- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gospic – KA-0019

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

PU GOSPIĆ

 

Broj 511-04-02-Ku-137/92.

Datum 03.06.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M      JAVNOM TUŽIOCU

n/r gosp. Brkljačić (vojno tužiteljstvo)

G O S P I Ć

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. ĐURO BASIĆ   , zvani ________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Dušan i majka __ Jela  ___, rođene ____Vitas_______ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   24.02.1957. u   Počitelju općina  __Gospić__,

R   Hrvatska , stanuje u __Počitelju__,  ulica  ____Počitelj __

broj   134 , općina  Gospić____, narodnost _Srbin__, državljanin RH _,

zanimanje vodoinstalater,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____________________________________

 

 

 

 1. STEVAN NJEGOVAN, sin Danila i Mileve, r. Njegovan, r. 10.10.1956. god. u Počitelju, SO Gospić, sa stanom u Počitelju br. 120, po narodnosti Srbin
 2. MILAN UZELAC, sin Ratka i Ljubice r. Basić, r. 02.11.1966.god. u Gospiću, sa stanom u Počitelju br. 110, po narodnosti Srbin
 3. ZDRAVKO IVANČEVIĆ, sin Jove i Milke r. Sučević, r. 13.07.1961.god. u Kninu, sa stanom u Gospiću, dr. A. Starčevića 14, po narodnosti Srbin,
 4. NIKICA PAVLICA, sin Milana i Jage r. Bobić, r. 21.07.1961. god. u Gospiću, sa stanom u Počitelju br. 98, po narodnosti Srbin

 

 

Zbog osnovane sumnje da su počinili:

 

 1. krivično djelo oružane pobune opisano i kažnjivo u čl. 236. f. st. 2. KZH organizator ili vođa pobune na štetu RH što su:

 

Neutvrđenog dana i mjeseca krajem 1990. g. organizirali sa oružjem i čuvali straže te

vršili kontrolu osoba i pregled motornih vozila na ulazu u Počitelj, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom, kojom radnjom su onemogućili normalno funkcioniranje legitimnih i legalnih vlasti RH na tom području, a za legalne organe vlasti (policiju) su govorili da je ”Ustaška” te da će ih napasti.

Svojim postupkom inicirali su i ostale mještane da se suprotstave legalnim organima vlasti RH iako su znali da time čine kazneno djelo protiv ustavnog ustrojstva RH.

 

Dokazi:

  1. Službena bilješka

Dana 08.06.1992. god. obavljen je informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxx o čemu je

sačinjena službena bilješka iz koje je vidljivo da su naprijed navedeni sudjelovali u organiziranju borbe protiv RH.

 1. Ostala prikupljena saznanja

Dana 09.06.1992. god. pribavljene su službene bilješke s podacima sadržanim u krim.

evidencijama za Đuru Basić, Stevana Njegovan, Milana Uzelac, Zdravka Ivančević i Nikicu Pavlica. (prilozi 2, 3, 4, 5 i 6).

 

PRILOG: 1-6

 

Ovl. sl. osoba:                                                                                                 NAČELNIK ODJELA:


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

sastavljena u PU Gospić  dana 08.06.1992. god. povodom obavljenog informativnog razgovora sa  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na okolnosti poznavanja osoba koje su sudjelovale u organizaciji i borbi protiv RH.

Na naprijed navedene okolnosti obavljen je informativni razgovor sa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po nacionalnosti Srpkinja, državljanka RH po zanimanju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koja je izjavila:

Da od rođenja živi zajedno sa roditeljima u mjestu Počitelj u kojem su stanovnici uglavnom srpske nacionalnosti i da ona i njezini roditelji do sada nisu imali nikakvih problema tj. do početka 1990. god. od kada se ona počela zabavljati sa sadašnjim suprugom xxxxxxxxxxxxxxx.

Obzirom da je xxxxxxxxxxxxxx Hrvat mještani su počeli nju i njezine roditelje odbacivati ali to njoj nije smetalo i ona se udala za xxxxxxxxxxxxxx te se preselila u Perušić kod xxxxxxxxxxxxxxx. Roditelji koje je ona ostavila najvjerojatnije se nalaze još ‘uvijek u Počitelju koje je trenutno nedostupno, tj. nalazi se pod vlašću tzv. “milicije SAO Krajina”. Za vrijeme dok situacija u RH i u samom mjestu u kojem je živjela nije bila ovako teška i dok se preko dana moglo slobodno kretati iz Počitelja i u Počitelj, pratila je i u više navrata vidjela u toku 1990. god. Đuru Basić, Stevu Njegovana kako organiziraju i zajedno sa još nekolicinom mještana čuvaju stražu sa puškom(oko mjesta da ih nebi. napali “Ustaše” iako im nije nitko prijetio niti dolazio u mjesto i vrijeđao ih zbog toga što su Srbi.

Slavica se sjeća da je Đuro Basić bio zaposlen u bolnici u Gospiću kao vodoinstalater, dok je Stevo Njegovan radio u “Gumingu” od ostalih mještana ‘sa oružjem su straže oko Počitelja i kontrolu i pregled.osoba vršili još Uzelac Milan stražar u zatvoru u Šibeniku, Zdravko Ivančević i Mićo Pavlica koji su zajedno radili u Istražnom zatvoru Gospić kao stražari.

Za druge aktivnosti tih osoba kao i drugih iz Počitelja Slavica ne bi mogla ništa reći jer iste nije primijetila u drugim radnjama osim u ranije pomenutim.

Slavica nadalje izjavljuje da od samog početka rata u Gospiću tj. od sredine kolovoza mjeseca 1991. god. nije vidjela niti čula roditelje te ni danas nezna ništa o njima.

O naprijed navedenom nije imala više što za izjaviti.

Ovl. sl. osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-434/92.

Karlovac, 15.06.1992.

ŽB/MM

 

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na osnovu čl. 45. st. 2. toč. 3. Preuzetog Zakona o kriv. postupku /NN/53/91/ i čl. 7. st. 2. Uredbe o primjeni Zakona o kriv. postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske /NN 73/91. i 25/92/.

podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

 1. ĐURO BASIĆ sin Dušana i Jele rođ. Vitas,

rođen 24.02.1957.god. u Počitelju kbr. 134. gdje i

prebiva, Srbina, državljanina RH, vodoinstalatera

 

 1. STEVAN NJEGOVAN sin Danila i Mileve rođ.

Njegovan, rođen 10.10.1956. u Počitelju, Općina

Gospić, sa stanom u Počitelju kbr. 20, Srbina

 

III     MILAN UZELAC, sin Ratka i Ljubice rođ. Basić,

rođen 02.11.1946. u Gospiću, s prebivalištem

Počitelj kbr. 70, Srbin,

 

IV        ZDRAVKO IVANČEVIĆ, sin Jove i Milke rođ.

Surčević, rođ. 13.07.1961.god. u Kninu sa

prebivalištem u Gospiću, ul. A.Starčevića 14,

Srbin,

 

V         NIKICA PAVLICA sin Milana i Jage, rođ.

Bobić, rođ. 21.07.1961.godi. u Gospiću,

s prebivalištem u Počitelju kbr. 98, Srbin,

 

da su:

 

 

Točno neutvrđenog dana i mjeseca tokom 1990.god. u Počitelju u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, zajedno sa ostalim mještanima sela Počitelj koje je inače srpske nacionalnosti a radi stvaranja tzv. ”SAO Krajine” naoružani naređivali osnivanje straža te kontrolu i pregled osoba a potom i sami učestovali u istome a sve u namjeri sprečavanja i ulaska i djelovanja redovnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da su time počinili kriv. djelo protiv Republike Hrvatske oružanom pobunom označeno u čl. 236 – f. st. 1 i 2 KZH, a kažnjivo po stavku 2 istog Zakona,

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno nadležni održi glavna rasprava,
 2. da se okrivljenicima sudi o odsutnosti /čl. 300. st. 3 i 4 Preuzetog Zakona o kriv. postupku/
 3. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te da se izvrši uvid iz kaznene evidencije za okrivljenike,

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Policijska uprava Gospić podnijela je protiv osumnjičenika kriv. prijavu da su još 1990. god. u selu Počitelj organizirali straže a kojima su i sami sudjelovali te vršili kontrolu osoba i pregled vozila i tako onemogućili normalno funkcioniranje legalnih organa vlasti Republike Hrvatske te ostale mještane isključivo srpsko stanovništvo u istom pravcu organizirali, a sve uz upotrebu oružja.

Iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koja je u to vrijeme živjela na tom području proizlazi utvrđenim da su doista okrivljenici i nju kao ”stražari” pretresali a i ostale mještane organizirali u straže koje su djelovale u smislu kontrolu osoba i prevoznih sredstava a sve u cilju da se onemogući rad legalnih organa Republike Hrvatske na tom području.

Kako je notorno da su upravo ovakvim samozvanim stražama organiziranim po ovakvim osobama, koje su se naoružale a na osnovu priložene izjave isti činili ovakva kriv. djela to smatramo da nije potrebno provoditi istragu, te temeljem čl. 7. st. 2. Uredbe o primjeni Zakona o kriv. postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske valjalo podignuti optužnicu koja se temelji za zakonu osnovana.

Zamjenik Vojnog tužitelja:

Željko Brkljačić


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-110/92

Kv-101/92

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od suca Zvonimir Matana kao predsjednika vijeća te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. ĐURE BASIĆ i dr. radi kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 i 2 KZ RH, na sjednici vijeća održanoj dana 30. lipnja 1992. godine,

 

r i j e š i o   j e

 

protiv

 

 1. okr. ĐURO BASIĆ sin Dušana i Jele rođ. Vitas,

rođen 24.02.1957.god. u Počitelju kbr. 134. gdje i

prebiva, Srbina, državljanina RH, vodoinstalatera

 

 1. okr. STEVAN NJEGOVAN sin Danila i Mileve rođ.

Njegovan, rođen 10.10.1956. u Počitelju, Općina

Gospić, sa stanom u Počitelju kbr. 20, Srbina

 

III     okr. MILAN UZELAC, sin Ratka i Ljubice rođ. Basić,

rođen 02.11.1946. u Gospiću, s prebivalištem

Počitelj kbr. 70, Srbin,

 

IV        okr. ZDRAVKO IVANČEVIĆ, sin Jove i Milke rođ.

Surčević, rođ. 13.07.1961.god. u Kninu sa

prebivalištem u Gospiću, ul. A.Starčevića 14,

Srbin,

 

V         okr. NIKICA PAVLICA sin Milana i Jage, rođ.

Bobić, rođ. 21.07.1961.godi. u Gospiću,

s prebivalištem u Počitelju kbr. 98, Srbin,

 

 

Temeljem čl. 191. st. 2. t. 1 preuzetog ZKP-a (NN 53/91).

 

 

 

 

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

 

 

koji počinje teći od dana lišenja slobode okrivljenika.

Temeljem čl. 300. stav 3 i 4 preuzetog ZKP-a (NN 53/91).

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

 

 

Temeljem čl. 551. stav 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) protiv okrivljenika se naređuje.

 

 

IZDAVANJE TJERALICE

 

 

Raspisivanje tjeralice povjerava se MUP-u Karlovac, koji nakon pronalaska okrivljenika treba lišiti slobode i privesti u Vojni sud Karlovac u uredovno vrijeme a izvan tog vremena u Okružni zatvor Karlovac i o tome odmah obavijestiti Vojni sud Karlovac.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-434/92 od 15.6.1992. godine, podnijelo je optužnicu protiv okr. Đure Basić i dr. radi kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1 i 2 KZH-a kako je to pobliže opisano u optužnici, te stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da su okrivljenici počinili utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka. Okrivljenici su nedostupni legalnim organima Hrvatske vlasti pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralice.

Kako su okrivljenici u bijegu, te nedostupni držanim organima RH, a radi se o teškom kriv. djelu uperenim protiv RH, to vijeće ocijenilo kao u smislu generalne i specijalne prevencije, postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je riješeno kao u izreci.

Karlovac, 30. lipnja 1992. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r.

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-110/92-

Kv-302/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. ĐURE BASIĆ, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 2. prosinca 1992. godine.

 

 

r i j e š i o   j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, (NN 58/92) krivični postupak protiv okr.

 1. okr. ĐURO BASIĆ sin Dušana i Jele rođ. Vitas,

rođen 24.02.1957.god. u Počitelju kbr. 134. gdje i

prebiva, Srbina, državljanina RH, vodoinstalatera

 

 1. okr. STEVAN NJEGOVAN sin Danila i Mileve rođ.

Njegovan, rođen 10.10.1956. u Počitelju, Općina

Gospić, sa stanom u Počitelju kbr. 20, Srbina

 

III     okr. MILAN UZELAC, sin Ratka i Ljubice rođ. Basić,

rođen 02.11.1946. u Gospiću, s prebivalištem

Počitelj kbr. 70, Srbin,

 

IV        okr. ZDRAVKO IVANČEVIĆ, sin Jove i Milke rođ.

Surčević, rođ. 13.07.1961.god. u Kninu sa

prebivalištem u Gospiću, ul. A.Starčevića 14,

Srbin,

 

V         okr. NIKICA PAVLICA sin Milana i Jage, rođ.

Bobić, rođ. 21.07.1961.godi. u Gospiću,

s prebivalištem u Počitelju kbr. 98, Srbin,

 

radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH se o b u s t a v l j a.

 

 

II          Rješenje Vojnog suda od 30. lipnja 1992. godine kojim je određen pritvor protiv okr. navedenog po točkom 1, a pod brojem K-110/92 (Kv-101/92) stavlja se van snage.

III        Naredba Vojnog suda pod istim brojem kao pod točkom II kojom je određeno izdavanje tjeralice protiv okr. navedenih pod točkom I se povlači.

IV        Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a, trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-434/92 od 15.06.1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. Đure Basić i dr. radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Nakon podignute optužnice Vojni sud odredio je pritvor, naredio izdavanje tjeralice i odredio provođenje suđenja u odsutnosti okrivljenika. Predmet nije meritorno završen donošenjem osude.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu, po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da postupak treba obustaviti pa je stoga rješenje o pritvoru stavljeno van snage, a tjeralice su povučene.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 2. prosinca 1992. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -