- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gospic – KA-0021

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

PU GOSPIĆ

 

Broj 511-04-02-Ku-48/93.

Datum 08.03.1993. godine.

 

 

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. BOŽO JERKOVIĆ   , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Ilija i majka __ Jaga ___, rođene ____Kričković______,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   02.02.1954. u   Divoselo općina  __Gospić__,

R   Hrvatska , stanuje u __Gospić__,  ulica  ____Nade Dimić __

broj   47 , općina  Gospić____, narodnost _Srbin__, državljanin RH _,

zanimanje automehaničar, završio je srednju školu, imovno stanje dobro

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ___čl. – 1. podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske

što je:

Neutvrđenog dana i godine pristupio nelegalnim Srbo-četničkim formacijama, stavio se u njihovu službu, narušavajući teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 

Djelatnici PU Gospić radeći na prikupljanju obavještenja u svezi s izvršenim kaznenim djelima glede narušavanja ustrojstva, podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Dana 07.03.1993. godine oko 19,20 sati na televizijskom programu tzv. ”SAO Krajine” iz studija Banja Luka (banjalučki dnevnik) prikazivani su borci Srbo-četničkih formacija u selu Divoselo SO Gospić, te je tom prilikom u uniformi bivše JNA prikazan Jerković (Ilije) Božo, rođen 02.02.1954. u Divoselu SO Gospić, koji je tom prilikom reporteru iz studija Gračac Sovilj Mili dao slijedeću izjavu:

”Ustaše su nam zapalile jednu kuću, a mi ćemo uzvrat gađati tenkovskom i mino bacačkom paljbom po civilnim i drugim ciljevima u Gospiću i njegovoj okolini”.

Prilog:1

 

NAČELNIK ODJELA:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

Broj: 511-04-02-/93

Gospić, 08.03.1993.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 08.03.1993. godine u Policijskoj upravi Gospić.

 

Dana 07.03.1993. godine oko 19,20 sati na krajiškom dnevniku iz studija Banja Luka prikazivani su sela i položaji boraca tzv. ”SAO Krajine”, te je istom prilikom prikazan dio boraca paravojnih formacija u mjestu Divoselo nedaleko od Gospića, gdje sam obučenog u uniformi bivše JNA prepoznao Jerković (Ilije) Božu, rođenog 02.02.1954. u Divoselu SO Gospić, sa stanom u ul. Nade Dimić 47 – Gospić,

Isti je u razgovoru s reporterom iz studija Gračac Sovilj Milom dao slijedeću izjavu:

” Ustaše su nam zapalile jednu kuću, a mi ćemo za uzvrat gađati tenkovskom i minobacačkom paljbom po civilnim i drugim ciljevima u Gospiću i njegovoj okolini”.

 

 

ZABILJEŠKU SASTAVIO:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA

 

Broj: 511-04-02-KU-48/93

Gospić, 15.06.1993.

 

 

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

K A R L O V A C

 

 

Veza: Vaš dopis KT-59/93. od 08.06.1993. g.

 

 

U svezi Vašeg dopisa broj i datum gornji, a kojim ste zatražili naknadna obavještenja u svezi naše prijave broj KU-48/93., u kojoj smo podnijeli kaznenu prijavu protiv Bože Jerkovića / ostali podaci kao u Vašem dopisu/, izvješćujemo Vas:

Dana 07.03.1993. g. oko 19,20 sati gledajući ”Krajiški dnevnik” djelatnici PU Gospić Mile Ugarković, Frane Mataić i Zvonimir Delač, na Dnevniku prepoznali su prijavljenog Jerkovića.

Emisija u kojoj se vidio Jerković odnosila se na period 1993.g. a isti u svojoj izjavi je navodio ”da su im ustaše prije 2-3 dana spalile kuće sa zapaljivim zrnom”.

Djelatnici PU Gospić nastaviti će i dalje prikupljanje dokaza i saznanja u svezi djelovanja prijavljenog Jerković Bože.

NAČELNIK ODJELA:

Mile Ugarković


Broj: Kio 45/93-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxx(prezime i ime)

Sastavljen dana   13. srpnja 1993.god.

 

u  ___ime Vojnog  suda Karlovac___ sudu  u ____ Gospiću_______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _JERKOVIĆ BOŽO

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 10,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj.___ Tužilac ____   nitko________

Okrivljeni:  _______nitko____________

Branilac: ______ nitko____________

Oštećeni:_________nitko____________

Tumač:  _____      nitko_____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   policajac, Gospić

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2 ZKP-a, iskazuje:

 

Okr. Jerković Božu poznavao sam godinama, jer je prije rata dugo radio u Gospuću, u poduzeću Autoservis. Početkom rata napustio je Gospić i od tada ga više nisam vidio sve do jedne večeri početkom ožujka 1993. godine, mislim da je to bilo 7.3.1993. godine, kada sam navečer na televiziji gledao dnevnik RTV ”Srpske republike Krajine”.

U tom dnevniku bila je između ostalog i tv reportaža o njihovim položajima u mjestu Divoselo. U emisiji je prikazana grupa neprijateljskih pripadnika paravojnih oružanih formacija tzv. Republike Srpske Krajine i među tim pripadnicima neprijateljskim formacija prepoznao sam napred spomenutog okr. Jerković Božu. Bio je obučen u maskirnu uniformu i naoružan dugim streljaskim oružjem, mislim AP. Bio je na položaju. Nikakove posebne oznake na uniformi nije imao. U razgovoru sa reporterom okrivljeni je rekao da su taj ili neki od prethodnih dana ustaše zapalile jednu njihovu kuću, a zauzvrat da su oni tenkovima i minobacačima gađali ali civilne i druge ciljeve u Gospiću i okolini. Rekao je također da dok je jedan njihov čovjek živ da ”Ustaše” neće ući na područje Krajine.

Ništa drugo o pripadnosti okrivljenog neprijateljskim borbenim formacijama neznam, kao niti o njegovom sudjelovanju u sastavu pobunjenika protiv legalnih organa vlasti RH.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. zapisnik nije čitan.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 


 

 

 

Broj: Kio 45/93-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(prezime i ime)

Sastavljen dana   13. srpnja 1993.god.

 

u  ___ime Vojnog  suda Karlovavac___ sudu  u ____ Gospiću_______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _JERKOVIĆ BOŽO

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 10,15 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj.___ Tužilac ____   nitko________

Okrivljeni:  _______nitko____________

Branilac: ______ nitko____________

Oštećeni:_________nitko____________

Tumač:  _____      nitko_____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   policajac, Gospić,

 

Mjesto rođenja i godina starosti:   

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2 ZKP-a, iskazuje:

 

Okr. Jerković Božu poznavao sam godinama, jer je on sve do početka oružanih sukoba na ovom području radio u Gospiću u poduzeću ”Autoservis” – Guming, pa sam se sa njima do tada povremeno i družio. Početkom rata nestao je iz Gospića i od tada ga više nisam vidio.

Početkom ožujka ove godine, jedne večeri gledao sam ”Krajiški dnevnik” rtv ”Republike Srpske Krajine” iz Knina. U dnevniku između ostalog bila je reportaža o grupi njihovih pobunjeničkih oružanih paravojnih formacija s položajima na području Divosela. U reportaži između pobunjenika prepoznao sam i okr. Jerković Božu, koji je kao i ostali pripadnici pobunjenika bio u maskirnoj vojnoj uniformi i naoružan AP. U razgovoru s reporterom okrivljeni je rekao da su im ”Ustaše” prije 2-3 dana zapalile nekoliko kuća zapaljivim srpom, te da u koliko nastave da će oni odgovoriti a i da su odgovorili tenkovskim i minobacačkim napadima po civilnim i drugim ciljevima u Gospiću i okolini. Dalje je govorio nešto u smislu da dok je i jedan njihov čovjek živ da hrvatska vojska i drugi organi vlasti neće stupiti na područje njihove krajine.

Ništa drugo o pripadnosti okrivljenog neprijateljskim pobunjeničkim oružanim formacijama i o njegovom učešću u okviru tih formacija protiv legalnih organa vlasti RH, odnosno uopće o njegovoj agresiji na RH, ne znam.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO KARLOVAC

Broj: KT-59/93

 

Karlovac, 11. kolovoza 1993.godine

CZ/VG

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na temelju članka 45 (članka 41) stavak 2 točka 3 i članka 174 (članka 165) stavak 2 ZKP-a podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

JERKOVIĆ BOŽE, sin Ilije i Jage, rođ. Kričković,

rođ. 2.2.1954. u Gospiću, gdje i prebiva, Nade Dimić

kbr. 47, automehaničar, Srbin drž. RH

 

 

da je:

 

 

nakon 25. rujna 1992.godine i unatoč stupanja na snagu Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN-58/92), na području Divosela SO Gospić i dalje ostao u redovima pobunjenih srbočetnika, te je sa zaduženim naoružanjem nastavio oružano djelovati protiv državnog suvereniteta Republike Hrvatske, sa ciljem obaranja njenih legalno izabranih organa vlasti i otcijepljenja djelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije” tako da je upravo uslijed toga područje Divosela privremeno okupirano i van kontrole je hrvatskih organa vlasti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time, počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH (članka 236 stavak 1 pročišćenog teksta KZ RH )

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozove okr. Jerković Božo, te svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se temeljem članka 300 (članka 290) stavak 3 ZKP suđenje provede u odsutnosti.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Gospić podnijela je prijavu protiv Jerković Bože, radi kriv. djela opisanog u izreci optužnice, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suglasno su iskazali da okrivljenika Jerković Božu godinama poznaju od ranije prije rata, jer je radio u Gospiću u poduzeću ”Autoservis”. Dana 7. ožujka 1993. godine, na Dnevniku tzv. ”RTV Srpske Republike Krajine” bila je reportaža o položajima srbočetnika na području Divoslea, te je u jednom momentu na TV ekranu se pojavio okrivljenik Jerković Božo. Bio je obučen u maskirnu uniformu, naoružan dugim streljačkim naoružanjem, te je reporteru rekao kako njihove snage tenkovima i minobacačima gađaju civilne i druge ciljeve po Gospiću i okolini i da dok je jedan njihov čovjek živ da ”ustaše” neće ući na područje Krajine.

Obzirom na sve navedeno, očito je da je okrivljenik Jerković Božo i nakon stupanja na snagu Zakona o oprostu od 25. rujna 1992.godine, ostao u srbočetničkim redovima na području Divosela SO Gospić, te da i dalje nastavlja sa oružanom pobunom protiv Republike Hrvatske, sa ciljem obaranja njenog državnog ustrojstva i njenih legalno izabranih organa vlasti, a radi ostvarenja velikosrpske ideje vojnog osvajanja djelova teritorija Republike Hrvatske, radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Okrivljeni Jerković Božo i dalje sudjeluje u oružanoj pobuni, što je vidljivo iz iskaza svjedoka, koji su ga vidjeli dana 7.3.1993. godine, na Dnevniku tzv. ”Republike Srpske Krajine”, gdje je viđen naoružan kao pripadnik paravojnih srbočetničkih oružanih formacija na privremeno okupiranom teritoriju Republike Hrvatske. Iz toga se može zaključiti da je Jerković Božo ostvario sva bitna obilježja kriv. djela oružane pobune, pa je valjalo podići ovu optužnicu, koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Okrivljenik Jerković Božo za sada nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, ali zbog karaktera kriv. djela, smatramo da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, pa je valjalo predložiti temeljem članka 300 (članka 290) stavak 3 ZKP, suđenje u odsutnosti.

VOJNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

BROJ: 5-163/93-7

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Matan Zvonimira kao predsjednika, te Kosijer Mladena i Janjac Marijana kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivanke Kodrić, u kriv. predmetu protiv opt. JERKOVIĆ BOŽE, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. (235. st. 1) KZRH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice Vojnog državnog odvjetništva Karlovac br. Kt 59/93, dovršene ?. rujna 1993. u prisutnosti VDO Car Zdravka branitelja, po službenoj dužnosti Pavlović Nikole odvj. iz Karlovca, a u odsutnosti okrivljenika,

 

p r e s u d i o   j e:

 

 

Opt. JERKOVIĆ BOŽO, sin Ilije i Jage r. Kričković rođ. 2.2.1954. u Gospiću, gdje

stalno i prebiva, N. Dimić 47, radnik, Srbin, drž. RH,

 

 

k r i v   j e:

 

 

što je:

 

nakon 25. rujna 1992.g. i unatoč stupanja na snagu Zakona o oprostu od kriv. progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92), na području Divosela, SO Gospić i dalje ostao u redovima pobunjenih srbočetnika, te je sa zaduženim naoružanjem nastavio oružano djelovati protiv državnog suvereniteta RH sa ciljem obaranja nekih legalno izabranih organa vlasti i otcijepljenja dijelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. ”Velike Srbije” tako da je uslijed toga područje Divosela privremeno okupirano i van kontrole hrvatskih organa vlasti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236.f. st. 1. (235. st. 1) KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

 

O S U Đ U J E

 

na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

 

VDO Karlovac podiglo je kod suda optužnicu kojom optuženiku stavlja na teret da je izvršio kriv. djelo opisano u izreci ove presude. U optužnici je predloženo da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika, a taj je prijedlog sud usvojio smatrajući s obzirom na težinu djela i činjenicu da je optuženik i dalje pripadnik neprijateljskih vojnih  formacija da je to dovoljno važan razlog da se postupak vodi u odsutnosti okrivljenika

Upravo zbog toga što je optuženik nedostupan državnim organima on nije iznio svoju obranu, pa je sud tokom glavne rasprave proveo dokazni postupak.

U dokaznom postupku pročitani su iskazi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te je izvršen uvid u izvod iz KE i pročitan dopis PU Gospić.

Oba svjedoka zaposleni su kao policajci u PU Gospić i kako proizlazi iz kriv. prijave radili su na prikupljanju obaviještenja u vezi izvršenih kaznenih djela na štetu RH. Oba svjedoka su bitno iskazali da optuženika poznaju prije početka oružane pobune, a tokom početka 3. mj. 1993.g. gledajući dnevnik na RTV ”Republike srpske krajine” gledali su reportažu o grupi pobunjeničkih oružanih formacija koje su djelovale na položaju u području Divosela. Međutim ostalim pripadnicima tih formacija prepoznali su upravo optuženika, a to stoga jer ga od ranije poznaju. Bio je odjeven u maskirnu uniformu. Sam optuženik je reporteru izjavio da su ”ustaše” prije dva tri dana zapaljivim streljivom zapalile nekoliko kuća i da će oni na to uzvratiti tenkovskim i minobacačkom vatrom po svim ciljevima u Gospiću i okolini. Također je izjavio da dok je i jedan njihov čovjek živ da hrvatski organi neće stupiti na područje njihove ”Krajine”. Nešto drugo o djelatnosti optuženika nije im poznato.

Iz dopisa PU Gospić list 8 spisa, proizlazi da je područje Divosela uz neka druga naselja sredinom ljeta 1991.g. okupirano od paravojnih pobunjeničkih oružanih formacija pa se i sada nalazi pod okupacijom odnosno nije pod vlašću legalnih organa RH.

Iz izvoda iz KE proizlazi da optuženik do sada nije osuđivan.

Na osnovu provedenih dokaza, napose na osnovu iskaza saslušanih svjedoka koje je sud ocijenio istinitim utvrđeno je da je optuženik doista počinio djelo koje mu se optuženim aktom stavlja na teret.

Naime, kako je već navedeno svjedoci su zaposleni u policiji i logično je da u okviru svojih službenih poslova rade i na otkrivanju počinioca kriv. djela. Upravo stoga a i kada ne bi bili policajci sasvim je razumljivo da bi kao građani RH  i odani legalnim organima države lako gledajući TV program zapazili i prepoznali osobe koje od ranije poznaju. Ako ne izbilo kog drugog razloga, sigurnost je, da bi barem iz obične ljudske znatiželje kada bi na stranom programu zapazili poznate osobe, a kao što je to u konkretnom primjeru bio slučaj poznate osobe, a kao što je to u konkretnom primjeru bio slučaj obratili naročitu pažnju upravo na osobu koju poznaju i na to što će te osobe u takvoj TV emisiji izjaviti za gledaoce. Dakle, razumljivo je da su svjedoci, u najmanju ruku kao obični građani RH itekako posvetili pažnju izjavama osobama koje su se pojavile na ekranu, posebno izjavi optuženika kada se on na slici pojavio, te to i upamtili, a potom su kao službene osobe to i prenijeli nadležnim organima, a na osnovu čega je konačno pokrenut ovaj postupak kod suda. Konačno njima je upravo kao policajcima itekako dobro poznata eventualna posljedica davanja lažnog iskaza pred sudom. Iz svih tih razloga sud je dakle svjedocima poklonio vjeru, pa je na osnovu njihovih iskaza kao i drugih dokaza te opće poznatog stanja na teritoriju gdje je djelo počinjeno utvrdio da je optuženik djelo počinio. To je sud utvrdio i unatoč činjenici da svjedoci nisu neposredno vidjeli optuženika, u živo, nego tek na ekranu TV prijemnika gledajući program tzv. ”SAO Krajine” iz Knina. Radi se o tome da se prije svega mjesto Divoselo nalazi pod okupacijom pobunjenika. Dakle, oružana pobuna faktički traje i sada odnosno u kritično vrijeme a koje je svakako bilo poslije 25.19.1992.g. kada je donesen citirani zakon o oprostu. Danas takvo tehničko sredstvo kao što je TV je toliko uvriježeno, udomaćeno  u svakodnevnom informiranju ljudi da se snimke pojedinih događaja i razgovora sa pojedinim osobama kada se vide u programu pojedinih TV stanica u svakodnevnom životu tretiraju kao da se radi o doživljavanju tih pojava na ekranu u svakodnevnom životu odnosno u živo. Zbog toga sud i smatra opravdanim da se spoznaje do kojih su došli svjedoci preko televizije mogu uzeti u obzir kao da su do njih došli u stvarnosti, u svakodnevnom životu prilikom komuniciranja.

Na opisani način i na osnovu provedenih dokaza utvrđeno je dakle, da je optuženik i nakon stupanja na snagu Zakona o oprostu ostao i dalje pripadnik neprijateljskih oružanih formacija drugim riječima, da je i dalje učesnik u oružanoj pobuni protiv RH, a ta oružana pobuna nesumnjivo je usmjerena na ugrožavanje državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH. Takvim objektivno utvrđenim postupkom optuženik je sigurno ostvario objektivni učin djela koje mu se stavlja na teret, a kako je sve to učinio, a čini i dalje, dobrovoljno, jer ga nitko nije prisilno uvrstio u pobunjeničke oružane formacije očito je postupao namjerno u tom pravdu dakle, s umišljajem, a time je ostvario i subjektivni element utuženog kriv. djela.

Zato ga je sud proglasio krivim i izrekao mu kaznu, a od okolnosti koje je pri tome cijenio kao i olakotno je uzeti u obzir samo činjenica da do sada nije uopće osuđivan dok druge sud nije niti mogao cijeniti jer su sudu nepoznate, pa je kao odlučujući razlog za izricanje ovakove kazne sud cijenio težinu izvršenog krivičnog djela i ocijenio da je upravo takova kazna primjerena težini tog djela i ličnosti počinioca te istovremeno podobna da se u potpunosti ostvari svrha kažnjavanja.

Konačno, budući je optuženik nedostupan državnim organima suda jer riješio da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

 

Karlovac, 28. rujna 1993.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Ivana Kodrić, v.r                                                                                 Zvonimir Matan, v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD GOSPIĆ                                                                   Poslovni br. IK-su-II-12/93-3

 

 

N A R E D B A

 

Predsjednik Općinskog suda u Gospiću Ivica Kršilović u postupku izvršenja kazne nad osuđenikom BOŽOM JERKOVIĆ, nepoznatog prebivališta i boravišta, temeljem čl. 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenim za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje (NN br. 19/90),

 

 

n a r e d i o  j e

 

Naređuje se izdavanje potjernice za osuđenikom BOŽOM JERKOVIĆ, sinu Ilije i Jage, r. Kričković, rođen 2.2.1954.g. u Gospiću gdje je stalno i prebivao Ulica N. Dimić br. 47, radnika, Srbina, osuđen presudom Vojnog suda Karlovac broj K-163/93-7 od 28. rujna 1993.g. zbog krivičnog djela iz čl. 236. f. st. 1. (235 st. 1) KZ RH na kaznu zatvora u trajanju od osam /8/ godina.

Izdavanje tjeralice povjerava se Policijskoj upravi u Gospiću.

Osuđenika treba po pronalaženju odmah lišiti slobode i privesti ga u Okružni zatvor u Gospiću i o tome bez odlaganja hitno obavijestiti referenta za izvršenje krivičnih sankcija Općinskog suda u Gospiću.

U Gospiću, dana 7. prosinca 1993.g.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ivica Kršilović

 

O tom priopćenje

1. Policijska uprava Gospić

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -