- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gornji Poloj – KA 0004

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

 

Broj __511-05-11/1-10-PM-U-257/92 VJ

Datum __20.07.1992. godine.

 

V O J N O M   J A V N O M   T U Ž I O C U

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. SVETOZAR VIDOVIĆ    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka _Danica_ _, rođene ___Cimeša    _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   25.07.1959. u   Gornji Poloj općina  __Duga Resa __,

R   , stanuje u __Gornji Poloj_,  ulica  ___­­­­_____,

broj   11 , općina  Duga Resa __,

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____oružane pobune iz čl. 236 f. alineja 1 KZ RH.

 

 

 1. VIDOVIĆ DUŠAN, ime oca Gojko, rođen 28.02.1965. godine u mjestu Mala Kosa, općina Duga Resa, prebivalište Mala Kosa 10.
 2. KUKULJ ČEDOMIR, ime oca Todor, rođen 6.7.1967. godine u mjestu Karlovac, općina Karlovac, prebivalište Novo selo Perjasičko 5.
 3. PAIĆ RADE, ime oca Rade, rođen 20.01.1945. godine u mjestu Novi Dol, općina Duga Resa, prebivalište Novi Dol 7.
 4. VULETIĆ NIKOLA, ime oca Nikola, rođen 6.7.1946. godine u mjestu Srednji Poloj, općina Duga Resa, prebivalište Srednji Poloj 13.

 

 

Napred navedeni Vidović Svetozar, Vidović Dušan, Kukulj Čedomir, Paić Rade i Vuletić

Nikola viđeni su u 2. mjesecu 1992. godine u postrojbama neprijateljske vojske na području tzv. ”SAO Krajine” u mjestu Gornji Poloj. Bili su obučeni u vojne SMB uniforme, naoružani puškama.

Takvim činjenjem su napred navedene osobe bili učesnici oružane pobune te počinili krivično djelo iz čl. 236. f. alineja 1 KZ RH.

Protiv osoba Držajić Svetozara i Mišljenović Đure, navedenih u službenoj zabilješci već su podnešene krivične prijave.

 

 

 

Prilog: 1. – Sl. zabilješka sastavljena na osnovu informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

 

Ovl. sl. osoba:

 


 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj: 511-05-11/1-10-MI-U-257/92 VJ

Datum: 17.07.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je dana 17.07. 1992. godine u PS Duga Resa

dao ovlaštenoj osobi: PS Duga Resa

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”Vuletić je izjavio da 22. godine radi u Njemačkoj, te da je 17.07.1992. godine došao autobusom iz Njemačke u Duga Resu da podigne domovnicu i napravi novi pasoš. Kaže da je u 10. mjesecu 1991. godine došao u posjet obitelji u Srednji Poloj. Zbog nastale ratne situacije zadržao se nekoliko dana kod kuće te preko Bosne se vratio u Njemačku. Neko vrijeme je bio u Njemačkoj je opet 04.02.1992. godine preko Bosne došao kući u Srednji Poloj. Kod kuće se zadržao 15-tak dana i opet istim putem se vraća na rad u Njemačku. Za vrijeme boravka u Srednjem Poloju čuo je od mještana da je Svetozar Držaić glavni komandant vojske u Perjasici, a komanda je smještena u jednoj vikendici u Perjasici. Od pripadnika neprijateljske vojske prepoznao je slijedeće osobe:

 1. VIDOVIĆ SVETOZAR, ime oca Milan, rođen 25.07.1959. godine u mjestu Gornji

Poloj, općina Duga Resa, prebivalište Gornji Poloj 11. Viđen u 2. mjesecu 1992. godine u Gornjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom.

 

 1. VIDOVIĆ DUŠAN, ime oca Gojko, rođen 28.02.1965. godine u mjestu Mala Kosa,

općina Duga Resa, prebivalište Mala Kosa 10. Viđen u 2. mjesecu 1992. godine u Gornjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom.

 

 1. KUKULJ ČEDOMIR, ime oca Todor, rođen 06.07.1967. godine u Karlovcu, općina

Karlovac, prebivalište Novo Selo Perjasičko 5. Viđen u 2. mjesecu 1992. godine u Gornjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom.

 

 1. PAIĆ RADE, ime oca Rade, rođen 20.01.1945. godine u mjestu Novi Dol, općina Duga

Resa, prebivalište Novi Dol 7. Viđen u 2. mjesecu 1992.godine u Gornjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom.

 

 1. VULETIĆ NIKOLA, ime oca Nikola, rođen 06.07.1946. godine u mjestu Srednji Poloj,

općina Duga Resa, prebivalište Srednji Poloj 13. Viđen u 2. mjesecu 1992. godine u Gornjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom.

 

 1. MIŠLJENČEVIĆ ĐURO, ime oca Rade, rođen 27.09.1955. godine u mjestu Zinajevac,

općina Duga Resa, prebivalište Zinajevac 7. Viđen u Srednjem Poloju, obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan puškom. Govorio je da treba ići na položaje. Ima jednu od vodećih uloga u komandi vojske u tom kraju.

 

 

Ovl. sl. osoba:


Broj: Kir 132/92-2

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17. srpnja 1993.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                       VIDOVIĆ SVETOZARA i dr.

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _19,30__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____  Zdravko Car__

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   


 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Prvi puta kući sam došao 4.10.1991. godine i to tada još redovnom linijom preko Karlovca. Kod kuće sam ostao 5-6 dana i u SR Njemačku se vratio preko Bosne, jer su tada već bile prekinute prometne veze između RH i njenog ostalog teritorija pod okupacijom ”JNA” i raznih drugih pobunjeničkih formacija. Kroz tih 5-6 dana nisam vidio nikakvog poznatog u uniformi i naoružanog.

Drugi puta došao sam kući 2.1.1992. godine i kod kuće se zadržao 10-tak dana, a zatim se vratio u Njemačku, par dana bio u Njemačkoj i zatim opet po treći puta došao kući u Srednji Poloj gdje sam ostao sve do 4.2.1992. godine, kad sam se vratio u Njemačku i u Njemačkoj ostao sve do današnjeg dana, tj. 17.7.1992. godine, kad sam došao u D. Resu i prijavio se u PS, radi podizanja domovnice i izrade novog pasoša.

Za vrijeme boravka kod kuće u srednjem Poloju tokom siječnja, i početkom veljače 1992. godine, vidio sam u više navrata u G. Poloju, obučene u SMB uniforme ”JNA”, te naoružane poluautomatskim puškama slijedeće meni od ranije poznate osobe:

 1. Vidović Svetozara iz G. Poloja, starog oko 30-ak godina, poljoprivrednika, njegovom ocu ime je Milan, a i oca mu također dobro poznajem.
 2. Vidović Dušana, sina Gojka starog blizu 30 godina iz Male Kose. Mislim da je i on poljoprivrednik.
 3. Kukulj Čedomira, sina Todora, starog oko 25 godina iz Perjasičkog novog sela, poljoprivrednika. Ima kuću na jednoj osami ispod neke šume.
 4. Paić Radu, starog blizu 50 godina, poljoprivrednika iz Novog dola. U tom selu postoje samo dvije kuće. To je zapravo zaseok Perjasice, kao i Novo selo. Paićevog oca ne poznajem i neznam kako se zove, jer je već odavno umro.
 5. Vuletić Nikolu, starog također blizu 50 godina iz Srednjeg Poloja. On je radio nekada u Poduzeću za ceste – Karlovac. Ne znam kako mu se zove otac i oca mu nisam poznavao jer je već odavno umro.

Ništa drugo pobliže o tome kojoj su jedinici pripadali neznam, kao niti o njihovim

aktivnostima u okviru jedinice kojoj su pripadali. Na uniformama nisu imali nikakove posebne oznake pripadnosti vojnoj jedinici, odnosno pripadnosti nekoj vojsci.

Pored napred imenovanih, tokom siječnja 1992. godine u Poloju vidio sam još i Mišljenčević Đuru i to više puta obučenog u SMB uniformu ”JNA” i naoružanog Poluautomatskom puškom. Za njega se pričalo da je zapovjednik neke vojne jedinice u Poloju, zapravo u Perjasici. Mišljenčevića, kao i napred spomenute, od ranije vrlo dobro poznajem.

Držaić Svetozara također dobro poznajem, ali njega u navedenom vremenu nisam uopće vidio. Za njega se pričalo da je glavni zapovjednik neke vojne jedinice u Perjasici i da je komandni štab te jedinice smješten u jednoj vikendici u Perjasici.

To je sve što imam izjaviti. Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-577/92

Karlovac, 31. srpnja 1992. godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91 i 25/92), podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

I okr. SVETOZARA VIDOVIĆ, sin Milana i Danice rođ. Cimeša,

rođ. 25.7.1959. u Duga Resi, gdje i prebiva, Gornji Poloj kbr. 11,

Srbin, drž. RH

II okr. DUŠANA VIDOVIĆ, sin Gojka, rođ. 28.02.1965. u Duga

Resi, gdje i prebiva, Mala Kosa br. 10, Srbin, drž. RH,

III okr. ČEDOMIRA KUKULJ, sin Todora, rođ. 6.7.1967.

u Karlovcu, prebiva u Duga Resi, Novo Selo Perjasičko

kbr. 5, Srbin, drž. RH,

IV. okr. RADE PAIĆ, sin Rade, rođ. 20.1.1945. u Duga Resa,

gdje i prebiva, Novi Dol br. 7, Srbin, drž. RH,

V. okr. NIKOLE VULETIĆ, sin Nikole, rođ. 6.7.1946.

u Duga Resi, gdje i prebiva, Srednji Poloj br. 13,

Srbin, drž. RH

 

 

da su:

 

 

točno neutvrđenog dana krajem 1991. godine u Gornjem Poloju, SO Duga Resa, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Hrvatske nacionalnosti, te da nasilno obore državno i društveno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih oružanih formacija na Republiku Hrvatsku sa ciljem otcijepljenja dijelova njenog teritorija i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili srbočetničkim terorističkim formacijama na području Gornjeg Poloja, zadužili naoružanje te sudjelovali u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske radi sprečavanja njihovog ulaska na taj teritorij koji je zbog toga van kontrole Hrvatske vlasti,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

 

Stoga

 

 

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na raspravu pozovu I okr. Vidović Svetozar, II okr. Vidović Dušan, III okr. Kukulj Čedomir, IV okr. Paić Rade, V okr. Vuletić Nikola te svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se na raspravi izvrši uvid u zapisnik o saslušanju svjedoka (3),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Duga Resa podnijela je prijavu protiv Vidović Svetozara, Vidović Dušana, Kukulj Čedomira, Paić Rade i Vuletić Nikole, radi krivičnog djela oružane pobune pobliže opisanog u izreci ove optužnice.

Provedena je istražna radnja saslušanja svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji je iskazao pred istražnim sucem Vojnog suda u Karlovcu da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tako je i u vremenu od 4.10.1991.g. pa do 17.7.1992. g. više puta dolazio svojoj kući i u tom periodu kada je dolazio kući na području Gornjeg Poloja vidio je upravo okrivljenike koji su bili naoružani poluautomatskim puškama, obučeni u uniforme tzv. ”JNA”, međutim kojoj su jedinici pripadali nije mu poznato niti o njihovim aktivnostima u okviru jedinica u kojima su bili. Na uniformama nisu imali nikakve posebne oznake pripadnosti nekim posebnim formacijama.

S obzirom na sve navedeno smatram da su svi okrivljenici ostvarili bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune.

Činjenica je da su okrivljenici pripadnici neprijateljskih oružanih formacija na području Gornjeg Poloja SO Duga Resa, da su naoružani, uniformirani u neprijateljsku uniformu, i da očito aktivno sudjeluju akcijama protiv legalnih snaga RH. Upravo zbog njihovog ponašanja područja Gornjeg Poloja nije pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske i njenih organa vlasti, već je okupirano, a poznato je da se sa okupiranih teritorija Republike Hrvatske svakodnevno istjeruju mještani Hrvatske nacionalnosti sa ciljem stvaranja etničkih čistih srpskih područja, koja bi se okupirala i u krajnjem cilju srbočetničkih formacija otcjepila od RH i pripojila tzv. ”Velikoj Srbiji”.

Okrivljenici su dobrovoljno pristupili srbočetničkim formacijama na području Gornjeg Poloja, očito u namjeri nasilnog rušenja legalnih organa na području Gornjeg Poloja, očito u namjeri nasilnog rušenja legalnih organa vlasti RH i njenog državnog ustrojstva, a sve to u koordiniranim akcijama sa tzv. ”JNA” koja je izvršila oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku radi otcjepljenja djelova njenog teritorija i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”.

Zbog svega navedenog smatram da su zastupljeni u ponašanju okrivljenika svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune iz članka 235 f stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a smatramo da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, predlažemo da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenih.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA:

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: k-184/92-3

Kv-202/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenim od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjac kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv I opt. Vidović Svetozara i dr. zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 23. listopada 1992. god.

 

r i j e š i o  j e

 

I – Temeljem čl. 1. st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv I opt. VIDOVIĆ SVETOZARA, II opt. VIDOVIĆ DUŠANA, III opt. KUKULJ ČEDOMIRA, IV opt. PAIĆ RADE i V opt. VULETIĆ NIKOLE  s e  o b u s t a v l j a.

II                                                          Obrazloženje

VT Karlovac pod svojim brojem KT-577/92, podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv opt. navedenih u izreci rješenja stavljajući ? na teret da su počinili kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, pobliže opisana u izreci te optužnice.

Kako sud nakon stupanja na snagu cit. zakona dužan postupati po službenoj dužnosti vijeće je razmotrilo konkretan predmet i utvrdilo da se i u ovom slučaju mora primijeniti propis iz zakona o oprostu što drugim riječima znači da je trebalo postupak obustaviti, pa je stoga valjalo riješiti kao u izreci.

Karlovac, 23. listopada 1992. god. –

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer, v.r

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -