- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gornji Skrad – KA 0024

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

Broj: 511-05-04/2-K-302/95

Datum: 13.08.1995.g.

 

 

VOJNOM  JAVNOM TUŽIOCU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. MILORAD ŽIVKOVIĆ  , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Rade i majka _ Ljubica rođene _Vukobratović__

rođen dana  _04.12.1945. u Gornji Skrad općina   _Karlovac_ ,R   Hrvatska ,

stanuje u _Gornji Skrad ulica  _Gornji Skrad broj   5 A , općina Karlovac    ,

narodnost Srbin  , državljanin RH zanimanje poljoprivrednik,

obiteljske prilike oženjen, jedno dijete završio je OŠ, vojsku služio JNA.

 

lišen slobode dana 08.08.1995. u 12,00  sati sprovedenog istražnom sucu vojnog suda u Karlovcu dana 16. 8. u 10 00

 

 

 

 

 1. VELIMIROVIĆ MILAN, sin Dušana i Desanke, rođene Velimirović, rođen

15.05.1939. godine u Ponorcu, općina Karlovac, RH-a, po narodnosti Srbin, državljanin RH-e, po zanimanju poljoprivrednik, oženjen, otac dvoje djece, s prebivalištem u Ponorcu, kbr. 5., lišen slobode dana 08.08.1995. u 12,00 sati, sproveden istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu dana 13.08.1995. godine u 20,00 sati zbog krivičnog djela oružane pobune i čl. 235. st. 1. KZ RH-e.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni Živković Milorad i Velimirović Milan počinili

kazneno djelo oružane pobune opisao u čl. 235. st. 1. KZ RH-e, na taj način što su tijekom rujna odnosno studenoga 1991. godine pristupili paravojnim srpskim postrojbama tzv. ”SAO Krajine”, zadužili SMB uniforme i poluautomatske puške ”Pap”, te obnašali stražarsku službu u mjestima Vujaškovići, Gornji Skrad i Zagorje, općina Karlovac, a u sastavu tih postrojbi ostali su do dana zarobljavanja, čime su ugrozili Ustavom utvrđeni poredak i ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske.

D O K A Z I:

 

 1. Osumnjičeni su liječnički pregledani o čemu su sačinjena izvješća – vidi prilog 3. i 4.

 

 

P r i l o g:   4.

 

 

 

OVLAŠTENA SL. OSOBA:                                                                           N A Č E L N I K:

 

 


 

 

Kio-167/95-4

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 16.  kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu u prostorijama Okr. zatvora u Zagrebu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan                                                        VELIMIROVIĆ MILAN

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 16,30 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: VELIMIROVIĆ MILAN

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Dušan, Dragica, r. Velimirović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: selo POnorac 5, Karlovac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  15.05.1939. u Ponorac, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Desankom, dvoje punoljetnih

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 4. razr. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuća i 12. j. zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Slovenija 1959.-1961.

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62 st. 2 i čl. 208 st. 2 i 3 ZKP-a, brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-409/95 od  16.8.’95. , te da nisam” dužan,

iznositi svoju obran , niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način ,za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upučen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja koji  i može prisustvovati i ovom, mojem  prvom ispitivanju.     Branitelja neće uzeti.

Zatim se brani:

Ja sam još 1991. negdje u 8. ili 9. mj. bio uključen  u  TO ili civilnu zaštiti ne, znam sigurno niti kako se zvalo.Nitko nas nije niti pitao hoću to ili ne, jednostavno mi je rečeno da idem i odmah smo dobili oružje ja sam tako dobio PAP i cipele koje i sad nosim.Uniformu tada nismo dobili ali sam kasnije dobio samo hlaću i bluzu od bivše vojske tj. “SMB” o Tu smo vršili stražu samo u svom selu i nikuda na dužnosti nisam odlazio izvan istog . U okviru te TO ostao

sam sve do sada do zarobljavanja do. kraja :bata. Nikakvih borbi nije bilo pa ni ja u njima nisam učestvovao.

Iz mog sela kada je počeo napad HV izbjegli su svi stanovnici jer su se bojali dočekati tu vojsku a onda sam krenuo i ja da bi bio konačno 8.80191. zarobljen na cesti prema Vrginmostu

Zarobili su me pripadnici HV j er su imali šarene uniforme.

Poslije smo predani policiji koja nas je prebacila u Ozalj, a potom ovdje u Karlovac. Ja sam zarobljen u civilu i bez naoružanja jer sam,svoju PAP ostavio kod kuće.

Ja poznam Živković Milorada i poznato mi je da je on bio u ‘TO kao i ja s tim da je on stražu -obavljao u svom selu kao ja u svom. Mi smo zajedno i zarobljeni.

To je sve što imam”za izjaviti.

Upozoren u smislu čl.77.  ne tražim da čitam zapisnik.

DOVRŠENO.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-409/95

Karlovac, 27. rujna 1995. godine.

ASM/KŠ

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I okr. ŽIVKOVIĆ MILORADA sin Rade i Ljubice

rođene Vukobratović rod. 4.12.1945. godine u Gornjem Skradu

općina Karlovac gdje i prebiva na kbr. 5. a, poljoprivrednika Srbina

drž. RH, sada u pritvoru kod Okružnog zatvora u Karlovcu

od 16.8.1995. u 10,00

II okr. VELIMIROVIĆ MILANA sina Dušana i Dragice

rodene Velimirović rod. 15.5.1939. u Ponorcu općina Karlovac

sada prebiva selo Ponorac kbr. 5, poljoprivrednika Srbina

drž. RH. u pritvoru kod Okružnog zatvora u Karlovcu

od 16.8.1995. u 10,00 sati

 

 

da su:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine, pa do uhićenja, kao pripadnici TO tzv. vojske “RSK” i to I okr. Živković Milorad na području Gornjeg Skrada all okr. Velimirović Milan na području Ponorca, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružani čuvali straže na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bore-protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinili kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privede I okr. Živković Milorad i II okr. Velimirović

Milan

3) da se temeljem članka 182. stavak 2. toč. 1. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika I i II okr. produži pritvor.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu I okr. Živković Milorada i II okr. Velimirović Milana, te je protiv njih podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH, jer su naoružani čuvali u straže u Gornjem Skradu i Ponorcu.

Protiv I okr. Živković Milorad i II okr. Velimirović Milana provedena je istraga i određen pritvor.

I okr. Živković Milorad priznaje izvršenje djela koje mu se stavlja na teret. Navodi da je bio pripadnik TO Gornji Skrad i sa oružjem da je čuvao straže na ulasku u selo i da ga je tu uhvatila akcija “Oluja” pa da je s ostalima krenuo prema Bosni ali da je došla HV kojima se i predao. Borbeno da nije djelovao all okr. da poznaje i da je isti bio pripadnik TO i držao straže u svom selu.

II okr . Velimirović Milan u svojoj obrani priznaje izvršenje djela. Da je bio pripadnik TO i daje naoružan čuvao straže u svom selu gdje gaje dočekal akcija “Oluja”. U nikakvim oružanim akcijama da nije učestvovao. Kada je počeo napad HV da su svi stanovnici iz njegovog sela pobjegli pa da je tako izbjegao i on i bio zarobljen 8.8.1995. godine po pripadnicima HV-a tada da je bio u civilu i bez oružja.

I okr. da poznaje da je isti bio pripadnik TO i čuvao straže ali u svom selu.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da su I i II okr. počinili kazneno djelo koja im se stavlja na teret.

Na osnovu svega iznjetog smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da su okrivljenici očito bio naoružani, obavljali s oružjem određene poslove (čuvali stražu) i što je potpuno ne sporno te bili protivnici uspostave legalne vlasti RH na tom području.

Radi se dakle o naoružanim osobama koje su organizirano s oružjem sudjelovali u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da su okrivljenici počinili kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

Kako se radi o osobama koje su učestvovala u oružanom otporu, te pokušali napustiti teritorij RH pri čemu su bili spriječeni i zarobljeni iz toga proizlazi da bi boravkom na

slobodi stvarno i pobjegli pa stoga predlažemo da se prema I i II okr. temeljem članka 182. st. 2. toč. 1. ZKP-a produži pritvor.

Kako su, dakle, u ponašanju I i II okr. ispunjena bitna obilježja kaznenog djela

činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao

opravdana i na zakonu osnovana.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković-Moćan

 

 

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K – 296/95-7

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovoga suda Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkovac i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. I. Živković Milorada i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235.st.1. KZRH, , nakon provedene glavne i javne rasprave, zakazane povodom optužnice VT Karlovac br. KT-409/95 od 27. rujna 1995.god., dovršene dana 13. listopada 1995.god., u prisutnosti zamjenika VT KIc. Antona Stanković-Moćan, te okr. osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Milosava Božić, odvjetnika iz Karlovca,

 

 

p r e s u d i o  j e

 

I-okr. ŽIVKOVIĆ MILORAD, sin Rade i Ljubice rod. Vukobratović,

rođ.4.12.1945. god. u Gcrnjem Skradu, općina Karlovac,

gdje i prebiva u  ako r’ . 5., Srbina, drž.HH

II-okr. VELIMIROVIĆ MILAN, sin Dušana i Dragice

rođ. Velimirović, rođ.15.5.1939.g.u Ponorcu,općina Karlovac,

gdje i prebiva na kbr.5., Srbina, drž.RH,

 

 

k r i v i  s u

što su:

 

i nakon 10. svibnja 1995.god. pa do uhićenja, kao pripadnici- TO tzv. vojske ”Republike Srpske Krajine”  i to I-okr. Živković Milorad na području Gornjeg Skrada, a II-okr. Velimirović Milan na području Ponorca. sa svrhom sprečavanja ulaska  legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje uspostave na to području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružani čuvali straže na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

čime su počinili kazneno  djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 235. st. 1. KZRH,

pa se temeljem istog zakonskog propisa.

 

o s u đ u j u

na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, s v a k i.

 

Temeljem čl. 45. OKZRH okrivljenicima se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru poč am od 16. 08.1995.god.

Temeljem čl. 90.st.4. ZKP-a okr. se oslobađaju snašanja troškova kriv. postupka, te isti padaju na teret proračuna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

VT Karlovac optužnicom br.KT-409/95 od 27.rujna 1995.god. optužilo je I-okr. Živković Milorada i II-okr. Velimirović Milana radi kriv. djela iz čl. 235.st.1. KZRH,kako je to pobliže opisano u izreci presude.

I-okr. Živković Milorad u svojoj obrani priznaje izvršenje djela koje mu se stavlja na teret.U 9. ili 10. mjesecu 1991.god. uključen je u TO Gornji Skrad, kao i svi ostali sumještani i tom prilikom zadužio Dušku M-48. nešto streljiva. a SNB uni formu imao je kao rezervišta JNA koju je koristi kod vršenja stražarske službe. U okviru te TO držao je straže na ulasku u selo sve do akcije Oluja  pa je sa ostalim sumještanima prema Bosni i između Vrginmosta i Topuskog naišla je HV kojoj se predao, da bi potom bio prebačen li Ozalj, a kasnije u Karlovac. Kroz čitavo vrijeme rata nije borbeno djelovao, niti pucao, a poznaje II-okr. koji je također u svom selu držao stražu. Posebno napominje da nije dobrovoljno se uključio u TO i da je uglavnom stražu držao noću.

II-okr. Velimirović Milan u svojoj obrani također priznaje izvršenje djela i potvrđuje da je bio pripadnik TO i da je naoružan čuvao straže u svom selu, gdje Ga je dočekala akcija “Oluja”.

U nikakvim oružanim akcijama nije učestvovao, a kada je započeo napad HV da

su svi stanovnici iz njegovog sela pobjegli, pa je tako i on krenuo u bijeg, ali je bio zarobljen 8.8.1995.god. po pripadnicima HV, a tada je bio u civilu i bez oružja.

U dokaznom postupku, a radi utvrđen ja činjeničnog stanja izvršen  je uvid u medicinsku dokumentaciju na listovima 10. i 11.

Na osnovu ovako provedenog postupka utvrđeno je da su okrivljenici počinili utuženo krivično djelo.

Iz medicinske dokumentacije za I i II-okr. proizlazi da su urednog zdravstvenog statusa bez znakova povreda.

Analizom provedenog postupka vidljivo je da u spisu ne prileže potvrde o oduzimanju oružja, a niti izvješće o lišenju slobode no nesporno ie da su isti prema njihovim priznanjima

zarobljeni prilikom pokušaja bijega i to u akciji zv. ”Oluja” HV i redarstvenika  kod oslobađanja privremeno okupiranog područja Korduna.

Njihovi sumještani su pobjegli, pa je za sada nemoguće pronaći svjedoke koji bi potvrdili njihovu aktivnost, a također niti pripadnike HV koji su ih u toj oružanoj akciji zarobili. Stoga je potrebno prihvatiti njihove obrane u cijelosti kako ih sami iznose, da su u odori i sa oružjem čuvali straže na ulasku u selo, a to su učinili i nakon 10.5.1995.god., dakle poslije Zakona o oprostu i u vrijeme akcije ”Oluja” kada su krenuli u bijeg. Istina, proizlazi da nisu borbeno djelovali prema HV-u ali već samim držanjem oružja i držanjem straža; jasan je cilj da su trebali spriječiti eventualni prodor hrvatskih snaga u njihova sela. Dakle, iako su bili u okviru Teritorijalne obrane, samim postupanjem, tj. držanjem straža bili su ujedno i sastavni dio paravojnih formacija tzv. RSK. što se tiče subjektivnog učina, nesporno je da su te straže držali kroz cijelo vrijeme rata, dakle četiri godine, a bili su informirani putem raznih sredstava obavješćivanja o tome što se zbiva i upoznati sa programom i ciljem tzv. krajinskih vlasti, a što je u konačnici imalo ostvarenje sprečavanja uspostave državnog poretka Republike Hrvatske na tom okupiranom području, pa su svojim postupcima ostvarili bitna obilježja utuženog krivičnog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je cijenio iskreno priznanje okrivljenika, da je I-okr. otac jednog punoljetnog djeteta, a II-okr. dvoje djece, da su ipak bili u pozadini, da nisu aktivno djelovali protiv HV, da im je obitelj otišla u pravcu Srbije i obzirom na intenzitet njihovog učestvovanja u toj oružanoj pobuni sud je smatrao da će se izrečenom kaznom ostvariti svrha krivičnopravne zaštite.

Temeljem navedenog zakonskog propisa okrivljenicima je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a budući su isti bez sredstava, odlučeno je da  trošak postupka pada na teret proračuna.

U Karlovcu, 13. listopada 1995.god.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić                                                                                  Mladen Kosijer

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 780/1995-3

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE! I

RJEŠENJE

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Senke Klarić-Baranović i Neve Šibl, kao članova vijeća i savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara u kaznenom predmetu protiv opt. Milorada Živkovića i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika izjavljenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 13. listopada 1995. br. K 296/95, u sjednici održanoj 16. siječnja 1996. u prisutnosti zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Paušlina

presudio je i riješio je:

 

U povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti, preinačuje se pobijana presuda suda prvog stupnja i izriče:

Protiv opt. Živković Milorada i opt. Velimirović Milana (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja),

na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

 

ODBIJA SE OPTUŽBA

 

da bi:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja, kao pripadnici TO tzv. vojske “republike srpske krajine” i to prvooptuženi Živković Milorad na području Gornjeg Skrada, a drugooptuženi Velimirović Milan na području Ponorca, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružani čuvali straže na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

pa da su time počinili krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 97. st. 2. toč. 1.-5. ZKP, te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava.

2. Uslijed odluke pod 1. žalba opt. Živković Milorada i opt. Velimirović Milana postala je bespredmetna.

3. Ukida se rješenje o produljenju pritvora optuženika od 13. listopada 1995. godine br. K 296/95.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Živković Milorada i opt. Velimirović Milana zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te po istom zakonskom propisu osudio Živković Milorada i Velimirović Milana svakoga na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju im je kaznu po čl. 45. st. 1. OKZRH uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 16. kolovoza 1995. godine pa nadalje.

Protiv te presude žalbu su podnijeli optuženici zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovni postupak odnosno da se presuda preinači i optuženicima izreknu znatno blaže kazne.

Postupajući u smislu čl. 360. st. 2. ZKP državni odvjetnik Republike Hrvatske je predložio da se žalbe optuženika odbiju kao neosnovane i potvrdi presuda suda prvoga stupnja.

Žalbe su bespredmetne .

Kako su, naime, Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske ur.broj: 95-2526/1 od 30. prosinca 1995. godine o pomilovanju oslobođenjem od kaznenog progona osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak opt. Živković Milorad i opt. Velimirović Milan pomilovani

na način da su oslobođeni od kaznenog progona zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, zbog kojeg su pobijanom presudom oglašeni krivima, trebalo je na temelju čl. 377.

st. 1. ZKP u svezi s čl. 339. toč. 6. ZKP, u povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti preinačiti osuđujuću presudu suda prvog stupnja i donijeti presudu kojom se optužba odbije, te je stoga presuđeno kao pod toč. 1 izreke.

S obzirom da je donesena odbijajuća presuda, trebalo je u skladu sa odredbom čl. 91. st. 1. ZKP odlučiti o troškovima krivičnog postupka.

Kako su u konkretnom slučaju nastupile okolnosti koje isključuju kazneni progon optuženika, trebalo je ukinuti rješenje kojim je protiv njih produljen pritvor od 13. listopada 1995. godine br. K 296/95.

Zbog navedenih razloga, u povodu žalbe optuženika, odlučeno je kao u izreci ove presude i rješenja.

U Zagrebu, 16. siječnja 1996. godine.

Zapisničar:

Zlata Lipnjak-Bosanac, v.r.

Predsjednik vijeća:

Milan Gudelj, v.r.

 

Broj: Kio-167/95-3

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 16.  kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu u prostorijama Okr. zatvora u Zagrebu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan                                                        ŽIVKOVIĆ MILORAD

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 16,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: ŽIVKOVIĆ MILORAD

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Rade, Ljubica r. Vukobratović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Gornji Skrad 5/a, Karlovac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  4.12.1945. u Gornji Skrad, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen sa Dankom, jedno dijete punoljetno

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 6. razr. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuću, 17 jutara zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              u Kniju 1966.

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i  zašto se okrivljujem  i zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac  broj od KT-409/95 od  16.8.’95. te da nisam dužan iznositi svoju obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji,

Upučen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja koji može prisustvovati i

ovom mojem prvom ispitivanju. :Branitelja neće uzeti.

Zatim se brani:

Točno je da sam ja u 9.ili 10. mj. 1991. uključen u TO Donji Skrad uostalom nisam samo-ja uključen samo ja nego su bili uključeni svi.-Nas se nije pitalo hoćemo li ili ne. Tom prilikom zadužen sam sa puškom M 48 i nešto metaka a već sam od ranije imao kao rezervista JNA” SMB uniformu kao i drugi pa sam ju or:d’a f koristio kod vršenja stražarske službe.

Mene nisu ni tada niti kasnije mobilizirali u vojsku jer sam imao bruh koji nisam operirao.do 13.9.1994. a opet nakon operacije vraćen sam u isti TO i tu sam ostao sve do sadašnjeg

lišavanja slobode.

U TO-u rodnom mjestu-ostao sam.ve.dok nije počelo povlačenje i vojske i civila, čak su moji ukućani već otišli ostao sam jedan dan da bi hranio .stoku, no i ja sam krenuo i na putu između Vrginmosta i Topuskog -došla je HV kojoj sam se i predao od tuda sam prebačen u Ozalj a kasnije u Karlovac. Kroz čitavo vrijeme ,rata nisam učestvovao ni u kakvoj borbi jer iz rodnog mjesta’nikud nisam  išao a tamo toga nije uopće bilo.

Poznajem Velimirović.Milana koji je iz susjednog sela, on. je također bio u TO u okviru iste M.Z., ali je on dužnost. obavljao u svom. selu. , tako da zajedno nismo bili na dužnosti.

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren u smislu čl.77.-ZKP ne tražim da čitam zapisnik

DOVRŠENO

 

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -