelja opt. Vukmirović Dušana i u nepreinačenom dijelu potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Pobijanom presudom, u suđenju u odsutnosti, oglašen je krivim opt. Vukmirović Dušan zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, činjenično i pravno opisano u izreci, pa je za to djelo na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina. Istom presudom odlučeno je da troškovi padaju na teret proračunskih sredstava.

Protiv te presude podnio je žalbu branitelj optuženika, odvjetnik Vuković Krešimir iz Karlovca, ”iz svih žalbenih razloga, propisanih odredbama čl. 363. ZKP”, obrazlažući žalbene osnove i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluku o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje, podređeno da se preinači i optuženiku izrekne ”primjerenija kazna”.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, vraćajući spis, dostavilo je pismeni prijedlog da se žalba branitelja optuženika odbije kao neosnovana, a kod istog je ostalo i sjednici prisutan zamjenik državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Vidić Pavao.

Žalba je djelomično osnovana.

Neosnovano branitelj optuženika pobija presudu suda prvog stupnja zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer nikakva takva povreda nije ostvarena pred sudom prvog stupnja a niti iz sadržaja žalbe ne proizlazi u čemu bi se takva povreda sastojala.

Činjenično stanje u ovom predmetu protivno žalbenim navodima, u cjelosti je pravilno i potpuno utvrđeno.

Naime, na temelju iskaza saslušanih svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji optuženika od ranije poznaju, nedvojbeno je dokazano da je optuženik počinio radnje za koje je oglašen krivim. Dosljednost iskazivanja tih svjedoka, te sukladnost njihovih iskaza ukazuju da im je sud ispravno povjerovao, te da nema nikakvih okolnosti koje bi upućivale na zaključak da isti optuženika neosnovano terete.

Optuženikov nastup na televiziji tzv. ”Republike Srpske Krajine”, te pri tom i izgovorene riječi, prema iskazima tih svjedoka, jasno ukazuje na postojanje njegova umišljaja pri počinjenju ovog krivičnog djela, pa upravo to ne ostavlja mjesta nikakvoj dvojbi da bi optuženik na te radnje bio prisiljen, kako to žalba pokušava sugerirati.

Prema tome, sud prvog stupnja ispravno je zaključio da su se takvim radnjama optuženika stekli svi bitni elementi krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, za koje je pravilno oglašen krivim, a takvom odlukom nije povrijeđen krivični zakon.

Međutim, prilikom odlučivanja o visini kazne sud prvog stupnja ipak je precijenio značaj inače ispravno utvrđenih otegotnih okolnosti na strani ličnosti optuženika, osuđujući ga na kaznu zatvora koja se približava zakonskom maksimumu predviđenom za konkretno krivično djelo.

Naime, radi se o osobi mlađe životne dobi, rođene 1965. godine u spisu nema podataka da bi isti ranije dolazio u sukob sa zakonom i bio kažnjavan, pa te okolnosti po ocjeni ovog suda opravdaju izricanje kazne zatvora i u kraćem vremenskom trajanju.

Kazna zatvora od devet godina primjerena je svim okolnostima konkretnog slučaja i podobna da se njome ostvare zakonom predviđene svrhe krivičnopravne zaštite.

Stoga je valjalo žalbu branitelja optuženika u tom dijelu uvažiti.

Ispitujući pobijanu presudu po službenoj dužnosti u smislu čl. 366. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP nije nađeno da bi bila počinjena kakva bitna povreda odredaba krivičnog postupka, niti povreda krivičnog zakona na štetu optuženika.

Slijedom svih izloženih razloga valjalo je odlučiti kao u izreci, na temelju čl. 374. i čl. 377. st. 1. ZKP.

U Zagrebu, 8. ožujka 1994.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Tomerlin-Almer Rajka v.r.                                                                            Gudelj Milan v.r.

 


 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

P r i m l j e n o

dne 22. Nov. 1996.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-77/94-3

 

RJEŠENJE

I

NAREDBA

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

r i j e š i o j e

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku VUKMIROVIĆ DUŠANU zv. Duka”.

 

II Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Vukmirović Dušana zv. “Duka, koja je izdana kod ovoga suda 17.6.1994.g. , pod brojem SuIk-77/94-2.

 

Obrazloženje

Osuđenik Vukmirović Dušan zvo “Duka” , odlukom – Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 9 (devet) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.l u svezi čl. 236-0 (244)- st. 1 KZ RH.

Dana 17.6.1994.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk -77/94-2 protiv okr. Vukmirović Dušana ZV. “Duka”, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM UJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

DOSTAVITI:

  1. okr. Vukmirović Dušan, putem oglasne ploče suda
  2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-113/93
  3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-143/93
  4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti
  5. u izvršni spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -